CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015"

Transkript

1 Inbjudan Chefsutbildningar våren 2015 (Öppen utbildning) CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015 Välkommen till vårens Öppna Chefsutbildningar som arrangeras av Feelgood Region Stockholm! Vi kan även hjälpa er med företagsanpassade utbildningar! Kontakta oss gärna med en förfrågan. Människor som mår bra ger framgångsrika företag

2 Chefsutbildningar 2015 Feelgood Region Stockholm kommer att erbjuda en serie halvdags chefsutbildningar under våren Målgruppen är i första hand linjechefer, mellanchefer, personalchefer och HRpersonal. Det är ni som i ert dagliga arbete måste hantera komplexa frågor och situationer gällande verksamhet och personal. Syftet med utbildningarna är att ge chefer grundläggande teoretiska kunskaper i konflikt-, kris-, stresshantering, systematiska arbetsmiljöarbete (SAM), i kommunikation etc. Det kommer att läggas en stor vikt på att få praktiska färdigheter genom att vi arbetar med fallstudier, praktiska övningar och olika verktyg. Utbildningarna är oftast på torsdagar kl eller kl Kursledarna på Feelgood har goda kunskaper i arbetsmiljöfrågor, praktisk erfarenhet av arbetsmiljöarbete samt utbildningsvana. Praktisk information: Utbildningar sker i öppna grupper Anmälan sker per mail senast en vecka före kursstart. Platserna är begränsade Utbildning sker i våra lokaler på Feelgood Region Stockholm. Kursmaterial ingår Kursdeltagare bjuds på fika och frukt och utbildning Vid frågor kontakta tfn: Med reservation för eventuella förändringar eller tryckfel Vid frågor kontakta Agneta Araskog, tfn E-post:

3 Chefsutbildningar våren 2015 Datum Utbildning Ansvarig februari Kris kl Vad gör jag när en kris drabbar mitt företag? 2. 5 mars kl Alkohol Hur hanterar jag medarbetare som dricker? Företagssköterska på Feelgood mars (ons) kl april kl april kl ADHD, ADD, ASPERGER Att leda medarbetare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Konflikter Hur gör jag som chef för att förstå och lösa konflikter? Stress Jobba smart och sov gott 6. 7 maj kl maj kl OBM Varför gör inte medarbetaren som jag säger? SAM Kränkande Särbehandling (SAM) 8. 4 juni Kommunikation Nödvändiga samtalet, tfn: mail: hemsida:

4 KRIS Vad gör jag när en kris drabbar mitt företag? Utbildningen sker under en halvdag med syfte att öka chefers förståelse för krishantering, att kunna hantera krissituationer och ta hand om personal och verksamhet. Kriser kan förr eller senare drabba de flesta företag och organisationer. I kriser prövas både ledarskap och organisation. Medarbetarnas förväntningar på ledarna ökar radikalt under och efter allvariga händelser. Som chef måste du skickligt hantera de problem som uppstår och genomföra adekvata stödinsatser. Som chef tar du ansvar för verksamheten, ansvar för de anställda och ansvar för dig själv. Vad är en kris? Hur bygger man en organisation för att hantera kriser? Krisreaktioner hos individ, grupp, organisation Olika typer av krisinsatser Chefsstöd Gruppövningar med fallbeskrivningar Checklistor Datum: 12 februari, kl Anmälan senast den 1 februari

5 ALKOHOL Hur hanterar jag medarbetare som dricker? Utbildningen sker under en halvdag med syfte att öka chefers förståelse för alkoholproblematik och kunna hantera medarbetare som visar tecken på riskbruk/missbruk. Var tionde svensk utvecklar ett riskbruk/missbruk av alkohol under sin livstid. Risken att en av just dina medarbetare befinner sig i riskzonen är därför stor. Kostnaderna i verksamheten är betydande, bland annat produktionsbortfall, vikarier, uppkomna skador och risk för konflikter med kollegor. Riskbruk eller missbruk kan vara en utomordentlig utmaning att hantera på en arbetsplats Du kommer att hos oss bli stärkt i din roll som chef för att kunna hantera situationer vid misstänkt alkohol riskbruk eller missbruk. Effekter av alkohol i samhället Hur uppstår missbruk? Alkohol i kroppen Abstinens och återfall Upprättande av alkoholpolicy på företaget Narkotika - laglig, olaglig Praktisk handledning vid misstänkt riskbruk/missbruk Datum: 5 mars, kl Anmälan senast den 23 februari

6 ADHD, ADD ASPERGER Neuropsykiatriska funktionshinder Att förstå individer med ADHD, ADD och Aspergers syndrom Fler än tidigare diagnostiseras idag med ADHD, ADD och Asperberges syndrom. Kanske har en eller flera av dina medarbetare någon neuropsykiatrisk diagnos vilket ställer ökade krav på förmåga till samarbete och struktur runt individen. Detta förutsätter grundläggande kunskaper om det som kännetecknar dessa olika tillstånd. Att skaffa sig kunskaper ökar förhoppningsvis förståelsen för hur Du som chef och/eller medarbetare kan underlätta för, samt förhålla dig till, individer med dessa funktionshinder. Inte minst är kunskap en viktig del i att ge personer med neuropsykiatriska funktionshinder ett gott bemötande. Genomgång av det som kännetecknar ADHD, ADD och Aspergers syndrom Symtom och vanligt förekommande beteendemönster Hur du som chef/kollega kan skapa förutsättningar för att din medarbetare med ett neuropsykiatriskt funktionshinder ska kunna få ett respektfullt bemötande, vilka krav som är rimliga att ställa och vilka alternativa strategier som kan vara viktiga att utforma. Datum: 25 mars (ons), kl Anmälan senast den 6 mars

7 KONFLIKTER Hur gör jag som chef för att förstå och lösa konflikter? Utbildningen sker under en halvdag med syfte att öka chefens förståelse för konflikter, att inge mod och kraft att ingripa och lösa en konflikt, samt att förebygga framtida konflikter genom att utveckla en robust arbetsplatskultur. Konflikter hör till vardagen trots att ingen vill ha dem. Ofta finns en obenägenhet att försöka lösa konflikter tills de har eskalerat så att man inte längre kan blunda för problemen. Konflikter väcker starka känslor som kan vara svåra att hantera. Konflikter är dynamiska processer, de står inte still och kan utvecklas och påverka gruppen eller arbetsplatsen. Det kan leda till ett flertal effekter som ökad stress, missnöje, produktionsstörningar, ökad sjukfrånvaro, kompetens- och tidsförlust. Allt detta kostar pengar, mycket pengar. Definition av konflikt Olika typer av konflikter Eskalering av konflikter Praktisk vägledning för chefer Hur går jag från konfrontation till dialog och överenskommelse? Datum: 9 april, kl Anmälan senast den 20 mars

8 STRESS Jobba smart och sov gott Utbildningen sker under en halvdag med syfte att öka chefers förståelse för stress hos medarbetare och sig själva. Jobba smart och sov gott är en utbildning för att skapa effektiv och hållbar prestation. Utbildningen ger ökade kunskaper kring tidsplanering som ett prioriteringsverktyg vilket ger bättre kontroll och minskar upplevd stress. De senaste 15 årens tekniska utveckling har förändrat sättet på vilket många av oss arbetar. Gränsen mellan arbete och privatliv suddas ut vilket ställer högre krav på individen att prioritera rätt och att använda sig av återhämtningsstrategier. Många får allt svårare att lämna tankarna på arbetet när de går hem vilket bland annat påverkar sömnen. Att få ökad förståelse för vad som styr stress hjälper dig som chef att tolka tidiga signaler på stress och hjälper dig att minska stressen hos dina medarbetare. Stressmekanismer Tidiga signaler på stress Tid som stressfaktor Planering och strukturering av arbetstid Återhämtning/sömn Sömnhygien Praktiska råd för bättre sömn Datum: 16 april, kl Pris: kr per kursdeltagare Anmälan senast den 1 april,

9 OBM Varför gör inte medarbetarna som jag säger? Utbildningen sker under en halvdag med syfte att förstå hur man kan öka motivation och arbetsglädje hos medarbetarna och stimulera dem till att arbeta åt samma håll att nå verksamhetens mål. Långt ifrån alla medarbetare når sin fulla kapacitet. För ökad förståelse för vad som ligger bakom detta och andra mänskliga företeelser som konflikter, kommunikationsproblem och benägenhet att skjuta upp arbete till sista stund kan man med fördel vända sig till psykologin. OBM (Organizational behaviour management) är en strukturerad arbetsmetod för att förstå och påverka medarbetares beteenden och handlingar på arbetsplatser. Detta ger ett konkret och kraftfullt verktyg för att kunna höja medarbetares prestationer, arbetsglädje, nå verksamhetens resultat och ökad lönsamhet samt att strukturera den psykosociala arbetsmiljön på ett fördelaktigt sätt. Vad är beteende? Vad styr människors beteenden? Kan jag som chef ändra medarbetarens beteende? Nyckelbeteenden som driver utveckling och lönsamhet i organisationer Datum: 7 maj, kl Anmälan senast den 1 mars

10 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp för flera typer av oacceptabelt beteende. I vardagligt tal pratar vi oftare om mobbning, psykiskt våld eller andra former av trakasserier, exempelvis sexuella trakasserier. Ytterst sällan beror trakasserier eller mobbning på en enskild individ. Orsakerna bör i stället i första hand alltid sökas i organisationen. Arbetsplatser med goda arbetsmiljöer har i princip inga mobbningsfall. De löser problem på andra sätt än med mobbning och har större förmåga att ta tillvara olikheter. Som arbetsgivare ansvarar du för att göra företaget eller organisationen till en trygg plats där ingen kränkande särbehandling förekommer. Som arbetsgivare måste du jobba med att inventera risker, uppmärksamma om oönskade företeelser som kränkande behandlingar förekommer, utreda, åtgärda Definition om kränkande särbehandling Olika typer av kränkande särbehandling Lagstöd Praktisk vägledning för chefer Datum: 28 maj, kl Anmälan senast den 11 maj

11 KOMMUNIKATION Nödvändiga samtal Utbildningen sker under en halvdag med syfte för att öka förståelse för och skapa praktiska färdigheter i kommunikation. De flesta av oss drar oss för svåra samtal oavsett om gäller det arbete eller privatliv. Som chef konfronteras du med det dagligen. Att prata med medarbetare om otillräcklig prestation, ta upp frågor om attitydproblem och negativ inställning till arbetsuppgifter, att ge besked om uppsägningar eller omplaceringar, konfrontera en person som har dålig hygien och ta upp personliga problem hos en medarbetare som alkoholberoende, drogmissbruk eller familjeproblem är bara några exempel på nödvändiga samtal. Teoretisk kunskap om kommunikation Konsten att tala, konsten att lyssna Varför sker missförstånd? Olika typer av samtal Olika kommunikativa tekniker Varför feedback är en bristvara Praktisk träning i kommunikativa tekniker Datum: 4 juni, kl Anmälan senast den 18 maj

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Kunskapskatalogen. Utbildningar & böcker om arbetsmiljö. Företagsanpassad. utbildning gav Svenska. Kyrkan i Falköping inspiration

Kunskapskatalogen. Utbildningar & böcker om arbetsmiljö. Företagsanpassad. utbildning gav Svenska. Kyrkan i Falköping inspiration 2015 Kunskapskatalogen Utbildningar & böcker om arbetsmiljö Reportage: Ett säkert jobb Möt Erik, utbildare på i frågor som rör hot och våld i arbetsmiljön. sid. 6 9 Utbildning och böcker: BAM den största

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö för chefer Bild på tårtätare Foto Fredrik Beskow Skapa en attraktiv arbetsplats! Att en bra arbetsmiljö får oss att må bra är inte svårt att räkna ut. Att den som mår bra gör ett bättre jobb är inte heller så konstigt.

Läs mer

Chefen & Droghantering

Chefen & Droghantering Chefen & Droghantering INNEHÅLL Vad kostar supen arbetslivet? 4 Chefens roll i drogfrågor 5 Ta tag i drogproblemen direkt 6 Att skapa en drogpolicy 7 Exempel på en drogpolicy 8 Är Håkan alkolist? 10 Tecken

Läs mer

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn Previas handbok för ett bättre arbetsliv TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn 2 INLEDNING Varför en handbok för ett bättre arbetsliv? VI TÄNKER

Läs mer

LEDARSKAPSUTVECKLING I NORDEN AB

LEDARSKAPSUTVECKLING I NORDEN AB LEDARSKAPSUTVECKLING I NORDEN AB Chefsutveckling Coaching Handledning Psykoterapi Utibildning Informationsfolder 2013 Ledarskapsutveckling i Norden AB LEDARSKAPSUTVECKLING I NORDEN AB Ledarskapsutveckling

Läs mer

KOMPETENSHÄFTE 2 Stresshanteringens ABC

KOMPETENSHÄFTE 2 Stresshanteringens ABC Insightguide series framgångsrik stresshantering chefens guide till hållbara arbetsklimat KOMPETENSHÄFTE 2 Stresshanteringens ABC Det här häftet sammanfattar grundläggande fakta om stress och de åtgärder

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning Personlig assistans utan vinstintresse utbildning 2015 1 vt Viktig info HEJ! Jag skulle vilja börja med att säga tack! Tack alla arbetsledare, assistenter samt anställda på GILkontoret och tack alla externa

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1993:17 Utkom från trycket den 26 oktober 1993 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING I ARBETSLIVET

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1993:17 Utkom från trycket den 26 oktober 1993 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING I ARBETSLIVET ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1993:17 Utkom från trycket den 26 oktober 1993 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING I ARBETSLIVET Beslutad den 21 september 1993 AFS 1993:17 2 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

Läs mer

Utbildningar - våren 2014

Utbildningar - våren 2014 Utbildningar - våren 2014 Bättre arbetsmiljö - BAM Alla behöver en grundutbildning i arbetsmiljö! Denna tredagarskurs har direkt påverkan på hur frisk och hälsosam din arbetsplats kan bli. Genom att upplägget

Läs mer

Föreläsningar & Kurser 2015

Föreläsningar & Kurser 2015 Föreläsningar & Kurser 2015 För medlemmar i Unionen Chef Unionen Stockholm, Östra Sörmland/Gotland och Uppland Anmäl dig under Kurser och Spetsa din chefskompetens Innehållsförteckning @ Unionens chefslinje

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Rapporten i sin helhet finns på www.civilekonomerna.se 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer 2 Ledarskapets betydelse för anställdas hälsa En civilekonom

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Professionella Presentationer och Personlig Utveckling

Professionella Presentationer och Personlig Utveckling BLI EN EFFEKTIV TALARE OCH ÖKA DITT INFLYTANDE GENOM KURSEN Professionella Presentationer och Personlig Utveckling Av alla färdigheter människan har, är ingen mer värdefull än konsten att tala. Den som

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildningar Inbjudan till kurser Stockholm & Malmö 2010 Ledarskapsutbildningar Ledarskap som ger resultat! Ledare men inte chef Praktiskt ledarskap i vardagen Ny som chef Det framgångsrika ledarskapet Ledarskap för

Läs mer

ledarnas kurser & seminarier

ledarnas kurser & seminarier Våren 2014 ledarnas kurser & seminarier i ledarna Hos oss blir du en bättre chef. ledarnas kurser & seminarier Hos oss blir du en bättre chef! Som medlem i Ledarna erbjuds du att delta i ett flertal kurser

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Likabehandlingsprogram

FÖRFATTNINGSSAMLING. Likabehandlingsprogram FÖRFATTNINGSSAMLING Likabehandlingsprogram 1 Likabehandlingsprogram Övergripande mål Norrtälje kommun ska vara den professionella arbetsplatsen där medarbetarna är stolta över sitt samhällsuppdrag och

Läs mer