Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling"

Transkript

1 Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

2 Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling av vården i stort. Vi tror inte att det är frågor som engagerar färre nu än de gjorde för tio eller tjugo år sedan. Men ändå tappar vi medlemmar. Vår medlemsrekrytering fungerar bra när det gäller studenter. De senaste åren har antalet studerandemedlemmar ökat, men tyvärr väljer många att inte stanna kvar när de blir yrkesverksamma. Vad beror det på? Är vi för dåliga på att tala om vilka fördelar medlemskapet innebär och vad vår påverkan gör för skillnad? Det är inte enbart genom nya utvecklingsprojekt som vi kan locka fler. Det handlar också om att hitta nya arbetssätt för oss som är förtroendevalda, så att varje medlem känner att det vi gör är relevant just för mig. Det är viktigt att var och en kan känna en närhet till de frågor som drivs och kan se att vårt gemensamma engagemang skapar resultat. Vi är en stor organisation personer från fyra olika yrken, spridda över hela landet. Vi har mycket gemensamt, men är också olika. Eftersom vi just nu är inne i en stor generationsväxling är det extra viktigt att tydliggöra Vårdförbundets uppdrag och att självkritiskt granska vår verksamhet och våra arbetssätt. Hur kan vi bli öppnare, smartare, starkare? Hur kan vi bli fler? Vi hoppas att vi kan ta flera kliv framåt i att utveckla vår organisation så att vi får fler att stanna kvar och att vi kan skapa nya sätt att kanalisera allt det engagemang som finns hos våra medlemmar. Vi som är förtroendevalda har till största uppgift att lyssna och samla kraften från medlemmarna. Inspirera, engagera och visa att vi tror att det går att förändra framtiden. Lycka till! 2

3 Innehåll Vårdförbundets vision & stadga... 4 Styrelsens ansvar i rekryteringsprocessen... 5 Grundläggande om rekrytering... 7 Gör Vårdförbundet synligt Rekrytera Inträden och utträden Medlemskoll Engagemang och aktivism Kom ihåg!

4 Vårdförbundets vision & stadga Vårdförbundets vision för hälsa och helhet 2018 Kongressen 2008 enades om en gemensam vision för Vårdförbundet. I visionen är det övergripande målet att: Vårdförbundet är den kollegiala mötesplatsen och självklara organisationen för legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor och studenter inom respektive utbildning. Vårdförbundets stadga Stadgan slår fast att Vårdförbundet ska: Utveckla och stärka yrket samt främja den enskilde individens utveckling i sin yrkesroll. Förbättra individens och kollektivets villkor och förutsättningar för yrket och möjligheter till utveckling i arbetslivet. Påverka utvecklingen i samhällsfrågor. Påverka utvecklingen av hälso- och sjukvården på arbetsplatsen, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Stadgan beskriver vem som kan bli medlem i Vårdförbundet och vilka möjligheter, rättigheter och skyldigheter man har som medlem. 4

5 Styrelsens ansvar i rekryteringsprocessen En levande diskussion om de fackliga grundvärderingarna är alltid en viktig del i det fackliga arbetet. Det fackliga innehållet måste ständigt återvinnas och utvecklas. För att lyckas med det måste vi stå på en stabil grund och den grunden utgörs av en bra och väl fungerande medlemsrekrytering. Rekrytering är hela styrelsens ansvar, men styrelsen bör också utse en rekryteringsansvarig som kan fokusera extra på det praktiska rekryteringsarbetet av nya medlemmar och att regelbundet följa medlemsutvecklingen. Medlemsrekrytering ska alltid vara en stående punkt på dagordningen vid styrelsesammanträdena. Styrelsen har ett gemensamt ansvar för att utarbeta lämpliga rekryteringsrutiner. Rutinerna måste utvärderas regelbundet så att de känns aktuella och kan användas effektivt. Nya medlemmar kan ha olika intressen och villkoren för det fackliga arbetet förändras kontinuerligt genom samhällsutvecklingen. Kartlägg och planera För att kunna bedriva ett gott rekryteringsarbete i avdelningen behöver ni kartlägga möjligheterna till rekrytering och formulera en plan. Använd gärna checklistan nedan i ert planeringsarbete. Kartlägg följande för att ta reda på vilka möjligheter som finns till rekrytering i avdelningen: Antal legitimerade yrkesutövare i länet/avdelningen Antal organiserade i Vårdförbundet Antal organiserade i andra förbund såsom Vision, Naturvetarna eller Ledarna Antal oorganiserade Organisationsgraden i er avdelning (Antal procent medlemmar av det totala antalet legitimerade yrkesutövare i er avdelning). Medlemmar som lämnat Vårdförbundet - Varför? Vart tog de vägen? Nyanställningar på gång? Hämta in uppgifter från arbetsgivaren, medlemskollen eller från förhandlingsunderlag. Rapportera resultaten från kartläggningen till styrelsen. Sätt upp konkreta mål och gör en handlingsplan Utgå från resultaten från kartläggningen och sätt mål för hur många och vilka ni ska rekrytera. Sätt en tidsgräns - När ska ni ha uppnått era mål? Sätt upp delmål/etappmål på vägen. Målen ska vara realistiska, konkreta, mätbara och ska leda till handling. Utarbeta och dokumentera rekryteringsrutiner och gör en aktivitetsplan. Hur ska ni arbeta för att rekrytera olika grupper? Vilken/vilka metoder ska användas? 5

