2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?"

Transkript

1 Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning. Ökad kompetens inom olika områden, större säkerhet hos personalen, tack vare detta. 2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Enormt mycket, kunskapspåfyllare, utbildare, möjlighet att träffa kollegor, få förståelse för sitt uppdrag... Att utbildning föreläsning varit möjligt för så många För arbetsgrupperna har Carpe betytt väldigt mycket. Man har fått fördjupande kunskaper, grupperna har blivit mera reflekterande över sitt dagliga arbete. Man pratar mycket om etik och bemötandefrågor. På individnivå har en del blivit självsäkrare i rollen som boendestödjare. Möjligheter till riktade kompetensutvecklingsinsatser. Yrkeskraven viktiga och även titelfrågan Stärkt gruppen genom att alla inser att de kan bidra med något. Positiv anda i gruppen att det finns kompetensutveckling som de inte behöver tjata sig till att få gå... Jag tycker att arbetsgruppen pratar mer om utbildningar. alla är intresserade att lära sig nya saker hela tiden. Under året har ingen önskat att gå på Carpes utbildningar däremot till nästa år har flera önskat att få kompetensutveckling genom Carpe. Många önskar längre grundläggde utbildningar. Arbetsgrupperna har kunnat gå samma utbildning och på så sätt utveckla den verksamhet de arbetar i. Alla tar inte del av allt som finns på Carpe. Vi som går utvecklas och de som inte utbildar sig stannar i utvecklingen. Jag hoppas att det här ska vända i arbetsgruppen. Det har blivit bättre i år och jag tror att det kommer att bli ännu bättre nästa år. Mycket!Vi ser lösningarna och inte problemen. Höjd kompetens, såväl formell som informell. Ökande kunskaper inom verksamhetsområdet, viktigt att träffa andra och utbyta erfarenheter, personlig assistans är ett område med i övrigt få möjligheter till fortbildning och sammankomster.vardagslärandet har ökat. Att vi kan fortsätta arbeta evidensbaserat. Att ny personal som anställs kan vidareutbilda sig mer specialinriktat. Det har startat upp en process av nytänkande kring arbetsmetoder, förhållningssätt och de specifika behoven i funktionsnedsättningen och för att synliggöra vårt uppdrag. Också mycket, alla får fortbildning på ett lättåtkomligt sätt, alla kan hitta något de är intresserade av och som arbetsgruppen har nytta av. Alla känner att e bidrar till arbetsplatsens utveckling. Kompetenshöjning i grupperna betyder en bättre utförd omsorg Det finns alltid ett par personer i varje grupp som är allerta och går på allt! Tyvärr finns det också en klump personer som inte kommer iväg på någonting trots lock och pock! Det är en fantastisk tillgång!

2 Inte så mycket, vi har alla den grundutbildning som krävs för yrket. En tillgång för den individuella kompetensutveckling Finns bra utbildningar och föreläsningar för de som vill och är gratis. Kan bli bra diskussioner på arbetsplatserna. Ger kompetensutveckling Möjlighet till fortbildning inom många områden. En känsla av att vårt yrke är av värde och är värt att satsa på, både ur kommunekonomisk synvinkel ( deltagande i Carpe) och som yrkesval Ökat kompetensen hos hela arbetsgruppen vilket gjort att vi har kunnat utföra ett bättre arbete. Många av mina arbetskamrater har deltagit i flera föreläsningar och seminarier och utbildningar via Carpe. Kompetensen har höjts i vår arbetsgrupp. Möjlighet till att utbilda sig och fortbildning Samma som ovan Ökad kompetens som ger självförtroende i yrkesrollen och möjlighet till en bättre dialog kring ansvar och uppdrag. Många medarbetare har vuxit genom Carpe. Möjligheter till utbildning, nätverkande, kontakt med forskning och utveckling. Vidare har rollen som kompetensombud betytt mycket för arbetsgrupperna genom att en företrädare fått ett särskilt ansvar för utbytet med Carpe. Om inte carpe hade funnits hade många av oss inte haft någon utbildning i området kring funktionshinder. Att nya kunskaper, kompetenser tas till vara i större utsträckning och inte "rinner ut i sanden". En chans till inspiration och kompetenshöjning vilken dock lite för få velat ta del av... Högre kompetens betyder säkrare och mer genomtänkta insatser. Samsyn, eftersom många av personalen fått gå kurser samtidigt med kollegorna. Carpe har även betydd nöjdare medarbetare - att få gå utbildningar känns meningsfullt och höjer status. Kompetensförhöjning inom många olika områden En utbildningssatsning som inte hade kunnat bli av utan Carpe. Mycket personal har kunnat gå på utbildning, både längre o kortare kurser, utan att det kostat dem något. Många bra diskussioner när personal kommer tillbaka med nya kunskaper, tankar o idéer. Vi har delgett varandra och kunnat prata om de kurser föredrag som vi gått på. Kompetenshöjande Carpe ger möjlighet till kompetensutveckling och är väldigt uppskattat.

3 mer information i arbetsgrupperna om kompetensutveckling, kurser och utbildning. Många har gått kurser och föreläsningar som de förmodligen annars inte skulle ha deltagit i. Mycket, framför allt yrkeskraven har stärkt rollen. Arbetsgruppen har fört mer reflekterande diskussioner och utbytt erfarenheter. Flera av de kurser vi i arbetsgruppen deltagit i har varit givande och detta har vi dragit nytta av i vårt arbete. Även informellt har kurser diskuterats utifrån vårt arbete. Ökat medvetenheten om kompetenutveckling.fler arbetshandledare osm vill kompetensutveckla sig.sug efter mer! De har tack vare mycket kompetenta föreläsare fått djupare kunskaper inom sitt område. Carpe har betytt väldigt mycket för kvalitetshöjning genom kompetens. Synd bara att vi i vår Kommun gick med så sent. alla har fått någon slags utbildning och gått på olika föreläsnigar och sedan vi tillsammans har funderat vad behöver vi fylla kunskap i arbetsgruppen Att vi har fått ta del av mycket mera kompetenshöjande insatser än vad vi annars skulle fått. Positiva effekter av att träffa andra som jobbar i daglig verksamhet. Att vi som arbetsgrupp har fått kännedom att vår kommun verkligen vill satsa på oss. Fler medarbetare har fått en grundutbildning. Bra utbildning, diskussioner i arbetsgruppen och utveckling av verksamheten En höjning av yrkesstoltheten och även kompetensmässigt. Ärligt talat - vet ej. Det enda som jag vet är att det var flera assistenter som deltog i kurser/utbildningar den här terminen än tidigare. Personlig assistans är en specifik arbetsplats där det inte finns många tillfälle att träffas för att diskutera eller utbyta idéer. Vår - kunskapsombuds - idee att ta reda på det genom en enkät inriktad till assistenterna på en APT, blev inte accepterad av arbetsledarna a v olika skäl av vilka viktigaste var tidsbrist. Jag kan bara hoppas att Carpe ändå har betydd mycket för medarbetarna fast på en individuell plan: man blev säkert säkrare i sin yrkesroll, bekräftad osv. De nya kunskaperna kunde ha ledd till reflektioner över sitt eget sätt att arbeta och visa förändringar? vem vet?...

4 Det är VIKTIGT för personal att få gå på föreläsningar och kurser få lite input utifrån.. Ett viktigt och nödvändigt sätt att förbättra verksamheten. Svårt att säga men en del personal fått mkt ny kunskap Vi har gemensamt fått en bas att stå på och sen kunnat gå på olika utb. el föreläsningar som stått oss närmast som sen kunnat dela med oss i arbetsgruppen. Utveckling i form av fräsch kunskap Mycket, gruppen har kunnat få gå och uppdatera sånt, som man känt att vi behöver i våran grupp. Och så är de ju att vi alla delar med oss våran kunskap till alla, ett bättre smarbete har de då blivit. en arbetsgrupp som går på utbildningarna och föreläsningar gör att personalen mår bättre, är säkrare, mer öppen kommunikation,man trivs bättre, mer angagerad och är så klart mer utbildad personal gör ett bättre jobb. Att det finns fortlöpande föreläsningar, kurser m.m som man kan ta del av. De har fått möjlighet till kompetenshöjning i ämnen som berör den egna verksamheten. Av elva arbetshandledare har sex stycken gått 100 poängs gymnasieutbildningar. Även gått på kortare föreläsningar och seminarium. De har även fått möjlighet att knyta kontakter med andra verksamheter, vilket varit positivt. En hel del. Det har funnits halvdagskurser och heldagskurser, ex. social dokumentation och Lex Sarah, som har varit mycket viktiga.

5 Väldigt mycket, vi har alla i vår personal grupp tagit del utav Carpes utbud. Vi som grupp har kavlat upp ärmarna lite mera och fortbildat oss, vågat införa nya arbetssätt. Som arbetsgrupp har vi även blivit bättre på att kommunicera och att dela upp våra arbetsuppgifter mellan oss. Mer kompetens inom vårt yrkesutövande mer förståelse. Att alla har fått tillgång till utbildning, kort eller längre "lyfter" nog hela gruppen väsentligt, vi har börjat prata mer om att vi tycker och tänker olika. har inte funnits så mycket intresse i min grupp Gruppen har höjt sin gemensamma kompetens, fått massor med inspiration,glädje & blivit mer kompetenta vårdare. Möjlighet till fortbildning, man har kunnat utbilda sig inom specifika områden som rör arbetet. Vilket jag uppleft att arbetsgruppen uppskattat De flesta har använt Carpe till vidareutbildning. Vilket har varit mycket positivt kurser och föreläsning har bidragit till en ökad medvetenhet och proffessionell personal Yrkeskunskaper höjs via kurser som kompetensombuden informerar om Större kvalitet på arbetsgruppen, fler diskussioner om vad som det behövs mer kunskap om Ökad medvetenhet och kunskap. Glädje Fler har haft möjlighet att gå på olika kurser/utb. Dock kan jag tycka att det finns en brist att implementera detta i arbetsgruppen. Gäller tid och nytänk i huret Mer förståelse för yrket

6 Vi är en helt ny arbetsgrupp, jobbat tillsammans sen i januari med att starta upp ett nytt boende. Rent generellt anser jag att utbildning såklart är bra för hela arbetsgruppen, om hela arbetsgruppen faktiskt är intresserade och vill lära och utvacklas. Väckt lite intresse för utbildning och fortbildning. Nytänkande och utveckling Bättre kompetens Ökat kompetensen. Gjort det mer intressant. Känns mer som ett riktigt yrke med krav på bas kunskaper. Ökad delaktighet och bidrar till att ha ett gemensamt mål Väldigt mycket, har hjälpt mycket inom arbetsgruppen och att ha möjlighet att kunna gå på kurs m.m. Det har gett inspiration till nya arbetssätt och höjt kompetensen på våra arbetsplatser Vi har höjt den allmänna kompetensen. Vi har fått in som rutin på våra möten att avsätta tid för att dela information i gruppen Genom att min yrkeskunskap höjs, höjs även gruppens. Jag påverkar gruppen genom min höjda kunskap Information om att jag kan hjälpa till att ge dem info om kurser, utb, föredrag etc. ( är ny sen i dec-13) Har haft lite svårt att motivera mina kollegor till utbildning + föreläsningar. Samt lite sena chefer som godkänt utbildningar Några i arbetsgruppen har fått mera engagemang Möjlig och enkel väg till kompetensutveckling Trögt i början. Men nu känns det som det har lossnat och folk är intresserade och går in och tittar på hemsidan Mycket bättre kompetens

7 Att kompetensutveckling hamnat på agendan och fått en viktigare roll, mycket tack vare yrkeskraven + införandet av nya titlar Gruppen har förstärks med kompetenshöjning. Vi jobbar bättre med olika frågor För en del kompetenshöjning. Tyvärr vill inte alla gå på kurser Gruppen har stärkts av personlig utveckling genom kurser och utbildning Tyvärr har personalgruppen inte haft samma tid som jag att gå på utb. Men jag påminner och försöker återberätta så gott jag kan Ökad kunskap ev. ökat intresse för vidareutveckling En kompetenshöjning. det är synd att inte alla är så intresserade av att anmäla sig. Man får själv en puff framåt att entusiasmera sina arbetskamrater Ökade möjligheter till kompetenshöjning Lett till diskussioner kring dokumentation och genomförandeplaner. Vi har ej deltagit så väldigt mycket pga något begränsat utval till socialpsykitri

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun

Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun Hälsohögskolan Jönköping Institutet för gerontologi Iréne Ericsson Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun 2 Innehåll Introduktion 3 Specialisten - vårdaren

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Lärande inom äldreomsorgen Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Eva Lindelöf, Kerstin Sjösvärd och Ingrid Skeppstedt Sommaren 2006 Lärande inom

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Karina Solax Stridh och Julia Kjäll november 2013 Frejaskolan i Gnesta är ortens enda 6-9-skola. Antalet elever varierar från

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Barnen vill Vågar vi. Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson

Barnen vill Vågar vi. Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson Barnen vill Vågar vi Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2014 Barnen vill Vågar vi Barns och ungdomars brukarmedverkan

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Screening om våld mot kvinnor

Screening om våld mot kvinnor Tack för att ni frågar Screening om våld mot kvinnor Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

3. H u r o l i k f å r m a n v a r a

3. H u r o l i k f å r m a n v a r a 3. H u r o l i k f å r m a n v a r a Klimatet på arbetsplatsen har stor betydelse vid rekrytering och för att ta tillvara kompetens. Mercuri Urval gjorde en rapport åt Integrationsverket 2004 1 där de

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer