Jämställdhet på KMH. Enkätresultat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämställdhet på KMH. Enkätresultat. www.addgender.se"

Transkript

1 Jämställdhet på KMH Enkätresultat

2 Praktisk Information Enkäten skickades ut 2 mars Add Gender har tittat på om frågor uppfattas olika mellan kvinnor och män samt mellan olika roller.

3 Övergripande om svarande Lärare som roll är minst jämställd jämfört med admin/tekniks personal som är mest jämställd Svarsfrekvensen är högre bland kvinnor än män Högst svarsfrekvens från de som är admin/teknisk personal Sämst svarsfrekvens bland studenter - mindre information? Fördelning kvinnor och män per roll Procent av roll som svarat per kön 80% 70% 60% Kvinnor Män 5 55% 42% 42% 50% 30% Kvinnor Män 21% 12% 27% 10% 0% Studenter Lärare Admin/ teknisk personal Alla % 23% Studenter Lärare Admin/ teknisk personal Alla

4 Kultur Studenter som är kvinnor känner sig oftast inte lyssnade på likväl som de som uppgett annan identitet (dock endast en person så inte statistiskt säkerställt). Studenter som är män känner sig mest hörda och inkluderade av alla grupper. Q3: Upplever du att du får din röst hörd, blir inkluderad och får delta i studiemiljön/ arbetsmiljön? Ja dagligen eller nästan dagligen Ja, ofta Ja, någon gång ibland Nej, aldrig 5% 21% 8% 0% 21% 4% 0% 3% 0% 21% 17% 19% 5% 2 50% 35% 50% 29% 53% 47% % 21% 47% 2 33% 35% 32% Alla Kvinna Alla Man Alla Annan identitet/ vill ej uppge Student Kvinna Student Man Lärare Kvinna Lärare Man Teknisk/admin personal Kvinna Teknisk/admin personal Man

5 Kommentarer kring kultur Vid ett flertal tillfället då jag har känt både från manliga studenter och från lärare att jag inte har fått samma bemötande som mina manliga klasskamrater. Student Kvinna Jag upplever en svårighet som kvinna att bli hörd i offentliga sammanhang, ex på gemensamma lektioner. Männen får taltid och intresse(!), men inte alltid min och andra kvinnliga studenters röst. Student Kvinna Jag anser att det finns en hel del patriarkala strukturer på mitt program kyrkomusik. Student Kvinna

6 Kultur 100% 90% 80% 70% 60% 50% 30% 10% 0% Har du upplevt något av nedanstående beteenden under de senaste 18 månaderna på KMH? 3% 5% 80% 2%# 1%# 71% 9% 3%# 3%# 8% 9% Alla Alla: KVINNA 1% 91% 1% 0%# 1%# 50% 17% 0%# 33% Alla: MAN Alla: Annan identitet/vill ej uppge 8% 63% 8% 4%# 4%# Student: KVINNA 0% 2%# 0%# 12% 12% Student: MAN 0% 0% 8 89% 0%# Lärare: KVINNA 3% 97% 0% 0%# 0% 0% 81% 15% 0%# 4% Lärare: MAN Teknisk/admin personal: KVINNA 94% 0% 0%# Teknisk/admin personal:man annat nej, det har jag inte upplevt nej men vid ett tidigare tillfälle tafsande eller annan beröring som är ovälkommen ovälkomna förslag på sexuellt umgänge ovälkomna kommentarer eller uppmärksamhet som har med ditt utseende att göra av svarande kvinnor har upplevt sexuella trakasserier 3% av studenter som är kvinnor har upplevt ovälkomna förslag på sexuellt umgänge

7 Kommentarer Trakasserier Försök till opassande relation/kontakt. Onödiga sexistiska kommentarer från lärare. Skämt/hintar av sexuell karaktär på min bekostnad. Har ibland blivit kallad sångtjej och den typen av milt, men ändå, nedvärderande saker av både lärare och studenter. En lärare har uttryckt sig på ett sett som avslöjar att han tycker kvinnor skulle vara sämre på ett instrument än män. Erfarna lärare som berättar om studenters tillkortakommande, brist på talang, dumhet, naivitet.

8 kultur 13% av studenter som är kvinnor och 8% av studenter som är män har utsatts av sexuella trakasserier av en lärare. Om du har kryssat i något av alternativen i fråga fyra (4), vem var det som utsatte dig för detta beteende? 100% 85% 80% 63% 72% 94% 21% 13% 3% 13% 8% 8% 8% 11% 11% Alla: Annan identitet/ vill ej uppge Student: KVINNA Student: MAN Lärare: KVINNA Lärare: MAN Teknisk/admin personal: KVINNA Teknisk/admin personal: MAN Student Lärare Teknisk/administrativ personal Gästföreläsare eller annan person som inte är anställd/inskriven på skolan Ej relevant för mig eftersom jag valde nej ovan

9 kultur 13% av studenter som är kvinnor och 8% av studenter som är män har utsatts av sexuella trakasserier av en lärare. Om du har kryssat i något av alternativen i fråga fyra (4), vem var det som utsatte dig för detta 100% beteende? 63% 80% 85% 72% 94% 21% 13% 3% 13% 8% 8% 8% 11% 11% Alla: Annan identitet/ vill ej uppge Student: KVINNA Student: MAN Lärare: KVINNA Lärare: MAN Teknisk/admin personal: KVINNA Teknisk/admin personal: MAN Student Lärare Teknisk/administrativ personal Gästföreläsare eller annan person som inte är anställd/inskriven på skolan Ej relevant för mig eftersom jag valde nej ovan

10 Män upplevs ha mer inflytande 80% 70% 60% 50% 30% 10% Upplever du att kvinnor och män har lika stort inflytande på den verksamhet som bedrivs på KMH? 52% 67% 39% 9% 4% 41% 25% 57% Av kvinnor som svarat anser 57% att män har mer inflytande jämfört med 25% av de svarande som är män. Störst skillnad mellan studenterna där 71% av män jämfört med 33% av kvinnor tycker kvinnor och män har lika inflytande. 0% Ja Nej, kvinnor har mer inflytande Nej, män har mer inflytande Alla$ Alla:$MAN$ Alla:$KVINNA$

11 Män upplevs ha mer inflytande 80% 70% 60% 50% 30% 10% 0% Upplever du att kvinnor och män har lika stort inflytande på den verksamhet som bedrivs på KMH? 52% 67% 39% Ja 71% 33% 9% 4% 8% 7% Nej, kvinnor har mer inflytande 41% 25% 57% 22% Nej, män har mer inflytande 60% Av kvinnor som svarat anser 57% att män har mer inflytande jämfört med 25% av de svarande som är män. Störst skillnad mellan studenterna där 71% av män jämfört med 33% av kvinnor tycker kvinnor och män har lika inflytande. Alla$ Alla:$MAN$ Alla:$KVINNA$ Student:$MAN$ Student:$KVINNA$

12 Föräldrarledighet Admin eller teknisk personal som är kvinnor är mer positiva till frågor som rör föräldrarledighet än de som är män. Admin eller teknisk personal som är kvinnor är mindre positiva till möjlighetenatt påverka sina arbetstider i jämförelse med Admin eller teknisk personal som är män Lärare som är män är er positiva till frågor som rör föräldrarledighet än de lärare som är kvinnor.

13 Rekrytering Q10: Upplever du att rekrytering/antagning till anställningarna/utbildningarna genomförs på likvärdiga villkor för både kvinnor och män? Ja för studenter Ja för teknisk/administrativ personal Nej, inte för lärare Jag är inte tillräckligt insatt för att kunna svara Ja för lärare Nej, inte för studenter Nej, inte för teknisk/administrativ personal Teknisk/admin personal: MAN 17% 14% 28% 3% 38% Teknisk/admin personal: KVINNA 29% 3%# # 50% Lärare: MAN 3 29% 14% 4%# 3%# 14% Lärare: KVINNA 30% 24% 3% # 12%# 0% 24% Student: MAN 3 11% 4% 4%# 1%# 43% Student: KVINNA 33% 4% 2% 11%# 10%# 3% 38% Alla: Annan identitet/vill ej uppge 42% 33% 17% 8%# Alla: MAN 33% 19% 12% 4%# 2%# 1% 30% Alla: KVINNA 27% 8% 7% 8%# 10%# 2% 38% Alla 30% 14% 10% # # 1% 33%

14 Rekrytering 2 12% av lärare som är och 10% av studenten som är kvinnor upplever inte att rekrytering av lärare sker på likvärdiga villkor. För lärare som är män är motsvarande siffra 3% respektive 1%. Det är 7 procentenheters skillnad mellan studenter som är kvinnor och män av de som inte anser att antagningen sker på lika villkor mellan könen.

15 Rekrytering 3 Q10: Upplever du att rekrytering/antagning till anställningarna/utbildningarna genomförs på likvärdiga villkor för både kvinnor och män? Teknisk/admin personal: MAN Teknisk/admin personal: KVINNA Lärare: MAN Ja för studenter Ja för lärare Diagram utan de som uppgett att de inte är tillräckligt insatta för att svara. Lärare: KVINNA Student: MAN Student: KVINNA Alla: Annan identitet/vill ej uppge Alla: MAN Ja för teknisk/ administrativ personal Nej, inte för studenter Nej, inte för lärare Alla: KVINNA Alla Nej, inte för teknisk/ administrativ personal 0% 60% 80% 100%

16 Skämt Har det under de senaste 18 månaderna inom ramen för ditt arbete/studier på KMH hänt att någon berättar skämt eller liknande som gör/gjort dig illa till mods? 80% 70% 60% 50% 30% 10% 0% 7% 57% 34% 2% 3% 10% 63% 24% 4% 52% 44% Alla Alla: KVINNA Alla: MAN Alla: Annan identitet/vill ej uppge 14% 58% 25% 67% 29% 74% % 8% 3% 4% 3% 4% Student: KVINNA Student: MAN Lärare: KVINNA 65% 23% Lärare: MAN Teknisk/admin personal: KVINNA 44% 50% Teknisk/admin personal: MAN Ja, dagligen eller nästan dagligen Ja, ofta Ja, vid något/några enstaka tillfälle Nej, aldrig

17 Skämt De som aldrig har hört opassande skämt i högst utsträckning är män som är lärare (61%) och män som är teknisk/administrativ personal (50%). Mest utsatta är studenter som är kvinnor där 25% svarat att de aldrig har hört ett sådant skämt. 14% av studenter som är kvinnor uppger i högst utsträckning att de har hört opassande skämt ofta och 3% dagligen eller nästan dagligen. Av män som är studenter som har svarat uppger 4% att det sker ofta. Lärare som är män som har svarat uppger att de hör opassande skämt I lägst utsträckning 61% uppger att de aldrig har hört något. Av de svarande som valt att inte uppge kön svarade (en persone) att de upplever opassande skämt dagligen. Av alla svarande uppger 44% män och 24% kvinnor att de aldrig har uppfattat ett opassande skämt.

18 De som inte upplevt situation där någon skämtar på någon annans bekostnad 60% Q12: Om du upplevt en situation på KMH där någon skämtar på en annan persons bekostnad, vad gjorde du? 50% 30% 10% 4 31% 42% 53% 23% 39% 0% Jag har aldrig sett/hört något Alla Alla: KVINNA Alla: MAN Alla: Annan identitet/vill ej uppge Student: KVINNA Student: MAN Lärare: KVINNA Lärare: MAN Teknisk/admin personal: KVINNA Teknisk/admin personal: MAN

19 Svarande som uppger sig ha upplevt situation där någon skämtat på en annans bekostnad. 100%# Q12: Om du upplevt en situation på KMH där någon skämtar på en annan persons bekostnad, vad gjorde du? 90%# 80%# 70%# 60%# 50%# 30%# 7%# 37%# 7%# 22%# 25%# # 38%# 50%# 44%# 5%# 31%# 27%# 3%# 9%# 29%# 18%# 53%# 30%# 10%# 27%# 45%# # 42%# # 30%# 44%# 41%# 64%# # 10%# 0%# 22%# 11%# 33%# 25%# Alla Alla: KVINNA Alla: MAN Alla: Annan identitet/vill ej uppge 10%# Student: KVINNA 37%# Student: MAN Lärare: KVINNA 29%# # 27%# Lärare: MAN Teknisk/admin Teknisk/admin personal: personal: MAN KVINNA Jag ville säga till men gjorde det inte Jag berättade det för en chef/prefekt/lärare eller någon ansvarig Jag sade till Jag gjorde ingenting

20 Svarande som uppger sig ha upplevt situation där någon skämtat på en annans bekostnad. 33% av alla svarande som är män jämfört med 11% av alla svarande som är kvinnor uppger att de inte gjorde någonting om de hört någon skämta på en annan persons bekostnad. Av svarande lärare som uppgett att de hört opassande skämt svarade 64% av kvinnor och 53% män att de hade sagt till. Stor skillnad mellan svarande studenter som är kvinnor respektive män och hur de som hört opassande skämt har hanterat situationen.

21 100% 90% 80% 70% 60% 50% 30% 10% 0% Stor skillnad I vetskap om vem en ska 44% 4 43% 10% 47% 12% 42% 51% 60% 68% 11% 21% vända sig till Q13: Vet du vem på KMH som du ska prata med om du blir utsatt för något av ovanstående inom ramen för ditt arbete/studier? Alla Alla: KVINNA Alla: MAN Alla: Annan identitet/vill ej uppge Student: KVINNA Nej det vet jag inte 53% 8% 39% Student: MAN 1 11% 74% Lärare: KVINNA 31% 3% 67% Lärare: MAN 8% 15% 77% Teknisk/admin personal: KVINNA Ja det vet jag men jag tycker att det är svårt att prata med de(n) personerna/personen Ja det vet jag 39% 5 Teknisk/admin personal: MAN Över hälften av svarande studenter vet inte vem de ska vända sig till vid trakasserier. Störst kunskap finns bland lärare och admin/teknisk personal som är kvinnor. 12% av alla svarande som är kvinnor och av alla svarande som är män är inte bekväma med att tala med ansvarig person för dessa ärenden.

22 Vikten av jämställdhet 1 100% 80% 60% 0% Q14: Tycker du att jämställdhet mellan kvinnor och män är en viktig aspekt i KMH:s verksamhet? 92% 5% 3% Alla 80% Alla: Annan identitet/vill ej uppge 89% 11% 83% 9 11% 4% Lärare: KVINNA Lärare: MAN Teknisk/admin personal: KVINNA 84% 11% 5% Teknisk/admin personal: MAN Av alla svarande som är kvinnor och män samt studenter har svarat inom samma ramar som alla svarande. 11% av svarande som är lärare och man tycker inte att jämställdhet är viktigt. Ja det är viktigt Nej, det är inte viktigt Annat/kommentar

23 Härskartekniker Sju påståendena på fråga 8 kring härskartekniker Förutom påstående 4: (Att andra inom en grupp får reda på information före dig) är det bara studenter som är kvinnor som uppger att teknikerna används dagligen - i upp till 10 % av fallen bland de svarande som är student och kvinna.

24 Härskartekniker ointresse när du talar 1: Ointresse eller att det görs andra saker när du talar? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 30% 10% 0% 54" 8" 10" 4" 6" NEJ, ALDRIG JA, OFTA 33" 31" 36" 52" 58" 6" 20" 40" 20" 20" Alla Alla: KVINNA Alla: MAN Alla: Annan identitet/vill ej uppge 32" 35" 37" 41" 49" 10" 10" Student: KVINNA 61" 4" Student: MAN 47" 16" Lärare: KVINNA 50" Lärare: MAN 28" 28" 64" 67" 9" 8" 6" Teknisk/admin personal: MAN Teknisk/admin personal: KVINNA JA, NÅGON GÅNG IBLAND JA, DAGLIGEN ELLER NÄSTAN DAGLI Likvärdigt mellan kvinnor och män som aldrig har råkat ut för denna härskarteknik. Av studenter som är kvinnor har 10% upplevt det dagligen eller nästan dagligen och 10% ofta Av lärare ser vi 1 av de som är kvinnor har upplevt det jämfört med 9% av svarande lärare som är män Bland teknisk/adminsitrativ personal är förteelsen lika förekommande bland kvinnor och män som svarat.

25 Härskartekniker fokus på ordval när du har något viktigt att säga Det är signifikant skillnad mellan svarande som är kvinnor och män i påståendet. Störst är skillnaden mellan kvinnor och män som är studenter med en skillnad på 27 procentenheter. av studenter som är kvinnor uppger att det händer dem dagligen och 17% uppger att det sker ofta jämfört med 2% av svarande studenter som är män. Av kvinnor som är lärare uppger 47% att det sker någon gång ibland att jämföra med 2 av svarande lärare som är män. Däremot har 9% av de männen uppget att det sker ofta 3: Att det fokuseras på ditt ordval när du har något viktigt att säga? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 30% 10% 0% 50" 36" 65" 47" 31" 31" 17" 10" 3" 4" 6" Alla: KVINNA Alla: MAN NEJ, ALDRIG JA, OFTA Student: KVINNA 71" 27" 2" Student: MAN 53" 65" 47" 26" Lärare: KVINNA JA, NÅGON GÅNG IBLAND 9" Lärare: MAN JA, DAGLIGEN ELLER NÄSTAN DAGLI

26 Härskartekniker Din idé används av en annan som sin egen Likvärdiga svar mellan kvinnor och män på de olika rollerna; Dagligen eller nästan dagligen 1% Ofta 9% Någon gång ibland 30% Aldrig 60% Därmot ser vi en skillnad mellan svarande lärare - 1 kvinnor och 14% män som är lärare har svarat att det sker ofta medan 60% lärare som är män jämfört med bara 32% lärare som är kvinnor uppger att det aldrig sker.

27 Härskartekniker Skuld och bestraffning Svaren på påstående som handlar om att känna skuld för något någon annan har utsatt dig för eller att personen straffas oavsett beslut visar att dessa härskartekniker förekommer i mindre utsträckning än de andra. 74% respektive 83% av alla svarande har aldrig upplevt det. Vi ser däremot att av studenter som är kvinnor som har 7% svarat att de bestraffats oavsett beslut ofta att jämföra med 0% av svarande studenter som är män.

28 Påståenden som rör kultur på KMH Män som svarat är mer positiva till påstående i påstående nio med mellan procentenheter än de kvinnor som svarat på enkäten (räknat på alternativen 1 eller 2 av 5 där 1 är instämmer helt och 5 är instämmer inte alls ). Störst skillnad är det mellan kvinnor och män som har svarat 1 eller 2 på påståendet att det är positivt att arbeta för likvärdiga möjligheter där det skillnaden är på 16 procentenheter. Minst skillnad mellan kvinnor och män som har svarat är det på påståendet om att vara sig själv i arbetet eller undervisning där skillnaden uppgår till 6 procentenheter.

29 Trender I kommentarer Fler kvinnor än män har lämnat kommentarer. Finns rädsla för att jämställdhet tar över övrig verksamhet. Saknas förståelse och kunskap om att jämställdhet är ett viktig verktyg för att öka kvalité på utbildning, ansökningar, organistaionskultur med mera. Fler vill ha fokus på andra mångfalsaspekter utöver jämställdhet. Många kommentarer som berör bristande respekt mellan folk på KMH. Uppfattas som det finns många gamla strukturer som finns kvar på KMH. Överlag uppvisar kommentarerna att det saknas kunskap om jämställdhet likväl som mångfald.

Vägledning till studenter

Vägledning till studenter Vägledning till studenter Vid förekomst av trakasserier och diskriminering Vägledning vid förekomst av trakasserier och diskriminering Likabehandlingsarbetet bedrivs av Röda Korsets Högskola i en process

Läs mer

Handlingsplan mot könsrelaterade och sexuella trakasserier

Handlingsplan mot könsrelaterade och sexuella trakasserier 100215_KMH_Handlingsplan_sexuella_trakasserier.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Handlingsplan mot könsrelaterade och sexuella trakasserier Dnr 10/53 2010-02-15 Ersätter Policy 2002-05-21 Kungl. Musikhögskolan

Läs mer

Våga Visa kultur- och musikskolor

Våga Visa kultur- och musikskolor Våga Visa kultur- och musikskolor Kundundersökning 04 Värmdö kommun Genomförd av CMA Research AB April 04 Kön Är du 37 6 34 65 39 60 3 69 0% 0% 40% 60% 0% 0% Kille Tjej Ej svar Våga Visa kultur- och musikskolor,

Läs mer

ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG:

ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG: ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG: SVAR: 1. En bra lärare kan inte favorisera 2. Kan vara bra för att förminska diskriminering 3. Att man inte kan bli orättvist bedömd 4. Alla blir lika behandlade

Läs mer

1. Enkäter till elever och vårdnadshavare 2013

1. Enkäter till elever och vårdnadshavare 2013 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-04-03 DNR BUN 2013.086 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolor och annan pedagogisk verksamhet Planen gäller från 2014-10-15 Planen gäller till 2015-10-15 Sida 1 av 7 Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Vad

Läs mer

Personalenheten Åstorps kommun 2005

Personalenheten Åstorps kommun 2005 Personalenheten Åstorps kommun 2005 POLICY Arbetstagarna i Åstorps kommun ska erbjudas en trygg arbetsmiljö, där alla möts med respekt. I detta ingår att inte behöva utsättas för sexuella trakasserier.

Läs mer

Resultat av KMH:s medarbetarundersökning 2015

Resultat av KMH:s medarbetarundersökning 2015 Resultat av KMH:s medarbetarundersökning 2015 Genomfördes 27 april 6 maj av Feelgood Resultatet presenterades först i Arbetsmiljökommittén (AMK), därefter för chefer/ prefekter och medarbetare under oktober

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. läsåret 2015/ 2016

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. läsåret 2015/ 2016 2015-11-26 Erik Dahlbergsgymnasiet LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING samt ORDNINGSREGLER läsåret 2015/ 2016 för Individuellt alternativ Samhällsvetenskapsprogrammet

Läs mer

Om diskriminering. En kort vägledning för LTHs studenter

Om diskriminering. En kort vägledning för LTHs studenter Om diskriminering En kort vägledning för LTHs studenter LTH accepterar inte någon form av diskriminering Vad är likabehandling Likabehandlingsarbetet vid Lunds tekniska högskola är del av vårt arbete som

Läs mer

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier Likabehandlingsplan 2016-2018 för Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ALLMÄNNA MÅL Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ansluter sig till de mål och riktlinjer

Läs mer

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 2013-02-21 Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 40 procent av respondenterna instämde i påståendet att de som helhet var nöjda i kontakten med kommunen Det är ingen skillnad

Läs mer

Likabehandling och trygghet 2015

Likabehandling och trygghet 2015 Likabehandling och trygghet 2015 1 Jag är Man 58 48,3 Kvinna 58 48,3 Jag avstår från att definiera 4 3,3 mig Total 120 100 100% (120/120) 2 Det känns bra att gå i skolan Alltid 46 38,3 Oftast 55 45,8 Ibland

Läs mer

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016

Lokal likabehandlingsplan 2015-2016 Lokal likabehandlingsplan SYAB Transportgymnasium Diskrimineringslagen 3 kap 16 En utbildningsanordnare som avses i 14 ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vuxenutbildningen i Tierp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vuxenutbildningen i Tierp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vuxenutbildningen i Tierp - Grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning, Svenska för invandrare (SFI), Särskild utbildning för vuxna. Innehåll 1 Inledning...

Läs mer

Skolplaneenkät 2015 Elever grundskola

Skolplaneenkät 2015 Elever grundskola Skolplaneenkät 2015 Elever grundskola Om undersökningen Bakgrund Haninge kommun genomför årligen en undersökning där föräldrar och elever svarar på frågor om vad de tycker om förskolan och grundskolan

Läs mer

Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014

Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014 Barn och skola 2014-12-02 1 (5) Lars Andreasson Utvecklingsstrateg Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014 Sammanfattning av

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

Studenthälsan vid Malmö högskolas undersökning

Studenthälsan vid Malmö högskolas undersökning Studenthälsan vid Malmö högskolas undersökning Karolina Källoff, Kurator Studenthälsan Malmö Högskola Hur mår våra studenter? -Studenthälsans undersökning av studiemiljö, psykisk hälsa, alkohol- och drogvanor

Läs mer

Vasa Gymnastik Framtagen efter Rädda barnens projekt High- five Idrott för alla www.rb.se/high- five

Vasa Gymnastik Framtagen efter Rädda barnens projekt High- five Idrott för alla www.rb.se/high- five Handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling Vasa Gymnastik Framtagen efter Rädda barnens projekt Highfive Idrott för alla www.rb.se/highfive Syfte Alla medlemmar i Vasa Gymnastik

Läs mer

Vuxenutbildning 2013 I Stockholms län

Vuxenutbildning 2013 I Stockholms län I Stockholms län OM UNDERSÖKNINGEN Alla länets 26 kommuner deltar i den gemensamma studerandeundersökningen. Det är ett viktigt led i arbetet för en gemensam vuxenutbildningsregion i länet. Målet med gemensamma

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

För varje redovisning finns jämförelse fråga för fråga med Stockholm som helhet.

För varje redovisning finns jämförelse fråga för fråga med Stockholm som helhet. Enkät i fritidsklubb Undersökning genomförd våren 2014 i fritidsklubb Stockholm Fristående ENSKEDE MELLIS - Enskede skola Rapporten innehåller resultaten för ditt fritidshem. Resultaten är uppdelade efter

Läs mer

STUDENTUNDERSÖKNINGEN 2015 Svarsfrekvens: 55%

STUDENTUNDERSÖKNINGEN 2015 Svarsfrekvens: 55% SU 25 : 8 72 STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 Svarsfrekvens: 55% STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 3 4 5 6 7 8 6 25 35 37 39 4 43 Att läsa studentundersökningar Läsvägledning Studentundersökningen

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: NTI Utbildning: El (2 starter) och El-automation (3 starter) Antal utskick: 69 Antal svar: 22 Svarsfrekvens: 32% Här

Läs mer

A) I den första kolumnen (dvs., Hände detta dig?), ange ifall du har varit med om var och en av de 29 upplevelserna genom att ringa in JA eller NEJ.

A) I den första kolumnen (dvs., Hände detta dig?), ange ifall du har varit med om var och en av de 29 upplevelserna genom att ringa in JA eller NEJ. T. E. C. Människor kan uppleva många olika traumatiska upplevelser under sitt liv. Vi skulle vilja veta tre saker: 1) om du har upplevt någon av de 29 följande händelserna, 2) hur gammal du var när de

Läs mer

ARBETSMILJÖUNDERSÖKNING STUDENTER 2010

ARBETSMILJÖUNDERSÖKNING STUDENTER 2010 ARBETSMILJÖUNDERSÖKNING STUDENTER 2010 2010 tillfrågade 95 64 svarande 10 4 Svarsfrekvens % 11% Så upplever jag min studiesituation ( års resultat inom parantes) Human Resource Index (HRI): 44,1 (41,6)

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Rädda Barnen 2016 Formgivning: Rädda Barnen Foto: Oskar Kullander Upplaga: 4 000 ex Artikelnummer: 11505 ISBN: 978-91-7321-366-0 Barn i utsatta situationer behöver

Läs mer

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola Likabehandlingsplan Linblommans förskola Vision: Ingen i förskolan ska ställas utan säkert, tydligt och aktivt skydd. Det ska därför bedrivas ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra och motverka

Läs mer

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Källkritik s. 11. Fördelar och nackdelar s. 4. Samarbete s. 10. Slutsatser s. 9. Konsekvenser s.

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Källkritik s. 11. Fördelar och nackdelar s. 4. Samarbete s. 10. Slutsatser s. 9. Konsekvenser s. Källkritik s. 11 Diskussion s. 2 Åsikter s. 3 Samarbete s. 10 Slutsatser s. 9 ELEVHJÄLP Fördelar och nackdelar s. 4 Konsekvenser s. 5 Lösningar s. 8 Perspektiv s. 7 Likheter och skillnader s. 6 1 Resonera/diskutera/samtala

Läs mer

Policy samt handlingsplan mot diskriminering och kränkande särbehandling

Policy samt handlingsplan mot diskriminering och kränkande särbehandling 1 av 8 Uppdaterat 2011-10-03 Policy samt handlingsplan mot diskriminering och kränkande särbehandling Dokumenttyp Policy samt handlingsplan Dokumentägare Personalfunktionen Dokumentinformation Dokumentnamn

Läs mer

Resultat av betygsenkät gjord av Skogshögskolans Studentkårs Studieråd 2006.

Resultat av betygsenkät gjord av Skogshögskolans Studentkårs Studieråd 2006. Resultat av betygsenkät gjord av Skogshögskolans Studentkårs Studieråd 26. Enkäten delades ut i två versioner, en pappersform och en webform. Skillnaden mellan de olika versionerna var att kurserna fick

Läs mer

Verbala och fysiska kränkningar vanligast

Verbala och fysiska kränkningar vanligast 1 (6) Verbala och fysiska kränkningar vanligast De vanligaste orsakerna bakom anmälningar om kränkande behandling till Skolinspektionen eller BEO är verbala och fysiska kränkningar. Det visar den fördjupade

Läs mer

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsmarksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gäller från augusti 2015 till juni 2016 Reviderad 2015-12-21 Ansvarig för planen: Yvonne Andersson rektor Värdegrundsgruppen:

Läs mer

Medarbetarundersökning inom Kungliga Tekniska Högskolan. 2011 Huvudrapport

Medarbetarundersökning inom Kungliga Tekniska Högskolan. 2011 Huvudrapport Medarbetarundersökning inom Kungliga Tekniska Högskolan 11 Huvudrapport Innehåll INLEDNING... 1 SAMMANFATTANDE RESULTAT... 2 FÖRDJUPADE ANALYSER... 3 SVARSGRUPPEN... 4 SAMMANFATTANDE INDEX... 6 MÅL OCH

Läs mer

Martin Koch-gymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling. Trygghetsplan

Martin Koch-gymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling. Trygghetsplan Martin Koch-gymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Trygghetsplan VT 2015 Innehållsförteckning 1. Martin Koch-gymnasiets vision och mål 3 2. Trygghetsplanens syfte 3 3. Arbetsgrupp

Läs mer

Olikheter är en styrka

Olikheter är en styrka Guide till Likabehandlingsplanen Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer

SI-deltagarnas syn på SI-möten - Resultat på utvärderingsenkät

SI-deltagarnas syn på SI-möten - Resultat på utvärderingsenkät [Skriv text] Utvärdering av SI (09/10) SI-deltagarnas syn på SI-möten - Resultat på utvärderingsenkät För att få en uppfattning om hur deltagarna sett på SI-mötena gjordes en enkätutvärdering i slutet

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Bule

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Bule 2014 YDRE KOMMUN Barn och utbildning Ydreskolan Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ydreskolan Bule 2014/2015 Reviderad hösten 2014 Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande

Läs mer

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling vid Montessoriförskolan Fröhuset och Montessoriskolan Växthuset samt för fritidsverksamheten

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling vid Montessoriförskolan Fröhuset och Montessoriskolan Växthuset samt för fritidsverksamheten Plan för likabehandling och mot kränkande behandling vid Montessoriförskolan Fröhuset och Montessoriskolan Växthuset samt för fritidsverksamheten 2011-2012 Innehållsförteckning Plan för likabehandling

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING, KRÄNKANDE BEHANDLING & TRAKASSERIER. SÖRBÖLESKOLAN F-5 Fritidshem, grundskola och särskola 2015 2016

PLAN MOT DISKRIMINERING, KRÄNKANDE BEHANDLING & TRAKASSERIER. SÖRBÖLESKOLAN F-5 Fritidshem, grundskola och särskola 2015 2016 PLAN MOT DISKRIMINERING, KRÄNKANDE BEHANDLING & TRAKASSERIER SÖRBÖLESKOLAN F-5 Fritidshem, grundskola och särskola 2015 2016 Vad menas med diskriminering i skolan? Diskriminering är när skolan behandlar

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan för ungdoms- och vuxenutbildningen vid Hjalmar

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

Kundundersökning i Området för särskilt stöd

Kundundersökning i Området för särskilt stöd Kundundersökning i Området för särskilt stöd Inledning Inom Området för särskilt stöd (OSS) startade redan hösten 2004 ett arbete med att tydliggöra vad som är kvalitet i vårt arbete med er med utvecklingsstörning

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2006

LIKABEHANDLINGSPLAN 2006 1 OPERAHÖGSKOLAN I STOCKHOLM LIKABEHANDLINGSPLAN 2006 (Antagen av Operahögskolans styrelse 2006-05-08) Lagen om likabehandling av studenter i högskolan Lagen om likabehandling av studenter i högskolan

Läs mer

Föräldrajuryn - om barn och mobiltelefoner. Mars 2006 Konsumentföreningen Stockholm

Föräldrajuryn - om barn och mobiltelefoner. Mars 2006 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn - om barn och mobiltelefoner Mars 2006 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en undersökning i Föräldrajuryn om barn och mobiltelefoner.

Läs mer

Rävekärrs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rävekärrs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rävekärrs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2016/2017 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Jönåkers skola Förskoleklass Grundskola Fritidshem 2013/14 Vi Lyckas tillsammans! Syftet med planen är: Syftet är att skydda elever mot diskriminering och

Läs mer

Linnégymnasiet samrådsutgåva 101124

Linnégymnasiet samrådsutgåva 101124 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Linnégymnasiet samrådsutgåva 101124 Antagen 2010-12-21 Gäller till 2011-12-31 Enhetschef Torbjörn Kättström Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Förskola/Lofsdalens Förskolan Norrskenet skola 2014/15 År 2009 Bildning, Fritid och Kultur Barn, utbildning och fritid 2013 06 12 Verksamhet

Läs mer

Förskolornas plan mot diskriminering och kränkande behandlig

Förskolornas plan mot diskriminering och kränkande behandlig Förskolornas plan mot diskriminering och kränkande behandlig Krokom 2013-01-01 Inger Olsson, förskolechef Innehåll Inledning...5 Bakgrund...6 Mobbning kännetecknas av:... 7 Befogade tillsägelser... 7 Lagar

Läs mer

Oderljunga skolas likabehandlingsplan. Läsåret 15/16

Oderljunga skolas likabehandlingsplan. Läsåret 15/16 Perstorps kommun Revideras Okt 2015 Barn och utbildningsnämnden OD F-6 Oderljunga skolas likabehandlingsplan Läsåret 15/16 att främja barns och elevers rättigheter och att förebygga och förhindra diskriminering,

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE. PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE. PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE 2013/2014 PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP Plan mot diskriminering och kränkande behandling Wijkmanska gymnasiet 1 Innehåll Plan mot diskriminering

Läs mer

Övning: Dilemmafrågor

Övning: Dilemmafrågor Övning: Dilemmafrågor Placera föräldrarna i grupper med ca 6-7 st/grupp. Läs upp ett dilemma i taget och låt föräldrarna resonera kring tänkbara lösningar. Varje fråga kan även visas på OH/ppt samtidigt,

Läs mer

Vi är bibliotekarier - inte psykologer eller socialarbetare EN RAPPORT OM ARBETSMILJÖN PÅ VÅRA BIBLIOTEK

Vi är bibliotekarier - inte psykologer eller socialarbetare EN RAPPORT OM ARBETSMILJÖN PÅ VÅRA BIBLIOTEK Delrapport 1: skadegörelse, oro och oordning Vi är bibliotekarier - inte psykologer eller socialarbetare EN RAPPORT OM ARBETSMILJÖN PÅ VÅRA BIBLIOTEK Vad är vårt uppdrag? Jag upplever att det blir allt

Läs mer

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2015-06-04 1.0 Christina Persson & Jimmie Brander Förskoleförvaltningen Kvalitetsenheten Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Kristinedalskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristinedalskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristinedalskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, skolbarnsomsorg, förskoleklass och grundsärskola Ansvariga för planen

Läs mer

PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2013-2014. Familjedaghemmen Lesjöfors. Ansvarig förskolechef Ulla-Carin Drougge

PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2013-2014. Familjedaghemmen Lesjöfors. Ansvarig förskolechef Ulla-Carin Drougge PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2013-2014 Familjedaghemmen Lesjöfors Ansvarig förskolechef Ulla-Carin Drougge 1 Innehållsförteckning 1. Vår vision sid.3 2. Definition av begrepp

Läs mer

FÖRDJUPAD ARBETSMILJÖUNDERSÖKNING KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN VÅREN 2003

FÖRDJUPAD ARBETSMILJÖUNDERSÖKNING KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN VÅREN 2003 FÖRDJUPAD ARBETSMILJÖUNDERSÖKNING PÅ KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN VÅREN 2003 Några reflektioner. Av Musikhögskolans anställda har 186 personer svarat på enkäten. Den svarsfrekvensen innebär att man inte kan

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Vad står begreppen för?... 4 Likabehandling... 4 Diskriminering... 4 Direkt

Läs mer

SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI

SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI MEDLEMSENKÄT -2003 Vi har sedan några år tillbaka frågat våra medlemmar hur de upplever sin arbetssituation inom några områden. I sammanställningen har vissa

Läs mer

Spindeldiagram. Stockholm / Kista gymnasium / Administration, handel och varuhantering Beställda: 18 Antal svarande: 18 Svarsfrekvens: 100%

Spindeldiagram. Stockholm / Kista gymnasium / Administration, handel och varuhantering Beställda: 18 Antal svarande: 18 Svarsfrekvens: 100% Enkät i gymnasiesärskolan Undersökning genomförd våren 2015 Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Trygghet och trivsel, Lärandet, Inflytande,

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KFUM GÖTEBORG DÅ BARN MISSTÄNKS FARA ILLA

HANDLINGSPLAN FÖR KFUM GÖTEBORG DÅ BARN MISSTÄNKS FARA ILLA HANDLINGSPLAN FÖR KFUM GÖTEBORG DÅ BARN MISSTÄNKS FARA ILLA Innehållsförteckning 1. Handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar 2. Handlingsplan vid misstanke om sexuella övergrepp där

Läs mer

Akademi Sinclair 2015

Akademi Sinclair 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Akademi Sinclair 2015 Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Detta dokument ska årligen utvärderas och återupprättas. Antagen av elever

Läs mer

Förskolans plan mot kränkande behandling och

Förskolans plan mot kränkande behandling och Förskolechef BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Förskolechef Ann-Charlotte Nilsson Mångfald och jämställdhetsgruppen 2014-09-29 1 (6) Förskolans plan

Läs mer

Vad tycker du om sfi?

Vad tycker du om sfi? Oktober 2012 Vad tycker du om sfi? Skolverket gör under hösten en stor undersökning om vad elever tycker om sin utbildning. Det är första gången undersökningen görs och resultatet kommer att användas till

Läs mer

Tio frågor om alkohol, narkotika, doping och sex

Tio frågor om alkohol, narkotika, doping och sex Tio frågor om alkohol, narkotika, doping och sex Enkätundersökning om studenters kunskaper och attityder Jan Johansson, Högskolan Jönköping Therese Rostedt, Landstinget i Jönköpings län 2014-05-21 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer mot diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier

Riktlinjer mot diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier Riktlinjer mot diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier Antagen i Kommunstyrelsen 2014-02-26 KS/2013:702 Personalavdelningen Kommunstyrelsens förvaltning Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

LYRICUS SAMTAL NR. 1. Att uppleva Helhetens Navigatör

LYRICUS SAMTAL NR. 1. Att uppleva Helhetens Navigatör 1 Swedish Translation LYRICUS DISCOURSES 1 Experiencing the Wholeness Navigator LYRICUS SAMTAL NR. 1 Att uppleva Helhetens Navigatör James, skaparen av WingMakers material, har översatt dessa samtal till

Läs mer

Västerås Idrottsgymnasium

Västerås Idrottsgymnasium Västerås Idrottsgymnasium Vasagatan 95 722 23 VÄSTERÅS Västerås 2012-01-03 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Västerås Idrottsgymnasium Likabehandlingsplan varför det? I april 2006

Läs mer

Ersnäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ersnäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ersnäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index

Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [11] Kvalitetsstöd

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖREBYGGANDE ARBETE, RISKANALYS, PLANERADE ÅTGÄRDER OCH DOKUMENTATION

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖREBYGGANDE ARBETE, RISKANALYS, PLANERADE ÅTGÄRDER OCH DOKUMENTATION Barn-och skolförvaltning Lunds stad 1 (5) 2006-05-15, 2006-09-29 2007-01-11, 2008-01-03, Skolkontoret rev.2008-12-10 SKOLA/FÖRSKOLA: Annegården UPPRÄTTAD:2009-03-05 Förskolechef: Maria Thelander REVIDERAD:

Läs mer

MADESJÖ VERKSAMHETSOMRÅDE ORREFORS SKOLA F-6. Årlig plan mot kränkande behandling och diskriminering

MADESJÖ VERKSAMHETSOMRÅDE ORREFORS SKOLA F-6. Årlig plan mot kränkande behandling och diskriminering MADESJÖ VERKSAMHETSOMRÅDE ORREFORS SKOLA F-6 Årlig plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan för Orrefors Skola år F-6 år 2015-2016 Inledning Planen mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Älvgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Älvgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Borgviks förskola och fritidshem

Borgviks förskola och fritidshem Likabehandlingsplan 2013/2014 Borgviks förskola och fritidshem Inledning Att verka för hälsa, lärande och trygghet i förskola och fritidshem handlar om att utveckla goda relationer mellan verksamheten,

Läs mer

För varje klassredovisning finns jämförelse fråga för fråga med skolan och Stockholm som helhet inom respektive årskurs.

För varje klassredovisning finns jämförelse fråga för fråga med skolan och Stockholm som helhet inom respektive årskurs. Enkät i grundskolan Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, 5 och 8 Stockholm åk 2 Fri Enskild Norrmalm Stadsdelsförvaltning Vasastans Montessoriskola Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola.

Läs mer

Bo förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Bo förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren 4 svar, 48% Utveckling och lärande. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 4 4 40 4 Medelvärde 7,4,,4 8 7, 4. Mitt barns tankar

Läs mer

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011. April 2011 Genomförd av CMA Research AB

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011. April 2011 Genomförd av CMA Research AB Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 April 2011 Genomförd av CMA Research AB Sammanfattning Grundskoleelever För tredje året i rad har Norrköpings kommun genomfört en brukarundersökning bland grundskoleelever

Läs mer

KUNSKAP TRYGGHET GLÄDJE SKARPÄNGSSKOLAN LIKABEHANDLINGSPLAN. Läsåret 2013-2014

KUNSKAP TRYGGHET GLÄDJE SKARPÄNGSSKOLAN LIKABEHANDLINGSPLAN. Läsåret 2013-2014 LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 2 2. LAGSTIFTNING OCH STYRDOKUMENT 2 2.1 Diskrimineringslagen (2008:567) 2 2.2 Skollagen 2010:800 2 2.3 Lgr 11 3 3. SKARPÄNGSSKOLANS

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för perioden: Aug 2014-juni 2015 Ansvarig för planen: Hanna Lindö Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola,

Läs mer

Arbetsgivarens plan för likabehandling 2010-2012

Arbetsgivarens plan för likabehandling 2010-2012 PLAN 1(6) 2009-09-16 KS-415/2009 020 Handläggare, titel, telefon Rania Issa Särnblad, HR-konsult 011-151028 Arbetsgivarens plan för likabehandling 2010-2012 Syftet med planen är att konkretisera kommunens

Läs mer

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015

Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Särlaskolan F-9 med fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Giltig 140602-150602 Borås stads vision: Lust att lära Möjlighet att lyckas 1 Likabehandlingsplan och plan

Läs mer

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero.

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Reviderad 150427 Nulägesbeskrivning utifrån elevenkät dec 14 samt antalet inrapporterade rapporter

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling HJO KOMMUN Barn och Utbildning Guldkroksskolan 7-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Guldkroksskolan 7-9 Läsår 2015/2016 Fastställd ht 2015 av Skolledning Personal Elevråd Upprättad:

Läs mer

Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan

Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Ektorpsskolan Viktig information om rapporten: Syftet med snabbrapporterna är att ge dig som arbetar i kommunen eller skolan snabb återkoppling av resultaten. Det är en automatiserad

Läs mer

KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING MOBBNING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER på arbetsplatsen Policy och vägledning Kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och mobbning Kränkande särbehandling förekommer överallt.

Läs mer

Dok.nr FO1m LIKABEHANDLINGSPLAN Utfärdare EJ. ... [Förskolechef] Eva Jäger Datum: 2015-02

Dok.nr FO1m LIKABEHANDLINGSPLAN Utfärdare EJ. ... [Förskolechef] Eva Jäger Datum: 2015-02 1(10)...... [Förskolechef] Eva Jäger : -02 --------------------------------------------------.. (Arbetsmiljöansvarig) Linn Alex -02 1 INLEDNING Detta dokument riktar sig till alla anställda på förskolan.

Läs mer

Skolundersökning 2009 Gymnasieskolan årskurs 2. Kunskapsgymnasiet, Globen. På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning

Skolundersökning 2009 Gymnasieskolan årskurs 2. Kunskapsgymnasiet, Globen. På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning Skolundersökning 00 Gymnasieskolan årskurs På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning Syften: Att mäta den upplevda kvaliteten i stadens pedagogiska verksamheter. Att vara ett underlag för stadens

Läs mer

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 Jämlikhetsplan Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan Dnr15/211. Faställd av rektor 150420 Kungl. Musikhögskolan Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 för KMH

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolenhet 5 2015 / 2016

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolenhet 5 2015 / 2016 Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolenhet 5 2015 / 2016 nnehållsförteckning Tannbergsskolans vision... 3 Definitioner... 4 Mobbning... 5 Agerande vid kränkning... 6 Rutiner

Läs mer

Får vi vara trygga? Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 5:2009

Får vi vara trygga? Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 5:2009 Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 5:29 Får vi vara trygga? En undersökande studie om elevers uppfattning om kränkande handlingar under lektioner i idrott och hälsa Jonas Bergdahl

Läs mer

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2011 Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Sammanställningen av enkätresultatet visar att förvaltningen totalt sett ligger högt på nöjdhetsskalan i alla frågeområdena. Speciellt glädjande

Läs mer

Postadress: Besöksadress: Telefon: Fax: Södertälje kommun 08-523 015 25 08-550 237129 Utbildningskontoret Wendela Hebbegymnasiet Västergatan 4

Postadress: Besöksadress: Telefon: Fax: Södertälje kommun 08-523 015 25 08-550 237129 Utbildningskontoret Wendela Hebbegymnasiet Västergatan 4 Likabehandlingsplan Wendela Hebbegymnasiet 2011 INLEDNING 3 VISION 3 MÅLSÄTTNING 3 KARTLÄGGNING 4 NULÄGESANALYS 4 FÖREBYGGANDE ARBETE 5 UPPFÖLJNING 6 BILAGOR 6 Likabehandlingsgruppen 7 Definitioner 8 Diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling. Frändeforsförskola 2015/2016

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling. Frändeforsförskola 2015/2016 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Frändeforsförskola 2015/2016 Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade.

Läs mer

Sammanställning av resultat för brukarundersökning. Personlig assistans 2014

Sammanställning av resultat för brukarundersökning. Personlig assistans 2014 Sammanställning av resultat för brukarundersökning Personlig assistans 2014 Dokumentnamn Sammanställning av resultat för brukarundersökning personlig assistans 2014 Dokumentansvarig Eva Bascom, verksamhetschef

Läs mer

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 a för planen

Läs mer

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 4-6 Läsår 2015/2016 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273)

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer! (Joh 8:11) Det kommer ett starkt budskap från vår Herre

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Antagen av styrelsen för Kvarnby folkhögskolas ekonomiska förening den 8 november 2012

LIKABEHANDLINGSPLAN Antagen av styrelsen för Kvarnby folkhögskolas ekonomiska förening den 8 november 2012 LIKABEHANDLINGSPLAN Antagen av styrelsen för Kvarnby folkhögskolas ekonomiska förening den 8 november 2012 1. Syfte och vision Syftet med denna likabehandlingsplan är att främja de studerandes lika rättigheter

Läs mer