Utbildningar våren 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningar våren 2014"

Transkript

1 Utbildningar våren 2014

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/2 & 14/5, Göteborg 26/3 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 10/4, Göteborg 15/4 KONDUKTIV PEDAGOGIK Stockholm 14/3, Göteborg 26/2, Norrköping 13/1 KONDUKTIV PEDAGOGIK Stockholm 21/3, Göteborg 19/3, Norrköping 13/1 KONDUKTIV PEDAGOGIK Stockholm 7/2 & 28/3, Göteborg 7/5 FÖRFLYTTNINGSKURS...9 GRUNDKURS ADHD...10 Täby 6/2 & 5/5, Göteborg 7/5 KOMMUNIKATION OCH TYDLIGÖRANDE HJÄLPMEDEL...11 Täby 11/3 BEMÖTANDE AUTISM...12 Täby 10/3 RULLSTOLLS OCH UPPLEVELSEKURS...13 BARNETS ASSISTANS...14 GRUNDKURS I AKK ALTERNATIV KOMMUNIKATION...15 Göteborg 7/2 & 7/3 HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING OCH FÖRSTA HJÄLPEN...16 ARBETSPLATSMILJÖARBETE PÅ DIN ARBETSPLATS...17 BRANDUTBILDNING INOM VÅRD OCH OMSORG

3 VÅRA UTBILDNINGAR Välkommen till vårens utbildningar Du som är anställd hos Move & Walk Assistans har ett ansvarsfullt arbete som kräver fortlöpande kompetensutveckling. Vi försöker hela tiden uppdatera oss med kurser som vi ser kan utveckla och stärka dig i din arbetsroll. I höstens katalog är våra utbildningar främst förlagda till Stockholm och Göteborg. Du som arbetar på en annan ort är givetvis också välkommen att delta, ta kontakt med din samordnare för att diskutera resa och transportmedel. Du kan självklart vara med och påverka din kompetensutbildning - kom gärna med idéer, förslag och önskemål på kurser/utbildningar och föredrag som är aktuella för just dig och din arbetsplats. Utbildning är en viktig del i att skapa en trygg, stabil och rolig arbetsplats för dig som assistent, arbetsledare och kund. Kurskatalogen finns även på vår hemsida: movewalk.se Anmäl dig till våra kurser via din arbetsledare eller direkt till Move & Walk Assistans. Glöm inte att det är en sista anmälningsdag på våra kurser och vissa kurser har begränsat antal platser så skynda och anmäl er! Om du blir sjuk eller av annan anledning inte kan delta på kursen är det viktigt att du omgående kontaktar oss så din kursplats kan avbokas. Anmälan och frågor: Telefon: Mail: Det bästa av två världar - Personlig assistans och konduktiv pedagogik 3

4 ASSISTENTUTBILDNING Nyanställda assistenter Stockholm 5/2 klockan Stockholm 15/5 klockan Sista anmälan: 28/1 / 5/5 Göteborg 26/3 klockan 9-15 Sista anmälan: 20/3 Få kunskap om vad arbetet innebär och känna dig trygg i din arbetsroll. Ha en förståelse för vilket förhållningssätt yrkesrollen innebär samt vilka skyldigheter och rättigheter som gäller för dig som anställd. Move & Walk Assistans som din arbetsgivare Rollfördelningar: arbetsgivare/ arbetsledare/assistent Tystnadsplikt Arbetsmiljö Etik och moral Kompetensutveckling Genomgång av blanketter och Aiai 4

5 ARBETSLEDARUTBILDNING Nyanställda arbetsledare Stockholm 10/4 klockan 9-15 Sista anmälan: 3/4 Göteborg 15/4 klockan 9-15 Sista anmälan: 8/4 Få kunskap om vad arbetet och rollen som arbetsledare hos Move & Walk Assistans innebär. Att du som ny arbetsledare känner dig trygg i yrkesrollen och hur du på bästa sätt kan utöva ditt arbetsledarskap. Ansvarsfördelning Att leda människor i arbetet som personlig assistent Tidrapportering Redovisning av assistansomkostnader Bemanningsansvar/vikaretillsättning Rekrytering Arbetstidslagen och schema Arbetsmiljöarbetet 5

6 KONDUKTIV PEDAGOGIK 1 Nyanställda assistenter Att få en grundläggande utbildning i Konduktiv pedagogik samt belysa konduktiv pedagogik ur ett helhetsperspektiv. Stockholm 14/3 klockan Sista anmälan: 7/3 Göteborg 26/ Sista anmälan: 19/2 En människa är en helhet. Allt påverkar allt. Vad vi ser, hör, luktar och känner påverkar våra reaktioner. Vi kan tolka intrycken tack vare våra erfarenheter. Men vad händer för de personer som inte har dessa erfarenheter? Hur reagerar de på händelser och saker som för oss framstår som vardagliga och normala? Hur kan vi med hjälp av konduktiv pedagogik tolka deras rörelser och hjälpa dem i sin utveckling till att kunna tolka sin omgivning. Norrköping 13/1 klockan Anmäl snarast 6

7 KONDUKTIV PEDAGOGIK 2 Assistenter som har genomfört kursen Konduktiv pedagogik 1 Stockholm 21/3 klockan Sista anmälan: 15/3 Göteborg 19/3 klockan 9-13 Sista anmälan: 13/3 Få kunskap och förstå på vilket sätt och varför hjärnans funktion påverkas av Konduktiv pedagogik. Vid en skada på det centrala nervsystemet uppstår en rad problem som påverkar utvecklingen mentalt, fysiskt samt kommunikativt. Vad händer? Trots att många CP-skadade har samma diagnos så ser det ändå olika ut. Hur kan det vara så? Norrköping 13/1 klockan Anmäl snarast 7

8 KONDUKTIV PEDAGOGIK 3 Assistenter som har genomfört kurserna Konduktiv pedagogik 1 och 2 Stockholm 7/2 klockan Stockholm 28/3 klockan Sista anmälan: 30/1 / 21/3 Göteborg 7/5 klockan 9-13 Sista anmälan: 29/4 Få en fördjupad kunskap och förståelse inom konduktiv pedagogik, både ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. Vi tar allt för givet. När vi rör oss är vi omedvetna om vad vi egentligen gör. Under denna kurs lär vi oss att analysera våra rörelser och får därmed en bättre förståelse av våra tränandes rörelsemönster. 8

9 FÖRFLYTTNINGSKURS Assistenter som dagligen arbetar med förflyttningar Ta kontakt med oss på kontoret vid intresse! Teoretisk och praktisk genomgång av förflyttningsteknik. Praktiska förflyttningsövningar med och utan hjälpmedel. Teori och praktiska övningar utifrån grundprinciper i förflyttningskunskap Genomgång av arbetsställningar och arbetsmiljölagen. Birgitta Cederberg, är leg sjukgymnast, och håller våra kurser i förflyttningsteknik. Hon har arbetat med utbildningar av personliga assistenter sedan

10 GRUNDKURS ADHD Assistenter som utifrån sitt arbete behöver ökad kunskap kring ADHD Täby 20/2 klockan Täby 19/5 klockan Sista anmälan: 6/2 / 5/5 Göteborg 7/5 klockan 9-16 Sista anmälan: 15/4 Få en ökad förståelse kring ADHD och kunskaper i hur man bemöter personer med diagnosen. Vad är ADHD ADHD i olika åldrar ADHD och flickor Andra neuropsykiatriska diagnoser Svårigheter och möjligheter Praktiska arbetsmetoder Att arbeta kring någon med ADHD Fika och lunch ingår 10

11 BEMÖTANDE - AUTISM Assistenter som utifrån sitt arbete behöver ökad kunskap kring autismspektrumtillstånd Täby 10/3 klockan Sista anmälan: 25/3 Endagskurs om sättet att förebygga och undvika utmanande beteenden med lågaffektivt bemötande. Kursen hjälper oss att förstå och hantera olika situationer med utmanande beteenden. Underliggande faktorer Hur kan vi tänka runt bemötande före, under och efter en situation Hitta mönster i beteenden Vad innebär utmanande beteenden Fika och lunch ingår. 11

12 KOMMUNIKATION OCH TYDLIGGÖRANDE HJÄLP- MEDEL Assistenter som arbetar med personer med diagnosen autism/ aspergers syndrom. Täby 11/3 klockan 9-12 Sista anmälan: 25/2 Få en ökad förståelse kring kommunikation och tydliggörande pedagogiska hjälpmedel för personer med Autism/Aspergers syndrom. Autismspektrumtillstånd och kommunikation Svårigheter och möjligheter Pedagogiska hjälpmedel Tydliggörande miljö 12

13 RULLSTOLS OCH UPPLEVELSEKURS Assistenter som behöver ökad kunskap kring rullstolsanvändning Ta kontakt med oss på kontoret vid intresse! Få en ökad förståelse om hur det är att använda rullstol i vardagen. Vi åker ut med rullstol på stan och ges möjlighet att känna på hur det är att vara rullstolsbunden ute i samhället, hur fungerar det egentligen i kollektivtrafiken, i affären och på restaurang? Vi för även en dialog kring assistentrollen, attityder och bemötande. Birgitta Cederberg, är leg sjukgymnast, och håller våra utbildningar i förflyttningsteknik samt rullstols- och upplevelsekurs. Hon har arbetat med utbildningar av personliga assistenter sedan

14 BARNETS ASSISTANS Assistenter som arbetar med barn. Ta kontakt med oss på kontoret vid intresse! Få kunskap i om hur du som assistent ska förhålla dig i ditt arbete som assistent till ett barn. Den 1 januari 2011 infördes barnperspektivet i LSS. Barn ska genom sin personliga assistans få möjlighet att leva likt barn utan funktionsnedsättning i jämförbar ålder. Utbildningen behandlar barnets rättigheter, vad är ett barnperspektiv enligt LSS -lagen, rollfördelning, tystnadsplikt, anmälningsplikt samt arbetsmiljö. Ansvarig för föreläsningen är Karin Boskovic. Hon är bl.a. projektledare för Lyssna! och författare av boken Projekt Lyssna! Om barns rätt att styra sin personliga assistans. 14

15 GRUNDKURS I AKK ALTERNATIV KOMMUNI- KATION Assistenter som behöver ökad kompetens kring alternativa kommunikationsvägar. 7 februari + 7 mars Sista anmälan: 10 januari Få en ökad kunskap i AKK alternativ kommunikation. IFA erbjuder i samarbete med DART (kommunikations dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning). Kvalitet och självbestämmande i assistansen handlar om att utforma den personliga assistansen utifrån den assistansberättigades vilja, önskemål och initiativ. Hur kan personliga assistenter och assistansanordnare inhämta dessa önskemål? Hur gör vi egentligen när vi kommunicerar? Vad innebär det att ha en funktionsnedsättning som påverkar kommunikationen? Vad finns det för metoder och redskap för alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och hur gör man för att få det att fungera i vardagen för personer med kommunikativa funktionsnedsättningar? Grundläggande kunskap i området kommunikation och AKK Genomgång av metoder och redskap för AKK Omgivningen betydelse för användning av AKK Praktiska övningsmoment 15

16 HJÄRT OCH LUNG- RÄDDNING OCH FÖRSTA HJÄLPEN Samtliga assistenter Hela Sverige. Ta kontakt med din samordnare så meddelar vi förslag på tid och plats där du arbetar. Målet med kursen är att den personliga assistenten skall lära sig att snabbt undersöka, larma och ta hand om en medvetslös person med andningsproblem eller hjärtstopp. Efter genomförd och godkänd utbildning utfärdas kompetensbevis. 16

17 ARBETSMILJÖARBETE PÅ DIN ARBETSPLATS Samtliga assistenter Hela Sverige. Ta kontakt med din samordnare så meddelar vi förslag på tid och plats där du arbetar. Move & Walk Assistans målsättning är att du som anställd ska ha en bra arbetsmiljö, att du ska trivas och må bra på jobbet. Din arbetsmiljö är av olika slag runt omkring dig på din arbetsplats. Det kan vara arbetsbelastning, hjälpmedel eller hur arbetet är organiserat. Arbetsmiljöarbete måste ske kontinuerligt för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att uppnå en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Vid detta tillfälle vill vi diskutera med er på arbetsplatsen hur vi kan vidareutveckla arbetsmiljöarbetet för just er. Vi kommer att gå igenom vad som är arbetsmiljö, hur ni som anställda kan delta i arbetsmiljöarbetet och det systematiska arbetsmiljöarbetet i Move & Walk Assistans och ansvarsfördelning. 17

18 BRANDUTBILDNING INOM VÅRD OCH OMSORG Samtliga assistenter Hela Sverige. Ta kontakt med din samordnare så meddelar vi förslag på tid och plats där du arbetar. Utbildningen möjliggör till förståelse och kunskap för att kunna förebygga brand samt att på ett korrekt sätt kunna agera om olyckan är framme Teori brandkunskap Tänkbara brandorsaker och konsekvenser Förebyggande Brandskydd Utrymningsförfarande Praktisk användning av handbrandsläckare 18

Utbildningar hösten 2013

Utbildningar hösten 2013 Utbildningar hösten 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/11, Göteborg 17/9 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 15/10, Göteborg 1/10 KONDUKTIV PEDAGOGIK 1...6

Läs mer

utbildningskatalog HT2015

utbildningskatalog HT2015 utbildningskatalog HT2015 1 anmäl dig Flytt & Nytt! på www.gil.se Nu har vi flyttat in i nya, större lokaler på Mölndalsvägen 30B! Med fler och större rum för utbildning är vi glada över att kunna erbjuda

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Föreläsningar & Kurser 2015

Föreläsningar & Kurser 2015 Föreläsningar & Kurser 2015 För medlemmar i Unionen Chef Unionen Stockholm, Östra Sörmland/Gotland och Uppland Anmäl dig under Kurser och Spetsa din chefskompetens Innehållsförteckning @ Unionens chefslinje

Läs mer

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Genom IfA kan en verksamhet ansöka om IfA-godkännande.

Läs mer

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan!

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! 1. Är ni flera i föreningen som behöver fylla på kunskap? Då kan en utbildning på plats hos er vara ett utmärkt alternativ till de öppna kurserna

Läs mer

Förord. Kontakt. Projektet pågår från februari 2009 till januari 2012. Halmstad den 31 januari 2010. Cornelia Sobek och Karin Davidsson projektledare

Förord. Kontakt. Projektet pågår från februari 2009 till januari 2012. Halmstad den 31 januari 2010. Cornelia Sobek och Karin Davidsson projektledare Förord Personlig assistans är en rättighet enligt LSS/LASS, en rättighet som även gäller barn. Enligt Försäkringskassans statistik hade 3.222 barn personlig assistans under 2008. IfAs treåriga projekt

Läs mer

HABILITERING & HÄLSA

HABILITERING & HÄLSA HABILITERING & HÄLSA Kurser och arrangemang för närstående våren 2014 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning.

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Om personlig assistans för barn

Om personlig assistans för barn Om personlig assistans för barn l A lntressegruppen FÖR ASSlSTANSBERÄTTlGADE Information från Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) Intressegruppen för Assistansberättigade Intressegruppen för

Läs mer

KurSPrograM Våren 2012

KurSPrograM Våren 2012 kursprogram Våren 2012 En ny vår för kunskap 2012 är året som innebär en avtalsrörelse som är större och mer betydelsefull än på många årtionden. Arbetsgivarföreningen KFO kommer att omförhandla omkring

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för personliga assistenter på Fristads folkhögskola. Anna Frost & Gunvor Erlingsson

Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för personliga assistenter på Fristads folkhögskola. Anna Frost & Gunvor Erlingsson Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för personliga assistenter på Fristads folkhögskola Anna Frost & Gunvor Erlingsson TITEL FÖRFATTARE Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för

Läs mer

AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR. AnnCatrin Hansson Utveckling Online

AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR. AnnCatrin Hansson Utveckling Online AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR AnnCatrin Hansson Utveckling Online Vägen till framgång! Välkommen! Här finns alla aktuella kurser/utbildningar och föreläsningar. Kurserna och utbildningarna sker antingen

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 Förhandlarutbildning grund 14 Försäkringsrådgivarutbildning

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt 28 juni 2002 Barbro Köhler Krantz, projektbeställare Anita

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! VÅREN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. CHEFSUTVECKLING PÅ DINA VILLKOR LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL - personlig assistans För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! VÅREN 2015. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA

VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! VÅREN 2015. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! VÅREN 2015 Dinväg Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA Hej och välkommen till landstingets kompetensutvecklingskatalog! Inget kunde

Läs mer

Om Tydliggörande pedagogik

Om Tydliggörande pedagogik Om Tydliggörande pedagogik Tydlighet innebär enligt Svensk synonymordbok att något är lätt att uppfatta, förnimma, inse. Det kan också betyda klarlägga, åskådliggöra. För oss människor innebär tydlighet

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

LIV MED AUTISM LÄRARHANDLEDNING

LIV MED AUTISM LÄRARHANDLEDNING LIV MED AUTISM LÄRARHANDLEDNING 1 FÖRORD Serien Liv med autism producerades för att sprida kunskap om och öka förståelsen för funktionsnedsättningen autismspektrumtillstånd (AST). Ett specifikt syfte med

Läs mer