inför grupp. Dramaturgi Retorik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "inför grupp. Dramaturgi Retorik"

Transkript

1 KURSprogram

2 Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk kommunikation och retorik. Verklig kompetensutveckling skapas under inspirerande former, med rätt grupp i stimulerande miljöer. Vi lägger därför stor vikt vid att utgå från varje individs behov i våra utbildningar. Vi vet också att en dynamisk grupp skapar större utfall vad gäller lärande. Våra föreläsare bygger sina utbildningar på inspiration, motivation och att i en underhållande form förmedla kunskap och erfarenheter. En förutsättning för att kunna kommunicera är välmående. Vi är övertygade om att fysiskt välmående är starkt kopplat till förmågan att vara en god kommunikatör. Därför startar vi hösten 2009 även kurser inom området hälsa.

3 Grundkurs i praktisk kommunikation Antalet fysiska möten mellan människor ökar från år till år. Det kan handla om allt från det mindre mötet med arbetsgruppen till en större konferens. Det finns en mängd saker att tänka på vid kommunikation då jag som sändare bestämmer mig för att föra ut ett budskap till en mottagare. Vilka möjligheter och begränsningar har jag som sändare? Vem är mottagaren av budskapet? Hur ser rummet ut där budskapet skall framföras? Hur ska jag framföra budskapet? Vem ska framföra budskapet? Vad vill jag uppnå? Hur skapar vi ett kommunikativt forum? Hur mäter vi utfallet av insatsen? Denna kurs syftar till att ge deltagaren en grundläggande kunskap och förståelse för hur ett budskap ska levereras för att mottagaren ska uppfatta det sändaren vill. Här blandas praktiska övningar med teori kring budskapsförmedling fysiskt mellan människor. Kursen ger även handfasta råd och tips vad gäller konferensupplägg eller forum där flera skall tala. Under kursen får också deltagarna öva sig i att föra ut ett budskap. Målgrupp: Ansvariga för mötesupplägg och/eller konferenser, personer som arbetar med fysisk kommunikation eller som själva håller presentationer. Ingen förkunskap behövs! Omfattning: 2 dagar, kl Att fånga sina åhörare Text och budskapsanalys Sändaren & mottagaren Kroppsspråksträning Röstträning Retorik Rumslig retorik, att använda rummet Att lära av andra Att behärska olika kommunikationskanaler Medveten och omedveten kommunikation Att skapa energi Att skapa ett kommunikativt möte Talarträning Håller du ofta presentationer? Hur ofta tränar du på att hålla dina presentationer? För varje idrottsutövare och musiker är träningen a och o för att prestera. Tyvärr är det inte lika självklart för föredragshållare eller för dem som ofta håller presentationer. De tränar i skarpa lägen. Denna kurs ger dig ett unikt tillfälle att arbeta med en individuell talartränare för att se hur detta kan hjälpa dig att bli tydligare och bättre på att kommunicera. Vi skapar din övningsarena där du får möjlighet att testa din möjligheter och begränsningar vad gäller din förmåga att nå ut med ett budskap. Du kommer inför gruppen få framföra din presentation och få möjlighet till individuell träning med en talartränare. Vi ger dig tips och råd vad gäller förbättringsåtgärder. Dagen innehåller också en grundläggande teoretisk och praktisk genomgång vad gäller framträdandeteknik. Målgrupp: Du skall ha erfarenhet av att hålla presentationer/föredrag inför grupp. Omfattning: 1 dag, kl Att formulera ett anförande Budskapsmetodik Framförande av text individuellt och inför en grupp Personlig utveckling Retorik Att använda sig av hjälpmedel Antal deltagare: 6 12 personer. Avgift: kronor exkl. moms. Antal deltagare: 6 12 personer. Avgift: kronor exkl. moms. Kostnad för kost och logi tillkommer.

4 Kommunikativt ledarskap Att talarträna andra Denna kurs riktar sig främst till personer på ledningsnivå som har erfarenhet av att tala inför människor. Här ges en grundläggande genomgång vad gäller förutsättningarna för god kommunikation. Under kursen kommer du få utveckla ditt eget presentationsverktyg och bli medveten om dina möjligheter och dina begränsningar. Som ledare behöver du kunna bedöma omständigheter och förutsättningar för ett framträdande, något som behandlas på kursen. Du kommer också erhålla modeller och arbetssätt för att framträda inför din personal, kunder och andra externa målgrupper. Arbetet kommer ske i grupp och enskilt där gruppen bidrar till resultatet. Du kommer att ges möjlighet till enskild feedback från utbildarna. Kursen är mycket krävande. Arbete sker både på dag- och kvällstid de tre första kursdagarna. Målgrupp: Du skall ha stor till mycket stor erfarenhet av att hålla presentationer. Kursen riktar sig främst till personer på ledningsnivå. Omfattning: dag. Att formulera ett anförande Budskapsmetodik Framförande av text individuellt och inför en grupp Personlig utveckling Verktyg för att skriva presentationer Att använda sig av hjälpmedel Det kommunikativa rummet Målformulering Antal deltagare: 6 10 personer. Avgift: kronor exkl. moms. Kostnad för kost och logi tillkommer. Vad är skillnaden mellan en coach och en talartränare? Bör man arbeta annorlunda och vilka redskap behöver du för att ge dina klienter det stöd och den talarutveckling de behöver? Kursen syftar till att ge dig övningar, erfarenhet och en metod i ditt arbete som talartränare. Våra erfarna utbildare delar med sig av sin erfarenhet och kunskaper för att kunna ge rätt stöd och handledning vad gäller talarträning. Under kursen kommer vi också att arbeta med personlig utveckling för dig som coach. Efter genomförd kurs skall deltagarna kunna arbeta som talartränare. Målgrupp: Personer med erfarenhet av coachning/rådgivning. Omfattning: 4 dagar + 1 dag + 1 handledningstillfälle. Etik Roller Retorik Att använda rummet Bildhantering Budskapsformulering Kroppsspråk Röst Medveten och omedveten kommunikation Feedback Att arbeta som talartränare Antal deltagare: 6 12 personer. Avgift: kronor exkl. moms. Kostnad för kost och logi tillkommer.

5 Lilla informatörsutbildningen Talarimprovisation Denna intensivkurs ger dig som informatör den kunskap och de verktyg du behöver för att fullt ut kunna arbeta i kampanjer, monter eller andra liknande uppdrag. Fokus ligger på det personliga bemötandet där vi arbetar med dig som person för att du ska bli en bättre och tydligare budskapsförmedlare. Du kommer erhålla verktyg för att självständigt kunna ta ett informatörsuppdrag och utföra detta så att din uppdrags givare får ut sitt budskap. Målgrupp: Informatörer, monterpersonal, guider m fl. Omfattning: Intensivutbildning under 5 dagar. Kl Visuella hjälpmedel Bildretorik Kroppsspråksträning Röstträning Argumentation. Bemötande och ambassadörsskap Att formulera en text och ett budskap Medveten och omedveten kommunikation Improvisation Energi och utstrålning Det blir inte alltid som vi tänkt oss. Trots alla förberedelser hamnar vi i situationer där vi måste avvika från agendan eller det vi tänkt tala om. Med utgångspunkt från att hålla presentationer får du här träning i att våga improvisera. Detta sker i grupp och individuellt. Impro visationsteknik bygger på trygghet och är något som alla kan lära sig. Målgrupp: Personer som vill träna sin improvisatoriska förmåga och våga mer. Omfattning: 3 tillfällen, 3 timmar/tillfälle. Improvisationsteori Teknik Improvisationsövningar Talimprovisation Impulsträning Antal deltagare: 8 14 personer. Avgift: kronor exkl. moms. Antal deltagare: 8 18 personer. Avgift: kronor exkl. moms. Kostnad för kost och logi tillkommer.

6 HÄLSA Fysiskt välmående Ettårigt viktminskningsprogram för grupper som är framtaget och leds av leg. dietist och leg. psykolog/ hälsopedagog. Programmet bygger på befintlig forskning och beprövad erfarenhet kring vad som är verksamt vid viktminskning och livsstilsförändring. En förbättrad hälsa för deltagarna är i fokus. Målet är en långsiktigt hållbar hälsosam livsstilsförändring. Vägen dit är individuella möten, individuella planer och mål, regelbunden vägning, hemuppgifter, möten i grupp för ökad kunskap, erfarenhetsutbyte och stöd. Omfattning: Programmet löper över ett år. Kortare varianter finns. Individuella möten Gruppmöten Vägningar på impedansvåg (ger information om vikt, BMI, fettprocent) Stegräknare Kurspärm med material från gruppmöten, recept, hemuppgifter etc. Mätning av blodtryck och midjemått i samband med de individuella mötena Antal deltagare och villkor för deltagande: 12 till 20 deltagare/grupp BMI Ej gravid Ej tidigare diagnostiserad ätstörning Efter läkarkonsultation: insulinbehandlade diabetiker Kursstart: Enligt överenskommelse. Inledningsvis håller vi ett informationsmöte för intresserade. Vi kommer till er arbetsplats och håller gruppmötena samt de individuella mötena. Avgift: kronor exkl. moms. Kursmaterial ingår.

7 Frågor & svar När startar kursen? Vi arbetar för att sätta samman bra grupper av deltagare och kan därför inte alltid gå ut med datum för kursstart. Vi sparar intresseanmälningar och kallar intresserade minst 30 dagar före kursstart. Var hålls kursen? De flesta av våra öppna kurser håller vi i Stockholm, Västerås eller Mariefred. Restid från Stockholm till Mariefred med bil eller tåg är knappt 45 minuter. Hälsokurser hålls i Mälardalen. Hur och när anmäler jag mig? Om du är intresserad av en kurs skickar du en intresseanmälan till oss. Vi skickar då över mer information om närmaste kursstart och därefter anmäler du dig. Hur och när betalar jag? Betalning erläggs senast 7 dagar före kursstart. Rabatter för grupper på 4 personer eller fler finns. Vi skickar en faktura till dig när vi fått din anmälan. Anmälan är bindande och återbetalning görs endast vid uppvisande av läkarintyg. Efter påbörjad kurs återbetalas kursavgift ej. Samtliga priser är angivna exklusive moms. Vilka kostnader kommer till utöver kursavgiften? Samtliga våra kurser är angivna exklusive moms. För kurser längre än en dag tillkommer kostnad för kost och logi. Kostnad för detta meddelas i samband med anmälan. Vem är utbildare? Detta meddelas när vi skickar ut anmälningsinformation. Beroende på antal deltagare kan flera utbildare medverka under en kurs. Om du vill veta vem som är utbildare just på din kurs så kontakta oss.

8 Agera Kommunikation Box , Stockholm. Tel Mobil

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

Presentationsteknik. praktiken. Utbildning i kommunikation, retorik och kroppsspråk

Presentationsteknik. praktiken. Utbildning i kommunikation, retorik och kroppsspråk Presentationsteknik i praktiken Utbildning i kommunikation, retorik och kroppsspråk Kursbeskrivning Ordrum erbjuder en flerdagarsutbildning i kommunikation, retorik och presentationsteknik. Praktisk färdighetsträning

Läs mer

Bli en bättre kommunikatör. Utbildning i kommunikation, retorik och presentationsteknik

Bli en bättre kommunikatör. Utbildning i kommunikation, retorik och presentationsteknik Bli en bättre kommunikatör Utbildning i kommunikation, retorik och presentationsteknik Kursbeskrivning Ordrum erbjuder en flerdagarsutbildning i kommunikation, retorik och presentationsteknik. Praktisk

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden Ledarskapsprogrammet Många menar att NLP är det bästa man kan hitta inom chefsutveckling. Det tror vi är en bra grund för framgångsrikt ledarskap. Läs här om alla verktyg du kommer lära dig. Genom hela

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Projektskolan Certifierad projektledare

Projektskolan Certifierad projektledare Projektskolan Certifierad projektledare Vi har utbildat fler än 700 Certifierade projektledare Totalt betyg för Projektskolan - Mycket bra! Jag har kunnat använda många lärdomar direkt i mitt arbete. Jag

Läs mer

Projektskolan Certifierad projektledare

Projektskolan Certifierad projektledare Projektskolan Certifierad projektledare Vi har utbildat fler än 750 Certifierade projektledare Totalt betyg för Projektskolan - Mycket bra! Jag har kunnat använda många lärdomar direkt i mitt arbete. Jag

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

EKONOMI FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 LEDARSKAP MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION KREDIT&RISK

EKONOMI FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 LEDARSKAP MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION KREDIT&RISK EKONOMI FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 LEDARSKAP MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING E Effektiv presentationsteknik I E Effektiv presentationsteknik

Läs mer

Ledarskap för kvinnliga läkare

Ledarskap för kvinnliga läkare Anmäl dig senast 15 mars 2009 och få 500 kr i rabatt! Ledarskap för kvinnliga läkare Att leda grupper professionellt arbete i grupp på sjukhus Bättre ledarskap med bekräftarteknik! Att lyckas med ett uppdrag

Läs mer

CHEF & LEDARE. Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE

CHEF & LEDARE. Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE KAPITELNAMN CHEF & LEDARE CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap Vårt utbud för chefer som vill utvecklas består

Läs mer

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter Coaching Stresshantering Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter 2015 Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar Ett familjeföretag som erbjudit utbildningar inom massage och friskvård

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Katalog 2014/2015. Mobil. 073-323 38 57 Mail. Info@lisbetduvringe.se Hemsida. www.lisbetduvringe.se

Katalog 2014/2015. Mobil. 073-323 38 57 Mail. Info@lisbetduvringe.se Hemsida. www.lisbetduvringe.se Katalog 2014/2015 Mobil. 073-323 38 57 Mail. Info@lisbetduvringe.se Hemsida. www.lisbetduvringe.se Innehållsförteckning Välkommen! 3 Kommunikativt ledarskap 4 Effektiv Kommunikation 5 Konflikthantering

Läs mer

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning Personlig assistans utan vinstintresse utbildning 2015 1 vt Viktig info HEJ! Jag skulle vilja börja med att säga tack! Tack alla arbetsledare, assistenter samt anställda på GILkontoret och tack alla externa

Läs mer

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo FÖRÄNDRINGSNYTT NYHETSBREV OCH KURSKATALOG HÖSTEN 2014 VÅREN 2015 FOR NDRINGSARBETARNA Fler söker hjälp hos personlig coach Existentiell hälsa GDQ ett enkelt sätt att mäta gruppers effektivitet Från meningslös

Läs mer

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB Checklista utbildningar och andra möten Best practice 2013, Mongara AB Vi vill med detta dokument ge dig som håller föreläsningar, informationsmöten och utbildningar några tips som ger dig möjlighet att

Läs mer

utbildningskatalog HT2015

utbildningskatalog HT2015 utbildningskatalog HT2015 1 anmäl dig Flytt & Nytt! på www.gil.se Nu har vi flyttat in i nya, större lokaler på Mölndalsvägen 30B! Med fler och större rum för utbildning är vi glada över att kunna erbjuda

Läs mer

Översikt P Personlig och professionell utveckling

Översikt P Personlig och professionell utveckling Kurser och utbildningar 2014/2015 2015/2016 Översikt P Personlig och professionell utveckling Tisdagsseminarier Seminarierna är öppna för alla och hålls ett antal gånger per termin på skiftande teman.

Läs mer

Jan Kronkvist. Utbildare, föreläsare och coach inom retorik, kommunikation, ledarskap och kundbemötande

Jan Kronkvist. Utbildare, föreläsare och coach inom retorik, kommunikation, ledarskap och kundbemötande Jan Kronkvist Utbildare, föreläsare och coach inom retorik, kommunikation, ledarskap och kundbemötande Motiverar och inspirerar Min drivkraft är att få människor att växa, utveckla nya förmågor och nå

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten.

STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten. STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten. I BILDAR LEDARE Nu vet jag vad det menas att vara rustad för rollen som ledare och framför allt varför det är viktigt. Chef - Apoteksbranschen De tog

Läs mer