Certifiering av projektledare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Certifiering av projektledare"

Transkript

1 Certifiering av projektledare Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet ME2017 KTH Sven Antvik och Håkan Sjöholm Disposition 1 Inledning 2 Allmänt om certifiering 3 PMI och PMIs system 4 IPMA och IPMAs system 5 Jämförelser av systemen 6 Frågor och diskussion Sida 1 Sida 2 Håkan Sjöholm 1 Inledning 30 års erfarenhet från Asea/ABB inom projektledningsområdet som internationell projektledare, projektchef, linjechef (resursägare) i projektdrivna organisationer, chef för projektkontor samt projektkonsult Certifieringsansvarig i Svenskt Projektforum, f.d. ordförande Ledamot av Svenska ProjektAkademien, tidigare medlem i utskottet som utser Årets Projektledare Svensk representant i arbetsgruppen som utvecklade ISO 10006: Vägledning för kvalitetsledning i projekt En av de svenska representanterna i arbetsgruppen som utvecklar ISO 21500: Guide to project management Certifierad enligt PMI (PMP) Assessor för certifiering enligt IPMA Egen konsultverksamhet inom projektledningsområdet: Projektkonsult Håkan Sjöholm AB En av två författare till boken: Projekt ledning och metoder Sida 3 Sida 4 1

2 Sven Antvik Flerårig erfarenhet av beställarens projektledning inom FMV Forskning och undervisning i projektledning vid KTH Forskningsrapport om certifiering vid KTH 2003 Ledamot av Svenska ProjektAkademien, medlem i utskottet som utser Årets Projektledare åren Certifierad enligt PMI (PMP) år 2000 Assessor för certifiering enligt IPMA sedan år 2002 Medverkat som frågeförfattare inom PMI certifiering Egen konsultverksamhet inom projektledningsområdet: Management and Aviation En av två författare till boken: Projekt ledning och metoder Instruktör flygning samt språkassessor flygsvenska och flygengelska Det är bättre att fråga och verka dum, än att inte fråga och förbli dum Kinesiskt ordspråk Sida 5 Sida 6 Varför licensiering? 2 Allmänt om certifiering Licensiering reducerar köparens osäkerhet vid bedömning av kvalitet. Kvalitetsinformation. Behandlat av kända nationalekonomer, bl. a. Akerlof (1970): The Market for Lemons Arrow (1973): Higher Education as a Filter Särskild betydelse vid icke upprepade transaktioner (t. ex. utvärdering av anbud) Ett enkelt sätt att informera beställare Sida 7 Sida 8 2

3 Vad är ett certifikat? Certifikat enligt SAOB - exempel Frågan besvaras med hänvisning till SAOB (Vid tullbehandlingen) bör företes det certificat, som afsändaren undfått af magi-straten, att sockret är svensk tillverkning. (officiellt) intyg som utfärdats l. till sin riktighet bestyrkts af vederbörande myndighet; i sht om intyg med internationell giltighet. af (Segel-)Sällskapets direktion utfärdadt certifikat, upptagande fartygets namn.. samt egarens namn och hemort. Sida 9 Sida 10 Fråga? Liknande kvalitetsbegrepp Vilka certifikat har ni? Exempel:.. Liknande kvalitetsbegrepp med samma innebörd som certifiering: Legitimering, t ex läkare Socialstyrelsen Auktorisering, t ex revisor FAR Advokat Advokatsamfundet Licensiering, t ex svetsare, Fugu-kock Flygcertifikat, piloter Transportstyrelsen Körkort, bilförare Transportstyrelsen Sida 11 Sida 12 3

4 Frågor? ABB Sveriges satsning på projektledning Bakgrund Åtgärder Karriärväg för projektledare Erfarenheter Sida 13 Sida 14 Bakgrund Åtgärder I mitten av 1990-talet gick några stora affärsprojekt i Sverige mindre bra Den svenska företagsledningen beslutade om åtgärder Stödfunktion för affärsprojekten i Sverige, stabsfunktionen Project Support Project Policies Project Management Development Program, utbildning Karriärväg för projektledare Sida 15 Sida 16 4

5 Karriärväg för projektledare Erfarenheter Karriärvägen hade tre nivåer För varje nivå fanns krav på erfarenhet, utbildning och test För nivån Senior Project Manager fanns krav på certifiering enligt PMIs system, PMP En certifierad projektledare presterade inte alltid bättre är en icke certifierad Gruppen certifierade projektledare presterade bättre än gruppen icke certifierade Sida 17 Sida 18 Frågor? Vad är certifiering? Certifiering innebär att en oberoende organisation bekräftar att någon eller något uppfyller vissa krav Den oberoende organisationen utfärdar ett bevis på uppfyllande av kraven, ett certifikat Certifiering är ett kvalitetsbegrepp Sida 19 Sida 20 5

6 Vad kan certifieras? Bakgrund för certifiering av projektledare Utrustning, t ex gränssnitt för datortillbehör Organisationer, t ex system för kvalitetsledning och miljöledning Personer Ökande projektifiering medför att projektens resultat blir alltmer viktiga för organisationens resultat Ökande beroende av underleverantörer och entreprenörer medför att leverantörernas projektledare blir mer betydelsefulla Sida 21 Sida 22 Certifiering av projektledare Förutsättningar för certifiering Bedömning av projektledares kompetens att leda projekt Önskemål från marknaden Väldefinierade krav Enhetliga processer Krav på vidareutveckling av kompetensen - certifieringen måste underhållas Genomförs av oberoende organisation Sida 23 Sida 24 6

7 Varför certifiering av projektledare? Fördelar för projektledarna: Internationellt erkänt certifikat Definierad kompetensnivå Personlig utveckling Kontaktnät Status och erkännande Kvalitetsstämpel Varför certifiering av projektledare? Fördelar för organisationen: Professionella projektledare Attraktiv arbetsgivare Krav från kunder Krav från andra intressenter, t ex finansiärer Säkerhet Sida 25 Sida 26 Varför certifiering enligt projektledare? Frågor? Enligt boken Projektliv Villkor för uthållig projektverksamhet så anger ofta projektledare följande motiv för att certifiera sig: Utmaning att uppnå en professionell standard Få bevis på skicklighet Ökad trovärdighet Breddad och fördjupad kunskap Sida 27 Sida 28 7

