HINDER OCH MÖJLIGHETER VID STÖD TILL BARN MED AUTISM: PERSONLIG ASSISTANS I HEMMET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HINDER OCH MÖJLIGHETER VID STÖD TILL BARN MED AUTISM: PERSONLIG ASSISTANS I HEMMET"

Transkript

1 HINDER OCH MÖJLIGHETER VID STÖD TILL BARN MED AUTISM: PERSONLIG ASSISTANS I HEMMET Ingrid Olsson Lise Roll-Pettersson Katarina Flygare Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Specialpedagogiska institutionen och Stockholms universitet

2 Varför personlig assistans Barn med funktionsnedsättningar ska växa upp i sina föräldrahem på lika villkor som andra barn Olika stödinsatser finns för att uppnå målet (t ex proposition 1992/93: 159)

3 Varför studera personlig assistans Krävande för familjen Jag har konstant dåligt samvete. För jag vill träna mitt barn mer. För jag vill göra i ordning mer material Det är ett problem med att hitta tiden Är [barnet] på korttids så kommer storebror hem och säger: att nu mamma har vi semester. För då får han mystid med föräldrar I think that parents of children with disabilities learn to be tough and strong (Olsson & Roll-Pettersson, 2008; 2012, Flygare, 2012)

4 Varför studera personlig assistans Föräldrar beskriver att de inte får det stöd som barnet och familjen behöver Den typen utav stöd kanske finns Jag har inte den blekaste aning. Hur ska jag kunna veta? Och hur ska jag orka ta reda på det? Och var ska jag börja nysta?... Egentligen är det dag ett man behöver vara den där experten för att veta: var är det stödet jag kan få? Man är helt i händerna på den information man får. Och man får väldigt lite information. (Olsson & Roll-Pettersson, 2008)

5 Autismspektrumtillstånd (AST) Begränsning i kommunikation och socialt samspel Repetitiva beteenden, begränsade intressen och aktiviteter Uppkommit under tidigt barndom, begränsar personens fungerande i vardagen Vanligt ~1 av 68 Cirka 40% en intellektuell funktionshinder; ADHD ~ 30%

6 Personlig assistans Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialförsäkringsbalk Individuell rättighet, riktad till barnet Anordnas genom kommuner, brukarkooperativ, privata anordnare och med mottagaren själv som arbetsgivare Förälder kan arbeta som personlig assistent och arbetsledare Fler än 4000 barn (år 2010)

7 Personlig assistans Ge goda levnadsvillkor (hygien, mat, kommunicera mm) Varaktigt stöd Eget inflytande Inte för sådant som ingår i normalt föräldraansvar Vanligen inte i förskola/skola Inga krav på utbildning men flera anordnare har utbildningar

8 Hinder och möjligheter vid stöd till barn med autism: personlig assistans i hemmet Syfte: ta reda på hur föräldrar till barn med autism upplever stödinsatsen personlig assistans Vilka erfarenheter har föräldrar av: - organisation och samordning av personlig assistans? - att själva arbeta som personlig assistent och som arbetsledare för personliga assistenter? - barns inflytande över personlig assistans?

9 Teorier som kan bidra till förståelse Bronfenbrenners (1979) ekologiska utvecklingsmodell: barnets utveckling påverkas av olika sammanhang studera olika system som barn påverkas av och själva påverkar direkt eller indirekt både system som barnet tar aktiv del i och system som delas av många bör studeras då alla har effekter på barnet

10 Metodologisk utgångspunkt Fenomenologi: tolkande fenomenologisk analys (IPA, Smith, Flowers, & Larkin, 2012; Willig, 2010) fokus på individens erfarenheter, förståelse och uppfattning se hur individen skapar mening i sina livsomständigheter Genom att lyssna till föräldrars berättelser om deras erfarenheter vill vi få fram kunskap om hur personlig assistans kan förbättras

11 Metod Tolkande fenomenologisk analys (IPA) Kvalitativa semistrukturerade intervjuer Intervjuerna tog 1-2 timmar, vi intervjuade minst två informanter var Fånga bredd och djup i deltagarnas berättade erfarenheter genom att söka efter centrala teman, dessa teman blir resultatet Minst två personer analyserade varje intervju

12 Deltagare Föräldrar: Åtta föräldrar från sex familjer: pappan och mamman i två familjer, mamman i fyra familjer Eftergymnasial utbildning Stora eller mellanstora svenska orter

13 Deltagare Barn: 8 13 år hälften flickor, hälften pojkar Autism Utöver autism har fyra barn också utvecklingsstörning, en har CP-skada, en har omfattande medicinska behov Alla har personliga assistenter: både föräldrar och utomstående för fyra barn, enbart utomstående för ett barn, enbart föräldrar för ett barn

14 Resultat Tre huvudteman Organisation och samordning Hemmet som arbetsplats- personlig assistent och förälder Barnens inflytande

15 Organisation och samordning Vi anlitade ett litet assistansbolag och det var lite av en slump beroende på att en person [i samma träningsgrupp] startade ett assistansbolag då tänkte vi ja, ja, det låter familjärt och bra ungefär

16 Hemmet som arbetsplatspersonlig assistent och förälder Jag har assistenter hemma som jobbar men jag är alltid med. De klarar inte hennes utbrott. Vi har tidigare varit lite så att den assistenten tycker inte om fisk och då kan vi väl inte ha fisk i familjen idag då. På sikt är det naturligtvis meningen att jag ska ha mycket färre timmar för han ska ju frigöra sig som alla andra.

17 Barnens inflytande Assistenten ska vara som en sorts mänsklig hjälpmedel som ska göra det möjligt för B att kunna genomföra saker på så nära den nivå som man kan tänka sig andra kan.

18 Diskussion Diskrepans mellan det som erbjuds och rätten till kompetent stöd i form av personlig assistens. Inblick i förälder rollen; arbetsledare, samordnare och personlig assistens. Assistensbolag Vem/vilka driver? Riktlinjer? Kompetens?

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 En sammanfattande redogörelse för Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 U D D E V A L L A K O M M U N Socialnämnden

Läs mer

Barn till föräldrar med fysisk funktionsnedsättning. och personlig assistans

Barn till föräldrar med fysisk funktionsnedsättning. och personlig assistans Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Vårterminen 2010 Barn till föräldrar med fysisk funktionsnedsättning och personlig assistans Children of parents with physical impairments and

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

En dubbel utsatthet - En kvalitativ studie om invandrarföräldrar som har barn med funktionsnedsättningar och personlig assistans

En dubbel utsatthet - En kvalitativ studie om invandrarföräldrar som har barn med funktionsnedsättningar och personlig assistans ÖREBRO UNIVERSITET Akademien för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Termin 6, Teorier och metoder i socialt arbete VT 2013 En dubbel utsatthet - En kvalitativ studie om invandrarföräldrar

Läs mer

Barn med personlig assistans. Möjligheter till utveckling, självständighet och delaktighet

Barn med personlig assistans. Möjligheter till utveckling, självständighet och delaktighet Barn med personlig assistans Möjligheter till utveckling, självständighet och delaktighet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Om personlig assistans för barn

Om personlig assistans för barn Om personlig assistans för barn l A lntressegruppen FÖR ASSlSTANSBERÄTTlGADE Information från Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) Intressegruppen för Assistansberättigade Intressegruppen för

Läs mer

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LÄTTLÄST LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 1 Här skriver vi om den hjälp du kan få enligt LSS. Kommunerna och regionens hälso- och sjukvård ger hjälpen. Den här texten är lättläst.

Läs mer

Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism

Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism EXAMENSARBETE Hösten 2009 Lärarutbildningen Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism Författare Sandra Carlsson Sandra

Läs mer

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga?

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga? Personlig assistent och god man Är rollerna förenliga? Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Nyckelord: assistansberättigad, funktionsnedsättning, personlig assistans. Personlig assistans -kommunal eller privat anordnare?

Nyckelord: assistansberättigad, funktionsnedsättning, personlig assistans. Personlig assistans -kommunal eller privat anordnare? Abstrakt Personlig assistans är ett ständigt växande behov hos funktionsnedsatta personer. Hur man som assistansberättigad resonerar när man väljer assistansanordnare var syftet med denna undersökning.

Läs mer

Livet med assistent Föräldrars upplevelser av personlig assistans till ett hemmavarande barn

Livet med assistent Föräldrars upplevelser av personlig assistans till ett hemmavarande barn Socialhögskolan Livet med assistent Föräldrars upplevelser av personlig assistans till ett hemmavarande barn Av: Tilda Kjellman Kandidat SOPA63 Aktuell termin vt 2015 Antal ord: 16 526 Handledare: Frans

Läs mer

Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet

Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet från projektet Egen växtkraft Lyssna på oss! Bättre stöd när barn och ungdomar

Läs mer

Förord. Kontakt. Projektet pågår från februari 2009 till januari 2012. Halmstad den 31 januari 2010. Cornelia Sobek och Karin Davidsson projektledare

Förord. Kontakt. Projektet pågår från februari 2009 till januari 2012. Halmstad den 31 januari 2010. Cornelia Sobek och Karin Davidsson projektledare Förord Personlig assistans är en rättighet enligt LSS/LASS, en rättighet som även gäller barn. Enligt Försäkringskassans statistik hade 3.222 barn personlig assistans under 2008. IfAs treåriga projekt

Läs mer

Om Tydliggörande pedagogik

Om Tydliggörande pedagogik Om Tydliggörande pedagogik Tydlighet innebär enligt Svensk synonymordbok att något är lätt att uppfatta, förnimma, inse. Det kan också betyda klarlägga, åskådliggöra. För oss människor innebär tydlighet

Läs mer

HANDLEDNING OCH PERSONLIG ASSISTANS

HANDLEDNING OCH PERSONLIG ASSISTANS HANDLEDNING OCH PERSONLIG ASSISTANS KIM ANDERSSON Fil kand., Leg. Psykoterapeut, Handledare Hösten 2007 Inledning... 2 Handledning Konsultation... 3 Min bakgrund, att ha stått på golvet... 3 Lagen... 4

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

Daglig verksamhet är en LSS- insats, en rättighet. Målsättningen är. Att leva som andra och att insatsen ger möjligheter till ett gott liv.

Daglig verksamhet är en LSS- insats, en rättighet. Målsättningen är. Att leva som andra och att insatsen ger möjligheter till ett gott liv. Jag ska prata om Daglig verksamhet för personer som JAGs vuxna medlemmar personer med flera stora funktionsnedsättningar, varav en är nedsättning av den intellektuella förmågan. Historiskt startade daglig

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Man måste alltid vara steget före

Man måste alltid vara steget före UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Moment B, Uppsats 15 Hp Termin 6 Vårterminen 2014 Man måste alltid vara steget före En systemteoretisk analys av tre mödrars upplevelse av deras funktion

Läs mer

Att arbeta som Personlig Assistent

Att arbeta som Personlig Assistent Rapport från FoU-Norrbotten Rapport nr 38, 2006 Att arbeta som Personlig Assistent Susanne Burman Karina Renberg V.varvsgatan 11 971 28 Luleå 0920-20 54 00 0920-942 49 www. founorrbotten.se Förord Denna

Läs mer

Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén

Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén Man blir så glad när det går framåt - om familjernas situation och behov när barnet har ett funktionshinder och om samhällets insatser ur föräldrarnas perspektiv

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer