Värdegrund och policy

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värdegrund och policy"

Transkript

1 Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG

2 ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män samt avståndstagande från alla former av diskriminering är en självklar del av föreningens värdegrund. Jämställdhet och mångfald bland anställda är också en viktig resurs. Grundläggande beskrivning av ATSUB/Göteborg ges i föreningens stadgar, där det bland annat finns en ändamålsparagraf som klargör organisationens syften. Den värdegrund och policy som klargörs i detta dokument knyter an till ATSUB/Göteborgs stadgar. Detta dokument består av olika teman som behandlas med olika rubriker. En del av dessa avsnitt beskriver i första hand värdegrunden. Värdegrunden består främst av etiska grunder och normer som har grundläggande betydelse för ATSUB/Göteborgs identitet. ATSUB/Göteborgs värdegrund är utgångspunkten för ställningstagande i frågor som handlar om att nå de mål som föreningen strävar efter. Men själva handlingsförslagen i sådana mer konkreta frågor är en del av ATSUB/Göteborgs policy. Skillnaden mellan värdegrund och policy motsvaras av skillnaden ideologi och strategi. På ATSUB/Göteborg bygger vårt interagerande med chefer och kollegor samt med klienter på respekt för de mänskliga rättigheterna. Vi ska handla så att vi alltid bekräftar och förverkligar alla människors mänskliga rättigheter. Vi ska inte göra något för att begränsa, förvägra eller kränka andras mänskliga rättigheter.

3 Lika värde och icke-diskriminering (Art. 1, 2 och 12) - ATSUB/Göteborg ska genomsyras av en anda av lika värde och icke-diskriminering där alla ska behandlas med samma respekt oavsett kön, ålder, etnicitet, hudfärg, sexuell läggning och funktionsnedsättning: I rekryteringsprocessen Mellan chefer och anställda Mellan kollegor Gentemot klienter Jämställdhet (Art. 1 och 2) - På ATSUB/Göteborg ska alla anställda ha samma möjligheter oavsett kön: I rekryteringsprocessen I arbetsprocessen Vid befordran och lönesättning Vid kompetensutveckling Personlig säkerhet (Art. 3 och 5) - På ATSUB/Göteborg råder nolltolerans mot våld och trakasserier. Alla ska känna sig trygga på jobbet.

4 Yttrande- och åsiktsfrihet (Art. 19) - På ATSUB/Göteborg respekterar vi varandras åsikter och rätt att uttrycka sig. Vi har alla ett ansvar för att uttrycka oss respektfullt och inte kränkande: I vår interna kommunikation med varandra I vår kommunikation med klienter I vår externa kommunikation och marknadsföring I sociala medier som t.ex. Facebook, chattforum och bloggar Religionsfrihet (Art. 2 och 8) - På ATSUB/Göteborg respekterar vi varandras val av religion eller tro samt val att inte ha någon religion eller tro. Förening- och mötesfrihet (Art. 20) - På ATSUB/Göteborg respekteras allas mötes- och föreningsfrihet. Det står alla fritt att engagera sig fackligt. Utifrån barnets rättigheter - I arbetet med barn och ungdomar ska vi utgå från Barnkonventionen. Alla barn har lika värde och ska behandlas med samma respekt oavsett kön, ålder, etnicitet, hudfärg, sexuell läggning och funktionsnedsättning: I alla åtgärder som rör barnet ska vi utgå från principen om barnets bästa Vi arbetar för varje barns rätt till fysisk, andlig, moralisk, psykisk och social utveckling. Vi ger barnet möjlighet att uttrycka sig och lyssnar på och lägger vikt vid dess åsikter i alla frågor som berör honom eller henne utifrån barnets ålder och mognad.

5 Det åligger alla som är verksamma vid ATSUB/Göteborg att: - Bemöta varandra med respekt oavsett kön, etnicitet, religion, politisk övertygelse, social bakgrund, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder. Alla som är verksamma vid ATSUB/Göteborg ska, oavsett skillnader, kunna samverka och samarbeta professionellt på ett respektfullt sätt. - Känna till och följa de lagar, förordningar och lokalt beslutade regler som har relevans för den egna verksamheten. - Som företrädare för ATSUB/Göteborg och som föreläsare uppträda sakligt och opartiskt. - Medverka till ATSUB/Göteborgs oväld och dess politiska och religiösa neutralitet. - Avstå från bisysslor som skadar förtroendet för ATSUB/Göteborgs kompetens och opartiskhet. - Hantera potentiellt känsliga personuppgifter, exempelvis från anhöriga, med respekt för den personliga integriteten. - Inte använda ATSUB/Göteborg tillhandahållen datautrustning eller andra resurser för pornografiska, rasistiska eller andra otillbörliga ändamål. - Sträva efter en god arbetsmiljö och goda relationer mellan alla som arbetar på ATSUB/Göteborg. - Fortlöpande medverka till att utveckla ledarskap och medarbetarskap varvid chefskap ska utövas med respekt för medarbetarna och insikt om deras beroendeställning. - Sträva efter en organisation där beslut fattas på ett sätt som präglas av öppenhet, tydlighet, saklighet och medinflytande. - Lyder under tystnadplikt. - Föreningen har ej anmälningsplikt.

6 SKR:s 11 budskap ATSUB/Göteborg är medlem i Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR) och delar förbundets värdegrund och policy. SKR:s värdegrund består av 11 stycken budskap som både kansli, styrelse och medlemmar arbetar utifrån. SKR anser att alla budskapen är lika viktiga. Unga ska slippa utsätta andra eller själva utsättas för våld. Ansvaret att stötta och skydda våldsutsatta kvinnor och barn vilar på det offentliga samhället och bör omfattas av den generella välfärden. Alla vinner på och behövs i arbetet för ett jämställt samhälle fritt från våld. Vi måste bryta kopplingen mellan manlighet och våld. Våldet upphör först när förövaren slutar slå. Våld mot kvinnor är inte en isolerad fråga utan angår hela samhället. Alla har rätt att växa upp utan destruktiva och begränsande föreställningar om kön och sexualitet. Våldet drabbar inte alla på samma sätt. Var och en har rätt till stöd utifrån sin egen livssituation och bakgrund. Socialt arbete måste se till både individ och struktur. Bryt våldscirkeln! Ge barn som upplever våld mot sin mamma rätt stöd. Vårt arbete präglas av demokrati, öppenhet och bredd.

7 Värdegrund och policy Detta dokument är antaget av ATSUB-Göteborgs styrelse i Göteborg Dokumentet har utvecklats genom diskussioner i en referensgrupp i styrelsen och medarbetare på kansliet.

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun J 8 Ä J 8 Ä L K H M V B M Ä Ä M K + V R M K D P O 2 F O 2 L R + Y 8 + + O 2 L G 2 D L K G 2 H + 2 R D R VÄRDGRUD ocialförvaltningen, Örebro kommun Bakgrund 200 beslutade ocialförvaltningens ledning att

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Värdegrund. De fyra grundelementen Luft Vatten Jord Eld står som modell.

Värdegrund. De fyra grundelementen Luft Vatten Jord Eld står som modell. Värdegrund De fyra grundelementen Luft Vatten Jord Eld står som modell. Livet själv och du som människa klarar dig inte utan något av dem. Alla är lika mycket värda hur olika de än är. Låt också det vara

Läs mer

Barnrättsbaserad beslutsprocess

Barnrättsbaserad beslutsprocess Ärendenummer: Summering av beslutsärendet: Barnrättsbaserad beslutsprocess Ärendenamn: Definition av vilka barn som berörs av detta beslut: Åtagande och ansvar (artikel 4) Tar vi det här beslutet på rätt

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Konventionen om barnets rättigheter med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Förord av barn-

Läs mer

Respekt för mänskliga rättigheter

Respekt för mänskliga rättigheter Respekt för mänskliga rättigheter 2013 Policy för mänskliga rättigheter POLICY FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Sodexos övertygelser 3 Sodexos engagemang 4 Policy med respekt för de mänskliga rättigheterna Med

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Etiskt program för Synskadades Riksförbund. Antaget av kongressen 2014 Giltigt från 2015

Etiskt program för Synskadades Riksförbund. Antaget av kongressen 2014 Giltigt från 2015 Etiskt program för Synskadades Riksförbund Antaget av kongressen 2014 Giltigt från 2015 1 2 Att alla människor har samma värde är detsamma som att alla människor har samma mänskliga rättigheter och samma

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

M Å N G F A L D S P L A N

M Å N G F A L D S P L A N 2 0 1 5 2 0 1 7 MÅ N GFALDSPLAN fö r G ö t e b o r g s O per a n MÅNGFALDSPLAN GöteborgsOperan 2015-2017 INLEDNING GöteborgsOperans övergripande syften är att skapa scenkonst och att hålla diskussionen

Läs mer

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse Uppförandekod Fastställd av LFABs styrelse Alla är vi ansvariga för hur vi representerar LFAB Det här är Länsförsäkringar ABs, i fortsättning LFAB, uppförandekod. De allra flesta företag, inte minst de

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Folkhälsopolitiskt. program

Folkhälsopolitiskt. program Folkhälsopolitiskt program 1 2 Alla har rätt till ett gott liv En god hälsa är för de flesta av oss något som vi värdesätter mycket högt. Alltför ofta är den goda hälsan något som vi tar för givet ända

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1 2015-01-12 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Eriksgården 2015 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd Ballebovägen 2 033 231300 033-231428

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Förskolan ska vara en plats där alla barn ska känna trivsel och uppleva trygghet. Förskolechef och personal i verksamheten tar klart

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer