Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling"

Transkript

1 Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

2 Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling av vården i stort. Vi tror inte att det är frågor som engagerar färre nu än de gjorde för tio eller tjugo år sedan. Men ändå tappar vi medlemmar. Vår medlemsrekrytering fungerar bra när det gäller studenter. De senaste åren har antalet studerandemedlemmar ökat, men tyvärr väljer många att inte stanna kvar när de blir yrkesverksamma. Vad beror det på? Är vi för dåliga på att tala om vilka fördelar medlemskapet innebär och vad vår påverkan gör för skillnad? Det är inte enbart genom nya utvecklingsprojekt som vi kan locka fler. Det handlar också om att hitta nya arbetssätt för oss som är förtroendevalda, så att varje medlem känner att det vi gör är relevant just för mig. Det är viktigt att var och en kan känna en närhet till de frågor som drivs och kan se att vårt gemensamma engagemang skapar resultat. Vi är en stor organisation personer från fyra olika yrken, spridda över hela landet. Vi har mycket gemensamt, men är också olika. Eftersom vi just nu är inne i en stor generationsväxling är det extra viktigt att tydliggöra Vårdförbundets uppdrag och att självkritiskt granska vår verksamhet och våra arbetssätt. Hur kan vi bli öppnare, smartare, starkare? Hur kan vi bli fler? Vi hoppas att vi kan ta flera kliv framåt i att utveckla vår organisation så att vi får fler att stanna kvar och att vi kan skapa nya sätt att kanalisera allt det engagemang som finns hos våra medlemmar. Vi som är förtroendevalda har till största uppgift att lyssna och samla kraften från medlemmarna. Inspirera, engagera och visa att vi tror att det går att förändra framtiden. Lycka till! 2

3 Innehåll Vårdförbundets vision & stadga... 4 Styrelsens ansvar i rekryteringsprocessen... 5 Grundläggande om rekrytering... 7 Gör Vårdförbundet synligt Rekrytera Inträden och utträden Medlemskoll Engagemang och aktivism Kom ihåg!

4 Vårdförbundets vision & stadga Vårdförbundets vision för hälsa och helhet 2018 Kongressen 2008 enades om en gemensam vision för Vårdförbundet. I visionen är det övergripande målet att: Vårdförbundet är den kollegiala mötesplatsen och självklara organisationen för legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor och studenter inom respektive utbildning. Vårdförbundets stadga Stadgan slår fast att Vårdförbundet ska: Utveckla och stärka yrket samt främja den enskilde individens utveckling i sin yrkesroll. Förbättra individens och kollektivets villkor och förutsättningar för yrket och möjligheter till utveckling i arbetslivet. Påverka utvecklingen i samhällsfrågor. Påverka utvecklingen av hälso- och sjukvården på arbetsplatsen, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Stadgan beskriver vem som kan bli medlem i Vårdförbundet och vilka möjligheter, rättigheter och skyldigheter man har som medlem. 4

5 Styrelsens ansvar i rekryteringsprocessen En levande diskussion om de fackliga grundvärderingarna är alltid en viktig del i det fackliga arbetet. Det fackliga innehållet måste ständigt återvinnas och utvecklas. För att lyckas med det måste vi stå på en stabil grund och den grunden utgörs av en bra och väl fungerande medlemsrekrytering. Rekrytering är hela styrelsens ansvar, men styrelsen bör också utse en rekryteringsansvarig som kan fokusera extra på det praktiska rekryteringsarbetet av nya medlemmar och att regelbundet följa medlemsutvecklingen. Medlemsrekrytering ska alltid vara en stående punkt på dagordningen vid styrelsesammanträdena. Styrelsen har ett gemensamt ansvar för att utarbeta lämpliga rekryteringsrutiner. Rutinerna måste utvärderas regelbundet så att de känns aktuella och kan användas effektivt. Nya medlemmar kan ha olika intressen och villkoren för det fackliga arbetet förändras kontinuerligt genom samhällsutvecklingen. Kartlägg och planera För att kunna bedriva ett gott rekryteringsarbete i avdelningen behöver ni kartlägga möjligheterna till rekrytering och formulera en plan. Använd gärna checklistan nedan i ert planeringsarbete. Kartlägg följande för att ta reda på vilka möjligheter som finns till rekrytering i avdelningen: Antal legitimerade yrkesutövare i länet/avdelningen Antal organiserade i Vårdförbundet Antal organiserade i andra förbund såsom Vision, Naturvetarna eller Ledarna Antal oorganiserade Organisationsgraden i er avdelning (Antal procent medlemmar av det totala antalet legitimerade yrkesutövare i er avdelning). Medlemmar som lämnat Vårdförbundet - Varför? Vart tog de vägen? Nyanställningar på gång? Hämta in uppgifter från arbetsgivaren, medlemskollen eller från förhandlingsunderlag. Rapportera resultaten från kartläggningen till styrelsen. Sätt upp konkreta mål och gör en handlingsplan Utgå från resultaten från kartläggningen och sätt mål för hur många och vilka ni ska rekrytera. Sätt en tidsgräns - När ska ni ha uppnått era mål? Sätt upp delmål/etappmål på vägen. Målen ska vara realistiska, konkreta, mätbara och ska leda till handling. Utarbeta och dokumentera rekryteringsrutiner och gör en aktivitetsplan. Hur ska ni arbeta för att rekrytera olika grupper? Vilken/vilka metoder ska användas? 5

6 Ta gärna kontakt med rekryteringsansvariga i andra avdelningar för att få idéer och lära av andras erfarenheter. Skapa nätverk. Besök rekryteringssidorna på Förtroendevaldaportalen på Vårdförbundets webbplats Planera och skriv ned vad som ska göras, av vem och när. Om det behövs pengar för att genomföra aktiviteter bör detta diskuteras och beslutas i styrelsen. På Förtroendevaldportalen på Vårdförbundets webbplats finns tips, statistik med mera som gäller rekrytering. Vi rekommenderar också boken Medlemsutveckling som strukturerat går igenom alla steg i medlemsrekrytering för ideella organisationer 6

7 Grundläggande om rekrytering Vem är du? För att kunna rekrytera medlemmar är det viktigt att du först gjort klart för dig varför du själv är medlem och aktiv i just Vårdförbundet. Det är bra om du har en bild över hur den lokala organisationen ser ut, vilka uppgifter den har och var ni står i viktiga frågor. Det underlättar om du har denna helhetssyn när du möter blivande medlemmar. Du som är förtroendevald behöver känna dig tillfreds med ditt uppdrag och ha en vilja att förmedla fördelarna med att vara med i Vårdförbundet. Du bör ha ett stort intresse för andra människor och vara lyhörd för vad de tycker är viktigt i arbetslivet. Du har lätt att skapa förtroende i dina möten med andra och är en god representant för förbundet. Vem ska du rekrytera? Tänk på att anpassa din information till den person eller den grupp som du möter. Det är viktigt att du hela tiden har Vårdförbundets vision i tankarna. Alla som tillhör våra fyra yrkesgrupper är välkomna i Vårdförbundet oberoende av annan utbildning, befattning och arbetsuppgifter. En självklar grupp att vända sig till som förtroendevald är de som nyanställs på arbetsplatsen. Glöm inte att också ställa frågan (Vill du bli medlem?) till de oorganiserade, de som redan är medlemmar i andra fackförbund, studenter, chefer, forskare och lärare inom våra professioner. Tänk på att även visstidsanställda har rätt till medlemskap. Alla kan rekrytera! Glöm aldrig som förtroendevald att du inte är ensam, alla kan rekrytera! Coacha andra medlemmar att rekrytera och ge dem stöd i argument kring varför det är värdefullt att vara medlem. Lika rekryterar ofta lika. Det är alltså större chans att lyckas med rekryteringen om till exempel en som är ny i yrket rekryterar en som just tagit sin examen. Våga fråga - och berätta om medlemsvärdet Om vi ska bli ett starkt förbund med många medlemmar, måste vi alla också förstå varför det är viktigt att rekrytera och vara motiverade. Peppa varandra som förtroendevalda, och coacha andra medlemmar att bjuda in fler till Vårdförbundet. Vi måste hjälpas åt att ställa den oerhört viktiga frågan: Vill du bli medlem? En så enkel fråga kan göra en enorm skillnad, om många ställer den! Alla kan bli skickliga på att rekrytera genom att t.ex. förbereda sig, träna, anpassa sig efter situationen och utvärdera. Sätt dig in i alla delar av medlemskapets värde. Fundera på hur man kan berätta om Vårdförbundet på ett positivt, levande och lockande sätt. Prata alltid gott om Vårdförbundet Håll vad du lovar göra för att signalera trovärdhet. Visa alltid glädje ha roligt i medlemsutvecklingen. 7

8 Alla hälsar på alla för att känna att det är här vi samlas. Spara inte på engagemanget för att vinna förtroende. Visa vår vision villigt sprid kunskapen om Vårdförbundets politik. Tala alltid gott om Vårdförbundet tillsammans är vi Vårdförbundet. Svara snabbt i telefon och på mail välkommen till Vårdförbundet, jag heter XXX XXX vad kan jag hjälpa dig med? Lämna aldrig en missnöjd kollega hur kan vi bäst coacha? Problem pratar vi om för att förbättra oss. Hjälp varandra att hjälpa andra så att vi kan bli fler Vi vill ha nöjda medlemmar Är medlemmarna nöja med sitt medlemskap så behåller vi förmodligen många fler. Medlemmen talar då sannolikt gott om sitt förbund, vilket lockar andra att gå med. Nöjda medlemmar gör också det rekryterande arbetet så mycket lättare. På samma sätt kan en missnöjd medlems berättelse göra rekryteringsarbetet svårt, både ur behållande perspektiv men också för att kunna värva nya medlemmar som fått höra om den negativa upplevelsen. Ge alltid ett trevligt bemötande och ge så bra stöd du kan som förtroendevald, utifrån dina förutsättningar. Sök reda på information, eller lotsa medlemmen till någon annan inom förbundet som kan hjälpa medlemmen, om du känner att personen behöver mer än vad du kan erbjuda. Vårdförbundets medlemmar måste känna att den politik vi gemensamt tar fram och driver kommer från dem själva. D.v.s. att vi driver många medlemmars intressen och inte våra egna käpphästar som förtroendevalda. Förklara gärna hur Vårdförbundets demokratiska organisation ser ut och att det är deras lokala representanter i kongressen som tar fram politiken. Att efterfråga och bemöta synpunkter på ett bra sätt Att bli sedd och lyssnad på som medlem (och som icke-medlem med synpunkter om Vårdförbundet) är viktigt både ur behållande och rekryterande perspektiv. Efterfråga gärna synpunkter på Vårdförbundet aktivt. Lyssnar vi väl, visar intresse och bemöter synpunkter/önskemål/kritik på ett trevligt sätt har vi oerhört mycket att vinna. Vi har dessutom möjlighet att lära oss av synpunkterna vi får. För informationen vidare till andra delar av Vårdförbundet om det är något som hela förbundet kan ha nytta av att känna till. Följande modell är användbar i alla personliga möten, inte minst när vi får kritik: Lyssnande (aktivt och med stor närvaro) Empati (visa äkta omtanke) Acceptans (inse att den du möter upplever ett problem) Problemlösning (kom tillsammans överens om nästa steg) (LEAP modellen, hämtat ur boken Medlemsmodellen, skriven av Angeli Sjöström och Niklas Hill). 8

9 En sådan hantering av kritiken kan lugna många upprörda känslor och skapa en mer positiv inställning till Vårdförbundet, vilket i slutändan kan få en del medlemmar att vilja stanna och ickemedlemmar att gå med. Att bemöta kritik på ett optimalt sätt kan man träna på. Ta alltid personlig kontakt med den som begär utträde ur förbundet. Försök att ta reda på orsaken till att hon/han vill lämna förbundet och försök att få honom/henne att stanna kvar som medlem i Vårdförbundet genom att berätta om de goda skälen till medlemskap. Några konkreta sammanfattade rekryteringstips Börja med att fråga dig själv varför just du är medlem. Har din syn på medlemskapet förändrats från det att du gick med till dagens datum? Är du själv trygg i varför du är medlem är det lätt för dig att sälja in idén till din vän eller kollega. Det absolut bästa sättet att rekrytera en ny medlem är vid det personliga mötet, när som helst och vart som helst. Våga fråga: Är du medlem? Vill du bli medlem?. Du kommer kanske bli förvånad över hur många som bara väntar på att få en inbjudan! Berätta lyckliga historier om när du haft nytta av Vårdförbundet. Det är ett smart sätt att beskriva medlemsvärdet på ett mer levande och lockande sätt. Berättelsen om när du som medlem fick hjälp från Vårdförbundet, eller när ni på din arbetsplats lyckades förändra er arbetsmiljö genom fackligt engagemang. En sådan berättelse kan slå an en sträng i både hjärta och förnuft hos den som lyssnar. Beställ hem foldern Goda skäl att vara medlem i Vårdförbundet och sprid den. Du beställer den kostnadsfritt via medlemsbutiken och Medlemsbutiken. 9

10 Gör Vårdförbundet synligt Lika viktigt som att bjuda in till medlemskap genom att ställa frågan Vill du bli medlem? är förstås att arbeta för att Vårdförbundet är synligt både på arbetsplatserna, i samhällsdebatten, och i andra lämpliga sammanhang, om vi ska kunna rekrytera och behålla många medlemmar. Det måste synas och kommuniceras vad vi gör i Vårdförbundet. Det måste vara tydligt hur man kan engagera sig och göra sin röst hörd som medlem och som grupp. Vi måste också berätta om vad vårt gemensamma arbete gör för skillnad i yrkes- och villkorsfrågor. Det gör att vi med trovärdighet kan nå ut med att vi är den påverkansorganisation och mötesplats vi vill vara, och locka fler till medlemskap. En viktig del för att Vårdförbundet både ska synas, kunna påverka och locka fler är att många väljer att vara aktiva medlemmar. Uppmuntra engagemang, dela med dig av kunskap om hur det kan gå till, hjälp till att skapa kanaler för engagemang och ge gärna mycket positiv feedback när någon engagerat sig. Vårdförbundet på arbetsplatsen Som företrädare för den lokala avdelningen har du ansvar i att coacha de förtroendevalda på arbetsplatserna. Det är på arbetsplatsen som Vårdförbundet är närmast medlemmen och det är ofta där medlemmen har sin första kontakt med förbundet. Därför måste vi synas tydligt och på ett professionellt sätt på varje ställe vi har medlemmar. Förtroendevald på arbetsplatsen har en stor roll. Därför är det nödvändigt att den lokala avdelningen kan bistå med verktyg så att förtroendevalda känner sig trygga med de goda skälen till att vara medlem, vad Vårdförbundet gör och vad vi står för, så att de kan sköta sitt uppdrag på bästa sätt. Den förtroendevalda på arbetsplatsen förväntas bland annat att: Rekrytera medlemmar. Sprida kunskap om Vårdförbundet bland sina kollegor. Synliggöra Vårdförbundet på arbetsplatsen, t.ex. genom att ha relevant och aktuell information tillgänglig, på ett professionellt sätt. Den lokala avdelningen behöver bistå den förtroendevalda på arbetsplatsen med: Utbildning i rekrytering och medlemsutveckling. Uppdaterad information till de förtroendevalda på arbetsplatsen. Ta hjälp av sociala medier (t.ex. facebook, twitter, blogg), mail, brev, hemsidan och möten. 10

11 Beställ hem och dela ut: Skylt till alla förtroendevalda (militärklämma med loggan och texten Förtroendevald/Skyddsombud ) så att alla lätt kan se vem som är förtroendevald. Dessa finns att beställa i medlemsbutiken. Plexiglastavlor med logga. Dessa kan användas för att anslå nyheter och att visa vem som är förtroendevald/skyddsombud. Mallar finns för dessa tavlor i Hitta, som ni kan hjälpa den förtroendevalda med att skriva ut. Foldern Goda skäl att vara medlem i Vårdförbundet. Arbetsplatsbesök Att förtroendevalda med facklig tid går ut till arbetsplatser för att träffa medlemmar och icke medlemmar är ofta efterlängtat och uppskattat av arbetsgrupperna. Besöken ger också bra förutsättningar att både rekrytera och behålla. Detta är förstås en självklar del i det fackliga arbetet, men kan nog ofta göras i större utsträckning än vad som nu sker. Titta på vilka arbetsplatser som borde vara mest prioriterade att besöka, t.ex. arbetsplatser som inte fått besök på länge eller inte har någon förtroendevald. Att prioritera är viktigt, annars blir det lätt så att de arbetsplatser som hör av sig och efterfrågar oss mest får besöken oftast, och inte de med störst behov av besök. Om en arbetsplats redan har en förtroendevald och Vårdförbundet är synligt och tydligt där, är förstås den arbetsplatsen mindre prioriterad att besöka först. Besöket är ändå uppskattat och viktigt att göra någon gång ibland, för att kunna ha en dialog med medlemmar och den lokalt förtroendevalda, kunna svara på frågor om vad vi gör och bjuda in till engagemang. Det är också viktigt för att visa intresse för våra medlemmars situation och för att kunna stötta medlemsgruppen med kompetens i något särskilt ärende. Vi får även chansen att få feedback på Vårdförbundets insatser och kunna berätta ännu mer om värdet av att vara medlem. Dessutom är det värdefullt att kunna bidra med inspiration och ökad kunskap till medlemmarna kring hur de kan påverka sin egen arbetsplats. Att lyckas påverka lokalt är förstås oerhört glädjande för de som arbetar där, i de fall där de sett behov av förändring. Det ger också en situation där Vårdförbundet blir synligt och medlemskapet kanske känns ännu mer värdefullt. 11

12 Rekrytera Rekrytera studenter Att vara studerandemedlem i Vårdförbundet kostar endast 150 kronor för hela studietiden. I medlemskapet ingår råd och stöd, sjukförsäkring, möjlighet till CV-granskning och att kunna söka resestipendier. En del avdelningar delar också ut stipendier i samband med examen vilket är mycket uppskattat av högskolor och studenter. Det har också visat sig vara en bra grund för rekrytering och vi rekommenderar de avdelningar som inte delar ut stipendier att undersöka möjligheten att börja göra det. Termin 1: Det första mötet med studenterna är det viktigaste när det gäller rekrytering av nya medlemmar. Det är viktigt att komma in så tidigt som möjligt i termin 1 för att fånga studenterna eftersom informationsflödet är så stort den första tiden. Till mötet i T1 förbereder du välkomstpresenten och inträdesansökningar, blanketterna ska om möjligt ligga på borden när studenterna kommer in i rummet, annars delas de ut snabbt och lätt innan presentationen startar. Grunden för presentationen är en positiv anda, vi ska gratulera studenterna till det yrkesval de gjort. En power point-presentation har tagits fram och ska användas vid dessa möten. Se till att den som gör klassrumspresentationen är bekväm med att prata inför publik och kan bjuda på sig själv! Under studietiden: Det mest framgångsrika konceptet för rekrytering av studenter är klassrumspresentation, men det är viktigt att göra Vårdförbundet synligt genom närvaro på mässor och bokbord. Studenterna behöver veta att det finns någon, lokalt, att diskutera olika frågor med och som kan ge råd och stöd under studietiden. Termin 5: Information om kollektivavtal, arbetstid, anställningsavtal och anställningsformer. Denna information måste komma i god tid innan studenterna börjar skriva på sina anställningsavtal. Vid detta tillfälle lämnas också information om hur CV-granskningen går till. Under hösten 2012 påbörjades arbetet med att bygga upp en ny studentorganisation, Vårdförbundet Student. En styrelse med engagerade studenter arbetar tillsammans med Vårdförbundets studenthandläggare med att bygga upp organisationen. Rekrytera nya i yrket Våra nya kollegor ute i yrkeslivet eller på universiteten är vår framtid. Därför är det viktigt att träffa alla våra studerandemedlemmar under slutet av termin 5 för att samtala om praktiska saker inför att söka arbete samt att reflektera inför de vårdmöten som kommer. Under vecka och genomförs Mötesplats ny i yrket för studerande på termin 5, vilket ger en möjlighet för blivande kollegor att diskutera sina planer för framtiden, hur man söker jobb och vad som händer under anställningsfasen. Men här ges även utrymme för nya kollegor att samtala om det som är aktuellt just nu. Mötesplatsen kan genomföras på lärosätet i samband med en lektionstimme, eller kanske i samband med en lunch eller kanske på kvällstid på något trevligt ställe. Tveka heller inte för att kalla mötesplatsen för något lockande, som t. ex. karriärkväll. 12

13 Inbjudan görs via mail, webbsidan, anslag på lärosäten samt via mun-till-mun-metoden och som stöd för aktiviteten finns en checklista samt mallar för inbjudan. Glöm inte att även påminna om att de är välkomna till en ny mötesplats några månader efter examen. För att gratulera till examen så kan man erbjuda en lunch i anslutning till avslutningen samtidigt som ett stipendium delas ut till bästa uppsats. Ett brev går även ut till alla som tar sin examen med lycka till-hälsningar från vår förbundsordförande. Under vecka samt bjuder vi in alla som tagit sin examen i januari samt i juni månad till Mötesplats reflektion där nya i yrket ges möjlighet att träffas för att samtala om de första månaderna som yrkesverksam. Här ges tillfälle för våra nya kollegor att själva sätta dagordningen men även att man vid detta tillfälle erbjuder stöd kring anställningen och i yrkesfrågor. Konceptet kan byggas upp runt en lunch hos en stor arbetsgivare eller kring en karriärkväll ute på stan. Tänk dock på att det gäller att locka våra nya kollegor med att de dels kan engagera sig men också bara få möjlighet att träffas för att utbyta erfarenheter med varandra. Även till denna typ av mötesplats finns det färdiga mallar för inbjudan samt en checklista. Rekrytera nyanställda A och O i en framgångsrik medlemsrekrytering är att etablera tidiga och personliga kontakter och att följa upp dem. En självklar arena för att rekrytera nya medlemmar är vid nyanställning. Som rekryteringsansvarig i styrelsen bör du i samråd med resten av styrelsen se till att det finns tydliga rutiner för att möta och rekrytera nyanställda. Samarbeta också med arbetsplatsernas förtroendevalda för att den nyanställda ska få det bästa välkomnandet. Ta vara på den kunskap som finns hos en redan anställd medlem med liknande arbetsuppgifter som den nyanställde. Du kan t.ex. be personen att bli facklig fadder under introduktionstiden på arbetsplatsen. Självklart kan stegen behöva anpassas efter arbetsplats. Ett förslag till genomförande av rekrytering av nyanställd kan t.ex. vara följande: Bevaka planerade nyanställningar. Se till att Vårdförbundet syns i platsannonsen. Gratulera den som fick jobbet. Hälsa välkommen till arbetsplatsen och genomför ett rekryteringssamtal antingen på arbetsplatsen eller på central introduktion för nyanställda. Förtroendevalda på arbetsplatsen välkomnar den nyanställde och berättar om vad som pågår fackligt på arbetsplatsen och vilken coachning som de kan hjälpa till med. Genomför ett uppföljningssamtal. Sammanfatta genomförda åtgärder och utvärdera. 13

14 Rekrytera olika yrkesgrupper I möten med olika grupper av potentiella medlemmar kan man behöva fundera extra på vilken grupp man har framför sig. Det kan krävas både anpassning i det man vill förmedla, sättet att möta gruppen och ett anpassat tänk när det kommer till hur vi fyller medlemskapet med värde. En viktig tumregel för alla olika typer av möten är att det brukar vara lyckat att ta med en person som tillhör den grupp man ska träffa. D.v.s. ska man stå inför en grupp biomedicinska analytiker för att prata om värdet av att vara medlem i Vårdförbundet, så är det klokt att åtminstone en av dem som ska medverka är just biomedicinsk analytiker. Inte minst för att man lättare kan svara på frågor när man tillhör rätt yrke, men också för att man lättare kan identifiera sig som ny medlem i ett förbund om min yrkesgrupp finns representerad på träffen. Chefer och ledare För att kunna rekrytera och behålla de som går in i en chefs- eller ledarskapsroll är det viktigt att tydliggöra medlemskapets värde även för dessa grupper. Var med i rekryteringsprocessen redan från början, sök upp de som sökt jobbet och kallats till intervju och erbjud råd och stöd inför anställningsintervjun. Se till att den nya chefen/ledaren blir välkomnad till sin nya arbetsplats med en liten hälsning, broschyren Vår idé om vårdens ledarskap och en inbjudan till nästa chefsträff. Följ gärna upp detta med en ny kontakt efter ett par veckor med en fråga om hur det går. Det är viktigt att det i varje avdelning om möjligt finns någon som har ett särskilt ansvar för chefer och ledare så att de inte riskerar att möta samma person i flera olika roller. Barnmorskor För att få barnmorskorna att uppleva att de har stöd från Vårdförbundet i villkors- och professionsfrågorna kan vi arbeta mer med att: Synas mer på lärosätena. När vi rekryterar nya studenter ska vi inte glömma de som vidareutbildar sig. Göra fler arbetsplatsbesök. Prata mer om professions- och villkorsfrågor för barnmorskor i olika möten. Dela ut stipendium för bästa D-uppsats. Genomföra aktiviteter på Barnmorskedagen 5 maj. Varför inte samarbeta med Barnmorskeförbundet mer? Ni kanske kan anordna ett möte eller en aktivitet gemensamt? Biomedicinska analytiker Biomedicinska analytiker finns inom många olika verksamhetsområden, ofta på arbetsplatser som är isolerade från övrig vårdverksamhet. Vid rekrytering är därför Vårdförbundets närvaro på arbetsplatsen extra viktigt. Självklart ska man om möjligt ha en biomedicinsk analytiker från Vårdförbundet med vid rekrytering. Att lyfta fram hur Vårdförbundet jobbar med professionsutvecklingen tillsammans med IBL samt villkoren på arbetsplatsen har stor betydelse för värdet av medlemskapet. Lyft särskilt fram den blogg för biomedicinska analytiker som finns på webben. 14

15 Röntgensjuksköterskor Röntgensjuksköterskor och deras viktiga arbete måste synliggöras och här är ett bra tips att lyfta och ta hjälp av medlemmar i rekryteringsarbetet för att få dragkraft. Då röntgensjuksköterskans profession finns inom många olika delar av vården är det viktigt att inte se denna grupp som homogen utan lyfta varje specialitet för sig. Sjuksköterskor Som grundutbildad sjuksköterska öppnar sig många olika yrkesval inom vården och detta är viktigt att tänka på när vi ska attrahera till medlemskap. Den kollegiala gemenskapen ligger ofta i det nära, i den egna specialiteten. Rikta därför gärna medlemskapets budskap till t.ex. skolsjuksköterskor eller onkologisjuksköterskor för att skapa en gemenskap. Lärare Många av våra kollegor som arbetar på universitet och högskolor upplever ofta att andra fackliga organisationer som organiserar lärare står dem närmare detta ska vi ändra på. Ta kontakt med det lärosäte där våra studenter utbildas och boka in en fika och berätta om Vårdförbundet och vad vi kan göra tillsammans med de andra fackliga organisationerna. För våra professioner är Vårdförbundet det självklara valet. 15

16 Inträden och utträden Inträden Hälsa ny medlem välkommen Som ny medlem i Vårdförbundet får man i nuläget ett välkomstbrev av Vådförbundets ordförande. Men det är förstås klokt att som lokal avdelning också ha/ta kontakt, i första hand genom telefon, och i andra hand att skicka ett personligt välkomstmail/brev. Dels för att hälsa välkommen, men också för att beskriva kontaktvägar till Vårdförbundet lokalt, bjuda in till aktiviteter i avdelningen och öppna upp för sätt att kunna engagera sig om man så önskar. Den nya medlemmen bör bli välkomnad av den förtroendevalda på arbetsplatsen. Kolla om det finns en förtroendevald på den nya medlemmens arbetsplats. Ge ett besked till den förtroendevalda om att det finns en ny medlem att välkomna. Den förtroendevalda kan också genom den nya appen medlemskollen få en signal om att det kommer en ny medlem till arbetsplatsen. Stödsystem vid inträden Alla samtal som handlar om inträden? utträden hanteras av medarbetare. Inträdesansökan via telefon 1. Hälsa alltid varmt välkommen och vägled dem genom webbansökan. 2. Berätta om medlemsvärdet utifrån foldern Goda skäl att vara medlem i Vårdförbundet. 3. Berätta vem som är den nya medlemmens närmaste förtroendevalda och att den personen kommer att ta kontakt. 4. Skicka ett mail till närmaste förtroendevalda om att vi fått en ny medlem och att denna ska kontaktas. 5. Berätta om hur den nya medlemmen kan engagera sig och vad som närmast står på agendan i er avdelning. Inträdesansökan via mail, appen, pappersansökan och webben Ring upp medlemmen och hälsa varmt välkommen. Följ sedan steg 2-5 i anvisningen ovan. 16

17 Utträden När en medlem uppger att hon/han vill lämna Vårdförbundet, eller när medlemmen riskerar att bli utesluten p.g.a. bristande betalning, är det oerhört viktigt att vi tar kontakt, för att efterhöra vad som hänt. Vill man verkligen lämna Vårdförbundet och i så fall varför? Endast när vi tar personlig kontakt har vi möjlighet att kunna hjälpa medlemmen om denne vill gå ur, på grund av t.ex. missnöjdhet. Vi får information så att vi vet vad vi behöver förbättra, men också chans att diskutera och eventuellt locka medlemmen att stanna kvar. Utträdesansökan via telefon 1. Fråga alltid vad som har hänt, och vad som gjort att de tagit steget att vilja lämna Vårdförbundet. 2. Lyssna och försök att vägleda. 3. Berätta om medlemskapets värde utifrån Goda skäl. 4. Försök få medlemmen att engagera sig och berätta om kommande aktiviteter. 5. Om medlemmen ändå vill ha en utträdesblankett, tryck på utträde i KOMET. Då skickas ett sms eller mail till närmaste förtroendevalda samt till ordförande att medlemmen begärt en utträdesblankett. Samtidigt skrivs ett följebrev ut som ska skrivas under och skickas tillsammans med utträdesblanketten till medlemmen. Utträdesansökan via mail, brev och Fråga nu Kontakta medlemmen via telefon, i andra hand via mail. Följ sedan stegen i anvisningarna ovan. Stödsystem vid bristande betalning Exempel Det händer att medlemmar som betalar sin medlemsavgift via löneavdrag inte tänker på att flytta med avdraget vid byte av arbetsplats, tjänstledighet eller sjukdom. Då fallerar betalningen och medlemmen riskerar uteslutning. Många känner inte till detta förrän de får meddelande om uteslutande, därför är det oerhört värdefullt att ta kontakt i ett tidigt skede, innan man hunnit få en stor skuld. Vi ska alltid kontakta medlemmen så snart man får kännedom om att betalning inte gjorts. Kontakt via telefon 1. Fråga alltid vad som har hänt och vad som gjort att de inte kunnat betala. 2. Lyssna och försök att vägleda. 3. Berätta om medlemskapets värde utifrån foldern Goda skäl att vara medlem i Vårdförbundet. 4. Försök få medlemmen att engagera sig och berätta om kommande aktiviteter. 5. Om medlemmen ändå vill ha en utträdesblankett så tryck på utträde i KOMET. Då skickas ett sms eller mail till närmaste förtroendevalda samt till ordförande att medlemmen begärt en utträdesblankett. Samtidigt skrivs ett följebrev ut som ska skrivas under och skickas tillsammans med utträdesblanketten till medlemmen. Om medlemmen inte går att nå via telefon - skicka ett mail 1. Inled mailet med att fråga vad som har hänt som gjort att de inte kunnat betala, då vi saknar medlemsavgiften. Berätta om medlemskapets värde utifrån foldern Goda skäl att vara medlem i Vårdförbundet. 17

18 2. Berätta om kommande aktiviteter. 3. Fråga om vi kan erbjuda kontakt med en förtroendevald i medlemmens närhet. 4. Skriv att vi kommer att sakna medlemmen och att hon/han är välkommen att kontakta Vårdförbundet så ni kan prata mer om varför medlemmen vill lämna oss. 5. Skriv under med ditt namn. 18

19 Medlemskoll Den lokalt förtroendevalda på arbetsplatsen behöver på ett lätt och smidigt sätt kunna känna till vilka som är medlemmar på arbetsplatsen. Nu finns en ny app medlemskollen för förtroendevalda att ladda ned till en smartphone eller surfplatta. Här kan den förtroendevalda dels få reda på vilka som är medlemmar, så att han eller hon kan samla till ett medlemsmöte, men också få möjlighet att skicka gruppmeddelanden med information till medlemmarna på arbetsplats efter t.ex. ett samverkansmöte. I appen kommer den förtroendevalda också få en snabb signal på att någon blivit ny medlem (så att medlemmen kan välkomnas) och en signal på att någon väljer att lämna Vårdförbundet (där den förtroendevalda också kan ställa frågan om varför man inte vill vara kvar som medlem). Ladda hem appen direkt i telefonen eller surfplattan här: Medlemsstatistik För att förtroendevalda ska kunna följa upp vår medlemsutveckling så finns Medlemstatistik online som presenteras på vår webb. Där kan man följa avdelningens målsättningar men även in- och utträden samt våra olika målgruppers medlemsutveckling. För att kunna jobba strategiskt med medlemsutvecklingen så finns det även en utförligare statistik som presenteras varje månad där vi även kan se utträdesorsaker. Denna statistik ska vara en självklar punkt vid alla styrelsemöten, men även vid andra interna möten tillsammans med förtroendevalda. 19

20 Engagemang och aktivism För att få ett starkt Vårdförbund som kan påverka, synas och kännas betydelsefullt att vara medlem i, behöver vi inte bara vara många medlemmar, utan också ha många aktiva medlemmar. En föreställning som ofta finns i vårt samhälle är att dagens människor engagerar sig allt mindre ideellt. Så är dock inte fallet när man granskar verkligheten. Människors engagemang i Sverige är större än någonsin, menar Johan von Essen, teologie doktor, som tillsammans med Lars Svedberg, professor, har studerat svenskarnas engagemang de senaste 20 åren genom de befolkningsundersökningar som har gjorts från 1992 till Den senaste befolkningsundersökningen visar att 75 procent av befolkningen är eller har varit ideellt engagerade. Tvärtemot spekulationer om minskat engagemang och färre medlemskap visar studien att svenskars ideella arbete är väldigt stabilt över tid (från Samtal & Samverkan, se De stora frågorna är hur vi gemensamt i Vårdförbundet bjuder in till engagemang från våra medlemmar, och vilken typ av engagemang som vi skapar arenor för, men också om hur vi gör det "attraktivt" att lägga sitt engagemang i just Vårdförbundet. Det finns många frågor inom Vårdförbundet som medlemmar redan idag engagerar sig i, men det finns sannolikt också stora möjligheter att kunna ge fler chansen att hitta just den sakfråga som han eller hon brinner för i Vårdförbundet och skapa ännu bättre förutsättningar för medlemsengagemang. Säker vård, vårdmiljö, lön, arbetstid, arbetsmiljö, internationella frågor och mångfaldsfrågor är några av de områden som Vårdförbundet jobbar med. Kan vi engagera fler medlemmar i dessa frågor? Eller finns det andra frågor som medlemmar är intresserade av att engagera sig kring? På vilket sätt fångar vi i så fall upp detta? Att skapa bra förutsättningar för medlemsengagemang Några viktiga aspekter för att gynna medlemsengagemang hämtade ur boken "Medlemsmodellen" skriven av Angeli Sjöström och Niklas Hill, är: Människor anger ofta tidsbrist som svar på frågan varför de inte vill engagera sig. Men bakom argumentet gömmer sig ofta okunskap och osäkerhet om vad ett större engagemang skulle innebära. Berätta om de möjligheter till engagemang som finns. Människor vill känna sig kompetenta, betydelsefulla och omtyckta. Samtidigt är vi alla rädda för att bli ignorerade, förödmjukade eller avvisade. Som organisationens företrädare måste ni förhålla er till sådant. Se till att alla medlemmar känner sig sedda, att de blir tagna på allvar, lyssnas till, uppmuntras och får en uppgift om de så önskar. Om alla medlemmar vet att deras engagemang välkomnas och att de behövs, så ökar sannolikt chansen att de hör av sig självmant. Men många kommer ändå inte att själva ta initiativ och det vore synd, och framförallt onödigt, att missa deras engagemang. Det som behövs är personlig kontakt. Ofta tror man att ett nej är ett nej för alltid, fastän det egentligen bara är ett nej just då. Kanske har medlemmen en livssituation som omöjliggör engagemang i stunden, men gärna skulle tacka ja ett halvår senare. Självklart är det dock viktigt att känna av situationen och fråga med måtta. Men fortsätt fråga. 20

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Ledamot i avdelningsstyrelse

Ledamot i avdelningsstyrelse Ledamot i avdelningsstyrelse Inledning Du som är avdelningsstyrelseledamot är en idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar vid ett årsmöte. Tillsammans med de andra i styrelsen leder, samordnar

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

Konkreta förslag. Framtidens vårdförbund Medlemsstöd Medarbetargrupp

Konkreta förslag. Framtidens vårdförbund Medlemsstöd Medarbetargrupp Framtidens vårdförbund Medlemsstöd Medarbetargrupp Konkreta förslag I Vårdförbundet står alltid medlemmen i centrum, därför är det viktigt att alla medlemmar känner att de får det stöd och de råd de efterfrågar

Läs mer

Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet!

Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet! Delta i valet av förtroendevald En självklar rättighet! Möten mellan medlemmar är en viktig del av Vårdförbundets organisation. Som medlem med stort inflytande medverkar du i en demokratisk process som

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

I den här skriften får du som är förtroendevald eller medlem inspiration, tips och råd på hur du kan rekrytera medlemmar.

I den här skriften får du som är förtroendevald eller medlem inspiration, tips och råd på hur du kan rekrytera medlemmar. Hej LSRs strategi är att uppnå en uppvärdering av sjukgymnastkåren genom att knyta samman professionalisering, positionering och löneutveckling. Det är lättare att nå målen ju fler som är med. Och ju bättre

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Demokratihandbok. Version Del 4. Medlem UPPDATERINGSDATUM

Demokratihandbok. Version Del 4. Medlem UPPDATERINGSDATUM Demokratihandbok Version 6.2-2015 Del 4 Medlem 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3. Medlem... 3 3.1 Rätt till medlemskap... 3 3.2 Medlems inträde och tillhörighet... 5 3.3 Medlems rättigheter... 6 3.4 Medlems åtaganden...

Läs mer

Demokratihandbok. Augusti Version 8. Del 4. Medlem. Skillnaden i förhållande till version 7:

Demokratihandbok. Augusti Version 8. Del 4. Medlem. Skillnaden i förhållande till version 7: Demokratihandbok Augusti 2016 - Version 8 Skillnaden i förhållande till version 7: Förbundsstyrelsen har, efter beslut vid mötet 7-9 juni gjort en uppföljning av de lokala årsmötena och som en konsekvens

Läs mer

Lönesamtalet. Att tänka på

Lönesamtalet. Att tänka på Lönesamtalet Att tänka på Bakgrund Sedan slutet av 1980-talet är individuell lönesättning Vårdförbundets lönestrategi. Individuell lönesättning och utvecklingssamtal stämmer bättre med vår syn på kunskap

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Konkretisera kvalitetskriterierna göra dem möjliga att följa upp genom att föreslå ett antal mätbara nyckeltal, minst ett per kvalitetskriterium

Konkretisera kvalitetskriterierna göra dem möjliga att följa upp genom att föreslå ett antal mätbara nyckeltal, minst ett per kvalitetskriterium Kollegial mötesplats Mötesplatser ska entusiasmera, skapa tillhörighet, ge mod och kunskap för att inspirera och inspireras. Vårdförbundet skapar kollegiala mötesplatser, fysiskt och virtuellt, för våra

Läs mer

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Vårdförbundet Digital strategi Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Innehållsförteckning Digital strategi vad är det och varför behöver vi en sådan?... 2 Digitala strategin utgår från kommunikationsplattform

Läs mer

Medlemsmodellen. Utvärdera Aktivera Hantera Introducera Rekrytera Attrahera Analysera Reflektera

Medlemsmodellen. Utvärdera Aktivera Hantera Introducera Rekrytera Attrahera Analysera Reflektera Medlemsmodellen Utvärdera Aktivera Hantera Introducera Rekrytera Attrahera Analysera Reflektera 1. Reflektera Varför medlemsrekrytera? Organisationens uppdrag? Vilka aktiviteter bidrar till uppdraget?

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Kortfattad slutsummering, arbetsgrupp Kollegial Mötesplats Konkreta förslag på verksamhet, service och tjänster, kompetens och nyckeltal

Kortfattad slutsummering, arbetsgrupp Kollegial Mötesplats Konkreta förslag på verksamhet, service och tjänster, kompetens och nyckeltal FÖRUTSÄTTNINGAR Arbetsgruppen har nedan identifierat ett antal förutsättningar för att föreslagna aktiviteterna och struktur ska kunna genomföras och svara upp mot kvalitetskriterierna: Avstämning av medlemmens

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Framtidens medlemskap i Vårdförbundet för studenter och nyexaminerade

Framtidens medlemskap i Vårdförbundet för studenter och nyexaminerade Framtidens medlemskap i Vårdförbundet för studenter och nyexaminerade Rapport från medlemmarna i Studentpanelen: Håkan Bäckman Ida Eriksson Miriam Isaksson Mettavainio Piaa Kinnunen Jenny Lindgren Gabriel

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Medlemsmodellen. Funkis Oslo februari 2015

Medlemsmodellen. Funkis Oslo februari 2015 Medlemsmodellen Funkis Oslo 11-12 februari 2015 Om Medlemsmodellen Vi jobbar med förhållningssätt, metoder och strategier för att öka er förmåga att rekrytera, aktivera och behålla medlemmar. Vi utgår

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns. Verksamhetsinriktning för 2012. kopplat till. kongressens strategier 2011 2014. Budget 2012

Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns. Verksamhetsinriktning för 2012. kopplat till. kongressens strategier 2011 2014. Budget 2012 Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns Verksamhetsinriktning för 2012 kopplat till kongressens strategier 2011 2014 Budget 2012 1 Vi väcker en genusdebatt om värderingen av välfärdens kunskapsområden Omvärldsspaning

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar Förbundsstyrelsen december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde

Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar Förbundsstyrelsen december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar 2016 Förbundsstyrelsen 17-18 december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar

Läs mer

Kongress mot Vision 2018 för Hälsa och Helhet

Kongress mot Vision 2018 för Hälsa och Helhet Kongress 2011..mot Vision 2018 för Hälsa och Helhet Vår vision 2018 för hälsa och helhet Introduktion Vision för hälsa och helhet Samtal vid borden; Presentation ; Vem är jag? Reflektion kring Visionen

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Visions ståndpunkter om HBTQ Vision är en Fair Union. Vi jobbar för ett schyst arbetsliv i hela världen, med internationellt fackligt samarbete,

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

En styrelse som gör skillnad

En styrelse som gör skillnad Upplaga 5 Upplaga 1 Vision utbildningar En styrelse som gör skillnad *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions

Läs mer

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare LIA handledarutbildning 22/10 Att vara handledare What s in it for me? Fundera över hur du kan se den studerande som resurs på din arbetsplats Studerande som resurs Reflektion Inspiration extra hand kan

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Samtal om framtiden mot ny vision för Vårdförbundet

Samtal om framtiden mot ny vision för Vårdförbundet VÅRDFÖRBUNDET Samtal om framtiden mot ny vision för Vårdförbundet Förslag på frågor för dialog med medlemmar Hej förtroendevald! I Vårdförbundet arbetar vi tillsammans för att påverka hur våra yrken, vården

Läs mer

Planering inför, under och efter en anställningsintervju

Planering inför, under och efter en anställningsintervju Planering inför, under och efter en anställningsintervju Verksamhetsdialog- och analys innan rekrytering Sture går snart i pension och ska sluta sin anställning. Ska Sture ersättas med Sture? Hur ser vårt

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande SKTF är ett fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Idag är vi 180 000 medlemmar. SKTF

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Lärarfackligt. Värva nya medlemmar. tema sid 2-7

Lärarfackligt. Värva nya medlemmar. tema sid 2-7 Lärarfackligt NR 6 för dig som är ombud i Lärarförbundet AUGUSTI 2013 tema sid 2-7 Värva nya medlemmar Ny termin. Nya kollegor. Passa på att presentera dig själv och Lärarförbundet redan första dagen.

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Försvarsförbundets Verksamhetsinriktning 2007-2011 Antagna av Försvarsförbundets kongress 12-14 juni 2007 2 FÖRSVARSFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2007-2011 3 Försvarsförbundets vision Vi i Försvarsförbundet

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Resultatet från gruppövning på träffen för förtroendevalda på Nytorp 27 augusti 2015

Resultatet från gruppövning på träffen för förtroendevalda på Nytorp 27 augusti 2015 Resultatet från gruppövning på träffen för förtroendevalda på Nytorp 27 augusti 2015 Frågor för framtagande av ny medlemsutvecklingsstrategi: A. MEDLEMMAR I LRF Vad gör en medlem nöjd? - Medlemsrabatter

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Organisera mera en handbok för säljledare

Organisera mera en handbok för säljledare Organisera mera en handbok för säljledare Storleken har betydelse Facket blir starkt genom sina medlemmar. Ett fack med få medlemmar kommer arbetsgivaren inte att lyssna på. Ett fack med många medlemmar

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Mentorskapsprojektet i Göteborg

Mentorskapsprojektet i Göteborg 2008/2009 Mentorskapsprojektet i Göteborg FÖRBUNDET FÖR J URISTER, CIVILEKONOMER, SY STEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE 2 (13) 3 (13) Välkommen till Juseks mentorskapsprojekt i Göteborg 2008/2009

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar 1 ST inom Sveriges Domstolar FÖR MEDLEMSREKRYTERING OCH MEDLEMSVÅRD Reviderad 2006-05-31 Reviderad 2008-11-11 2 Innehållsförteckning Medlemsrekrytering allmänt s. 3 Rutiner vid nyanställning s. 4 Rutin

Läs mer

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013 Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa Mål för 2013 1(5) Sveriges Farmacevtförbunds främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmacevternas, apotekares

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Val av förtroendevald på arbetsplatsen Delta i valet av förtroendevald en självklar rättighet!

Val av förtroendevald på arbetsplatsen Delta i valet av förtroendevald en självklar rättighet! Avdelning Östergötland Sid 1 (6) Val av förtroendevald på arbetsplatsen Möten mellan medlemmar är en viktig del av Vårdförbundets organisation. Som medlem med stort inflytande medverkar du i en demokratisk

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö 2 En hälsosam vårdmiljö är en god arbetsmiljö där hälsa samt god och säker vård uppnås. Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idén om en hälsosam vårdmiljö

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 AVDELNING GOTLAND Senast ändrad 2010-09-14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009.docx liekl 1 (13) Ordförande har ordet Verksamhetsåret 2009 har varit utmanande och samtidigt utvecklande

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008-2010 AVDELNING ÖREBR 1 PROFESSION Vi ska gemensamt påverka och utveckla våra yrken. Därför ska vi också vara med och påverka och utveckla utbildningarna. Utifrån

Läs mer

En spännande träff om framtiden 2007-11-29

En spännande träff om framtiden 2007-11-29 1(5) Våga vinna medlemmar. Rapport 2007-12-17, Eva Thim & Mattias Sandell En spännande träff om framtiden 2007-11-29 24 Arbetsplatsombud från Arbetsmarknadsverket, Försäkringskassan, Skatten, Länsstyrelsen,

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Grundutbildning för förtroendevalda.

Grundutbildning för förtroendevalda. förtroendevalda. Nyvalda förtroendevalda Styrelseledamöter 3 + 3 + 2 dagar (8 dagar) Antal deltagare: ca 20 Ge kunskap som vägledning i vårt gemensamma uppdrag, utveckla och stärka yrket samt främja den

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Vårdförbundet Avdelning Skåne Senast ändrad 2010-02-09 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 bil1.doc piarn 1 (56) Ordförande har ordet 2009 har varit ett år där den ekonomiska krisen i

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR KAMPANJMANUALEN ARBETSDOKUMENT 1. KAMPANJENS SYFTE OCH MÅL 2. KAMPANJENS HUVUDBUDSKAP 3. TAKTIK INFÖR KAMPANJEN 4. KAMPANJENS TÄVLINGAR 5. KAMPANJAKTIVITETER 6. 25 EXTRA KAMPANJAKTIVITETER 7. TRE UPPFÖLJNINGSAKTIVITETER

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition 8. Allmänt om medarbetarsamtal Definition En förberedd regelbundet återkommande dialog mellan chef och medarbetare syftande till att utveckla verksamhet och individ och som präglas av ömsesidighet. (A

Läs mer

MEDLEMSKAPETS VÄRDE ETT INITIATIV AV 17 MEDLEMSFÖRBUND OCH TCO

MEDLEMSKAPETS VÄRDE ETT INITIATIV AV 17 MEDLEMSFÖRBUND OCH TCO MEDLEMSKAPETS VÄRDE ETT INITIATIV AV 17 MEDLEMSFÖRBUND OCH TCO VÅRT GEMENSAMMA UPPDRAG UPPDRAG: GÖRA MEDLEMSFÖRBUNDEN OCH TCO MER ATTRAKTIVA, PRIMÄRT FÖR NYA, PÅ VÄG UT I ARBETSLIVET OCH BEFINTLIGA MEDLEMMAR

Läs mer

Stadgar antagna vid kongressen 2014

Stadgar antagna vid kongressen 2014 Stadgar antagna vid kongressen 2014 1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Läs mer

rekryteringslådan Inspiration och verktyg till dig som ska ut på en mötesplats

rekryteringslådan Inspiration och verktyg till dig som ska ut på en mötesplats rekryteringslådan Inspiration och verktyg till dig som ska ut på en mötesplats Vad är det här för låda? -Jo, det är meningen att du som skall i väg på en mötesplats ska hitta det du behöver för att kunna

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Framgångsrik organisering

Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter, men också för

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter 2002-10-21/Birgitta Kempe Fastställd av FS i oktober 2002 Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter I kommunikationsplanen lägger vi fast riktlinjer och inriktning för förbundets

Läs mer

Rekryteringsstrategier. hur hittar vi nya ledare och andra personer till vår verksamhet

Rekryteringsstrategier. hur hittar vi nya ledare och andra personer till vår verksamhet Rekryteringsstrategier hur hittar vi nya ledare och andra personer till vår verksamhet Frågor som styrelser bör ha fastställt - Vilken typ av organisation är vi? - Har vi fler engagerade idag än för 5

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Protokoll Årsmöte Vårdförbundet Student 2015-05-10. 1. Årsmötet öppnas Vårdförbundet students ordförande Daniel Larsson öppnade årsmötet.

Protokoll Årsmöte Vårdförbundet Student 2015-05-10. 1. Årsmötet öppnas Vårdförbundet students ordförande Daniel Larsson öppnade årsmötet. liur VÄRDFÖRBUNDET Protokoll Årsmöte Vårdförbundet Student 2015-05-10 1. Årsmötet öppnas Vårdförbundet students ordförande Daniel Larsson öppnade årsmötet. 2. Val av mötesordförande Årsmötet valde Gunilla

Läs mer

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Syfte Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan organisationens/enhetens mål och medarbetarens

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Utdrag 1 Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Nackdelen med det konventionella utvecklingssamtalet är att det lägger all tonvikt på relationen chef medarbetare. Det är inte ovanligt att

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA Riktlinjerna vänder sig till alla inom kommunen som kommer i kontakt med nyanställda på sin arbetsplats. En bra introduktion är en bra investering Den första

Läs mer