Studentnöjdhet vid LTU 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studentnöjdhet vid LTU 2009"

Transkript

1 Studentnöjdhet vid LTU 2009

2 Sammanfattande mått Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med Fråga Andel nöjd (4-5) Andel missnöjd (1-2) Medelbetyg Felmarginal 2.14 den utbildning du hittills genomgått på LTU? tillgång på lokaler och utrustning? kvalitet och funktion hos lokaler och utrustning? de stödtjänster som LTU erbjuder? 6.6..den externa utbildningen? 62.4 % 11.5 % % 8.8 % % 9.8 % % 11.0 % % 7.2 % som student vid LTU? 68.9 % 8.9 %

3 Helhetsomdöme / sammanfattning Andelen som svarade vet ej var mindre än 1 % i frågorna 2.14 och 9.1. I fråga 3.14 var andelen 4 %, %. I fråga 4.14 var andelen 18 % och i fråga 6.6 var andelen 15 %. Totalt svarade 2716 studenter på enkäten. Felmarginalerna är anpassade för 95 % säkerhet, dvs: med 95 % säkerhet så täcker intervallet medelbetyg ± felmarginal det värde för medelbetyg som vi skulle fått om vi haft tillgång till svar från alla studenter. 7 av 10 studenter anger att de är nöjda som studenter vid LTU. Knappt 1 av 10 anger att de är missnöjda.

4 Helhetsomdöme / sammanfattning En variant på index har tagits fram, för kuriosa. Vanligtvis används en tiogradig skala som sedan skalas om till ett index från genom omräkningen 1(0), 1(11.1), 10(100). Här har vi endast fem skalsteg vilket gör omräkningen till 1 (0), 2(25), 5 (100). Detta gör att talen här inte är direkt jämförbara med andra typer av indextal då vårt mått är trubbigare. Svenskt Kvalitetsindex menar att index under 60 är att betrakta som låga, är normalt och över 75 är att betrakta som högt. Men det är som sagt med en bakomliggande 10-gradig skala. Index för LTU för den sammanfattande frågan 9.1 omräknas så till Andelen som svarat vet ej har exkluderats från tabellerna och är inte heller en del av diagrammen i sammanställningen, om inte annat anges. Medelbetyg och andelar har beräknats enbart på de som angivit ett svar på skalan 1-5.

5 Utbildning I vilken grad instämmer du i följande påståenden? Skala: 1 = Instämmer inte alls, 5 = Instämmer helt. Andel som angav vet ej som svar: 2.1: 2 %. 2.2: 2.5 %. 2.3: 1 %. 2.4: 6 %

6 Utbildning Hur nöjd eller missnöjd är du med följande? Skala: 1 = Mycket missnöjd. 5 = Mycket nöjd. Andel vet ej : 2.5: 4 % : 1%. 2.8: 2%. 2.9: 7 %. 2.10: 9 %. 2.11: 14 %. 2.12: 45 %. 2.13: 10 %. 2.14: 0.3 %

7 Utbildning 2.15 Hur många timmar per vecka lägger du i genomsnitt på studier? (totalt schemalagd undervisning och självstudier) < 20 h h h Ca 40 h h h > 60 h Vet ej 12.6 % 32.0 % 25.4 % 13.6 % 8.4 % 3.4 % 1.4 % 3.3 % 2.16 Vad tycker du om andelen schemalagd undervisning på din utbildning? Vill ha mer schemalagd tid Är nöjd med andelen schemalagd tid Vill ha mindre schemalagd tid Vet ej 31.3 % 61.8 % 3.8 % 3.1 %

8 Utbildning 2.17 Hur upplever du prestationskraven i studierna? Utmanande på negativt sätt, svårt att klara studierna Utmanande på positivt sätt, svårt med stimulerande Lagom utmanande, klarar av studierna utan några svårigheter Inte tillräckligt utmanande Vet ej 11.1 % 44.9 % 30.0 % 8.4 % 5.5 %

9 Utbildning Hur nöjd eller missnöjd är du med följande? Skala: 1 = Mycket missnöjd. 5 = Mycket nöjd. Andelen som svarade vet ej : 2.18: 10 %. 2.19: 12 %. 2.20: 8 %. 2.21: 18 %.

10 Utbildning 2.22 Här följer en lista med sådant som kan försvåra studierna. Har du upplevt att något eller några av dessa varit ett sådant hinder vid LTU? (flera svarsalternativ tillåtna) Ekonomi Fysisk Sjukdom Annan funktionsnedsättning Andra relationer 31.7 % 6.9 % 2.0 % 6.1 % 4.7 % Språksvårigheter Psykisk ohälsa eller stress Familjeförhållanden Brist på sociala kontakter Annat 22.5 % 11.1 % 5.3 % 7.0 % 1.6 % Alkohol/droger Inget av ovanstående har varit ett hinder 39.4 %

11 Fysisk arbetsmiljö / tillgång Hur nöjd eller missnöjd är du med tillgången på följande? Skala: 1 = Mycket missnöjd. 5 = Mycket nöjd Andelen som angav vet ej som betyg: 3.1: 5 %. 3.2: 11 %. 3.3: 3%. 3.4: 43 %. 3.5: 6 %. 3.6: 32 %. 3.7: 26 %

12 Fysisk arbetsmiljö / tillgång Hur nöjd eller missnöjd är du med tillgången på följande? Skala: 1 = Mycket missnöjd. 5 = Mycket nöjd Andelen som angav vet ej som betyg: 3.8: 11 %. 3.9: 2 %. 3.10: 31 %. 3.11: 18 %. 3.12: 7 %. 3.13: 50 %. 3.14: 4 %

13 Fysisk arbetsmiljö / kvalitet och funktion Hur nöjd eller missnöjd är du med kvalitet och funktion på följande? Skala: 1 = Mycket missnöjd. 5 = Mycket nöjd. Andelen som svarade vet ej var: 3.15: 7 %. 3.16: 12 %. 3.17: 4 %. 3.18: 45 %. 3.19: 8%. 3.20: 33% : 23 %. NOT: Fråga 3.22 saknades i de engelska versionerna av enkäten.

14 Fysisk arbetsmiljö / kvalitet och funktion Hur nöjd eller missnöjd är du med kvalitet och funktion på följande? Skala: 1 = Mycket missnöjd. 5 = Mycket nöjd. Andelen som svarade vet ej var: 3.23: 12 %. 3.24: 3 %. 3.25: 34 %. 3.26: 21 %. 3.27: 8%. 3.28: 49%. 3.29: 4 %.

15 Universitetets stödtjänster Har du under studietiden haft behov av hjälp med följande?

16 Universitetets stödtjänster Hur nöjd eller missnöjd är du med den service eller hjälp du fått från universitetet ifråga om? Skala: 1 = Mycket missnöjd. 5 = Mycket nöjd. Andelen som svarade vet ej var: 4.7: 16 %.4.8: 16 %. 4.9: 28 %. 4.10: 31 %. 4.11: 61%. 4.12: 62%. 4.13: 71 %. 4.14: 18 %

17 Universitetets stödtjänster Hur nöjd eller missnöjd är du med bemötandet när du varit i kontakt med Skala: 1 = Mycket missnöjd. 5 = Mycket nöjd. Andelen som angivit vet ej som svar var: 4.15: 32 %, 4.16: 11 %, 4.17: 80 %. 4.18: 63 %. 4.19: 47 %. 4.20: 37 %. 4.21: 11 %

18 Universitetets stödtjänster När du började studera på LTU, hur nöjd eller missnöjd var du med Fråga Universitetets/utbildningens introduktion till universitetsstudier som t ex studiekrav, studieformer, utbildningsinformation mm 6.2 % 15.9 % 32.6 % 32.8 % 12.6 % 4.23 Mottagningen av dig under de studentledda sociala aktiviteterna under de första veckorna 5.5 % 7.1 % 17.1 % 27.3 % 43.1 % Skala: 1 = Mycket missnöjd. 5 = Mycket nöjd. Andelen som svarade vet ej var: 4.22: 9.4 %. 4.23: 20.0 %

19 Särbehandling 5.1 Har du personligen, under dina studier vid LTU, upplevt att du varit utsatt för mobbning? Nivå Ja, någon enstaka gång Ja, ett fåtal gånger Ja, många gånger Nej Vet ej Total 5,88 % 2,32 % 0,75 % 89,0 % 2,10 % 5.2 I så fall av vem? Nivå Lärare eller handledare Annan student Annan person på LTU Av annan person, under externt förlagda arbetsmoment Total 43,2 % 44,6 % 2,86 % 9,29 %

20 Särbehandling 5.3 Har du personligen, under dina studier vid LTU upplevt att du blivit diskriminerad eller kränkt på grund av ditt kön? Nivå Nej Vet ej / Vill ej svara Ja, av lärare / handledare Ja, av andra studenter Ja, av annan person på LTU Ja, av personal på VFU Totalt 93,6 % 1,28 % 3,23 % 1,39 % 0,23 % 0,34 % 5.4 Har du personligen, under dina studier vid LTU upplevt att du blivit diskriminerad eller kränkt på grund av din ålder? Nivå Nej Vet ej / Vill ej svara Ja, av lärare / handledare Ja, av andra studenter Ja, av annan person på LTU Ja, av personal på VFU Totalt 94,9 % 1,54 % 0,94 % 1,84 % 0,30 % 0,49 %

21 Särbehandling 5.5 Har du personligen, under dina studier vid LTU upplevt att du blivit diskriminerad eller kränkt på grund av din sexuella läggning? Campus Nej Vet ej / Vill ej svara Ja, av lärare / handledare Ja, av andra studenter Ja, av annan person på LTU Ja, av personal på VFU Totalt 98,9 % 0,68 % 0,04 % 0,30 % 0,11 % 0,00 % 5.6 Har du personligen, under dina studier vid LTU upplevt att du blivit diskriminerad eller kränkt på grund av funktionsnedsättning? Campus Nej Vet ej / Vill ej svara Ja, av lärare / handledare Ja, av andra studenter Ja, av annan person på LTU Ja, av personal på VFU Totalt 97,8 % 1,24 % 0,49 % 0,34 % 0,15 % 0,00 %

22 Särbehandling 5.7 Har du personligen, under dina studier vid LTU upplevt att du blivit diskriminerad eller kränkt på grund av din etniska tillhörighet? Campus Nej Vet ej / Vill ej svara Ja, av lärare / handledare Ja, av andra studenter Ja, av annan person på LTU Ja, av personal på VFU Totalt 97,3 % 0,98 % 0,56 % 1,05 % 0,08 % 0,00 % 5.8 Har du personligen, under dina studier vid LTU upplevt att du blivit diskriminerad eller kränkt på grund av din religion/trosuppfattning? Campus Nej Vet ej / Vill ej svara Ja, av lärare / handledare Ja, av andra studenter Ja, av annan person på LTU Ja, av personal på VFU Totalt 97,8 % 0,86 % 0,19 % 1,01 % 0,11 % 0,08 %

23 Särbehandling 5.9 Har du personligen, under dina studier vid LTU upplevt att du blivit diskriminerad eller kränkt på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck? Campus Nej Vet ej / Vill ej svara Ja, av lärare / handledare Ja, av andra studenter Ja, av annan person på LTU Ja, av personal på VFU Totalt 97,5 % 1,06 % 0,46 % 0,84 % 0,08 % 0,04 %

24 Särbehandling 5.10 Oavsett om du varit utsatt för diskriminering, trakasserier, mobbning eller ej, vet du vart du skall vända dig för att få stöd och hjälp? Ja Nej 28.3 % 71.7 %

25 Externt förlagda utbildningsmoment 6.1 Har du gjort praktik, klinisk praktik, verksamhetsförlagd utbildning, examensarbete, uppsats eller annat utbildningsmoment utanför universitetet? Ja Nej 40.6 % 59.4 %

26 Externt förlagda utbildningsmoment Hur nöjd eller missnöjd är du med följande aspekter på den externa utbildningen? Skala: 1 = Mycket missnöjd. 5 = Mycket nöjd. Andelen som angav vet ej som svar: : 17 % : 15 %

27 Studentkårernas / Sektionernas arbete / Kommunen Hur nöjd eller missnöjd är du med studentkårernas/sektionernas arbete rörande Skala: 1 = Mycket missnöjd: 5 = Mycket nöjd. Andelen som svarade vet ej var: 7.1: 71 %. 7.2: 63 %. 7.3: 59 %. 7.4: 47 %

28 Studentkårernas / Sektionernas arbete / Kommunen Hur nöjd eller missnöjd är du med Fråga tillgången på boende? 5.2 % 9.8 % 21.9 % 32.9 % 30.3 % 7.6 tillgång till allmänna kommunikationer? 5.5 % 12.0 % 23.6 % 36.6 % 23.4 % Skala: 1 = Mycket missnöjd. 5 = Mycket nöjd Andelen som angav vet ej som svar var 28 % i fråga 7.5 och 20 % i fråga 7.6

29 Bilden av LTU Hur väl instämmer du i följande påståenden? Skala: 1 = Instämmer inte alls. 5 = Instämmer helt. Andelen som angav vet ej som svar: 8.1: 12 %. 8.2: 15 %. 8.3: 12 %.

30 Bilden av LTU Hur väl instämmer du i följande påståenden? Skala: 1 = Instämmer inte alls. 5 = Instämmer helt. Andelen som angav vet ej som svar: : 2 %

31 Helhetsomdöme Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du som student vid LTU? Skala: 1 = Instämmer inte alls. 5 = Instämmer helt. Andelen som angav vet ej som svar: mindre än 1 %.

32 Helhetsomdöme Kommentar fritextfrågor Den klart största uppmärksamheten får lärarna. Lärarna upplevs och bedöms. Lärarnas förmåga att lära ut, inspirera och stötta får många studenters uppskattning. Bristen på lärare eller deras kompetens och pedagogiska förmåga noteras samt även hur mycket tid som ägnas till kommunikation med studenterna. Baserat på svaren på fritextfrågorna så uppfattas lärarna som den viktigaste komponenten för att få nöjda studenter. Överlag vill man ha mera lärarledda tillfällen och feedback. Feedback som även får vara konstruktivt kritiskt. Känslan av att studenterna vill ha krav och feedback för att utvecklas uppstår.

33 Faktorer / samband En mätning av korrelationen (det linjära sambandet) mellan nöjdstudentindex (nsi) och våra ingående faktorer ger att det betyg som sammanfattningsvis ges för utbildning har ett starkt positivt samband med slutbetyget för studentnöjdhet. Korrelationen är starkt positiv (0.719). Detta betyder att värdena på utbildning och nöjdstudentindex tenderar att följas åt; lågt värde på utbildning ger högre risk för lågt värde på nsi och högt värde på utbildning ger högre chans för högre betyg på nsi. Även övriga faktorer hade en positiv korrelation med nsi, även om denna är att betrakta som svag( ). Frågorna uppvisar ett märkbart positivt samband med nsi med positiv korrelation på cirka 0.6. Not: Korrelation mäter linjära sambandet mellan två variabler och pendlar mellan -1 till 1. En korrelation på 1 innebär att höga värden på variabel 1 alltid följs av höga värden på variabel 2.

34 Viktiga faktorer / modellförslag För att beskriva vad som är av vikt i slutbetyget som ges i frågan Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du som student vid LTU? prövades en modell med hjälp av PLS regression. Här ges en kort översikt av resultaten från analysen. Förklaringsgraden (R-2) för modellen som valdes var 69 % och kan tolkas som den andel av variationen i fråga 9.1 (nsi) som kan beskrivas av en kombination av våra faktorer. Detta är att betrakta som ett normalt resultat för denna typ av jämförelser. Ingående faktorer som valdes var de sammanfattande måtten, samt de mått som beskrivs i kapitel 8, som i vid mening kan sägas handla om image och lojalitet.

35 Viktiga faktorer / prioritet totalnivå Hög prioritet, enligt modellen, bör vara att öka betyget på det sammanfattande måttet på utbildningar. Viktiga faktorer för betyget på utbildning är god stämning på utbildningen och lärarnas förmåga att inspirera. En faktor som redan idag ges högt betyg av studenterna är den externa utbildningen. Målsättningen här blir att förbättra, om möjligt. Imagefrågor som stolthet över att studera på LTU och viljan att rekommendera LTU eller utbildningen till andra tillskrivs också ett relativt högt värde, om än det är tveksamt om dessa kan anses som drivande faktor för svaret på nöjdstudentindex-frågan 9.1.

36 Bakgrund / antal svar 2716 personer besvarade enkäten, fördelning av respondenter med avseende på campus kan ses i cirkeldiagrammet till vänster. Kommentar: Få svarande från Kiruna. Endast 32 svarande uppger att Kiruna är deras Campusort. I sammanställningen används andelar (%). Det låga antalet svarande från Kiruna gör att en försiktighet rekommenderas i tolkningen av resultaten från Kiruna.

37 Bakgrund / basinformation om svarande Åldersfördelning Av våra svarande så är 1904 tjugofem år eller yngre. Det motsvarar 70.1 % av de som besvarat enkäten. Endast 386 personer (14.2 %) uppger att det är över 30 år, vilket också motsvarar andelen mellan år (411 personer). Kvinnorna flest: 1516 kvinnor har besvarat undersökningen. Motsvarande siffra för män är 1146 (i 30 fall saknas uppgift om kön. 23 personer svarade att de inte ville ge ett svar på frågan).

38 Bakgrund / antal terminer och program Antal terminer vid LTU Relativt jämn fördelning på utbildningstid i undersökningen. Huvuddelen hamnar i segmentet 3-6 terminer där 1369 personer (50.4 %) av de svarande finns. 94 olika program finns representerade. Flest svarande finns på programmen sjuksköterska (190), sjukgymnast (137), industriell ekonomi (130) och teknisk design (117).

39 Bakgrund / kårtillhörighet

Linköpings Universitet

Linköpings Universitet Samlingsbild - Index Nöjd student 8 Nöjd student - Filfak 78 Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med? Bas: Samtliga (9-7) Negativa % Positiva % 010 008 * livet som student på LiU? 8 9 8 81

Läs mer

Linköpings Universitet

Linköpings Universitet Samlingsbild - Index Nöjd student 76 Nöjd student - LiTH 6 Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med? 200 livet som student på LiU? 76 0 6 tillgången på lokaler och utrustning? 55 0 55 lokalernas

Läs mer

Linköpings Universitet

Linköpings Universitet Samlingsbild - Index Nöjd student 80 Nöjd student - Fakultet LiTH 86 Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med? 20 livet som student på LiU? 80 86 tillgången på lokaler och utrustning? 7 lokalernas

Läs mer

Linköpings Universitet

Linköpings Universitet T - Teknisk fysik Samlingsbild - Index Nöjd student T - Teknisk fysik 87 Nöjd student - LiTH Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med? Bas: Samtliga (-6) 00 008 * livet som student på LiU?

Läs mer

STUDENTUNDERSÖKNINGEN 2015 Svarsfrekvens: 55%

STUDENTUNDERSÖKNINGEN 2015 Svarsfrekvens: 55% SU 25 : 8 72 STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 Svarsfrekvens: 55% STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 3 4 5 6 7 8 6 25 35 37 39 4 43 Att läsa studentundersökningar Läsvägledning Studentundersökningen

Läs mer

Linköpings Universitet

Linköpings Universitet FK1 - Psykologi Samlingsbild - Index Nöjd student FK1 - Psykologi 87 Nöjd student - Institution IBL 8 Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med? Bas: Samtliga (0-23) Män livet som student på?

Läs mer

Pedagogosektionen. Mycket aktiv Ganska aktiv Lite aktiv studentkåren, din sektion eller i någon studentförening?

Pedagogosektionen. Mycket aktiv Ganska aktiv Lite aktiv studentkåren, din sektion eller i någon studentförening? Mark as shown: Correction: Please use a ball-point pen or a thin felt tip. This form will be processed automatically. Please follow the examples shown on the left hand side to help optimize the reading

Läs mer

Sammanställning studentenkät våren 2014

Sammanställning studentenkät våren 2014 2014-10-03 Sammanställning studentenkät våren 2014 Henrik Andersson, Student- och doktorandombudsman, Marika Hämeenniemi, Mångfalsstrateg Denna sammanställning är en kortfattad version som avhandlar studentenkät

Läs mer

Jan Nyström NSI -Nöjd Student Index, 2013 (NSI2013) No. of responses = Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev.

Jan Nyström NSI -Nöjd Student Index, 2013 (NSI2013) No. of responses = Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev. Jan Nyström, NSI -Nöjd Student Index, 0 Jan Nyström NSI -Nöjd Student Index, 0 (NSI0) No. of responses = 9 Survey Results Legend Relative Frequencies of answers Std. Dev. Mean Question text Left pole %

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET STUDENTUNDERSÖKNING 2015 HUVUDRAPPORT

LINKÖPINGS UNIVERSITET STUDENTUNDERSÖKNING 2015 HUVUDRAPPORT STUDENTUNDERSÖKNING 2015 HUVUDRAPPORT ARBETSGRUPPEN OCH FORTSATT ARBETE Ann Holmlid, Administrativ direktör Nathalie Lindström, studiesocialt ansvarig Consensus Linda Espling, studiesocialt ansvarig LinTek

Läs mer

Resultat av enkäten om den psykosociala arbetsmiljön vid LIR 2014

Resultat av enkäten om den psykosociala arbetsmiljön vid LIR 2014 Resultat av enkäten om den psykosociala arbetsmiljön vid LIR 214 39 svar på enkäten inkom. Vad gäller de första fyra påståendena med inriktning på den allmänna inställningen till den psykosociala arbetsmiljön

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Lika villkor vid Umeå universitet

Lika villkor vid Umeå universitet Lika villkor vid Umeå universitet Agnes Lundgren, Personalenheten Utvecklingskonsult, samordnare för lika villkor 1 Vid Umeå universitet råder lika villkor UmU:s samlingsbegrepp för arbetet med jämställdhet

Läs mer

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Förskolan Pippi Långstrumps Gata 1 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan

Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 17 917 Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan 17-8- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen

Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47

Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013 Markör Marknad & Kommunikation AB Stockholm Omvårdnad Gävle 2013 Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning November 2013 Uppdrag: Kund- och närståendeenkäter

Läs mer

Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 52

Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 52 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Sol och Måne, Bastugatan -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd

Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 6 87 Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd 6-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Bullerbyn Fältvägen 3

Förskolan Bullerbyn Fältvägen 3 Stockholms stad Förskoleundersökning 5 Förskolan Bullerbyn Fältvägen -5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan

Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 917 Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan 1-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12 Stockholms stad Förskoleundersökning 16 6 Förskolan Pippi Långstrumps Gata 1 16-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen

Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen Stockholms stad Förskoleundersökning 21 47 Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen 21-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4

Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4 Stockholms stad Förskoleundersökning 216 128177 Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4 216-5-12 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

TERMINSVÄRDERINGSENKÄT för studenter på apotekarprogrammet/receptarieprogrammet. hög grad

TERMINSVÄRDERINGSENKÄT för studenter på apotekarprogrammet/receptarieprogrammet. hög grad TERMINSVÄRDERINGSENKÄT för studenter på apotekarprogrammet/receptarieprogrammet TERMINENS KRAVNIVÅ 1. Hur uppfattar du kraven på studieprestationer under terminen som helhet? Alltför låga Något för låga

Läs mer

UTVÄRDERING AV SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, Juni Sammanställningen kommer sedan att publiceras på institutionens hemsida.

UTVÄRDERING AV SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, Juni Sammanställningen kommer sedan att publiceras på institutionens hemsida. UTVÄRDERING AV SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, Juni Syftet med denna utvärdering är att samla studenters åsikter om programmet. Utvärderingen gäller samtliga sex terminer. Vi ber dig fylla i din sammanvägda bedömning

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Resultatrapport Region Östergötland Medarbetaruppföljning 2015

Resultatrapport Region Östergötland Medarbetaruppföljning 2015 Resultatrapport Region Östergötland Medarbetaruppföljning 2015 En del i ett större sammanhang Sätt resultaten i sitt sammanhang Medarbetaruppföljningar får inte betraktas som en isolerad företeelse. Sätt

Läs mer

ICT - Inklusive undernoder KTH

ICT - Inklusive undernoder KTH ICT - Inklusive undernoder KTH Medarbetarundersökning Rapport ICT skolan 2013 ICT - Inklusive undernoder Bakgrund I det här dokumentet kan du ta del av resultatet för din avdelning samt jämföra det med

Läs mer

Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 4 poäng, vt 2007

Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 4 poäng, vt 2007 Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 4 poäng, vt 2007 Nedan följer en sammanställning av kursutvärderingen av Naturläkemedel och kosttillskott på 4 poäng som ingår i receptarieutbildningen

Läs mer

Medarbetarundersökning Totalrapport

Medarbetarundersökning Totalrapport Medarbetarundersökning 2016 Totalrapport Ålder % 18-34 år 21% 35-44 år 25% 45-54 år 29% 55+ 25% Ack. svar 3461 Anställningstid % Mindre än ett år 1-2 år 13% 3-5 år 15% 6-10 år 14% Mer än tio år 49% Ack.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Mål och åtgärder. Beslutad av rektor vid Evidens i samarbete med programråd och lärarråd

LIKABEHANDLINGSPLAN. Mål och åtgärder. Beslutad av rektor vid Evidens i samarbete med programråd och lärarråd LIKABEHANDLINGSPLAN Mål och åtgärder Beslutad av rektor vid Evidens i samarbete med programråd och lärarråd Reviderad februari 2015 Sida 1 av 4 INLEDNING Evidens arbetar för att främja en kollegial arbetsmiljö

Läs mer

Studenternas arbetsmiljö vid Uppsala universitet

Studenternas arbetsmiljö vid Uppsala universitet Studenternas arbetsmiljö vid Uppsala universitet En undersökning av Uppsala studentkår Verksamhetsåret 29/21 Rapporten skriven av Elisabet Forssell. Layout omslag: Maria Arpe. Omslagsbild: Tommy Westberg

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Kursvärdering: Mänskliga rättigheter och internationella organisationer i ett globalt perspektiv (2LK099), HT16

Kursvärdering: Mänskliga rättigheter och internationella organisationer i ett globalt perspektiv (2LK099), HT16 Kursvärdering: Mänskliga rättigheter och internationella organisationer i ett globalt perspektiv (2LK99), HT6 respondenter: 6 : Svarsfrekvens: 62,5 % Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Umeå Universitet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Tiina Stridh Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten

Läs mer

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2017

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2017 IIeU UNIVERSITET LINKOPINGS Antal svar: 181 Svarsfrekvens: 7 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2017 RAMB LL LÄSVÄGLEDNING 01 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 2017. Överst på första

Läs mer

Kursvärdering: Mänskliga rättigheter och internationella organisationer i ett globalt perspektiv (2LK099), VT16

Kursvärdering: Mänskliga rättigheter och internationella organisationer i ett globalt perspektiv (2LK099), VT16 Kursvärdering: Mänskliga rättigheter och internationella organisationer i ett globalt perspektiv (2LK99), VT16 respondenter: 19 : Svarsfrekvens: 57,89 % Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat

Läs mer

Likabehandlingsplan för Vuxenutbildningen i Härryda kommun och Yrkeshögskolan i Mölnlycke

Likabehandlingsplan för Vuxenutbildningen i Härryda kommun och Yrkeshögskolan i Mölnlycke 1 Likabehandlingsplan för Vuxenutbildningen i Härryda kommun och Yrkeshögskolan i Mölnlycke Målsättning Målet för Vuxenutbildningen är att trakasserier, mobbing och annan kränkande behandling inte skall

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Spanska skolans förskola - Föräldrar förskola 32 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola,

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Sammanställning av utvärderingen av Inriktning

Sammanställning av utvärderingen av Inriktning Till Lärarutbildningsnämnden Högskolan i Gävle Sammanställning av utvärderingen av Inriktning 1 2003 Resultat Kön, ålder, planerad yrkesprofession samt inriktning 165 lärarstudenter har besvarat enkäten.

Läs mer

Jämför Service Stockholms län

Jämför Service Stockholms län Jämför Service Stockholms län Består av Stockholms län samt Gnesta och Håbo kommun Webbenkät som vidareutveckling av tidigare kvalitetskriterier Skolpresentation och enkätsvar finns på www.gyantagningen.se

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Magelungen Medarbetarundersökning 2016

Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Total Magelungen Antal svarande: 307 st 307 64 % Innehållsförteckning Sammanfattning 3 NMI - Nöjd Medarbetar Index 5 Enkätområden 10 Helhet 11 Arbetssituation 13

Läs mer

UTVÄRDERING AV SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, JUNI 2014

UTVÄRDERING AV SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, JUNI 2014 Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet UTVÄRDERING AV SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, JUNI 14 Syftet med denna utvärdering är att samla s åsikter om programmet. Utvärderingen gäller samtliga sex terminer.

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Vittra Frösunda förskola - Föräldrar förskola 64 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola,

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Design & Construction College / Hotell- och turismprogrammet (HT)

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Design & Construction College / Hotell- och turismprogrammet (HT) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Design & Construction College / Hotell- och turismprogrammet (HT) Rapporten

Läs mer

Resultaten redovisas förs i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras.

Resultaten redovisas förs i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras. Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2015 i åk 2 Resultat för: Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena; Kunskap, Trygghet, Inflytande

Läs mer

Kursutvärdering av Introduktionskursen, 7 poäng, ht 2006

Kursutvärdering av Introduktionskursen, 7 poäng, ht 2006 Kursutvärdering av Introduktionskursen, 7 poäng, ht 2006 Nedan följer en sammanställning av kursutvärderingen av Introduktionskursen på 7 poäng som ingår i receptarieutbildningen på 120 poäng vid Umeå

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2 Stockholms län Stockholm Elektrikergymnasiet Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Förskolan Urfjäll. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Förskolan Urfjäll. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren svar, 60% Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 3 Medelvärde 3,4 38 38 3,3 4. Mitt barns tankar och

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Rapport. Psykosocial enkät. Medicinska Föreningen Lund-Malmö BMC H10, Sölvegatan 19, Lund

Rapport. Psykosocial enkät. Medicinska Föreningen Lund-Malmö BMC H10, Sölvegatan 19, Lund Medicinska Föreningen Lund-Malmö BMC H10, Sölvegatan 19, 221 84 Lund mf@mfskane.se 2015-09-01 Rapport Psykosocial enkät Under mars månad 2015 genomförde Medicinska Föreningen en enkätundersökning bland

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Spanska skolan Skola - Föräldrar åk 3 9 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola, och grundskola.

Läs mer

Rapport Nöjd Studentindex 2012. Carina Wikstrand 1,0 MIUN 2007/525 2012-09-27. Rapport

Rapport Nöjd Studentindex 2012. Carina Wikstrand 1,0 MIUN 2007/525 2012-09-27. Rapport Rapport Nöjd Studentindex 2012 Upprättad av: Version: Carina Wikstrand 1,0 Dnr Datum MIUN 2007/525 2012-09-27 Rapport Nöjd Studentindex 2012 1 INLEDNING 2 1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 2 1.2 METOD 2 1.2.1 FRÅGOR

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013 Riksbanken Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB September 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Riksbanken beslutade att 2011 genomföra en medarbetarundersökning. Målgrupp

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2015-09-17, 90, Dnr 2014/0523 KS Innehållsförteckning Inledning... 2 Definitioner... 2 Ett område i kommunens personalpolicy...

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Vallentuna / Kommunal / Vallentuna gymnasium

Resultat för: Stockholms län / Vallentuna / Kommunal / Vallentuna gymnasium Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Resultat jämfört med tidigare år Resultat för: Stockholms län / Vallentuna / Kommunal / Vallentuna gymnasium Rapporten innehåller resultatet för

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Samtliga skolor Kommunala Sthlms Hotell- och Restaurangskola Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter

Läs mer

STUDIEBAROMETER 2014. Umeå universitet

STUDIEBAROMETER 2014. Umeå universitet STUDIEBAROMETER 2014 Umeå universitet Studiebarometern 2014 Umeå universitet Innehållsförteckning Innehållsförteckning... - 1 - Förord... - 3 - Sammanfattning... - 4 - Inledning... - 5 - Bakgrundsdata...

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Globala Gymnasiet / Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Globala Gymnasiet / Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2015 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Globala Gymnasiet / Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Rapporten innehåller

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, Kungstensgymnasiet Rapporten innehåller resultaten för enskild skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Trygghet och trivsel,

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Praktiska gymnasiet Stockholm Liljeholmen / Hotell- och turismprogrammet (HT)

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Praktiska gymnasiet Stockholm Liljeholmen / Hotell- och turismprogrammet (HT) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2017 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Praktiska gymnasiet Stockholm Liljeholmen / Hotell- och Rapporten innehåller

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Samtliga skolor Kommunala Stockholms RH-gy Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena:

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2016 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 6 Fakta

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Huddinge / Kommunal / Sjödalsgymnasiet- Samhällsprogrammet (SA)

Resultat för: Stockholms län / Huddinge / Kommunal / Sjödalsgymnasiet- Samhällsprogrammet (SA) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Huddinge / Kommunal / Sjödalsgymnasiet- Samhällsprogrammet (SA) Rapporten innehåller resultaten

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Stockholms transport och fordonstekniska gymnasium- Fordons- och transportprogrammet (FT)

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Stockholms transport och fordonstekniska gymnasium- Fordons- och transportprogrammet (FT) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Stockholms transport och fordonstekniska gymnasium- Fordons- och Rapporten

Läs mer

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling RIKTLINJE MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLINGI ARBETSLIVET Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet Eslövs kommun tar avstånd från alla former av kränkande särbehandling och tolererar inte att sådana

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Huddinge / Fristående / IT- Gymnasiet Södertörn / Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Resultat för: Stockholms län / Huddinge / Fristående / IT- Gymnasiet Södertörn / Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Huddinge / Fristående / IT- Gymnasiet Södertörn / Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Rapporten innehåller

Läs mer

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Slutrapport Örebro universitet Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och Urval... 4 Svarsfrekvens... 4 Disposition... 4 Resultat... 5 Fråga 1. Vilken skola...

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Förskolan Virvelvinden

Förskolan Virvelvinden Föräldrar Förskola - Våren 3 svar, % Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. Förskolan Virvelvinden föregående år 8 3 8 3, 33.

Läs mer

Resultaten redovisas först i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras.

Resultaten redovisas först i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras. Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2017 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Elektrikergymnasiet / El- och energiprogrammet (EE) Rapporten innehåller

Läs mer

Lika villkor. Institutionen för matematik och matematisk statistik. Personaldagar augusti 2014

Lika villkor. Institutionen för matematik och matematisk statistik. Personaldagar augusti 2014 Lika villkor Institutionen för matematik och matematisk statistik Personaldagar 20 21 augusti 2014 Lika villkor Ingen negativ särbehandling utan giltig grund Laglig reglering i diskrimineringslagen Gäller

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten Tibro kommun Medarbetarundersökning 2 Socialtjänsten Innehåll Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) Per frågeområde Per fråga Tibro kommun

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Södertälje / Kommunal / Torekällgymnasiet / Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Resultat för: Stockholms län / Södertälje / Kommunal / Torekällgymnasiet / Barn- och fritidsprogrammet (BF) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Södertälje / Kommunal / Torekällgymnasiet / Barn- och fritidsprogrammet (BF) Rapporten innehåller

Läs mer

Bo skola. Föräldrar År 3 - Våren Genomsnitt Lidingö stads kommunala verksamheter

Bo skola. Föräldrar År 3 - Våren Genomsnitt Lidingö stads kommunala verksamheter Föräldrar År - Våren svar, % Utveckling och lärande 5 Medelvärde. Mitt barn får uppgifter och utmaningar som leder till utveckling och lärande. 0 70,5 67,7 5 7. Mitt barn får det stöd och den hjälp som

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Botkyrka / Kommunal / Tumba gymnasium / Ekonomiprogrammet (EK)

Resultat för: Stockholms län / Botkyrka / Kommunal / Tumba gymnasium / Ekonomiprogrammet (EK) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Botkyrka / Kommunal / Tumba gymnasium / Ekonomiprogrammet (EK) Rapporten innehåller resultaten för

Läs mer

Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014

Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014 Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Om medarbetarundersökningar hos Arbetsförmedlingen... 4 2.2. Arbetsförmedlingens index...

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Tallbackaskolan - Föräldrar åk 8 28 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola, och grundskola.

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Om oss Progressiera AB, en naturlig samarbetspartner för offentlig sektor, myndighet och landsting Specialiserade inom Medarbetarundersökningar

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, SP, Kungstensgymnasiet Rapporten innehåller resultaten för nationellt program/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Trygghet

Läs mer

Kursguide. Kursnamn. Telefon. Termin HT2015

Kursguide. Kursnamn. Telefon. Termin HT2015 AKADEMIN VALAND Kursguide Kurskod KFIG31 Kursansvarig TOMMY SPAANHEDEN E-mail tommy.spaanheden@akademinvaland.gu.se Kursnamn FILMSKAPARENS HANTVERK OCH VERKTYG III 7,5HP Telefon 0766-184345 Termin HT2015

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, ES, Kungstensgymnasiet Rapporten innehåller resultaten för nationellt program/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Trygghet

Läs mer

Bodals förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Bodals förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren svar, 3% Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 9 6 8 0 Medelvärde 3 3, 3 3, 39 6. Mitt barns tankar

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Haninge / Kommunal / Fredrika Bremergymnasierna - Fredrik / Fordons- och transportprogrammet (FT)

Resultat för: Stockholms län / Haninge / Kommunal / Fredrika Bremergymnasierna - Fredrik / Fordons- och transportprogrammet (FT) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Haninge / Kommunal / Fredrika Bremergymnasierna - Fredrik / Fordons- och Rapporten innehåller resultaten

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Sjömansskolan / Sjöfartsutbildning däck och maskin (Sjömansskolan)

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Sjömansskolan / Sjöfartsutbildning däck och maskin (Sjömansskolan) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Sjömansskolan / Sjöfartsutbildning däck och maskin (Sjömansskolan) Rapporten

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Kungsholmens gymnasium-stockholms musikgymnasium / international section / IB

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Kungsholmens gymnasium-stockholms musikgymnasium / international section / IB Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Kungsholmens gymnasium-stockholms musikgymnasium / Rapporten innehåller resultaten

Läs mer