Utbildningar hösten 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningar hösten 2013"

Transkript

1 Utbildningar hösten 2013

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/11, Göteborg 17/9 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 15/10, Göteborg 1/10 KONDUKTIV PEDAGOGIK Stockholm 13/11, Göteborg 27/8 eller 20/9 KONDUKTIV PEDAGOGIK Stockholm 19/11, Göteborg 21/10 KONDUKTIV PEDAGOGIK Stockholm 26/11, Göteborg 19/11 FÖRFLYTTNINGSKURS...9 Mölndal 25/10 GRUNDKURS ADHD...10 Täby 10/9, Göteborg 2/10 KOMMUNIKATION OCH TYDLIGÖRANDE HJÄLPMEDEL...11 Täby 20/10, Göteborg 1/10 STRESS VID AUTISMSPEKTRUMSTILLSTÅND...12 Täby 25/11 RULLSTOLLS OCH UPPLEVELSEKURS...13 Mölndal 11/10 BARNETS ASSISTANS...14 Göteborg 22/10 GRUNDKURS I AKK ALTERNATIV KOMMUNIKATION...15 Mölndal 25/9 HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING OCH FÖRSTA HJÄLPEN...16 ARBETSPLATSMILJÖARBETE PÅ DIN ARBETSPLATS...17 BRANDUTBILDNING INOM VÅRD OCH OMSORG

3 VÅRA UTBILDNINGAR Välkommen till höstens utbildningar Du som är anställd hos Move & Walk Assistans har ett ansvarsfullt arbete som kräver fortlöpande kompetensutveckling. Vi försöker hela tiden uppdatera oss med kurser som vi ser kan utveckla och stärka dig i din arbetsroll. I höstens katalog är våra utbildningar främst förlagda till Stockholm och Göteborg. Du som arbetar på en annan ort är givetvis också välkommen att delta, ta kontakt med din samordnare för att diskutera resa och transportmedel. Du kan självklart vara med och påverka din kompetensutbildning - kom gärna med idéer, förslag och önskemål på kurser/utbildningar och föredrag som är aktuella för just dig och din arbetsplats. Utbildning är en viktig del i att skapa en trygg, stabil och rolig arbetsplats för dig som assistent, arbetsledare och kund. Kurskatalogen finns även på vår hemsida: movewalk.se Anmäl dig till våra kurser via din arbetsledare eller direkt till Move & Walk Assistans. Glöm inte att det är en sista anmälningsdag på våra kurser och vissa kurser har begränsat antal platser så skynda och anmäl er! Om du blir sjuk eller av annan anledning inte kan delta på kursen är det viktigt att du omgående kontaktar oss så din kursplats kan avbokas. Anmälan och frågor: Telefon: Mail: Det bästa av två världar - Personlig assistans och konduktiv pedagogik 3

4 ASSISTENTUTBILDNING Nyanställda assistenter Stockholm 5/11 klockan Sista anmälan: 22/10 Göteborg 17/9 klockan 9-15 Sista anmälan: 13/9 Få kunskap om vad arbetet innebär och känna dig trygg i din arbetsroll. Ha en förståelse för vilket förhållningssätt yrkesrollen innebär samt vilka skyldigheter och rättigheter som gäller för dig som anställd. Move & Walk Assistans som din arbetsgivare Rollfördelningar: arbetsgivare/ arbetsledare/assistent Tystnadsplikt Arbetsmiljö Etik och moral Kompetensutveckling Genomgång av blanketter och Aiai 4

5 ARBETSLEDARUTBILDNING Nyanställda arbetsledare Stockholm 15/10 klockan 9-15 Sista anmälan: 4/10 Göteborg 1/10 klockan 9-15 Sista anmälan: 27/9 Få kunskap om vad arbetet och rollen som arbetsledare hos Move & Walk Assistans innebär. Att du som ny arbetsledare känner dig trygg i yrkesrollen och hur du på bästa sätt kan utöva ditt arbetsledarskap. Ansvarsfördelning Att leda människor i arbetet som personlig assistent Tidrapportering Redovisning av assistansomkostnader Bemanningsansvar/vikaretillsättning Rekrytering Arbetstidslagen och schema Arbetsmiljöarbetet 5

6 KONDUKTIV PEDAGOGIK 1 Nyanställda assistenter Stockholm 13/11 klockan Sista anmälan: 8/11 Göteborg 27/8 klockan 9-13 Sista anmälan: 24/8 Göteborg 20/9 klockan 9-13 Sista anmälan: 14/9 Att få en grundläggande utbildning i Konduktiv pedagogik samt belysa konduktiv pedagogik ur ett helhetsperspektiv. En människa är en helhet. Allt påverkar allt. Vad vi ser, hör, luktar och känner påverkar våra reaktioner. Vi kan tolka intrycken tack vare våra erfarenheter. Men vad händer för de personer som inte har dessa erfarenheter? Hur reagerar de på händelser och saker som för oss framstår som vardagliga och normala? Hur kan vi med hjälp av konduktiv pedagogik tolka deras rörelser och hjälpa dem i sin utveckling till att kunna tolka sin omgivning. 6

7 KONDUKTIV PEDAGOGIK 2 Assistenter som har genomfört kursen Konduktiv pedagogik 1 Få kunskap och förstå på vilket sätt och varför hjärnans funktion påverkas av Konduktiv pedagogik. Stockholm 19/11 klockan Sista anmälan: 8/11 Göteborg 21/10 klockan 9-12 Sista anmälan: 18/10 Vid en skada på det centrala nervsystemet uppstår en rad problem som påverkar utvecklingen mentalt, fysiskt samt kommunikativt. Vad händer? Trots att många CP-skadade har samma diagnos så ser det ändå olika ut. Hur kan det vara så? 7

8 KONDUKTIV PEDAGOGIK 3 Assistenter som har genomfört kurserna Konduktiv pedagogik 1 och 2 Stockholm 26/11 klockan Sista anmälan: 8/11 Göteborg 19/11 klockan 9-12 Sista anmälan: 15/11 Få en fördjupad kunskap och förståelse inom konduktiv pedagogik, både ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. Vi tar allt för givet. När vi rör oss är vi omedvetna om vad vi egentligen gör. Under denna kurs lär vi oss att analysera våra rörelser och får därmed en bättre förståelse av våra tränandes rörelsemönster. 8

9 FÖRFLYTTNINGSKURS Assistenter som dagligen arbetar med förflyttningar Mölndal 25/10 klockan Sista anmälan: 15/10 Teoretisk och praktisk genomgång av förflyttningsteknik. Praktiska förflyttningsövningar med och utan hjälpmedel. Teori och praktiska övningar utifrån grundprinciper i förflyttningskunskap Genomgång av arbetsställningar och arbetsmiljölagen. Birgitta Cederberg, är leg sjukgymnast, och håller våra kurser i förflyttningsteknik. Hon har arbetat med utbildningar av personliga assistenter sedan

10 GRUNDKURS ADHD Assistenter som utifrån sitt arbete behöver ökad kunskap kring ADHD Täby 10/9 klockan Sista anmälan: 21/8 Göteborg 2/10 klockan 9-16 Sista anmälan: 20/9 Få en ökad förståelse kring ADHD och kunskaper i hur man bemöter personer med diagnosen. Vad är ADHD ADHD i olika åldrar ADHD och flickor Andra neuropsykiatriska diagnoser Svårigheter och möjligheter Praktiska arbetsmetoder Att arbeta kring någon med ADHD Fika och lunch ingår 10

11 STRESS VID AUTISM- SPEKTRUMTILLSTÅND Assistenter som utifrån sitt arbete behöver ökad kunskap kring autismspektrumtillstånd Täby 25/11 klockan Sista anmälan: 1/11 Få en ökad förståelse om varför personer med autismspektrumtillstånd ofta upplever stress och oro. Få vardagliga exempel från aktuell forskning Gå igenom metoder för att mäta stress Vad är stress Autismspektrumtillstånd och stress Tänkbara orsaker till stress Ett lågaffektivt bemötande Hantera situationer som skapar stress Hjälp med aktivitet, avslappning och avledning Mindfulness Rätt att bestämma själv och ha makt över sin egen situation Fika och lunch ingår 11

12 KOMMUNIKATION OCH TYDLIGGÖRANDE HJÄLPMEDEL Assistenter som arbetar med personer med diagnosen autism/ aspergers syndrom. Täby 20/10 klockan 9-12 Sista anmälan: 1/11 Göteborg 1/10 klockan 9-12 Sista anmälan: 20/9 Få en ökad förståelse kring kommunikation och tydliggörande pedagogiska hjälpmedel för personer med Autism/Aspergers syndrom. Autismspektrumtillstånd och kommunikation Svårigheter och möjligheter Pedagogiska hjälpmedel Tydliggörande miljö 12

13 RULLSTOLS OCH UPPLEVELSEKURS Assistenter som behöver ökad kunskap kring rullstolsanvändning Mölndal 11/10 klockan Sista anmälan: 4/10 Få en ökad förståelse om hur det är att använda rullstol i vardagen. Vi åker ut med rullstol på stan och ges möjlighet att känna på hur det är att vara rullstolsbunden ute i samhället, hur fungerar det egentligen i kollektivtrafiken, i affären och på restaurang? Vi för även en dialog kring assistentrollen, attityder och bemötande. Birgitta Cederberg, är leg sjukgymnast, och håller våra utbildningar i förflyttningsteknik samt rullstols- och upplevelsekurs. Hon har arbetat med utbildningar av personliga assistenter sedan

14 BARNETS ASSISTANS Assistenter som arbetar med barn Göteborg 22/10 klockan 9:30-13 Sista anmälan: 7/10 Få kunskap i om hur du som assistent ska förhålla dig i ditt arbete som assistent till ett barn. Den 1 januari 2011 infördes barnperspektivet i LSS. Barn ska genom sin personliga assistans få möjlighet att leva likt barn utan funktionsnedsättning i jämförbar ålder. Utbildningen behandlar barnets rättigheter, vad är ett barnperspektiv enligt LSS-lagen, rollfördelning, tystnadsplikt, anmälningsplikt samt arbetsmiljö. Ansvarig för föreläsningen är Karin Boskovic. Hon är bl.a. projektledare för Lyssna! och författare av boken Projekt Lyssna! Om barns rätt att styra sin personliga assistans. 14

15 GRUNDKURS I AKK ALTERNATIV KOMMUNIKATION Assistenter som behöver ökad kompetens kring alternativa kommunikationsvägar Mölndal 25/9 klockan 9-17 Sista anmälan: 26/8 Få en ökad kunskap i AKK alternativ kommunikation. IFA erbjuder i samarbete med DART (kommunikations dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning). Kvalitet och självbestämmande i assistansen handlar om att utforma den personliga assistansen utifrån den assistansberättigades vilja, önskemål och initiativ. Hur kan personliga assistenter och assistansanordnare inhämta dessa önskemål? Hur gör vi egentligen när vi kommunicerar? Vad innebär det att ha en funktionsnedsättning som påverkar kommunikationen? Vad finns det för metoder och redskap för alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och hur gör man för att få det att fungera i vardagen för personer med kommunikativa funktionsnedsättningar? Grundläggande kunskap i området kommunikation och AKK Genomgång av metoder och redskap för AKK Omgivningen betydelse för användning av AKK Praktiska övningsmoment 15

16 HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING OCH FÖRSTA HJÄLPEN Samtliga assistenter Hela Sverige. Ta kontakt med din samordnare så meddelar vi förslag på tid och plats där du arbetar. Målet med kursen är att den personliga assistenten skall lära sig att snabbt undersöka, larma och ta hand om en medvetslös person med andningsproblem eller hjärtstopp. Efter genomförd och godkänd utbildning utfärdas kompetensbevis. 16

17 ARBETSMILJÖARBETE PÅ DIN ARBETSPLATS Samtliga assistenter Hela Sverige. Ta kontakt med din samordnare så meddelar vi förslag på tid och plats där du arbetar. Move & Walk Assistans målsättning är att du som anställd ska ha en bra arbetsmiljö, att du ska trivas och må bra på jobbet. Din arbetsmiljö är av olika slag runt omkring dig på din arbetsplats. Det kan vara arbetsbelastning, hjälpmedel eller hur arbetet är organiserat. Arbetsmiljöarbete måste ske kontinuerligt för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att uppnå en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Vid detta tillfälle vill vi diskutera med er på arbetsplatsen hur vi kan vidareutveckla arbetsmiljöarbetet för just er. Vi kommer att gå igenom vad som är arbetsmiljö, hur ni som anställda kan delta i arbetsmiljöarbetet och det systematiska arbetsmiljöarbetet i Move & Walk Assistans och ansvarsfördelning. 17

18 BRANDUTBILDNING INOM VÅRD OCH OMSORG Samtliga assistenter Hela Sverige. Ta kontakt med din samordnare så meddelar vi förslag på tid och plats där du arbetar. Utbildningen möjliggör till förståelse och kunskap för att kunna förebygga brand samt att på ett korrekt sätt kunna agera om olyckan är framme Teori brandkunskap Tänkbara brandorsaker och konsekvenser Förebyggande Brandskydd Utrymningsförfarande Praktisk användning av handbrandsläckare 18

utbildningskatalog HT2015

utbildningskatalog HT2015 utbildningskatalog HT2015 1 anmäl dig Flytt & Nytt! på www.gil.se Nu har vi flyttat in i nya, större lokaler på Mölndalsvägen 30B! Med fler och större rum för utbildning är vi glada över att kunna erbjuda

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Genom IfA kan en verksamhet ansöka om IfA-godkännande.

Läs mer

Föreläsningar & Kurser 2015

Föreläsningar & Kurser 2015 Föreläsningar & Kurser 2015 För medlemmar i Unionen Chef Unionen Stockholm, Östra Sörmland/Gotland och Uppland Anmäl dig under Kurser och Spetsa din chefskompetens Innehållsförteckning @ Unionens chefslinje

Läs mer

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan!

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! 1. Är ni flera i föreningen som behöver fylla på kunskap? Då kan en utbildning på plats hos er vara ett utmärkt alternativ till de öppna kurserna

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

YRKESKRAV. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: www.projektcarpe.

YRKESKRAV. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: www.projektcarpe. YRKESKRAV Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: Stöd och service till personer med funktionsnedsättning www.projektcarpe.se 2 INLEDNING Verksamhetsområdet stöd och service till personer

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Jag gillar mitt jobb

Jag gillar mitt jobb Jag gillar mitt jobb O M Y R K E T P E R S O N L I G A S S I S T E N T. N R 2 Arkeologen och bartendern blev personliga assistenter Fackets ombudsman: Personlig assistentyrket måste tas på allvar! Foto:

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen.

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen. Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen Cristina Foconi 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Så här arbetar du med studiematerialet...

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Det här är en kortfattad introduktion i hivfrågor för dig som arbetar med utvecklingssamarbete i en organisation. Med den vill Forum Syd uppmuntra dig

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning 2 I Sverige ska barn med funktionsnedsättning ha samma möjligheter och rättigheter som alla andra

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

LIV MED AUTISM LÄRARHANDLEDNING

LIV MED AUTISM LÄRARHANDLEDNING LIV MED AUTISM LÄRARHANDLEDNING 1 FÖRORD Serien Liv med autism producerades för att sprida kunskap om och öka förståelsen för funktionsnedsättningen autismspektrumtillstånd (AST). Ett specifikt syfte med

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Utbildningar hösten 2015

Utbildningar hösten 2015 Utbildningar hösten 2015 Vi drömmer om arbetsplatser att längta till och arbeten att älska för alla Vi tror att personal som mår bra skapar framgångsrika verksamheter. Vi tror också att människor får bättre

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer