utbildningskatalog HT2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "utbildningskatalog HT2015"

Transkript

1 utbildningskatalog HT2015 1

2 anmäl dig Flytt & Nytt! på Nu har vi flyttat in i nya, större lokaler på Mölndalsvägen 30B! Med fler och större rum för utbildning är vi glada över att kunna erbjuda dig ett brett utbud av utbildningar och föreläsningar i höst. Nytt är också att vi har utökat den obligatoriska Arbetsledarutbildningen med en extra dag. Vi har nämligen valt att baka in utbildningen Bra arbetsplats = Bra assistans i Arbetsledarutbildningen. Arbetsledarutbildningen kan du gå antingen på vardagar eller på helg. Du som har gått denna utbildning tidigare och önskar repetera eller fördjupa dig inom något specifikt område, kan välja att anmäla dig till bara en av de fyra temadagarna. Vi rekommenderar också alla gode män att gå utbildningen för att få en större inblick i vad personlig assistans innebär. Vi kommer löpande under hösten att komplettera och boka in nya och intressanta utbildningar och föreläsningar. Så ta för vana att regelbundet gå in och läsa på vår hemsida där vi kommer att publicera information om de senaste utbildningarna, föreläsningarna och workshops som vi kan erbjuda er. Gilla oss gärna på Facebook också, där tipsar vi om nyheter, utbildningar, föreläsningar och andra berikande aktiviteter i regionen! Varmt välkommen till våra utbildningar under hösten 2015! Sara Gustin, utbildningsansvarig på GIL eller Du måste anmäla dig för att gå våra utbildningar. Anmälan är bindande så snart du fått en bekräftelse på att det finns en ledig plats till dig. Avboka om du får förhinder eller blir sjuk, så att vi kan erbjuda någon annan din plats! Tänk på att du som är assistent behöver komma överens med din arbetsledare om när det passar att du går på utbildning. Vad kostar det? Många av GIL:s utbildningar är gratis för arbetsledare, assistenter och assistansberättigade i GIL, de ingår i den den administrativa avgiften, den så kallade 20-kronan. De utbildningar som inte är gratis kan betalas med den assistansberättigades omkostnadsmedel. Priset står angivet under respektive utbildning. Anställda får lön! Som anställd får du lön för utbildningens schemalagda tid. Om resan är väsentligt längre än till din arbetsplats och du ska gå en utbildning som ingår i den administrativa avgiften, så kan du få ersättning för dina resekostnader. Kallelse Cirka 1-2 veckor före den utbildningen du anmält dig till startar, så skickas en kallelse till dig med all utbildningsinformation. Utbildningar som inte finns med i denna utbildningskatalog Du kan gå andra utbildningar och föreläsningar med koppling till personlig assistans, utöver de som finns med i denna katalog. Du kan även få hjälp från GIL med att hitta lämpliga utbildningar. Vi har samarbete med utbildare inom många områden. Den här typen av utbildningar ingår inte i 20-kronan, utan bekostas av den assistansberättigades omkostnadsmedel. För ytterligare information, kontakta Sara Gustin. 2 3

3 ö Öppna leta efter den här symbolen! utbildningar är för alla! I en lite mindre organisation kan det vara svårt att bedriva egen utbildningsverksamhet. Samtidigt vet vi att kontinuerlig utbildning och utveckling av arbetsledare och personliga assistenter gynnar assistansen. Arbetsplatsen blir tryggare, stabilare och intressantare! GIL:s öppna utbildningar kan alla gå, oavsett om man är med i GIL eller ej. Andra assistansbolag är välkomna. Vi kan erbjuda utbildningsplatser till följande utbildningar: Massage s 11 Ergonomi teori s 18 Ergonomi förflyttning s 19 Hantera stress s 22 Första hjälpen och hjärt-lungräddning s 24 Brandutbildning s 25 Vi kan erbjuda föreläsningsplatser till följande föreläsning: Hygien & hur förhindras smittspridning? s 26 Vi kommer löpande att publicera information om kommande föreläsningar under 2015 på GIL:s hemsida All bokning sker i mån av plats. För anmälan eller ytterligare information kontakta Sara Gustin på eller

4 ARBETSLEDAR- UTBILDNING Nätverk mm Arbetsledarutbildningen är en obligatorisk introduktionsutbildning för alla arbetsledare samt biträdande och ställföreträdande arbetsledare i GIL. Vi rekommenderar också att alla som har uppdrag som God man går utbildningen för en bättre inblick i den personliga assistansen. Utbildningen ger dig de viktigaste kunskaperna och verktygen för att kunna genomföra åtagandet som arbetsledare på ett bra sätt. Vi tar bland annat upp Independent Living-ideologin, arbetsmiljö, arbetsrätt, assistansekonomi och arbetsledarskap. Arbetsledarutbildningen finns både som en fyradagarsutbildning förlagd till vardagar eller som en helgutbildning från fredag till lördag fördelat över två veckoslut. Du som har gått denna utbildning tidigare och önskar repetera eller fördjupa dig i något specifikt område kan välja att anmäla dig till bara en utav fyra temadagar. Dag 1 GIL och Independent Living-ideologin Dag 2 Assistansekonomi Dag 3 Arbetsmiljö och arbetsrätt Dag 4 Kvalitet i assistansen varje utbildningsdag Kostnadsfri utbildning för arbetsledare och God man Dag: 14 okt, 15 okt, 21 okt, 22 okt Helg: 20 nov, 21 nov, 27 nov, 28 nov Vi skräddarsyr utbildningar för grupper med särskilda intressen för vissa frågor och vi skapar nätverk för att ge dig chansen att träffa andra arbetsledare och genom dem utbyta erfarenheter kring olika frågor. Ta kontakt med ditt GIL-stöd om du är intresserad av något ämne, nämnt här eller annat, så kallar vi till en träff när tillräckligt många anmält intresse! Exempel på teman Flytta hemifrån med personlig assistans God man Barns och ungas inflytande över sin assistans Arbetsmiljö Vad innebär det att vara förälder till ett barn i behov av assistans? Funktionsnedsatt och förälder Kvittohantering Kommunikation & bemötande Arbetsroll/Identitet Försäkringskassan Repetition arbetsledarutbildning Assistansekonomi Arbetsrätt Vad innebär det att vara ställföreträdande arbetsledare? Vad innebär det att vara arbetsledare för en grupp assistenter? Att vara beroende av assistans Personligt ledarskap Effektiva personalmöten Vad innebär det att vara god man? Vilka bidrag kan jag söka? Hur går man tillväga vid en omprövning? Juridisk grundkurs i överklagan : Enligt överenskommelse Plats: Enligt överenskommelse Pris: 0 kronor, utbildningsavgift och lön för anställda ingår i den administrativa avgiften 6 7

5 hur går en Godmanskap omprövning till? GIL ger en introduktion till godmanskap. Vi går igenom varför man har god man, vad man ska tänka på, vem som kan bli god man och vilken roll överförmyndaren har, samt fördelar och nackdelar med god man. Målet med föreläsningen är att ge en bra bas till de som funderar över godmanskap och ge tips och råd om vart man vänder sig. Denna utbildning har till syfte att informera och förbereda dig inför de omprövningar av assistansbeslutet som Försäkringskassan och kommunen genomför. Du får svar på frågor om vad man ska tänka på vid en omprövning. När ska ett beslut omprövas? Vad är en omprövning av ett beslut i lagens mening? Hur arbetar Försäkringskassan med omprövningar? Vilka intyg behövs? Vilka uppgifter bör finnas med i ett läkarintyg? Efter föreläsningen visar vi på konkreta fall och visar exempel på läkarintyg. Det finns också tid för diskussion och frågor sep dec Kostnad Gratis Målgrupp För dig som funderar på god man Kostnadsfri utbildning för arbetsledare 8 9

6 ö ö Assistans hos Barn & Unga massage Utbildningen genomförs i ett samarbete med BRIS, en organisation som under många år odelat arbetat utifrån barnets perspektiv. Utbildningen är en workshop på temat barns och ungas rätt att styra över sin egen assistans. Den som arbetar som personlig assistent hos unga hamnar ibland i situationer där barnets önskemål och föräldrarnas önskemål inte överensstämmer. Vem bestämmer då hur assistansen ska utformas: barnet, föräldrarna eller assistenten? Vad är barnets bästa? Och vem är det som bestämmer det? Utförs assistansen ur barnets perspektiv? Och vad innebär det att som förälder eller anhörig leva med en familjemedlem som är i behov av personlig assistans? Hur är det att leva med personlig assistans alldeles inpå? Det är viktigt att vara lyhörd för barnets behov, men hur gör man? På vilket sätt kan assistenten främja barnets utveckling och självbestämmande? Vilka är det assistansberättigade barnets rättigheter? Hur är det med tystnadsplikten? Hur beskrivs föräldraansvaret i lagar och gällande konventioner? Vilka rättigheter har barnet enligt FN:s barnkonvention och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning? Hur bygger man upp den personliga assistentens relation till barnet och de övriga familjemedlemmarna? Detta är några av de ämnen som tas upp och diskuteras under utbildningen. Massage har använts i tusentals år för att ge avslappning och behandla spända muskler. Regelbunden massage motverkar stress, ökar blodcirkulationen, löser muskelspänningar och stärker immunförsvaret. Du får lära dig de grundläggande teknikerna för att kunna ge en effektiv, skön och avslappnande massage. Utbildningen är praktiskt inriktad, vi arbetar i par och du får både ge och ta emot massage. Massagen kommer att utföras med kläderna på, på stol samt yogamatta. Målet är att efter slutförd utbildning så ska du kunna utföra massage för att lindra spänningstillstånd i nacke och axelparti på någon annan samt ge viss kroppsmassage. Utbildningen riktar sig till assistansberättigade, arbetsledare samt personliga assistenter och kräver inga förkunskaper. Litteratur och massagekrämer ingår okt Kostnad Gratis 1 okt Målgrupp Assistenter som arbetar med barn utbildning för 700 kr för arbetsledare, assistansberättigade & assistenter 10 11

7 Kostnadsfri utbildning för assistenter Assistentutbildning Detta är en obligatorisk introduktionsutbildning för personliga assistenter som arbetar inom GIL. Utbildningen inleds med en historisk tillbakablick på uppkomsten av lagen om stöd och service till vissa personer med funktionshinder samt en presentation av Independent Living och GIL som kooperativ. Diskussionerna rör arbetets innehåll och etik samt rättigheter och skyldigheter för både arbetsledare och assistenter. Vi informerar om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, arbetsgivaransvar, kollektivavtalets roll och anställningsförhållanden generellt. Vi går igenom vad du behöver veta om lön, tidrapportering och förmåner. Vi behandlar även arbetsledarens roll och funktion under utbildningen. Vår målsättning är att du efter genomgången utbildning ska känna dig trygg i din roll som personlig assistent, ha en grundkunskap om GIL och vår filosofi samt veta vem du ska kontakta vid olika situationer aug, 10 sep, 5 okt, 28 okt, 4 nov 30 nov, 9 dec GIL på Lindbergsvägen 2C i Varberg 19 nov GIL på Junogatan 9 i Uddevalla 12 nov

8 Assistent- Kostnadsfri utbildning för assistenter I göteborg utbildning 2 En populär och uppskattad workshop! Detta är en fortsättning på den obligatoriska utbildningen Assistentutbildning. Workshopen riktar sig till assistenter som arbetat på GIL minst ett år. Syftet är att lyfta fram och diskutera de olika aspekterna av yrket personlig assistent. Under dagen diskuteras bland annat; Hur särskiljer man sin yrkesroll och sin privata relation? Vi pratar om yrkesidentiteten och de möjligheter, svåra val och komplicerade ställningstaganden som arbetet som personlig assistent ibland kan innebära. Kommunikation, respekt och bemötande liksom sekretess och tystnadsplikt är annat som utbildningen berör. Vi pratar om individuella förutsättningar och behov samt; Vad är goda levnadsvillkor och vem bestämmer det? okt 14 15

9 Schemaläggning - Nytt program på Min sida! Schemaläggning Under hösten 2015 släpper vi vårt schemaläggningsprogram, ett verktyg på nätet som hjälper dig hålla koll på ditt schema. Schemaprogrammet räknar ner timmarna mot ditt beslut och assistenternas tjänstgöringsgrader och du kan på ett enkelt sätt se när ditt schema följer arbetstidslagen. Under utbildningen går vi gemensamt igenom programmets uppbyggnad och hur vi kan arbeta med det. Du får också prova på att lägga ditt eget schema under handledning nov, 9 nov, 11 nov GIL på Lindbergsvägen 2C i Varberg 29 okt GIL på Junogatan 9 i Uddevalla 5 nov 16 17

10 ö ergonomi ö ergonomi teori förflyttning Att erhålla kunskaper om hur man förebygger belastning på leder och muskler i rygg, axlar och nacke är viktigt för många personliga assistenter då arbetet ofta handlar om lyft av olika slag. Utbildningen ger ökad kunskap om hur kroppen fungerar. Utbildningen ger också insikt i vad fysisk träning innebär och hur träning kan påverka din livssituation, både i yrkeslivet och privat. Under dagen får du lära dig mer om anatomi, hälsa och träningsfysiologi. Utbildningsledare är Gudrun Fogelberg-Varga, som är legitimerad sjukgymnast. Pris: 0 kronor för assistansberättigade och anställda i GIL, 1200 kronor för övriga Att lyfta rätt är viktigt! Utbildningen innehåller grundprinciper för förflyttning och arbetsställningar. Syftet är att med hjälp av en teoretisk bakgrund och praktiska övningar finna arbetssätt som är skonsamma för såväl den personliga assistenten som för den assistansberättigade. Genom att praktisera förflyttningar på varandra får vi en upplevelse av hur det kan kännas ur den assistansberättigades perspektiv. Utbildningen tar upp förflyttningssituationer med och utan hjälpmedel. Utbildningsledare är Birgitta Cederberg, som är legitimerad fysioterapeut. Pris: 0 kronor för assistansberättigade och anställda i GIL, 1200 kronor för övriga GIL, Mölndalsvägen 30B i Göteborg 23 sep, 19 okt, 26 nov Modern Arbetsteknik 3J AB i Mölndal 18 sep, 23 okt, 26 nov Kostnadsfri utbildning för assistenter I göteborg Kostnadsfri utbildning för assistenter I göteborg 18 19

11 ergonomi hemma hos dig Vi kommer gemensamt överens om utbildningens innehåll och upplägg utifrån dina specifika önskemål och behov. Utbildningen genomförs i ditt hem tillsammans med dig och dina assistenter. Vi går igenom aktuella förflyttningar och vi tittar på hur assistenterna kan bistå på bästa sätt. Arbetsställningar och andra arbetsmoment ses över och vi går igenom ergonomiska grunder hur man som assistent bör arbeta. En skriftlig sammanfattning lämnas vid avslutat uppdrag och om det önskas kan kursledaren även erbjuda en arbetsbeskrivning i bild. Ergonomi hemma hos dig är en utbildning som bokas via Sara Gustin på eller och datum enligt överenskommelse, utbildningen hålls i den assistansberättigades hem. Målgrupp Utbildning för hela arbetsgruppen Kostnad Varierar, avgiften dras från assistansberättigades omkostnadsmedel 20 21

12 utbildning för 700 kr för assistenter ö hantera stress Idag är det många människor som upplever att deras arbetsliv eller privatliv är stressigt. Stresshantering handlar bland annat om att lära sig att bli medveten om vad som utlöser stress, hur du kan samla kraft och energi för att ta itu med det som inte funkar och i förlängningen lära dig att förutse och förhindra det framöver. På utbildningen diskuterar vi vanliga faktorer, så kallade stressorer, som ofta utlöser ett tillstånd av stress. Vi lyfter också fram vanliga stressrelaterade reaktioner och du får som deltagare chansen att lära dig praktiska övningar i ett förebyggande syfte. Utbildningen leds av Gudrun Fogelberg-Varga, som är legitimerad sjukgymnast. Pris: 700 kronor för anställda i GIL, 950 kronor för övriga okt, 5 nov 22 23

13 ö Första hjälpen Göteborg och Utbildningen är öppen för alla Utbildningen kostar 700 kronor brand- ö hjärt-lungräddning utbildning Att kunna rädda liv när människor skadar sig är ovärderligt. Under utbildningen får du lära dig grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen och hjärtlungräddning. I vilken ordning ska momenten genomföras? Hur ska en skadad förflyttas? Hur läggs förband? Hur gör man för att rädda livet vid andnings- och hjärtstopp? Vi går även igenom hur en defibrillator används. Utbildningen leds av personal från Göteborgs Räddningstjänst, som har mångårig erfarenhet. Du får kunskaper som kan vara livsavgörande! I utbildningsavgiften ingår ett självträningsmaterial som kan användas för att träna hjärt- och lungräddning på egen hand, bland annat en Mini Anne-docka och instruktionsfilmen En andra chans som DVD-film. En utbildning för ett tryggare liv. Utbildningen är för dig som vill lära dig hur man ska förebygga och hantera bränder. Under en halvdag får du som deltagare lära dig allmän och förebyggande brandkunskap samt att se tänkbara brandorsaker. Du får också se en film där ett brandförlopp beskrivs. Brandutbildningen innehåller även en praktisk del där du själv får prova att släcka bränder med hjälp av brandsläckare och brandfilt. Utbildningen hålls av personal från Göteborgs Räddningstjänst utbildning för 700 kr för assistenter nov, 3 dec 2 dec Kostnad 700 kr Målgrupp Assistenter 24 25

14 ö Hygien & hur förhindras smittspridning? Hur ser din arbetsplats ut? Vilka är de mest vanligt förekommande bakterierna och virusen? Vad kan du göra annorlunda eller bättre för att förebygga smitta? Lotta Osbeck som är hygiensjuksköterska på Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreläser om bakterier och infektioner och hur man håller dem borta. Lotta kommer att föreläsa om grundläggande hygien, smittspridning och multiresistenta bakterier och virus. Hon tar också upp till diskussion om hur vi förhåller oss till dessa och vad vi kan göra för att förhindra smittspridning, och på så sätt hålla oss så friska som möjligt. Kom och ställ frågor och få med dig värdefulla tips och råd Kostnad Gratis för GIL:are 200 kr för övriga 24 nov Målgrupp Assistenter, arbetsledare och assistansberättigade Augusti September Oktober November December 1 L 1 T 1 T Barns & ungas ass 1 S 1 T 2 S 2 O 2 F 2 M Schemaläggning 2 O Brandutb 3 M 3 T 3 L 3 T 3 T Hjärt-lungräddn 4 T 4 F 4 S 4 O Assistentutb 4 F Omprövning 5 O 5 L 5 M Assistentutb 5 T SchemalUV/Stress 5 L 6 T 6 S 6 T 6 F 6 S 7 F 7 M 7 O 7 L 7 M 8 L 8 T 8 T Stresshantering 8 S 8 T 9 S 9 O 9 F Assistentutb 2 9 M Schema 9 O Assistentutb 10 M 10 T Assistentutb 10 L 10 T 10 T 11 T 11 F 11 S 11 O Schema 11 F 12 O 12 L 12 M 12 T Assistentutb UV 12 L 13 T 13 S 13 T 13 F 13 S 14 F 14 M 14 O Arbetsledarutb 1/4 14 L 14 M 15 L 15 T 15 T Arbetsledarutb 2/4 15 S 15 T 16 S 16 O 16 F 16 M Hjärt-lungräddn 16 O 17 M 17 T 17 L 17 T 17 T 18 T 18 F Ergonom förfl 18 S 18 O 18 F 19 O 19 L 19 M Ergonomi teori 19 T Assistentutb VBG 19 L 20 T 20 S 20 T 20 F Arbetsledarutb 1/4 20 S 21 F 21 M 21 O Arbetsledarutb 3/4 21 L Arbetsledarutb 2/4 21 M 22 L 22 T 22 T Arbetsledarutb 4/4 22 S 22 T 23 S 23 O Ergonomi teori 23 F Ergonomi förfl 23 M 23 O 24 M 24 T 24 L 24 T Hygien och smitta 24 T 25 T 25 F 25 S 25 O 25 F 26 O 26 L 26 M Massage 26 T Ergonomi förfl/ teori 26 L 27 T Assistentutb 27 S 27 T 27 F Arbetsledarutb 3/4 27 S 28 F 28 M 28 O Assistentutb 28 L Arbetsledarutb 4/4 28 M 29 L 29 T 29 T Schema VBG 29 S 29 T 30 S 30 O Godmanskap 30 F 30 M Assistentutb 30 O 31 M 31 L 31 T 26 27

15 GIL i korthet GIL står för Göteborgskooperativet för Independent Living. GIL är en ekonomisk förening och ett brukarkooperativ som med ideella värden samordnar personlig assistans sedan GIL anser att personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter att välja sin individuella framtid som alla andra. Bästa vägen dit tror vi är en personligt utformad assistans med eget ansvar och arbetsledningen på rätta stället - där assistansen utförs. GIL är en organisation som arbetar för mänskliga rättigheter och mot diskriminering. Organisationen är demokratiskt styrd, drivs utan ekonomiskt vinstintresse och ägs av sina medlemmar. Våra drivkrafter är möjligheter, jämlikhet och individuella behov. GIL:S LEDORD SJÄLVBESTÄMMANDE Personer med assistans förstår själva bäst sina behov samt hur assistansen ska utformas. Den assistansberättigade ska ha inflytande och ansvar över assistansen och assistansekonomin. Vi ska inte omhändertas av samhälle, familj eller myndighet. NÄTVERK GIL vill att personer med assistans ska ha självförtroende att leva sina liv som de vill. Genom Independent Living-ideologin vill vi hjälpa människor med funktionsnedsättningar att känna självrespekt och stolthet. Inom kooperativet finns en uttalad ambition att stötta och stärka varandra. Genom att vi delar med oss av erfarenheter, så hjälper vi varandra att växa som individer. UTMANANDE GIL ska vara provocerande i det offentliga rummet och ta socialpolitisk strid för samhällsförändring. GIL ska utmana befintliga lagar och regler för att nå jämlikhet och full delaktighet för alla med funktionsnedsättning. 28

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen.

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen. Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen Cristina Foconi 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Så här arbetar du med studiematerialet...

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan!

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! 1. Är ni flera i föreningen som behöver fylla på kunskap? Då kan en utbildning på plats hos er vara ett utmärkt alternativ till de öppna kurserna

Läs mer

INNAN LEVDE JAG, NU EXISTERAR JAG

INNAN LEVDE JAG, NU EXISTERAR JAG INNAN LEVDE JAG, NU EXISTERAR JAG Effekter av bristande personlig assistans på livsföring och medborgarskap INNEHÅLL 4 RAPPORTENS BAKGRUND OCH SYFTE 10 KVALITATIV METOD VARFÖR DÅ? 12 RAPPORTENS METOD OCH

Läs mer

Föreläsningar & Kurser 2015

Föreläsningar & Kurser 2015 Föreläsningar & Kurser 2015 För medlemmar i Unionen Chef Unionen Stockholm, Östra Sörmland/Gotland och Uppland Anmäl dig under Kurser och Spetsa din chefskompetens Innehållsförteckning @ Unionens chefslinje

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult

10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult ! 10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult 10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult 1. Vilken inriktning

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen ALIO assistans att arbeta hos oss Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, uppdaterad april 2015. Välkommen Med den här foldern hälsas du varmt välkommen att arbeta

Läs mer

Jag gillar mitt jobb

Jag gillar mitt jobb Jag gillar mitt jobb O M Y R K E T P E R S O N L I G A S S I S T E N T. N R 2 Arkeologen och bartendern blev personliga assistenter Fackets ombudsman: Personlig assistentyrket måste tas på allvar! Foto:

Läs mer

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Genom IfA kan en verksamhet ansöka om IfA-godkännande.

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Över Gränserna. Metodhandbok. KRUT Över Gränserna En konkret metodhandbok för dig som vill jobba transnationellt

Över Gränserna. Metodhandbok. KRUT Över Gränserna En konkret metodhandbok för dig som vill jobba transnationellt Över Gränserna Metodhandbok STEGET UT I EUROPA ÄR VÄGEN IN I ARBETSLIVET. KRUT Över Gränserna En konkret metodhandbok för dig som vill jobba transnationellt 1 Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare 2011 Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare Tove Ahner Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning Arthur Henningson, Consider AB Augusti 2011 2 INLEDNING Hässelby-Vällingby

Läs mer

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Innehåll: 3. Inledning 4. Introduktion till programmet 5. Intervju med Mona Jakobsson 6. Bakgrund till KompetensTrappan 7. Intervju

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer