Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas"

Transkript

1 Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1

2 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete med Fyrbodals kommunalförbund och ges som en uppdragsutbildning utan högskolepoäng. I denna studiehandledning kan du hitta information om kursens upplägg och innehåll. Kursen som helhet består av 6 kurstillfällen och vi träffas 16 mars, 15 april, 28 maj, 14 september, 12 oktober och 11 november kl Uppstart och avslut av dagen sker alltid i de stora klassrummen. Grupprummen är bokade för diskussioner och samtalsövningar. Lokalerna ni ska vara i finns utskrivna under varje kurstillfälle. OBS! Det kan hända att det blir en förändring av lokaler, så ta för vana att alltid titta på de monitorer som finns på skolan där kurser och lokaler anges. Man kan också söka schema på eller be personalen i receptionen om hjälp. Det finns kartor på skolan (och på hemsidan) så ni hittar var lokalerna ligger i huset. Det finns kylskåp och mikrovågsugnar på skolan i den mån du vill ta med egen mat att värma, annars finns det två restauranger på skolan, samt många restauranger i närheten av Högskolan. OBS på grund av studenter med mycket svår allergi får ingenting som innehåller jordnötter tas med in på Högskolan Väst Mer information om Högskolan Väst hittar du på Har du frågor om kursen? Har du några frågor eller funderingar kring kursen är du välkommen att kontakta Maria Klamas som är kursansvarig. Nås enklast via e-post Har du specifika frågor kring kursens olika teman kan du också vända dig till de föreläsare som är ansvariga för just det temat. Kursintyg För att få intyg på kursen måste du ha varit med vid fem av de sex kurstillfällena. Vi kommer att ta upp närvaro både för- och eftermiddag vid varje kurstillfälle. Detta krav är beslutat av cheferna i era respektive kommuner (representanterna i FoU-rum funktionshinder). Kursupplägg Undervisningen bygger på såväl föreläsningar som gruppdiskussioner. Ni kommer att delas in i grupper där vi blandar deltagare från olika kommuner. Vår pedagogiska tanke är att var och en lär sig mer genom att diskutera och reflektera med exv. andra kursdeltagare. Detta innebär att man har ett ansvar för sin egen kunskapsutveckling, men även för andras. Det gäller att ta plats, men också att ge plats åt varandra i diskussioner både vid föreläsningar och gruppdiskussioner och att visa respekt för varandras erfarenheter och kunskaper. 2

3 Viktigt är också att tänka på att varje föreläsare kanske inte specifikt pratar om de funktionsnedsättningar just din brukare har, eller lyfter situationer som du direkt känner igen från dina erfarenheter. Det är då upp till dig att försöka koppla samman det du hör, med dina erfarenheter och din brukare, d.v.s. hur kan jag ha nytta av det jag nu hör och hur kan jag koppla samman det jag hör med de problem jag möter i mitt arbete osv. Men givetvis också att du ställer frågor om det är något du undrar över och bidrar genom att såväl ställa frågor som att diskutera. Det ingår ingen obligatorisk examination, men vi har en uppgift kring genomförandeplanen. Tanken med denna uppgift är att du ska kunna knyta an varje kurstema till genomförandeplanen för att kunna öka förutsättningarna för att koppla samman det du lär dig på kursen med ditt praktiska arbete. I uppgiften finns det ett antal frågeställningar som är kopplade till var och ett av kursens teman. Dessa uppgifter kan du göra enskilt, eller tillsammans med din kursgrupp eller varför inte med kollegor på din arbetsplats. Uppgiften hittar du i denna studiehandledning. Litteratur och övrigt kursmaterial Det ingår inte någon obligatorisk kurslitteratur, men i studiehandledningen finns tips om litteratur som kan vara bra i den mån du vill fördjupa sina kunskaper. Powerpoint och annat material från kursens föreläsare kommer att läggas ut på Fyrbodals kommunalförbunds hemsida för varje deltagare att ladda ner och skriva ut, detta sker löpande under kursens gång. under fliken kurser och konferenser. Kursteman och datum Tillfälle 1 - Lagstiftning och yrkesrollen personlig assistent (16 mars) Föreläsare: Stina Persson Dagen inleds med kursintroduktion som hålls av Maria Klamas och Stina Persson. Undervisningssal: F316 Grupprum: B111, B123b, B134, D103b, D103c, H406 Tillfälle 2 - Livsvillkor och vardagsliv (15 april) Föreläsare: Stina Persson Grupprum: D103c, F403, F412, F416, I 109, J111 3

4 Tillfälle 3 - Den professionella relationen, makt, etik och bemötande (28 maj) Kl Föreläsare: Olof Wiedel Kl Föreläsare: Annika Theodorsson Grupprum: B111, B123b, B134, B206, D103b, D103c Tillfälle 4 - Kommunikation och samtal som redskap (14 september) Kl Föreläsare: Eva Heyman Kl Föreläsare: Olof Wiedel och Eva Heyman Grupprum: F403, F404, F408, F409, F410, F412 Tillfälle 5 - Delaktighet, brukarmedverkan och samverkan med närstående (12 oktober) Kl Elisabeth Björqvist kl Bengt Elmén (och Eva Heyman) Grupprum: F403, F404, F408, F409, F410, F412 Tillfälle 6 Grupper och grupprocesser samt summering av kursen (11 november) Kl Föreläsare: Ingemar Johansson Kl Avslutning och summering av kursen, Stina Persson och Maria Klamas Grupprum: F403, F404, F408, F409, F410, F412 Litteraturtips Fler tips får ni efter hand under kursens gång LSS (Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade) Socialtjänstlagen SOFS om dokumentation Blomström, Jan. (2014) Älskade assistent: en inspirationsbok om coachande personlig assistans inom LSS. Prolead förlag. Brusén, Peter & Flyckt, Karin (red) (2013) Perspektiv på personlig assistans. Gothia Förlag. 4

5 Egard, Hanna (2011) Personlig assistans i praktiken: beredskap, initiativ och vänskaplighet. Lunds universitet. Avhandling. Elmén, Bengt (2007) Assistans med glans. Kommunlitteratur AB. Lindström, Carola (2011) Jobba som personlig assistent. Gothia förlag. Olsson, Staffan (2011) Personlig assistans i LSS sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt. Studentlitteratur. Sundström, Åsa (red) (2013) Som en blomma i tapeten: att leva och verksa i LSS-verksamhet. Gothia förlag. Uppgift Genomförandeplan Under kursen har ni som uppgift (obs inte obligatoriskt) att arbeta med nedanstående frågeställningar/temaområden med hjälp av en genomförandeplan. Syftet med den här uppgiften är att ni skall fundera över de olika komplexa delar det finns att ta hänsyn till när vi arbetar med en brukare som har personlig assistans. Det finns inga absolut rätta svar här, det här är tänkt som en övningsuppgift, ett sätt att reflektera och diskutera kring det ni fått med er på kursen. Det är ni som fyller planen med innehåll som ni tycker känns relevant för er. Diskutera gärna vidare med din kursgrupp eller dina kollegor på arbetsplatsen. Gör så här: Använd dig av din egen kommuns genomförandeplan Hitta på en fiktiv person- tänk på sekretessen Efter första tillfället gällande lagstiftning och historia - fyll i planen med: Namn på personen, ålder, kontaktuppgifter. Beslut eller vilka omsorgsinsatser personen har. Vilken lag, vilka lagar är det som gäller? Hur jobbar vi med genomförandeplan i min kommun? Är det viktigt med en genomförandeplan? I så fall varför? Vem styr över innehållet i genomförandeplanen i min kommun? Fundera över hur besluten kan ha påverkat/påverkat personen Kan det som skrivs påverka personen om och i så fall hur? Hur har du jobbat med att inte använda dig av värderande omdömen och att tydliggöra varifrån olika uppgifter kommer ifrån? 5

6 Efter andra tillfället gällande livsvillkor och vardagsliv-fyll planen med: Bakgrund, livslopp och social situation för personen. Fundera över vad har personen levt och lever för liv och hur har samhällets insatser i olika tider påverkat personens situation? Efter tredje tillfället gällande den professionella relationen-fyll planen med: Vad har personen för särskilda behov? Hur vill den bli mött? Efter fjärde tillfället-gällande kommunikation och samtal- fyll planen med: Mål och arbetsmetoder för/med personen. Kommunikation, hur kommunicerar personen. Efter femte tillfället gällande delaktighet, brukarmedverkan och samverkan med närstående. Fyll planen med: Bakgrund, nätverk, anhöriga, samverkan och social situation för personen. Fundera över var du kan få in om/hur personen varit delaktig i planen. Efter sjätte tillfället gällande grupper och grupprocesser. Fyll planen med: Om ni är fler assistenter som jobbar med samma brukare, hur ska ni samarbeta som arbetsgrupp? Vilka möjligheter och svårigheter ser du kring detta samarbete? Om ni blir oense om hur något ska utföras, hur ska ni hantera den situationen? Vilka förutsättningar krävs för att hantera eventuella konflikter i arbetsgruppen? Att fundera vidare på när du gått hela kursen: Vad ser ni för likheter/skillnader mellan olika kommuners planer? Vad har jag fått med mig i mitt skrivande, är det något som saknas. Något som någon annan har med som jag inte har tänkt på? Hur har jag formulerat mig, vilka ord har jag använt? Varför valde jag de orden? Vad har orden för betydelse? 6

7 Hur tänkte jag när jag skrev. Vad var lätt vad var svårt? Kan andra förstå det som skrivits? Brukare, arbetskompisar, andra aktörer. Är det något jag skulle vilja ändra på? 7

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

utbildningskatalog HT2015

utbildningskatalog HT2015 utbildningskatalog HT2015 1 anmäl dig Flytt & Nytt! på www.gil.se Nu har vi flyttat in i nya, större lokaler på Mölndalsvägen 30B! Med fler och större rum för utbildning är vi glada över att kunna erbjuda

Läs mer

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning Personlig assistans utan vinstintresse utbildning 2015 1 vt Viktig info HEJ! Jag skulle vilja börja med att säga tack! Tack alla arbetsledare, assistenter samt anställda på GILkontoret och tack alla externa

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen.

Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen. Brukare, anhörig, god man och personal hur kompletterar dessa roller varandra? Studiematerial för cirklar på arbetsplatsen Cristina Foconi 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Så här arbetar du med studiematerialet...

Läs mer

KurSPrograM Våren 2012

KurSPrograM Våren 2012 kursprogram Våren 2012 En ny vår för kunskap 2012 är året som innebär en avtalsrörelse som är större och mer betydelsefull än på många årtionden. Arbetsgivarföreningen KFO kommer att omförhandla omkring

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra?

Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra? Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra? Metodbeskrivning, Personlig assistans PA, Område funktionshinder, Landskrona Stad 2011-2012 Christina Olsson, Socialpedagog PA

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5 131210 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5 Sammafattning Det dominerande inslaget i diskussionerna i den femte träffen var samverkan i olika former och på

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Att leda i mångfald- och kvinnodominans

Att leda i mångfald- och kvinnodominans Att leda i mångfald- och kvinnodominans Ett projekt finansierat med utvecklingsmedel från ESF riktat till Folkhälsoförvaltningens chefer inom köks- och städverksamheten, 2011-2012 Slutrapport januari 2013

Läs mer

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet?

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Dokumentation från nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2010 Program för konferensen Konferencier för dagen

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

BEMÖTANDE OCH PROFESSIONELL ROLL DANIEL OLOF WIEDEL 28/5 2015

BEMÖTANDE OCH PROFESSIONELL ROLL DANIEL OLOF WIEDEL 28/5 2015 BEMÖTANDE OCH PROFESSIONELL ROLL DANIEL OLOF WIEDEL 28/5 2015 BEMÖTANDE VAD INNEHÅLLER ETT BEMÖTANDE? HUR KAN MAN PRATA OM DET? VAD UTMÄRKER ETT BRA OCH ETT DÅLIGT BEMÖTANDE VAD SKA ETT BRA BEMÖTANDE LEDA

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel 1 Samtalsmodell för bokcirkel Läsning och livstolkning Livstolkning är något vi håller på med hela tiden: Vi försöker

Läs mer