STUDENTUNDERSÖKNINGEN 2015 Svarsfrekvens: 55%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STUDENTUNDERSÖKNINGEN 2015 Svarsfrekvens: 55%"

Transkript

1 SU 25 : 8 72 STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 Svarsfrekvens: 55%

2 STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att läsa studentundersökningar Läsvägledning Studentundersökningen 25 Resultat per område Högst och lägst resultat Största skillnader mot 22 Fysisk arbetsmiljö Utbildning Universitetets stödtjänster Lika villkor Externt förlagda utbildningsmoment Bilden av LiU Vid sidan av studierna Dina studier Bilaga: Kort om datainsamlingen

3 STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 ATT LÄSA 2 STUDENTUNDERSÖKNINGAR Att tolka resultaten från en studentundersökning är inte enkelt. Därför vill Ramböll Management Consulting (Ramböll) informera om tre korta punkter att ha i åtanke när du läser och använder den här rapporten. Den första punkten gäller svarsfrekvensen. Totalt har SU 25 uppnått en svarsfrekvens på 55%. Detta är en ökning med 5% mot 22. Trots ökningen är svarsfrekvensen problematiskt ur ett metodologiskt perspektiv. Det som avgör om svarsfrekvensen är ett problem är egentligen inte andelen som svarat utan snarare vilka som svarat. Om svarsfrekvensen är ett problem för just din utbildning är alltså något som beror på vilka variabler du tror är viktiga för hur respondenterna svarar. Exempel på variabler som ofta analyseras i denna typ av bortfallsanalyser är kön, ålder, campus. Det enklaste sättet att göra en bortfallsanalys är att jämföra siffrorna i kapitlet bakgrundsvariabler med siffrorna för din utbildning som helhet. Den andra punkten Ramböll vill lyfta handlar om frågornas påverkan på resultatet. Hur frågorna formuleras påverkar hur de skall tolkas. När du tittar närmare på ett resultat bör du därför fråga dig vad det egentligen innebär att svara exempelvis "5 - Mycket nöjd" på den enskilda frågan. Det enklaste tipset är att försöka tänka på hur du hade tolkat frågan om du var respondent. Den tredje punkten är att hålla koll på det riktigt negativa men i övrigt fokusera på det positiva. Riktigt låga resultat inom ett område beror ofta på att grundläggande krav (ibland kallat hygienkrav) inte uppfylls. Dessa måste självklart hanteras och åtgärdas. Minst lika viktigt är dock att arbeta med att sprida lyckade arbetsmetoder och en positiv stämning. Om ditt program/institution exempelvis är särskilt bra på att skapa gemenskap mellan studenterna kan ni fundera på vad det är som gör att detta är ett styrkeområde för er. Går det att använda den styrkan till något mer? Vilka styrkor har andra program och institutioner som ni kan lära er av? Med detta hoppas Ramböll att ni skall ha mycket nytta av er rapport!

4 STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 LÄSVÄGLEDNING 3 SÅ TYDER DU RESULTATEN Till vänster om figuren visas enskilda frågeformuleringar. Mellan frågeformuleringen och grafiken visas den andel studenter som svarat Vet inte på frågan. Figurerna visar svarfördelning på enskilda frågor på den givna skalan. På fråga 2 i exemplet är skalan från Mycket nöjd till Mycket missnöjd, där 8% av studenterna svarade Mycket nöjd, 39% svarade 4, 37% svarade 3, 3% svarade 2, och 2% svarade Mycket missnöjd. Medelvärdet av frågan. Det maximala värdet är 5 och minimum är. Alla påståenden är vända, så ett högt värde uttrycker något positivt. Längst till höger blir resultatet jämfört med det samlade resultatet för 22 och 2, där det är möjligt.

5 STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 4 Studentundersökningen 25 (SU) resulterar i en siffra mellan och 5 som ger en översiktlig bild över hur nöjda studenterna är med sin tillvaro vid Linköpings universitet. Vet ej Medelv. Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med livet som student på LiU? % ,2 4,2, 4,, % 25% 5% 75% % Mycket nöjd Mycket missnöjd Tidigare har Studentundersökningen presenterats som en siffra mellan och och mätt andelen positiva svar. Denna redovisningsmetod har tyvärr problemet att den reducerar studenter till att antingen vara nöjda eller inte vara nöjda. Därmed försvinner en stor del av variansen i de svar som lämnas. För kontinuitet redovisas andelen positiva svar även i årets undersökning, denna siffra bör dock tolkas med viss försiktighet. Vet ej Andel nöjda Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med livet som student på LiU? % % % 25% 5% 75% % 5 - Mycket nöjd Mycket missnöjd

6 STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 RESULTAT PER OMRÅDE 5 Nedan redovisas resultatet för de sammanfattande frågorna under respektive områden. Detta är tänkt att ge dig som läsare en snabb överblick över vilka områden som utgör styrkor respektive svagheter för ditt område. Vet ej Medelv. Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med livet som student på LiU? % ,2 4,2, 4,, Fysisk arbetsmiljö - Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med tillgången på lokaler och utrustning? % ,4 3,5 -, 3,4, Fysisk arbetsmiljö - Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med lokalernas kvalitet och funktion på LiU? % , 3,5, Utbildning - Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med den utbildning du hittills genomgått på LiU? % ,9 3,8, 3,8, Stödtjänster - Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med de stödtjänster som LiU erbjuder? 6% ,7 3,8 -,, Studievägledningen - Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med studievägledningen? % ,7 3,5,2 Universitetsbiblioteket - Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med universitetsbiblioteket? 8% , 4,, 4,, Externt förlagda utbildningsmoment - Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med den externa utbildningen? 6% ,9 3,9, 3,8, % 25% 5% 75% % Mycket nöjd Mycket missnöjd

7 STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 HÖGST OCH LÄGST 6 Nedan redovisas de frågor som har högst resultat och lägst resultat. Detta kan användas som en snabb indikator för vilka specifika frågor studenterna anser fungerar särskilt bra och vilka specifika frågor som har en särskilt stor förbättringspotential....mottagningen av dig under Nolle-P, dvs de studentledda sociala aktiviteterna under de första veckorna 4,5 Jag skulle rekommendera LiU till andra 4,5 Jag är stolt över att studera på LiU 4,4 Jag har studiekamrater att arbeta med när jag behöver det 4,3 Universitetsbiblioteket -...bemötande 4,3 Återkoppling på dina prestationer 3, Kvalitet och funktion - Lugna platser, platser för avkoppling 3, Stödtjänster -...administrativ service genom Lisam (kursrum, samarbetsrum, dokumentdelning med mera) (7) 3, Tillgången - Matplatser inklusive mikrovågsugnar 3, Tillgången - Lugna platser, platser för avkoppling 2, Mycket missnöjd Mycket nöjd

8 STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 STÖRSTA SKILLNAD - 7 JÄMFÖRELSE MED 22 Nedan framgår de 5 frågor som studenterna anser förändrats mest positivt i förhållande till 22 och de 5 frågor som studenterna anser förändrats mest negativt i förhållande till 22. Kvalitet och funktion - Caféer och restauranger,4 Stödtjänster -...information eller diskussion kring studier eller praktik utomlands,3 Studievägledningen -...tillgänglighet,3 Kursschema,2 Studievägledningen -...bemötande,2 Stödet från externa handledare -, Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med de stödtjänster som LiU erbjuder? -, Stödtjänster -...IT-service (e-post, datorsalar, programvaror, skrivare med mera) -, Det är god stämning på min utbildning -, Kvalitet och funktion - Matplatser, inklusive mikrovågsugnar -,

9 STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 FYSISK ARBETSMILJÖ - TILLGÅNG 8 Under avsnittet "Fysisk arbetsmiljö" samlas frågor som rör såväl undervisningslokaler som universitetets allmänna utrymmen. Frågorna är indelade i två huvudområden, dels tillgång och dels kvalitet och funktion. Vet ej Medelv. Fysisk arbetsmiljö - Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med tillgången på lokaler och utrustning? % ,4 3,5 -, 3,4, Tillgången - Plats för självstudier, såsom grupprum, rum för praktisk/laborativ verksamhet, platser i bibliotek % , 3,2 -, 3,3 -,2 Tillgången - Schemalagda undervisningslokaler () 4% ,8 3,9 -, 3,8, Tillgången - Tekniska hjälpmedel såsom datorer, projektorer, kopiatorer, trådlöst nätverk och eluttag 2% ,5,, Tillgången - Matplatser inklusive mikrovågsugnar 3% , 3, -, 2,9, Tillgången - Caféer och restauranger 2% ,7 -, 3,5, Tillgången - Lugna platser, platser för avkoppling % ,7 2,8 -, 2,8 -, Tillgången - Gemensamma utrymmen och mötesplatser 3% ,5 -, -, % 25% 5% 75% % Mycket nöjd Mycket missnöjd () Frågan ställdes i 22 som: - Undervisningslokaler

10 STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 FYSISK ARBETSMILJÖ - KVALITET OCH 9 FUNKTION Vet ej Medelv. Fysisk arbetsmiljö - Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med lokalernas kvalitet och funktion på LiU? % , 3,5, Kvalitet och funktion - Plats för självstudier, såsom grupprum, rum för praktisk/laborativ verksamhet, platser i bibliotek 2% ,7 3,8 -, 3,7, Kvalitet och funktion - Schemalagda undervisningslokaler (2) 2% ,, Kvalitet och funktion - Tekniska hjälpmedel såsom datorer, projektorer, kopiatorer, trådlöst nätverk och eluttag 3% ,5 3,4, 3,5, Kvalitet och funktion - Matplatser, inklusive mikrovågsugnar 3% ,4 -,2 3,,3 Kvalitet och funktion - Caféer och restauranger 3% ,7 3,3,4 3,,6 Kvalitet och funktion - Lugna platser, platser för avkoppling 2% , 3,, 3,, Kvalitet och funktion - Gemensamma utrymmen och mötesplatser 5% , 3,5, % 25% 5% 75% % Mycket nöjd Mycket missnöjd (2) Frågan ställdes i 22 som: - Undervisningslokaler

11 STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 UTBILDNING Under avsnittet "Utbildning" samlas frågor som handlar om exempelvis stämningen på utbildingen, uppfattningen om sättet utbildningen bedrivs på, studentens egna arbetsinsats och hinder för studier. Vet ej Medelv. Det är god stämning på min utbildning % ,2 4,3 -, 4,2, Relationerna mellan studenterna på min utbildning präglas av stark gemenskap % ,8 3,8,,2 Jag har studiekamrater att arbeta med när jag behöver det % ,3 4,3, 4,2, % 25% 5% 75% % Instämmer helt Instämmer inte alls

12 STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 UTBILDNING Vet ej Medelv. Utbildning - Sammanfattningsvis - Hur nöjd eller missnöjd är du med den utbildning du hittills genomgått på LiU? % ,9 3,8, 3,8, Lärarnas förmåga att förmedla kunskap % ,, Lärarnas förmåga att stimulera dig i dina studier (3) 2% ,3 3,3, 3,2, Lärarnas tillgänglighet för dina studier (4) 3% ,5 Tydligheten på de krav som ställs på dig i dina studier % ,3 3,3, 3,2, Arbetsformerna i din utbildning 2% ,, Återkoppling på dina prestationer 2% , 3,, 2,9,2 Examination 2% ,, Möjligheter att påverka din utbildning 9% ,5 3,4, 3,5, Utbildningens relevans för ditt framtida yrkesliv 6% , 4,, 3,9,2 % 25% 5% 75% % Mycket nöjd Mycket missnöjd (3) Frågan ställdes i 22 som: - Lärarnas förmåga att inspirera dig i dina studier (4) Ny fråga för i år och kan därmed inte jämföras med 22

13 STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 UTBILDNING 2 Hur många timmar per vecka lägger du i genomsnitt på studier (totalt schemalagd undervisning och självstudier)? Färre än 2 timmar 6% 49 Mellan 2 och 3 timmar 22% Mellan 3 och 4 timmar 26% Cirka 4 timmar 22% Mellan 4 och 5 timmar 6% Mellan 5 och 6 timmar 6% 498 Mer än 6 timmar 2% 63 % 25% 5% 75% % 22 2

14 STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 UTBILDNING 3 Vad tycker du om andelen schemalagd undervisning på din utbildning? Vill ha mer schemalagd tid 25% Är nöjd med andelen schemalagd tid 7% Vill ha mindre schemalagd tid 4% 39 - % 25% 5% 75% % 22 2 Hur upplever du prestationskraven i studierna? Utmanande på ett negativt sätt, svårt att klara av mina studier 2% 6 Utmanande på ett positivt sätt, svårt men stimulerande 59% Lagom utmanande, klarar av studierna utan några svårigheter 24% Inte tillräckligt utmanande 5% % 25% 5% 75% % 22 2

15 STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 UTBILDNING 4 Har du någon gång upplevt att något av följande har varit ett stort hinder för att du ska lyckas med dina studier vid LiU? Ekonomi 5% Språksvårigheter 6% 479 Fysisk sjukdom 7% Psykisk ohälsa 6% Negativ stress 4% Funktionsnedsättning 2% 5 Familjeförhållanden 9% 795 Andra relationer 9% Brist på sociala kontakter 9% 87 Problem med alkohol/droger % 5 Annat 5% 469 Ingen av dessa faktorer har varit ett stort hinder 4% % 25% 5% 75% % 22 2 Notera: Det är möjligt att välja flera alternativ och därför är den totala frekvensen inte.

16 STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 UTBILDNING 5 Hur nöjd eller missnöjd är du med universitets framförhållning när det gäller att göra följande tillgängligt: Vet ej Medelv. Kursschema % ,4,2 3,4,2 Litteraturlista 4% ,5, 3,5, % 25% 5% 75% % Mycket nöjd Mycket missnöjd

17 STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 UNIVERSITETES STÖDTJÄNSTER - 6 INFO. UTLANDSSTUDIER Under avsnittet "Universitetets stödtjänster" samlas frågor som handlar om exempelvis Studentportalen, Studenthälsan, Universitetsbiblioteket och studievägledning. De studenter som sökt hjälp får följdfrågor där de får bedöma kvaliteten. Har du under studietiden haft behov av hjälp med information eller diskussion kring studier eller praktik utomlands: Inte haft behov 6% Haft behov - ej fått hjälp 4% Haft behov - ej sökt hjälp 9% Fått hjälp 26% % 25% 5% 75% % 22 2 Hur nöjd eller missnöjd är du med den service eller hjälp du fått ifrån universitet ifråga om: Vet ej Medelv. Stödtjänster -...information eller diskussion kring studier eller praktik utomlands 9% ,3,3 3,3,3 % 25% 5% 75% % Mycket nöjd Mycket missnöjd

18 STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 UNIVERSITETETS STÖDTJÄNSTER - 7 STUDENTHÄLSAN Har du under studietiden haft behov av hjälp med din fysiska eller din psykiska hälsa (från Studenthälsan): Inte haft behov 69% Haft behov - ej fått hjälp 3% 233 Haft behov - ej sökt hjälp 6% Fått hjälp 2% % 25% 5% 75% % 22 2 Hur nöjd eller missnöjd är du med den service eller hjälp du fått ifrån universitet ifråga om: Vet ej Medelv. Stödtjänster -...din fysiska eller din psykiska hälsa (från Studenthälsan) 8% ,7 3,7, 3,7, % 25% 5% 75% % Mycket nöjd Mycket missnöjd

19 STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 UNIVERSITETETS STÖDTJÄNSTER - 8 KARRIÄRCENTRUM Har du under studietiden haft behov av hjälp med att planera din karriär efter studierna (från Karriärcentrum): Inte haft behov 76% Haft behov - ej fått hjälp 3% Haft behov - ej sökt hjälp 5% Fått hjälp 5% % 25% 5% 75% % 22 2 Hur nöjd eller missnöjd är du med den service eller hjälp du fått ifrån universitet ifråga om: Vet ej Medelv. Stödtjänster -...att planera din karriär efter studierna (från Karriärcentrum) 26% ,4 3,3, 2,9,5 % 25% 5% 75% % Mycket nöjd Mycket missnöjd

20 STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 UNIVERSITETES STÖDTJÄNSTER - 9 SPRÅKVERKSTÄDER Har du under studietiden haft behov av hjälp med muntlig och/eller skriftlig framställning (från Språkverkstäder): Inte haft behov 84% Haft behov - ej fått hjälp 2% 4-2 Haft behov - ej sökt hjälp 8% 66-2 Fått hjälp 7% % 25% 5% 75% % 22 2 Hur nöjd eller missnöjd är du med den service eller hjälp du fått ifrån universitet ifråga om: Vet ej Medelv. Stödtjänster -...muntlig och/eller skriftlig framställning (från Språkverkstäder) 7% ,8 3,8,,2 % 25% 5% 75% % Mycket nöjd Mycket missnöjd

21 STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 UNIVERSITETETS STÖDTJÄNSTER - 2 STUDIEVÄGLEDNING Har du, under studietiden, kontaktat en studievägledare? Ja 48% 4 99 Nej 49% Känner inte till att det finns 3% % 25% 5% 75% % 22 Hur nöjd är du med din kontakt med studievägledaren när det gäller... Vet ej Medelv. Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med studievägledningen? % ,7 3,5,2 Studievägledningen -...tillgänglighet 2% ,3,3 Studievägledningen -...bemötande % , 3,9,2 Studievägledningen - den information du fått (5) % ,7 Studievägledningen -...den vägledning och det stöd du har fått (6) 3% % 25% 5% 75% % Mycket nöjd Mycket missnöjd Notera: Frågorna om studievägledningen har utökats mellan 2 och 22. Jämförelser över tid kan därför inte presenteras för 2. (5) Ny fråga för i år och kan därmed inte jämföras med 22 (6) Ny fråga för i år och kan därmed inte jämföras med 22

22 STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 UNIVERSITETETS STÖDTJÄNSTER - 2 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Hur nöjd är du med universitetsbiblioteket när det gäller... Vet ej Medelv. Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med universitetsbiblioteket? 8% , 4,, 4,, Universitetsbiblioteket -...bibliotekets öppettider 23% ,2 4,2, 4,,2 Universitetsbiblioteket -...bemötande 25% ,3 4,3, 4,2, Universitetsbiblioteket -...utbud av böcker, tidskrifter, e- resurser 27% , 4,, 4,, Universitetsbiblioteket -...undervisning i informationssökning 33% ,8 3,7, 3,7, % 25% 5% 75% % Mycket nöjd Mycket missnöjd

23 STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 UNIVERSITETETS STÖDTJÄNSTER - 22 MOTTAGNINGSVERKSAMHETEN När du började studera på LiU, hur nöjd eller missnöjd var du med... Vet ej Medelv....mottagningen av dig under Nolle-P, dvs de studentledda sociala aktiviteterna under de första veckorna 5% ,5 4,4, 4,4,...universitetets/utbildningens introduktion till universitetsstudier som ex studiekrav, studieformer, utbildningsinformation mm % % 25% 5% 75% % 3,9 3,8, 22 3,7, Mycket nöjd Mycket missnöjd

24 STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 UNIVERSITETETS STÖDTJÄNSTER 23 Nedan syns en sammanställning av de sammanfattande frågorna inom området Universitetets stödtjänster. Sammanställningen är tänkt att ge en översikt över styrkor och förbättringsområden. Vet ej Medelv. Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med de stödtjänster som LiU erbjuder? 6% ,7 3,8 -,, Stödtjänster -...administrativ service från LiU:s studerandeexpeditioner 33% ,7 3,7, Stödtjänster -...administrativ service genom Studentportalen (registrering, intyg, tentamensanmälan med mera) 9% , 4,, Stödtjänster -...IT-service (e-post, datorsalar, programvaror, skrivare med mera) 22% ,5 -, Stödtjänster -...information eller diskussion kring studier eller praktik utomlands 9% ,3,3 3,3,3 Stödtjänster -...administrativ service genom Lisam (kursrum, samarbetsrum, dokumentdelning med mera) (7) 2% , % 25% 5% 75% % Mycket nöjd Mycket missnöjd (7) Ny fråga för i år och kan därmed inte jämföras med 22

25 STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 UNIVERSITETETS STÖDTJÄNSTER 24 FORTS. Vet ej Medelv. Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med de stödtjänster som LiU erbjuder? 6% ,7 3,8 -,, Stödtjänster -...din fysiska eller din psykiska hälsa (från Studenthälsan) 8% ,7 3,7, 3,7, Stödtjänster -...att planera din karriär efter studierna (från Karriärcentrum) 26% ,4 3,3, 2,9,5 Stödtjänster -...muntlig och/eller skriftlig framställning (från Språkverkstäder) 7% ,8 3,8,,2 Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med studievägledningen? % ,7 3,5,2 Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med universitetsbiblioteket? 8% , 4,, 4,, % 25% 5% 75% % Mycket nöjd Mycket missnöjd

26 STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 LIKA VILLKOR - MOBBNING 25 Under avsnittet "Lika villkor" samlas frågor som handlar om mobbning, sexulla trakasserier och diskriminering. Avsnittet avslutas med en fråga om huruvida studenten vet vart han eller hon skall vända sig vid behov. De studenter som uppger att de utsatts för mobbnning, sexuella trakasserier eller diskriminering får följdfrågor om vem som utsatt dem för behandlingen. Notera att frågor om "Lika villkor" inte redovisas på lägre nivå än fakultet på grund av dess känsliga natur. Har du personligen, i samband med dina studier vid LiU, upplevt att du varit utsatt för mobbning? Till exempel ovälkomna sexuella skämt, anspelningar, beröring och så vidare. Ja 4% 39 Nej 96% % 25% 5% 75% % 22 2 Notera: Texten... i samband med dina studier vid LiU..." formulerades innan under dina studier vid LiU.... Av vem? Lärare eller handledare 29% Annan student 85% Annan person på LiU 5% 5 - Av annan person, under externt förlagda utbildningsmoment 5% 5 % 25% 5% 75% % 22 2 Notera: Det är möjligt att välja flera alternativ och därför är den totala frekvensen inte.

27 STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 LIKA VILLKOR - 26 SEXUELLA TRAKASSERIER Har du personligen, i samband med dina studier vid LiU, upplevt att du varit utsatt för sexuella trakasserier? Till exempel ovälkomna sexuella skämt, anspelningar, beröring och så vidare. Ja, någon enstaka gång 3% 259 Ja, ett fåtal gånger % 9 Ja, många gånger % 4 Nej 95% % 25% 5% 75% % 22 2 Notera: Texten... i samband med dina studier vid LiU..." formulerades innan under dina studier vid LiU.... Av vem? Lärare eller handledare 26% 99 4 Annan student 77% Annan person på LiU 6% 24-5 Av annan person, under externt förlagda utbildningsmoment % % 25% 5% 75% % 22 2 Notera: Det är möjligt att välja flera alternativ och därför är den totala frekvensen inte.

28 STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 LIKA VILLKOR - KÖN 27 Har du personligen, under dina studier vid LiU, upplevt att du blivit diskriminerad eller kränkt på grund av ditt kön: Nej 93% Ja, av lärare eller handledare 4% 36 2 Ja, av andra studenter 3% 272 Ja, av annan person på LiU % 4 - Ja, av personal under externt förlagda utbildningsmoment % 57 % 25% 5% 75% % 22 2 Notera: Det är möjligt att välja flera alternativ och därför är den totala frekvensen inte.

29 STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 LIKA VILLKOR - ÅLDER 28 Har du personligen, under dina studier vid LiU, upplevt att du blivit diskriminerad eller kränkt på grund av din ålder: Nej 95% Ja, av lärare eller handledare 2% 26 Ja, av andra studenter 3% Ja, av annan person på LiU % 28-2 Ja, av personal under externt förlagda utbildningsmoment % 37 % 25% 5% 75% % 22 2 Notera: Det är möjligt att välja flera alternativ och därför är den totala frekvensen inte.

30 STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 LIKA VILLKOR - SEXUELL LÄGGNING 29 Har du personligen, under dina studier vid LiU, upplevt att du blivit diskriminerad eller kränkt på grund av din sexuella läggning: Nej 99% Ja, av lärare eller handledare % - Ja, av andra studenter % 32 Ja, av annan person på LiU % 6 Ja, av personal under externt förlagda utbildningsmoment % 4 % 25% 5% 75% % 22 2 Notera: Det är möjligt att välja flera alternativ och därför är den totala frekvensen inte.

31 STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 LIKA VILLKOR - 3 FUNKTIONSNEDSÄTTNING Har du personligen, under dina studier vid LiU, upplevt att du blivit diskriminerad eller kränkt på grund av funktionsnedsättning: Nej 99% Ja, av lärare eller handledare % 4 Ja, av andra studenter % 46 Ja, av annan person på LiU % 5 Ja, av personal under externt förlagda utbildningsmoment % 7 % 25% 5% 75% % 22 2 Notera: Det är möjligt att välja flera alternativ och därför är den totala frekvensen inte.

32 STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 LIKA VILLKOR - ETNISK TILLHÖRIGHET 3 Har du personligen, under dina studier vid LiU, upplevt att du blivit diskriminerad eller kränkt på grund av din etniska tillhörighet: Nej 97% Ja, av lärare eller handledare % 77 - Ja, av andra studenter 2% 46 Ja, av annan person på LiU % 24 - Ja, av personal under externt förlagda utbildningsmoment % 25 % 25% 5% 75% % 22 2 Notera: Det är möjligt att välja flera alternativ och därför är den totala frekvensen inte.

33 STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 LIKA VILLKOR - 32 RELIGION/TROSUPPFATTNING Har du personligen, under dina studier vid LiU, upplevt att du blivit diskriminerad eller kränkt på grund av din religion/trosuppfattning: Nej 98% Ja, av lärare eller handledare % 45 - Ja, av andra studenter % 84 Ja, av annan person på LiU % 2 - Ja, av personal under externt förlagda utbildningsmoment % 9 % 25% 5% 75% % 22 2 Notera: Det är möjligt att välja flera alternativ och därför är den totala frekvensen inte.

34 STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 LIKA VILLKOR - 33 KÖNSIDENTITET/UTTRYCK Har du personligen, under dina studier vid LiU, upplevt att du blivit diskriminerad eller kränkt på grund av din könsidentitet/uttryck: Nej 99% Ja, av lärare eller handledare % 32 Ja, av andra studenter % 43 Ja, av annan person på LiU % 3 Ja, av personal under externt förlagda utbildningsmoment % 4 Notera: Ny fråga för i år och kan därmed inte jämföras med 22 % 25% 5% 75% %

35 STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 LIKA VILLKOR 34 Oavsett om du varit utsatt för negativ särbehandling, trakasserier, mobbning eller ej, vet du att du kan vända dig till för att få stöd och hjälp? Ja 29% Nej 7% % 25% 5% 75% % 22 2

36 STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 EXTERNT FÖRLAGDA 35 UTBILDNINGSMOMENT Under avsnittet "Externt förlagda utbildningsmoment" samlas frågor som handlar om praktik, verksamhetsförlagd utbildning och examensarbeten. De studenter som genomfört denna typ av moment får följdfrågor där de får bedöma kvaliteten. Har du gjort praktik/klinisk praktik, verksamhetsförlagd utbildning, examensarbete/uppsats eller annat utbildningsmoment utanför universitet: Ja, externt förlagt utbildningsmoment 23% Ja, ex-jobb 7% 6 Nej 72% % 25% 5% 75% % 22 2 Notera: Det är möjligt att välja flera alternativ och därför är den totala frekvensen inte.

37 STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 EXTERNT FÖRLAGDA 36 UTBILDNINGSMOMENT Hur nöjd eller missnöjd är du med följande aspekter av den externa utbildningen: Vet ej Medelv. Externt förlagda utbildningsmoment - Sammanfattningsvis - Den externa utbildningen 6% ,9 3,9, 3,8, Stödet från externa handledare 7% ,8 3,9 -, 3,8, Hur utbildningen organiserar de externt förlagda momenten 9% ,3 3,2, 3,2, Den fysiska arbetsmiljön på de externt förlagda momenten 8% ,9 3,9, 3,9, Den psykosociala arbetsmiljön, exempelvis bemötandet från personalen eller stämningen på arbetsplatsen 7% , 3,9, 4,, % 25% 5% 75% % Mycket nöjd Mycket missnöjd

38 STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 BILDEN AV LIU 37 Under avsnittet "Bilden av LiU" samlas frågor som handlar om hur studenterna ser på LiU samt i vilken grad de är villiga att rekommendera sin utbildning och LiU. I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden: Vet ej Medelv. är framgångsrikt inom utbildning 6% ,2 4,2, är framgångsrikt inom forskning 24% ,2 4,2, samverkar framgångsrikt med näringsliv och samhälle 26% , 3,9, % 25% 5% 75% % Instämmer helt Instämmer inte alls

39 STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 BILDEN AV LIU 38 Hur väl instämmer du i följande påståenden? Vet ej Medelv. Jag skulle rekommendera min utbildning på LiU till andra % ,3 4,2, 4,,2 Jag är stolt över att studera på LiU 2% ,4 4,3, 4,2,2 Jag skulle rekommendera LiU till andra % ,5 4,4, 4,3,2 % 25% 5% 75% % Instämmer helt Instämmer inte alls

40 STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 VID SIDAN AV STUDIERNA 39 Är du förälder? Ja 7% 55 - Nej 93% % 25% 5% 75% % 22 2 Hur många timmar per vecka lägger du i genomsnitt på att vara aktiv i studentkåren, din sektion eller i någon studentförening? Inte alls aktiv 58% timmar 23% timmar 4% timmar 4% timmar eller mer % 8 % 25% 5% 75% % 22

41 STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 VID SIDAN AV STUDIERNA 4 Har du ett extrajobb vid sidan av studierna under terminstid? Ja 34% Nej 66% % 25% 5% 75% % 22 2 Hur många timmar per vecka jobbar du i genomsnitt extra? - timmar 73% 98-2 timmar 9% timmar 4% 22 Mer än 3 timmar 3% 84 2 % 25% 5% 75% % 22 2 Notera: De som svarat "Ja" på frågan "Har du ett extrajobb vid sidan av studierna under terminstid?" har även fått frågan "Hur många timmar per vecka jobbar du i genomsnitt extra?". Svaren redovisas enbart om minst fem personer svarat på frågan.

42 STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 DINA STUDIER 4 Hur många terminer har du studerat på (räkna inte in studieuppehåll)? -2 terminer 27% terminer 49% terminer eller längre 24% % 25% 5% 75% % 22 2 Vid vilket campus bedriver du huvuddelen av dina studier? Campus Valla 65% Campus US 4% Campus Norrköping 2% Campus Lidingö % 37 % 25% 5% 75% % 22 2

43 STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 DINA STUDIER 42 Hur många högskolepoäng avser du studera vid LiU under innevarande termin? Mer än 3 högskolepoäng 8% högskolepoäng 76% ,5-29,5 högskolepoäng 2% Mindre än 22,5 högskolepoäng 3% 34 - % 25% 5% 75% % 22 2

44 STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 BILAGA - KORT OM 43 DATAINSAMLINGEN Studentundersökning 25 (SU 25) genomfördes som en webbenkät mellan den 7 februari och den 8 mars 25. Enkäten distribuerades genom ett e- postmeddelande med en unik länk till varje respondent. Det har även varit möjligt att besvara enkäten via länkar i Studentportalen och i Lisam. Den länken var också knuten till den enskilda studenten. Under mätperioden har fyra påminnelser skickats ut till samtliga respondenter som inte slutfört enkäten vid varje givet tillfälle. En extra påminnelse skickades till de respondenter som bara delvis besvarat enkäten. Det totala antalet respondenter uppgick till och utgjordes av studenter som läst minst en termin vid samt registrerats eller omregistrerats på minst 22,5hp VT 25. Undersökningen nådde en svarsprocent på 55% vilket innebär en ökning med 5% procentenheter mot 22 års mätning. Frågorna i undersökningen baseras huvudsakligen på 22 års mätning. Ett viktigt skäl bakom detta var att kunna göra historiska jämförelser med såväl mätningen från 22 som med mätningen från 2. Det finns dock nya frågor där jämförelse med 22 inte är möjlig. Läsaren uppmärksammas där detta är relevant och dessa frågor är markerade med en siffra.

Linköpings Universitet

Linköpings Universitet FK1 - Psykologi Samlingsbild - Index Nöjd student FK1 - Psykologi 87 Nöjd student - Institution IBL 8 Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med? Bas: Samtliga (0-23) Män livet som student på?

Läs mer

Linköpings Universitet

Linköpings Universitet Samlingsbild - Index Nöjd student 8 Nöjd student - Filfak 78 Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med? Bas: Samtliga (9-7) Negativa % Positiva % 010 008 * livet som student på LiU? 8 9 8 81

Läs mer

Linköpings Universitet

Linköpings Universitet T - Teknisk fysik Samlingsbild - Index Nöjd student T - Teknisk fysik 87 Nöjd student - LiTH Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med? Bas: Samtliga (-6) 00 008 * livet som student på LiU?

Läs mer

Linköpings Universitet

Linköpings Universitet Samlingsbild - Index Nöjd student 80 Nöjd student - Fakultet LiTH 86 Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med? 20 livet som student på LiU? 80 86 tillgången på lokaler och utrustning? 7 lokalernas

Läs mer

Linköpings Universitet

Linköpings Universitet Samlingsbild - Index Nöjd student 76 Nöjd student - LiTH 6 Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med? 200 livet som student på LiU? 76 0 6 tillgången på lokaler och utrustning? 55 0 55 lokalernas

Läs mer

Pedagogosektionen. Mycket aktiv Ganska aktiv Lite aktiv studentkåren, din sektion eller i någon studentförening?

Pedagogosektionen. Mycket aktiv Ganska aktiv Lite aktiv studentkåren, din sektion eller i någon studentförening? Mark as shown: Correction: Please use a ball-point pen or a thin felt tip. This form will be processed automatically. Please follow the examples shown on the left hand side to help optimize the reading

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET STUDENTUNDERSÖKNING 2015 HUVUDRAPPORT

LINKÖPINGS UNIVERSITET STUDENTUNDERSÖKNING 2015 HUVUDRAPPORT STUDENTUNDERSÖKNING 2015 HUVUDRAPPORT ARBETSGRUPPEN OCH FORTSATT ARBETE Ann Holmlid, Administrativ direktör Nathalie Lindström, studiesocialt ansvarig Consensus Linda Espling, studiesocialt ansvarig LinTek

Läs mer

Studentnöjdhet vid LTU 2009

Studentnöjdhet vid LTU 2009 Studentnöjdhet vid LTU 2009 Sammanfattande mått Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med Fråga Andel nöjd (4-5) Andel missnöjd (1-2) Medelbetyg Felmarginal 2.14 den utbildning du hittills

Läs mer

STUDIEBAROMETER 2014. Umeå universitet

STUDIEBAROMETER 2014. Umeå universitet STUDIEBAROMETER 2014 Umeå universitet Studiebarometern 2014 Umeå universitet Innehållsförteckning Innehållsförteckning... - 1 - Förord... - 3 - Sammanfattning... - 4 - Inledning... - 5 - Bakgrundsdata...

Läs mer

STUDENTBAROMETERN HT 2012

STUDENTBAROMETERN HT 2012 STUDENTBAROMETERN HT 2012 STUDIE- OCH ARBETSMILJÖ APPENDIX III INSTITUTIONEN INGENJÖRSHÖGSKOLAN FÖRELIGGANDE RAPPORT är nummer arton i rapportserien Rapport från Centrum för lärande och undervisning.

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Elektroingenjör med inr mot elkraft, 180 hp, co-op, start H09 (exkl kommentarer)

Elektroingenjör med inr mot elkraft, 180 hp, co-op, start H09 (exkl kommentarer) Programutvärdering Elektroingenjör med inr mot elkraft, hp, co-op, start H (exkl kommentarer) Hej Enligt beslut från Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå (UN) har följande programutvärderingar

Läs mer

Lärarstudenters erfarenheter av stärkande utbildningsmoment och engagerande förebilder

Lärarstudenters erfarenheter av stärkande utbildningsmoment och engagerande förebilder SKRIFTSERIE B RAPPORT 2009:4 Lärarstudenters erfarenheter av stärkande utbildningsmoment och engagerande förebilder Ingrid Wännström Aleksandar Djordjevic Daniel Hultell Petter Gustavsson Innehållsförteckning

Läs mer

Skolundersökning 2009 Gymnasieskolan årskurs 2. Kunskapsgymnasiet, Globen. På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning

Skolundersökning 2009 Gymnasieskolan årskurs 2. Kunskapsgymnasiet, Globen. På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning Skolundersökning 00 Gymnasieskolan årskurs På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning Syften: Att mäta den upplevda kvaliteten i stadens pedagogiska verksamheter. Att vara ett underlag för stadens

Läs mer

Rapport Nöjd Studentindex 2012. Carina Wikstrand 1,0 MIUN 2007/525 2012-09-27. Rapport

Rapport Nöjd Studentindex 2012. Carina Wikstrand 1,0 MIUN 2007/525 2012-09-27. Rapport Rapport Nöjd Studentindex 2012 Upprättad av: Version: Carina Wikstrand 1,0 Dnr Datum MIUN 2007/525 2012-09-27 Rapport Nöjd Studentindex 2012 1 INLEDNING 2 1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 2 1.2 METOD 2 1.2.1 FRÅGOR

Läs mer

Medarbetarundersökning inom Kungliga Tekniska Högskolan. 2011 Huvudrapport

Medarbetarundersökning inom Kungliga Tekniska Högskolan. 2011 Huvudrapport Medarbetarundersökning inom Kungliga Tekniska Högskolan 11 Huvudrapport Innehåll INLEDNING... 1 SAMMANFATTANDE RESULTAT... 2 FÖRDJUPADE ANALYSER... 3 SVARSGRUPPEN... 4 SAMMANFATTANDE INDEX... 6 MÅL OCH

Läs mer

Planen mot diskriminering och kränkande behandling

Planen mot diskriminering och kränkande behandling Planen mot diskriminering och kränkande behandling Elias Fries skola Läsår 14/15 Innehållsförteckning 1. Ny Lag Barnkonventionen Definition av kränkande behandling 2.Skolans vision 3. Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

THSP41 - Teknisk kommunikation på spanska II - del 1

THSP41 - Teknisk kommunikation på spanska II - del 1 1 ( 6) THSP41 - Teknisk kommunikation på spanska II - del 1 Sändlista Kurskod Examinator Marisol Arias Abrahamsson Johan Holtström THSP41 Marisol Arias Abrahamsson Kursen gavs Årskurs 2 Termin Period 2

Läs mer

LinTeks rapport om NSI 2010

LinTeks rapport om NSI 2010 LinTeks rapport om NSI 2010 LinTeks rapport om NSI 2010 Det är för andra gången som LinTek skriver en rapport utifrån resultaten av Nöjd Student Index enkäten. Som underlag till LinTeks rapport har resultaten

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Vuxenutbildningen. Välkommen till VUX! www.skelleftea.se/vux

Vuxenutbildningen. Välkommen till VUX! www.skelleftea.se/vux Vuxenutbildningen Välkommen till VUX! www.skelleftea.se/vux Postadress Besöksadress Telefon Skellefteå kommun Laboratorgränd 5 0910-73 50 00 Vuxenutbildningen Campusområdet (Kundtjänst) 931 85 Skellefteå

Läs mer

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016 Lokal likabehandlingsplan SYAB Transportgymnasium Diskrimineringslagen 3 kap 16 En utbildningsanordnare som avses i 14 ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att

Läs mer

Hur väl fungerar de första utbildningsåren för Sveriges framtida läkare? - en analys av prekliniska studier vid Sveriges läkarutbildningar.

Hur väl fungerar de första utbildningsåren för Sveriges framtida läkare? - en analys av prekliniska studier vid Sveriges läkarutbildningar. Hösten 2014 Hur väl fungerar de första utbildningsåren för Sveriges framtida läkare? - en analys av prekliniska studier vid Sveriges läkarutbildningar. Text: Tora Borén tora.boren@slf.se Milla Järvelin

Läs mer

13. Vad tycker du om samarbete och enskilt arbete på kurserna när det gäller laborationer?

13. Vad tycker du om samarbete och enskilt arbete på kurserna när det gäller laborationer? Enkäten Bakgrund 1. Vilket kön har du? Man Kvinna 2. Hur gammal är du? -25 26-30 31-35 36-3. Vilket program läste/läser du? Inom parenteserna står de olika namn utbildningarna haft genom åren. C (Datavetenskaplig

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen. Vad säger lagen om förbud om diskriminering och annan kränkande behandling?

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen. Vad säger lagen om förbud om diskriminering och annan kränkande behandling? Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen Planen utgår från diskrimineringslagen (2008 :657 ) samt kränkande behandling kapitel 6 skollagen (2010:800) och förordningen kränkande

Läs mer

Jämställdhet på KMH. Enkätresultat. www.addgender.se

Jämställdhet på KMH. Enkätresultat. www.addgender.se Jämställdhet på KMH Enkätresultat www.addgender.se Praktisk Information Enkäten skickades ut 2 mars Add Gender har tittat på om frågor uppfattas olika mellan kvinnor och män samt mellan olika roller. Övergripande

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Syftet med enkäten är att få veta var, de studenter som tar ut en Studie- och yrkesvägledarexamen på Stockholms universitet, tar vägen efter utbildningen. 2013 gjordes

Läs mer

Jämställdhetsplan - institutionen för Klinisk Mikrobiologi

Jämställdhetsplan - institutionen för Klinisk Mikrobiologi UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för klinisk mikrobiologi Jämställdhetsplan - institutionen för Klinisk Mikrobiologi A. Uppföljning av föregående års jämställdhetsplan Mål 2007 Vid institutionen ska ingen

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

Tentornas svårighetsgrad

Tentornas svårighetsgrad 2013-06-03 U T V Ä R D E R I N G A V S K O G S M Ä S T A R P R O G R A M M E T 2 0 1 0 / 1 3 UNDERLAG Sammanställningen bygger på de enkäter som skickats ut i maj 2013 (54 st). Här redovisas endast ett

Läs mer

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 60 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2014-00409 Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-03-06. Ersätter

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE. PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE. PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE 2013/2014 PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP Plan mot diskriminering och kränkande behandling Wijkmanska gymnasiet 1 Innehåll Plan mot diskriminering

Läs mer

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Giltig 140602-150602 Borås stads vision: Lust att lära Möjlighet att lyckas 1 Likabehandlingsplan och plan

Läs mer

Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ

Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Enhetens övergripande mål för likabehandling: Alla elever är trygga i skolan. Alla elever behandlas lika oavsett kön,

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Österstad skola

Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Österstad skola Inledning Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Österstad skola En ny lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever trädde i kraft den 1 april 2006. Enligt denna lag

Läs mer

Studenternas arbetsmiljö vid Uppsala universitet

Studenternas arbetsmiljö vid Uppsala universitet Studenternas arbetsmiljö vid Uppsala universitet En undersökning av Uppsala studentkår Verksamhetsåret 29/21 Rapporten skriven av Elisabet Forssell. Layout omslag: Maria Arpe. Omslagsbild: Tommy Westberg

Läs mer

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2017

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2017 IIeU UNIVERSITET LINKOPINGS Antal svar: 181 Svarsfrekvens: 7 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2017 RAMB LL LÄSVÄGLEDNING 01 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 2017. Överst på första

Läs mer

Likabehandlingsplan 2009-07-02. Gäller för lå 09/10

Likabehandlingsplan 2009-07-02. Gäller för lå 09/10 Likabehandlingsplan 2009-07-02 Gäller för lå 09/10 Grevhagsskolans vision och värdegrund Vi vill känna trygghet och livsglädje, visa medmänsklighet och vetgirighet, därför ställer vi upp för varandra.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015. Fyrklöverns förskola

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015. Fyrklöverns förskola Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Fyrklöverns förskola Ljungdala förskolor Ljungdala förskolors vision På vår förskola ska alla barn, elever och personal känna

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015 Kunskapsskolan Katrineholm Västgötagatan 16, 641 36 Katrineholm, Tel.dir. 08-51008370, www.kunskapsskolan.se 1

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling Ålidhemsskolan 2009-08-20 Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling INLEDNING Vid Ålidhemsskolan ska det råda nolltolerans mot all diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Studenthälsan vid Malmö högskolas undersökning

Studenthälsan vid Malmö högskolas undersökning Studenthälsan vid Malmö högskolas undersökning Karolina Källoff, Kurator Studenthälsan Malmö Högskola Hur mår våra studenter? -Studenthälsans undersökning av studiemiljö, psykisk hälsa, alkohol- och drogvanor

Läs mer

Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007

Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007 Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007 135 av 167 studenter (81%) har Lärare, tidigare år, förskola 39% besvarat utvärderingen Lärare, tidigare år, grundskola

Läs mer

Handlingsplan Biomedicinska analytikerprogrammet i Hälsouniversitetet

Handlingsplan Biomedicinska analytikerprogrammet i Hälsouniversitetet 2010-10-17 Handlingsplan NSI 2010 Dnr LiU-2010-01387 0(6) Bilaga 2:2 Handlingsplan Biomedicinska analytikerprogrammet i Hälsouniversitetet Nöjd Student Index 2010 1(6) Innehåll 1. Introduktion... 2 1.1.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet Läsåret 2014-2015 Inledning En grundläggande faktor för framgångsrikt lärande

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Skoglig planering ur ett företagsperspektiv SG0060, 20013.1112 7.5 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Ola Eriksson Värderingsresultat Värderingsperiod: 2012-01-20-2012-02-03 Antal

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016 Sidan 1 av 6 Påbörjad: 2015-11-12 Reviderad: 2016-01-16 Sektionen för lärande och miljö Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Läs mer

Kursutvärdering Digital kompetens/it-ämnen vt11

Kursutvärdering Digital kompetens/it-ämnen vt11 Kursutvärdering Digital kompetens/it-ämnen vt11 Digital kompetens och lärande/it-ämnen vt11 Results of survey Startade: June 1, 2011 Avslutad: June 30, 2011 Svarsfrekvens: 11% ( 9 / 84 ) Cambros elektroniska

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande 2010-03-22 Sid 1 (10) Staffansgården-Pumpmakargården och Hammargården Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ht 2010-Vt 2011 På våra förskolor skall alla barn känna trygghet, bli sedda för

Läs mer

Likabehandlingsplan SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA 2015 CAMPUS LIDKÖPING

Likabehandlingsplan SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA 2015 CAMPUS LIDKÖPING Likabehandlingsplan SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA 2015 CAMPUS LIDKÖPING Innehållsförteckning Introduktion... 1 Vision... 1 Bakgrund... 1 Definitioner... 2 Kartläggning av risker... 3 Metod för kartläggningen...

Läs mer

KORALLENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KORALLENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KORALLENS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För mer information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Detta dokument ska vara levande i den meningen att den ska

Detta dokument ska vara levande i den meningen att den ska Detta dokument ska vara levande i den meningen att den ska användas som ett aktivt verktyg i den dagliga verksamheten. Sida 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår värdegrund... 3 Delaktighet i upprättandet

Läs mer

Rudolf Steinerskolan i Norrköpings plan för arbetet med att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling

Rudolf Steinerskolan i Norrköpings plan för arbetet med att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Rudolf Steinerskolan i Norrköpings plan för arbetet med att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Alla elever och medarbetare på Rudolf Steinerskolan ska känna sig trygga

Läs mer

Kortfattad sammanfattning av studenternas synpunkter och förslag

Kortfattad sammanfattning av studenternas synpunkter och förslag Termin: VT 2015 Program: W Kurs: Klimat 1TV026 10 hp Antal registrerade studenter: 11 Svarsfrekvens: (54%) 6/11 Datum: 2015-04-08 Utfall av examination Antal examinerade: 9 Betyg 5: 0 (0%) Betyg 4: 5 (56%)

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2016

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2016 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2016 Utifrån Diskrimineringslagen 2008:567 samt Skollagen 2010:800 6 kap. 1. Vision På Kungsholmens gymnasium ska alla

Läs mer

Akademi Sinclair 2015

Akademi Sinclair 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Akademi Sinclair 2015 Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Detta dokument ska årligen utvärderas och återupprättas. Antagen av elever

Läs mer

Plan för Hökåsens förskolor

Plan för Hökåsens förskolor Plan för Hökåsens förskolor I enheten Hökåsens förskolor ingår: Hökåsens förskola, Isbjörnens förskola samt Arkens förskola. Barn och medarbetare har rätt till en trygg arbetsmiljö och att ej bli utsatta

Läs mer

Luleå kommun/buf sid 1/6 Ängesbyns förskola Förskolechef Britt-Louise Eklund ÄNGESBYNS FÖRSKOLA

Luleå kommun/buf sid 1/6 Ängesbyns förskola Förskolechef Britt-Louise Eklund ÄNGESBYNS FÖRSKOLA Luleå kommun/buf sid 1/6 ÄNGESBYNS FÖRSKOLA Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Verksamhetsår 2014 Luleå kommun/buf sid 2/6 Vår vision Alla på vår förskola, både barn och vuxna,

Läs mer

Olikheter är en styrka

Olikheter är en styrka Guide till Likabehandlingsplanen Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer

Studierådsprotokoll 2015-04-28 Farmacevtiska Studentkåren

Studierådsprotokoll 2015-04-28 Farmacevtiska Studentkåren Tid: 17.15 Plats: Stora salen Närvarande: Emelie Smedshammar Ordförande, A7 Maria Röjerdal Vice ordförande, R4 Rebecka Pihl Sekreterare Martin Sjöstrand R2, kursrepresentant Anne Höglund Maria Runngren

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Husdjursavel HV0081, 10057.1516 15 Hp Studietakt = 65% Nivå och djup = Grund Kursledare = Anna Maria Johansson Värderingsresultat Värderingsperiod: 2016-01-14-2016-01-31 Antal svar 20 Studentantal 35 Svarsfrekvens

Läs mer

Luleå kommun/buf sid 1/5 Ängesbyns förskola Rektor Annika Häggstål ÄNGESBYNS FÖRSKOLA. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Luleå kommun/buf sid 1/5 Ängesbyns förskola Rektor Annika Häggstål ÄNGESBYNS FÖRSKOLA. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Luleå kommun/buf sid 1/5 ÄNGESBYNS FÖRSKOLA Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Verksamhetsår 2012/2013 Luleå kommun/buf sid 2/5 Vår vision Alla på vår förskola ska känna sig

Läs mer

Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport

Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport Maj 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet, Mediaprogrammet Akademi, Sinclair. Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/2013

Samhällsvetenskapsprogrammet, Mediaprogrammet Akademi, Sinclair. Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/2013 Samhällsvetenskapsprogrammet, Mediaprogrammet Akademi, Sinclair Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/2013 Utbildningen Medieprogrammet är ett studieförberedande program med yrkespraktik, som fasas ut

Läs mer

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang Nyckelfaktorer Denna bild visar faktorer som används som nyckeltal, Key Performance Indicators (KPI) i AHA-metoden. KPI ger en snabb överblick på övergripande nivå av arbetsmiljö och hälsa. KPI består

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolenhet 5 2015 / 2016

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolenhet 5 2015 / 2016 Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolenhet 5 2015 / 2016 nnehållsförteckning Tannbergsskolans vision... 3 Definitioner... 4 Mobbning... 5 Agerande vid kränkning... 6 Rutiner

Läs mer

Medarbetarundersökning MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Samhälls- och välfärdsstudier (ISV)

Medarbetarundersökning MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Samhälls- och välfärdsstudier (ISV) MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 LÄSVÄGLEDNING 01 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 2013. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

THTY41 - Teknisk kommunikation på tyska 2 - del 1

THTY41 - Teknisk kommunikation på tyska 2 - del 1 1 (6) THTY41 - Teknisk kommunikation på tyska 2 - del 1 Sändlista Svante Gunnarsson Torun Berlind Elin Önstorp Fredrik Wiklund Christoph Röcklingsberg Johan Holström Kurskod THTY41 Examinator Christoph

Läs mer

Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015. 151002 Katja Cederholm

Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015. 151002 Katja Cederholm Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015 151002 Katja Cederholm Studentens utvärdering i samband med avslutande av VFU placering Planering och genomförande av din VFU Lärandemål bedömning Patientfokuserad handledning

Läs mer

Enkät i samband med studiestarten Lärarprogrammet Campus Valla h 2009.

Enkät i samband med studiestarten Lärarprogrammet Campus Valla h 2009. Enkät i samband med studiestarten Lärarprogrammet Campus Valla h 2009. Enkäten delades ut och samlades in av studiefaddrarna tors vecka 1 alt tis v 2. 266 studenter (av ca 330) svarade på enkäten. Syftet

Läs mer

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Reviderad 2012-09-24

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Reviderad 2012-09-24 Lärande Stenkulans Enhet Likabehandlingsplan Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Reviderad 2012-09-24, v 1.0, 2008-07-25 LERUM100 Stenkulans Enhet Stenkulans förskola

Läs mer

Om diskriminering. En kort vägledning för LTHs studenter

Om diskriminering. En kort vägledning för LTHs studenter Om diskriminering En kort vägledning för LTHs studenter LTH accepterar inte någon form av diskriminering Vad är likabehandling Likabehandlingsarbetet vid Lunds tekniska högskola är del av vårt arbete som

Läs mer

Vägledning vid förekomst av trakasserier och diskriminering av studenter. Reviderad upplaga

Vägledning vid förekomst av trakasserier och diskriminering av studenter. Reviderad upplaga Vägledning vid förekomst av trakasserier och diskriminering av studenter Reviderad upplaga Göteborgs universitet accepterar ingen form av diskriminering Göteborgs universitet (GU) har en jämlikhetsplan

Läs mer

Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen

Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen En undersökning av Studentum om val till högskola och Kvalificerad Yrkesutbildning Studentum AB Torstenssonsgatan

Läs mer

Hällekis Skola, Fritidshemmet Kullens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hällekis Skola, Fritidshemmet Kullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Hällekis Skola, Fritidshemmet Kullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, Förskoleklass och Fritidshem Ansvariga för planen

Läs mer

Karriärfaser dilemman och möjligheter

Karriärfaser dilemman och möjligheter Karriärfaser dilemman och möjligheter Karriärdilemman Karriärdilemman kan uppstå av många olika orsaker. Oavsett anledning kan vi känna att vi inte är tillfredställda eller känner oss otillräckliga i den

Läs mer

Konsekvensanalys av införande av kandidatarbete inom EF-nämndens civilingenjörsprogram. Utkast Ver 1.

Konsekvensanalys av införande av kandidatarbete inom EF-nämndens civilingenjörsprogram. Utkast Ver 1. Konsekvensanalys av införande av kandidatarbete inom EF-nämndens civilingenjörsprogram. Utkast Ver 1. Inledning Detta dokument utgör EF-nämndens svar på uppdraget att undersöka möjligheterna att införa

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2012-02-14 Diarienummer Kommunledningskontoret Handläggare Gerd Olofsson 0910-73 59 68 Utvärdering av kommunsamarbetet 2011 Sammanfattning Som ett led i arbetet med att formulera mätbara

Läs mer

Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014

Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014 Barn och skola 2014-12-02 1 (5) Lars Andreasson Utvecklingsstrateg Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014 Sammanfattning av

Läs mer

Kunskapsskolan Nacka. Likabehandlingsplan

Kunskapsskolan Nacka. Likabehandlingsplan Kunskapsskolan Nacka Likabehandlingsplan 2015/2016 Läsåret 15/16:s plan för likabehandling och årlig plan mot kränkande behandling vid Kunskapsskolan Nacka Varje Kunskapsskola skall vara en frizon mot

Läs mer

TEII41 - Teknisk kommunikation på japanska II!

TEII41 - Teknisk kommunikation på japanska II! 1 ( 6) TEII41 - Teknisk kommunikation på japanska II Sändlista Mathias Henningsson Karin Karltorp Susann Årnfelt Sandra Gustavsson Li Li Tunek Johan Holtström Kurskod Examinator TEII41 Li Li Tunek Kursen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Enskede 2015/2016

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Enskede 2015/2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Enskede 2015/2016 På Kunskapsskolan Enskede värnar vi om oss själva och varandra samt bemöter alla med respekt. Vi är även måna om

Läs mer

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan inom yrkeshögskolan MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 2 (9) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1. Studiedokumentation inom yrkeshögskolan... 4 1.1 Ansvarsfördelning... 4 1.2 Kunskapskontroll och betygssättning...

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02

Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02 Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02 1. Mål för utbildningen Utbildningen på forskarnivå i kriminologi syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper

Läs mer

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem a för planen och övriga pedagoger på skolan. Vår vision

Läs mer

ÅRSRAPPORT FRÅN PROGRAMSENSOR Bachelorprogrammet i sammenliknende politikk, UIB

ÅRSRAPPORT FRÅN PROGRAMSENSOR Bachelorprogrammet i sammenliknende politikk, UIB ÅRSRAPPORT FRÅN PROGRAMSENSOR Bachelorprogrammet i sammenliknende politikk, UIB Marie Demker Programsensor vid samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitet i Bergen Bachelorprogrammet i sammenliknende

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (9) 2015-02-16 Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 INLEDNING En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Torun Berlind Elin Önstorp Sandra Gustavsson Klas Nordberg. Föreläsningar Lektioner Laborationer Projekt

Torun Berlind Elin Önstorp Sandra Gustavsson Klas Nordberg. Föreläsningar Lektioner Laborationer Projekt 1 (6) TSBB09-Bildsensorer Sändlista Håkan Örman Torun Berlind Elin Önstorp Sandra Gustavsson Klas Nordberg Kurskod TSBB09 Examinator Klas Nordberg Kursen gavs Årskurs 4 Termin 1 Period 2 Kursens delar

Läs mer

Studier vid läkarutbildningen vid Linköpings universitet

Studier vid läkarutbildningen vid Linköpings universitet Linköpings universitet Rektor Caroline Cruz BESLUT 2006-05-31 Reg.nr 31-2840-05 Studier vid läkarutbildningen vid Linköpings universitet Anmälan N N har i en anmälan till Högskoleverket ifrågasatt Linköpings

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Svensk och internationell skogspolitik SH0121, 40173.1213 7.5 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Camilla Widmark Värderingsresultat Värderingsperiod: 2013-04-30-2013-05-26 Antal

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng Programstart: Våren 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet

Läs mer

A-kursen i religionsvetenskap: en praktisk guide

A-kursen i religionsvetenskap: en praktisk guide A-kursen i religionsvetenskap: en praktisk guide Hur tar jag reda på saker? Arbetsformer på A-kursen Om att läsa en universitetskurs Examination Rättigheter och skyldigheter Vad om jag får problem? (...)

Läs mer

Studiehäfte. Vårterminen 2011 Handledare

Studiehäfte. Vårterminen 2011 Handledare Studiehäfte Vårterminen 2011 Handledare Du och handledaren Många vill bli färdiga med studierna snabbt. Vi finns till hands för att tala med dig om planeringen av uppgifter och prov. Vi vill ge dig goda

Läs mer

Likabehandlingsplan och. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. vid Mariefreds skola 1 feb 2013 31 jan 2014

Likabehandlingsplan och. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. vid Mariefreds skola 1 feb 2013 31 jan 2014 Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling vid Mariefreds skola 1 feb 2013 31 jan 2014 Bakgrund Diskrimineringslagen 2008:567 och skollagen kap 6 ligger till grund för dessa

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Att överbrygga den digitala klyftan

Att överbrygga den digitala klyftan Det finns många grupper som behöver nås i arbetet med att överbrygga den digitala klyftan. En av dessa är de invandrare som kommer till vårt land. Monica Öhrn Johansson på Karlskoga folkhögskola möter

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och Likabehandlingsplan. Förskolan Blåklinten Norrtälje Västra förskoleområde

Plan mot kränkande behandling och Likabehandlingsplan. Förskolan Blåklinten Norrtälje Västra förskoleområde Plan mot kränkande behandling och Likabehandlingsplan Förskolan Blåklinten Norrtälje Västra förskoleområde 2016 PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING BLÅKLINTEN 2016 Vision Ingen form av kränkning eller diskriminering

Läs mer