Humana. akademin. Öppna utbildningar inom personlig assistans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Humana. akademin. Öppna utbildningar inom personlig assistans"

Transkript

1 Humana akademin Öppna utbildningar inom personlig assistans Hösten 2011

2 Ökad kunskap leder till högre livskvalitet Humana akademin är en del av Humana. Vi är specialister på utbildningar inom personlig assistans och funktionsnedsättningar. Vår övertygelse är att människor med välutbildad personal får en bättre personlig assistans och därigenom möjlighet till förbättrad livskvalitet. Det är anledningen till att vi valt just detta område som vår specialitet. Humana akademins utbildningar är öppna för alla som har behov av att kompetensutveckla sin personal inom personlig assistans eller annan LSS-verksamhet. Även privatpersoner som är intresserade av yrket personlig assistent är välkomna att kontakta oss. Vi har ett brett utbud av utbildningar och har valt att dela in dem i tre kategorier: - ar om yrkesrollen personlig assistent - ar om diagnoser och funktionsnedsättningar - ar för en bättre arbetsmiljö Inom kategorierna finner du allt från grundläggande utbildningar till mer fördjupad kunskap. Vi kan också erbjuda webbutbildningar. Våra utbildningar genomförs i flera olika städer. I vår utbildningskalender, som du hittar längst bak, får du en tydlig överblick över när och var utbildningarna äger rum samt prisuppgifter. Varje människa är unik och alla har sina egna behov, önskningar och intressen. Därför erbjuder vi utöver vårt ordinarie utbildningsprogram skräddarsydda kurser som anpassas utifrån ditt, kommunens eller ert företags egna önskemål. Även våra ordinarie utbildningar kan skräddarsys. Läs mer om detta längre fram i kurskatalogen. Inom Humana säger vi kund om den assistansberättigade. Detta för att markera vem det är som bestämmer över assistansen. Vi hoppas att ni hittar någon utbildning som passar er och ser fram emot era anmälningar. ar om yrkesrollen personlig assistent. Anmäl redan idag! 2 3

3 Webbutbildningar Grundläggande introduktionsutbildning för personliga assistenter (PA1) Humana akademins grundläggande introduktionsutbildning ger den personliga assistenten en trygghet i sitt arbete redan från första arbetsdagen. Eftersom den är webbaserad kan den genomföras var och när som helst, bara det finns tillgång till en dator med internetanslutning. en vänder sig främst till nyanställda personliga assistenter men även till dem som har tidigare erfarenhet eller har som mål att börja arbeta som personlig assistent. en är interaktiv och ger grundläggande kunskaper om vad yrket innebär. Den innehåller också ett simulerat arbetspass som personlig assistent där användaren får ta ställning i olika situationer. Årets produktion 2009 Under våren 2010 blev utbildningen belönad med tredje pris i kategorin Årets produktion 2009 vid Swedish E-learning Awards, något vi förstås är mycket stolta över! Lagarna som ger rätt till personlig assistans Yrkesrollen Arbetsmiljö Ständig förbättring och god kvalitet Tystnadsplikt Kommunikation Etik och moral Simulerat scenario En dag som personlig assistent Kunskapstest Kurstid: ens längd är cirka två timmar och den genomförs på en dator med internetanslutning. Fördjupningsutbildning - Personlig assistans för barn (PA1:2) Den 15 augusti 2011 lanserar Humana akademin en webbutbildning som vänder sig till personliga assistenter hos personer under 18 år. en, vilken är en förlängning av vår webbaserade introduktionsutbildning för personliga assistenter (PA1), syftar till att ge information och kunskap om förhållningssätt gällande personlig assistans för barn. Som deltagare får man på ett interaktivt sätt ta del av diskussioner utifrån olika perspektiv på vad som är barnets bästa. Fakta om lagar och konventioner blandas med paneldiskussion och situationer som kan uppkomma i den personliga assistentens arbetsvardag. Vad säger LSS? Barnperspektivet kontra barnets perspektiv Scenarion och diskussioner NYHET! Kurstid: ens längd är 30 minuter och den genomförs på en dator med internetanslutning. Observera att utbildningen finns tillgänglig från den 15 augusti För att registrera dig som användare på webbutbildningarna, gå in på eller kontakta Humana akademin. Yrkesrollen personlig assistent - Grundutbildning (PA2) En innehållsrik endagsutbildning för nyanställda personliga assistenter men även för personer som har tidigare erfarenhet av yrket. Kursen kan ses som en fördjupning av vår webbaserade introduktionsutbildning för personliga assistenter (PA1) och berör yrkesrollen teoretiskt och praktiskt. Kursledarna har stor erfarenhet från området personlig assistans och är verksamma inom Humana. Lagarna som ger rätt till personlig assistans Yrkesroll och arbetsmiljö Kommunikation Tystnadsplikt Gruppdiskussioner kring förhållningssätt Kurstid: en var rolig, lärorik och givande. Man förstår verkligen vilket roligt jobb man har. Som nyanställd har jag fått en större förståelse för vad mitt arbete innebär och jag har blivit väldigt motiverad. 4 5

4 Yrkesrollen personlig assistent Bemötande och relationer (PA3) I samarbete med utbildningsföretaget Mer Idé AB erbjuder Humana akademin en endagsutbildning om bemötande och relationer i yrkesrollen personlig assistent. en syftar till att ge deltagaren förutsättning för en god relation med kund och arbetskollegor. Under dagen ges praktiska råd för att förebygga konflikter och spända relationer. en kan ses som en fördjupning av utbildningen Yrkesrollen personlig assistent Grundutbildning (PA2) men går också bra att genomföra som fristående kurs. Medvetandegöra den egna kommunikationen Empatisk kommunikation lyhördhet, omtanke och respekt Att hantera känslor Att ge och ta emot kritik Arbetsledarutbildning (Endast för anställda och kunder i Humana) Vår arbetsledarutbildning på två dagar leds av utbildare från Humana med stor erfarenhet av personlig assistans. Den riktar sig till alla som arbetsleder personliga assistenter på plats i arbetsgruppen, oavsett om det är kunden själv, anhörig eller utomstående personliga assistenter. Lagstiftning Schemaläggning och bemanning Rekrytering och anställning Arbetsmiljö Ledarskap, kommunikation och förhållningssätt Kurstid: Två dagar, Tack för en utomordentligt intressant och givande utbildning." Bra och intressant! Tar med mig mycket hem till min arbetsgrupp. Ökad kunskap om en specifik funktionsnedsättning eller diagnos ger bättre personlig assistans! 6 7

5 Multipel Skleros (MS) Ann Lindberg (HälsAnns Fysioterapi AB), utbildare med lång erfarenhet av rehabilitering för personer med neurologiska sjukdomar, håller för Humana akademins räkning en endagsutbildning om MS riktad till personliga assistenter. en vänder sig till den som är nyanställd personlig assistent men också till den som vill lära sig mer om MS. Sjukdomslära Vad är MS Orsaker och behandling Symptom Vad kan man göra för att lindra? Mycket lärorikt. Nu kan jag mer om MS och har fått en helhetssyn. Autism Grundutbildning (Steg 1) I samarbete med Gunilla Jarmar (AutismKunskap) erbjuder Humana akademin en grundläggande endagsutbildning om autism. Gunilla är utbildare och handledare inom autismområdet samt förälder till barn med autism. Hon har gedigen utbildning inom autismspektrum och har tidigare suttit i styrelsen för RFA (Riksföreningen Autism). en vänder sig till nyanställda personliga assistenter men också till den som vill veta mer om autism. Vad är autism? Perception och kognition Kommunikation Stress Beteende och beteendeproblematik Kurstid: Bra och upplysande. Jag fick många ahaupplevelser samt förslag och lösningar! Autism Fördjupningsutbildning (Steg 2) I samarbete med Gunilla Jarmar (AutismKunskap) som utbildat för Humana akademins räkning under många år erbjuder vi nu en fördjupningsutbildning om autism. Endagsutbildningen syftar till att ge deltagaren fördjupade kunskaper. Den rekommenderas för den som tidigare genomgått vår grundläggande utbildning om autism (Steg 1) men är även lämplig för den som har tidigare kunskaper och erfarenheter om autism. Autism och lek Alternativ kommunikation Socialt samspel Förvärvade hjärnskador i vuxen ålder I samarbete med Misa Kompetens erbjuder Humana akademin en endagsutbildning om förvärvade hjärnskador i vuxen ålder. en syftar till att ge deltagaren en fördjupad kunskap om konsekvenserna av förvärvad hjärnskada samt ökad förståelse för betydelsen av ett gemensamt förhållningssätt i arbetsgruppen. Detta ger ökad trygghet och underlättar kommunikationen för kunden i dennes vardag. Hjärnans struktur Orsaker till skador i vuxen ålder Minnet Vardagen strategier Kommunikation och bemötande Kurstid: NYHET! Tecken som alternativt kommunikationssätt I samarbete med Tecknologen AB erbjuder Humana akademin en endagsutbildning om tecken. en riktar sig till personliga assistenter hos barn eller vuxna, vilka behöver tecken som ett alternativt kommunikationssätt. Innehållet syftar till att ge deltagaren grundläggande kunskap om hur man kan använda tecken i den dagliga kommunikationen. Under dagen får man dessutom lära sig cirka 100 vardagliga tecken. Efter genomförd utbildning får deltagaren tillgång till Tecknologens repetitionssidor på webben samt möjlighet att i efterhand ha dialog med kursledare för uppföljning. Kunskap och idéer om tecken Praktisk användning Uppföljning och repetition 8 9

6 Anmäl din personal till någon av våra utbildningar inom arbetsmiljö! Förflyttningsteknik en i förflyttningsteknik genomförs i samarbete med Durewall Institutet, en av Sveriges största utbildare inom området. Under endagsutbildningen lär sig deltagaren att stödja, hjälpa och förflytta på ett enkelt, säkert och behagligt sätt. Målet med utbildningen är att lära sig minska belastningen på sin kropp samtidigt som kunden ska uppleva en trygg och säker förflyttning. en är praktiskt inriktad med övningar kring de förflyttningssituationer som den anställde har i sin vardag. Arbetsställningar - balans De viktigaste principerna i förflyttning Kroppshantering hur och var jag kan ta utan att skapa obehag Handkunskap skonsamma grepp Praktisk träning i förflyttningsmoment Jag har fått lära mig mycket som är till stor hjälp i mitt jobb! Hjärt- och lungräddning och första hjälpen Tillsammans med Röda Korset, Sveriges i särklass största utbildare inom livräddning, erbjuder Humana akademin en utbildning i hjärt- och lungräddning och första hjälpen. Korta teoripass varvas med praktiska övningar under denna endagsutbildning. Förebyggande av olycksfall Medvetslöshet och hjärtstopp L-ABC (Livsfarligt läge, Andning, Blödning, Cirkulationssvikt) Bemötande vid svåra beteenden hot och våld I samarbete med Arbetsteknik C Akterhall AB erbjuder vi en endagsutbildning för personliga assistenter om bemötande vid svåra beteenden. Utbildaren Conny Akterhall har sedan 1970-talet föreläst och handlett personal i syfte att stimulera till lösningar för en god arbetsmiljö. en riktar sig till den som arbetar hos kund, vilken på grund av sin funktionsnedsättning är hotfull eller utåtagerande mot sin omgivning. Både verbal och fysisk aggressivitet berörs och deltagarna ges möjlighet att diskutera utifrån sina egna arbetssituationer. Beteendemönster och konsekvenser vid oro Revir Tanken och talet att skapa lugn och konstruktiv dialog Skydd undan aggressiva handlingar lugnande kroppsspråk Frigörande från grepp etik och värdighet Att ta positivt i andra Kurstid:

7 Saknar du någon utbildning eller vill du anpassa utifrån egna behov? Kontakta Humana akademin! Beställa, anpassa eller skräddarsy? Alla individer är unika och utifrån detta kan också utbildningsbehov variera. Vissa kurser behöver anpassas utifrån varje persons behov och situation. Ibland kan det också handla om ämnen som endast är intressanta för en mindre målgrupp. Humana akademin har ett stort kontaktnät gällande utbildningar och bistår gärna med att söka efter relevanta kurser och insatser för just ert intresse. Alla utbildningar du hittills läst om i katalogen kan skräddarsys. Här följer några ytterligare kurser som kan beställas eller anpassas utifrån särskilda individoch arbetsgrupper. För mer information om vad vi kan göra för er, kostnader, bokning och så vidare, kontakta Humana akademin på eller Brandskyddsutbildning En halvdagsutbildning som berör brandsäkerhet i hemmet. Genomförs i samarbete med Brandskyddsföreningen och Räddningstjänsten. Förebyggande brandskydd Risker Begränsa brand Praktiska övningar Lekande lätt barnets självständighet och delaktighet I samarbete med Hab-o-lek erbjuder Humana akademin en handledande utbildningsinsats för personliga assistenter som arbetar hos barn upp till åtta år. Hab-olek består av ett team med legitimerade sjukgymnaster, vilka under en period genomför utbildningen på plats i kundens olika vardagsmiljöer. en innefattar 15 timmar fördelade över sex veckor. Det finns även möjlighet att anpassa upplägg utifrån arbetsgruppens specifika behov. Att bemöta barnet Att skapa förutsättningar för delaktighet och lek Att öka barnets självständighet och självförtroende Barnets inom- och utomhusmiljö Hjälpmedel möjligheter och tips, handhavande, användningsområden Hälsomassageinsats för personliga assistenter För kunder med beslut om personlig assistans, i vilket det anges att massage är en del av assistenternas arbetsuppgifter, finns möjlighet att anordna massageutbildning. Humana akademin erbjuder en skräddarsydd och kundanpassad massageutbildning i samarbete med Hälsomassage Vård & Omsorg. en syftar till att ge assistenterna instruktioner i och kunskap om en individuellt anpassad massage, vilken direkt utformas utifrån kundens funktionsnedsättning och behov. sinsatsen genomförs av två massageterapeuter och en legitimerad läkare. Förutom ett möte med kunden för att anpassa de fortsatta utbildningsstegen genomförs också utbildning för assistenterna, praktiska övningar på arbetsplatsen och uppföljning. Totalt innefattar utbildningen 13 timmar fördelat över ett fåtal eller flera tillfällen, allt utifrån kundens situation. Det finns möjlighet att boka in ett kostnadsfritt informationsmöte med Hälsomassage Vård & Omsorg

8 Information och anmälan Allmän information om Humana akademins utbildningar I samtliga utbildningar ingår utbildningsmaterial, lunch och kaffe. Diplom delas ut efter utbildningsdagen. Kurskostnaden för personliga assistenter hos Humanas assistansbolag inhämtas från respektive kunds assistansekonomi, ingen moms tillkommer. För övriga skickas en faktura avseende kurskostnad och moms. Anmälan till utbildningarna är bindande men kan vid förhinder överlåtas till annan person. skalender ar om yrkesrollen personlig assistent Yrkesrollen personlig assistent - Grundutbildning (PA2) Yrkesrollen personlig assistent - Bemötande och relationer (PA3) Arbetsledarutbildning Pris deltagare Humana kr kr Kostnadsfri Pris övriga kr + moms kr + moms Ej till extern försäljning Ort Kursdatum Anmäl senast Kursdatum Anmäl senast Kursdatum Anmäl senast I mån av plats tar vi emot anmälningar efter sista anmälningsdag. Anmälan till Humana akademins utbildningar Du kan lämna anmälningar till utbildningarna på följande sätt: ( : Vid anmälan, uppge följande: Aktuell utbildning, ort och datum som anmälan avser Kontaktuppgifter för deltagaren Kontaktuppgifter för kunden i Humana (namn, bolag och/eller kundnummer) alternativt fakturamottagare (kontaktuppgifter samt organisationsnummer/personnummer) Varmt välkommen med anmälningar till Humana akademins utbildningar! Falköping Falun Göteborg Karlstad Linköping Luleå Malmö Stockholm Umeå Visby Västerås Växjö Örebro Östersund 1 dec 15 nov 6 dec 23 nov 29 nov 25 okt 7 dec 16 nov 9 nov 10 nov 22 nov 30 nov 24 nov 8 nov 1 nov 14 okt 4 nov 21 okt 28 okt 23 sep 4 nov 14 okt 21 okt 28 okt 24 okt Webbutbildningar Introduktionsutbildning (PA 1) 12 dec 15 dec 7 dec 23 nov 1 dec Pris deltagare Humana Kostnadsfri Kostnadsfri ar om specifika diagnoser och funktionsnedsättningar 10 nov 14 nov 4 nov 21 okt 1 nov Personlig assistans för barn (PA1:2)* Pris övriga kr + moms 390 kr + moms *Observera att utbildningen finns tillgänglig från den 15 augusti sep sep okt 6 7 sep 4 5 okt sep okt Paketpris PA 1 +1: kr + moms 26 aug 19 aug 9 sep 5 aug 2 sep 12 aug 9 sep Multipel Skleros (MS) Autism Grundutbildning (Steg 1) Autism Fördjupningsutbildning (Steg 2) Huvudkontor: Box 184, Örebro Hemsida: Riv ut och spara! Pris deltagare Humana kr kr kr Pris övriga kr + moms kr + moms kr + moms Ort Kursdatum Anmäl senast Kursdatum Anmäl senast Kursdatum Anmäl senast Göteborg Halmstad Luleå Malmö Stockholm Umeå Örebro 3 nov 18 okt 27 sep 2 nov 12 okt 8 nov 16 sep 26 aug 2 sep 12 sep 2 nov 1 20 okt 26 okt 12 sep 19 sep 26 sep 24 nov 8 nov 22 nov 6 dec 24 okt 21 okt 4 nov

9 ar om specifika diagnoser och funktionsnedsättningar forts. M070-HA Förvärvade hjärnskador i vuxen ålder Tecken som alternativt kommunikationssätt Pris deltagare Humana kr kr Pris övriga kr + moms kr + moms Ort Kursdatum Anmäl senast Kursdatum Anmäl senast Göteborg Malmö Stockholm Umeå Örebro 19 okt 20 okt 24 okt 1 4 okt 17 sep 19 sep 23 sep 12 sep 2 sep 28 nov 30 nov 29 nov ar för en bättre arbetsmiljö Förflyttningsteknik Hjärt- och lungräddning och första hjälpen Bemötande vid svåra beteenden Hot och våld Pris deltagare Humana kr kr kr Pris övriga kr + moms kr + moms kr + moms Ort Kursdatum Anmäl senast Kursdatum Anmäl senast Kursdatum Anmäl senast Eksjö Gävle Göteborg Luleå Malmö Stockholm Sundsvall Umeå Visby Örebro 2 nov 16 nov 5 okt 1 8 nov 18 okt 8 dec 1 12 sep 16 sep 7 nov 6 okt 6 okt 2 20 okt 2 28 okt 6 okt 20 okt 2 26 sep 19 sep 26 sep 27 sep 19 sep 26 sep 23 sep 14 sep 11 okt 1 dec 18 okt 23 aug 15 aug 9 sep 1 nov 16 sep Skräddarsydda och anpassade utbildningar Valfria utbildningar i katalogen Brandskyddsutbildning Lekande lätt - Barnets självständighet och delaktighet Hälsomassage Pris För mer information och prisuppgifter kontakta Humana akademin. Anmälan till Humana akademins utbildningar Du kan lämna anmälningar till utbildningarna på följande sätt: ( : Huvudkontor: Box 184, Örebro Riv ut och spara!

Humana. akademin. Öppna utbildningar inom personlig assistans

Humana. akademin. Öppna utbildningar inom personlig assistans Humana akademin Öppna utbildningar inom personlig assistans n e n e r t s å V Hö 112 1 0 2 0 2 Ökad kunskap leder till högre livskvalitet Humana akademin är en del av Humana. Vi är specialister på utbildningar

Läs mer

Humana. akademin. Innehåller många nyheter! Utbildningar inom personlig assistans våren 2011

Humana. akademin. Innehåller många nyheter! Utbildningar inom personlig assistans våren 2011 Humana akademin Utbildningar inom personlig assistans våren 2011 Innehåller många nyheter! Vi ser människor Vår syn på personlig assistans är enkel; alla har rätt till ett bra liv. Vi arbetar med människor

Läs mer

Humana. akademin. Öppna utbildningar inom personlig assistans

Humana. akademin. Öppna utbildningar inom personlig assistans Humana akademin Öppna utbildningar inom personlig assistans Höst 2012 Ökad kunskap leder till högre livskvalitet Humana Akademin är en del av Humana. Vi är specialister på utbildningar för personliga assistenter.

Läs mer

Utbildningar hösten 2013

Utbildningar hösten 2013 Utbildningar hösten 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/11, Göteborg 17/9 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 15/10, Göteborg 1/10 KONDUKTIV PEDAGOGIK 1...6

Läs mer

Utbildningar våren 2014

Utbildningar våren 2014 Utbildningar våren 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/2 & 14/5, Göteborg 26/3 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 10/4, Göteborg 15/4 KONDUKTIV PEDAGOGIK

Läs mer

KURSKATALOG HÖSTEN 2016

KURSKATALOG HÖSTEN 2016 KURSKATALOG HÖSTEN 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 KONDUKTIV PEDAGOGIK 1...6 KONDUKTIV PEDAGOGIK 2...7 KONDUKTIV PEDAGOGIK 3...8 FÖRFLYTTNINGSKURS...9

Läs mer

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3...

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3... Kurskatalog Hösten 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Assistentutbildning...3 Arbetsledarutbildning...4 Konduktiv pedagogik 1...5 Konduktiv pedagogik 2...6 Konduktiv pedagogik 3...7 Grundkurs i kommunikation och

Läs mer

Utbildningar och evenemang 2016

Utbildningar och evenemang 2016 Utbildningar och evenemang 2016 GRUNDKURS - PERSONLIG ASSISTANS Vår grundläggande och obligatoriska grundkurs ger dig som personlig assistent en trygghet i din yrkesroll och dig som kund en trygghet

Läs mer

Kurskatalog Hösten 2015

Kurskatalog Hösten 2015 Kurskatalog Hösten 2015 Välkommen på kurs i höst! I broschyren hittar du kurser med olika innehåll för dig och dina assistenter, lägg fram katalogen så alla får ta utbud av innehållet. Du anmäler ditt

Läs mer

KURSER I GÖTEBORG. Hösten 2010

KURSER I GÖTEBORG. Hösten 2010 KURSER I GÖTEBORG Hösten 2010 Välkommen till Move & Walk Assistans utbildningar! Vi på Move & Walk Assistans vill att du som anställd ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Vi värnar därför om den personliga

Läs mer

Utbildningsprogram 2015

Utbildningsprogram 2015 Utbildningsprogram 2015 - KUNSKAP ÄR ALDRIG TUNG ATT BÄRA - A-Assistans anordnar varje år utbildningar i syfte att stärka de anställda i sina yrkesroller. PERSONLIG ASSISTANS FÖR BARN Den 1 januari 2011

Läs mer

Det bästa av två världar - Personlig assistans och konduktiv pedagogik

Det bästa av två världar - Personlig assistans och konduktiv pedagogik Kurskatalog VT 2013 Välkommen till vårens utbildningar 2013 Du som är anställd hos Move & Walk Assistans har ett ansvarsfullt och varierat arbete. Vi försöker hela tiden uppdatera oss med kurser som vi

Läs mer

Utbildningsprogram 2012

Utbildningsprogram 2012 Utbildningsprogram 2012 - KUNSKAP ÄR ALDRIG TUNGT ATT BÄRA - A-Assistans anordnar varje år utbildningar i syfte att stärka de anställda i sina yrkesroller. Förutom de kurser som finns beskrivna i denna

Läs mer

KURSER I STOCKHOLM. Hösten 2010

KURSER I STOCKHOLM. Hösten 2010 KURSER I STOCKHOLM Hösten 2010 Välkommen till Move & Walk Assistans utbildningar! Vi på Move & Walk Assistans vill att du som anställd ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Vi värnar därför om den personliga

Läs mer

Det bästa av två världar - Personlig assistans och konduktiv pedagogik

Det bästa av två världar - Personlig assistans och konduktiv pedagogik Kurskatalog HT 2012 Välkommen till höstens utbildningar 2012 Du som är anställd hos Move & Walk Assistans har ett ansvarsfullt och varierat arbete. Vi försöker hela tiden uppdatera oss med kurser som vi

Läs mer

Utbildningsprogram 2013

Utbildningsprogram 2013 Utbildningsprogram 2013 - KUNSKAP ÄR ALDRIG TUNG ATT BÄRA - A-Assistans anordnar varje år utbildningar i syfte att stärka de anställda i sina yrkesroller. GRUNDKURS - PERSONLIG ASSISTANS Vår grundläggande

Läs mer

Grundutbildning LSS och dokumentation

Grundutbildning LSS och dokumentation Grundutbildning LSS och dokumentation Viktig kunskap för personliga assistenter Du som arbetar som personlig assistent utgör förutsättningen för en annan människa att delta i samhällslivet. Att veta mer

Läs mer

Kurskatalog våren 2017

Kurskatalog våren 2017 Kurskatalog våren 2017 Välkommen på kurs i vår! I katalogen hittar du kurser med olika innehåll för dig och dina assistenter, lägg fram katalogen så alla får ta utbud av innehållet. Du anmäler ditt kursdeltagande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING KURSKATALOG INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 KONDUKTIV PEDAGOGIK 1...6 KONDUKTIV PEDAGOGIK 2...7 KONDUKTIV PEDAGOGIK 3...8 FÖRFLYTTNINGSKURS...9

Läs mer

HLR och Brand. Grundläggande utbildning i brandskydd samt Hjärt- och lungräddning. Innehåll:

HLR och Brand. Grundläggande utbildning i brandskydd samt Hjärt- och lungräddning. Innehåll: HLR och Brand Grundläggande utbildning i brandskydd samt Hjärt- och lungräddning Grundläggande brandskydd: Var uppstår brand? Brandförloppet. Vad händer? Val av släckutrustning. Hur kan man förebygga?

Läs mer

UTBILDNINGAR UPPSALA 2016

UTBILDNINGAR UPPSALA 2016 UTBILDNINGAR UPPSALA 2016 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 3 Sid 4-5 Sid 6 Sid 7 Sid 8-9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Sid 15 Sid 16-17 Sid 18 Sid 19 Sid 20-21 UTBILDNINGAR 2016 ÅRSPLAN INTRODUKTION ARBETSMILJÖ

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2015

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2015 UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12-13 Sid 14 Sid 15 Sid 16 Sid 17 Sid 18-19 UTBILDNINGAR 2015 ÅRSPLAN INTRODUKTION LSS

Läs mer

UTBILDNINGAR KRISTIANSTAD 2016

UTBILDNINGAR KRISTIANSTAD 2016 UTBILDNINGAR KRISTIANSTAD 2016 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 14-15 Sid 16 UTBILDNINGAR 2016 ÅRSPLAN INTRODUKTION ARBETSMILJÖ FÖR PERSONLIGA

Läs mer

När hemmet blir en arbetsplats

När hemmet blir en arbetsplats Furuboda ligger nära havet, på Skånes ostkust. Vår vision är självständiga ansvarstagande människor i ett öppet tillgängligt samhälle. Och det kämpar vi När hemmet blir en arbetsplats Inspirations föreläsningar!

Läs mer

Hjärt och lungräddning samt grundläggande utbildning i brandskydd.

Hjärt och lungräddning samt grundläggande utbildning i brandskydd. Obligatorisk Furuboda ligger nära havet, på Skånes ostkust. Vår vision är självständiga HLR och Brand Hjärt och lungräddning samt grundläggande utbildning i brandskydd. Är Innehåll: du intresserad av natur

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2014

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2014 UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 3 INTRODUKTION - dagtid Sid 4 INTRODUKTION - kvällstid Sid 5 LSS OCH YRKESROLLEN Sid 6 Sid 7 ARBETSMILJÖ FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER BRANDSKYDD Sid

Läs mer

Kurskatalog Hösten 2016

Kurskatalog Hösten 2016 Kurskatalog Hösten 2016 Välkommen på kurs i höst! I katalogen hittar du kurser med olika innehåll för dig och dina assistenter, lägg fram katalogen så alla får ta utbud av innehållet. Du anmäler ditt kursdeltagande

Läs mer

utbildningskatalog HT2015

utbildningskatalog HT2015 utbildningskatalog HT2015 1 anmäl dig Flytt & Nytt! på www.gil.se Nu har vi flyttat in i nya, större lokaler på Mölndalsvägen 30B! Med fler och större rum för utbildning är vi glada över att kunna erbjuda

Läs mer

Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former

Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former Vad är orsaken till kondens, korrosion samt is och varför bildas mögel? Hur gör du för att undvika

Läs mer

Kursmodulens titel: Yrkesrollen - Rollen/Uppdraget Nivå: 1 OCN-poäng: 1. Läranderesultat Deltagaren ska kunna:

Kursmodulens titel: Yrkesrollen - Rollen/Uppdraget Nivå: 1 OCN-poäng: 1. Läranderesultat Deltagaren ska kunna: Kursmodulens titel: Yrkesrollen - Rollen/Uppdraget Nivå: 1 1. Förstå uppdraget utifrån beslut. 1.1 Känna till basala behov. 1.2 Identifiera brukarens behov utifrån givna förutsättningar. 1.3 Identifiera

Läs mer

Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag

Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag 2013-02-08 13/23 Socialnämnden (motsv) Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag OBS! Två viktiga ämnen på en dag Förmiddag Eftermiddag BAKGRUND/ SYFTE Det svåra samtalet

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Hösten 2010 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-kurs om autism 2. På Spåret fördjupad BAS-kurs 3. Föräldraträningsprogram

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Denna vägledning kan ses som ett stöd vid framtagandet av medarbetarens utbildnings- och introduktionsplan. Förslag på

Läs mer

Belasta rätt vid personförfl yttning

Belasta rätt vid personförfl yttning Belasta rätt vid personförfl yttning BELASTNINGSSKADOR INOM vård och omsorg är vanliga. Belastningsskador drabbar inte bara individen utan påverkar även verksamheten och samhället. Skador uppkommer vid

Läs mer

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST Kurskatalog 2008 Höst TULL-KUST INLEDANDE ORD Denna kurskatalog omfattar de kurser som TCOs fackliga Akademi erbjuder under hösten 2008. Det är viktigt att ni ser över vilket behov ni har i ert fackliga

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Våren 2011 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-KURS OM AUTISM 2. PÅ SPÅRET - FÖRDJUPAD BAS-KURS 3. KOMMUNIKATION I

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

Praktiska upplysningar

Praktiska upplysningar Praktiska upplysningar Förtroendemannautbildning Kurserna är kostnadsfria för dig om inte annat anges i inbjudan. Du som är förtroendevald deltar på betald arbetstid från arbetsgivaren enligt Förtroendemannalagen.

Läs mer

SSG ACADEMY. SSG Säkerhetsseminarium, Örebro, 2013-11-05. Caroline Nilsson

SSG ACADEMY. SSG Säkerhetsseminarium, Örebro, 2013-11-05. Caroline Nilsson SSG ACADEMY SSG Säkerhetsseminarium, Örebro, 2013-11-05 Caroline Nilsson SSG ACADEMY 2 SSG ACADEMY Utbildningar inom teknik & underhåll, inköp, arbetsmiljö & säkerhet och miljö Framtagna och utvecklas

Läs mer

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2017 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Fördjupande Ledarskap 3 dagar

Fördjupande Ledarskap 3 dagar Fördjupande Ledarskap 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar!

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! 1 Innehåll Brandinstruktörsutbildning... 3 Brandombud... 4 Brandutbildning... 5 Information

Läs mer

Brand- och sjukvårdsutbildningar.

Brand- och sjukvårdsutbildningar. 1 Brand- och sjukvårdsutbildningar. Sjukvårdsutbildning: hjärt- lungräddning HLR. Vår grundläggande HLR-utbildning riktar sig till den breda allmänheten som personal anställd i kommunen, idrottsföreningar,

Läs mer

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Hösten 2015 Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu ANMÄLAN TILL VÅRA KURSER Våra kurser riktar

Läs mer

UTBILDNINGAR. Förbättra ditt bemötande! Hantera dina konflikter! Lyckas med kulturmöten!

UTBILDNINGAR. Förbättra ditt bemötande! Hantera dina konflikter! Lyckas med kulturmöten! LindgrenHelde Kommunikation Mångfald hanteras med omsorg! UTBILDNINGAR Förbättra ditt bemötande! Hantera dina konflikter! Lyckas med kulturmöten! - genom tydlig och dialogisk kommunikation På våra kurser

Läs mer

Våra utbildningar våren 2017

Våra utbildningar våren 2017 Våra utbildningar våren 2017 Allmän information För de företag som har timavtal kan utbildningskostnaden dras från timbanken alternativt faktureras. Vid heldagsutbildningar ingår för- och eftermiddagsfika

Läs mer

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Information om Habilitering & Hälsas stöd till dig som har en autismspektrumdiagnos (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning. Det kan vara autism, Aspergers

Läs mer

Kurskatalog Våren 2016

Kurskatalog Våren 2016 Kurskatalog Våren 2016 1 2 Välkommen på kurs i vår! I broschyren hittar du kurser med olika innehåll för dig och dina assistenter, lägg fram katalogen så alla får ta utbud av innehållet. Du anmäler ditt

Läs mer

Att arbeta som personlig assistent

Att arbeta som personlig assistent 2012-10-09 12/89 Socialnämnden (motsv) Assistansföretag Att arbeta som personlig assistent BAKGRUND/ SYFTE I arbetet som personlig assistent uppstår många olika frågor som handlar om mitt förhållningssätt

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Hösten 2014 LindgrenHelde KOMMUNIKATION KURSÖVERSIKT Hösten 2014 KURSDATUM Förbättra din kommunikation - och höja trivseln på jobbet! Välkommen att inspireras till

Läs mer

Tjänstedeklaration. för LSS-insatsen daglig verksamhet inom omsorgen om funktionshindrade i Vimmerby kommun

Tjänstedeklaration. för LSS-insatsen daglig verksamhet inom omsorgen om funktionshindrade i Vimmerby kommun Socialförvaltningen Tjänstedeklaration för LSS-insatsen daglig verksamhet inom omsorgen om funktionshindrade i Vimmerby kommun Foto: Ekbacken Beslutad av omsorgsnämnden 2011-06-16, 94 Övertagen av socialnämnden

Läs mer

Yrkesintroduktion för baspersonal inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Yrkesintroduktion för baspersonal inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning Yrkesintroduktion för baspersonal inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning Guide till webbaserat stöd YRKESINTRODUKTION FÖR BASPERSONAL INOM STÖD OCH SERVICE FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Läs mer

Sandbäcksgatan 7, Karlstad * varmlandassistans.se Verksamhetsbeskrivning

Sandbäcksgatan 7, Karlstad * varmlandassistans.se Verksamhetsbeskrivning Sandbäcksgatan 7, 653 40 Karlstad 054-820 10 10 * varmlandassistans.se kontakt@varmlandassistans.se Verksamhetsbeskrivning Organisation Värmland Assistans AB är ett litet bolag med huvudkontoret i Karlstad.

Läs mer

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Du kan hjälpa och stödja Som kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet kan du hjälpa och stödja personer med funktionsnedsättningar så att de kan leva

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

Uppdragsföreläsningar

Uppdragsföreläsningar Barn som väcker funderingar i förskolan Målgrupp Personal och föräldrar till barn i förskoleåldern. Rektorer för förskoleverksamhet. Personal inom BVC. Föreläsare Ulrika Aspeflo, leg. logoped Pris/Information

Läs mer

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 FoU Fyrbodal Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 besvarat av assistenternas chefer. På kursen för personliga assistenter har deltagare kommit från åtta av Fyrbodals 14 kommuner.

Läs mer

Kunskapsprofil i förflyttningskunskap. för dig som är legitimerad arbetsterapeut eller sjukgymnast

Kunskapsprofil i förflyttningskunskap. för dig som är legitimerad arbetsterapeut eller sjukgymnast Kunskapsprofil i förflyttningskunskap för dig som är legitimerad arbetsterapeut eller sjukgymnast Kunskapsprofil i förflyttningskunskap I den här skriften får du råd om vad en heltäckande fortbildning

Läs mer

Tolka och förstå små barn

Tolka och förstå små barn 2013-06-24 13/59 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Tolka och förstå små barn BAKGRUND/ SYFTE Den här kursen vänder

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Att arbeta som personlig assistent Vem är det som bestämmer? Vad ska jag egentligen göra?

Att arbeta som personlig assistent Vem är det som bestämmer? Vad ska jag egentligen göra? 2013-01-18 13/22 Socialnämnden (motsv) Assistansföretag Att arbeta som personlig assistent Vem är det som bestämmer? Vad ska jag egentligen göra? BAKGRUND/ SYFTE I arbetet som personlig assistent uppstår

Läs mer

DET HÄR ÄR VI. Temadagar 2015 LÄR DIG MER OM. Extrem fetma Positionering Upp och stå. Kurser 2015 WWW.HMCGOTEBORG.SE

DET HÄR ÄR VI. Temadagar 2015 LÄR DIG MER OM. Extrem fetma Positionering Upp och stå. Kurser 2015 WWW.HMCGOTEBORG.SE DET HÄR ÄR VI Temadagar 2015 LÄR DIG MER OM Extrem fetma Positionering Upp och stå Kurser 2015 WWW.HMCGOTEBORG.SE 1 OM OSS Gemensamt för våra kurser Utbildningslokal Kurserna varvar teori och praktiska

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

DOCENDO AB 031-748 38 00 www.docendo.se

DOCENDO AB 031-748 38 00 www.docendo.se DOCENDO AB 031-748 38 00 www.docendo.se BRETT UTBUD AV WEBBKURSER Docendo e-learning är en utbildningsportal där man kan nå hela Docendos utbud av webbkurser. Portalen är en webbplats med personlig inloggning

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15

KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15 KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15 INVENTERING I STYRELSEN Nyligen mötte jag en vän som skulle till sitt arbete och inventera lagret. Minnen från inventeringar på mina gamla extraarbeten/sommarjobb kommer

Läs mer

KATALOG UTBILDNINGAR VÅREN 2016 1

KATALOG UTBILDNINGAR VÅREN 2016 1 KATALOG UTBILDNINGAR VÅREN 2016 1 ALLT ÄR FÖRÄNDRING! Vi lever i en föränderlig värld som ständigt förändras. Den ena dagen är inte den andra lik, liksom den ena arbetsledaren, assistansberättigade, assistenten

Läs mer

Vård- & Terapihund. Fortbildning DAI. Besökshund. Djurassisterad pedagogik

Vård- & Terapihund. Fortbildning DAI. Besökshund. Djurassisterad pedagogik Besökshund Vård- & Terapihund Hundteamet som gör besök för att skapa glädje, motivation och stöd Professionellt hundteam som arbetar målinriktat, dokumenterar och utvärderar Djurassisterad pedagogik Arbeta

Läs mer

De svåra samtalen med anhöriga Kursen vänder sig till personal inom äldreomsorgen.

De svåra samtalen med anhöriga Kursen vänder sig till personal inom äldreomsorgen. 2013-08-13 13/50 Socialnämnden (motsv) De svåra samtalen med anhöriga Kursen vänder sig till personal inom äldreomsorgen. Jag är inte vårdare jag arbetar som vårdare. BAKGRUND/ SYFTE Kraven på vårdpersonalen

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Avflyttningsbesiktning av lägenheter grundkurs med praktisk besiktning För att genomföra en lägenhetsbesiktning

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Hyresjuridik - grundkurs Hyreslagens bestämmelser, är grundbulten för ett bostadsföretags verksamhet. Därför

Läs mer

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP Längtan och möjligheter självkänsla, självtillit och självförtroende I strävan mot det jag vill, mot nya mål, kan ibland tron på mig

Läs mer

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Genom IfA kan en verksamhet ansöka om IfA-godkännande.

Läs mer

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN Paraplyet Innehållsförteckning 1. Aladdin 2. Barnkraft 3. Skilda Världar 4. Komet 5. Anhörigstödet 6. Gapet 7. Öppenvårdsgrupper 8. Egna anteckningar 9. Kontaktuppgifter

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

Barnhabilitering Kalmar

Barnhabilitering Kalmar Barnhabilitering Kalmar Gruppverksamhet och kurser hösten 2014 Välkommen till barnhabiliteringen! Telefon 0480-843 00 Besöksadress Hus 48, plan 2 Lasarettsvägen 1, Kalmar Receptionens öppettider Måndag,

Läs mer

Lär dig qigongövningarna Lyft upp qi, Shenxin och Xiao gongfa och tekniker för att uppnå Röstnärvaro.

Lär dig qigongövningarna Lyft upp qi, Shenxin och Xiao gongfa och tekniker för att uppnå Röstnärvaro. Lär dig qigongövningarna Lyft upp qi, Shenxin och Xiao gongfa och tekniker för att uppnå Röstnärvaro. med Carolina Friberg, sångerska & sångpedagog och lärare från European Zhineng Qigong (EZQ) KURSINNEHÅLL

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Våren 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! Gå en utbildning! På våra kurser får du båda nya kunskaper,

Läs mer

Energi och miljö. Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? Industrins miljöfrågor grundläggande

Energi och miljö. Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? Industrins miljöfrågor grundläggande 13 Energi och miljö Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? grundläggande fördjupning Anpassade miljöutbildningar 14 Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt

Läs mer

Vid frågor kontakta oss gärna! Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Vid frågor kontakta oss gärna! Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs. Akutomhändertagande vid sjukdom eller olycka (L-ABCDE) I utbildningen får kursdeltagaren lära sig hur han eller hon på ett enkelt sätt kan hjälpa en person som drabbas av en akut sjukdom eller olycka.

Läs mer

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad KUNSKAP FRAMGÅNG Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad Kursutbud 2014 - Vi ska vara Sveriges bästa företag inom mediaförsäljning Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Att få er att

Läs mer

Att utbilda för jobb.

Att utbilda för jobb. Att utbilda för jobb. Skolan kan finnas mitt i arbetslivet! Kiruna Luleå Skellefteå Umeå Örnsköldsvik Sundsvall Årjäng Uddevalla Trollhättan Orust Borås Göteborg Varberg Halmstad Helsingborg Malmö Falun

Läs mer

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter Coaching Stresshantering Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter 2015 Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar Ett familjeföretag som erbjudit utbildningar inom massage och friskvård

Läs mer

Om mänskliga rättigheter- Om barns rättigheter- Om barnets rätt till sin personlig assistans

Om mänskliga rättigheter- Om barns rättigheter- Om barnets rätt till sin personlig assistans Om mänskliga rättigheter- Om barns rättigheter- Om barnets rätt till sin personlig assistans Vad gör IfA? Intressegruppen för Assistansberättigade Intressepolitik Stöd till enskilda medlemmar Stöd till

Läs mer

Arbeta hos ALIO assistans. Vård - och omsorgsförvaltningen

Arbeta hos ALIO assistans. Vård - och omsorgsförvaltningen Arbeta hos ALIO assistans Vård - och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun 2012 Välkommen till ALIO assistans Med den här broschyren vill vi hälsa dig varmt välkommen att arbeta i vår enhet som personlig

Läs mer

Konflikthantering Att hantera svåra situationer 2+1dagar

Konflikthantering Att hantera svåra situationer 2+1dagar Konflikthantering Att hantera svåra situationer 2+1dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Beskärning av buskar och träd Du som arbetar i en skötselförvaltning eller i ett skötselföretag och inte vet

Läs mer

Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015

Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015 Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015 BSU Brandskyddsutbildning En grundläggande brandsäkerhetsutbildning som riktar sig till den som inte har någon utbildning

Läs mer