Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1 Utbildningskatalog

2 sförteckning Brandkunskap för alla 3 Praktiska släckövningar. 4 Heta Arbeten.. 5 HLR & L-ABC 6 Brandskyddskontrollant. 7 Brandskyddsansvarig 8 Föreståndare brandfarlig vara mindre omfattning 9 Utrymningsövning 10 Hjälp på väg 11 Vägvisarutbildning. 12 Brandsäkert Hem 13 2

3 Brandkunskap för alla en med denna utbildning är man skall få en ökad kunskap om vad som händer när det börjar brinna, vad de vanligaste brandorsakerna är samt hur man skall agera om man är på plats när det börjar brinna. Du får även lära dig hur snabbt en brand utvecklas samt vad man skall tänka på vid utrymning. Man får även lära sig hur man kan dra nytta av det byggnadstekniska brandskyddet samt hur en brandcell fungerar. Man får även lära sig hur man skall använda pulversläckare och brandfilt. Brandkunskap Brandförlopp Byggnadstekniskt brandskydd Utrymning Åtgärder vid brand Praktiska släckövningar All personal inom företag, organisationer och förvaltningar. Kan varieras efter önskemål och behov. Antal deltagare Max 24 deltagare per kurs Kan genomföras på vårt övningsfält eller hos er. 3 8

4 Praktiska Släckövningar Efter genomgången kurs skall du ha goda kunskaper om hur en brandsläckare fungerar. Vilka olika typer av brandsläckare det finns på marknaden, och när respektive släckare kan vara lämplig att använda. Du får även en genomgång av brandfilt och när den kan vara ett bra släckalternativ. Teoretisk genomgång av brandsläckare, brandfilt. Praktik handbrandsläckare & brandfilt All personal inom företag, organisationer och förvaltningar. Ca 1,5 timme Antal Deltagare Max deltagarantal 24 personer Kan genomföras på vårt övningsfält eller hos er. 4

5 Heta arbeten Efter genomgången kurs skall deltagren ha erforderliga kunskaper för att bedöma om ett tillfälligt Hett arbete är brandfarligt, och i dessa fall vidta nödvändiga åtgärder. På så sätt minimeras risken för att bränder uppkommer. Brandkunskap Gällande säkerhetsregler Försäkringsbolagens föreskrifter Organisation och tillvägagångssätt på arbetsplats Praktiska släckövningar Alla som utför tillfälliga heta arbeten, tillståndsgivare, bevakare Ca 7 timmar Antal Deltagare Max deltagarantal 20 Kan genomföras på vårt övningsfält eller vid överenskommelse hos er. 5 E-post:

6 HLR + L-ABC Efter genomförd kurs har du goda kunskaper om vad du skall göra vid ett oväntat plötsligt hjärtstopp. Du får även kunskap hur du skall agera vid olyckshändelser och akuta tillstånd. Med dessa kunskaper är det lättare att agera om du är först på en olycksplats. L-ABC Livshotande läge, andning, blödning, cirkulationssvikt/chock Bedömning av olycksplats Hjärtlungräddning (HLR) Förbandsläggning Förebygga cirkulationssvikt Luftvägsstopp Stabilt sidoläge Ca 4 timmar, kan anpassas efter ert önskemål. Antal deltagare Maximalt antal deltagare 12 personer På vårt övningsfält eller hos er. 6

7 Brandskyddskontrollant Efter genomförd utbildning ska du ha fått förståelse och insikt i det du behöver veta för att verka som brandskyddskontrollant. Brandskyddsmedvetenheten har ökat så pass att du kan ta egna initiativ och medverka till en väl brandskyddad verksamhet. Brandförlopp Ansvar Brandrisker Utbildning Byggnadstekniskt brandskydd Utrymning Kontrollsystem Regler, Rutiner Utbildningen riktar sig till personer som skall ingå i en brandskyddsorganisation och utföra brandskyddskontroller. 7 timmar Antal deltagare Maximalt antal deltagare 20 personer. På vårt övningsfält eller på brandstation. 7

8 Brandskyddsansvarig Utbildningen hjälper till att skapa en förståelse för lagkravet och hjälper brandskyddsansvariga med upprättande av checklistor. Med utbildningen vill vi stärka den brandskyddsansvarige i brandskyddsfrågor. Brandförlopp Ansvar Brandrisker Utbildning Byggnadstekniskt brandskydd Utrymning Intern Brandskyddskontroll Tillsyn Utbildningen vänder sig till person/personer i företaget som är ansvarig för företagets systematiska brandskyddsarbete 5 timmar Antal deltagare Maximalt antal deltagare 20 personer På vårt övningsfält eller brandstation 8

9 Föreståndare brandfarlig vara mindre omfattning Du ska efter utbildningen ha grundläggande kunskap i de brandfarliga varornas egenskaper och särskilda risker. Vidare ska du också ha fått de kunskaper som erfordras för att kunna arbeta som föreståndare och därigenom svara för företagets hantering av brandfarliga varor. Brandfarliga varors egenskaper Brandfysik Lämpliga skyddsåtgärder Aktuell lagstiftning Föreståndarens ansvar och befogenheter Organisation av brandskydd Klassningar och tillsyn Alla som hanterar brandfarliga varor i mindre till medelstor omfattning eller som är eller ska bli föreståndare för brandfarliga varor. 7 timmar Antal deltagare Maximalt antal deltagare 15 personer. På vårt övningsfält eller på brandstation. 9

10 Utrymningsövning en med övningen är att se hur väl er handlingsplan och organisation fungerar vid ett tillbud. I efterhand så kan man eventuellt vidta förbättringar. Teori Rökfyllning i en naturlig utrymningsväg Utrymning Uppmötande och överlämning till räddningstjänsten Genomgång av övningen All personal inom företag, organisationer och förvaltningar. Ca 2 timmar Hos er 10

11 Hjälp på väg Efter kurs så skall du ha en handlingsberedskap för att kunna varna, larma, ge första hjälpen samt släcka bränder vid en olycksplats. Varför första hjälpen Första hjälpen Organisera och handla på skadeplats Brandkunskap Praktisk tillämpnings övning Kursen Hjälp på väg riktar sig i första hand till människor som har vägen som arbetsplats, det vill säga personal som arbetar minst 100 timmar/år på objekt där Vägverket är beställare. I andra hand riktar sig kursen till samtliga trafikanter. 8 timmar På räddningstjänstens övningsfält 11

12 Vägvisarutbildning Efter genomförd utbildning skall deltagarna ha möjlighet att vägleda den kommunala räddningstjänsten vid en aktiv räddnings- eller släckinsats. Människokroppens fysiologi Skyddskrav Frätande ämnen, giftiga gaser Andningsapparatens konstruktion och arbetsprinciper Handhavande och skötsel av apparaten Påtagning, kontroll och avtagning Rökdykarteknik Rökdykningsövningar ökande svårighetsgrad Livräddning Tillämpningsövningar Vård och underhåll av materiel Personal som skall kunna vara behjälplig för räddningstjänsten. 7 timmar På brandstationen 12

13 Brandsäkert Hem Utbildningen ger dig som hus eller lägenhetsinnehavare kunskap om vilka brandrisker som finns i hemmet och hur man kan undanröja dessa. Man får även en genomgång vilka brandtekniska hjälpmedel man skall skaffa för att få ett brandsäkert hem. Brandrisker Vanliga brandorsaker Brandtekniska installationer Driftsäkert brandvarnarsystem Automatiskt övervakning av spisen Handbrandsläckare Brandfilt Alla som bor i hus eller lägenhet, både ägare och nyttjanderättshavare. Ca 3 timmar Hos er eller på vår brandstation 13

14 Räddningstjänsten Skellefteå Utbildning 14

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar och

Läs mer

VÅRA UTBILDNINGAR. Utbildning gör dig och dina medarbetare förberedda!

VÅRA UTBILDNINGAR. Utbildning gör dig och dina medarbetare förberedda! KURSKATALOG MELLANRUBRIK HeIhic te magnis es dolori te volecestiis adic tent ex eliquis tinullorem etur? Ita nos plit quas int adios et aut fincilliqui sa volor. VÅRA UTBILDNINGAR Utbildning är en viktig

Läs mer

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70 Mer än en brandkår Trygg och säker Räddningstjänsten i Strängnäs arbetar med säkerhet och trygg het för alla som bor eller vistas i Strängnäs kommun. Genom samarbete med andra organisationer verkar vi

Läs mer

Vasavägen 21 187 73 Täby Tel. 08-792 16 01 www.tbt.se PRODUKTKATALOG

Vasavägen 21 187 73 Täby Tel. 08-792 16 01 www.tbt.se PRODUKTKATALOG Vasavägen 21 187 73 Täby Tel. 08-792 16 01 www.tbt.se PRODUKTKATALOG Konsulttjänster Systematisk brandskyddsarbete- SBA Projektering av brand och utrymningssäkerhet Cupola SBA-WEB Övriga konsulttjänster

Läs mer

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Denna mall är baserad på material framarbetat av Falkenbergs Räddningstjänst. Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Innehållsförteckning Systematiskt brandskyddsarbete 1 Brandskyddspolicy

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn. Kiruna räddningstjänst. Text och bilder Södertörns brandförsvarsförbund

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn. Kiruna räddningstjänst. Text och bilder Södertörns brandförsvarsförbund En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Kiruna räddningstjänst Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså hur du hanterar

Läs mer

Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete.

Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete. Backe rektorsområde Backe centralskola 2007-08-22 1 (12) Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete. Denna plan skall vara ett hjälpmedel för ett systematiskt brandskyddsarbete vid Backe

Läs mer

Brandskyddskompetens i boenden - riktlinjer

Brandskyddskompetens i boenden - riktlinjer Brandskyddskompetens i boenden - riktlinjer Riktlinjer för brandskyddskompetens i vårdboende, äldreboende och boende för funktionshindrade i Örebro kommun 1. Syfte Syftet med riktlinjerna är att ange den

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänst

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Medelstort objekt Hotell

Systematiskt brandskyddsarbete Medelstort objekt Hotell Systematiskt brandskyddsarbete Medelstort objekt Hotell Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för ett hotell. Informationen under respektive

Läs mer

CRAMOSKOLANS UTBILDNINGAR

CRAMOSKOLANS UTBILDNINGAR CRAMOSKOLANS UTBILDNINGAR CRAMOSKOLANS UTBILDNINGAR FÖR EN BRA DAG PÅ JOBBET. WWW.CRAMO.SE VÅRT MÅL ÄR ATT ÖKA KUNNANDET SÅVÄL TEORETISKT SOM PRAKTISKT, VILKET INNEBÄR EN ÖKAD SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN,

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm

Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm Ett SBSC certifikat som behörig ingenjör brandlarm är idag en allmänt accepterad bekräftelse på att innehavaren har kvalificerad kompetens inom brandlarmområdet.

Läs mer

Grunden för säker utrymning

Grunden för säker utrymning Utrymning Grunden för säker utrymning Utformning och storlek på utrymningsvägar Tidig upptäckt av fara t.ex. genom larm som varnar Kunskaper om risker och hur man beter sig Brand och gas kan orsaka svåra

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Systematiskt brandskyddsarbete Liten Skola, Samlingslokaler, Hotell, Restaurang, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en grundskola.

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG GIL Akademin 2012

UTBILDNINGSKATALOG GIL Akademin 2012 UTBILDNINGSKATALOG GIL Akademin 2012 Några ord om GIL:s utbildningar Vad kännetecknar en bra utbildning? Hur många deltagare det är som har gått utbildningen? Hur dyr utbildningen är? Hur erfarna och kompetenta

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus BRANDSÄKERHET I FLERBOSTADSHUS 1 Brandsäkerhet något att ta på allvar Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder.

Läs mer

Of f SÄK. Utbildningskatalog 2013-2014 FÖRENINGEN FÖR SÄKERHET OCH TRYGGHETSARBETE I OFFENTLIG SEKTOR

Of f SÄK. Utbildningskatalog 2013-2014 FÖRENINGEN FÖR SÄKERHET OCH TRYGGHETSARBETE I OFFENTLIG SEKTOR Of f SÄK Utbildningskatalog 2013-2014 Of f SÄK OffSÄK, föreningen för säkerhet och trygghetsarbete i offentlig sektor. Bli en del av OffSÄK! OffSÄK vänder sig till alla som på olika sätt är involverade

Läs mer

Utan spaning - ingen aning!

Utan spaning - ingen aning! Utan spaning - ingen aning! Exempel på utbildningar, kurser och föreläsningar för företag I foldern hittar du exempel på kurser, utbildningar och föreläsningar som kan anordnas för företag och organisationer.

Läs mer

MASERfraktSKOLAN KURSKATALOG FÖR 2009. De kurser som presenteras i katalogen tillhandahålls eller förmedlas genom MaserFrakt.

MASERfraktSKOLAN KURSKATALOG FÖR 2009. De kurser som presenteras i katalogen tillhandahålls eller förmedlas genom MaserFrakt. MASERfraktSKOLAN KURSKATALOG FÖR 2009 De kurser som presenteras i katalogen tillhandahålls eller förmedlas genom MaserFrakt. I katalogen framgår om kursen är en kravkurs och till vilka den vänder sig.

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 5>kaff* brandvarnare. o

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Viktig information från kommunen! Om din säkerhet

Viktig information från kommunen! Om din säkerhet Viktig information från kommunen! Om din säkerhet Vad handlar den här broschyren om? iinnehåll 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Jo, den handlar om säkerheten i samhället helt enkelt! Tanken är att du efter

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna Våld och hot på jobbet kartlägg riskerna Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Utbildningsprogram 2015

Utbildningsprogram 2015 Utbildningsprogram 2015 - KUNSKAP ÄR ALDRIG TUNG ATT BÄRA - A-Assistans anordnar varje år utbildningar i syfte att stärka de anställda i sina yrkesroller. PERSONLIG ASSISTANS FÖR BARN Den 1 januari 2011

Läs mer