6 Ta gärna kontakt med rekryteringsansvariga i andra avdelningar för att få idéer och lära av andras erfarenheter. Skapa nätverk. Besök rekryteringssidorna på Förtroendevaldaportalen på Vårdförbundets webbplats Planera och skriv ned vad som ska göras, av vem och när. Om det behövs pengar för att genomföra aktiviteter bör detta diskuteras och beslutas i styrelsen. På Förtroendevaldportalen på Vårdförbundets webbplats finns tips, statistik med mera som gäller rekrytering. Vi rekommenderar också boken Medlemsutveckling som strukturerat går igenom alla steg i medlemsrekrytering för ideella organisationer 6

7 Grundläggande om rekrytering Vem är du? För att kunna rekrytera medlemmar är det viktigt att du först gjort klart för dig varför du själv är medlem och aktiv i just Vårdförbundet. Det är bra om du har en bild över hur den lokala organisationen ser ut, vilka uppgifter den har och var ni står i viktiga frågor. Det underlättar om du har denna helhetssyn när du möter blivande medlemmar. Du som är förtroendevald behöver känna dig tillfreds med ditt uppdrag och ha en vilja att förmedla fördelarna med att vara med i Vårdförbundet. Du bör ha ett stort intresse för andra människor och vara lyhörd för vad de tycker är viktigt i arbetslivet. Du har lätt att skapa förtroende i dina möten med andra och är en god representant för förbundet. Vem ska du rekrytera? Tänk på att anpassa din information till den person eller den grupp som du möter. Det är viktigt att du hela tiden har Vårdförbundets vision i tankarna. Alla som tillhör våra fyra yrkesgrupper är välkomna i Vårdförbundet oberoende av annan utbildning, befattning och arbetsuppgifter. En självklar grupp att vända sig till som förtroendevald är de som nyanställs på arbetsplatsen. Glöm inte att också ställa frågan (Vill du bli medlem?) till de oorganiserade, de som redan är medlemmar i andra fackförbund, studenter, chefer, forskare och lärare inom våra professioner. Tänk på att även visstidsanställda har rätt till medlemskap. Alla kan rekrytera! Glöm aldrig som förtroendevald att du inte är ensam, alla kan rekrytera! Coacha andra medlemmar att rekrytera och ge dem stöd i argument kring varför det är värdefullt att vara medlem. Lika rekryterar ofta lika. Det är alltså större chans att lyckas med rekryteringen om till exempel en som är ny i yrket rekryterar en som just tagit sin examen. Våga fråga - och berätta om medlemsvärdet Om vi ska bli ett starkt förbund med många medlemmar, måste vi alla också förstå varför det är viktigt att rekrytera och vara motiverade. Peppa varandra som förtroendevalda, och coacha andra medlemmar att bjuda in fler till Vårdförbundet. Vi måste hjälpas åt att ställa den oerhört viktiga frågan: Vill du bli medlem? En så enkel fråga kan göra en enorm skillnad, om många ställer den! Alla kan bli skickliga på att rekrytera genom att t.ex. förbereda sig, träna, anpassa sig efter situationen och utvärdera. Sätt dig in i alla delar av medlemskapets värde. Fundera på hur man kan berätta om Vårdförbundet på ett positivt, levande och lockande sätt. Prata alltid gott om Vårdförbundet Håll vad du lovar göra för att signalera trovärdhet. Visa alltid glädje ha roligt i medlemsutvecklingen. 7

8 Alla hälsar på alla för att känna att det är här vi samlas. Spara inte på engagemanget för att vinna förtroende. Visa vår vision villigt sprid kunskapen om Vårdförbundets politik. Tala alltid gott om Vårdförbundet tillsammans är vi Vårdförbundet. Svara snabbt i telefon och på mail välkommen till Vårdförbundet, jag heter XXX XXX vad kan jag hjälpa dig med? Lämna aldrig en missnöjd kollega hur kan vi bäst coacha? Problem pratar vi om för att förbättra oss. Hjälp varandra att hjälpa andra så att vi kan bli fler Vi vill ha nöjda medlemmar Är medlemmarna nöja med sitt medlemskap så behåller vi förmodligen många fler. Medlemmen talar då sannolikt gott om sitt förbund, vilket lockar andra att gå med. Nöjda medlemmar gör också det rekryterande arbetet så mycket lättare. På samma sätt kan en missnöjd medlems berättelse göra rekryteringsarbetet svårt, både ur behållande perspektiv men också för att kunna värva nya medlemmar som fått höra om den negativa upplevelsen. Ge alltid ett trevligt bemötande och ge så bra stöd du kan som förtroendevald, utifrån dina förutsättningar. Sök reda på information, eller lotsa medlemmen till någon annan inom förbundet som kan hjälpa medlemmen, om du känner att personen behöver mer än vad du kan erbjuda. Vårdförbundets medlemmar måste känna att den politik vi gemensamt tar fram och driver kommer från dem själva. D.v.s. att vi driver många medlemmars intressen och inte våra egna käpphästar som förtroendevalda. Förklara gärna hur Vårdförbundets demokratiska organisation ser ut och att det är deras lokala representanter i kongressen som tar fram politiken. Att efterfråga och bemöta synpunkter på ett bra sätt Att bli sedd och lyssnad på som medlem (och som icke-medlem med synpunkter om Vårdförbundet) är viktigt både ur behållande och rekryterande perspektiv. Efterfråga gärna synpunkter på Vårdförbundet aktivt. Lyssnar vi väl, visar intresse och bemöter synpunkter/önskemål/kritik på ett trevligt sätt har vi oerhört mycket att vinna. Vi har dessutom möjlighet att lära oss av synpunkterna vi får. För informationen vidare till andra delar av Vårdförbundet om det är något som hela förbundet kan ha nytta av att känna till. Följande modell är användbar i alla personliga möten, inte minst när vi får kritik: Lyssnande (aktivt och med stor närvaro) Empati (visa äkta omtanke) Acceptans (inse att den du möter upplever ett problem) Problemlösning (kom tillsammans överens om nästa steg) (LEAP modellen, hämtat ur boken Medlemsmodellen, skriven av Angeli Sjöström och Niklas Hill). 8

9 En sådan hantering av kritiken kan lugna många upprörda känslor och skapa en mer positiv inställning till Vårdförbundet, vilket i slutändan kan få en del medlemmar att vilja stanna och ickemedlemmar att gå med. Att bemöta kritik på ett optimalt sätt kan man träna på. Ta alltid personlig kontakt med den som begär utträde ur förbundet. Försök att ta reda på orsaken till att hon/han vill lämna förbundet och försök att få honom/henne att stanna kvar som medlem i Vårdförbundet genom att berätta om de goda skälen till medlemskap. Några konkreta sammanfattade rekryteringstips Börja med att fråga dig själv varför just du är medlem. Har din syn på medlemskapet förändrats från det att du gick med till dagens datum? Är du själv trygg i varför du är medlem är det lätt för dig att sälja in idén till din vän eller kollega. Det absolut bästa sättet att rekrytera en ny medlem är vid det personliga mötet, när som helst och vart som helst. Våga fråga: Är du medlem? Vill du bli medlem?. Du kommer kanske bli förvånad över hur många som bara väntar på att få en inbjudan! Berätta lyckliga historier om när du haft nytta av Vårdförbundet. Det är ett smart sätt att beskriva medlemsvärdet på ett mer levande och lockande sätt. Berättelsen om när du som medlem fick hjälp från Vårdförbundet, eller när ni på din arbetsplats lyckades förändra er arbetsmiljö genom fackligt engagemang. En sådan berättelse kan slå an en sträng i både hjärta och förnuft hos den som lyssnar. Beställ hem foldern Goda skäl att vara medlem i Vårdförbundet och sprid den. Du beställer den kostnadsfritt via medlemsbutiken och Medlemsbutiken. 9

10 Gör Vårdförbundet synligt Lika viktigt som att bjuda in till medlemskap genom att ställa frågan Vill du bli medlem? är förstås att arbeta för att Vårdförbundet är synligt både på arbetsplatserna, i samhällsdebatten, och i andra lämpliga sammanhang, om vi ska kunna rekrytera och behålla många medlemmar. Det måste synas och kommuniceras vad vi gör i Vårdförbundet. Det måste vara tydligt hur man kan engagera sig och göra sin röst hörd som medlem och som grupp. Vi måste också berätta om vad vårt gemensamma arbete gör för skillnad i yrkes- och villkorsfrågor. Det gör att vi med trovärdighet kan nå ut med att vi är den påverkansorganisation och mötesplats vi vill vara, och locka fler till medlemskap. En viktig del för att Vårdförbundet både ska synas, kunna påverka och locka fler är att många väljer att vara aktiva medlemmar. Uppmuntra engagemang, dela med dig av kunskap om hur det kan gå till, hjälp till att skapa kanaler för engagemang och ge gärna mycket positiv feedback när någon engagerat sig. Vårdförbundet på arbetsplatsen Som företrädare för den lokala avdelningen har du ansvar i att coacha de förtroendevalda på arbetsplatserna. Det är på arbetsplatsen som Vårdförbundet är närmast medlemmen och det är ofta där medlemmen har sin första kontakt med förbundet. Därför måste vi synas tydligt och på ett professionellt sätt på varje ställe vi har medlemmar. Förtroendevald på arbetsplatsen har en stor roll. Därför är det nödvändigt att den lokala avdelningen kan bistå med verktyg så att förtroendevalda känner sig trygga med de goda skälen till att vara medlem, vad Vårdförbundet gör och vad vi står för, så att de kan sköta sitt uppdrag på bästa sätt. Den förtroendevalda på arbetsplatsen förväntas bland annat att: Rekrytera medlemmar. Sprida kunskap om Vårdförbundet bland sina kollegor. Synliggöra Vårdförbundet på arbetsplatsen, t.ex. genom att ha relevant och aktuell information tillgänglig, på ett professionellt sätt. Den lokala avdelningen behöver bistå den förtroendevalda på arbetsplatsen med: Utbildning i rekrytering och medlemsutveckling. Uppdaterad information till de förtroendevalda på arbetsplatsen. Ta hjälp av sociala medier (t.ex. facebook, twitter, blogg), mail, brev, hemsidan och möten. 10

11 Beställ hem och dela ut: Skylt till alla förtroendevalda (militärklämma med loggan och texten Förtroendevald/Skyddsombud ) så att alla lätt kan se vem som är förtroendevald. Dessa finns att beställa i medlemsbutiken. Plexiglastavlor med logga. Dessa kan användas för att anslå nyheter och att visa vem som är förtroendevald/skyddsombud. Mallar finns för dessa tavlor i Hitta, som ni kan hjälpa den förtroendevalda med att skriva ut. Foldern Goda skäl att vara medlem i Vårdförbundet. Arbetsplatsbesök Att förtroendevalda med facklig tid går ut till arbetsplatser för att träffa medlemmar och icke medlemmar är ofta efterlängtat och uppskattat av arbetsgrupperna. Besöken ger också bra förutsättningar att både rekrytera och behålla. Detta är förstås en självklar del i det fackliga arbetet, men kan nog ofta göras i större utsträckning än vad som nu sker. Titta på vilka arbetsplatser som borde vara mest prioriterade att besöka, t.ex. arbetsplatser som inte fått besök på länge eller inte har någon förtroendevald. Att prioritera är viktigt, annars blir det lätt så att de arbetsplatser som hör av sig och efterfrågar oss mest får besöken oftast, och inte de med störst behov av besök. Om en arbetsplats redan har en förtroendevald och Vårdförbundet är synligt och tydligt där, är förstås den arbetsplatsen mindre prioriterad att besöka först. Besöket är ändå uppskattat och viktigt att göra någon gång ibland, för att kunna ha en dialog med medlemmar och den lokalt förtroendevalda, kunna svara på frågor om vad vi gör och bjuda in till engagemang. Det är också viktigt för att visa intresse för våra medlemmars situation och för att kunna stötta medlemsgruppen med kompetens i något särskilt ärende. Vi får även chansen att få feedback på Vårdförbundets insatser och kunna berätta ännu mer om värdet av att vara medlem. Dessutom är det värdefullt att kunna bidra med inspiration och ökad kunskap till medlemmarna kring hur de kan påverka sin egen arbetsplats. Att lyckas påverka lokalt är förstås oerhört glädjande för de som arbetar där, i de fall där de sett behov av förändring. Det ger också en situation där Vårdförbundet blir synligt och medlemskapet kanske känns ännu mer värdefullt. 11

12 Rekrytera Rekrytera studenter Att vara studerandemedlem i Vårdförbundet kostar endast 150 kronor för hela studietiden. I medlemskapet ingår råd och stöd, sjukförsäkring, möjlighet till CV-granskning och att kunna söka resestipendier. En del avdelningar delar också ut stipendier i samband med examen vilket är mycket uppskattat av högskolor och studenter. Det har också visat sig vara en bra grund för rekrytering och vi rekommenderar de avdelningar som inte delar ut stipendier att undersöka möjligheten att börja göra det. Termin 1: Det första mötet med studenterna är det viktigaste när det gäller rekrytering av nya medlemmar. Det är viktigt att komma in så tidigt som möjligt i termin 1 för att fånga studenterna eftersom informationsflödet är så stort den första tiden. Till mötet i T1 förbereder du välkomstpresenten och inträdesansökningar, blanketterna ska om möjligt ligga på borden när studenterna kommer in i rummet, annars delas de ut snabbt och lätt innan presentationen startar. Grunden för presentationen är en positiv anda, vi ska gratulera studenterna till det yrkesval de gjort. En power point-presentation har tagits fram och ska användas vid dessa möten. Se till att den som gör klassrumspresentationen är bekväm med att prata inför publik och kan bjuda på sig själv! Under studietiden: Det mest framgångsrika konceptet för rekrytering av studenter är klassrumspresentation, men det är viktigt att göra Vårdförbundet synligt genom närvaro på mässor och bokbord. Studenterna behöver veta att det finns någon, lokalt, att diskutera olika frågor med och som kan ge råd och stöd under studietiden. Termin 5: Information om kollektivavtal, arbetstid, anställningsavtal och anställningsformer. Denna information måste komma i god tid innan studenterna börjar skriva på sina anställningsavtal. Vid detta tillfälle lämnas också information om hur CV-granskningen går till. Under hösten 2012 påbörjades arbetet med att bygga upp en ny studentorganisation, Vårdförbundet Student. En styrelse med engagerade studenter arbetar tillsammans med Vårdförbundets studenthandläggare med att bygga upp organisationen. Rekrytera nya i yrket Våra nya kollegor ute i yrkeslivet eller på universiteten är vår framtid. Därför är det viktigt att träffa alla våra studerandemedlemmar under slutet av termin 5 för att samtala om praktiska saker inför att söka arbete samt att reflektera inför de vårdmöten som kommer. Under vecka och genomförs Mötesplats ny i yrket för studerande på termin 5, vilket ger en möjlighet för blivande kollegor att diskutera sina planer för framtiden, hur man söker jobb och vad som händer under anställningsfasen. Men här ges även utrymme för nya kollegor att samtala om det som är aktuellt just nu. Mötesplatsen kan genomföras på lärosätet i samband med en lektionstimme, eller kanske i samband med en lunch eller kanske på kvällstid på något trevligt ställe. Tveka heller inte för att kalla mötesplatsen för något lockande, som t. ex. karriärkväll. 12

13 Inbjudan görs via mail, webbsidan, anslag på lärosäten samt via mun-till-mun-metoden och som stöd för aktiviteten finns en checklista samt mallar för inbjudan. Glöm inte att även påminna om att de är välkomna till en ny mötesplats några månader efter examen. För att gratulera till examen så kan man erbjuda en lunch i anslutning till avslutningen samtidigt som ett stipendium delas ut till bästa uppsats. Ett brev går även ut till alla som tar sin examen med lycka till-hälsningar från vår förbundsordförande. Under vecka samt bjuder vi in alla som tagit sin examen i januari samt i juni månad till Mötesplats reflektion där nya i yrket ges möjlighet att träffas för att samtala om de första månaderna som yrkesverksam. Här ges tillfälle för våra nya kollegor att själva sätta dagordningen men även att man vid detta tillfälle erbjuder stöd kring anställningen och i yrkesfrågor. Konceptet kan byggas upp runt en lunch hos en stor arbetsgivare eller kring en karriärkväll ute på stan. Tänk dock på att det gäller att locka våra nya kollegor med att de dels kan engagera sig men också bara få möjlighet att träffas för att utbyta erfarenheter med varandra. Även till denna typ av mötesplats finns det färdiga mallar för inbjudan samt en checklista. Rekrytera nyanställda A och O i en framgångsrik medlemsrekrytering är att etablera tidiga och personliga kontakter och att följa upp dem. En självklar arena för att rekrytera nya medlemmar är vid nyanställning. Som rekryteringsansvarig i styrelsen bör du i samråd med resten av styrelsen se till att det finns tydliga rutiner för att möta och rekrytera nyanställda. Samarbeta också med arbetsplatsernas förtroendevalda för att den nyanställda ska få det bästa välkomnandet. Ta vara på den kunskap som finns hos en redan anställd medlem med liknande arbetsuppgifter som den nyanställde. Du kan t.ex. be personen att bli facklig fadder under introduktionstiden på arbetsplatsen. Självklart kan stegen behöva anpassas efter arbetsplats. Ett förslag till genomförande av rekrytering av nyanställd kan t.ex. vara följande: Bevaka planerade nyanställningar. Se till att Vårdförbundet syns i platsannonsen. Gratulera den som fick jobbet. Hälsa välkommen till arbetsplatsen och genomför ett rekryteringssamtal antingen på arbetsplatsen eller på central introduktion för nyanställda. Förtroendevalda på arbetsplatsen välkomnar den nyanställde och berättar om vad som pågår fackligt på arbetsplatsen och vilken coachning som de kan hjälpa till med. Genomför ett uppföljningssamtal. Sammanfatta genomförda åtgärder och utvärdera. 13

14 Rekrytera olika yrkesgrupper I möten med olika grupper av potentiella medlemmar kan man behöva fundera extra på vilken grupp man har framför sig. Det kan krävas både anpassning i det man vill förmedla, sättet att möta gruppen och ett anpassat tänk när det kommer till hur vi fyller medlemskapet med värde. En viktig tumregel för alla olika typer av möten är att det brukar vara lyckat att ta med en person som tillhör den grupp man ska träffa. D.v.s. ska man stå inför en grupp biomedicinska analytiker för att prata om värdet av att vara medlem i Vårdförbundet, så är det klokt att åtminstone en av dem som ska medverka är just biomedicinsk analytiker. Inte minst för att man lättare kan svara på frågor när man tillhör rätt yrke, men också för att man lättare kan identifiera sig som ny medlem i ett förbund om min yrkesgrupp finns representerad på träffen. Chefer och ledare För att kunna rekrytera och behålla de som går in i en chefs- eller ledarskapsroll är det viktigt att tydliggöra medlemskapets värde även för dessa grupper. Var med i rekryteringsprocessen redan från början, sök upp de som sökt jobbet och kallats till intervju och erbjud råd och stöd inför anställningsintervjun. Se till att den nya chefen/ledaren blir välkomnad till sin nya arbetsplats med en liten hälsning, broschyren Vår idé om vårdens ledarskap och en inbjudan till nästa chefsträff. Följ gärna upp detta med en ny kontakt efter ett par veckor med en fråga om hur det går. Det är viktigt att det i varje avdelning om möjligt finns någon som har ett särskilt ansvar för chefer och ledare så att de inte riskerar att möta samma person i flera olika roller. Barnmorskor För att få barnmorskorna att uppleva att de har stöd från Vårdförbundet i villkors- och professionsfrågorna kan vi arbeta mer med att: Synas mer på lärosätena. När vi rekryterar nya studenter ska vi inte glömma de som vidareutbildar sig. Göra fler arbetsplatsbesök. Prata mer om professions- och villkorsfrågor för barnmorskor i olika möten. Dela ut stipendium för bästa D-uppsats. Genomföra aktiviteter på Barnmorskedagen 5 maj. Varför inte samarbeta med Barnmorskeförbundet mer? Ni kanske kan anordna ett möte eller en aktivitet gemensamt? Biomedicinska analytiker Biomedicinska analytiker finns inom många olika verksamhetsområden, ofta på arbetsplatser som är isolerade från övrig vårdverksamhet. Vid rekrytering är därför Vårdförbundets närvaro på arbetsplatsen extra viktigt. Självklart ska man om möjligt ha en biomedicinsk analytiker från Vårdförbundet med vid rekrytering. Att lyfta fram hur Vårdförbundet jobbar med professionsutvecklingen tillsammans med IBL samt villkoren på arbetsplatsen har stor betydelse för värdet av medlemskapet. Lyft särskilt fram den blogg för biomedicinska analytiker som finns på webben. 14

15 Röntgensjuksköterskor Röntgensjuksköterskor och deras viktiga arbete måste synliggöras och här är ett bra tips att lyfta och ta hjälp av medlemmar i rekryteringsarbetet för att få dragkraft. Då röntgensjuksköterskans profession finns inom många olika delar av vården är det viktigt att inte se denna grupp som homogen utan lyfta varje specialitet för sig. Sjuksköterskor Som grundutbildad sjuksköterska öppnar sig många olika yrkesval inom vården och detta är viktigt att tänka på när vi ska attrahera till medlemskap. Den kollegiala gemenskapen ligger ofta i det nära, i den egna specialiteten. Rikta därför gärna medlemskapets budskap till t.ex. skolsjuksköterskor eller onkologisjuksköterskor för att skapa en gemenskap. Lärare Många av våra kollegor som arbetar på universitet och högskolor upplever ofta att andra fackliga organisationer som organiserar lärare står dem närmare detta ska vi ändra på. Ta kontakt med det lärosäte där våra studenter utbildas och boka in en fika och berätta om Vårdförbundet och vad vi kan göra tillsammans med de andra fackliga organisationerna. För våra professioner är Vårdförbundet det självklara valet. 15

16 Inträden och utträden Inträden Hälsa ny medlem välkommen Som ny medlem i Vårdförbundet får man i nuläget ett välkomstbrev av Vådförbundets ordförande. Men det är förstås klokt att som lokal avdelning också ha/ta kontakt, i första hand genom telefon, och i andra hand att skicka ett personligt välkomstmail/brev. Dels för att hälsa välkommen, men också för att beskriva kontaktvägar till Vårdförbundet lokalt, bjuda in till aktiviteter i avdelningen och öppna upp för sätt att kunna engagera sig om man så önskar. Den nya medlemmen bör bli välkomnad av den förtroendevalda på arbetsplatsen. Kolla om det finns en förtroendevald på den nya medlemmens arbetsplats. Ge ett besked till den förtroendevalda om att det finns en ny medlem att välkomna. Den förtroendevalda kan också genom den nya appen medlemskollen få en signal om att det kommer en ny medlem till arbetsplatsen. Stödsystem vid inträden Alla samtal som handlar om inträden? utträden hanteras av medarbetare. Inträdesansökan via telefon 1. Hälsa alltid varmt välkommen och vägled dem genom webbansökan. 2. Berätta om medlemsvärdet utifrån foldern Goda skäl att vara medlem i Vårdförbundet. 3. Berätta vem som är den nya medlemmens närmaste förtroendevalda och att den personen kommer att ta kontakt. 4. Skicka ett mail till närmaste förtroendevalda om att vi fått en ny medlem och att denna ska kontaktas. 5. Berätta om hur den nya medlemmen kan engagera sig och vad som närmast står på agendan i er avdelning. Inträdesansökan via mail, appen, pappersansökan och webben Ring upp medlemmen och hälsa varmt välkommen. Följ sedan steg 2-5 i anvisningen ovan. 16

17 Utträden När en medlem uppger att hon/han vill lämna Vårdförbundet, eller när medlemmen riskerar att bli utesluten p.g.a. bristande betalning, är det oerhört viktigt att vi tar kontakt, för att efterhöra vad som hänt. Vill man verkligen lämna Vårdförbundet och i så fall varför? Endast när vi tar personlig kontakt har vi möjlighet att kunna hjälpa medlemmen om denne vill gå ur, på grund av t.ex. missnöjdhet. Vi får information så att vi vet vad vi behöver förbättra, men också chans att diskutera och eventuellt locka medlemmen att stanna kvar. Utträdesansökan via telefon 1. Fråga alltid vad som har hänt, och vad som gjort att de tagit steget att vilja lämna Vårdförbundet. 2. Lyssna och försök att vägleda. 3. Berätta om medlemskapets värde utifrån Goda skäl. 4. Försök få medlemmen att engagera sig och berätta om kommande aktiviteter. 5. Om medlemmen ändå vill ha en utträdesblankett, tryck på utträde i KOMET. Då skickas ett sms eller mail till närmaste förtroendevalda samt till ordförande att medlemmen begärt en utträdesblankett. Samtidigt skrivs ett följebrev ut som ska skrivas under och skickas tillsammans med utträdesblanketten till medlemmen. Utträdesansökan via mail, brev och Fråga nu Kontakta medlemmen via telefon, i andra hand via mail. Följ sedan stegen i anvisningarna ovan. Stödsystem vid bristande betalning Exempel Det händer att medlemmar som betalar sin medlemsavgift via löneavdrag inte tänker på att flytta med avdraget vid byte av arbetsplats, tjänstledighet eller sjukdom. Då fallerar betalningen och medlemmen riskerar uteslutning. Många känner inte till detta förrän de får meddelande om uteslutande, därför är det oerhört värdefullt att ta kontakt i ett tidigt skede, innan man hunnit få en stor skuld. Vi ska alltid kontakta medlemmen så snart man får kännedom om att betalning inte gjorts. Kontakt via telefon 1. Fråga alltid vad som har hänt och vad som gjort att de inte kunnat betala. 2. Lyssna och försök att vägleda. 3. Berätta om medlemskapets värde utifrån foldern Goda skäl att vara medlem i Vårdförbundet. 4. Försök få medlemmen att engagera sig och berätta om kommande aktiviteter. 5. Om medlemmen ändå vill ha en utträdesblankett så tryck på utträde i KOMET. Då skickas ett sms eller mail till närmaste förtroendevalda samt till ordförande att medlemmen begärt en utträdesblankett. Samtidigt skrivs ett följebrev ut som ska skrivas under och skickas tillsammans med utträdesblanketten till medlemmen. Om medlemmen inte går att nå via telefon - skicka ett mail 1. Inled mailet med att fråga vad som har hänt som gjort att de inte kunnat betala, då vi saknar medlemsavgiften. Berätta om medlemskapets värde utifrån foldern Goda skäl att vara medlem i Vårdförbundet. 17

18 2. Berätta om kommande aktiviteter. 3. Fråga om vi kan erbjuda kontakt med en förtroendevald i medlemmens närhet. 4. Skriv att vi kommer att sakna medlemmen och att hon/han är välkommen att kontakta Vårdförbundet så ni kan prata mer om varför medlemmen vill lämna oss. 5. Skriv under med ditt namn. 18

19 Medlemskoll Den lokalt förtroendevalda på arbetsplatsen behöver på ett lätt och smidigt sätt kunna känna till vilka som är medlemmar på arbetsplatsen. Nu finns en ny app medlemskollen för förtroendevalda att ladda ned till en smartphone eller surfplatta. Här kan den förtroendevalda dels få reda på vilka som är medlemmar, så att han eller hon kan samla till ett medlemsmöte, men också få möjlighet att skicka gruppmeddelanden med information till medlemmarna på arbetsplats efter t.ex. ett samverkansmöte. I appen kommer den förtroendevalda också få en snabb signal på att någon blivit ny medlem (så att medlemmen kan välkomnas) och en signal på att någon väljer att lämna Vårdförbundet (där den förtroendevalda också kan ställa frågan om varför man inte vill vara kvar som medlem). Ladda hem appen direkt i telefonen eller surfplattan här: https://vardforbundet.se/app Medlemsstatistik För att förtroendevalda ska kunna följa upp vår medlemsutveckling så finns Medlemstatistik online som presenteras på vår webb. Där kan man följa avdelningens målsättningar men även in- och utträden samt våra olika målgruppers medlemsutveckling. För att kunna jobba strategiskt med medlemsutvecklingen så finns det även en utförligare statistik som presenteras varje månad där vi även kan se utträdesorsaker. Denna statistik ska vara en självklar punkt vid alla styrelsemöten, men även vid andra interna möten tillsammans med förtroendevalda. 19

20 Engagemang och aktivism För att få ett starkt Vårdförbund som kan påverka, synas och kännas betydelsefullt att vara medlem i, behöver vi inte bara vara många medlemmar, utan också ha många aktiva medlemmar. En föreställning som ofta finns i vårt samhälle är att dagens människor engagerar sig allt mindre ideellt. Så är dock inte fallet när man granskar verkligheten. Människors engagemang i Sverige är större än någonsin, menar Johan von Essen, teologie doktor, som tillsammans med Lars Svedberg, professor, har studerat svenskarnas engagemang de senaste 20 åren genom de befolkningsundersökningar som har gjorts från 1992 till Den senaste befolkningsundersökningen visar att 75 procent av befolkningen är eller har varit ideellt engagerade. Tvärtemot spekulationer om minskat engagemang och färre medlemskap visar studien att svenskars ideella arbete är väldigt stabilt över tid (från Samtal & Samverkan, se De stora frågorna är hur vi gemensamt i Vårdförbundet bjuder in till engagemang från våra medlemmar, och vilken typ av engagemang som vi skapar arenor för, men också om hur vi gör det "attraktivt" att lägga sitt engagemang i just Vårdförbundet. Det finns många frågor inom Vårdförbundet som medlemmar redan idag engagerar sig i, men det finns sannolikt också stora möjligheter att kunna ge fler chansen att hitta just den sakfråga som han eller hon brinner för i Vårdförbundet och skapa ännu bättre förutsättningar för medlemsengagemang. Säker vård, vårdmiljö, lön, arbetstid, arbetsmiljö, internationella frågor och mångfaldsfrågor är några av de områden som Vårdförbundet jobbar med. Kan vi engagera fler medlemmar i dessa frågor? Eller finns det andra frågor som medlemmar är intresserade av att engagera sig kring? På vilket sätt fångar vi i så fall upp detta? Att skapa bra förutsättningar för medlemsengagemang Några viktiga aspekter för att gynna medlemsengagemang hämtade ur boken "Medlemsmodellen" skriven av Angeli Sjöström och Niklas Hill, är: Människor anger ofta tidsbrist som svar på frågan varför de inte vill engagera sig. Men bakom argumentet gömmer sig ofta okunskap och osäkerhet om vad ett större engagemang skulle innebära. Berätta om de möjligheter till engagemang som finns. Människor vill känna sig kompetenta, betydelsefulla och omtyckta. Samtidigt är vi alla rädda för att bli ignorerade, förödmjukade eller avvisade. Som organisationens företrädare måste ni förhålla er till sådant. Se till att alla medlemmar känner sig sedda, att de blir tagna på allvar, lyssnas till, uppmuntras och får en uppgift om de så önskar. Om alla medlemmar vet att deras engagemang välkomnas och att de behövs, så ökar sannolikt chansen att de hör av sig självmant. Men många kommer ändå inte att själva ta initiativ och det vore synd, och framförallt onödigt, att missa deras engagemang. Det som behövs är personlig kontakt. Ofta tror man att ett nej är ett nej för alltid, fastän det egentligen bara är ett nej just då. Kanske har medlemmen en livssituation som omöjliggör engagemang i stunden, men gärna skulle tacka ja ett halvår senare. Självklart är det dock viktigt att känna av situationen och fråga med måtta. Men fortsätt fråga. 20

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem?

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Idéer från ett seminarum för föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning och för personal inom stödverksamheter En del av projektet Egen växtkraft Barns

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef EN GUIDE FRÅN TIDNINGEN CHEF 17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER Verktygen som gör ditt ledarliv lättare ny som chef INGÅNG Peppa dig själv Copyright Chef 2006 Denna pocketguide

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med!

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med! En guide från Tidningen Chef pocket Ta befälet. Kliv fram som ledare Lyhört ledarskap. Alla ska med! Bygg ditt Bli proffs på att leda laget team till framgång sju steg som tar er mot mål ingång.»grunden

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Att synas och bli flera. En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar

Att synas och bli flera. En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar Att synas och bli flera En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar 1 Att synas och bli flera Det går bra nu. Sacoförbunden växer och får kontinuerligt fler medlemmar.

Läs mer

Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp

Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp 2011 11 16 Innehållsförteckning Sid. 2...Arbetsgruppen för medlemsvärvning Sid. 3...Satsa på befintliga medlemmar Sid.

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer