Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommuners Öppna Ledarskapsprogram"

Transkript

1 Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i. Hur kan du skapa bättre och mer hållbara resultat i en ständigt föränderlig omvärld? Hur kan du göra mer med mindre? Målet med utvecklingsprogrammet är att du ska Öka din förståelse för vad det innebär att vara ledare. Bli tryggare i ditt sätt hantera olika situationer. Kunna tillämpa olika verktyg och modeller effektivt i de sammanhang de hör hemma. Behärska olika tekniker för att förstärka det du vill åstadkomma. Utveckla ditt eget personliga ledarskap. Förstå det som händer på sätt som öppnar upp för nya lösningar. Lära känna dig som ledare. Få med dig medarbetare och andra mot gemensamma mål

2 Innehållet Vi arbetar på två nivåer; kunskap och kompetens. Kunskap handlar bland annat om att förstå allt från ledarskap, grupper, verksamhetsutveckling och inte minst dig själv. Kunskap får vi genom läsning, föreläsningar och reflektioner egna och tillsammans med andra. Kompetens är kunskapens omsättning i handlade det är först när det du vet tillämpas som kunskapen kommer till nytta. Kompetens erhålls genom erfarenhet och att återkommande träna, pröva och reflektera. Träningen ger dig både en praktisk och en teoretisk grund i konsten att leda. Utvecklingsprogrammet är uppdelat i fem sammanlänkade etapper om två dagar per etapp. Mellan etapperna görs eget arbete som följs upp vid nästkommande etapp. Förankring med den egna chefen är en viktig grund för deltagande i programmet. Innan programmet startar görs en ledarmätning där medarbetarna får bedöma sin chefs ledaregenskaper ur olika aspekter kopplade till Susan Wheelans modell för ledarskap kopplat till olika grupper. Sex månader efter programmet genomförs en förnyad ledarmätning för att följa upp effekter av programmet ur medarbetarnas perspektiv. Etapp 0. Stabsmöte för kravställarna Ett inledande möte där representanter från respektive organisation som skickat deltagare till programmet medverkar. Här tar vi upp viktiga aspekter för att säkerställa bästa möjliga lärande för deltagarna och att programmet utvecklas på bästa sätt. Etapp 1. Jag som ledare - Ledaruppdraget i förhållande till omvärlden och framtiden. Programpresentation och incheckning (2 dagar) Helheten kring programmet presenteras med fokus på syfte och pedagogik. Genom att låta deltagarna i olika konstellationer föra samtal kring drivkrafter, erfarenheter, framgång, svårigheter och utmaningar kopplat till ledarskap skapas mycket goda förutsättningar för en lärande grupp och samtidigt fokus för den gemensamma processen. Samtalen avslutas med ett gemensamt samtal kring lärutmaningar. Utforskande kring ledarerfarenhet och individuella utmaningar Visionens betydelse för verksamhetsutveckling och - styrning. Ledaruppdraget i din kommun. Vad betyder visionen för mitt ledarskap? Hur tar visionen sig uttryck i mitt ledarskap? Utvecklande Ledarskap (UL) introduceras som grund för det transformerande ledarskapet Formulering av individuellt utvecklingskontrakt. Coaching i teori och praktik Bildande av Trio- grupper och arbete med vars och ens ledarutmaningar.

3 Hemuppgift: Arbeta med det individuella kontraktet och att dokumentera ett svårt samtal i ett sk vänsterkolumnscase. Etapp 2. Kommunikation och svåra samtal - Det kommunikativa ledarskapet. (2 dagar) Fokus under detta seminarium är att identifiera styrkor och utvecklingsområden kopplat till det kommunikativa ledarskapet och det egna kontraktet. Hur kan jag leda genom andra? Dialogen som ledarverktyg. Dialogen är, som vi ser det, förutsättning för det ömsesidiga lärandet. Genom den reflekterande dialogen får vi hjälp att uppmärksamma vad som händer i en situation och möjlighet att öka vår förståelse. Individens psykologi som grund för förståelse av egna och andras beteende. Teori och praktik kring att hantera svåra samtal. Arbete med sina egna case. För att träna kommunikationsförmågan arbetar vi med så kallade vänsterkolumnscase. I dessa beskrivs både det som sades och gjordes samt outtalade tankar och känslor. På detta sätt identifieras såväl hur de egna tankemodellerna ser ut och hur de måste utvecklas för att kommunikationen ska bli mer konstruktiv. Hemuppgift: Fortsatt arbete med det individuella kontraktet och att genomföra svåra samtal. Etapp 3. Grupper samt ledarskap - Ledarskap ur ett organisatoriskt perspektiv samt verksamhetsutveckling (2 dagar) Fokus på att skapa balans mellan egna krav och förväntningar och organisationens? Vilka krav och förväntningar ställer en politiskt styrd organisation? Hur är det att vara ledare i en politisk styrd organisation? Hur kan man förstå den komplexa helhet som ledaren har att hantera? Hur utvecklas grupper över tid och hur anpassar jag mitt ledarskap till gruppens nuläge och mål Systemteori som grund för förståelse av sociala system. Systemisk modell för organisatoriskt beteende. Teamlärande och grupputveckling. Vi arbetar med Susan Wheelans Integrative Model of Group Development (IMGD) Förutsättningar för ledarskapet i olika grupputvecklingssteg. Verksamhetsutveckling utifrån ett case: Vision, verksamhetsidé, strategier, mål och uppföljning i teori och praktik Verksamhetsstyrning den strategiska rollen Hemuppgift: Genomförande av ett Personligt porträtt: medlemmarna i respektive Trio- grupp intervjuar 5-6 medarbetare/intressenter kring bilden av chefen med fokus på den önskade utvecklingen.

4 Etapp 4. Att leda förändring. Feedback teori och praktik (2 dagar) Teori och samtal kring förändringspsykologi. Introduktion av förändringsmodell för organisationsutveckling. Att leda möten. Vilken är bilden av mig som ledare? Vad gör jag för intryck på min omgivning? Att koppla ihop kommunikation och retorik i ledarrollen vad förmedlar jag som ledare? Hur skapa återkoppling i ett organisatoriskt system? Att leda utveckling och förändring - Förändring som tillstånd, processen, reaktioner och verktyg för att leda förändringsprocessen. Förändringspsykologi Organisatorisk feedback samt individuell feedback. Feedbackens betydelse som en del i ledarskapet. Hur ge och ta feedback? Återkoppling av personligt porträtt. Vi ser med fördel att även använda den tidigare utförda 360 graders återkoppling och fördjupa tolkningen av det personliga porträttet. Förberedelse och genomförande av en personlig presentation av de personliga och verksamhetsmässiga ledarutmaningarna. Återkoppling från deltagare på den inverkan vederbörande har på omgivningen. Hemuppgift: Uppdatering av det individuella utvecklingskontraktet. Träna på feedback. Etapp 5. Hållbart ledarskap (2 dagar) Fokus vid den sista etappen är teorier och verktyg för att leda sig själv och andra på ett hållbart sätt samt på hur de deltagande ledarna nu måste gå från ord till handling och att de i denna strävan måste hitta en hållbar balans. Personlig hållbarhet. I begreppet hållbarhet, finns även en personlig dimension. Att vara en hållbar ledare. För att belysa detta utgår vi från Steven R. Covey s forskning om de sju goda vanor som kännetecknar effektiva människor. Entreprenöriellt ledarskap. Sammanfattning av programmet. Vi introducerar arbete i Lär- grupperna kring reflektion avseende vad deltagarna har lärt om sig själva, andra och sin verksamhet. Var och en blir coachade kring den egna utvecklingen som senare formuleras i en utvecklingsplan. Hemuppgift: Kontinuitet i Triogrupper, skuggning av andra ledare, fortsatt arbete med utvecklingsplan och avstämningar med chefen samt uppföljningsmätning.

5 Option Utöver programmet finns en möjlighet att 6 månader efter avslutat program, genomföra en halvdag kring uppföljningsmätningen och den egna utvecklingsplanen. Denna halvdag tillkommer efter behov och önskemål. Kursledare Tord Olsson: Tord har arbetat som konsult sedan 2005 med ledar- och grupputveckling. Han har egen chefserfarenhet från 7 år i två olika organisationer. Han är civilekonom och har studerat vidare inom beteendevetenskap, ledarskap, pedagogik och kommunikation. Han arbetar idag exempelvis med ledarutvecklingsprogram i Örebro kommun, ledningsgruppsutvecklingsprogram i Lidköpings kommun samt som coach till chefer. Leif Nyman: Under drygt 10 år arbetade Leif som ledare i olika roller, från projektledare till VD. De senaste 10 åren har han ägnat åt ledningsutveckling som konsult. För närvarande är han involverad i flera pågående ledarutvecklingsprogram i såväl privat som offentlig verksamhet. Med sitt systemiska och psykodynamiska perspektiv skapas en arena för lärande som inbjuder till involvering och delaktighet. Pris Vårt pris för hela utvecklingsprogrammet är kr exkl. moms per person. Därtill tillkommer kost och logi för deltagarna om ca 1500 kr exkl. moms per etapp. Plats och datum Programmet genomförs på en konferensanläggningen i närheten av deltagande kommuner. Antalet platser per program är begränsat till 20. Övrigt/frågor Vi träffar gärna er för ett möte kring ert intresse, för att berätta mer om programmets innehåll och de resultat det skapar, samt svarar på frågor. Vi är förstås öppna för förslag på anpassningar av innehåll i programmet. Anmälan och kontaktuppgifter Anmälan sker till eller direkt till: Leif Nyman: Tord Olsson: För mer info, se även

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik utbildningar 2012-2013 Ledarskap MEDARBETARSKAP Kommunikation Pedagogik HR-program »Att utvecklas och lära nytt är fantastiskt!«välj din utbildning bland våra klassiker eller en av årets nyheter! AKTIVT

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

Hållbara Chefer - Ettårigt chefsprogram

Hållbara Chefer - Ettårigt chefsprogram Hållbara Chefer - Ettårigt chefsprogram Stärker din förmåga att axla hela chefsjobbet Bygger ny kunskap av dina erfarenheter Lär dig skapa utvecklande dialoger och få med dig dina medarbetare Höjer din

Läs mer

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo FÖRÄNDRINGSNYTT NYHETSBREV OCH KURSKATALOG HÖSTEN 2014 VÅREN 2015 FOR NDRINGSARBETARNA Fler söker hjälp hos personlig coach Existentiell hälsa GDQ ett enkelt sätt att mäta gruppers effektivitet Från meningslös

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att fortsätta

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG 2015

UTBILDNINGSKATALOG 2015 Sida 1 UTBILDNINGSKATALOG 2015 Ledarskap Affärer Lönsamhet Arbetsglädje Sida 2 Innehåll Välkommen!... 4 Hur säkrar jag min kurs?... 5 Vad får jag för pengarna?... 5 Vad innebär nöjd-kund-garanti?... 5

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM 013-014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM VD har ordet Utbildning är en av nycklarna till att öka prestationer och resultat. Jag har jobbat med kompetensutveckling och

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Översikt P Personlig och professionell utveckling

Översikt P Personlig och professionell utveckling Kurser och utbildningar 2014/2015 2015/2016 Översikt P Personlig och professionell utveckling Tisdagsseminarier Seminarierna är öppna för alla och hålls ett antal gånger per termin på skiftande teman.

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

Consultus Management Institute

Consultus Management Institute Ta ledarskapet till nästa nivå Genom programmet vill vi att erbjuda möjlighet till nya perspektiv, bidra till affärskritisk kompetens samt ytterligare stärka dig i din professionella roll som ledare. Vi

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! HÖSTEN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. Chefsutveckling på dina villkor LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer

Effectiveness Consultants kursprogram

Effectiveness Consultants kursprogram Effectiveness Consultants kursprogram vår utbildningsfilosofi Varje människa har utrustats med en unik förmåga att använda sina egna upplevelser och erfarenheter som en källa till inlärning och fördjupade

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Ledarutbildning för chefer i staten

Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB erbjuder Dig att delta i ett 6-dagars utvecklingsprogram speciellt riktat till Dig som är

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

Ledarutbildning för chefer i staten

Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB erbjuder Dig att delta i ett 6-dagars utvecklingsprogram speciellt riktat till Dig som är

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer