Pro jacere Projektil Projektor Projicera 2. Projektattribut Ett projekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pro jacere Projektil Projektor Projicera 2. Projektattribut Ett projekt"

Transkript

1 Projektledning Projicere Projekt Pro jacere Projektil Projektor Projicera 2 Definition av projekt PMBOK Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat. Temporär betyder att varje projekt har en bestämd början och ett bestämt slut Unik betyder att projekt skapar unika projektleveranser i form av produkter, tjänster eller resultat Successiv utarbetande betyder att utvecklingen sker i steg och fortsätter hela projektet 3 Definition av projekt (SS-ISO 10006) 3.1 projekt - unik process, bestående av ett antal samordnade och styrande aktiviteter med start- och slutdatum, initierade för att uppnå ett mål som uppfyller specifika krav, inklusive begränsningar i tid, kostnader och resurser. Anm 1: Ett individuellt projekt kan utgöra en del av en större projektstruktur Anm 2: I vissa projekt utvecklas målen och definieras produktegenskaperna successivt allt eftersom projektet fortskrider. 4 Projektattribut Ett projekt har ett unikt syfte är temporärt utvecklas successivt kräver resurser, ofta från flera områden har normalt en sponsor Projektsponsorn ger direktiv och står för finansieringen av projektet. innehåller osäkerhet pågår tills det uppnått projektmålet eller Projekt är ett medel för att nå effektmål Effektmål Projektmål Projekt Projektmål: Funktion, egenskaper, färdigtidpunkt, kostnad Effektmål: Marknadsandel, kundnytta, lönsamhet, effektivitet avslutas 5 6 De tre aspekterna på målet är beroende av varandra Tid Projektledningens sammanhang Project Management Knowledge Areas and Project Management Processes Kvalitet Kostnad 7 8 9

2 Projektintressenter Intressenter är folk som deltar i eller påverkas av projektets aktiviteter Intressenter innefattar: projektsponsorn och projektgruppen administrativ personal kunder användare leverantörer motståndare till projektet Ett projekts intressenter Målbild för Citytunneln i Malmö kunskapsområden inom projektledning Kunskapsområdena beskriver de viktigaste kompetenserna för en projektledare 4 kärnområden behandlar projektets mål (omfattning, tid, kostnad, och kvalitet) 4 stödjande områden utgör verktyg för att uppnå projektmålen (personella resurser, kommunikation, risk, och upphandling) 1 kunskapsområde (integration) påverkar och påverkas av de andra kunskapsområdena Verktyg och tekniker för genomförande av projekt System för att auktorisera arbetet: en metod för att säkra att kvalificerad personal arbetar i rätt tid och i lämplig ordningsföljd Möten för genomgång av status: regelbundna möten för att utbyta projektinformation Projektledningsprogram: datorprogram som används för att hantera och leda projekt Concept Exempel på WBS (Work Breakdown Structure) Hierarkisk kontoplan Web Site Design Design User Interface Design Server Setup Develop Server Support Infrastructure Intranet Project Web Site Development Develop Pages and Links Develop Functionality Content Migration/Integration Testing Roll Out Support Aktiviteter och resurser omvandlar planer till verkligt resultat Exempel på tidplan Exempel på nätverksdiagram

3 Exempel på Earned Value -kurva Exempel på projektledningsverktyg MEN Projektledare måste också förutom känna till verktyg och tekniker klara ha: Affärskompetens: finansiella analyser, problemlösning och beslutsmodeller Ledarskapskompetens: förhandling, team-building Kommunikationskompetens: lyssna, tala, skriva, presentera Projektledning och andra områden Nyckeln till lyckade projekt är: God ledning och hantering av projektintegration Projektledare måste koordinera alla kunskapsområden under hela projektets livscykel Många nya projektledare har svårt att se helheten och fokuserar istället på för många detaljer Projektledning Bakgrund och processer Livscykel och organisation och processer för projekt Projektledningsprocesser En process är en uppsättning besläktade åtgärder och aktiviteter som genomförs för att uppnå en viss uppsättning produkter, resultat eller tjänster Projektledningsprocesserna omfattar: Initieringsprocesser Planeringsprocesser Utförandeprocesser Övervaknings- och styrningsprocesser Avslutningsprocesser Figur Processgruppernas interaktion i ett projekt