8 PMP PMP är den första och vanligaste PMI-certifieringen 3 PMI och PMIs system PMP = Project Management Professional Sida 29 Sida 30 Antal examinerade PMP och faser Förberedelse Etablering Genomförande PMP PMI bildas Vad är projektledning? Förberedelsefas ESA - projektet Ethics - Standards - Ackreditation 1983 PMBOK-föregångare i PMI tidskrift Project Management Quarterly PMBOK = Project Management Body of Knowledge Ref.: Antvik: Varför certifiera projektledare Ref.: Antvik: Varför certifiera projektledare Sida 31 Sida 32 8

9 PMP Etableringsfas Första PMP-prov: 43 (56) godkända 1987 PMBOK publiceras (pärm) 1990-talet Ökat företagsintresse 1996 PMBOK Guide Edition Totalt personer certifierade 1997 Totalt personer certifierade Datoriserade teoriprov Ref.: Antvik: Varför certifiera projektledare PMP Genomförandefas Tusentals nya PMP varje år nya PMP 2000 PMBOK Guide Edition 2000 PMI rutiner för PMP ISO-certifierade 2004 PMBOK Guide Third Edition Per september 2008: Total active PMPs New PMPs (YTD) New PMPs (Sep) Ref.: Antvik: Varför certifiera projektledare och PMI today Sida 33 Sida 34 PMBOK-utgåvor PMBOK är grund för PMI olika certifieringar Project Management Body of Knowledge 1987 A Guide to the Project Management Body of Knowledge Edition Edition 2004 Third Edition (för PMP t.o.m. 30 juni 2009) 2008 Fourth Edition PMI olika certifieringar 2009 Certified Associate in Project Management (CAPM ) Project Management Professional (PMP ) Program Management Professional (PgMP) PMI Risk Management Professional (PMI-RMPSM) PMI Scheduling Professional (PMI-SPSM) Referens <www.pmi.org> Ref.: Antvik: Varför certifiera projektledare och <www.pmi.org> Sida 35 Sida 36 9

10 Certified Associate in Project Management Certified Associates in Project Management (CAPM ) Understand the processes and terminology and have a fundamental knowledge of the PMBOK Guide Demonstrate knowledge of project management practices Contribute to project team as a Subject Matter Expert PMI Project Management Professional Project Management Professionals (PMP ) Are responsible for all aspects of the project for the life of the project Lead and direct cross-functional teams to deliver projects Demonstrate sufficient knowledge and experience to apply a methodology to projects Referens <www.pmi.org> Referens <www.pmi.org> Sida 37 Sida 38 PMI Program Management Professionals Program Management Professionals (PgMP) Are responsible for achieving an organizational objective by overseeing a program that consists of multiple projects. Define and initiate projects and assign project managers to manage cost, schedule and performance. Maintain alignment of program scope with strategic business objectives. Referens <www.pmi.org> PMI Risk Management Professional PMI Risk Management Professional (PMI-RMPSM) A project risk management professional provides expertise in the specialized area of assessing and identifying project risks, along with plans to mitigate threats and capitalize on opportunities. Responsible for identifying project risks and preparing mitigation plans. Supports project management and the team as a contributing member. Minimum of three years of project risk management experience. Referens <www.pmi.org> Sida 39 Sida 40 10

11 PMI Scheduling Professional PMI Scheduling Professional (PMI-SPSM) A project scheduling professional provides expertise in the specialized area of developing and maintaining the project schedule. Responsible for creating and maintaining the project schedule. Supports project management and the team as a contributing member. Minimum of three years of project scheduling experience. Referens <www.pmi.org> Frågor? Sida 41 Sida 42 Svens PMP-certifiering år Teoretisk grundutbildning 2 Praktisk erfarenhet 3 Skriftlig ansökan och betalning 4 Godkänd tentamen 5 Löfte att följa PMI Code of Conduct Budgetens fem poster Ansökningsavgift Tentamensavgift Preparandkurs Resor och uppehälle vid examination och utbildning Tid för administration, kurs inläsning och examination Totalt ca kronor exklusive kostnad för tid Ref.: Antvik: Varför certifiera projektledare Ref.: Antvik: Varför certifiera projektledare Sida 43 Sida 44 11

12 Svens PMP-certifiering - prov PMBOK i 1996 års utgåva var grund för tentamen 200 frågor på engelska att besvara Krav ca 70 % rätt besvarade frågor Flervalsfrågor med ett rätt av fyra alternativ 9 av 20 från preparandkursen klara efter första provtillfället Alla gick inte upp på första tentan Några underkända bland de som tentade Exempel på möjlig PMP-fråga - 1? Ett arbetspaket är a) Leverabel på lägsta nivå i en arbetsstruktur, WBS b) Uppgift med ett unikt identifieringsbegrepp c) Erforderlig rapporteringsnivå d) Uppgift som kan fördelas till mer än en organisatorisk enhet Ref.: Antvik: Varför certifiera projektledare Sida 45 Sida 46 Exempel på möjlig PMP-fråga - 2? Vilket påstående om kundens förväntningar är inte sant? a) Produkten eller tjänsten ska gå att använda som avsett. b) Avtalade krav, inklusive tider och prestationsnivåer ska uppfyllas. c) Avtalsändringar ska genomföras genast, och alla kundönskemål ska uppfyllas utan något som helst byråkratiskt krångel. d) Säljaren ska ta ansvar för att uppfatta kundens krav och önskemål och hantera dem på ett adekvat Exempel på möjlig PMP-fråga - 3? Kostnadsnyckeltalet, CPI, har visat sig vara relativt stabilt efter hur många procent av projektgenomförandet? a) 5 till 10 % b) 15 till 20 % c) 25 till 35 % d) 50 till 75 % sätt. Sida 47 Sida 48 12

13 Frågor? 4 IPMA och IPMAs system Sida 49 Sida 50 IPMA IPMAs publikationer International Project Management Association (f.d. Internet) Paraplyorganisation för nationella projektledarföreningar Bildades 1965, registrerad i Schweiz 45 medlemsföreningar, Svenskt Projektforum är en av dessa Referensram: IPMA Competence Baseline, ICB PM Practice Project Perspectives PM Research Journal International Journal of PM Sida 51 Sida 52 13

14 IPMAs utbildning IPMA Advanced Courses Specifika ledningsfaser Specifika ämnesområden Organisationens styrning (portfölj, program) IPMAs forskning Ekonomiskt stöd till forskningsprojekt Konferenser för forskare Publikation: PM Research Journal Utmärkelse: IPMA Research Award Sida 53 Sida 54 IPMAs Young Crew IPMAs system för certifiering Nätverk Unga projektledare och studenter < 35 år Egna aktiviteter på IPMAs konferenser Young Project Manager Award Sida 55 Sida 56 14

15 IPMA certifiering - Tre grundpelare Certifiering enligt IPMA Referensram Certifieringsprocesser Assessorer Mänsklig bedömning av Kunskap Erfarenhet Beteende Certifieringen genomförs på svenska Sida 57 Sida 58 IPMAs system - referensram Referensram: Kompetens i Projektledning, KiP KiP är en referensram som presenterar kompetenskraven, kunskapen kan hämtas från olika källor KiP används för utvärdering av kompetens i projektledning vid: certifiering av projektledare utveckling av projektledare utveckling av projektledning i en verksamhet KiP är ingen lärobok! Sida 59 Sida 60 15

16 KiP indelning Fem + tre kompetensområden KiP är indelad i kompetensområden 5 för metodkunskap 3 för ledarskapsbeteende 6. Integrera projektet i dess omgivning; 7. Leda projektet framåt; 8. Underlätta projektarbetet Verksam- 5. Samordning mellan organisationen och dess projekt hetsnivå 1. Planera projektledningen Kompetensområdena är indelade i kompetenselement Varje element beskriver en del av kompetensen Projektnivå Projektledning 2. Organisera projektets ledn.faser 3. Utöva övergripande projektledning 4. Utöva operativ projektledning Projektutförande Utföra projektarbete Sida 61 Sida 62 Översikt metodkompetenselement Översikt beteendekompetenselement 1. Planera projektledningen 1.1 Förklara projektformen och projektledning 1.2 Tillämpa projektmodeller 1.3 Planera projektets ledningsinsats 1.4 Utvärdera projektet 2. Organisera projektets ledningsfaser 2.1 Organisera förberedelsefasen 2.2 Organisera uppstartsfasen 2.3 Organisera genomförandefasen 2.4 Organisera avslutsfasen 3. Utöva övergripande projektledning 3.1 Utforma projektorganisationen 3.2 Bemanna projektorganisationen 3.3 Genomföra intressentanalys 3.4 Förankra i projektets omgivning 3.5 Formulera projektets mål 3.6 Klarlägga och strukturera projektets omfattning 3.7 Utarbeta projektets huvudtidplan 3.8 Ingå avtal med projektets leverantörer 3.9 Identifiera och bemöta projektets osäkerheter 3.10 Planera projektets ekonomi 3.11 Etablera infrastruktur för kommunikation 3.12 Planera projektets kvalitetsledning 4. Utöva operativ projektledning 4.1 Utveckla samarbetet i projektet 4.2 Utveckla medarbetarnas kompetens 4.3 Utarbeta detaljerade tid -och resursplaner 4.4 Följa upp projektets planer 4.5 Hantera ändringar i projektet 4.6 Styra projektets leverantörer 4.7 Styra projektet under osäkerhet 4.8 Upprätthålla löpande kommunikation 5. Samordning mellan organisationen och dess projekt 5.1 Förklara verksamhetens ledning av projekt 5.2 Agera i en projektorienterad organisation 5.3 Ta del i ledningen av projektportföljen 5.4 Utveckla projektverksamheten 6. Integrera projektet i dess omgivning 6.1 Agera helhetsorienterat 6.2 Främja strukturer 7. Driva projektet framåt 7.1 Visa handlingskraft 7.2 Kommunicera effektiv 7.3 Visa flexibilitet/manöverskicklighet 7.4 Visa genomslagskraft 7.5 Visa personlig integritet 8. Underlätta projektsamarbetet 8.1 Agera samarbetsorienterat 8.2 Bygga upp personliga relationer/nätverk 8.3 Främja samarbetet på ett aktivt sätt Sida 63 Sida 64 16

17 IPMAs system nivåer och krav Översikt över nivåerna Nivå A: Certifierad projektchef ska kunna leda komplexa projektportföljer och/eller -program Nivå B: Certifierad senior projektledare ska kunna leda komplexa projekt Nivå C: Certifierad projektledare ska kunna leda projekt av lägre komplexitet Nivå D: Certifierad i projektkunskap ska ha grundläggande projektledningskunskap Sida 65 Sida 66 Minimikrav för nivå D Grundläggande teoretisk projektledningskunskap samt förmåga att tillämpa den D Sida 67 Minimikrav för nivå C Minst 3 manårs erfarenhet som ledare för projekt av lägre komplexitet Kan leda delprojekt inom komplexa projekt Kan assistera projektledare för komplexa projekt Använder projektledningsmetoder och -tekniker C Sida 68 17

18 Minimikrav för nivå B Minst 5 manårs erfarenhet som projektledare Varav minst 3 manår som ledare för komplexa projekt Projektledare för Bsamtliga faser i komplexa projekt Använder ett flertal projektledningsmetoder och -tekniker Riktlinjer för ett komplext projekt: Belägger projektledaren så att parallella projekt är omöjligt Har delprojekt Minimikrav för nivå A Minst 5 manårs erfarenhet från portfölj- och/eller programledning Varav minst 3 manår Asom ansvarig ledare för komplexa portföljer och/eller program Plus 2 manårs erfarenhet som projektledare Sida 69 Sida 70 IPMAs system - komplexitet 1. Icke komplext projekt Komplexitetsnivåer 2. Projekt av lägre komplexitet 3. Komplext projekt 4. Mycket komplext projekt Sida 71 Sida 72 18

19 Karakterisering av projekts komplexitet Projektets omgivning Betydelse, politiska förhållanden, antal intressenter, förändringar Projektets uppgift och förlopp Resultatets funktion, lösning/teknologi, resultatets struktur, tidsramar Projektets resurser och organisation Resursomfång, deltagarnas kompetens, projektorganisation, geografisk placering Karakterisering av projekts komplexitet Parametrar för karakterisering Projektets omgivning Projektets betydelse Politiska förhållanden Antal intressenter Förändringar Projektets uppgift och förlopp Beskrivning av låg komplexitet Liten betydelse för kund/ parter som helhet Hög grad av överenskommelse och enkel beslutsprocess Få, välkända och förutsägbara parter/ relationer Leder till minimala förändringar internt/ externt Utvärdering av komplexitet 1. Icke kompl 2. Låg kompl 3. Komplext X X X 4. Mycke t kompl X Beskrivning av hög komplexitet Vital/strategisk betydelse för kund/parter Många motsättningar och krävande beslutsprocess Många och delvis svårförutsägbara parter/ villkor Medför viktiga/stora förändringar internt/externt Resultatets funktion Välkänd funktion X Mycket sammansatt, svårförutsägbart Sida 73 Slutsats, aktuellt projekts komplexitet X Sida 74 IPMAs system - assessorer Assessorer Assessorerna är certifierade på minst den nivå de bedömer, dock lägst nivå C 2 assessorer per kandidat (ej alltid på nivå D) Människor bedömer människor! Sida 75 Sida 76 19

20 IPMAs system - processer Reflektion Reflektion är en viktig del av IPMAs certifieringsprocesser Vad var utmaningen? Vilka initiativ tog jag? Vad blev resultatet? Vad lärde jag mig? Sida 77 Sida 78 Översikt över certifieringsprocesserna Nivå A B C D Intro -duktion Steg 1 Steg 2 Re -certifie -ring Själv - utvärde -ring Skriftligt prov Led -nings -rapport Work -shop Intervju Självutvärdering Utvärdering på egen hand av erfarenhet metodkompetens beteendekompetens Reflektion Möte med diskussionspartner Utarbetande av utvecklingsplan Sida 79 Sida 80 20

21 Workshop En heldag Arbete med praktikfall i grupp på 3-6 personer Assessorerna observerar Intervju Dialog om insänt material Kort presentation av projektledningsrapporten (endast nivå B) Observationer från workshop Dialog om kandidatens kompetensutveckling Intervjun tar ca 2 timmar för nivå B 1 timme för nivå C Sida 81 Sida 82 IPMAs system - självutvärdering Exempel ur KiP på metodkompetens Sida 83 Sida 84 21

22 Självutvärdering av metodkompetens Element 0 1 Låg 2 3 Medel Hög Motivering till bedömd nivå 1. Planera projektledningen 1.1 Förklara projektformen och projektledning 1.2 Tillämpa projektmodeller 1.3 Planera projektets ledningsinsats 1.4 Utvärdera projektet Sammanvägd kompetens, område 1 2. Organisera projektets ledningsfaser 2.1 Organisera förberedelsefasen Kunskap 2.2 Organisera uppstartsfasen 2.3 Organisera genomförandefasen 2.4 Organisera förberedelsefasen Sammanvägd kompetens, område 2 Erfarenhet Sida 85 IPMAs system - recertifiering Sida 86 Certifikatens giltighetstid & recertifiering Nivå A giltighetstid 5 år recertifiering efter 5 år Nivå B giltighetstid 5 år recertifiering efter 5 år Nivå C giltighetstid 5 år recertifiering eller ny certifiering på nivå B Nivå D giltighetstid 10 år ny certifiering på nivå D, C eller B Sida 87 Sida 88 22

23 Krav för recertifiering Projektledare under minst halva tiden sedan certifiering eller sedan senaste recertifiering IPMAs system - antal Utvecklat kompetens Inte har erhållit några befogade klagomål på projektledarkompetens eller professionellt uppträdande Sida 89 Sida 90 Antal IPMA-certifierade per år Antal certifikat vid slutet av 2007 var Antal IPMA-certifierade i Sverige A B C D Summa Totalt Sida 91 Sida 92 23

24 Frågor? 5 Jämförelser Sida 93 Sida 94 Jämförelser certifieringssystem IPMA PMI Referensram KiP PMBOK Källa för metodkunskap Litteratur och utbildning PMBOK Bedömning m.h.a. Människor Dator Bedömning av beteende Ja Erfarenhetskrav Ja Ja Intervju med assessorer Ja (inte nivå D) Krav att följa uppföranderegler Ja Nej Nej Giltighetstid 5 år 3 år Språk Svenska eller engelska Engelska Antal nivåer 4 3 Ja Sida 95 Organisation Erfarenhetskrav för certifiering Nivå Erfarenhetskrav antal år Erfaren -hetens max ålder år PMI PgMP 4 eller 7 som programledare + 4 som projektledare IPMA A 5 som portfölj/ programledare + 2 som projektledare IPMA B 5 varav 3 för komplexa projekt Kommentar 15 Erfarenhetskravet beror av utbildning PMI PMP 3 eller 5 8 Erfarenhetskravet beror av utbildning IPMA C 3 8 PMI CAPM (1) Tidigare krav IPMA D Sida 96 24

25 Frågor? 6 Frågor och diskussion Sida 97 Sida 98 Frågor? Avslutning Hur ser ni på det här med certifiering? Vad har framkommit under era intervjuer? Vilken certifiering ska jag välja? TACK! Sida 99 Sida

Certifiera dig som Projektledare?

Certifiera dig som Projektledare? Certifiera dig som Projektledare? Du kanske har jobbat några år som projektledare och funderar nu på att certifiera dig. I denna artikel ger Robert Ek, Senior Consultant, en del råd och tips. Robert är

Läs mer

Välkomna till kurs i projektledning

Välkomna till kurs i projektledning Syfte Välkomna till kurs i projektledning TEIO04 Starta upp kursen Få er att inse att projektledning är viktigt och kul Introducera projektledningsmetodik Koppla till industriell erfarenhet Vilka undervisar

Läs mer

ME2015 Industriell projektledning: Ledning och styrning av projekt. Denna kurs berör främst: PRP-uppgiften visade oss: Projektledningsmetodik

ME2015 Industriell projektledning: Ledning och styrning av projekt. Denna kurs berör främst: PRP-uppgiften visade oss: Projektledningsmetodik ME2015 Industriell projektledning: Ledning och styrning av projekt Kursavslut Denna kurs berör främst: Projektledningsmetodik Projektledarskap Samt delvis organisationens projektmiljö PRP-uppgiften visade

Läs mer

Projekt som ledningsutmaning. Läran om projektledning (1) Läran om projektledning (2) Anna Jerbrant

Projekt som ledningsutmaning. Läran om projektledning (1) Läran om projektledning (2) Anna Jerbrant Projekt som ledningsutmaning Läran om projektledning (1) 1942-45: Manhattanprojektet (USA). 2 miljarder dollar i omsättning, som mest 120.000 anställda. Målstyrning, parallella aktiviteter. 1950-talet:

Läs mer

UTBILDNING: Projektledarcertifiering CAPM

UTBILDNING: Projektledarcertifiering CAPM UTBILDNING: Projektledarcertifiering CAPM Introduktion Certifierade projektledare leder till bättre säkerhet i genomförandet av projekt. Det handlar om att leverera med rätt kvalitet, i tid och inom beräknad

Läs mer

Krav på en projektledare.

Krav på en projektledare. Krav på en projektledare. Internationella organisationer som IPMA och PMI har formulerat vilka krav som ska ställas på en projektledare. Föreningen svenskt ProjektForum har översatt kraven till svenska

Läs mer

Välkommen till. Praktiskt projektarbete. 8 februari 2011

Välkommen till. Praktiskt projektarbete. 8 februari 2011 Välkommen till Praktiskt projektarbete 8 februari 2011 Projekt i praktiken 1. Introduktion. 2. Projektets faser och intressenter. 3. Riskanalys - projektet och dess omvärld. 4. Milstolpeplan och aktivitetsplan.

Läs mer

Pro jacere Projektil Projektor Projicera 2. Projektattribut Ett projekt

Pro jacere Projektil Projektor Projicera 2. Projektattribut Ett projekt Projektledning 1 1.2 Projicere Projekt Pro jacere Projektil Projektor Projicera 2 Definition av projekt PMBOK Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat.

Läs mer

UTBILDNING: Projektledarcertifiering PMP

UTBILDNING: Projektledarcertifiering PMP UTBILDNING: Projektledarcertifiering PMP Introduktion Certifierade projektledare leder till bättre säkerhet i genomförandet av projekt. Det handlar om att leverera med rätt kvalitet, i tid och inom beräknad

Läs mer

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden Frukostseminarium 2009-10-05 Anita Myrberg BiTA Service Management anita.myrberg@bita.eu Agenda ISO/IEC 20000 Vad, varför, hur börja? Relation till andra standarder

Läs mer

PROJEKTLEDNING. Vad är ett PROJEKT? Ett projekt:

PROJEKTLEDNING. Vad är ett PROJEKT? Ett projekt: PROJEKTLEDNING Page: 1 Vad är ett PROJEKT? Ett projekt: är unikt ej återkommande har definierad budget är tidsbegränsat har väldefinierade mål har en temporär organisation Page: 2 Page 1 Projektets omgivning

Läs mer

Specialist på projektverksamhet

Specialist på projektverksamhet Specialist på projektverksamhet Håkan Olsson Födelseår 1961 Telefon: 0737316302 Adress: Kastanjegatan 20 E-post: hakan.olsson@p4m.se Sammanfattning Under mitt arbetsliv har min passion har mer och mer

Läs mer

Styr och utveckla ditt IT-stöd utifrån internationella standarder

Styr och utveckla ditt IT-stöd utifrån internationella standarder Styr och utveckla ditt IT-stöd utifrån internationella standarder Frukostseminarium 2008-09-19 Anita Myrberg BiTA Service Management Agenda ISO/IEC 20000 Relation till andra standarder Varför styra en

Läs mer

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete UTBILDNING: Effektivt Projektarbete Introduktion För de flesta är de första kontakterna med projekt inte i rollen som fullfjädrad projektledare, utan oftast som projektmedarbetare med ansvar för delar

Läs mer

Projektledning är ett yrke!

Projektledning är ett yrke! Sid: 1 (7) Projektledning är ett yrke! Idékraft har bedrivit projektledarutbildning inom ramen för KY sedan 1997. När vi startade ifrågasattes det om projektledning var ett yrke och om det inte borde vara

Läs mer

agenda Standardiserad styrning Vad är en multiprojektorganisation Standardiseringstrend inom projektområdet

agenda Standardiserad styrning Vad är en multiprojektorganisation Standardiseringstrend inom projektområdet Standardiserad styrning Forsknings- vs praktikerperspektiv Anneli Linde Handelshögskolan Umeå Universitet anneli.linde@usbe.umu.se agenda Vad är standardiserad styrning i en multiprojektorganisation Projektmodellen

Läs mer

ADDING VALUE CONSULTING AB PRINCE2 PRACTITIONER KURS

ADDING VALUE CONSULTING AB PRINCE2 PRACTITIONER KURS ADDING VALUE CONSULTING AB PRINCE2 PRACTITIONER KURS Innehållsförteckning 1. PRINCE2... 3 1.1. PRINCE2 Practitioner... 4 1. PRINCE2 PRINCE2 (Projects IN a Controlled Environment) är en strukturerad metod

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Certifiering. En kvalitetssäkring av bostadsrättsföreningar

Certifiering. En kvalitetssäkring av bostadsrättsföreningar Certifiering En kvalitetssäkring av bostadsrättsföreningar Se till att er bostadsrättsförening blir kvalitetssäkrad Nu går det att få nöjda och trygga medlemmar samtidigt som ni i styrelsen får ett bevis

Läs mer

Kursinformation TN020 Projektledning 2 poäng

Kursinformation TN020 Projektledning 2 poäng LINKÖPINGS UNIVERSITET Sid 1 02-08-29 Kursinformation TN020 Projektledning 2 poäng 1 Inledning Förkunskapskrav TNG011, TNG 017 eller TEIO53 Mål Kursens mål är att ge förståelse för hantering av komplexa

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET. Projektledning

LUNDS UNIVERSITET. Projektledning Projektledning 1 Vad är ett projekt?? 2 Vad är ett projekt? PMIs definition är: Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat. Kännetecken Temporär Unik Successivt

Läs mer

FORUM FÖR FÖRVALTNING OCH SERVICE. Auktorisation. för fastighetsförvaltare Property Manager FASTIGHETS FÖRVALTARE

FORUM FÖR FÖRVALTNING OCH SERVICE. Auktorisation. för fastighetsförvaltare Property Manager FASTIGHETS FÖRVALTARE FORUM FÖR FÖRVALTNING OCH SERVICE Auktorisation för fastighetsförvaltare Property Manager AUKTORISERAD FASTIGHETS FÖRVALTARE AUKTORISERAD FASTIGHETS FÖRVALTARE Fastighetsförvaltaren har det affärsmässiga

Läs mer

Projektkunskap, företagande, entreprenörskap LS10a lektion 5 Dagens lektion Gruppdynamik Teambuilding Icke-agila projekt Presentationsteknik inför presentationen Maslow Behov av självförverkligande Behov

Läs mer

ADDING VALUE CONSULTING AB PRINCE2 FOUNDATION KURS

ADDING VALUE CONSULTING AB PRINCE2 FOUNDATION KURS ADDING VALUE CONSULTING AB PRINCE2 FOUNDATION KURS Innehållsförteckning 1. PRINCE2... 2 1.1. PRINCE2 Foundation... 3 1. PRINCE2 PRINCE2 (Projects IN a Controlled Environment) är en strukturerad metod för

Läs mer

Planering av bygg- och anläggningsprojekt

Planering av bygg- och anläggningsprojekt 1.0 Introduktion 1 Planering av bygg- och anläggningsprojekt 5.0 Projektets omfattning 2 6.1 Aktivitetsbestämning 3 6.2 Aktiviteters ordningsföljd 4 6.3 Aktiviteters varaktighet 5 6.4 Upprätta tidplan

Läs mer

Projektledarutbildning 6 dagar

Projektledarutbildning 6 dagar Projektledarutbildning 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

UTBILDNING: Projektledning

UTBILDNING: Projektledning UTBILDNING: Projektledning Introduktion Det handlar om att ge de bästa förutsättningarna för att projekten skall leverera med rätt kvalitet, i tid och inom beräknad kostnadsram. Det kan till exempel röra

Läs mer

FM-standarder. IFMA:s frukostmöte 2012 02 23 i Göteborg Bertil Oresten FM Konsulterna AB

FM-standarder. IFMA:s frukostmöte 2012 02 23 i Göteborg Bertil Oresten FM Konsulterna AB FM-standarder IFMA:s frukostmöte 2012 02 23 i Göteborg Bertil Oresten FM Konsulterna AB Global marknad kräver globalt tänkande ISO International Organization for Standardization CEN Europeiska standardiseringskommittén

Läs mer

Besiktningstekniker fordonskontroll

Besiktningstekniker fordonskontroll Besiktningstekniker fordonskontroll Certifikat som besiktningstekniker visar DIN kompetens inom området och vald behörighetsklass. Fordonskategorier Fordon som omfattas av 4 kap. 2 a 1 p. fordonslagen

Läs mer

Tjänstebeskrivning för certifiering av. Rekrytterare

Tjänstebeskrivning för certifiering av. Rekrytterare Tjänstebeskrivning för certifiering av Rekrytterare DNV GL Headquarters, Veritasveien 1, P.O.Box 300, 1322 Høvik, Norway. Tel: +47 67 57 99 00. www.dnvgl.com Reviewed by: Valid for: Revision: No.: Victoria

Läs mer

IT-projektledning - introduktion 725G62

IT-projektledning - introduktion 725G62 IEI Tommy Wedlund Läsanvisningar, IT-projektledning introduktion, 725G62 IT-projektledning - introduktion 725G62 Läsanvisningar tentamen inför tentamen I tentamen ingår följande kurslitteratur: The IBM

Läs mer

Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified

Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified Vägledning innan, under och efter upphandling för att ställa miljömässiga och sociala krav på ITprodukter och deras

Läs mer

Verksamhetsanalys enligt BABOK Konsten att göra rätt sak!

Verksamhetsanalys enligt BABOK Konsten att göra rätt sak! Verksamhetsanalys enligt BABOK Konsten att göra rätt sak! I den alltmer komplexa organisations- och projektmiljö vi lever i så är det kritiskt att ha kunniga verksamhetsanalytiker som fokuserar på intressenter

Läs mer

Om organisationen. Vad är en multiprojektorganisation. Projektportföljen. Projektet i organisationen multprojektorganisering - kommunikation

Om organisationen. Vad är en multiprojektorganisation. Projektportföljen. Projektet i organisationen multprojektorganisering - kommunikation Projektet i organisationen multprojektorganisering - kommunikation anneli linde Om organisationen Vad är en multiprojektorganisation Hur fungerar en sådan organisation Vilka är de typiska utmaningarna

Läs mer

FORUM FÖR FÖRVALTNING OCH SERVICE. Auktorisation. för fastighetsförvaltare Property Manager FASTIGHETS FÖRVALTARE

FORUM FÖR FÖRVALTNING OCH SERVICE. Auktorisation. för fastighetsförvaltare Property Manager FASTIGHETS FÖRVALTARE FORUM FÖR FÖRVALTNING OCH SERVICE Auktorisation för fastighetsförvaltare Property Manager AUKTORISERAD FASTIGHETS FÖRVALTARE AUKTORISERAD FASTIGHETS FÖRVALTARE Fastighetsförvaltaren har det affärsmässiga

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning Få din projektverksamhet att lyfta med PPS Praktisk ProjektStyrning 2012 Utbildning PPS Verktyg Tjänster 1 Innehåll Bli medlem i PPS-familjen 3 Ett komplett stöd för moderna organisationer 4 Goda skäl

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag Företagens anseende i Sverige 2011 Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag 1 TNS SIFOs Anseendeindex 2011 Denna rapport innehållet Fakta om studien och kontaktuppgifter

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Att välja projektverktyg eller ska vi säga portföljverktyg. Lena Dubbelman Marknadsansvarig PMI Semcon Project Management

Att välja projektverktyg eller ska vi säga portföljverktyg. Lena Dubbelman Marknadsansvarig PMI Semcon Project Management Att välja projektverktyg eller ska vi säga portföljverktyg Lena Dubbelman Marknadsansvarig PMI Semcon Project Management Agenda Problem som ska lösas med verktyg Olika typer av verktyg Att utvärdera och

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

ISTQB Testarens ledstjärna

ISTQB Testarens ledstjärna ISTQB Testarens ledstjärna SSTB SAST-möte 2012-02-23 Vilka är vi? Mångårig erfarenhet från testarbete, testare, testledare, testchef. Utveckling av test metoder och processer. Test kurser. Jobbar som Systemarkitekt

Läs mer

Independent Project Monitoring, IPM Koncept för övervakning av komplexa investeringsprojekt

Independent Project Monitoring, IPM Koncept för övervakning av komplexa investeringsprojekt Independent Project Monitoring, IPM Koncept för övervakning av komplexa investeringsprojekt I samarbete med 1 Vad är IPM? IPM, Independent Project Monitoring, är en oberoende projektövervakningsfunktion

Läs mer

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 INNEHÅLL Välkommen till vår projektvärld...3 Certifierad projektledare IPMA...4 Diplomerad projektledare...5 Effektiv projektledning...6 Ledarskap i projekt...7 Beställare

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning Vill du förändra din projektverksamhet? PPS Praktisk ProjektStyrning är en bra start! 2013 1 Innehåll PPS Modellen med människan i centrum 3 PPS är det kompletta projektstödet 4 Varför PPS? 5 PPS-modellen

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Utveckling av projektkulturen på Migrationsverket med stöd av Antura. Göran Dahl Projektchef på Migrationsverket

Utveckling av projektkulturen på Migrationsverket med stöd av Antura. Göran Dahl Projektchef på Migrationsverket Utveckling av projektkulturen på Migrationsverket med stöd av Antura Göran Dahl Projektchef på Migrationsverket Ett Sverige som med öppenhet tar tillvara den globala migrationens möjligheter Migrationsverkets

Läs mer

Resan till framgång Utbildningprogram

Resan till framgång Utbildningprogram Resan till framgång Utbildningprogram Training Brochure rev D E.indd 1 2010-08-23 13:22:04 Vi skapar en långsiktigt framgångsrik projektverksamhet hos våra kunder. Kunskap föder framgång Genom att utbilda

Läs mer

Projektarbete med IT-verktyg - modulanpassat

Projektarbete med IT-verktyg - modulanpassat Projektarbete är att arbeta på ett strukturerat sätt. Genom att kombinera projektmetodik, kunskap om och hur ett projekt fungerar, och ett planeringsverktyg, IT-stöd, kan Du få ett strukturerat och effektivt

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Executive Education Business Leadership - In Practice! 2014

Executive Education Business Leadership - In Practice! 2014 Executive Education Business Leadership - In Practice! 2014 www.exmi.se Det bästa managementinstitutet för ambitiösa ledare inom Norden Executive Management Institute Executive Management Institute (EXMI)

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund...4 1.1 Syfte...4 1.2 Bakgrund...4 2 Regler för projekt...4

Läs mer

Projektledning - "Avancerad" Fördjupade modeller och metoder

Projektledning - Avancerad Fördjupade modeller och metoder Projektledning - "Avancerad" Fördjupade modeller och metoder Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring x 150804 Frisläppt 1 Välkommen till kursen! 1 Vi som jobbar med kursen... 3 2 Beskrivning

Läs mer

Krav för certifieringsorganisationer

Krav för certifieringsorganisationer Svenska PEFC ek för Krav för certifieringsorganisationer PEFC SWE 005:3 Dokumentnamn: Krav för certifieringsorganisationer Dokumenttitel: PEFC SWE 005:3 Godkänt av: Svenska PEFC Datum: 2011 01 31 Godkänt

Läs mer

Ledningssystem för IT-tjänster

Ledningssystem för IT-tjänster Styrning och ledning av IT med stöd av internationella standarder Ledningssystem för IT-tjänster sixten.bjorklund@sipit.se 2013-11-05 Sip It AB, Sixten Björklund 1 Kort om Sixten Konsult i eget bolag Ledning

Läs mer

Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor!

Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor! Workshop: Lyckas med Governance, projektportfölj och projektkontor! Kjell Rodenstedt, CMPG Workshop upplägg Introduktion 15:30-16:00 (denna lokal) Gruppövning 16:00-16:40 (Arkaden) 100 deltagare, 10 grupper,

Läs mer

PKS -ProjektKunskapsStöd

PKS -ProjektKunskapsStöd PKS -ProjektKunskapsStöd Webbaserat kunskapsstöd för projekthantering Ett intuitivt kunskapsstöd för alla typer av projekt i alla miljöer tillgängligt på Internet/ Intranet. Ger stöd åt alla medarbetare

Läs mer

Framgångsfaktorer Program Management inom FöreningsSparbanken. 23 mars 2004 Program Management v1.0 1

Framgångsfaktorer Program Management inom FöreningsSparbanken. 23 mars 2004 Program Management v1.0 1 Framgångsfaktorer Program Management inom FöreningsSparbanken 23 mars 2004 Program Management v1.0 1 Styrning av Program och Projekt Vision Initiering Definiera omfattning Formulera slutmål Precisera arbetssätt

Läs mer

Att arbeta i projekt. Innehåll - Projektledning. Hur berör projektarbete mig. Vad är ett projekt

Att arbeta i projekt. Innehåll - Projektledning. Hur berör projektarbete mig. Vad är ett projekt Att arbeta i projekt något du inte är ensam om Mattias Nilson Livsmedelsteknik 1 2 Vad är ett projekt Temporär ansträngning för att uppfylla ett specifkt mål under en given tidsram Unikt Tidsbegränsat

Läs mer

En guide för dig som utvecklar programvaradags

En guide för dig som utvecklar programvaradags En guide för dig som utvecklar programvaradags att uppgradera! Partnerprogrammet så fungerar det Microsofts partnerprogram består av tre nivåer och för varje nivå ökar förmånerna. För att bli Certified

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet Mars 2014 INLEDNING Universitetsdirektörerna vid universiteten i Uppsala,

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

INTERN KONSULTLÖSNING. Copyright Dansk & Partners

INTERN KONSULTLÖSNING. Copyright Dansk & Partners INTERN KONSULTLÖSNING Bemanning och rekrytering Bemanning 8 personer rekryterade både internt och externt och både seniorer och juniorer i kärnteamet Genom att rekrytera ett antal etablerade, externa konsulter

Läs mer

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling Ledningsgruppsutveckling Ni skapar samsyn och en gemensam strategi!! Två dagars ledningsgruppsutveckling med coaching och rådgivning från seniora experter! Vi får människor att samlas kring affären på

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Teorier kring program och projektkontor

Teorier kring program och projektkontor Teorier kring program och projektkontor Anna Jerbrant Industriell ekonomi & organisation 2009-01-27 1 Multiprojektledning innebär att dessa frågor måste beaktas: 1. Hur koppla portföljen och enskilda projekt

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

KOMMENTARER, SYNPUNKTER OCH FORMELLA KLAGOMÅL FRÅN SKOGLIGA INTRESSENTER

KOMMENTARER, SYNPUNKTER OCH FORMELLA KLAGOMÅL FRÅN SKOGLIGA INTRESSENTER KOMMENTARER, SYNPUNKTER OCH FORMELLA KLAGOMÅL FRÅN SKOGLIGA INTRESSENTER COMPLAINT POLICY We care about customers and stakeholders, and commit ourselves to deliver in accordance with customers and stakeholders

Läs mer

tveckla standarder kort om hur det går till

tveckla standarder kort om hur det går till tveckla standarder kort om hur det går till Det här är SIS SIS är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. Vårt arbete är långsiktigt och präglas

Läs mer

Välkomna till presentation av PPS modellen och PPS verktyg

Välkomna till presentation av PPS modellen och PPS verktyg Välkomna till presentation av PPS modellen och PPS verktyg Åke Norman TietoEnator PPS Mobil 0708 453602 ake.norman@tietoenator.com Copyright 2008 TietoEnator Corporation presentation Page 1 TietoEnator.

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Framgångsrika projekt skapar nytta! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som:

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som: Ekonomihögskolan FEKH60, Företagsekonomi: Kandidatkurs i redovisning, 15 högskolepoäng Business Administration: Financial and Management Accounting - Bachelor Course, 15 credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning 2014 PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Helhetstänk skapar framgång! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

COMMISSION DECISION on the recognition of training centres involved in the training of train drivers in conformity with directive 2007/59/EC

COMMISSION DECISION on the recognition of training centres involved in the training of train drivers in conformity with directive 2007/59/EC Lokförarkörkortet COMMISSION DECISION on the recognition of training centres involved in the training of train drivers in conformity with directive 2007/59/EC COMMISSION DECISION on the recognition of

Läs mer

Var vi finns. Fakta om banken

Var vi finns. Fakta om banken Ålandsbanken Abp Var vi finns Fakta om banken Sverige Åland Finland Grundad 1919 Börsnoterades i Helsingfors 1942 Balansomslutning 4,1 miljarder euro Ca 700 anställda Fokus på Premium Banking & Private

Läs mer

Projektledning VBEF 01. Kristian Widén, PhD

Projektledning VBEF 01. Kristian Widén, PhD Projektledning VBEF 01 Kristian Widén, PhD Kristian Widén, PhD Jag är 39 år Jag bor i Kävlinge Civilingenjör VoV, Docent i Byggnadsekonomi, Innovationsspriding i byggsektorn. Jag har en sambo, dotter och

Läs mer

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Projektledarutbildning

Projektledarutbildning 1(6) 2014-10-20 Inbjudan till Projektledarutbildning 6 dagar: 12-14 oktober samt 2-4 november 2015 Kurs och Konferens erbjuder en 6-dagars projektledarutbildning med hjälp av CANEA Consulting Group som

Läs mer

Frukostseminarium - Portföljstyrning med pm3

Frukostseminarium - Portföljstyrning med pm3 Frukostseminarium - Portföljstyrning med pm3 Johanna Nilsson och Axel Bolander från På AB Agenda Inledning och presentation Vad är portföljstyrning och varför behövs den? Hur adresserar pm3 portföljstyrning

Läs mer

Utbildningsplan. IT, projektledning och affärssystem

Utbildningsplan. IT, projektledning och affärssystem Dnr HS 2013/118 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan IT, projektledning och affärssystem Programkod: Beslut om fastställande: SGIPA Föreliggande utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Mathias Ericsson. Curriculum Vitae. Mathias Ericsson

Mathias Ericsson. Curriculum Vitae. Mathias Ericsson Curriculum Vitae Namn Födelseår E-post Adress Telefonnummer Kompetensinriktning Jag är en driven och social kille som tar mycket ansvar i mina arbetsgrupper. Jag strävar efter förbättring i mina och företagets

Läs mer

Projektlaboratoriet. Utbildningsprogram i en virtuell simuleringsmodell. Testa dig själv som projektledare och förbättra dina färdigheter

Projektlaboratoriet. Utbildningsprogram i en virtuell simuleringsmodell. Testa dig själv som projektledare och förbättra dina färdigheter Projektlaboratoriet Utbildningsprogram i en virtuell simuleringsmodell Testa dig själv som projektledare och förbättra dina färdigheter Om spelet Projektlaboratoriet simulerar i realtid ditt ansvar som

Läs mer

Från idé till projektplan

Från idé till projektplan Från idé till projektplan Detta är ett bakgrundsmaterial som hjälper dig koka ner din idé till en projektplan. Detta tar inte hänsyn till projektplanens formalia dvs hur den rent konkret är strukturerad.

Läs mer

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Ekonomihögskolan SYSA12, Informatik: Informationssystem och verksamhet, 30 högskolepoäng Informatics: Information Systems and Business, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:11) om ackreditering av organ som certifierar personer Ändring införd t.o.m.

Läs mer

agenda Me 2015, projektledning Kurs PM, se hemsida Kursanmälan och kursregistrering Projektuppgiften / case Schema, se kurshemsidan

agenda Me 2015, projektledning Kurs PM, se hemsida Kursanmälan och kursregistrering Projektuppgiften / case Schema, se kurshemsidan agenda Me 2015, projektledning Anneli Linde anneli.linde@gmail.com Tel 0702-282875 Kursens upplägg, examinationer schema Projektuppgiften /case projekt, vad är det? Projektfaser Roller i projekt Projektets

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer