»Det funkar« - att studera med funktionshinder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "»Det funkar« - att studera med funktionshinder"

Transkript

1 »Det funkar«- att studera med funktionshinder

2 Hur då? Det funkar! Karolinska Institutet ett universitet för alla önskar dig välkommen! Är du student eller forskarstuderande med en funktionsnedsättning har du samma möjligheter som andra studenter att ta del av det goda utbildningsutbud som finns. Det innebär att du kan studera kurser, program på plats eller på distans och få individuellt pedagogiskt stöd i studiesituationen. Vi önskar alla studenter en bra studietid. Hur då? Samordnaren Vid Karolinska Institutet finns en särskild samordnare för studenter med funktionshinder. Börja med att boka en tid för samtal kring dina behov av kompenserande stödåtgärder och de möjligheter som finns. En förutsättning för att få stöd är att du genom intyg, utredning eller diagnos kan styrka att du har en funktionsnedsättning. Tillsammans med samordnaren utformas ett intyg om rekommenderade stödåtgärder som du själv ansvarar för att visa vid behov av stöd. Kontakter med lärare Den viktigaste personen för varje student är läraren. Läraren kan behöva information om ditt stödbehov för att kunna planera undervisningen och vara behjälplig vid examination om särskilt beaktande ska göras på grund av din funktionsnedsättning. Läraren ska också begära att du uppvisar intyg som grund för beaktande av stöd. De flesta lärare är positivt inställda till olika stödformer men vissa har väldigt liten erfarenhet eller ingen alls varför det är viktigt att du förklarar din situation. Du kan också hänvisa till samordnaren för studenter med funktionshinder. Anonymitet Det finns flera studenter med funktionshinder som inte behöver stöd i studiesituationen eller har egna assistenter med sig som bekostas av kommunala medel och därför väljer att vara anonyma, det vill säga inte kontakta någon personal vid Karolinska Institutet. Du har givetvis ingen anmälningsplikt för att du har en funktionsnedsättning. Samordnaren för studenter med funktionshinder respekterar och lyder under sekretesslagen.

3 Vad räknas som en funktionsnedsättning? För att vara berättigad till stöd i studiesituationen ska du ha en funktionsnedsättning i enlighet med definitionen i lagen om likabehandling 2001:1286 av studenter i högskolan: Funktionshinder är varaktiga fysiska, psykiska och begåvningsmässiga begränsningar av funktionsförmågan som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Med begreppet varaktiga menas långvariga funktionsnedsättningar. Är det en tillfällig eller snart övergående skada omfattas den inte av lagen och du erhåller inga stödåtgärder. Vem? Vem?

4 Vad kan du göra? Vad kan du göra? Din förmåga, som student, att ta eget ansvar och formulera dina behov för att nå goda resultat i din studiesituation är en viktig egenskap för att nå framgång i såväl studier som i arbetslivet. Boka tid hos samordnaren för diskussion om adekvata stödåtgärder Uppvisa en giltig diagnos eller läkarintyg för samordnaren Introducera dig för respektive lärare i början av varje moment och tala om vilka behov du har. Uppvisa intyg från samordnaren om rekommenderade stödåtgärder Informera examinator senast två veckor innan tentamen om anpassning vid alternativ examination Initiera behov av förändring av stödåtgärder inför till exempel praktik Kontakta medstudenter vid behov av anteckningsstöd Be läraren använda mikrofonen Boka resursrum i biblioteket vid alternativ examination Uppvisa intyg från samordnaren vid behov av resursrum eller alternativ utlåningstid på grund av funktionsnedsättning Själv ansvara för tidpunkt att röja din funktionsnedsättning och för vem Finna en lämplig plats i undervisningslokalen så att en optimal inlärning kan ske utifrån funktionsnedsättningen

5 Hur funkar det? Hur funkar det? Alternativ tentamen Det är alltid kursansvarig lärare (examinator) som i slutändan beslutar om rekommenderad tentamensform. Ibland behövs en diskussion om möjliga anpassningar utifrån tentans utformning och din funktionsnedsättning. Exempel på anpassad tentamen är: Förlängd tentamenstid Utökad tid för inlämningsuppgifter Möjlighet att skriva ned svaren på dator Att få sitta enskilt Muntlig istället för skriftlig tentamen Assistent som skriver ned svaren Anteckningshjälp Hjälp med minnesanteckningar vid föreläsningar och seminarier. Det är oftast en medstudent som får denna uppgift och som du får kopiera anteckningar av. Du får gratis kopieringskort och medstudenten får ersättning i efterhand. Du kan också välja att spela in föreläsningen på egen MP3-spelare eller fickminne. Fråga alltid föreläsaren om det går för sig. Oftast lägger föreläsaren ut sitt material på kurswebben för alla studenter. Du kan också be om att få overheadbilder eller PowerPoint-material i förväg. Anpassad litteratur Du har möjlighet att få kurslitteratur i form av talbok, förstoring, E-text eller punktskrift. Biblioteket lånar in böckerna från Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB. Om boken finns inläst där skickas boken hem till dig inom fem arbetsdagar. Alla böcker finns inte inlästa på TPB utan då kan biblioteket beställa inläsning under förutsättning att det är obligatorisk kurslitteratur. För detta måste du skaffa dig ett eget låntagar-id hos TPB genom samordnaren för studenter med funktionshinder. Biblioteken har personal med särskilt ansvar för studenter med funktionshinder. Boka gärna tid för individuell genomgång av tekniken eller med t ex databassökningar.du har också rätt att få förlängd lånetid av kursböcker.

6 Om du vill ha kontinuerlig information om bibliotekets tjänster ska du anmäla dig till Nyhetsbrevet på adressen Biblioteket anordnar varje termin en informationsdag för dig som vill använda dig av resursrummen och deras tjänster. Extra handledning Du har möjlighet att i vissa fall få extra handledning av lärare eller forskarstuderande. Tala med samordnaren för studenter med funktionshinder för samråd med ansvariga vid utbildningen. Mentor Mentorn kan vara en person som man kan bolla idéer med, få hjälp av när det gäller att organisera och planera sina studier. Ofta är mentorn en doktorand eller en student på en högre kurs och som kan utbildningen. Personlig assistans Personlig assistans innebär ett praktiskt personligt stöd i samband med undervisningssituationen. Det kan gälla förflyttning mellan byggnader och lokaler, hjälp under föreläsningar med mera. Resursrum I våra bibliotek finns särskilda rum så kallade resursrum med anpassad teknisk utrustning. Du kan boka rummen för individuell tentamen eller bara för självstudier. Behöver du hjälp med bokning kontaktar du bibliotekets kundtjänst eller skickar e-post till Det finns olika specialprogram, skrivare, talsyntes, förstoring, språklexikon, scanner med mera. MP3-spelare, översättningspenna (quicktionary-ii Light) eller handscanner kan lånas och användas i biblioteket eller i resursrummet. Kontakta receptionen för lån.

7 Vill du veta mer? Språkstöd I språkverkstaden kan du få hjälp med skrivhandledning och råd inför uppsatsoch PM-skrivning. Behöver du ett mer ingående stöd vid uppsatsskrivningen kan du vända dig till samordnaren för mer information. Teckenspråkstolk Du som har behov av teckenspråkstolk i undervisningen ska anmäla detta till samordnaren senast i samband med ansökan till aktuell utbildning. Utlandsstudier För alla studenter vid Karolinska Institutet finns möjligheter att förlägga delar av studierna utomlands. Inom Europa finns extra medel att söka som ska täcka de merkostnader det kan medföra om man har en funktionsnedsättning. De vanliga stödåtgärder du nyttjar vid hemuniversitetet brukar för det mesta även gå att genomföra utomlands. Det är det utsändande universitetet som bekostar stödåtgärderna. Higher Education Accessibility Guide, HEAG, är en databas med information om bl a tillgänglighet och möjlighet till särskild service vid utlandsstudier. Kontakta samordnaren för mer information. Vill du veta mer? Studenthälsan Studenthälsan är studenternas företagshälsovård och ett komplement till övrig hälso- och sjukvård. Dit kan du vända dig om du får problem under studietiden. Kontakta gärna receptionen på telefonnummer Studiefinansiering Om du har en funktionsnedsättning som påverkar dina studieresultat negativt finns möjlighet till särskild bedömning. Du kanske behöver ett intyg som förklarar varför du inte uppnått stipulerade antal poäng eller varför dina studier dragit ut på tiden. Kontakta samordnaren för studenter med funktionshinder eller din studievägledare. Studievägledning Studievägledningen har till syfte att stödja sökande och studerande att fatta välgrundade beslut om studie- och yrkesval genom att erbjuda information och vägledning. Studievägledningen ska även tillhandhålla tydlig information om regler och riktlinjer för studier vid KI samt verka för lika förutsättningar för studier oavsett kön, social och etnisk bakgrund eller funktionshinder hos studenten. Kurser för effektivare studier Studentavdelningen vid Karolinska Institutet erbjuder föreläsningar och seminarier kring olika ämnen som är angelägna för dig som är student.

8 Om det inte funkar? Det kan handla om studieteknik, prata inför grupp, psykiskt och fysiskt välbefinnande men också om ämnen som stimulerar och engagerar när du studerar inom vård och medicin. Mer information hittar du på ki.se/student. Om det inte funkar? För gärna fram dina synpunkter på tillgängligheten vid KI till någon av nedanstående ledamöter. Det Funkar är arbetsgruppen för studenter med funktionshinder Samordnare, handläggare i Det Funkar - gruppen Tina Teljstedt, tel , Studentavdelningen, Nobels väg 6b, Stockholm Ordförande i Det Funkar - gruppen Staffan Sahlin, Läkare, Danderyds sjukhus Medicinska föreningens representant, Caroline Nilsson, Nobels väg 10, Stockholm Studentombudsman Anna-Lena Lindgren, tel , Nobels väg 10, Stockholm Studentavdelningen, december Fotograf: Ulf Sirborn

Ett tillgängligt universitet. Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide

Ett tillgängligt universitet. Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide Ett tillgängligt universitet Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide 2 Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide Den här guiden innehåller information till dig som har någon form

Läs mer

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder 101018_KMH_Policy_funktionshinder.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder Beslutad av rektor 2010-10-18 Fastställd av rektor 2007-12-17 enligt

Läs mer

Vad händer när du möter en student med funktionsnedsättningar? En guide för undervisande personal på HLK.

Vad händer när du möter en student med funktionsnedsättningar? En guide för undervisande personal på HLK. Vad händer när du möter en student med funktionsnedsättningar? En guide för undervisande personal på HLK. Förord Högskolan i Jönköping välkomnar studenter med funktionshinder. Begreppet funktionshinder

Läs mer

Handläggningsordning för individuellt stöd till studenter med funktionshinder

Handläggningsordning för individuellt stöd till studenter med funktionshinder Handläggningsordning för individuellt stöd till studenter med funktionshinder Fastställd av rektor 2012-09-11 Dnr: UmU 500-927-12 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING PÅ KTH

MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING PÅ KTH MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING PÅ KTH KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING PÅ KTH 2010/2011 KTH SE-100 44 Stockholm Tel: 08-790 60 00 Fax: 08-790 65 00 www.kth.se Välkommen till KTH! KTH arbetar

Läs mer

PERSONALHANDBOKEN. För dig som kommer i kontakt med studenter med funktionshinder. Nulla regula sine exeptione Ingen regel utan undantag

PERSONALHANDBOKEN. För dig som kommer i kontakt med studenter med funktionshinder. Nulla regula sine exeptione Ingen regel utan undantag PERSONALHANDBOKEN För dig som kommer i kontakt med studenter med funktionshinder Nulla regula sine exeptione Ingen regel utan undantag Innehållsförteckning Att studera med funktionshinder... 2 Definitioner...

Läs mer

[top secret] Du har. rättigheter

[top secret] Du har. rättigheter [top secret] Du har rättigheter 1 Bli medlem idag! Hej! Det här häftet får du från oss på Linnéstudenterna, studentkåren vid Linnéuniversitetet. Vår förhoppning är att det ska bringa klarhet i vilka rättigheter

Läs mer

Studenthandbok. För dig som studerar vid Stockholms universitet. Läsåret HT15/VT16

Studenthandbok. För dig som studerar vid Stockholms universitet. Läsåret HT15/VT16 Studenthandbok För dig som studerar vid Stockholms universitet Läsåret HT15/VT16 Studenthandbok Inför varje läsår tar Studentavdelningen fram den här studenthandboken med samlad information som kan vara

Läs mer

Att studera med primär immunbrist - för studerande

Att studera med primär immunbrist - för studerande Att studera med primär immunbrist - för studerande Information om gällande lagar och möjligheter till en anpassad studiesituation och ekonomiskt stöd Till dig som har primär immunbrist och ska börja studera

Läs mer

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef Välkommen till MKV! Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap, till vardags förkortat MKV, är en del av Institutionen för informationsteknologi, ITM och medier vid Mittuniversitetet. MKV är ett

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION

SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION Läsåret 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HISTORIK OM SOCIONOMUTBILDNINGEN... 5 OM FASTIGHETEN SVEAVÄGEN 160-162 - SVEAPLAN... 5 ATT HITTA RÄTT... 6 Bokhandel... 6 Dataansvarig...

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län Kalmar Länstrafik Serviceresor Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst En del av Landstinget i Kalmar län Inledning Sjukresor Färdtjänst Riksfärdtjänst Så här betalar du Hur du ansöker Kontaktuppgifter

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning Mål och riktlinjer vid Uppsala universitet

Studie- och yrkesvägledning Mål och riktlinjer vid Uppsala universitet UPPSALA UNIVERSITET BESLUT UFV 2000/1330 Konsistoriet 2001-02-19 Studie- och yrkesvägledning Mål och riktlinjer vid Uppsala universitet Innehållsförteckning o Inledning o Övergripande mål o Organisation

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck Studera utomlands STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck BILDER: Eva Dalin (s. 6, 9, 13, 15), Erik Lundback (omslag, s. 4, 5, 10, 14, 17) och Westend61 (s. 7) ISBN

Läs mer

Bli äldre i Eslövs kommun

Bli äldre i Eslövs kommun Bli äldre i Eslövs kommun 1 2 Omslagsbild: Aktivitetsgruppen Promenad med eller utan stavar testar frisbeegolf vid Trollsjön i Eslöv. Läs mer om gruppen på sidan 6. Innehåll Det ska vara bra att bli äldre

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer