HLR och Brand. Grundläggande utbildning i brandskydd samt Hjärt- och lungräddning. Innehåll:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HLR och Brand. Grundläggande utbildning i brandskydd samt Hjärt- och lungräddning. Innehåll:"

Transkript

1 HLR och Brand Grundläggande utbildning i brandskydd samt Hjärt- och lungräddning Grundläggande brandskydd: Var uppstår brand? Brandförloppet. Vad händer? Val av släckutrustning. Hur kan man förebygga? Praktiskt handhavande av släckredskap. Att släcka brand i kläder. Hjärt- och lungräddning Att använda hjärtstartare Första hjälpen Praktiska övningar Utbildare Brand: Räddningstjänsten i Kristianstad HLR: Furuboda, Glenn Johansson,badmästare Datum: 23 september och 6 oktober 2015 Pris: kronor, lunch samt för- och eftermiddagsfika Glenn Johansson, badmästare på Furuboda med mångårig erfarenhet av utbildning i HLR och Hjärtstartare. Sista anmälningsdag: 15 september respektive 21 september

2 AKK Grundläggande kunskap om alternativa kommunikationssätt Vad är AKK för vem eller vilka? Hur använda AKK och varför? Visning av manuella och digitala system, tecken, bild och symbolkommunikation. Medverkande: Leg Logoped Håkan Larsson har arbetat med AKK i mer än 30 år och har stor kunskap om den tekniska utveckling som pågår inom AKK-området. Leg arbetsterapeut Ulla Ekeberg har lång erfarenhet av AKK-arbete från habiliteringsverksamhet. Ulla och Håkan arbetar på Furuboda med att utveckla kommunikationen för personer som har medfödda och förvärvade skador. Håkan Larsson och Ulla Ekeberg Mathilda Ekstrand Mathilda Ekstrand, AKK-användare Philip Fransson, AKK-användare Dagen vänder sig till assistenter, pedagoger, AKKanvändare, närstående och andra som möter personer med kommunikationssvårigheter. Datum: 2 oktober Tid: Philip Fransson Kostnad: 1 900:- i priset ingår lunch samt för- och eftemiddagsfika. Ange specialkost vid bokning. Sista anmälningsdag: 21 september

3 Ergonomi och förflyttningsteknik Presentation av olika hjälpmedel. Genomgång av ryggens anatomi (grund). Hur man använder sin kropp på rätt sätt för att undvika belastningsskador. Under utbildningsdagen arbetar vi i mindre grupper. Jenny Bladh Karlsson Utbildare Jenny Bladh Karlsson, leg. sjukgymnast Christer Andersson, behandlingsassistent, Furuboda Dagen ger en grundutbildning i ergonomi för personliga assistenter. Christer Andersson Datum: Utbildningen ges både 14 och 15 oktober Kostnad: kronor, lunch samt för- och eftermiddagsfika Sista anmälningsdag: 28 september

4 Kommunikation och Bemötande Under utbildningsdagen får du: Reflektera kring vad bemötande innebär i din arbetssituation. Teori och modeller kring bemötande. Genomlysa svåra bemötandesituationer. Teori kring röd zon, försvar samt att identifiera ditt försvarsbeteende och hur det påverkar ditt bemötande. Föreläsare: Måns Lindblom, legitimerad psykolog och licensierad handledare i The Human Element (LHEP) Dagen vänder sig till alla assistenter som vill utveckla sitt professionella förhållningssätt. Datum: 14 och 15 oktober 2015 Plats: Hanöbukten på Furuboda, Yngsjö Kostnad:1 900:- lunch samt för- och eftermiddagsfika Måns Lindblom Utbildningen i bemötande syftar till att skapa insikt kring betydelsen av bemötandet i den personliga assistansen. Genom deltagaraktiva föreläsningar, rollspel och upplevelseövningar är målet att du får en professionell och personlig grund att stå på i ditt dagliga bemötande. Sista anmälningsdag: 28 september

5 Brottsutsatthet och funktionsnedsättning Fokus våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Vad är våld i nära relation? Hur kan våldet se ut? Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Våga fråga om misstanke finns. Vad säger lagen? Under dagen varvas teori med tid för bikupor, frågor och praktiska exempel. Medverkande: Denise Cresso, socionom och utbildningsledare för Kvinnofridsakademin Hon är en av initiativtagarna till och informationsansvarig inom projektet Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt vars syfte var att lyfta frågor kring våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Denise Cresso Brottsofferjouren i Nordöstra Skåne. Dagen är öppen för alla intresserade. Datum: 27 oktober 2015 Kostnad:1 900:- lunch samt för- och eftermiddagsfika Sista anmälningsdag: 12 oktober

6 Hjärna och beteende Vad vet vi om hjärnans roll vid beteenden och känslor, minnen, tankar, utveckling och personlighet? Vad händer när något inte fungerar? Utbildare Åke Pålshammar är sedan många år universitetslektor vid Uppsala universitet, där han arbetar på Institutionen för psykologi. Han har doktorerat om barn med koncentrationsproblem. Åke Pålshammar samarbetar ofta med Utbildnings -radion samt skriver och föreläser för Hjärnfonden. Han försöker popularisera vetenskap, speciellt neuropsykologi - om hur hjärnan utvecklas och kan få problem. Dagen vänder sig till alla som är intresserade av hur vi fungerar och vad som styr vårt beteende. Datum: 16 november 2015 Plats: Aulan på Furuboda, Yngsjö Tid: Kostnad: 600 kronor, eftermiddagsfika ingår. Ange specialkost vid bokning Åke Pålshammar Sista anmälningsdag: 2 november