Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS"

Transkript

1 Vår värdegrund Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS

2

3 Goda levnadsvillkor och god etik! Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ska garantera funktionshindrade personer goda levnadsvillkor. Enligt LSS ska var och en ha största möjliga inflytande och medbestämmande över stödet som ges och få stöd/hjälp när han eller hon själv begär det. Som medarbetare i en bostad med särskild service eller som personlig assistent arbetar du i den boendes hem. Du ger brukaren stöd i vardagen samtidigt som du ska respektera hans eller hennes integritet och egna val. Även om du är införstådd med att det är brukaren som ska bestämma, ställs du ofta inför svåra etiska avvägningar. Det är inte alltid lätt att bedöma var ditt egna ansvar upphör och brukarens tar vid. Den grundläggande metoden för att göra etiska avvägningar är reflektionen. Det vill säga att du har förmåga och möjlighet att fundera över vad dina handlingsalternativ innebär för den du möter i vardagen.

4

5 Vad är etik? Etik utgår ifrån alla människors lika värde och handlar om hur vi tänker och reflekterar kring värderingar och våra handlingar. Moral är det sätt som vi tillämpar etiken på, vad som är rätt och orätt i praktisk handling. Etiken handlar därför om att fundera över vad som är rätt och fel och varför det är det. Med hjälp av etisk reflektion kan vi ofta bena ut svåra situationer, där vi inte riktigt vet hur vi ska bete oss. Du har således en skyldighet att handla enligt de gemensamma värderingar som gäller på din arbetsplats.

6

7 Professionellt förhållningssätt Ett professionellt och bra bemötande kräver kunskap och erfarenhet men framförallt lyhördhet och inlevelseförmåga. Det goda bemötandet innebär en vilja att sätta sig in i och försöka förstå en annan individs situation och hans/hennes uttalade eller underförstådda önskemål eller behov. Ett professionellt bemötande innebär att du som medarbetare använder dig av din pedagogiska kunskap, erfarenhet och inlevelseförmåga med vägledning av LSS/LASS värdegrund. Att vara professionell i bemötandet gäller naturligtvis i samspelet med brukaren, men även i vårt förhållande till anhöriga, god man, kollegor och andra du möter i arbetet.

8

9 Vad är en värdegrund? Vägledning i vårt förhållningssätt till andra människor Våra värderingar, det vill säga hur vi ser på och resonerar kring olika saker, är präglade av vilka vi är, hur vi har det i vår närmaste omgivning och hur vi formas av samhället. Värderingarna är personliga och många gånger omedvetna. De styr våra handlingar och hur vi förhåller oss till vår omgivning. Syftet med en gemensam värdegrund är att skapa en gemensam syn på viktiga värderingar i vårt förhållningssätt till andra människor. Det kan vara svårt att arbeta utifrån en gemensam värdegrund då ord och benämningar har olika betydelse för olika människor. Inom LSS/LASS har vi en unik relation med dem vi arbetar för och blir ofta känslomässigt engagerade. Den eller de vi känner extra mycket för kan det vara svårt att distansera sig från för att exempelvis inte vara illojal. Just därför är distans extra viktigt för att hålla isär dina privata värderingar från dem som kan vara rätt för brukaren. I privatlivet är det upp till dig hur du gör och ser på saker. På arbetet krävs en anpassning till organisationens och arbetsplatsens värdegrund och gällande värderingar men också till de unika behov som brukaren har. Det vi själva anser som bra och rätt känns självklart och därför reflekterar vi inte alltid över det och tror att andra tänker likadant. Så är inte alltid fallet! Värdegrunden är diskuterad och beslutad i LSS/LASS ledningsgrupp. Det är viktigt att vi alla inom LSS/ LASS kontinuerligt diskuterar den och stödjer varandra så att vi arbetar och handlar utifrån den. Vår värdegrund är också en signal till omvärlden om hur vi vill bli beskrivna som organisation. Vårt gemensamma uppdrag är att ge stöd, omsorg och service i livets alla skeden. Vi gör det med brukaren i fokus och där alla människors lika värde syns i vardagen!

10 LSS/LASS Värdegrund Alla människors lika värde Alla människor har lika värde. Alla människor har kunskaper, förmågor och erfarenheter som är viktiga för samhället oavsett t.ex. funktionshinder, utseende, kön, sexuell läggning, hudfärg, etnicitet, politisk eller annan uppfattning. Respektfullt bemötande Vi ska bemöta varje människa som en unik individ med respekt för hans eller hennes rätt till självbestämmande och integritet. Förmåga till empati Vi ska alltid försöka förstå och sätta oss in i individens unika behov och situation. Vår uppgift är att fånga upp varje individs uttalade eller underförstådda önskemål och känslor utan att styras av vår maktställning eller våra egna behov.

11 LSS/LASS Värdegrund Stärka utveckling, självständighet och självbestämmande Vi ska alltid utgå från att alla individer har förmåga att utvecklas. Det gör vi genom att stärka individen till ett självständigt och aktivt liv utifrån hans eller hennes egna behov och förutsättningar. Trygghet och tillit Vi eftersträvar att skapa förtroendefulla relationer i ett öppet och tillåtande klimat. Trygghet och tillit skapar vi genom att bekräfta och beakta individens livssituation och livserfarenheter. Hålla våra värderingar och etiken vid liv I vårt uppdrag förbinder vi oss att regelbundet diskutera och reflektera över vår värdegrund och andra etiska frågor som vi möter i arbetet.

12

13 Värdegrunden i vardagen Arbetsplatsens värderingar Utifrån LSS/LASS värdegrund kommer varje arbetsplats att arbeta fram sina gemensamma värderingar. Dessa ska vara/är enkla och konkreta samt ge en påminnelse i vardagen om vad arbetsplatsen/arbetslaget gemensamt har bestämt. Hur hålla etiken vid liv? I alla medarbetares uppdrag ingår en skyldighet att regelbundet diskutera och reflektera över etiska frågor, värderingar och LSS/LASS värdegrund. Du kan därför inte bortse från ditt eget ansvar. LSS/LASS kvalitetsråd(q-råd) har ett uppdrag av ledningsgruppen att samordna och arrangera aktiviteter som stödjer oss i att Hålla etiken vid liv!

14

15 LSS/LASS kvalitetsråd(q-råd) LSS/LASS Q-råd har en viktig roll när det gäller kvalitetsfrågor, att ge förbättringsförslag och att sprida dem inom vår organisation. Q-rådet består av medarbetare (vårdare, personliga assistenter, verksamhetschefer och verksamhetsutvecklare) som representerar våra olika verksamheter. Q-rådet rapporterar förbättringsförslag med mera till LSS/LASS ledningsgrupp och till Linköpings kommunala utförares gemensamma Q-nätverk. LSS/LASS Q-råd har fått i uppdrag att samordna och arrangera aktiviteter som säkerställer att vi Håller etiken vid liv. Har du som medarbetare förslag på aktiviteter är du alltid välkommen att lämna dem till Q-rådets representanter.

16 Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Klostergatan 5 B Linköping Tel: vx. e-post: webbplats: Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun J 8 Ä J 8 Ä L K H M V B M Ä Ä M K + V R M K D P O 2 F O 2 L R + Y 8 + + O 2 L G 2 D L K G 2 H + 2 R D R VÄRDGRUD ocialförvaltningen, Örebro kommun Bakgrund 200 beslutade ocialförvaltningens ledning att

Läs mer

Värdegrund. De fyra grundelementen Luft Vatten Jord Eld står som modell.

Värdegrund. De fyra grundelementen Luft Vatten Jord Eld står som modell. Värdegrund De fyra grundelementen Luft Vatten Jord Eld står som modell. Livet själv och du som människa klarar dig inte utan något av dem. Alla är lika mycket värda hur olika de än är. Låt också det vara

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23 1. Inledning STIL Stiftarna av Independent Living i Sverige är en ideell förening av personer diskriminerade på grund av sin funktionalitet.

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor så har du kommit helt rätt. Alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Etiskt program för Synskadades Riksförbund. Antaget av kongressen 2014 Giltigt från 2015

Etiskt program för Synskadades Riksförbund. Antaget av kongressen 2014 Giltigt från 2015 Etiskt program för Synskadades Riksförbund Antaget av kongressen 2014 Giltigt från 2015 1 2 Att alla människor har samma värde är detsamma som att alla människor har samma mänskliga rättigheter och samma

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildning PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING EMYHILLS FÖRSKOLA 2014/2015 Till dig som förälder Värdeorden Öppenhet, Engagemang, Utveckling - tydliggör vilka värderingar Kävlinge kommun står

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12)

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12) Kommunikationspolicy Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26 Kommunikationspolicy 1(12) Innehållsförteckning Landstinget Blekinge en kommunikativ organisation... 3 Policyns syfte... 3 Landstinget

Läs mer

Etisk kod för arbetsterapeuter

Etisk kod för arbetsterapeuter Etisk kod för arbetsterapeuter Etisk kod för arbetsterapeuter Antagen av Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters fullmäktige 1992, reviderad 2004 och 2012 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2012 Box 760,

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Inledning. Version på lätt svenska

Inledning. Version på lätt svenska Inledning Version på lätt svenska HBTQ Hbtq är ett paraplybegrepp, eller ett samlingsnamn, för homosexuella (h), bisexuella (b), transpersoner (t) och andra personer vars identitet är queer (q). Inom vården

Läs mer