Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar!"

Transkript

1 Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! 1

2 Innehåll Brandinstruktörsutbildning... 3 Brandombud... 4 Brandutbildning... 5 Information om SBA-arbete... 6 Systematiskt brandskyddsarbete... 7 Utrymningsövning... 8 Första hjälpen... 9 Hjärt och lungräddning HLR Barn D-HLR Luftvägsstopp Kamratstöd Krishantering Krisledningsövning Heta Arbeten Egensotning Brandfarlig vara

3 Brandinstruktörsutbildning Den här utbildningen vänder sig till dig som är ansvarig för brandutbildningen på ett företag. Efter genomförd utbildning kommer deltagaren att klara av att hålla egna utbildningar inom brand. Deltagaren får efter genomförd utbildningen ett kursintyg. För deltagande i kursen krävs genomförd Brandutbildning grund och fördjupning eller liknande kunskap. Teoretisk brandkunskap Praktisk brandkunskap Systematiskt brandskyddsarbete Utrymning Handbrandsläckare Tid: 8 timmar Pris: kr/person 3

4 Brandombud Lagen Skydd Mot Olyckor (LSO) Systematiskt Brandskyddsarbete Se riskerna Organisation Kontrollsystem Grundläggande brandkunskap SBA pärmen Tid: 4 timmar Pris: kr/person 4

5 Brandutbildning En grundläggande utbildning i brandskydd, som vänder sig till anställda eller vikarier inom kommunen eller på företaget. Brandorsaker Brandspridning Risker i verksamheten Systematiskt brandskyddsarbete Utrymning teori Scenarion teori Tid: 3 timmar Pris: kr/grupp 5

6 Information om SBA-arbete Många känner inte till kraven på systematiskt brandskyddsarbete eller lagen om skydd mot olyckor som trädde i kraft Den här utbildningen riktar sig till dig som vill få en bättre insyn om systematiskt brandskyddsarbete samt vilka skyldigheter som ägaren och nyttjanderättshavaren har. Regelverk Systematiskt brandskyddsarbete grundteori Intern brandskyddskontroll Tid: 40 min Pris: Första infon gratis 6

7 Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbetet är något som alla organisationer ska bedriva. Ledningen har det yttersta ansvaret men även säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och övrig personal är viktiga medarbetare och en del av processen. Under den här utbildningen träffas vi under fem tillfällen och går igenom de olika stegen i det systematiska brandskyddsarbetet. Mellan träffarna får deltagarna hemläxa då de arbetar med de olika stegen i deras eget SBA. På följande kursträff utvärderar vi respektive hemarbete, för att tillslut ha ett fungerande SBA. Brandskyddspolicy Brandskyddsorganisation Riskhantering Utbildningsplanering Byggnads och verksamhetsbeskrivning Brandskyddsbeskrivning Kontrollsystem Brandskyddsregler och rutiner Uppföljning Tid: 5 tillfällen på 1 1/2 timmar vardera Pris: 9.235:- 7

8 Utrymningsövning Kursen vänder sig till arbetsplatser som vill genomföra en utrymning i praktiken. Att praktiskt få öva utrymning under verkliga förhållanden är mycket lärorikt. Företaget får då en chans att förbättra och se över sina rutiner innan något inträffar på riktigt. Under övningen rökfyller vi en lokal med såkallad teaterrök. När brandlarmet aktiveras sköter ni själva utrymningen. Efter genomförd utbildning har vi en kortare utvärderingar där vi går igenom det som gick bra och det som gick mindre bra. Utrymningsövning med rök Utvärdering Tjänstgörande skift deltar (om möjligt) Tid: 1 1/2 timme Plats: På arbetsplatsen Pris: 5.445:- 8

9 Första hjälpen Den här kursen är till för dig som vill veta hur du ska agera om någon i din närhet drabbas av en olycka eller sjukdom. Ett snabbt agerande kan vara skillnaden på liv och död. Efter utbildningen kommer deltagaren känna sig säker och kunna agera om något inträffar. Utbildningen är aktiv och deltagaren får vid flera tillfällen agera under påhittade scenarier. Vi anpassar utbildningen efter era behov och verksamhet. Tid: 4 timmar Pris: 5.215:- 9

10 Hjärt och lungräddning Ett plötsligt oväntat hjärtstopp inträffar cirka gånger varje år. Under den här kursen får deltagaren lära sig hur man agerar vid ett hjärtstopp. Efter genomförd utbildning får varje deltagare ett personligt kompetenskort. Hjärtstopp Kontroller Aktiv HLR Stabilt sidoläge Tid: 90 min Pris: 4.680:- 10

11 HLR Barn Den här kursen vänder sig till personer som vill lära sig livräddande första hjälpen till barn. Att veta hur du ska agera när ett barn drabbas av en allvarlig eller akut händelse är mycket värdefullt. Med rätta kunskaper kan du rädda liv. Efter genomförd utbildning får varje deltagare ett personligt kompetenskort. Hjärt och lungräddning på barn Luftvägsstopp på barn Tid: 3 timmar Pris: 4.890:- 11

12 D-HLR Under den här kursen får deltagaren lära sig att använda en defibrillator. Ett snabbt agerande vid plötsligt oväntat hjärtstopp kan vara skillnad på liv eller död. Har man även tillgång till en defibrillator ökar man chanserna att rädda en människa. För att få gå denna kurs krävs att man har genomfört en HLR-utbildning inom 6 månader. Efter genomförd kurs får man ett personligt kompetenskort. Kontroll av HLR Funktionen på en defibrillator Handhavande Scenarioträning Tid: 3-4 timmar Pris: 5.975:- 12

13 Luftvägsstopp Under den här utbildningen får deltagaren lära sig att göra fria luftvägar vid främmande föremål i luftvägarna. Luftvägsstopp 0-1 år Luftvägsstopp 1år puberteten Luftvägsstopp vuxen Tid: 1 timme Pris: 3.260:- 13

14 Kamratstöd Utbildningen vänder sig till medarbetare inom ett företag som vill förbättra sin krisberedskap. Under utbildningen får deltagaren lära sig hur man ska agera om någon arbetskollega drabbas av en kris. Vi går igenom vad en kris innebär och vilka symptom en person som inte bearbetat krisen har. Krisfaserna Symptom och åtgärder Att vara hjälpare Krisberedskap Krisplan Tid: 4 timmar Pris: 650 kr/person 14

15 Krishantering Utbildningen vänder sig till personer som arbetar med krishanteringen på ett företag. Under utbildningen utbildar vi inom de olika krisfaserna samt hur man leder ett krishanteringsarbete. Deltagaren får insikt i hur man skapar en krisplan samt hur man förbättrar krisberedskapen inom ett företag. Krisfaserna Krisledning Krisberedskap Krisplan Tid: 8 timmar Pris: Begär offert 15

16 Krisledningsövning Hur förbereda är ert företag på en kris? Vi testar organisationens rutiner och medarbetare. Övningens syfte är att ledningen i ett företag ska lära sig hur man tar hand om en oväntad kris. Övningen anpassas efter er verksamhet med ett troligt scenario som deltagarna ska ta hand om. Övningsscenario Inspel i form telefonsamtal, facebook, mail m.m. Utvärdering Tips och råd Tid: 4 timmar Pris: :- 16

17 Heta Arbeten Kravet på utbildning för den som utför, bevakar eller ger tillstånd för tillfälliga och brandfarliga heta arbeten har funnits sedan Bränder i samband med brandfarliga heta arbeten har sedan dess minskat kraftigt, detta i en kombination av utbildning av heta arbetaren, brandvakten och den som ska vara tillståndsansvarig för heta arbetet. Allmänt om heta arbeten Brandskyddsorganisation Brandkunskap, brandsläckning och släckutrustning Förebyggande brandskydd Brandfarlig vara samt EX klassad miljö Tätskiktsarbete Tid: 6 timmar Pris: kr/person Anmälan och information hittar du på Brandskyddsföreningens hemsida: 17

18 Egensotning För att få tillstånd att sota sin egen fastighet måste man styrka att man har tillräcklig kunskap för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt. Kunskapen kan ex erhållas genom att fastighetsägare genomgår Brandskyddsföreningens halvdagsutbildning i ämnet Styrande lagar och förordningar Anläggningskunskap Förbränningskunskap Sotningsteknik Brandrisk Säkerhet på tak Tid: 5 timmar Pris: kr/person 18

19 Brandfarlig vara Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (1998:868) ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs. Föreståndaren ska ha god kunskap om de brandfarliga varorna och riskerna som hanteringen innebär. Brandteori och brandförlopp Brandfarliga varors egenskaper Lagen och förordningen om brandfarliga varor Sprängämnesinspektionens föreskrifter Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter Tillstånd och hanteringsregler för brandfarlig vara Tillsyn och kontrollrutiner Ansvarsfrågor vid heta arbeten Brandsläckningsutrustning Praktisk brandövning Beredskap vid olyckor Tid: 8 timmar Plats: Eskilstuna Pris: kr/person Anmälan och information hittar du på Brandskyddsföreningens hemsida: 19

20 För mer information om innehåll och priser kontakta Västra Sörmlands Räddningstjänst Telefon: eller Mail: Eller anmäl intresse direkt på vår hemsida: OBS! Alla priser som anges i katalogen är exklusive moms! 20

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Utbildningskatalog sförteckning Brandkunskap för alla 3 Praktiska släckövningar. 4 Heta Arbeten.. 5 HLR & L-ABC 6 Brandskyddskontrollant. 7 Brandskyddsansvarig 8 Föreståndare brandfarlig vara mindre omfattning

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar och

Läs mer

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70 Mer än en brandkår Trygg och säker Räddningstjänsten i Strängnäs arbetar med säkerhet och trygg het för alla som bor eller vistas i Strängnäs kommun. Genom samarbete med andra organisationer verkar vi

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn. Kiruna räddningstjänst. Text och bilder Södertörns brandförsvarsförbund

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn. Kiruna räddningstjänst. Text och bilder Södertörns brandförsvarsförbund En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Kiruna räddningstjänst Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså hur du hanterar

Läs mer

Vasavägen 21 187 73 Täby Tel. 08-792 16 01 www.tbt.se PRODUKTKATALOG

Vasavägen 21 187 73 Täby Tel. 08-792 16 01 www.tbt.se PRODUKTKATALOG Vasavägen 21 187 73 Täby Tel. 08-792 16 01 www.tbt.se PRODUKTKATALOG Konsulttjänster Systematisk brandskyddsarbete- SBA Projektering av brand och utrymningssäkerhet Cupola SBA-WEB Övriga konsulttjänster

Läs mer

VÅRA UTBILDNINGAR. Utbildning gör dig och dina medarbetare förberedda!

VÅRA UTBILDNINGAR. Utbildning gör dig och dina medarbetare förberedda! KURSKATALOG MELLANRUBRIK HeIhic te magnis es dolori te volecestiis adic tent ex eliquis tinullorem etur? Ita nos plit quas int adios et aut fincilliqui sa volor. VÅRA UTBILDNINGAR Utbildning är en viktig

Läs mer

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Denna mall är baserad på material framarbetat av Falkenbergs Räddningstjänst. Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Innehållsförteckning Systematiskt brandskyddsarbete 1 Brandskyddspolicy

Läs mer

Priser & villkor. Priser Kurspriset inkluderar kursmaterial och kost. Alla priser är exklusive logi, resekostnad och moms.

Priser & villkor. Priser Kurspriset inkluderar kursmaterial och kost. Alla priser är exklusive logi, resekostnad och moms. Kurskatalog 2013 Priser & villkor Aktuell information Besök gärna vår hemsida. Där hittar du alltid aktuell information, kurser som tillkommer eller andra förändringar. Priser Kurspriset inkluderar kursmaterial

Läs mer

Utan spaning - ingen aning!

Utan spaning - ingen aning! Utan spaning - ingen aning! Exempel på utbildningar, kurser och föreläsningar för företag I foldern hittar du exempel på kurser, utbildningar och föreläsningar som kan anordnas för företag och organisationer.

Läs mer

Innehåll. Nytt & nygammalt. Säker station

Innehåll. Nytt & nygammalt. Säker station Kurskatalog 2012 Innehåll Nytt & nygammalt 1 Priser & villkor 2 Säkerhet 3 Brandfarliga varor föreståndare 3 Brandutbildning mera av allt 3 Grundkurs Livsmedelshygien och egenkontroll 4 Säker station 4

Läs mer

Brandskyddsplan Bilaga 2 - Utbildningsplan

Brandskyddsplan Bilaga 2 - Utbildningsplan Version 1.2 2009-11-20 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler Brandskyddsplan Bilaga 2 - Utbildningsplan INNEHÅLL UTBILDNINGSPLAN ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 3 UTBILDNING & ORGANISATION 4-5 UPPFÖLJNING 5 2 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

CRAMOSKOLANS UTBILDNINGAR

CRAMOSKOLANS UTBILDNINGAR CRAMOSKOLANS UTBILDNINGAR CRAMOSKOLANS UTBILDNINGAR FÖR EN BRA DAG PÅ JOBBET. WWW.CRAMO.SE VÅRT MÅL ÄR ATT ÖKA KUNNANDET SÅVÄL TEORETISKT SOM PRAKTISKT, VILKET INNEBÄR EN ÖKAD SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN,

Läs mer

KURSPROGRAM Ledarutveckling och föreningskunskap för Studiefrämjandets medlems- och samarbetsorganisationer samt ledare/lärare och personal VÅREN 2015

KURSPROGRAM Ledarutveckling och föreningskunskap för Studiefrämjandets medlems- och samarbetsorganisationer samt ledare/lärare och personal VÅREN 2015 KURSPROGRAM Ledarutveckling och föreningskunskap för Studiefrämjandets medlems- och samarbetsorganisationer samt ledare/lärare och personal VÅREN 2015 INNEHÅLL Ledarutveckling Ledarforum Föreningskunskap

Läs mer

Det bästa av två världar - Personlig assistans och konduktiv pedagogik

Det bästa av två världar - Personlig assistans och konduktiv pedagogik Kurskatalog VT 2013 Välkommen till vårens utbildningar 2013 Du som är anställd hos Move & Walk Assistans har ett ansvarsfullt och varierat arbete. Vi försöker hela tiden uppdatera oss med kurser som vi

Läs mer

KURSPROGRAM Ledarutveckling och föreningskunskap

KURSPROGRAM Ledarutveckling och föreningskunskap KURSPROGRAM Ledarutveckling och föreningskunskap för Studiefrämjandets medlems- och samarbetsorganisationer samt ledare/lärare och personal HÖSTEN 2015 INNEHÅLL Ledarutveckling Ledarforum Motivation och

Läs mer

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3...

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3... Kurskatalog Hösten 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Assistentutbildning...3 Arbetsledarutbildning...4 Konduktiv pedagogik 1...5 Konduktiv pedagogik 2...6 Konduktiv pedagogik 3...7 Grundkurs i kommunikation och

Läs mer

Skillnaden mellan våra utbildningar

Skillnaden mellan våra utbildningar Skillnaden mellan våra utbildningar Här följer en sammanställning av de riktlinjer och anvisningar som finns framtagna för våra självskyddskurser och de utbildningar som genomförs under ramen betalkurser.

Läs mer

Det bästa av två världar - Personlig assistans och konduktiv pedagogik

Det bästa av två världar - Personlig assistans och konduktiv pedagogik Kurskatalog HT 2012 Välkommen till höstens utbildningar 2012 Du som är anställd hos Move & Walk Assistans har ett ansvarsfullt och varierat arbete. Vi försöker hela tiden uppdatera oss med kurser som vi

Läs mer

Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete.

Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete. Backe rektorsområde Backe centralskola 2007-08-22 1 (12) Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete. Denna plan skall vara ett hjälpmedel för ett systematiskt brandskyddsarbete vid Backe

Läs mer

Stockholms Byggmästareförening VÅRENS KURSER 2012. Bygg. rätt sätt SIDAN 24. NYa PLAN- OCH BYGGLAGen, upphandlingar mm

Stockholms Byggmästareförening VÅRENS KURSER 2012. Bygg. rätt sätt SIDAN 24. NYa PLAN- OCH BYGGLAGen, upphandlingar mm Stockholms Byggmästareförening VÅRENS KURSER 2012 Bygg lufttätt på rätt sätt SIDAN 24 HÅLL DIG UPPDATERAD! NYa PLAN- OCH BYGGLAGen, entreprenadjuridik, upphandlingar mm 2 514 byggare valde oss Stockholms

Läs mer

Öppen utbildning i HLR, D-HLR och första hjälpen

Öppen utbildning i HLR, D-HLR och första hjälpen Utbildning i första hjälpen Öppen utbildning i HLR, D-HLR och första hjälpen Måndag 8 april 8:00-16:30 i Västerås Vill du lära dig hjärt-lungräddning och hur man räddar liv med hjälp av hjärtstartare?

Läs mer

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning Personlig assistans utan vinstintresse utbildning 2015 1 vt Viktig info HEJ! Jag skulle vilja börja med att säga tack! Tack alla arbetsledare, assistenter samt anställda på GILkontoret och tack alla externa

Läs mer

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna Våld och hot på jobbet kartlägg riskerna Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Of f SÄK. Utbildningskatalog 2013-2014 FÖRENINGEN FÖR SÄKERHET OCH TRYGGHETSARBETE I OFFENTLIG SEKTOR

Of f SÄK. Utbildningskatalog 2013-2014 FÖRENINGEN FÖR SÄKERHET OCH TRYGGHETSARBETE I OFFENTLIG SEKTOR Of f SÄK Utbildningskatalog 2013-2014 Of f SÄK OffSÄK, föreningen för säkerhet och trygghetsarbete i offentlig sektor. Bli en del av OffSÄK! OffSÄK vänder sig till alla som på olika sätt är involverade

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänst

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

Kompetensutveckling. Våren 2010

Kompetensutveckling. Våren 2010 Kompetensutveckling Våren 2010 Boka genom att ringa: 0383-594 91 Sid 2 sförteckning 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Kompetensutveckling för Näringslivet

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer