LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA"

Transkript

1 En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

2 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas Mentorprogrammets upplägg Mål med mentorprogrammet Utformning av mentorprogrammets Adeptrollen Vad är en adept? Varför ska du vara adept? Förväntningar på dig som adept Mentorns roll Enskilda möten Första mötet Förtroende och sekretess Skriva dagbok Förslag på samtalsämnen... 9

3 2 HUR GUIDEN KAN ANVÄNDAS Denna adeptguide har till syfte att introducera dig till mentorprogrammet och sedan, om du bestämmer dig för att vara med i programmet, hjälpa dig i den spännande rollen som adept. Vi rekommenderar att du läser igenom hela guiden en gång, och att du sedan kan gå tillbaka och läsa utvalda delar igen. De tre huvuddelarna i adeptguiden är: 2.1 MENTORPROGRAMMETS UPPLÄGG Denna del tar upp mentorprogrammets mål och ger en kortfattad beskrivning av varje steg i mentorprogrammet. 2.2 ADEPTROLLEN Här beskrivs vilken roll du har som adept, vilka fördelar du får som adept och vilka förväntningar som finns på dig. 2.3 FÖRSLAG PÅ SAMTALSÄMNEN Sista delen innehåller förslag på samtalsämnen som du kan ta upp med din mentor. 2

4 3 MENTORPROGRAMMETS UPPLÄGG Här följer en kort beskrivning av mentorprogrammet. Mål med mentorprogrammet presenteras och de olika stegen i programmet klargörs. 3.1 MÅL MED MENTORPROGRAMMET Mentorprogrammet syftar till att stödja studenternas yrkesmässiga utveckling samt att skapa goda kontakter mellan studenter och näringsliv. Syftet kan sammanfattas i nedanstående punkter: Underlätta övergången från akademi till näringsliv Skapa förutsättning för studenter att fatta medvetna val Ge studenter och alumner möjlighet att skapa nätverk Leda till personlig och professionell utveckling för både studenter och alumner Ge alumner förståelse för hur I-sektionen ser ut idag 3.2 UTFORMNING AV MENTORPROGRAMMET Här nedan följer en övergripande beskrivning av mentorprogrammets olika steg. 1. ANSÖKAN Du ansöker till mentorprogrammet genom att fylla i och maila vårt ansökningsformulär till Döp dokumentet till dittnamn.ansokan.docx. Ansökningsformuläret kan du antingen hämta via isek.se eller få skickat till dig. För att få det skickat mailar du Ansökan är öppen mellan 2-21 september. 2. MATCHNING De flesta mentorer är alumner från Industriell ekonomi i Lund. Du matchas med en mentor som vi tror passar just dig och dina behov. Det är en stor bredd bland mentorerna och sannolikheten är stor att vi ska lyckas matcha ihop dig med en mentor som du söker. Besked om du har fått en mentor får du under läsvecka KICKOFF Den 10 oktober inleds mentorprogrammet med en gemensam kickoff för både adepter och mentorer. Kickoffen består av en middag och under kvällen får du information om programmet och inspiration inför de kommande träffarna med din mentor. Under kickoffen får du också reda på vem din mentor är. 4. ENSKILDA TRÄFFAR Huvudinnehållet i mentorprogrammet är enskilda träffar mellan dig och din mentor cirka en gång i månaden. Ni bestämmer själva var och när ni träffas, och innehållet i samtalen bör beröra ämnen som utgår ifrån dina behov och önskemål som adept. I några fall kan mentorsrelationen ske på distans, till exempel om din mentor arbetar utomlands. Vanligast är då att träffarna sker på via Skype. 3

5 5. MÅNADSBREV Varje månad kommer Mentorsgruppen skicka ut ett månadsbrev. Månadsbrevet kommer innehålla konkreta tips på samtalsämnen som ni kan ta upp och övningar ni kan göra. 6. ADEPTTRÄFF Under denna träff samlas alla adepter och utbyter erfarenheter av sina mentorsrelationer. Träffen sker efter halva programmets gång och pågår 1,5-2h. 7. AVSLUTNING Mentorprogrammet avslutas efter drygt sju månader med en gemensam avslutningsträff för både adepter och mentorer. 8. UTVÄRDERING Efter avslutningen kommer du att få fylla i en utvärdering av mentorprogrammet. På detta sätt kan vi mäta programmets måluppfyllelse och göra programmet ännu bättre nästa år. Träffar med mentor Träffar med mentor Matchning Kickoff Adeptträff Avslutning september oktober februari maj 4

6 4 ADEPTROLLEN I detta avsnitt klargörs din roll som adept, vad du kan få ut av mentorsrelationen och vilka förväntningar som finns på dig. 4.1 VAD ÄR EN ADEPT? Ordet adept betyder lärjunge till en viss lärare. En mentorsrelation är alltid frivillig och utgår från adeptens situation och behov. Tillsammans arbetar man med sin mentor för att nå gemensamt uppsatta mål. 4.2 VARFÖR SKA DU VARA ADEPT? Det finns många fördelar med att vara adept: Som adept får du inblick i arbetslivet och möjlighet att knyta värdefulla kontakter med personer från näringslivet. Mentorskapet hjälper dig att se karriärmöjligheter och att bli klarare över dina mål, samt bidrar till att du får en tydligare koppling mellan dina studier och det väntande arbetslivet. Som adept lär du dig mycket av den ömsesidiga diskussionen kring personlig och professionell utveckling med din mentor. I rollen som adept får du möjlighet att ta del av din mentors erfarenheter och kunskaper. Adepten får en ökad självinsikt och blir mer medveten om sina egna starka och svaga sidor. 4.3 FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG SOM ADEPT För att din mentorsrelation ska vara givande krävs det att du är engagerad, initiativtagande och lägger ner tiden som krävs. Du måste också drivas av en vilja att utvecklas och åstadkomma en förändring. Ett riktmärke är att träffa din mentor en gång i månaden och du förväntas förbereda mötena och tänka igenom vad ni ska prata om. Du bör också sätta upp personliga mål och arbeta tillsammans med din mentor för att uppnå dessa. Mentorsgruppen anordnar gemensamma träffar och det finns en bakomliggande tanke för varje sådan träff. Det är därför viktigt att du deltar under dessa event. Detta kommer du ha nytta av i din mentorsrelation. KÄNNETECKNANDE FÖR ADEPTEN: Söker aktivt råd och vägledning Kommunicerar öppet och ärligt Tar ansvar för relationen med sin mentor Tacksam för tiden och energin som mentorn lägger ner EN ADEPT ÄR DÄREMOT INTE: Hjälplös Beroende av mentorn Passiv Underställd i relationen Kravlös - mentorn behöver veta vad du vill 5

7 4.4 MENTORNS ROLL En mentor kan fungera som en överblickare och urskilja mönster som du inte själv kan se eftersom du befinner sig mitt i händelsernas centrum. En överblickare får dig att se saker ur andra synvinklar genom att ställa frågor och motfrågor. I rollen som samtalspartner agerar mentorn bollplank och hjälper dig att själv finna svar på dina frågor. När mentorn delar med sig av om dina erfarenheter får du nya infallsvinklar. Genom att vara inspiratör får mentorn dig att våga anta nya utmaningar och fatta beslut i svåra frågor. Detta bidrar till öka din självkänsla och ditt självförtroende. Mentorn ska vara en förebild men det är viktigt att du spelar huvudrollen och att mentorn inte tar över initiativet i relationen. Mentorn kan också ta rollen som tränare och bidra till din personliga utveckling. Det kräver att mentorn lyssnar och ger mycket och ärlig feedback. 4.5 ENSKILDA MÖTEN Mentorrelationen kommer att ge mer om du som adept förbereder varje enskilt möte. Du rekommenderas därför att skicka svårare frågor via e-post till din mentor några dagar i förväg. På så sätt får din mentor tid att förbereda sig på vad samtalet kommer att handla om. Normalt varar mötena en till två timmar och samtalen bör reflektera dina personliga mål med mentorprogrammet. Börja gärna mötena med vad som är aktuellt just nu och berätta sedan om vad som har hänt sedan sist. Har du gjort något du är nöjd eller missnöjd med? Vad kunde du gjort ännu bättre? Bolla idéer med din mentor! Mentorskapet ger möjlighet att blanda diskussioner om vardagens små och stora problem med utvecklingsmöjligheter på lång sikt FÖRSTA MÖTET Vi rekommenderar att första mötet sker inom cirka tre veckor efter mentorprogrammets gemensamma kickoff, för att ni snabbt ska komma igång. Ta gärna lite längre tid på er än normalt, en bra start på programmet är A och O. Under detta möte är det en god idé lära känna varandra bättre, diskutera era ambitioner och förväntningar på mentorskapet samt vilka mål du som adept har. PRESENTATIONER Berätta om er själva, er uppväxt, studier, arbete, hemförhållanden och starka och svaga sidor. 6

8 FÖRVÄNTNINGAR Det är viktigt du som adept tidigt klargör dina förväntningar på mentorskapet. Även din mentor har förväntningar och det är en fördel om de stämmer överens med dina och att ni tillsammans kan sätta rätt nivå på förväntningarna. Då undviker ni att det uppstår besvikelser längre fram. MÅL Dina individuella mål bör stämma någorlunda överens med programmets övergripande mål, som presenterades tidigare i denna guide. Oftast handlar adeptens mål om att åstadkomma en förändring. Till sin hjälp behöver adepten ett bollplank, någon att testa idéer på och diskutera problem med. Ett tips är att måla upp en vision. Hur ser ditt liv ut om fem år? Vilket är ditt drömjobb? Att prata om din vision med din mentor, om vilka hinder och möjligheter som finns, kan hjälpa dig att sätta upp konkreta och realistiska mål. Ju mer konkret du kan vara, ju större är sannolikheten att du når ett märkbart resultat. Här är några exempel på mål: Få hjälp med att presentera mig på bästa sätt i en arbetsintervju. Identifiera mina starka och svaga sidor och hur jag kan utnyttja mina starka sidor. Bygga upp ett större kontaktnät med mentorns hjälp. Bli bättre på att sälja in idéer och göra sig hörd. SPELREGLER OCH FORMALIA Andra frågor som är viktiga att ta upp är: Var, hur ofta och hur länge ska vi träffas? Hur formella vill vi att våra möten ska vara? Hur bestämmer vi ämnen inför varje möte? Finns det något som vi inte bör samtala om? När och hur ska vi följa upp att mentorsrelationen känns rätt för båda parter? Vi rekommenderar att ni kort skriver ner era förväntningar och mål samt vad ni överenskommit i övrigt i ett enkelt kontrakt. Mentorsgruppen skickar ut ett förslag på hur kontraktet kan se ut. Mentorskapskontraktet är ert hjälpmedel under programmets gång för att inte glömma vad ni vill göra av mentorskapet. 7

9 4.6 FÖRTROENDE OCH SEKRETESS För att relationen mellan mentor och adept ska fungera förtroendefullt och vara helt öppen krävs att allt som sägs under samtalen stannar mellan de två, om inget annat överenskoms i någon särskild fråga. 4.7 SKRIVA DAGBOK Ett tips är att skriva dagbok under mentorprogrammets gång. Det hjälper dig att minnas vad du tänkte och vad du kände under mötena. Här kan du skriva ner nya lärdomar och funderingar. Att skriva dagbok hjälper även dig att skärpa dina tankar, det man inte kan skriva klart, kan man sällan tänka klart. Frågor du kan besvara när du skriva dagbok är: Vad hände? Vad kände jag? Vad lärde jag mig? Hur ska jag gå vidare? 8

10 5 FÖRSLAG PÅ SAMTALSÄMNEN Nedan följer ett antal samtalsämnen som är tänkt att inspirera. Kom ihåg att tanken inte är att din mentor ska sitta inne på alla svaren, utan att ni tillsammans ska diskutera och bolla idéer. Fler tips och råd kommer under de gemensamma träffarna och löpande i månadsbreven. BLI BEKANTA Vad arbetar mentorn med för tillfället? Hur kom mentorn dit han eller hon är idag? Vad har varit de största svårigheterna och största bedrifterna? Är det något speciellt i mentorns karriär som har varit extra roligt? UTBILDNING OCH INRIKTNING Diskutera dina kommande val i utbildningen och vad det finns för fördelar och nackdelar med respektive val. Har det någon betydelse vilket mastersprogram du väljer/valt? Hur viktiga är betygen (i den bransch du är intresserad av)? Studera utomlands? BALANS I LIVET Diskutera hur ni gör för att bibehålla balans mellan arbete, familj och intressen i livet. Vad för tips och råd har du att dela med dig av? Vad har ni för intressen utanför arbetet? Vad är viktigt i livet? ETABLERA PROFESSIONELLA RELATIONER Låt mentorn introducera dig i sitt företag eller sin organisation. Vad kan du göra för att skapa bättre relationer med näringslivet? Hur ska du bygga nätverk i näringslivet och använda detta på bästa sätt? Är det något speciellt du borde tänka på vid initieringen av professionella relationer? 9

11 SÖKA JOBB Hur ska du bygga nätverk i näringslivet och använda detta på bästa sätt? Hur gick mentorn tillväga när han eller hon fick sitt första jobb? Vilka delar i ansökningsprocessen var svårast, jobbigast? Hur ska du skriva ditt CV? Vilka delar ska belysas och vad är mindre viktigt? När är det lämpligt att börja söka jobb? Vilka kanaler ska man använda sig av? Vad ska man tänka på inför en intervju? Hur ska man marknadsföra sig själv? Vad bör man tänka på gällande exjobb? KARRIÄRUTVECKLING Prata om höjdpunkter i era liv och de framgångsfaktorer som ligger bakom dessa. Din mentor kan kan dela med dig av sina erfarenheter av framgångar och misslyckanden. Diskutera vad du vill åstadkomma i livet och varför, vad du har för yrkesmässiga och privata mål och visioner och hur strategin ser ut för att komma dit. Vad är de mest värdefulla insikterna mentorn fått under sin karriär? Hur kan du som adept använda dem i din karriär? Vad har du för styrkor? Svagheter? Förbättringsområden? Hur kan du använda dina styrkor och förbättra sina svagheter? Vad är realistiska och uppnåeliga mål för dig kortsiktigt? Långsiktigt? Hur skiljer sig studentlivet och arbetslivet? Vad har du för förväntningar på att komma ut och få börja arbeta? 10

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export - Fokus import och export - Mentor fokus import och export Innehåll Mentorskapsprogram med fokus på import och export 3 Utveckla ditt företag med en mentor 4 Varför mentorskap 5 Almi tipsar inför import

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Vinnare i långa loppet

Vinnare i långa loppet Vinnare i långa loppet Tränings- och tävlingslära i Specialidrott a loppet a i Specialidrott jat läsa ämnet Specialidrott i stationsutveckling inom din jag äta? Hur lär jag mig att skilda kapitel som alla

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Självstyrande grupper - en manual för självstyrning i

Självstyrande grupper - en manual för självstyrning i Kemiteknik KKK060, 2001 Självstyrande grupper - en manual för självstyrning i Självstyrande grupper Generellt kan man säga att en grupp är mer effektiv än om var och en arbetar för sig själv. Det är ju

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

PITCHA DIG SJÄLV TILL FRAMGÅNG

PITCHA DIG SJÄLV TILL FRAMGÅNG PITCHA DIG SJÄLV TILL FRAMGÅNG KONSTEN ATT VISA VILKEN SLIPAD DIAMANT DU ÄR! AV JAN KRONKVIST, UTGIVEN AV MÖTESBRANSCHEN.SE VAD KAN DU FÖRVÄNTA DIG AV DENNA E-BOK Detta är en e-bok där du får värdefulla

Läs mer

Mentorskap så funkar det

Mentorskap så funkar det Mentorskap så funkar det Jag försöker vara ett bollplank för min adept Innehållsförteckning Varför är mentorskap en metod att använda sig av?...4 Satsningen yrkesinriktat mentorskap...6 Mentorskap fungerar...6

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare 2011 Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare Tove Ahner Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning Arthur Henningson, Consider AB Augusti 2011 2 INLEDNING Hässelby-Vällingby

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Talängslan något vi inte kan blunda för

Talängslan något vi inte kan blunda för Hjälp dina elever och studenter att behärska sin ängslan för att tala inför publik. av Ulrika Axelsson Talängslan något vi inte kan blunda för JAG FÅR PANIK och börjar svettas, blir röd i ansiktet och

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation Anställningsintervju Lunds universitet Karriärinformation 2 karriärinformation karriärinformation 3 Välkommen på anställningsintervju! Vanligtvis väljs 5-10 sökanden ut till intervju. Oftast är det 2-3

Läs mer

Ambition. e-commerce SVÅRA SAMTAL SÅ GÖR DU. Engagemang är något som både du och jag är ansvariga för. Lär känna dagens talanger!

Ambition. e-commerce SVÅRA SAMTAL SÅ GÖR DU. Engagemang är något som både du och jag är ansvariga för. Lär känna dagens talanger! KISTAMÄSSAN 2015 e-commerce VI VAR DÄR! SVÅRA SAMTAL SÅ GÖR DU KUL(TUR) PÅ JOBBET Hanna Mikaelsson, HR-chef, om hur Bravura gör KARRIÄRISTEN, IDEALISTEN OCH KOMPISEN Lär känna dagens talanger! Engagemang

Läs mer

Nätverk för lärande och utveckling

Nätverk för lärande och utveckling VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nätverk för lärande och utveckling Den här boken ger några svar på frågan: Varför nätverk? Nätverk för lärande och utveckling

Läs mer