FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar."

Transkript

1 UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) ett utvecklingsprogram särskilt framtaget för förbundschefer och andra ledare inom svenska samordningsförbund. Ingång För att lyckas som chef bör man vara en bra ledare. För att lyckas som ledare utan chefsbefogenheter måste man vara en bra ledare. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. 1. IPU Profilanalyser med fokus på både beteende och drivkrafter 2. Utvecklande ledarskap, i syfte att öka effektiviteten i ledarskapet. 3. Process- och förändringsarbete, med syfte att deltagarna ska lära sig hantera en rad olika verktyg som är relevanta för uppdraget och uppfyllelse av verksamhetens mål. 4. Juridik, med bas i kommunal- och förvaltningslagarna samt FINSAM. Utbildningsdagarna ligger i par, vilket ger bättre förutsättningar för lärande. Positiva bieffekter blir stärkt nätverksbyggande mellan deltagarna samtidigt som det ger färre resor. Upplägget är processinriktat, med strävan att skapa bestående förändring. Det innebär att utbildningsdagarna fördelas över ca 10 månader och att det finns gott om tid mellan utbildningspassen. Syftet är att deltagarna ska ges möjlighet att såväl reflektera över som pröva materialet från utbildningen och i nästa steg kunna diskutera och jämföra

2 sina egna och kurskamraternas erfarenheter. Programmet riktar sig till individen, men gruppen av kurskamrater är ett centralt verktyg för individens utveckling. Med process som utgångspunkt kommer utbildningsinnehållet att anpassas till gruppens behov. Vilka moment som i slutändan kommer att ingå i utbildningen och i vilken ordning de kommer kan alltså komma att ändras längs resan. Utvecklande ledarskap (UL) Ett effektivt ledarskap ger goda förutsättningar för individuell utveckling samt för ett bra organisatoriskt resultat. Enligt modern forskning är det Utvecklande ledarskapet (Försvarshögskolan 2003) bästa grund för dessa båda kriterier. Inom ramen för programmet får varje deltagare en officiell utbildning i det Utvecklande ledarskapet vilket inkluderar tre huvudområden: - ULL, ett 360-graders verktyg för bedömning av ditt ledarskap - En teoretisk modell - Ett förhållningssätt för ditt personliga ledarskap - Framtagande av handlingsplan för ditt fortsatta ledarskap En av fördelarna med UL är möjligheten att mäta effektiviteten i ditt ledarskap. Genom att göra en ny ULL vid en senare tidpunkt kan ledarskapets utveckling konstateras även i sifferform. Riktning och utveckling är i fokus. Var du idag befinner dig är bara en utgångspunkt. Själva UL-delen av utbildningen är officiellt 2+1 dagar men utgör här en grund som alla övriga moment kan kopplas till. I praktiken erbjuds du därmed ett års möjlighet att skapa insikt kring och utarbetande av ditt personliga och utvecklande ledarskap. En metod som vi av erfarenhet kan rekommendera mycket varmt! Syfte Syftet med utbildningen är att varje deltagare ska få ökad förståelse för - den juridiska kontext man verkar inom - ledarskap i allmänhet och sin ledarroll i synnerhet - sitt beteende och hur det påverkar andra - andras beteende och hur det påverkar en själv - gruppdynamik - hur man kommunicerar effektivt - hur medarbetare når sin faktiska potential - hur ditt personliga och hållbara ledarskap bör se ut Mål Samordningsförbunden är en strategisk aktör i det gemensamma välfärdsarbetet. Verksamhet skall bedrivas med hög kvalitet och professionalitet. Denna utbildning skall bidra till att Förbundscheferna kan upprätthålla och utveckla sitt ledarskap så att

3 samordningsförbunden får en mer framträdande roll i välfärdsarbetet. Målet ska uppnås genom utbildningens inriktning för ett utvecklande ledarskap som bevisligen ger ökat engagemang, ökad delaktighet och bättre individuell utveckling hos dem som blir ledda. Det leder samtidigt till förbättrat organisatoriskt resultat. Utbildningens innehåll - juridik (kommunal- och förvaltningslagen samt FINSAM) o förståelse för och hantering av de mest relevanta lagarna - ledarskap inklusive utvecklande ledarskap och situationsanpassat ledarskap o programmets bas är utveckling av det viktigaste verktyget ledaren själv - grupper och gruppdynamik o vad en grupp är, hur den mår och vad den behöver för ökad effektivitet - tillvaratagande av olikheter o kunna förstå och tillvarata olikheter på individ- och organisationsnivå. - kommunikation och coachande förhållningssätt o effektiv och anpassad kommunikation för bästa effekt på kort och lång sikt - ge och ta feedback effektivt o skapa ett klimat som utvecklar individ, grupp och verksamhet - jämställdhet o om organisatoriska avvikanden och kompensatoriska åtgärder - förändringsarbete o den som slutar bli bättre slutar snart att vara bra - processutveckling inklusive verktygslåda för metoder o tekniker och modeller för framgångsrik förändring i olika situationer - framtagande av varje deltagares personliga ledarplattform o en milstolpe och ett avstamp i Ditt Personliga Ledarskap Utbildningens pedagogik Utbildningen utgår ifrån deltagarna och deras behov. Det innebär bl.a. att kursledningen står för teori och ramar, men att det är deltagarnas engagemang och delaktighet som avgör graden av måluppfyllelsen. Vi kommer att använda olika pedagogiska verktyg och tillsammans reflektera över vad vi faktiskt gjort och vad det ledde till. Av erfarenhet vet vi att denna pedagogik ökar möjligheterna för deltagarna att omsätta utbildningsmomenten i faktisk och professionell förändring. Avslutning med redovisning av sin personliga ledarplattform Utbildningen avslutas med att varje deltagare under enkla former redovisar sin personliga ledarplattform. För att deltagaren ska få ut så mycket som möjligt av utbildningen är det viktigt att delmomenten kopplas till var och ens yrkesvardag. En metod för att uppnå detta är att var och en under utbildningens sista dag redovisar på vilka grunder det personliga ledarskapet ska bedrivas. Vilka värderingar ska styra?, vad förväntar jag mig av andra?, vad kan de förvänta sig av mig?, vilka är mina styrkor och överdrivna styrkor?, vilka är mina drivkrafter?, hur presenterar jag min vision och mina mål? Den ledare som kan presentera och sälja in dessa och likande resonemang har

4 synnerligen goda förutsättningar att skapa långsiktigt välmående och effektiva team och det är vad ett gott ledarskap handlar om. Denna punkt kan på förhand upplevas som stressande, men är helt odramatisk och synnerligen uppskattad av hundratals nöjda kursdeltagare. IPU profil- och drivkraftanalyser Att förstå sitt eget och andras beteende och drivkrafter är viktiga nycklar för alla som vill skapa effektiva möten och relationer med andra människor. I synnerhet om du är ledare och/eller chef med ansvar för organisation eller verksamhet. Det är grund för att tillvarata de olikheter människor erbjuder istället för att hämmas av dem. Inom ramen för utbildningen får varje deltagare genomföra en IPU profil- och drivkraftanalys riktad till chefer och medarbetare, vilken ger mycket goda insikter i det egna beteendet och hur det påverkar andra samt hur och varför du påverkas av andras beteenden. Testet, som bygger på Carl Ljungs indelning av människan i åtta beteendetyper samt forskning kring de sex primära drivkrafterna genomförs digitalt och följs upp med ett coachande samtal på ca två timmar. Det gedigna testresultatet på ca 40 A4-sidor ägs av respektive deltagare. Kostnad Vi erbjuder elva dagars kvalitativ utbildning för kr per person Priset inkluderar båda IPU-analyserna, formell och expanderad utbildning i Utvecklande ledarskap (UL) samt konferenslokaler med fika och lunch vid samtliga utbildningsdagar. Kostnad för resor, logi o.d. samt moms tillkommer. Gruppstorleken bör vara mellan 15 och 20 personer. Fakturering sker i samband med kursstart eller på begäran uppdelat över 2015 och Diplom Deltagarna får efter avslutad utbildning ett diplom. För att vara berättigad till diplomet krävs 80 % närvaro. Deltagarna får även officiellt diplom kopplat till försvarshögskolan för den inkluderade UL-utbildningen. Här krävs 100 % närvaro. Kursledning Christian Sandblom är kursansvarig samt leder process och utbildning tillsammans med Malin Larsson, båda verksamma inom Framtidens Ledare på Göteborgsregionens kommunalförbund, GR. Jan Turvall vid Göteborgs universitet håller i de juridiska

5 inslagen. Andra personer kan komma att ingå i olika utbildningsmoment beroende på vilka behov som synliggörs under processen. Ola Andersson och Anna Östbom inleder första dagen, som representanter för DELTA och Nationella rådet. Utbildningsdagar Utbildningsdagarna genomförs i internatform och huvudsakligen i Göteborgsregionen. Rent geografiskt kan förändringar ske beroende på deltagarnas hemvist och önskemål. Av praktiska skäl är utbildningsdagarna konsekvent förlagda till måndag tisdag, med möjlighet att anlända under söndagen september IPU profilanalyser (individuella tider efter överenskommelse) 5-6 oktober dag 1-2, kursstart 7-8 december dag februari dag mars dag maj dag juni dag 11 (avslutning) Anmälan och frågor Anmälan sker senast 7 maj 2015 till Christian Sandblom Kontakta Christian (se nedan) om sista datum för anmälan inte passar dig. Skriv i din anmälan namn, mejladress, telefon samt hur du vill hantera faktureringen. Notera också eventuella önskemål om specialkost samt om du har andra behov vi behöver känna till. Om du har frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta Christian Sandblom på mailadressen ovan eller på telefon Varmt välkommen! Ola Andersson, Samordningsförbundet Göteborg/Hisingen (DELTA) Anna Östbom, Nationella rådet, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Christian Sandblom och Malin Larsson, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Problemet med framtiden är att den ofta anländer innan vi är redo för den. Arnold H.Glasgow Den offentliga sektorn förändras i en allt snabbare takt. Kommunernas

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Utbildningen Förenkla - helt enkelt För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Tillväxtverket erbjuder alla kommuner i Sverige en utbildning,

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Att leda i mångfald- och kvinnodominans

Att leda i mångfald- och kvinnodominans Att leda i mångfald- och kvinnodominans Ett projekt finansierat med utvecklingsmedel från ESF riktat till Folkhälsoförvaltningens chefer inom köks- och städverksamheten, 2011-2012 Slutrapport januari 2013

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Chefer i lärande organisation

Chefer i lärande organisation Chefer i lärande organisation Rapport nr 1. Deltagande chefers egen värdering av Stockholmsmodellen för ledarutveckling Christer Sandahl, Medical Management Centrum, Karolinska Institutet 2 Förord I Stockholms

Läs mer

Skapa ratt.. forutsattningar... for.. din framgang!.

Skapa ratt.. forutsattningar... for.. din framgang!. Skapa ratt.. forutsattningar.... for.. din framgang!. inlpta NLP Practitioner utbildning 2012 NLP för hållbart ledarskap! Lös upp ditt eget och andras tankeklister! Betyg 9.25 av 10 möjliga! INDIVID TEAM

Läs mer

Föreläsningar & Kurser 2015

Föreläsningar & Kurser 2015 Föreläsningar & Kurser 2015 För medlemmar i Unionen Chef Unionen Stockholm, Östra Sörmland/Gotland och Uppland Anmäl dig under Kurser och Spetsa din chefskompetens Innehållsförteckning @ Unionens chefslinje

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV Samverkan för ökad rörlighet inom Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring SLUTRAPPORT December 2006 Bosse Angelöw Innehåll 1 Förord... 3 1. Inledning...

Läs mer