Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet"

Transkript

1 Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation, utveckla ledare, engagera medarbetare och skapa en positiv arbetsmiljö. Med specialister inom arbetsmiljö och hälsa, kombinerat med Sveriges största samlade styrka av professionella organisationsutvecklare, kan vi erbjuda utbildningar som planeras och utvärderas utifrån era verksamhetsmål. Det skapar resultat genom människor!

2 Våra utbildningar På följande sidor hittar du en förteckning över våra utbildningar; Ledarskap s.3 Arbetsmiljöarbete s.4 Första hjälpen och hjärt-/lungräddning s.5 Krishantering s.5 Strategiskt hälsoarbete s.6 Effektiv rehabiltering s.6 Hälsoutveckling för medarbetare s.6 Nätverksträffar s.8 na genomförs såväl som öppna kurser som företagsanpassade. Vårt utbud är under ständig utveckling, så tveka därför inte att kontakta oss om det är något som du saknar eller vill genomföra på din ort. na genomförs vanligtvis mellan vid heldagar och alt vid halvdagar. Mer information om kursernas innehåll, ort och datum hittar du på över hela landet Previa erbjuder utbildningar över hela Sverige. Vi har ca 100 enheter över landet från Kalix i norr till Ystad i söder. Vart i landet du kan delta på våra öppna kurser hittar du i vårt kursschema på Företagsanpassade utbildningar kan vi alltid arrangera på den ort du önskar. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Våra utbildare arbetar såväl som kursledare som konsulter vilket ger dem en gedigen praktisk erfarenhet om de utmaningar som olika branscher möter i sitt arbete. På så sätt blir utbildningarna mer verksamhetsnära med praktiska exempel. Efter varje kurs genomförs en utvärdering som säkrar att våra utbildare håller hög klass när det gäller såväl ämneskunskap som förmåga att lära ut. 2

3 Utveckla ditt ledarskap Previas ledarskapskonsulter är specialister på människligt beteende och vad människor behöver för att utvecklas, må bra och använda sin kompetens på bästa sätt. Vi vet också vilken betydelse samspel och relationer på arbetsplatsen har. Kopplingen mellan ledarskap, medarbetares motivation och effektivitet i verksamheten är viktiga fundament. och föreläsningar ** Utifrån era behov anpassar vi utbildningar och föreläsningar inom våra specialistområden, exempelvis: Beteendebaserat ledarskap Coachande ledarskap Det svåra samtalet Effektiv kommunikation Konflikthantering Leda i förändring Medarbetarsamtal Positiv psykologi Transformerande ledarskap Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta en lösning som passar ert företag. Ledarutvecklingsprogram Utveckla ditt ledarskap och få inspiration från andra verksamheter på våra öppna program. Eller skräddarsy ett upplägg utifrån era verksamhetsmål. Klart ledarskap 4 dgr program för effektiv kommunikation (Internat*) Ledarskapets ABC 4 dgr program baserat på forskning om beteenden (Internat*) kr kr * Priset är exkl. moms och avser pris per deltagare på våra öppna utbildningar. Kursmaterial, lunch och fika ingår. Då utbildningen genomförs på internat tillkommer faktiska kostnader för kost och logi. Företagsanpassade utbildningar offereras separat. ** Utbildningen/föreläsningen genomförs endast som företagsanpassad, hos er eller i lokaler som tillhandahålls av Previa. Föreläsningar genomförs vanligtvis under 1-2 timmar baserat på era önskemål. Kontakta oss för mer information och offert. 3

4 Skapa en positiv arbetsmiljö En positiv arbetsmiljö där medarbetarna trivs och mår bra skapar förutsättningar för en hållbar verksamhet. Previas utbildningar ger organisationen kunskaper att bedriva ett effektivt arbete där arbetsmiljö och hälsa integreras i verksamhetens utveckling. och föreläsningar med dessa symboler vänder sig till chefer samt medarbetare med delegerat arbetsmiljöansvar. Gå alla -utbildningar för att få en bra grund i vad varje chef bör veta om Arbetsmiljö, Hälsa och Rehabilitering. Gå -utbildingar för att komplettera och fördjupa dina kunskaper. Boka en -föreläsning till ert företag och ge samtliga chefer en introduktion till aktuellt ämne. Arbetsmiljöarbete Föreläsningar ** Ergonomi för hållbart arbetsliv Hälsa, Arbetsmiljö och lönsamhet Kontorslandskap eller eget rum? - Arbetsmiljöaspekter Arbetsmiljöarbete grundutbildning 2 dgr Belastningsergonomi 1 dag Hot och våld i arbetslivet ½ dag Bransch- och yrkesspecifika Arbete med härdplaster ½ dag Arbete med asbest 1 dag, allmän utbildning Asbestinformation ½ dag Asbestsanering 4 dgr, särskild utbildning Asbestsanering ½ dag repetition Byggarbetsmiljösamordnare BAS U 1 dag Byggarbetsmiljösamordnare BAS U och P 2 dgr Ergonomi för detaljhandeln ½ dag Kemiska arbetsmiljörisker / kemikaliehantering ½ dag kr 4

5 E-learning Previa erbjuder e-learning i grundläggande ergonomi med inriktning på olika yrkesgrupper. Mer information och möjlighet att beställa licenser finns på Grundläggande ergonomi arbete vid bildskärm Grundläggande ergonomi arbete med kroppen som verktyg Grundläggande ergonomi patientnära arbete Första hjälpen och hjärt-/lungräddning Första hjälpen och hjärt- och lungräddning 4 tim, grundutbildning vuxen Första hjälpen och hjärt- och lungräddning 4 tim, grundutbildning barn Första hjälpen och hjärt- och lungräddning 6-8 tim, särskild riskexponering Hjärt- och lungräddning 2 tim, vuxen Hjärt- och lungräddning 2 tim, barn kr kr företagsanpassas* kr kr Effektivisera din organisation De flesta av Previas tjänster och utbildningar bidrar på olika sätt till en effektivare organisation. I krissituationer är det särskilt viktigt att göra rätt sak vid rätt tillfälle och optimera sina insatser för skademinimering. Krishantering Krishantering ½ dag Krishantering för krisledningsgrupper 1 dag Företagsanpassas** företagsanpassas* * Priset är exkl. moms och avser pris per deltagare på våra öppna utbildningar. Kursmaterial, lunch och fika ingår. Företagsanpassade utbildningar offereras separat. ** Utbildningen/föreläsningen genomförs endast som företagsanpassad, hos er eller i lokaler som tillhandahålls av Previa. Föreläsningar genomförs vanligtvis under 1-2 timmar baserat på era önskemål. Kontakta oss för mer information och offert. 5

6 Engagera dina medarbetare En förutsättning för att medarbetare ska kunna och vilja vara engagerade och drivkraftiga i sitt arbete är att de mår bra och har en sund balans mellan arbete och fritid. Genom ett effektivt hälsoarbete på alla nivåer i organisationen har arbetsgivaren stora möjligheter att påverka detta. Previas utbildningar ger chefer och processledare kunskaper att integrera hälsa i verksamhetsutvecklingen, samt ökar medarbetarnas förmåga att själva ta hand om och förbättra sin hälsa. och föreläsningar med dessa symboler vänder sig till chefer eller medarbetare med delegerat arbetsmiljöansvar. Gå alla -utbildningar för att få en bra grund i vad varje chef bör veta om Arbetsmiljö, Hälsa och Rehabilitering. Gå -utbildingar för att komplettera och fördjupa dina kunskaper efter behov. Boka en -föreläsning till ert företag och ge samtliga chefer en introduktion till aktuellt ämne. Strategiskt hälsoarbete Hälsa för prestation och produktivitet 1 dag Hälsa och verksamhetsutveckling 2½ dgr Hälsoinspiratör 2 dgr kr kr Effektiv rehabiltering Föreläsningar ** Mått-full? Chefens roll vid riskbruk Psykisk ohälsa i arbetslivet Alkohol och droger på arbetsplatsen 1 dag Arbetsgivarens rehabiliteringsprocess ½ dag Hantera stress och psykisk ohälsa på arbetsplatsen Kommer våren 2014 Hälsoutveckling för medarbetare Föreläsningar ** Hälsa och välbefinnande Kost för hälsa och energi Mindfulness för minskad stress och ökad effektivitet 6 * Priset är exkl. moms och avser pris per deltagare på våra öppna utbildningar. Kursmaterial, lunch och fika ingår. Företagsanpassade utbildningar offereras separat. ** Utbildningen/föreläsningen genomförs endast som företagsanpassad, hos er eller i lokaler som tillhandahålls av Previa. Föreläsningar genomförs vanligtvis under 1-2 timmar baserat på era önskemål. Kontakta oss för mer information och offert.

7 Motion och träning för fysiska förutsättningar Natt- eller skiftarbete och hälsa Stress och livsbalans Sömn och strategier för att vakna utvilad Program Våra utbildningsprogram kan erbjudas på flera nivåer; Standard, BAS och Förankring. Standard För medarbetare som behöver stöd i processen med att komma igång och etablera nya levnadsvanor. Teoretiska genomgångar ger kunskaper som motiverar till livsstilsförändring. Praktisk träning med stöd från våra professionella utbildare skapar säkerhet i utövandet och underlättar vidmakthållande. Hemuppgifter kombinerat med gruppdiskussioner etablerar nya vanor i livspusslet och ger verktyg att hantera de hinder man möter i vardagen. BAS För medarbetare som behöver tillräckliga kunskaper för att komma igång att använda sig av en metod för ökat välbefinnande. Basprogrammen är en kortare variant av våra standardprogram. Efter utbildningen har deltagaren grundläggande kunskap om tekniker och verktyg som de kan använda sig av för att förbättra sin hälsa. Förankring Pass för dig som vill träna och förankra dina kunskaper i en metod. Passen erbjuds enligt lokala upplägg. Kontakta din närmaste kursrådgivare för mer information om vad som gäller på din ort. Stresshantering Balans i kropp och själ, 8 tillfällen à 3 timmar Stresshantering kombinerat med Basal kroppskännedom (TM) Sans och Balans ½ dag Introduktion till Stresshantering Stresshantering (Standard), 9 tillfällen à 2 timmar samt chefsseminarie Stresshantering BAS, 7 tillfällen à 2 timmar kr kr kr Basal kroppskännedom Basal kroppskännedom, 5 tillfällen à 1½ timme Mindfulness Mindfulness (standard) 8 tillfällen à 2½ timme Mindfulness BAS, 5 tillfällen à 2 timmar kr Medicinsk yoga Medicinsk yoga (standard), 8 tillfällen à 90 min Medicinsk yoga BAS, 3 tillfällen à 75 min kr Kost och motion Hälsoform, 1 års program Program för varaktig livsstilsförändring med fokus på kost och motion kr Sömn Well at Work TM Sov Bättre, 5 veckors program Betala endast för resultat! kr Tobaksavvänjning Well at Work TM Tobaksavvänjning, 16 veckors program Betala endast för resultat! kr 7

8 Nätverksträffar Våra nätverksträffar ger dig som arbetar med hälsa- och arbetsmiljöfrågor möjlighet att utbyta erfarenheter med andra verksamheter. Med olika teman och inbjudna föreläsare får du kompetensutveckling inom hälso- och arbetsmiljöarbete samt även möjlighet att utveckla din egen hälsa. Vi har idag olika nätverk runt om i landet för exempelvis chefer, skyddsombud och hälsoinspiratörer. Läs mer på eller kontakta din lokala kursrådgivare för att se vad som erbjuds på din ort. Anmälan och kontakt Anmälan kan göras per mail eller telefon. För att du ska få så bra service och information som möjligt har Previa lokala kursrådgivare som guidar dig rätt bland våra utbildningar. Ring oss på eller maila till: Norrland Uppland/Gävleborg/Dalarna Stockholm Mellansverige Västsverige Småland/Halland/Blekinge Skåne Övergripande frågor Ytterligare kontaktinformation finns kopplat till respektive kurstillfälle på vår hemsida eller scanna QR-koden härintill: Den mänskliga faktorn är skillnaden mellan framgång och misslyckande. Vi på Previa vet hur du kan få den att arbeta för dig. Effektivisera din organisation, utveckla ditt ledarskap, engagera dina medarbetare och skapa en positiv arbetsmiljö. Previa har 1000 anställda på 70 orter i hela landet. Läs mer på

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Det här vill Vårdförbundet Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö En hälsosam vårdmiljö är förutsättningen för god och säker vård. Det leder till bra resultat

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Skapa ratt.. forutsattningar... for.. din framgang!.

Skapa ratt.. forutsattningar... for.. din framgang!. Skapa ratt.. forutsattningar.... for.. din framgang!. inlpta NLP Practitioner utbildning 2012 NLP för hållbart ledarskap! Lös upp ditt eget och andras tankeklister! Betyg 9.25 av 10 möjliga! INDIVID TEAM

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Din arbetsmiljö vem bryr sig?

Din arbetsmiljö vem bryr sig? Din arbetsmiljö vem bryr sig? 2 INNEHÅLL Friskfaktorer...4 Arbetsplatsens utformning...6 Du och chefen... 10 Balans i arbetslivet... 12 Vi är varandras arbetsmiljö... 14 Om din arbetsmiljö behöver förbättras...17

Läs mer

TSL-omställning på Right Management

TSL-omställning på Right Management TSL-omställning på Right Management Om Right Management I nära 30 år har Right Management skapat, utvecklat och förbättrat omställningsprogram till stöd för människor som av olika anledningar befinner

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Avtal om samverkan och utveckling

Avtal om samverkan och utveckling Avtal om samverkan och utveckling (Avtalsområde IT) Avtalet gäller för företag anslutna till ALMEGA IT-företagens Arbetsgivarorganisation, avtalsområde IT. Civilekonomerna, Sveriges Ingenjörer och Jusek

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Vill du bli en ännu bättre chef? Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar.

Vill du bli en ännu bättre chef? Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar. 2015 Vill du bli en ännu bättre chef? 2014 Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar. Få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Vision arrangerar en mängd utbildningar

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Angeläget. ett verktyg för arbete med balans och livskvalitet. En presentation hämtad från www.verksamutveckling.se

Angeläget. ett verktyg för arbete med balans och livskvalitet. En presentation hämtad från www.verksamutveckling.se Angeläget ett verktyg för arbete med balans och livskvalitet En presentation hämtad från www.verksamutveckling.se Helena Svahn, Verksam Utveckling 2003, tel 0155-50708 www.verksamutveckling.se 1 BAKGRUND

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson. 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius

Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson. 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius Katalog 2015 Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius Innehåll Ett växande problem Vad är InteOkej? Våra program Workshops

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer