Studera med funktionsnedsättning - en guide för studenter 1. Studera med funktionsnedsättning. En guide för studenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studera med funktionsnedsättning - en guide för studenter 1. Studera med funktionsnedsättning. En guide för studenter"

Transkript

1 Studera med funktionsnedsättning - en guide för studenter 1 Studera med funktionsnedsättning En guide för studenter

2 2 Studera med funktionsnedsättning - en guide för studenter Välkommen till Stockholms universitet Vi hälsar dig varmt välkommen till Stockholms universitet, här finner du ett rikt utbud av kurser och program med bas i internationellt framstående forskning. Vi hoppas att du får en givande utbildningstid hos oss. Stockholms universitet arbetar aktivt för att vara ett jämlikt lärosäte som karaktäriseras av öppenhet. Hos oss ska frågor som rör tillgäng lighet, mottagande och bemötande av människor med olika behov och bakgrund ges hög prioritet. Den här guiden innehåller information till dig som har någon form av funktions nedsättning och planerar att studera eller redan har påbörjat dina studier vid Stockholms universitet. Här hittar du svar på dina frågor om vilket stöd du kan få och information om vart du kan vända dig.

3 Studera med funktionsnedsättning - en guide för studenter 3 Innehåll Välkommen till Stockholms universitet...2 Behöver du pedagogiskt stöd eller anpassningar?...5 Stödformer och hjälpmedel...5 Vägen till pedagogiskt stöd och anpassningar...8 Välkomstdagen...8 Bra att känna till...11 Kontakt...14 Produktion: Studentavdelningen, Stockholms universitet, VT 2013

4 4 Studera med funktionsnedsättning - en guide för studenter

5 Studera med funktionsnedsättning - en guide för studenter 5 Behöver du pedagogiskt stöd eller anpassningar? Om du har en varaktig funktionsnedsättning och tror att du kommer att behöva pedagogiskt stöd eller anpassningar i studierna, kontakta universitetets samordnare för studenter med funktions ned sätt ning. Information om hur du gör finns i avsnittet Vägen till pedagogiskt stöd och anpassningar. Vad är då en varaktig funktionsnedsättning? Definitionen enligt diskrimineringslagen lyder: Med funktionshinder menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Till exempel räknas dyslexi, neuropsykiatriska tillstånd och psykiska besvär räknas som varaktiga funktionsnedsättningar. Det behöver inte röra sig om en bestående funk tions nedsättning men snabbt övergående skador eller tillstånd omfattas inte, till exempel ett armbrott. Då kontaktar du i stället din institution. Stödformer och hjälpmedel Nedan finner du en alfabetisk lista över de vanligaste stödformerna. Om inget annat anges finns mer information på Anteckningsstöd Om du inte själv kan anteckna vid föreläsningar och liknande kan du få hjälp med det. Du kan själv ordna anteckningsstödet genom att fråga någon av dina kurskamrater. Vid behov kan studievägledaren på institutionen hjälpa till med att hitta en antecknare. Den som antecknar åt någon annan får ersättning för sitt arbete. Anteckningarna kan skickas elektroniskt eller kopieras utan kostnad vid Print Center (US-AB) på Lantis bottenvåning, Frescativägen 6 i Frescati. Om du inte läser i Frescati diskuterar du alternativa lösningar med samordnaren. Examination En student har ibland rätt till enskild tentamen och kan då få sitta ensam eller tillsammans med en mindre grupp studiekamrater. Ofta används något av de resursrum som finns på Studentavdelningen. Vid behov kan du erbjudas förlängd tentamenstid eller alternativ exa mi nation efter samråd med examinator som beslutar om detta. Muntlig tenta men, tentamen med hjälp av dator eller hemskrivning är exempel på anpassningar som förekommer.

6 6 Studera med funktionsnedsättning - en guide för studenter Handledning Det finns ibland möjlighet för dig att få extra handledning av lärare. Åt gärden diskuteras tillsammans med samordnaren och studierektorn eller studievägledaren vid berörd institution. Kurslitteratur som talbok, e-textbok eller punktskriftsbok Behöver du din kurslitteratur som talbok, i punktskrift (braille), digitalt eller på något annat sätt vänd dig till universitetsbiblioteket. Där får du hjälp med att ansöka om ett nedladdningskonto hos Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). När du fått dina inloggningsuppgifter kan du själv ladda ned och läsa talböcker på det sätt som passar dig bäst. I datorn, mobilen och läsplattan. Vid introduktionstillfället informerar bibliotekarien hur du söker och laddar ner talböcker. Gå på bibliotekets drop-in, se eller boka en tid på e-post För mer information Nyinläsning av en talbok kan ta två till tre månader. Produktionstiden för en punktskriftsbok eller en e-textbok är cirka två månader och för förstoringar cirka en månad. Nya talböcker framställs i DAISY-format (ett mp3-format) vilket gör att det går att bläddra, söka och sätta bokmärken i dem. E-textböcker är böcker med digitalt lagrad text. De läses på dataskärm tillsammans med anpassningar som talsyntes, skärmförstoring eller punktskriftsskärm. Om du behöver skanna in enstaka dokument för att kunna översätta dem till punktskrift, e-text eller talboksformat kontakta samordnaren. Mentorsstöd Du som har en neuropsykiatrisk eller psykisk funktionsnedsättning kan beviljas en mentor. Mentorn, som oftast är en student som kommit längre i studierna, fungerar som en coach. Mentorn kan till exempel hjälpa dig att planera och organisera studierna liksom att tolka och konkretisera institutionens förväntningar på dina studieuppgifter. Resursrum I Frescati finns resursrum för dig som har en funktionsnedsättning. I rummen finns datorer som är utrustade med bland annat talsyntes, rättstavningsprogram, skanner och lexikon. I några rum finns höj- och sänkbara bord. Rummen kan bokas och användas för studier eller för enskild tentamen. Om du ska tentera i ett resursrum bokar du själv rummet och meddelar institutionen i god tid, minst tre veckor innan.

7 Studera med funktionsnedsättning - en guide för studenter 7 Resursrummen finns i Studenthuset. För att kunna använda dig av resursrummen behöver du ett passerkort som samordnaren beställer, du hämtar ut kortet på Nyckelexpeditionen (Södra huset, Hus B, plan 3, rum B371 i Frescati) tidigast tre dagar efter beställningen. Kortet finns kvar i tjugo dagar. Inför varje ny termin måste du aktivera ditt passerkort på nytt. Det gör du genom att informera kontaktpersonen för resursrummen (e-post om att du ska fortsätta studera vid universitetet. Även i universitetsbiblioteket finns två resursrum för studenter med funktionsnedsättning och ett allergirum. Du kan boka rummen via din inloggning på universitetsbiblioteket. Bibliotekets resursrum kan inte användas för tentamen. Du kan läsa mer om de hjälp medel som finns där på Rättstavningsprogram Du som studerar vid Stockholms universitet har möjlighet att ladda ner och installera rättstavningsprogrammen StavaRex och SpellRight på din hemdator. Installera programmen utan kostnad via sajten Campuslicenser i lär- och samarbetsplattformen Mondo. Licenserna gäller under ett år, därefter måste de uppdateras. Skrivtolk Tolkningen sker simultant från tal till skrift, och tolken skriver ner det som sägs antingen på en dator eller på ett snabbskrivande tangentbord. Teckenspråkstolk Om du behöver teckenspråkstolk ska du kontakta Enheten för teckenspråkstolkning (www.unitolk.su.se) redan när du anmäler dig till kurser eller program. Du som studerar på lärarutbildningen vänder dig till tolkgruppen på Studentavdelningen (via e-post Vilrum Om du behöver tillgång till ett vilrum på universitetet, kontakta informationsdisken i Frescati, Södra huset, Hus B, plan 3, rum B371 (telefon ).

8 8 Studera med funktionsnedsättning - en guide för studenter Vägen till pedagogiskt stöd och anpassningar Intyg om stödåtgärder Tillsammans med samordnaren diskuterar du ditt individuella behov av pedagogiskt stöd. Ta med ett intyg om din funktionsnedsättning till mötet med samordnaren, till exempel från läkare eller psykolog eller en dyslexiutredning. Samordnaren skriver sedan ett intyg med rekommenderade stödåtgärder som du visar för kontaktpersonen på institutionen. Du hittar samordnaren på Studentavdelningen. För att komma i kontakt med samordnaren och för att boka en tid mejla till Mer information finns på Kontaktperson vid institutionen Studievägledaren är i regel din kontaktperson vid institutionen där du studerar. När din utbildning börjar är det bra om du presenterar dig och visar det intyg du fått om rekommenderade stödåtgärder. Vägledaren kan hjälpa dig i din studiesituation och svara på frågor om utbildningen vid institutionen. Du kan också diskutera ditt studieval med vägledaren. I början av en kurs När du börjar en ny kurs eller ett nytt moment, introducera dig gärna för läraren och tala om vilka behov du har. Läraren kan då vilja se det intyg du fått av samordnaren för att kunna ta hänsyn till detta vid planeringen av undervisningen och examinationen. Tveka inte att be om hjälp när du behöver det. Om något inte fungerar är du välkommen att kontakta samordnaren. Välkomstdagen Inför varje ny termin ordnas en informationsträff för nya studenter med funktionsnedsättning. Samordnaren informerar då om olika former av pedagogiskt stöd och om vilka möjligheter det finns till anpassningar i studierna. Du får veta mer om IT-resurser och olika programvaror som finns tillgängliga samt om universitetsbibliotekets service till studenter med läshinder. Du får också möjlighet att ställa frågor. Datum och tid meddelas på

9 Studera med funktionsnedsättning - en guide för studenter 9

10 10 Studera med funktionsnedsättning - en guide för studenter

11 Studera med funktionsnedsättning - en guide för studenter 11 Bra att känna till Studenthandbok I universitets Studenthandbok får du svar på några av de vanligaste frågorna som nyblivna studenter ställer sig, till exempel vad som händer vid terminsstarten och hur du registrerar dig. Du hittar den på Studentbostäder Det kan vara lång väntetid till studentbostäder så du behöver ordna bostad i god tid. För att kunna söka bostad hos Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB), ska du registrera dig i deras bostadskö. Mer information finns på Akademisk kvart är en förmedling av andrahandsbostäder till studenter. Mer information finns på Studenthälsovård Om kraven på studieprestation känns för höga, om du har svårt att kon centrera dig på studierna eller har andra problem som påverkar (eller påverkas av) din studiesituation, finns Studenthälsan i Stockholm som stöd. Där kan du rådgöra med någon i medicinska eller psykologiska frågor. Du är välkommen att ringa på telefontid eller göra ett kortare besök på öppen mottagning utan att beställa tid i förväg. På universitetet finner du den öppna mottagningen i Frescati, på Studentavdelningen i Studenthuset, Universitetsvägen 2 B, entréplan, rum Den första kontakten leder ofta till att man bokar en besökstid. Student hälsans basmottagning ligger i Studentpalatset, Norrtullsgatan 2, nära tunnelbanestationen Odenplan. Där finns läkare, sjuksköterska, psykolog och socionom som erbjuder kortare kontakter både indivi duellt och i grupp. Alla besök är avgiftsfria. Verksamheten styrs av hälso- och sjukvårdslagen, vilket bland annat innebär att personalen har tystnadsplikt. Studenthälsan anordnar också olika utbildningar, som kurser i stress hantering och våga tala. Mer information finns på www. studenthalsanistockholm.se. Studentkårerna Studentkårernas uppgift är bland annat att företräda studenternas gemensamma intressen gentemot universitetet. Ett viktigt område handlar om att påverka utbildningen, men kårerna arbetar också med den sociala delen av universitetslivet. Det finns till exempel kårföreningar med olika inriktningar. Medlemskapet är frivilligt och ger olika förmåner och rabatter. Mer information finns på

12 12 Studera med funktionsnedsättning - en guide för studenter Studiemedel Om du har en funktionsnedsättning som försvårar dina studier kan Centrala studiestödsnämnden (CSN) i vissa fall bevilja studiemedel för en högre studietakt än vad du faktiskt läser. Då kan du exempelvis få studiemedel för studier på heltid även om du läser 75 procent av heltid. När du läser med en lägre studietakt tar det längre tid innan du blir klar med din utbildning. Det innebär att du kan behöva låna mer pengar än om du hade kunnat studera på heltid. Ibland kan du få slippa betala tillbaka de extra pengarna. Det kallas för avskrivning. Kontakta samordnaren om du behöver ett intyg till CSN. För frågor om studiemedel kontakta CSN. Mer information om studiemedel och kontaktinformation på Studie- och karriärvägledning I Studenthuset finns allmäna studie- och karriär väg ledare. Till dem kan du vända dig med frågor om studier, utbildningsval och karriär. Mer information finns på Specifika frågor om en viss utbildning ställer du till studievägledaren vid den ansvariga institutionen. Studie- och språkverkstad Alla studenter vid Stockholms universitet kan få hjälp och stöd i sitt skrivande och med sin studieteknik vid Studie- och språkverkstaden som finns på Studentavdelningen i Studenthuset, Universitetsvägen 2 B. Mer information Studier utomlands Du som är student vid Stockholms universitet har många olika möjligheter att studera utomlands ett år, en termin eller en kortare period. Om du vill åka utomlands till exempel som utbytesstudent har du möjlighet att få stöd under studievistelsen. Rådgör med den internationella koordinatorn på din institution om vilka möjligheter till utlandsstudier som finns, det är den internationella koordinatorn som håller kontakt med universitet som du reser till. Kontakta samordnaren om du behöver ett intyg om rekommenderat stöd. Mer information om utlandsstudier för dig med funktionsnedsättning finns på och En internationell guide och sökbar databas med information om möjligheter till studier och praktik runtom i världen finns på

13 Studera med funktionsnedsättning - en guide för studenter 13 Rättigheter och möjligheter Känner du som student dig utsatt för kränkande behandling som har samband med din funktionsnedsättning, etniska tillhörighet, kön, könsidentitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuella läggning eller ålder? Kontakta då universitetets jämlikhetssamordnare på Studentavdelningen eller en anställd vid institutionen så att en utredning om eventuell diskriminering kan påbörjas. Vill du söka råd och stöd, utan att en utredning påbörjas, kan du vända dig till studentombuden på Stockholms universitets studentkår eller till Studenthälsan. Mer information finns på

14 14 Studera med funktionsnedsättning - en guide för studenter Kontakt Samordnare för studenter med funktionsnedsättning finns på Student avdelningen. Besöksadressen är Studenthuset, Universitetsvägen 2 B, (intill Södra huset, hus A). Åsa Ferm Samordnare för studenter med funktionsnedsättning Telefon: Rum: 234 E-post: Anna Göthner Samordnare för studenter med funktionsnedsättning Telefon: Rum: 235 E-post: Elisabeth Åman Dyslexipedagog Telefon: Rum: 236 E-post: Jorge Moreno Kontaktperson för resursrum och särskilda programvaror Telefon: Rum: 238 E-post: Mer information finns på

15 Studera med funktionsnedsättning - en guide för studenter 15

16 16 Studera med funktionsnedsättning - en guide för studenter För mer information besök Studentavdelningen Stockholms universitet, Stockholm Besökadress: Tel: Studenthuset, E-post: Universitetsvägen 2 B Telefon: , e-post: Hur långt vill du nå?

Ett tillgängligt universitet. Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide

Ett tillgängligt universitet. Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide Ett tillgängligt universitet Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide 2 Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide Den här guiden innehåller information till dig som har någon form

Läs mer

»Det funkar« - att studera med funktionshinder

»Det funkar« - att studera med funktionshinder »Det funkar«- att studera med funktionshinder Hur då? Det funkar! Karolinska Institutet ett universitet för alla önskar dig välkommen! Är du student eller forskarstuderande med en funktionsnedsättning

Läs mer

Studenthandbok. För dig som studerar vid Stockholms universitet. Läsåret HT15/VT16

Studenthandbok. För dig som studerar vid Stockholms universitet. Läsåret HT15/VT16 Studenthandbok För dig som studerar vid Stockholms universitet Läsåret HT15/VT16 Studenthandbok Inför varje läsår tar Studentavdelningen fram den här studenthandboken med samlad information som kan vara

Läs mer

Vad händer när du möter en student med funktionsnedsättningar? En guide för undervisande personal på HLK.

Vad händer när du möter en student med funktionsnedsättningar? En guide för undervisande personal på HLK. Vad händer när du möter en student med funktionsnedsättningar? En guide för undervisande personal på HLK. Förord Högskolan i Jönköping välkomnar studenter med funktionshinder. Begreppet funktionshinder

Läs mer

MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING PÅ KTH

MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING PÅ KTH MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING PÅ KTH KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING PÅ KTH 2010/2011 KTH SE-100 44 Stockholm Tel: 08-790 60 00 Fax: 08-790 65 00 www.kth.se Välkommen till KTH! KTH arbetar

Läs mer

[top secret] Du har. rättigheter

[top secret] Du har. rättigheter [top secret] Du har rättigheter 1 Bli medlem idag! Hej! Det här häftet får du från oss på Linnéstudenterna, studentkåren vid Linnéuniversitetet. Vår förhoppning är att det ska bringa klarhet i vilka rättigheter

Läs mer

Möjligheter till högre studier. för studenter med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsned sättning En guide

Möjligheter till högre studier. för studenter med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsned sättning En guide Möjligheter till högre studier för studenter med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsned sättning En guide 2 Möjligheter till högre studier för studenter med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsned

Läs mer

PERSONALHANDBOKEN. För dig som kommer i kontakt med studenter med funktionshinder. Nulla regula sine exeptione Ingen regel utan undantag

PERSONALHANDBOKEN. För dig som kommer i kontakt med studenter med funktionshinder. Nulla regula sine exeptione Ingen regel utan undantag PERSONALHANDBOKEN För dig som kommer i kontakt med studenter med funktionshinder Nulla regula sine exeptione Ingen regel utan undantag Innehållsförteckning Att studera med funktionshinder... 2 Definitioner...

Läs mer

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder 101018_KMH_Policy_funktionshinder.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder Beslutad av rektor 2010-10-18 Fastställd av rektor 2007-12-17 enligt

Läs mer

Hej. Tänk om. Tänk annorlunda. Tänk nytt. Och tänk om du kan bli precis vad du vill.

Hej. Tänk om. Tänk annorlunda. Tänk nytt. Och tänk om du kan bli precis vad du vill. Hej. Tänk om. Tänk annorlunda. Tänk nytt. Och tänk om du kan bli precis vad du vill. En utbildning förändrar dig och ditt sätt att tänka. Det gör också alla de människor du träffar. Du får nya infallsvinklar,

Läs mer

Handläggningsordning för individuellt stöd till studenter med funktionshinder

Handläggningsordning för individuellt stöd till studenter med funktionshinder Handläggningsordning för individuellt stöd till studenter med funktionshinder Fastställd av rektor 2012-09-11 Dnr: UmU 500-927-12 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter Studera utomlands Handbok för utresande utbytesstudenter 2 Handbok för utresande utbytesstudenter Hej! Vill du läsa kurser som inte ges vid Stockholms universitet,

Läs mer

Välkommen till Naturvetenskapliga fakulteten 2014. Geovetenskapens hus

Välkommen till Naturvetenskapliga fakulteten 2014. Geovetenskapens hus Välkommen till Naturvetenskapliga fakulteten 2014 Geovetenskapens hus Ladda ner appen - Stockholms universitets guide Stockholms universitets guide innehåller en karta som gör det enkelt att hitta på universitetet.

Läs mer

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef Välkommen till MKV! Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap, till vardags förkortat MKV, är en del av Institutionen för informationsteknologi, ITM och medier vid Mittuniversitetet. MKV är ett

Läs mer

Samlad information om studiesociala rättigheter för Chalmers Studentkårs medlemmar

Samlad information om studiesociala rättigheter för Chalmers Studentkårs medlemmar Samlad information om studiesociala rättigheter för Chalmers Studentkårs medlemmar ÅRGÅNG A M L CHA ET H G G TRY 2012 Chalmers Studentkår Teknologgården 2 412 58 GÖTEBORG www.chs.chalmers.se Sociala enheten

Läs mer

Att studera med primär immunbrist - för studerande

Att studera med primär immunbrist - för studerande Att studera med primär immunbrist - för studerande Information om gällande lagar och möjligheter till en anpassad studiesituation och ekonomiskt stöd Till dig som har primär immunbrist och ska börja studera

Läs mer

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 December 2009 Elna Johansson Dyslexipedagog Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 Postadress Förvaltning/71 205 06 Malmö Besöksadress Studentcentrum

Läs mer

SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION

SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION Läsåret 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HISTORIK OM SOCIONOMUTBILDNINGEN... 5 OM FASTIGHETEN SVEAVÄGEN 160-162 - SVEAPLAN... 5 ATT HITTA RÄTT... 6 Bokhandel... 6 Dataansvarig...

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Trygghet. Samlad information om studiesociala. Studentkårs medlemmar

Trygghet. Samlad information om studiesociala. Studentkårs medlemmar Trygghet Årgång 2014Chalma Samlad information om studiesociala rättigheter för Chalmers Studentkårs medlemmar Chalmers Studentkår Teknologgården 2 412 58 GÖTEBORG www.chs.chalmers.se Sociala enheten 1

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Hej, och välkommen till GLOBALA!

Hej, och välkommen till GLOBALA! Hej, och välkommen till GLOBALA! Vi tror och hoppas att du ska trivas här hos oss under de 3 år som väntar! De fyra ledord som genomsyrar skolkulturen på Globala gymnasiet är omtanke, tillit, respekt och

Läs mer

Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & sommar- kurser 2014

Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & sommar- kurser 2014 Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & kurser sommar- 2014 2 Utbildningskatalog 2014/2015 Utbildningskatalog 2014/2015 3 Innehåll 4 Välkommen till Stockholms universitet 5 Universitetsstudier en investering

Läs mer

ATT ANPASSA STUDIESITUATIONEN. för vuxenstuderande med funktionshinder

ATT ANPASSA STUDIESITUATIONEN. för vuxenstuderande med funktionshinder ATT ANPASSA STUDIESITUATIONEN för vuxenstuderande med funktionshinder ATT ANPASSA STUDIESITUATIONEN för vuxenstuderande med funktionshinder Den här skriften kan beställas i alternativa format på e-post:

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck Studera utomlands STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck BILDER: Eva Dalin (s. 6, 9, 13, 15), Erik Lundback (omslag, s. 4, 5, 10, 14, 17) och Westend61 (s. 7) ISBN

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2015 1 2 Innehåll Vad är studiemedel?...6 Vem kan få studiemedel?... 7 Hur mycket pengar kan du få?... 9 Hur många poäng måste du läsa?...14 Hur länge kan du få studiemedel?...16

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35)

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35) MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (35) Uppdrag: Användarundersökning Beställare: MTM Kontaktperson MTM: Pia Hasselrot Projektledare

Läs mer