Certifiera dig som Projektledare?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Certifiera dig som Projektledare?"

Transkript

1 Certifiera dig som Projektledare? Du kanske har jobbat några år som projektledare och funderar nu på att certifiera dig. I denna artikel ger Robert Ek, Senior Consultant, en del råd och tips. Robert är såväl certifierad senior projektledare (IPMA B) som certifierad Project Management Professional (PMI PMP). Robert Ek Wenell Management AB Varför certifiera sig? Första frågan du bör ställa dig är: Har jag resurserna? D.v.s. tid och pengar. Att certifiera sig är en investering och som alla investeringar bör de övervägas noga. Är du tillräckligt motiverad ökar dina chanser att nå ett lyckat resultat. Har du resurserna och är tillräckligt motiverad finns det flera fördelar med ett certifikat. Ett certifikat underlättar granskningen av dig, innan du får ett nytt projektledaruppdrag. Du har låtit en oberoende part verifiera din erfarenhet och kompetens. Jag ser allt oftare i platsannonser att det är krav, eller meriterande att du som projektledare är certifierad inom projektområdet. Det finns t o m de arbetsgivare som har en automatisk bevakning på jobbsökarsajter med nyckelord som t ex IPMA eller PMI på jakt efter certifierade projektledare. Förutom att du stärker din attraktivitet som projektledare ger en certifiering även dig en hel del insikter i vilka förbättrings och utvecklingsområden du har inom projektområdet. Det kan vara en bra input i din egen utvecklingsplan. Ser vi certifikatet utifrån ett arbetsgivarperspektiv så är det särskilt vanligt i konsultbranschen att man satsar på att certifiera sina anställda. Det kan underlätta i samband med en upphandling (i vissa fall kan det t o m vara skall krav att konsulterna är certifierade). Vissa företag har också valt att använda certifiering som byggsten i kompetens och karriärutvecklingsplaner. Interna karriäroch utvecklingstrappor kan t ex byggas upp utifrån IPMA's olika nivåer. 1

2 Vilket certifikat ska jag välja? Två internationella certifieringsorgan IPMA respektive PMI hanterar huvuddelen av certifikaten inom projektområdet. Utöver dessa finns även mer nischade certifikat inom t ex en viss projektmetod, t ex Prince2 (http://www.prince officialsite.com/). IPMA står för International Project Management association (www.ipma.ch). PMI står för Project Management Institute (www.pmi.org). Förutom projektledarcertifikat erbjuder bägge certifieringsorganen även certifikat för de som saknar projektledarerfarenhet. Det man då certifierar sig i är enbart projektkunskaper (PMI s certifikat heter CAPM och står för Certified Project Management Associate och IPMA s motsvarande certifikat heter IPMA D certifierad i projektkunskaper). PMI har även mer nischade certifikat mot bl. a agil projektledning (PMI Agile Pr.), risk management (PMI Risk management Pr) och programledning (PMI PgMP). IPMA har därutöver ett certifikat för projektkontorschefer (IPMA A). I denna artikel koncentrerar vi oss på de generella Projektledarcertifikaten som är generiska och oberoende av olika projektmodeller. Vad ska du då välja? Det beror givetvis på. PMI har en större tonvikt mot metodkompetens medan IPMA försöker balansera metod och beteendekompetens. IPMA s projektledarcertifikat finns på två nivåer: IPMA C (certifierad projektledare) och IPMA B (certifierad senior projektledare). PMI s certifikat kallas för Project Management Professional (PMP). Det finns ett antal olika skärningar mellan IPMA s och PMI s projektledarcertifikat. Låt oss först kika på detta på en övergripande nivå (I slutet av artikeln finns en mer detaljerad tabell som visar på skillnaderna): Samtliga certifieringar innehåller momentet kunskapstest. En IPMA certifiering kan ske på svenska PMI certifiering sker på engelska (vissa andra språk finns tillgängliga dock ej något av de Nordiska språken) En PMP certifiering fokuserar mer på de teoretiska kunskaperna och specifikt på PMI s best practise enligt PMBOK (Project Management Body of Knowledge). Det kräver, som jag ser det för de flesta, mer plugg jämfört med IPMA vars kunskapskrav är mer generiska. IPMA fokuserar mer på erfarenheter, beteendekompetens och reflektion. Det kräver att du fyller i fler blanketter och lägger mer tid på självutvärdering, reflektion etc. Såväl PMP, IPMA C och IPMA B kräver att du kan påvisa tillräcklig PL erfarenhet. Under de senaste 8 åren skall du ha: o För PMP: 3 års PL erfarenhet (om du har en högskoleexamen) respektive 5 års PLerfarenhet (om du som högst har en gymnasieexamen) o För IPMA C (certifierad projektledare): 3 års PL erfarenhet o För IPMA B (certifierad senior projektledare): 5 års PL erfarenhet, varav 3 år från komplexa projekt. 2

3 En PMP certifiering kräver att du någon gång genomgått en projektledarutbildning på minst 35 timmar. IPMA ställer inte motsvarande krav. En PMP certifiering får du om du kan påvisa tillräcklig erfarenhet och dessutom blir godkänd på det teoretiska provet. En IPMA certifiering på B och C nivån kräver utöver att du godkänns på det teoretiska provet dessutom att du blir godkänd av två oberoende assessorer som gör en sammanfattande utvärdering av såväl dina erfarenheter samt din metod och beteendekompetens inom projektområdet. Samtliga certifikat har en begränsad giltighetstid (3 år för PMP respektive 5 år för IPMA C och B). PMI s certifikat är relativt lättare att underhålla vill jag påstå. Visserligen krävs det att du under en 3 årsperiod förvärvar ett 60 st. s.k. PDU poäng (Professional Development Units), men rätt så mycket inbegrips och godkänns. Du kan däremot inte upprätthålla IPMA s projektledarcertifikat om du ej längre kan påvisa på att du arbetat aktivt som projektledare i tillräckligt stor utsträckning. Är kostnaden en viktig parameter? En PMP certifiering kostar f.n ca 555 USD medans IPMA B/C kostar mellan kronor exkl. moms. (De mer grundläggande certifieringarna som syftar till att certifiera dina projektkunskaper, PMIs CAPM kostar 225 $ och IPMA s motsvarande, IPMA D, kostar kronor). En PMP certifiering är dock rätt tung att plugga in själv på egen hand för de flesta skulle jag rekommendera att gå en 3 4 dagars preparandkurs för att din instudering ska bli effektiv. PMI PMP utgår i sitt teoriprov från stora projekt. Kan kännas främmande om du för det mesta jobbar i mindre projekt. IPMA s obligatoriska självutvärdering sker utifrån KIP (Kompetenser i projektledning) och kräver för de flesta minst 20 arbetstimmar att gå igenom. PMP är utan tvivel mer spridd internationellt. Idag finns det ca PMP certifierade medans det finns ca IPMA certifierade (nivå A C) Hur lång tid tar det att certifiera sig? Att certifiera sig som projektledare (C nivån) eller senior projektledare (B nivån) enligt IPMA s modell tar mellan 5 6 månader. Processen innehåller flera steg och etapper: 3

4 Introduktionsseminarium där bl a certifieringsprocessen gås igenom och de obligatoriska dokumenten som skall lämnas in. Självutvärderingen som du gör på egen hand med stöd av en diskussionspartner (t ex en kollega), det skriftliga provet (i lokal som Projektforum anordnar), workshop med andra deltagare i din certifieringsomgång där bl a ni observeras av assessorer samt en intervju med assessorerna. För B nivån tillkommer därutöver en ledningsrapport i vilken du redogör för ett av dina tidigare projekt och de erfarenheter du vunnit i detta. Det skriftliga provet behöver rättas av assessorerna varför det oftast tar ca 2 månader innan du får reda på ditt provresultat. Självutvärderingen gör du med hjälp av NCB ( National Competence Baseline eller på svenska Kompetens i Projektledning ). Den finns tillgänglig via Projektforum och ingår i certifieringsavgiften. PMI s process är mer digitaliserad kan man säga. Själva ansökan sker vi PMI s hemsida. Efter att PMI haft möjlighet at granska och godkänna din ansökan och förutsatt att du erlagt betalningen så kan du själv boka tid för ett certifieringstillfälle i Prometrics lokaler någonstans i världen. Efter tentamen erhåller du direkt (på skärmen) ditt resultat, d.v.s. du kan, om du lyckats på provet, titulera dig som PMP omgående! PMI s process kan tyckas snabbare men å andra sidan krävs det mer plugg från din sida! Instuderingen av PMBOK blir oftast effektivare om du skaffar relevant litteratur och tar del i en intern studiecirkel eller genomgår en 3 eller 4 dagars preparandutbildning. PMBOK kan beställas hos bl a PMI eller någon större webbokhandel. I de flesta preparandutbildningar ingår den dock i kursavgiften. Certifieringsorgan IPMA företräds i Sverige av Projektforum (www.projektforum.se). Det är Projektforum som håller i certifieringsprocessen och hanterar administration och utser assessorer. Projektforum planerar in olika certifieringsomgångar för respektive nivå och ort. På deras hemsida kan du hitta vilka tillfällen som passar dig bäst. Som medlem i Projektforum får du en viss rabatt på certifieringsavgiften. Medlemskapet innebär också att du prenumererar på tidningen Projektvärlden och att du kan ta del av Projektforums olika nätverksträffar mm. PMI har en lokalavdelning i Sverige (www.pmi se.org). Själva certifieringen sköts dock centralt och detta mesta av administrationen via webben (www.pmi.org). Själva provet sker i särskild tentalokal. I Sverige finns den i Kista utanför Stockholm och tidpunkt för tentamen bokas hos Prometric (www.prometric.se). Bor du i södra delen av Sverige kan du också välja att genomföra provet i Köpenhamn. Som medlem i PMI får du rabatt på certifieringen och du kan som medlem ta del av in formation, webinars, nätverksträffar mm som PMI organiserar. 4

5 Sammanfattande tips Om allt annat väger lika (t ex språk och det internationella perspektivet) och din organisation inte valt det ena framför det andra så är mitt sammanfattande tips att om du vill fördjupa/bredda dina teoretiska kunskaper så rekommenderar jaga dig att välja PMI PMP. Är du däremot trygg i dina teoretiska kunskaper och vill utmärka dig och få ett bra kvitto på din erfarenhet och senioritet rekommenderar jag dig istället att välja på IPMA C eller B. Lycka till med din certifiering! Jämförelse mellan PPMI och IPMA på detaljnivå IPMA B/C PMP Språk kunskapstest Svenska Engelska + ett antal språk till (dock ej de nordiska) Kunskapstest 2 timmar (B) resp. 3 timmar (C) flervals och berättarfrågor generiska frågor 4 timmar 200 st flervalsfrågor specifikt PMBOK Erfarenhetskrav (PL) 3 års PL erfa de senaste 8 åren (C ). 5 års PL erfa de senaste 12 åren varav 3 år från komplexa projekt (B) 3 års PL erfa de senaste 8 åren (Högskoleexamen) 5 års PL erfa de senaste 8 åren (Gymnasieexamen) Utbildningskrav Nej Ja (35 timmars projektutbildning någon gång) Självutvärdering Ja (KIP) Nej Utvärdering av assessorer Ja Nej Utvärdering av beteende ingår Ja (inkl. workshop) Nej Projektrapport Bara på B Nej Re certifiering Ja efter 5 år Ja efter 3 år Krav re certifiering Certifieringskostnad Kan påvisa tillräcklig PL erfa de senaste 5 åren samt genomföra ny självutvärdering kr resp kr (exkl moms) Minst 60 PDU poäng under de senaste 3 åren 405 USD Antal certifierade st (IPMA A C) st (PMP) Övrigt KIP kräver för de flesta ca 20 Mer plugg! Utgångspunkten är timmars arbete att gå igenom. stora projekt. 5

FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING

FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb.

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. 1 Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. Motiv för guiden Mål med guiden Börja i underlagen Rekryteringssituationen Kontrollerad Okontrollerad Bra självprövning Rekryteringsdokumentet

Läs mer

Parallella Extra Inkomster

Parallella Extra Inkomster Du kommer med den här specialrapporten kunna få reda på hur du också kan utöka dina månatliga inkomster med hjälp av internet. Detta utan att behöva bygga egen hemsida eller att sälja något. Jag heter

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Uppdateramera Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Välkommen Här har vi samlat tio grundläggande tips som hjälper dig att skapa en effektivare,

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg.

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg. Act upon knowledge April 2011 / No 3 Sverige Nytt från Ennovas ERFA SAS, NCC och Lantmännen sätter uppföljningen i fokus / s. 3 Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget Sju tips för en hög svarsfrekvens /

Läs mer

Bilföreningens ekonomi

Bilföreningens ekonomi Att dela bil Det går att dela bil på många sätt. Några exempel på att dela bil är samåkning, att åka taxi, att hyra bil, att låna bil av vänner eller att samäga bil. I denna skrift beskrivs hur en grupp

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla med.

Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla med. Hkk åk 9 PRIVATEKONOMI-INTERNETHANDEL-KRONOFOGDEN Tid 160 min PRIVATEKONOMI Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Innan ni köper affärssystem

Innan ni köper affärssystem Innan ni köper affärssystem Läs hur ni bäst förbereder er innan ni köper ett affärssystem. Utnyttja mer än 10 års erfarenhet och undvik överraskningar med dessa goda råd från en aktör som själva producerar

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Borås Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem? Borås Golfklubb har under de senaste åren, liksom många

Läs mer