MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING PÅ KTH

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING PÅ KTH"

Transkript

1 MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING PÅ KTH KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING PÅ KTH 2010/2011 KTH SE Stockholm Tel: Fax:

2 Välkommen till KTH! KTH arbetar aktivt för att göra studierna tillgängliga för studenter med funktionsnedsättning och för att de ska få det stöd de har rätt till. Det finns en policy för att främja likabehandling och motverka okunskap om funktionsnedsättningar. Den här broschyren vänder sig till dig som har en funktionsnedsättning och ska börja studera på KTH och till studenter som vill veta mer om funktionsnedsättningar. Här får du reda på vilket stöd studenter med funktionsnedsättning har rätt till och hur man går tillväga för att få stöd. Foto: Viktor Gårdsäter studentliv 2 3

3 INNEHÅLL DU HAR RÄTT TILL STÖDÅTGÄRDER 6 Vänd dig till samordnaren 6 Hur gör du för att få stödåtgärder? 6 Individuell prövning av medicinska skäl 6 Vad säger lagen om likabehandling på högskolan? 6 Vanliga funktionsnedsättningar 6 De vanligaste stödåtgärderna 6 BESKRIVNING AV FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR 8 ADHD 8 Aspergers syndrom 8 Astma och allergi 8 Dyslexi 8 Döv 8 Hörselskada 8 Rörelsehinder 11 Psykiska funktionsnedsättningar 11 Synskada 11 Whiplash 11 Kontakt 11 ANTECKNINGAR 12 Alla foton är tagna i generella KTH-miljöer och har ingen direkt koppling till texten. Produktion: KTH Universitetsförvaltning Layout och original: Familjen Stockholm AB Tryck: Intellecta Infolog Foto: Håkan Lindgren, Viktor Gårdsäter 4 5

4 Du har rätt till stödåtgärder KTH kan erbjuda en rad olika stödåtgärder, se exempel längre fram i broschyren. Det kan också bli aktuellt med andra insatser. Stödåtgärderna anpassas helt efter dig som individ och dina specifika behov. För att du ska få tillgång till stödåtgärder krävs det att du har en dokumenterad diagnos på en varaktig funktionsnedsättning. Diagnosen ska vara utfärdad av en läkare eller någon annan behörig person. De stödåtgärder du kan få via KTH är knutna till studierna och är endast ett komplement till de övriga samhällsinsatser som du har rätt till. Vänd dig till samordnaren På KTH finns det en samordnare för frågor som rör funktionsnedsättningar. Det är bland annat till samordnaren du vänder dig för mer information om stödåtgärder eller om det är något annat du vill prata om. Adress och telefonnummer hittar du i slutet av broschyren. Hur gör du för att få stödåtgärder? Redan när du ansöker till KTH ska du ange att du är i behov av stödåtgärder. När du väl är antagen ansvarar du själv för att ta kontakt med samordnaren för studenter med funktionsnedsättning i god tid före kursstarten. Tillsammans går ni igenom vilka stödåtgärder som är aktuella just för dig. Samordnaren utfärdar ett intyg där stödåtgärderna beskrivs. Sedan kommer du och samordnaren överens om hur du ska informera studievägledare, studierektor och annan berörd personal om vilket stöd du har rätt till. Du ansvarar själv för att informera samordnaren om stödåtgärderna behöver ändras eller om det uppstår andra problem. Individuell prövning av medicinska skäl Om din funktionsnedsättning har hindrat dig från att skaffa de meriter som behövs för att studera på högskolan kan du få en individuell prövning på grund av medicinska skäl. För mer information om detta, kontakta den centrala studievägledningen på KTH. Vad säger lagen om likabehandling på högskolan? Den 1 januari 2009 trädde den nya Diskrimineringslagen (2008:567) i kraft. Lagen syftar till att göra Sveriges högskolor mer tillgängliga och att motverka diskriminering. I lagen definieras begreppet funktionsnedsättning som Varaktiga, fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av funktionsförmåga som till följd av en skada eller sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller förväntas uppstå. Vanliga funktionsnedsättningar Det finns många olika funktionsnedsättningar och ännu fler varianter på en och samma funktionsnedsättning. Här är några som kommer att beskrivas längre fram i broschyren: ADHD Aspergers syndrom Astma och allergi Dyslexi Döv Hörselskada Psykiska Rörelsehinder Synskada Whiplash De vanligaste stödåtgärderna Anteckningshjälp en kurskamrat antecknar och kopierar sina anteckningar åt dig. Längre skrivtid vid tentamen och kontrollskrivning Möjlighet att sitta enskilt vid tentamen Individuell studieplan om du behöver en långsammare studietakt än normalt kan du få en individuell studieplan. Mentor detta innebär att en erfaren student hjälper till att strukturera upp studierna. Mentorn på KTH ersätter inte assistans som beviljats i enlighet med Lagen om assistansersättning (LASS), Lagen om stöd och service (LSS) eller insatser via socialtjänstlagen (SOL). Anpassat studierum du har tillgång till ett studierum där datorerna är utrustade med bland annat talsyntes, rättstavnings- och förstoringsprogram. Tillgång till teckentolk Kurslitteratur överfört till annat media via TPB (Talboks- och punktskriftsbiblioteket) för dig som har en synskada eller har dyslexi eller annan diagnos där detta är nödvändigt. Tillgång till vilrum studentliv 6 7

5 Beskrivning av funktionsnedsättningar Här följer korta, översiktliga beskrivningar av de vanligaste funktionsnedsättningarna. De syftar till att öka förståelsen för en del av de svårigheter som studenter med funktionsnedsättning kan ha och att visa vilka stödåtgärder som är vanliga vid olika typer av funktionsnedsättningar. De stödåtgärder som finns beskrivna här är dock bara ett axplock av alla möjligheter som finns. ADHD ADHD står för uppmärksamhetsstörning med överaktivitet. Orsakerna är i hög grad ärftliga men kan även orsakas av funktionsstörningar i samband med förlossning. att sprida information om ADHD till lärare, studenter och övrig personal alternativa tentamensformer mentor anteckningshjälp Aspergers syndrom Personer som har Asperger blir ofta missförstådda eftersom funktionsnedsättningen inte syns på utsidan. Många har svårt med den sociala förmågan. En person med Asperger kan behöva kontinuerliga insatser för att studierna och studiesituationen ska bli bra. att sprida information om Asperger till lärare, studenter och övrig personal alternativa tentamensformer anpassade krav, exempelvis vid laborationer och projekt mentor anteckningshjälp Astma och allergi Astma och allergi är mycket vanligt och utlöses ofta av ämnen som vanligtvis förekommer i både inomhus- och utomhusmiljö. För att studenter med astma och allergi ska kunna studera på samma villkor som andra studenter krävs en så ren miljö som möjligt. alternativa tentamenslokaler där man vet att ventilationen är god alternativa tentamenstillfällen (om besvären orsakar stor trötthet under en tentamensperiod) Dyslexi Dyslexi har biologiska orsaker och är ärftligt. Cirka 10 procent av Sveriges befolkning uppskattas ha läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Med rätt stödåtgärder kan studenter med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi studera på samma villkor som andra studenter. att det ges längre skrivtid på tentamen att muntlig tentamen kan göras att tentamen spelas in på band att få använda formelsamling efter examinators godkännande att få tentera enskilt att få kurslitteraturen överförd till talbok via TPB (Talboks- och punktskriftsbiblioteket) kopiering av overheadmaterial före föreläsningar anteckningshjälp Döv Att vara döv innebär att inte höra. Det finns ungefär barndomsdöva och cirka teckenspråksanvändare i Sverige. teckentolk Hörselskada En hörselskada kan antingen vara medfödd»» Photo: Viktor Gårdsäter 8 9

6 eller så har den uppkommit någon gång under uppväxten eller i vuxen ålder. Tinnitus är också en form av hörselskada, de som drabbas upplever en stor trötthet och har svårt att koncentrera sig. tolkstöd (tecken/skrivtolk) att skriftlig tentamen kan göras istället för muntlig anpassade grupper vid laborationer (färre personer gör det lättare att följa med eftersom det bli mindre störande ljud) tillgång till rum med dator och läsplats där det är tyst vid tinnitus kan det vara bra med alternativa tentamenstillfällen eftersom besvären varierar Rörelsehinder Det är viktigt att studenter med rörelsehinder tillsammans med berörd personal undersöker lokalernas tillgänglighet, främst laborationssalarna. Ofta kan man hitta alternativa lösningar på plats och på så sätt skapa en så naturlig studiesituation som möjligt. anpassade möbler Psykiska funktionsnedsättningar De psykiska funktionsnedsättningarna är många depression, schizofreni, bipolär sjukdom och social fobi är några exempel. Psykiska funktionsnedsättningar behandlas vanligtvis med medicinering och olika former av terapi. att sprida information om den aktuella funktionsnedsättningen till lärare, studenter och övrig personal alternativa tentamens- och redovisningsformer anpassade krav, exempelvis vid laborationer mentor Synskada I Sverige har en procent av befolkningen en synskada. En grav synskada innebär förlust av ledsynen. Som för alla funktionsnedsättningar finns det olika graderingar av skadan och man är inte nödvändigtvis blind bara för att man har en synskada. att kopiera med större text eftersom det är lättare att läsa tillgång till datorutrustning med förstoring muntlig tentamen att tentamen spelas in på band att få kurslitteraturen överförd till annat medium via TPB (Talboks- och punktskriftsbiblioteket) lektörshjälp vid vissa arbeten Whiplash Whiplash är en nackskada som vanligtvis uppstår i samband med en trafikolycka. Personer med whiplash kan lida av bland annat huvudvärk, nackvärk och skulderbesvär. Sjukgymnastik, smärtbehandling och vila kan lindra besvären för en del, men oftast måste miljön anpassas så att personen inte behöver utsätta sig för påfrestningar. tekniska hjälpmedel, till exempel ståbord tillgång till vilrum alternativa tentamenstillfällen Kontakt: Samordnare för studenter med funktionsnedsättning KTH Avdelningen för studentservice Drottning Kristinas Väg Stockholm Telefon: e-post: 10 11

7 12 ANTECKNINGAR

PERSONALHANDBOKEN. För dig som kommer i kontakt med studenter med funktionshinder. Nulla regula sine exeptione Ingen regel utan undantag

PERSONALHANDBOKEN. För dig som kommer i kontakt med studenter med funktionshinder. Nulla regula sine exeptione Ingen regel utan undantag PERSONALHANDBOKEN För dig som kommer i kontakt med studenter med funktionshinder Nulla regula sine exeptione Ingen regel utan undantag Innehållsförteckning Att studera med funktionshinder... 2 Definitioner...

Läs mer

Ett tillgängligt universitet. Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide

Ett tillgängligt universitet. Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide Ett tillgängligt universitet Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide 2 Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide Den här guiden innehåller information till dig som har någon form

Läs mer

Vad händer när du möter en student med funktionsnedsättningar? En guide för undervisande personal på HLK.

Vad händer när du möter en student med funktionsnedsättningar? En guide för undervisande personal på HLK. Vad händer när du möter en student med funktionsnedsättningar? En guide för undervisande personal på HLK. Förord Högskolan i Jönköping välkomnar studenter med funktionshinder. Begreppet funktionshinder

Läs mer

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder 101018_KMH_Policy_funktionshinder.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder Beslutad av rektor 2010-10-18 Fastställd av rektor 2007-12-17 enligt

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Handläggningsordning för individuellt stöd till studenter med funktionshinder

Handläggningsordning för individuellt stöd till studenter med funktionshinder Handläggningsordning för individuellt stöd till studenter med funktionshinder Fastställd av rektor 2012-09-11 Dnr: UmU 500-927-12 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Demenssjukdom stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Kartläggning av behov av kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning. Post- och telestyrelsen

Kartläggning av behov av kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning. Post- och telestyrelsen Kartläggning av behov av kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning Post- och telestyrelsen Februari 2014 Sammanfattning Stelacon har på uppdrag av PTS genomfört en behovskartläggning

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Att söka dispens från djurlaborationer

Att söka dispens från djurlaborationer p Att söka dispens från djurlaborationer Många av djurförsöken inom olika utbildningar är frivilliga och ibland erbjuds andra laborationer som alternativ. Men på vissa utbildningar förekommer även obligatoriska

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

STÖD VID MÖTEN. Om det här materialet

STÖD VID MÖTEN. Om det här materialet STÖD VID MÖTEN Om det här materialet Det är ofta i möten med okända människor och miljöer som en person med Aspergers syndrom upplever svårigheter. Här presenteras materialet "Stöd vid möten", som på ett

Läs mer

av människor med funktionshinder

av människor med funktionshinder Om bemötande av människor med funktionshinder Ett nationellt program för att öka kompetensen om bemötande UTGIVEN AV SISUS Bemötandeuppdraget BEMÖTANDEUPPDRAGET Sisus, Statens institut för särskilt utbildningsstöd,

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Personlig assistans leva som alla andra Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att man ska

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Sök lösning vid intressekonflikter Det kan uppstå motstående intressen mellan personer med olika funktionsnedsättningar.

Sök lösning vid intressekonflikter Det kan uppstå motstående intressen mellan personer med olika funktionsnedsättningar. Bemötandeguiden Bemötandeguiden är en vägledning för alla som i sitt arbete eller i sin vardag möter människor med funktionsnedsättning. Med guiden vill Stockholms stad öka kunskapen om hur viktigt bemötande

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet. - en information till dig som är arbetsgivare

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet. - en information till dig som är arbetsgivare Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet - en information till dig som är arbetsgivare 1 2 Med hjälpmedel orkar Pontus jobba heltid Bild: Magnus Pehrsson Pontus Johansson jobbar på ett företag i Västerås

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET RIV HINDREN

RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET RIV HINDREN RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET RIV HINDREN Enligt förordning 2001:526 om statliga myndigheters ansvar för genomförande av handikappolitiken. ' =VcY^hVb Handisam Myndigheten för handikappolitisk samordning

Läs mer

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Diskriminering som har samband med funktionshinder. En aktgranskning

Diskriminering som har samband med funktionshinder. En aktgranskning Diskriminering som har samband med funktionshinder. En aktgranskning 1 Kristina Engwall FoU Södertörns skriftserie nr 127/14 FoU Södertörn är en forsknings- och utvecklingsenhet som ägs gemensamt av socialtjänsten

Läs mer

Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö

Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö Text och layout: Gunnar Hagberg och Steve Johansson. Foto: Steve Johansson och Urban Kvarnefält. Tryck Edita 2007

Läs mer

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med utvecklingsstörning

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med utvecklingsstörning Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med utvecklingsstörning Utgivna skrifter i denna serie: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning. Information om stödinsatser

Läs mer

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Socialtjänsten Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Denna broschyr ges ut av Umeå socialtjänst. Denna utgåva uppdaterades

Läs mer

Studerande föräldrars studiesociala situation

Studerande föräldrars studiesociala situation Studerande föräldrars studiesociala situation Emma Mattsson Umeå Studentkår Maj 2011 Bakgrund Projektet Studenter med barn finns med i verksamhetsplanen för 2010/11 och har legat på den studiesociala presidalens

Läs mer