4 Skewhart (Deming) cykeln Plan-Do-Check-Act Planera-Genomför-Kontrollera-Agera IPUSA Varför projektfaser och avstämningsmöten? Samband mellan Processgrupper, Aktiviteter, och Kunskapsområden Initiera Planera Utföra Styra Avsluta Ett projekt måste komma lyckligt ur en fas för att kunna fortsätta till nästa Granskningar (också kallade beslutspunkter, fasutgångar, tollgates eller kill points ) bör utföras efter varje fas för att utvärdera projektets utförande, möjliga lyckande och att det ligger i linje med organisationens mål Samband mellan Processgrupper, Aktiviteter, och Kunskapsområden Beskrivning av organisationen Många förstår organisationsdiagram 3 principiella organisationsstrukturer funktion projekt matris Funktionell, Projekt, och Matrisorganisationer

5 Organisationsstrukturens påverkan på projekt Organisationsstrukturen påverkar projektledarens befogenheter, men kom ihåg att ta hand om personlighets, den politiska och symboliska aspekten också Identifikation av projektintressenter Identifikation av erfarenheter från liknande uppdrag Hantering av projektets kontaktytor Integrerad projektplanering Upprättande av projektspecifikationer, projektplaner och rapporter Integrerad ändringshantering Överlämning och stängning av projektet 39 Projektledningens sammanhang Ledning och hantering av integration i projekt Fokusera på att hålla ihop helhet för att åstadkomma ett lyckat projekt! 43 Projektfullmakt När beslut har fattats om att starta ett projekt är det viktigt att låta resten av organisationen veta detta. En projektfullmakt är ett dokument som formellt bekräftar existensen av ett projekt och ger ledning om projektets mål och styrning. Viktiga projektintressenter bör signera projektfullmakten för att bekräfta överenskommelsen och behovet av projektet; en signerad projektfullmakt är ett viktigt utdata från ledning och hantering av integration. 44 Innehåll i en projektspecifikation Projekt- och produktmål Krav och egenskaper för produkten och tjänsten Kriterier för produktgodkännande Projektgränser Projektets krav och leveranser Projektets restriktioner Projektets antaganden Initial projektorganisation Initialt identifierade risker Milstolpar i tidplanen Initial WBS Kostnadsbedömning (storleksordning) Krav på konfigurationshantering i projektet Godkännandekrav 45

6 Projektledningsplan En projektledningsplan är ett dokument som används för att koordinera alla projektets planeringsdokument och det är grunden för att leda/styra projektets genomförande. Planer skapade i de övriga åtta kunskapsområdena ingår i den övergripande projektledningsplanen. Vanliga element i en projektledningsplan Introduktion och bakgrund till projektet Beskrivning av hur projektet är organiserat Ledningsprocesser och tekniska processer som används i projektet Arbete att utföra, tidplan och budgetinformation Process för hantering av ändringar Referenser Standarder PMBOK (A Guide to the Project Management Body of Knowledge) kan delvis laddas hem via SS ISO Kvalitetsledning Riktlinjer för kvalitet i projektledning Dessutom finns ICB IPMA Competence Baseline APM Management Body of Knowledge BS6079-1:2000 Project management. Guide to project management Föreningar Svenska projektforum Sverige IPMA Europa PMI USA Internationellt 49

Introduktion till Projektledning Mål och strukturering

Introduktion till Projektledning Mål och strukturering Introduktion till Projektledning Mål och strukturering Underlag till föreläsningar Av Universitetslektor Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation Chalmers tekniska högskola Detta är en kommenterad

Läs mer

Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11

Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11 Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11 ESV:S rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas

Läs mer

REVEAL Course PM2 Level 2 Intermediate Topic: Project Management

REVEAL Course PM2 Level 2 Intermediate Topic: Project Management REVEAL Course PM2 Level 2 Intermediate Topic: Project Management Kurs Projektledning 2 Nivå 2 Mellan Projektledning Module 1: Projekt planen DU 1.1 Projekt planen Strukturen i en projektplan DU 1.2 Work

Läs mer

Värdestyrda förändringsprogram

Värdestyrda förändringsprogram Värdestyrda förändringsprogram Stora förändringar påverkar många delar av organisationen. Då blir det ibland så komplext att det är svårt att styra. Resultatet är ofta att olika aktiviteter inte går i

Läs mer

Resan till framgång Utbildningprogram. Vi skapar en långsiktigt framgångsrik projektverksamhet hos våra kunder.

Resan till framgång Utbildningprogram. Vi skapar en långsiktigt framgångsrik projektverksamhet hos våra kunder. Resan till framgång Utbildningprogram Vi skapar en långsiktigt framgångsrik projektverksamhet hos våra kunder. Innehåll Utbildningar Utbildningar idan XPM (PROP) för Projektmedarbetare 7 XPM (PROP) för

Läs mer

Carola Ann Mari Rosenback. Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap

Carola Ann Mari Rosenback. Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap Carola Ann Mari Rosenback Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap Enheten för företagsekonomi och turism 2011 2 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för informationsbehandling ABSTRAKT

Läs mer

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 INNEHÅLL Välkommen till vår projektvärld...3 Certifierad projektledare IPMA...4 Diplomerad projektledare...5 Effektiv projektledning...6 Ledarskap i projekt...7 Beställare

Läs mer

Projektledarutbildningar på svenska universitet och högskolor

Projektledarutbildningar på svenska universitet och högskolor Enes Drndo och Jan Bingegård Projektledarutbildningar på svenska universitet och högskolor Innehåll och relevans för yrkesrollen The relevance of project management education Projektledning D-uppsats Termin:

Läs mer

Struktur ger frihet i projektledning

Struktur ger frihet i projektledning Struktur ger frihet i projektledning av Bo Tonnquist Bo Tonnquist är konsult, lärare och handledare/coach, med mångårig erfarenhet som projektledare, affärsutvecklare och chef inom såväl svenskt näringsliv

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Framgångsrika projekt skapar nytta! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

agenda Me 2015, projektledning Kurs PM, se hemsida Kursanmälan och kursregistrering Projektuppgiften / case Schema, se kurshemsidan

agenda Me 2015, projektledning Kurs PM, se hemsida Kursanmälan och kursregistrering Projektuppgiften / case Schema, se kurshemsidan agenda Me 2015, projektledning Anneli Linde anneli.linde@gmail.com Tel 0702-282875 Kursens upplägg, examinationer schema Projektuppgiften /case projekt, vad är det? Projektfaser Roller i projekt Projektets

Läs mer

PROJEKTPLAN Lån för alla

PROJEKTPLAN Lån för alla PROJEKTPLAN Lån för alla webbadress www.lanforalla.wikispaces.com/projektplaneringen Projektnamn Lån för alla - det Nya biblioteket Fastställt av Lina Hallblom, Erika Enberg och Jenny Mörk Dokumentansvarig

Läs mer

En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem.

En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem. En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem. Seminariearbete i informatik C-nivå Göteborgs Universitet Vårterminen 1999-05-19 Handledare: Faramarz Agahi

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning 2014 PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Helhetstänk skapar framgång! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

SANDRA ANDERSSON PATRIK SJÖBOM

SANDRA ANDERSSON PATRIK SJÖBOM Vilka faktorer påverkar beslut om förtida projektavslut? En fallstudie av utvecklingsprojekt hos svenska industriföretag SANDRA ANDERSSON PATRIK SJÖBOM MG103X Examensarbete inom Design och Produktframtagning

Läs mer

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter & Bengt Lindström VT 2005 PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase

Läs mer

Projektstyrning ur ett affärsekosystemperspektiv

Projektstyrning ur ett affärsekosystemperspektiv Örebro universitet Handelshögskolan Företagsekonomi C, Uppsats 15 HP Handledare: Johan Kask Examinator: Peter Langlott VT- 2014/2014-05- 30 Projektstyrning ur ett affärsekosystemperspektiv En fallstudie

Läs mer

Projektkunskap & ledning Lektion 1

Projektkunskap & ledning Lektion 1 Projektkunskap & ledning Lektion 1 Tobias Landén tobias.landen@chas.se Om kursen Lärare: Tobias Landén, Charlie Hansson, Max Dyga Klass: LUKaug07 Kursperiod: v48 v51 Kursmål Kursen ska ge kunskaper i hur

Läs mer

BESTÄLLARKOMPETENS VID BESTÄLLNING AV PROJEKT - TEKNISK-, PROCESS- OCH SOCIAL KOMPETENS

BESTÄLLARKOMPETENS VID BESTÄLLNING AV PROJEKT - TEKNISK-, PROCESS- OCH SOCIAL KOMPETENS BESTÄLLARKOMPETENS VID BESTÄLLNING AV PROJEKT - TEKNISK-, PROCESS- OCH SOCIAL KOMPETENS Jonas RUNDQUIST Sektionen för Ekonomi och Teknik, Högskolan i Halmstad Box 823, 301 18 Halmstad, SWEDEN De projekt

Läs mer

Projekt- och portföljstyrning

Projekt- och portföljstyrning Business & Technology Alignment the way we see it Projekt- och portföljstyrning Erfarenheter från svenska företag och organisationer Innehåll Förord 3 Deltagande företag och organisationer 4 Inledning

Läs mer

Kvalitetssäkring av provanalys inom FBD

Kvalitetssäkring av provanalys inom FBD Projektrapport Kvalitetssäkring av provanalys inom FBD Linn Farhadi, Sandra Rodin, Sara Ehrs, Lina Thebo, Per Wikström, Roa Salman FBD 2010/5 Abstract Forum for Biopreparedness Diagnostics (FBD) is a collaborative

Läs mer

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering Version 2.0, 2014-09-18 FSPOS AG KON, Fokusgrupp Kontinuitetshantering Dokumenthistorik Utgåva Datum Kommentar

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Mer lekfullt! (Mindre på låtsas) Slutredovisning av Ledarskaps-ST 2008-2012 Daniel Carlzon Leg läk

Mer lekfullt! (Mindre på låtsas) Slutredovisning av Ledarskaps-ST 2008-2012 Daniel Carlzon Leg läk Mer lekfullt! (Mindre på låtsas) Slutredovisning av Ledarskaps-ST 2008-2012 Daniel Carlzon Leg läk Min Ledarskaps ST Varför Ledarskaps ST? Jag påbörjade min specialisttjänstgöring (ST) i klinisk farmakologi

Läs mer

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Rikspolisstyrelsen Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Sammanfattning Under 2013 överfördes Polisens utredningsstöd (PUST) till standarplattformen Siebel. Syftet var bland annat att minska

Läs mer

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95 IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns Analys av systemintroduktionens framåtskridande IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns 2005-11-15 IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan

Läs mer

Agil Systemutveckling. En studie av kravhantering och beställarroll i agila angreppsätt. Agile System Development

Agil Systemutveckling. En studie av kravhantering och beställarroll i agila angreppsätt. Agile System Development Institutionen för ekonomi & IT Avd. för informatik Agil Systemutveckling Agile System Development A study of requirements management and client role in agile approaches Examensarbete i informatik, 15 hp

Läs mer