Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik Konduktiv pedagogik Konduktiv pedagogik 3...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3..."

Transkript

1 Kurskatalog Hösten 2014

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Assistentutbildning...3 Arbetsledarutbildning...4 Konduktiv pedagogik Konduktiv pedagogik Konduktiv pedagogik Grundkurs i kommunikation och AKK...8 Pekpratsmetoden: bildkommunikation...9 Autism Kommunikation...10 Autism Bemötande...11 Epilepsi i vardagen...12 Kurs i Förflyttningsteknik...13 HLR / Första hjälpen...14 Arbetsmiljöarbete...15 Brandutbildning

3 Välkommen till höstens utbildningar 2014 Du som är anställd hos Move & Walk Assistans har ett ansvarsfullt arbete och varierat arbete som kräver fortlöpande kompetensutveckling. Vi försöker hela tiden uppdatera oss med kurser som vi ser kan utveckla och stärka dig i din arbetsroll. I höstens katalog är utbildningarna koncentrerade till Stockholm och Göteborg, men vi hoppas givetvis också att du kommer med förslag på utbildningar på just din hemort! Var med och påverka din kompetensutbildning - kom med idéer, förslag och önskemål på kurser/utbildningar och föredrag som är aktuella för just dig och din arbetsplats. Utbildning är en viktig del i att skapa en trygg, stabil och rolig arbetsplats för dig som assistent, arbetsledare och kund. Kurskatalogen kommer att finnas på vår hemsida: Där uppdaterar vi dig även kontinuerligt kring vad som händer i verksamheten. 2

4 Assistentutbildning Att vara personlig assistent är ett ansvarsfullt och varierat arbete. För att du ska veta vad som gäller och känna dig trygg i din arbetsroll går vi igenom olika delar som du ska känna till som anställd. Vi kommer att diskutera förhållningssätt och vad yrkesrollen innebär, vilka skyldigheter samt rättigheter som gäller för dig som anställd. Andra ämnen som vi kommer att ta upp under dagen är: Move & Walk Assistans som din arbetsgivare Rollfördelningar: arbetsgivare/arbetsledare/assistent Tystnadsplikt Arbetsmiljö Etik och moral Kompetensutveckling Genomgång av blanketter Plats: Move & Walk Stockholm, Storgatan 70 i Solna Datum: Onsdagen den 19 november Tid: Anmäl senast den: 14/11 Plats: Move & Walk Göteborg, Lillhagsparken 8 Datum: Tisdagen den 14 oktober Tid: Anmäl senast den: 10/10 3

5 Arbetsledarutbildning Arbetsledarutbildningen är en utbildning för dig arbetsledare på Move & Walk Assistans. Vi pratar om vad rollen innebär. Du får kunskap om hur du på bästa sätt kan utöva ditt arbetsledarskap och samtidigt känna dig trygg i din yrkesroll. Andra ämnen som vi kommer gå igenom under dagen är: Ansvarsfördelning Att leda människor i arbetet som personlig assistent Tidrapportering Redovisning av assistansomkostnader Bemanningsansvar/vikaretillsättning Rekrytering Arbetstidslagen och schema Arbetsmiljöarbetet Plats: Move & Walk Stockholm, Storgatan 70 i Solna Datum: Onsdagen den 3 december Tid: Anmäl senast den: 28/11 Plats: Move & Walk Göteborg, Lillhagsparken 8 Datum: Tisdagen den 4 november Tid: Anmäl senast den: 31/10 4

6 Konduktiv pedagogik Grundkurs 1 Kursen vänder sig till dig som arbetar hos oss som personlig assistent och syftar till att du får en grundutbildning i Konduktiv pedagogik. Under utbildningen kommer vi att belysa Konduktiv pedagogik som helhetssyn. En människa är en helhet. Allt påverkar allt. Vad vi ser, hör, luktar och känner påverkar våra reaktioner. Vi kan tolka intrycken tack vare våra erfarenheter. Men vad händer för de personer som inte har dessa erfarenheter? Hur reagerar de på händelser och saker som för oss framstår som vardagliga och normala? Hur kan vi med hjälp av konduktiv pedagogik tolka deras rörelser och hjälpa dem i sin utveckling till att kunna tolka sin omgivning. Plats: Move & Walk Stockholm, Storgatan 70 i Solna Datum: Torsdagen den 16 oktober Tid: Anmäl senast den: 10 oktober Utbildare: Gabor Borics, Senior Conductor Plats: Move & Walk Göteborg, Lillhagsparken 8 Datum: Den 26 augusti samt den 10 november (kursen ges vid två tillfällen under hösten) Tid: Anmäl senast den: Dagen innan utbildningen sker Utbildare: Gabor Borics, Senior Conductor 5

7 Konduktiv pedagogik Grundkurs 2 Kursen vänder sig till dig som gått vår Grundkurs 1 i Konduktiv pedagogik. Under kursen fokuseras på hur och varför hjärnans funktion påverkas av Konduktiv pedagogik. Vid en skada på det centrala nervsystemet uppstår en rad problem som påverkar utvecklingen mentalt, fysiskt samt kommunikativt. Vad händer? Trots att många CP-skadade har samma diagnos så ser det ändå olika ut. Hur kan det vara s Plats: Move & Walk Stockholm, Storgatan 70 i Solna Datum: Torsdagen den 16 oktober Tid: Anmäl senast den: 10 oktober Utbildare: Gabor Borics, Senior Conductor Plats: Move & Walk Göteborg, Lillhagsparken 8 Datum: Den 26 augusti samt den 10 november (kursen ges vid två tillfällen under hösten) Tid: Anmäl senast den: Dagen innan utbildningen sker. Utbildare: Gabor Borics, Senior Conductor 6

8 Konduktiv pedagogik Grundkurs 3 Kursen vänder sig till dig som tidigare gått våra Grundkurser 1 och 2 i Konduktiv pedagogik. Du får under dagen en fördjupad kunskap ioch förståelse nom Konduktiv pedagogik där teori varvas med praktik: Vi tar allt för givet. När vi rör oss är vi omedvetna om vad vi egentligen gör. Under denna kurs lär vi oss att analysera våra rörelser och får därmed en bättre förståelse av våra tränandes rörelsemönster. Plats: Move & Walk Stockholm, Storgatan 70 i Solna Datum: Fredag den 17 oktober Tid: Anmäl senast den: 10 oktober Utbildare: Gabor Borics, Senior Conductor Plats: Move & Walk Göteborg, Lillhagsparken 8 Datum: Den 28 augusti samt den 11 november. Tid: Anmäl senast den: Dagen innan utbildningen sker. Utbildare: Gabor Borics, Senior Conductor 7

9 Grundkurs i kommunikation och AKK - alternativ och kompletterande kommunikation Beskrivning Hur gör vi egentligen när vi kommunicerar? Vad innebär det att ha en funktionsnedsättning som påverkar kommunikationen? Vad finns det för metoder och redskap för AKK och hur gör man för att få det att fungera i vardagen? Avsedd för Dig som är intresserad av området. Innehåll Under kursen kommer vi att gå igenom: Grundläggande kunskap om kommunikation/akk Genomgång av metoder och redskap för AKK Omgivningens betydelse för användning av AKK Praktiska övningsmoment Plats: Göteborg Datum: Den 2 oktober samt 6 november (2-dagarskurs) Tid: Anmäl senast den: Snarast för att vara säker på att få en plats. Allra senast den 1 september. 8

10 Pekpratsmetoden: bildkommunikation i kommunikativ miljö Beskrivning Pekpratsmetoden utgår från allas rätt till kommunikation. Vi ökar möjligheten att förstå om vi som kommunikationspartners pekar på bilder samtidigt som vi talar - vi skapar en bättre kommunikativ miljö. Genom att själva peka på bilder i kommunikation modellerar vi samtidigt också bildkommunikation. Vikten av att vara modell kan tyckas vara självklar men faktum är att vi missat detta när det gäller bilder. Allt fler forskningsstudier och fallbeskrivningar visar på betydelsen av partnerns stöd - kanske är vår användning till och med den viktigaste nyckeln till att få igång spontan bildkommunikation hos personer med funktionsnedsättning? Avsedd för Föräldrar och personal till personer med funktionsnedsättning som behöver bilder/symboler som stöd för att kunna förstå och uttrycka sig Innehåll Under kursen får du teoretisk kunskap, se film och öva praktiskt på pekprat. Du får också tips på var du kan hitta färdigt bildmaterial och hur du kan tillverka eget. Plats: Göteborg Datum: Tisdagen den 14 oktober Tid: Anmäl senast den: Den 15 september 9

11 Autism - Kommunikation Endagskurs som ger en övergripande bild av vad kommunikation är och hur kommunikation kan fungera för personer med autism. I kursen presenterar vi hjälpmedel som vi kan använda oss av för att ge personer med autism bättre förutsättningar att kommunicera. Innehåll Vad kommunikation innebär Autism och kommunikation Svårigheter och möjligheter Olika typer av kommunikationshjälpmedel Sokrautiska samtal Målgrupp Kursen vänder sig till anhöriga och yrkesverksamma inom omsorg, skola, behandling och andra som kommer i kontakt med personer som har autism. Plats: Täby Datum: Onsdagen den 3 december Tid: Anmäl senast den: 12 november Plats: Göteborg Datum: Onsdagen den 5 november Tid: Anmäl senast den: 10 oktober 10

12 Autism - Bemötande Endagskurs om sättet att förebygga och undvika utmanande beteenden med lågaffektivt bemötande. Kursen hjälper oss att förstå och bemöta olika situationer med utmanande beteenden. Innehåll Vad innebär utmanande beteenden Underliggande faktorer Hur tänka runt bemötande före, under och efter en situation Hitta mönster i beteenden Målgrupp Kursen vänder sig till anhöriga och yrkesverksamma inom omsorg, skola, behandling och andra som kommer i kontakt med personer som har autism. Plats: Täby Datum: Fredagen den 3 oktober Tid: Anmäl senast den: 10 september Plats: Göteborg Datum: Onsdagen den 10 december Tid: Anmäl senast den: 15 november 11

13 Epilepsi i vardag hos barn, ungdomar och vuxna Innehåll: Medicinsk information Definition, orsaker, anfallstyper, behandling Hur gör man vid ett anfall Konsekvenser i vardagen Ett tryggt och långsiktigt förhållningssätt Föreläsare: Samuel Holgersson, sjuksköterska, Ågrenska. Mikael Ahlborg, sjuksköterska, Ågrenska. Målgrupp: Personal, föräldrar och andra närstående. Plats: Göteborg (Ågrenska) Datum: Onsdagen den 3 september Tid: Anmäl senast den: Snarast! 12

14 Kurs i Förflyttningsteknik Förflyttningskursen utgår ifrån teori och praktiska övningar kring grundprinciper i förflyttningskunskap, samt innefattar genomgång av praktiska förflyttningsövningar med och utan hjälpmedel. Kursen sker i hemmet tillsammans med kunden. Birgitta Cederberg, leg. Sjukgymnast, och håller våra kurser i Förflyttningsteknik. Ta kontakt med oss på kontoret om din arbetsgrupp har behov av kursen. 13

15 Hjärt- och lungräddning / Första hjälpen Målet med kursen är att den personliga assistenten skall lära sig att snabbt undersöka, larma och ta hand om en medvetslös person med andningsproblem eller hjärtstopp. Efter genomförd och godkänd utbildning utfärdas kompetensbevis. Utbildningstillfällen finns löpande under hela hösten. Ta kontakt med oss på kontoret för att få information om när ett utbildningstillfälle är aktuellt i ditt område. 14

16 Arbetsmiljöarbete På din arbetsplats Move & Walk Assistans målsättning är att du som anställd ska ha en bra arbetsmiljö, att du ska trivas och må bra på jobbet. Din arbetsmiljö är av olika slag runt omkring dig på din arbetsplats. Det kan vara arbetsbelastning, hjälpmedel eller hur arbetet är organiserat. Arbetsmiljöarbete måste ske kontinuerligt för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att uppnå en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Vid detta tillfälle vill vi diskutera med er på arbetsplatsen hur vi kan vidareutveckla arbetsmiljöarbetet för just er. Vi kommer att gå igenom vad som är arbetsmiljö, hur ni som anställda kan delta i arbetsmiljöarbetet och det systematiska arbetsmiljöarbetet i Move & Walk Assistans och ansvarsfördelning. Plats: På arbetsplatsen Datum: Bokas i samråd med kund/ arbetsledare 15

17 Brandutbildning Ni får under utbildningen möjlighet till förståelse och kunskap för att kunna förebygga brand samt på ett korrekt sätt kunna agera om olyckan är framme. Övergripande innehåll: Teori brandkunskap Tänkbara brandorsaker och konsekvenser Förebyggande Brandskydd Utrymningsförfarande Praktisk användning av handbrandsläckare Brandutbildning finns att tillgå på samtliga orter och bokas vid behov. 16

18 Anmäl dig till våra kurser via din arbetsledare eller direkt till Move & Walk Assistans. Glöm inte att det är en sista anmälningsdag på våra kurser och vissa kurser har begränsat antal platser så skynda och anmäl er! Om du blir sjuk eller av annan anledning inte kan delta på kursen är det viktigt att du omgående kontaktar oss så din kursplats kan avbokas. Anmälan och frågor: Telefon Stockholm: Telefon Göteborg: Mail: Det bästa av två världar - Personlig assistans och konduktiv pedagogik 17

Utbildningar våren 2014

Utbildningar våren 2014 Utbildningar våren 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/2 & 14/5, Göteborg 26/3 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 10/4, Göteborg 15/4 KONDUKTIV PEDAGOGIK

Läs mer

Utbildningar hösten 2013

Utbildningar hösten 2013 Utbildningar hösten 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/11, Göteborg 17/9 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 15/10, Göteborg 1/10 KONDUKTIV PEDAGOGIK 1...6

Läs mer

utbildningskatalog HT2015

utbildningskatalog HT2015 utbildningskatalog HT2015 1 anmäl dig Flytt & Nytt! på www.gil.se Nu har vi flyttat in i nya, större lokaler på Mölndalsvägen 30B! Med fler och större rum för utbildning är vi glada över att kunna erbjuda

Läs mer

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning Personlig assistans utan vinstintresse utbildning 2015 1 vt Viktig info HEJ! Jag skulle vilja börja med att säga tack! Tack alla arbetsledare, assistenter samt anställda på GILkontoret och tack alla externa

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG GIL Akademin 2012

UTBILDNINGSKATALOG GIL Akademin 2012 UTBILDNINGSKATALOG GIL Akademin 2012 Några ord om GIL:s utbildningar Vad kännetecknar en bra utbildning? Hur många deltagare det är som har gått utbildningen? Hur dyr utbildningen är? Hur erfarna och kompetenta

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

Utbildningsprogram 2015

Utbildningsprogram 2015 Utbildningsprogram 2015 - KUNSKAP ÄR ALDRIG TUNG ATT BÄRA - A-Assistans anordnar varje år utbildningar i syfte att stärka de anställda i sina yrkesroller. PERSONLIG ASSISTANS FÖR BARN Den 1 januari 2011

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan!

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! 1. Är ni flera i föreningen som behöver fylla på kunskap? Då kan en utbildning på plats hos er vara ett utmärkt alternativ till de öppna kurserna

Läs mer

utbildningar 2014 om Autism och Aspergers syndrom UTBILDNINGSCENTER AUTISM www.autism.se

utbildningar 2014 om Autism och Aspergers syndrom UTBILDNINGSCENTER AUTISM www.autism.se utbildningar 2014 om Autism och Aspergers syndrom UTBILDNINGSCENTER AUTISM www.autism.se Utbildningscenter Autism Utbildningscenter Autism drivs och ägs av Autism- och Aspergerförbundet. Vår uppgift är

Läs mer

HABILITERING & HÄLSA

HABILITERING & HÄLSA HABILITERING & HÄLSA Kurser och arrangemang för närstående våren 2014 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning.

Läs mer

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne Studier 2015 GS Facket avd 1 Västra Skåne Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-11 ABF sid 12 LO - Ung sid 13 Albins Folkhögskola sid 14 Centrala kurser sid 15-18 Insikter

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Föreläsningar & Kurser 2015

Föreläsningar & Kurser 2015 Föreläsningar & Kurser 2015 För medlemmar i Unionen Chef Unionen Stockholm, Östra Sörmland/Gotland och Uppland Anmäl dig under Kurser och Spetsa din chefskompetens Innehållsförteckning @ Unionens chefslinje

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! VÅREN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. CHEFSUTVECKLING PÅ DINA VILLKOR LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer

Arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö för chefer Bild på tårtätare Foto Fredrik Beskow Skapa en attraktiv arbetsplats! Att en bra arbetsmiljö får oss att må bra är inte svårt att räkna ut. Att den som mår bra gör ett bättre jobb är inte heller så konstigt.

Läs mer

Kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar: En systematisk kunskapsöversikt

Kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar: En systematisk kunskapsöversikt Kommunikation hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar: En systematisk kunskapsöversikt Jenny Wilder Kunskapsöversikt 2014:1 Kommunikationen hos och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar:

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! VÅREN 2015. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA

VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! VÅREN 2015. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! VÅREN 2015 Dinväg Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA Hej och välkommen till landstingets kompetensutvecklingskatalog! Inget kunde

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

KurSPrograM Våren 2012

KurSPrograM Våren 2012 kursprogram Våren 2012 En ny vår för kunskap 2012 är året som innebär en avtalsrörelse som är större och mer betydelsefull än på många årtionden. Arbetsgivarföreningen KFO kommer att omförhandla omkring

Läs mer

Varmt välkommen till. Inspirationsdagar. i Göteborg

Varmt välkommen till. Inspirationsdagar. i Göteborg Varmt välkommen till Inspirationsdagar i Göteborg vecka 44 26-27okt 2015 MÅNDAG 26 OKTOBER kl. 09.00-12.00 1. Pedagogiska planeringar, examinationsuppgifter och bedömningsmatriser Målgrupp: grundskolans

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

KURSPROGRAM Ledarutveckling och föreningskunskap för Studiefrämjandets medlems- och samarbetsorganisationer samt ledare/lärare och personal VÅREN 2015

KURSPROGRAM Ledarutveckling och föreningskunskap för Studiefrämjandets medlems- och samarbetsorganisationer samt ledare/lärare och personal VÅREN 2015 KURSPROGRAM Ledarutveckling och föreningskunskap för Studiefrämjandets medlems- och samarbetsorganisationer samt ledare/lärare och personal VÅREN 2015 INNEHÅLL Ledarutveckling Ledarforum Föreningskunskap

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Ny Katalog! HÖSTEN 2015. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA

Ny Katalog! HÖSTEN 2015. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA Ny Katalog! HÖSTEN 2015 Dinväg Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA Hej och välkommen till landstingets kompetensutvecklingskatalog! Inget kunde vara viktigare!

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 Förhandlarutbildning grund 14 Försäkringsrådgivarutbildning

Läs mer