Humana. akademin. Öppna utbildningar inom personlig assistans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Humana. akademin. Öppna utbildningar inom personlig assistans"

Transkript

1 Humana akademin Öppna utbildningar inom personlig assistans Höst 2012

2 Ökad kunskap leder till högre livskvalitet Humana Akademin är en del av Humana. Vi är specialister på utbildningar för personliga assistenter. Humana Akademin håller utbildningar i hela Sverige. Vi tror att ökad kunskap för personliga assistenter ger bättre personlig assistans och därmed förbättrad livskvalitet för våra kunder. För att få bästa möjliga assistans är det viktigt att ge personalen den kunskap, information och personliga utveckling som behövs för att sköta, uppskatta och må bra i sitt arbete. Personalen är avgörande för att assistansen ska fungera. Det som kännetecknar en stabil assistans är i regel kontinuitet. Då krävs rätt person på rätt plats. Vi på Humana Akademin tror att sannolikheten att behålla rätt person på rätt plats ökar om assistenten får möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll. Humana Akademin har ett brett utbud av utbildningar som kan delas in i tre kategorier: - utbildningar inom yrkesrollen personlig assistent - utbildningar inom diagnoser och funktionsnedsättningar - utbildningar för en bättre arbetsmiljö Dessutom erbjuder Humana Akademin webbutbildningar, läs mer om detta på sid 4. På Humana håller vi valfrihet högt Du är unik. Därför vill vi ge dig möjligheten att själv påverka hur utbildningen för din personal ska se ut. Vad som utmärker väl fungerande assistans beror på varje enskild kunds behov, personlighet och situation. I vår katalog finns detaljerad information om innehållet i de olika utbildningar Humana Akademin erbjuder. Samtliga utbildningar går att beställa och skräddarsy. Vi matchar våra utbildningar med dina önskemål och det behov som finns hos din personal. Av olika anledningar kan det vara enklare och mer bekvämt att utbildaren kommer till er. Läs mer om skräddarsydda utbildningar på sid 13. Våra utbildningar är öppna för alla som efterfrågar kompetensutveckling inom personlig assistans eller annan LSS-verksamhet. Även privatpersoner som är intresserade av yrket personlig assistent är välkomna. Inom Humana säger vi kund om den assistansberättigade. Detta för att markera vem det är som bestämmer över assistansen. Ta tillfället i akt att utveckla och stärka arbetsgruppen, få nya perspektiv, fördjupad kunskap och inspiration. Välkomna att anmäla er till höstens utbildningar. Längst bak i vår utbildningskatalog finns en tydlig översikt över när och var utbildningarna äger rum samt prisuppgifter. 2

3 Jag tycker att det är jätteviktigt att fördjupa sig i sitt arbete, att känna att jag som personal är viktig för arbetsgivaren genom att han eller hon satsar på mig genom vidareutbildning. Man behöver också få lite input ibland. Dessutom är det givande att få träffa andra som arbetar med samma sak då personlig assistansyrket ju kan vara väldigt ensamt. Deltagare våren 2012 Utbildningar om yrkesrollen personlig assistent. Anmäl redan idag! 3

4 Grundläggande introduktionsutbildning för personliga assistenter (PA1) Humana Akademins grundläggande introduktionsutbildning ger den personliga assistenten en trygghet i sitt arbete redan från första arbetsdagen. Eftersom den är webbaserad kan den genomföras var och när som helst, bara det finns tillgång till en dator med internetanslutning. Utbildningen vänder sig främst till nyanställda personliga assistenter men även till dem som har tidigare erfarenhet eller har som mål att börja arbeta som personlig assistent. Utbildningen är interaktiv och ger grundläggande kunskaper om vad yrket innebär. Den innehåller också ett simulerat arbetspass som personlig assistent där användaren får ta ställning i olika situationer. Under våren 2010 blev utbildningen belönad med tredje pris i kategorin Årets produktion 2009 vid Swedish E- learning Awards, något vi förstås är mycket stolta över! Fördjupningsutbildning - Personlig assistans för barn (PA1:2) Humana Akademins webbutbildning med barnperspektiv vänder sig till personliga assistenter hos personer under 18 år. Utbildningen, vilken är en förlängning av vår webbaserade introduktionsutbildning för personliga assistenter (PA1), syftar till att ge information och kunskap om förhållningssätt gällande personlig assistans för barn. Som deltagare får man på ett interaktivt sätt ta del av diskussioner utifrån olika perspektiv på vad som är barnets bästa. Fakta om lagar och konventioner blandas med paneldiskussion och situationer som kan uppkomma i den personliga assistentens arbetsvardag. Vad säger LSS? Barnperspektivet kontra barnets perspektiv Scenarion och diskussioner Lagarna som ger rätt till personlig assistans Yrkesrollen Arbetsmiljö Ständig förbättring och god kvalitet Tystnadsplikt Kommunikation Etik och moral Simulerat scenario En dag som personlig assistent Kunskapstest Kurstid: Utbildningens längd är cirka två timmar och den genomförs på en dator med internetanslutning. Våra webbutbildningar Kurstid: Utbildningens längd är 30 minuter och den genomförs på en dator med internetanslutning. För att registrera dig som användare på webbutbildningarna, gå in på eller kontakta Humana Akademin. 4

5 Yrkesrollen personlig assistent - Grundutbildning (PA2) En innehållsrik endagsutbildning för nyanställda såväl som för erfarna personliga assistenter. Utbildningen berör yrkesrollen både teoretiskt och praktiskt och kan ses som en fördjupning av vår webbaserade introduktionsutbildning (PA1). Utbildarna har stor erfarenhet av området personlig assistans och är verksamma inom Humana. Lagarna som ger rätt till personlig assistans Yrkesroll och arbetsmiljö Kommunikation Tystnadsplikt Gruppdiskussioner kring förhållningssätt Kurstid: Yrkesrollen personlig assistent Bemötande och relationer (PA3) Denna endagsutbildning i Humana Akademins regi behandlar ämnen som kommunikation, bemötande och relationer i yrkesrollen personlig assistent. Under dagen ges praktiska råd för att skapa ett gott samarbete samt förebygga konflikter. Utbildningen kan fungera som en fördjupning av Yrkesrollen personlig assistent Grundutbildning (PA2) men går också bra att genomföra som fristående kurs. En professionell yrkesroll Kommunikation Bemötande och relationer Hantering av besvärliga beteenden och situationer Feedback/återkoppling Kurstid:

6 Arbetsledarutbildning (Endast för anställda och kunder i Humana) Vår arbetsledarutbildning på två dagar leds av utbildare från Humana med stor erfarenhet av personlig assistans. Den riktar sig till alla som arbetsleder personliga assistenter på plats i arbetsgruppen, oavsett om det är kunden själv, anhörig eller utomstående personliga assistenter. Lagstiftning Schemaläggning och bemanning Rekrytering och anställning Arbetsmiljö Ledarskap, kommunikation och förhållningssätt Kurstid: Dag 1: Dag 2: Ledarskap och kommunikation Fördjupningsutbildning för arbetsledare (Endast för anställda och kunder i Humana) Humana Akademin erbjuder en fördjupad endagsutbildning riktad till våra arbetsledare inom Humana. Utbildningen syftar till att ge en djupare förståelse och ökad kunskap om vad det innebär att ha en ledarroll. Under dagen ges konkreta verktyg för att underlätta balansgången mellan att vara ledare och medarbetare. Utbildningen ger även förutsättningar för att kommunicera och agera på ett lämpligt sätt i förhållande till både medarbetare och kund. NYHET! Arbetsledarrollen Kommunikation Ledarskap Övningar och diskussionsfrågor Kurstid:

7 Man kan helt klart ge kunden bättre assistans om man är bättre insatt i dennes handikapp och situation, samt att man bättre förstår vad som förväntas av en som personlig assistent. Sen är det alltid trevligt med ny kunskap, för ens egen del också. Deltagare våren 2012 Ökad kunskap om en specifik funktionsneder diagnos ger bättre personlig assistans! ans! sättning eller 7

8 Autism Grundutbildning (Steg 1) I samarbete med Gunilla Jarmar (AutismKunskap) erbjuder Humana Akademin en grundläggande endagsutbildning om autism. Gunilla är utbildare och handledare inom autismområdet samt förälder till ett barn med autism. Hon har gedigen utbildning inom autismspektrum och har tidigare suttit i styrelsen för RFA (Riksföreningen Autism). Utbildningen vänder sig till nyanställda personliga assistenter men också till den som vill veta mer om autism. Vad är autism? Perception och kognition Kommunikation Stress Beteende och beteendeproblematik Kurstid: Autism Fördjupningsutbildning (Steg 2) I samarbete med Gunilla Jarmar (AutismKunskap) som utbildat för Humana Akademins räkning under många år erbjuder vi en fördjupningsutbildning om autism. Endagsutbildningen syftar till att ge deltagaren fördjupade kunskaper. Den rekommenderas för den som tidigare genomgått vår grundläggande utbildning om autism (Steg 1) men är även lämplig för den som har tidigare kunskaper och erfarenheter om autism. Autism och lek Alternativ kommunikation Socialt samspel Kurstid: Multipel Skleros (MS) Ann Lindberg (HälsAnns Fysioterapi AB), utbildare med lång erfarenhet av rehabilitering för personer med neurologiska sjukdomar, håller för Humana Akademins räkning en endagsutbildning om MS riktad till personliga assistenter. Utbildningen vänder sig till den som är nyanställd personlig assistent men också till den som vill lära sig mer om MS. Sjukdomslära Vad är MS Orsaker och behandling Symptom och behandling Vad kan man göra för att lindra? Kurstid:

9 Beteendeförändring efter hjärnskada I samarbete med Gunnel Eriksson, legitimerad arbetsterapeut (Utbildning AB), erbjuder Humana Akademin en endagsutbildning om beteendeförändring vid hjärnskada. Gunnel har drygt 20 års erfarenhet av arbete inom neurologi, strokerehabilitering och traumatiska hjärnskador. Utbildningen ger kunskap om olika kognitiva svårigheter som kan uppstå vid hjärnskada. Utbildaren berör metoder för att se och förbättra kundens möjlighet att klara av aktiviteter och uppgifter. Dessutom tar utbildaren upp vikten av teamarbete runt personer med hjärnskada, samt vilket bemötande och stöd som kan behövas för att kompensera för nedsatta kognitiva förmågor. NYHET! Föreläsningens innehåll: Få kunskap och förståelse för kognitiva funktionsnedsättningar vid hjärnskada Att se möjligheter Stöd och bemötande Vikten av teamarbete Tecken som alternativt kommunikationssätt I samarbete med Tecknologen AB erbjuder Humana Akademin en endagsutbildning om tecken. Utbildningen riktar sig till personliga assistenter hos barn eller vuxna, vilka behöver tecken som ett alternativt kommunikationssätt. Innehållet syftar till att ge deltagaren grundläggande kunskap om hur man kan använda tecken i den dagliga kommunikationen. Under dagen får man dessutom lära sig cirka 100 vardagliga tecken. Efter genomförd utbildning får deltagaren tillgång till Tecknologens repetitionssidor på webben samt möjlighet att i efterhand ha dialog med kursledare för uppföljning. Kunskap och idéer om tecken Praktisk användning Uppföljning och repetition Kurstid: Kurstid:

10 Anmäl din personal till någon av våra utbildningar inom arbetsmiljö! NYHET! Arbetsmiljö Fördjupningsutbildning för arbetsledare (Endast för anställda i Humana) Denna endagsutbildning riktar sig till arbetsledare som har genomfört Humana Akademins arbetsledarutbildning och som kan ha som uppgift att utföra riskbedömning på arbetsstället. Utbildningen kommer att ge fördjupade kunskaper inom belastningsergonomi, risker förknippade med hot och våld samt hur en skyddsrond med riskbedömning genomförs. Utbildarna är arbetsmiljösamordnare på Humana och arbetar dagligen med arbetsmiljöfrågor. De är även diplomerade inom bättre arbetsmiljö (BAM). Lagar och föreskrifter Fysisk arbetsmiljö Psykosocial arbetsmiljö Skyddsrond Riskbedömning Kurstid:

11 Förflyttningsteknik Utbildningen genomförs i samarbete med Durewall Institutet, en av Sveriges största utbildare inom förflyttningsteknik. Målet med utbildningen är att lära sig att minska belastningen på sin kropp samtidigt som kunden ska uppleva en trygg och säker förflyttning. Under endagsutbildningen lär sig deltagaren att stödja, hjälpa och förflytta på ett enkelt, säkert och behagligt sätt. Utbildningen är praktiskt inriktad med övningar kring de förflyttningssituationer som den anställde har i sitt vardagliga arbete. Arbetsställningar - balans De viktigaste principerna i förflyttning Kroppshantering hur och var jag kan ta utan att skapa obehag Handkunskap skonsamma grepp Praktisk träning i förflyttningsmoment Kurstid: Hjärt- och lungräddning och första hjälpen Tillsammans med Röda Korset, Sveriges i särklass största utbildare inom livräddning, erbjuder Humana Akademin en utbildning i hjärt- och lungräddning och första hjälpen. Korta teoripass varvas med praktiska övningar under denna endagsutbildning. Förebyggande av olycksfall Medvetslöshet och hjärtstopp L-ABC (Livsfarligt läge, Andning, Blödning, Cirkulationssvikt) Kurstid: Bemötande vid svåra beteenden Hot och våld I samarbete med Arbetsteknik C Akterhall AB erbjuder vi en endagsutbildning för personliga assistenter om bemötande vid svåra beteenden. Utbildaren Conny Akterhall har sedan 1970-talet föreläst och handlett personal i syfte att stimulera till lösningar för en god arbetsmiljö. Utbildningen riktar sig till den som arbetar hos kund, vilken på grund av sin funktionsnedsättning är hotfull eller utåtagerande mot sin omgivning. Både verbal och fysisk aggressivitet berörs och deltagarna ges möjlighet att diskutera utifrån sina egna arbetssituationer. Beteendemönster och konsekvenser vid oro Revir Tanken och talet att skapa lugn och konstruktiv dialog Skydd undan aggressiva handlingar lugnande kroppsspråk Frigörande från grepp etik och värdighet Att ta positivt i andra Kurstid:

12 12 Önskas skräddarsydda utbildningar? Humana Akademin hjälper dig gärna!

13 Valet är ditt! Eftersom alla människor är olika och unika kan behovet av utbildning för assistenterna variera. Humana Akademin erbjuder skräddarsydda lösningar utifrån era önskemål. Alla utbildningar du läser om i vår katalog kan anpassas med hänsyn till individuella behov och situationer. Humana Akademin håller utbildningar i hela Sverige. Vi kommer gärna till er! Humana Akademin har ett stort kontaktnät gällande utbildningar och bistår självklart även med att söka efter andra relevanta utbildningar. Vill ni veta mer om hur vi på bästa sätt kan skapa eller anpassa utbildningar för just er, kontakta Humana Akademin på Brandskyddsutbildning För ökad trygghet och säkerhet ordnar Humana Akademin, i samarbete med bl.a. Brandskyddsföreningen och Räddningstjänsten, brandskyddsutbildningar. Utbildningen kan hållas i hemmet såväl som på brandstationen. Kursinnehållet påverkar man själv utifrån önskemål och kan se ut enligt nedan: Förebyggande brandskydd Risk Begränsad brand Praktiska övningar Handledning i barnets vardag lek, delaktighet och självkänsla I samarbete med Hab-o-lek erbjuder Humana Akademin en handledande utbildningsinsats för personliga assistenter som arbetar hos barn. Hab-o-lek består av ett team legitimerade sjukgymnaster. Handledningen syftar till att se barnets behov och att möjliggöra delaktighet i lek. Utbildarna ger råd och förslag gällande hjälpmedel, anpassning av utomhus- och inomhusmiljö för att främja lek, hälsa och utveckling hos barnet. Handledningen planeras i samråd med kunden. Lek och delaktighet, förutsättningar och möjligheter Barnets självkänsla och självständighet Att bemöta barnet Barnets inomhus- och utomhusmiljö Hjälpmedel Hälsomassage för personliga assistenter Humana Akademin kan anordna skräddarsydd massageutbildning i samarbete med Hälsomassage Vård & Omsorg. Utbildningen syftar till att ge assistenterna instruktioner i och kunskap om individuellt anpassad massage, utifrån kundens behov och funktionsnedsättning. Utbildningsinsatsen genomförs av två massageterapeuter i samarbete med legitimerad läkare. Taktil massage Nu finns möjlighet att skräddarsy en utbildning i taktil massage för dina assistenter. Taktil massage kan bidra till mindre stress, minskad oro, bättre sömn, förbättrad mag- och tarmfunktion samt även viss smärtlindring. Etik och bemötande är viktiga delar i metoden som bygger på lyhördhet för kundens behov. Humana Akademin har samarbete med olika diplomerade massörer inom den taktila metoden. NYHET! 13

14 Information och anmälan Allmän information om Humana Akademins utbildningar I samtliga heldagsutbildningar ingår utbildningsmaterial, lunch och fika. Diplom delas ut efter utbildningsdagen. Kurskostnaden för personliga assistenter hos Humana Assistans AB inhämtas från respektive kunds assistansekonomi, ingen moms tillkommer. För övriga skickas en faktura avseende kurskostnad och moms. Anmälan till utbildningarna är bindande men kan vid förhinder överlåtas till annan person. I mån av plats tar vi emot anmälningar efter sista anmälningsdag. Anmälan till 299 Humana 00 Akademins Du kan lämna anmälningar till utbildningarna på följande sätt: V Vid anmälan, uppge följande: Aktuell K utbildning, ort och datum som anmälan avser V Kontaktuppgifter K för deltagaren Kontaktuppgifter K för kunden i Humana Assistans AB (uppge kundnummer och/eller namn) Vid fakturering vänligen uppge fakturamottagare, kontaktuppgifter och organisationsnummer/personnummer K Varmt välkomna med anmälningar till Humana Akademins utbildningar! 14 Huvudkontor: Box 184, Örebro Hemsida:

15 Utbildningskalender Utbildningar om yrkesrollen personlig assistent Utbildning Yrkesrollen personlig assistent - Grundutbildning (PA2) Yrkesrollen personlig assistent - Bemötande och relationer (PA3) Arbetsledarutbildning Pris deltagare Humana kr kr Kostnadsfri Pris övriga kr + moms kr + moms Ej till extern försäljning Ort Kursdatum Anmäl senast Kursdatum Anmäl senast Kursdatum Anmäl senast Falun 16 okt 17 sep Göteborg 24 okt 24 sep 27 nov 29 okt sep 16 aug Kalmar 30 okt 1 okt Luleå 23 okt 24 sep Malmö 31 okt 2 okt 29 nov 29 okt 9-10 okt 10 sep Skövde 23 okt 24 sep Stockholm 30 okt 1 okt 22 nov 22 okt sep 9 aug Sundsvall 18 okt 18 sep Umeå 25 okt 25 sep 28 nov 29 okt 2-3 okt 10 sep Örebro 17 okt 17 sep 20 nov 19 okt sep 16 aug Utbildning Pris deltagare Humana Arbetsledarutbildning fördjupning kr Ort Kursdatum Anmäl senast Göteborg 13 nov 12 okt Stockholm 4 dec 5 nov Paketpris Webbutbildningar Pris deltagare Humana Introduktionsutbildning (PA 1) Kostnadsfri Personlig assistans för barn (PA1:2)* Kostnadsfri Webbutbildningar PA 1+1: kr +moms Pris övriga kr + moms 390 kr + moms Utbildningar om specifika diagnoser och funktionsnedsättningar Utbildning Autism Grundutbildning (Steg 1) Autism Fördjupningsutbildning (Steg 2) Multipel Skleros (MS) Pris deltagare Humana kr kr kr Pris övriga 2090 kr + moms 2090 kr + moms 2090 kr + moms Ort Kursdatum Anmäl senast Kursdatum Anmäl senast Kursdatum Anmäl senast Riv ut och spara! Göteborg Malmö Stockholm Umeå 18 okt 24 okt 9 okt 18 sep 24 sep 10 sep 21 nov 13 nov 6 nov 22 okt 12 okt 4 okt 7 nov 17 okt 25 sep 4 okt 17 sep 23 aug 15

16 Utbildningar om specifika diagnoser och funktionsnedsättningar forts. Utbildning Pris deltagare Humana Pris övriga Beteendeförändring efter hjärnskada kr kr + moms Tecken som alternativt kommunikationssätt kr kr + moms Ort Göteborg Stockholm Örebro Kursdatum Anmäl senast Kursdatum Anmäl senast 6 dec 4 okt 1 nov 1 6 nov 4 sep 1 okt 10 dec 10 okt Utbildningar för en bättre arbetsmiljö 4 okt Förflyttningsteknik Utbildning Hjärt- och lungräddning och första hjälpen Bemötande vid svåra beteenden Hot och våld Pris deltagare Humana kr kr kr Pris övriga kr + moms kr + moms kr + moms Ort Göteborg Malmö Stockholm Umeå Örebro Utbildning Pris deltagare Humana Ort Göteborg Malmö Stockholm Umeå Örebro Kursdatum Anmäl senast Kursdatum Anmäl senast Kursdatum Anmäl senast 15 nov 13 nov 1 nov 21 nov 14 nov 15 okt 12 okt 1 okt 22 okt 15 okt 2 nov 3 okt 7 Arbetsmiljö okt Fördjupningsutbildning för arbetsledare 1 51 okt 290 kr 1 Kursdatum Anmäl senast 8 nov3 okt 7 okt 3 sep 1 16 okt 1 17 sep 7 nov 7 nov 5 okt 13 nov 26 sep 12 okt 27 aug 26 sep 26 sep 27 sep 25 sep 6 okt25 sep 6 okt 2 23 aug 23 aug 27 aug 23 aug 23 aug 23 nov 20 nov 29 nov 11 dec 28 nov 6 okt 2 1 nov 1 23 okt 19 okt 29 okt 9 nov 25 okt Skräddarsydda och anpassade utbildningar Utbildning Valfria utbildningar i katalogen Brandskyddsutbildning Lekande lätt - Barnets självständighet och delaktighet Hälsomassage och Taktil massage Pris För mer information och prisuppgifter kontakta Humana Akademin. Anmälan till Humana Akademins Du kan lämna anmälningar till utbildningarna på följande sätt: V K Huvudkontor: Box 184, Örebro Riv ut och spara!

Humana. akademin. Öppna utbildningar inom personlig assistans

Humana. akademin. Öppna utbildningar inom personlig assistans Humana akademin Öppna utbildningar inom personlig assistans Hösten 2011 Ökad kunskap leder till högre livskvalitet Humana akademin är en del av Humana. Vi är specialister på utbildningar inom personlig

Läs mer

Humana. akademin. Öppna utbildningar inom personlig assistans

Humana. akademin. Öppna utbildningar inom personlig assistans Humana akademin Öppna utbildningar inom personlig assistans n e n e r t s å V Hö 112 1 0 2 0 2 Ökad kunskap leder till högre livskvalitet Humana akademin är en del av Humana. Vi är specialister på utbildningar

Läs mer

Humana. akademin. Innehåller många nyheter! Utbildningar inom personlig assistans våren 2011

Humana. akademin. Innehåller många nyheter! Utbildningar inom personlig assistans våren 2011 Humana akademin Utbildningar inom personlig assistans våren 2011 Innehåller många nyheter! Vi ser människor Vår syn på personlig assistans är enkel; alla har rätt till ett bra liv. Vi arbetar med människor

Läs mer

Utbildningar hösten 2013

Utbildningar hösten 2013 Utbildningar hösten 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/11, Göteborg 17/9 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 15/10, Göteborg 1/10 KONDUKTIV PEDAGOGIK 1...6

Läs mer

Utbildningar våren 2014

Utbildningar våren 2014 Utbildningar våren 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/2 & 14/5, Göteborg 26/3 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 10/4, Göteborg 15/4 KONDUKTIV PEDAGOGIK

Läs mer

Utbildningar och evenemang 2016

Utbildningar och evenemang 2016 Utbildningar och evenemang 2016 GRUNDKURS - PERSONLIG ASSISTANS Vår grundläggande och obligatoriska grundkurs ger dig som personlig assistent en trygghet i din yrkesroll och dig som kund en trygghet

Läs mer

Utbildningsprogram 2015

Utbildningsprogram 2015 Utbildningsprogram 2015 - KUNSKAP ÄR ALDRIG TUNG ATT BÄRA - A-Assistans anordnar varje år utbildningar i syfte att stärka de anställda i sina yrkesroller. PERSONLIG ASSISTANS FÖR BARN Den 1 januari 2011

Läs mer

Utbildningsprogram 2012

Utbildningsprogram 2012 Utbildningsprogram 2012 - KUNSKAP ÄR ALDRIG TUNGT ATT BÄRA - A-Assistans anordnar varje år utbildningar i syfte att stärka de anställda i sina yrkesroller. Förutom de kurser som finns beskrivna i denna

Läs mer

KURSKATALOG HÖSTEN 2016

KURSKATALOG HÖSTEN 2016 KURSKATALOG HÖSTEN 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 KONDUKTIV PEDAGOGIK 1...6 KONDUKTIV PEDAGOGIK 2...7 KONDUKTIV PEDAGOGIK 3...8 FÖRFLYTTNINGSKURS...9

Läs mer

Det bästa av två världar - Personlig assistans och konduktiv pedagogik

Det bästa av två världar - Personlig assistans och konduktiv pedagogik Kurskatalog VT 2013 Välkommen till vårens utbildningar 2013 Du som är anställd hos Move & Walk Assistans har ett ansvarsfullt och varierat arbete. Vi försöker hela tiden uppdatera oss med kurser som vi

Läs mer

KURSER I GÖTEBORG. Hösten 2010

KURSER I GÖTEBORG. Hösten 2010 KURSER I GÖTEBORG Hösten 2010 Välkommen till Move & Walk Assistans utbildningar! Vi på Move & Walk Assistans vill att du som anställd ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Vi värnar därför om den personliga

Läs mer

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3...

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3... Kurskatalog Hösten 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Assistentutbildning...3 Arbetsledarutbildning...4 Konduktiv pedagogik 1...5 Konduktiv pedagogik 2...6 Konduktiv pedagogik 3...7 Grundkurs i kommunikation och

Läs mer

Grundutbildning LSS och dokumentation

Grundutbildning LSS och dokumentation Grundutbildning LSS och dokumentation Viktig kunskap för personliga assistenter Du som arbetar som personlig assistent utgör förutsättningen för en annan människa att delta i samhällslivet. Att veta mer

Läs mer

Det bästa av två världar - Personlig assistans och konduktiv pedagogik

Det bästa av två världar - Personlig assistans och konduktiv pedagogik Kurskatalog HT 2012 Välkommen till höstens utbildningar 2012 Du som är anställd hos Move & Walk Assistans har ett ansvarsfullt och varierat arbete. Vi försöker hela tiden uppdatera oss med kurser som vi

Läs mer

Kurskatalog Hösten 2015

Kurskatalog Hösten 2015 Kurskatalog Hösten 2015 Välkommen på kurs i höst! I broschyren hittar du kurser med olika innehåll för dig och dina assistenter, lägg fram katalogen så alla får ta utbud av innehållet. Du anmäler ditt

Läs mer

KURSER I STOCKHOLM. Hösten 2010

KURSER I STOCKHOLM. Hösten 2010 KURSER I STOCKHOLM Hösten 2010 Välkommen till Move & Walk Assistans utbildningar! Vi på Move & Walk Assistans vill att du som anställd ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Vi värnar därför om den personliga

Läs mer

Utbildningsprogram 2013

Utbildningsprogram 2013 Utbildningsprogram 2013 - KUNSKAP ÄR ALDRIG TUNG ATT BÄRA - A-Assistans anordnar varje år utbildningar i syfte att stärka de anställda i sina yrkesroller. GRUNDKURS - PERSONLIG ASSISTANS Vår grundläggande

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2014

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2014 UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 3 INTRODUKTION - dagtid Sid 4 INTRODUKTION - kvällstid Sid 5 LSS OCH YRKESROLLEN Sid 6 Sid 7 ARBETSMILJÖ FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER BRANDSKYDD Sid

Läs mer

När hemmet blir en arbetsplats

När hemmet blir en arbetsplats Furuboda ligger nära havet, på Skånes ostkust. Vår vision är självständiga ansvarstagande människor i ett öppet tillgängligt samhälle. Och det kämpar vi När hemmet blir en arbetsplats Inspirations föreläsningar!

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING KURSKATALOG INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 KONDUKTIV PEDAGOGIK 1...6 KONDUKTIV PEDAGOGIK 2...7 KONDUKTIV PEDAGOGIK 3...8 FÖRFLYTTNINGSKURS...9

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2015

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2015 UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12-13 Sid 14 Sid 15 Sid 16 Sid 17 Sid 18-19 UTBILDNINGAR 2015 ÅRSPLAN INTRODUKTION LSS

Läs mer

Belasta rätt vid personförfl yttning

Belasta rätt vid personförfl yttning Belasta rätt vid personförfl yttning BELASTNINGSSKADOR INOM vård och omsorg är vanliga. Belastningsskador drabbar inte bara individen utan påverkar även verksamheten och samhället. Skador uppkommer vid

Läs mer

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2017 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

UTBILDNINGAR UPPSALA 2016

UTBILDNINGAR UPPSALA 2016 UTBILDNINGAR UPPSALA 2016 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 3 Sid 4-5 Sid 6 Sid 7 Sid 8-9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Sid 15 Sid 16-17 Sid 18 Sid 19 Sid 20-21 UTBILDNINGAR 2016 ÅRSPLAN INTRODUKTION ARBETSMILJÖ

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

HLR och Brand. Grundläggande utbildning i brandskydd samt Hjärt- och lungräddning. Innehåll:

HLR och Brand. Grundläggande utbildning i brandskydd samt Hjärt- och lungräddning. Innehåll: HLR och Brand Grundläggande utbildning i brandskydd samt Hjärt- och lungräddning Grundläggande brandskydd: Var uppstår brand? Brandförloppet. Vad händer? Val av släckutrustning. Hur kan man förebygga?

Läs mer

Hjärt och lungräddning samt grundläggande utbildning i brandskydd.

Hjärt och lungräddning samt grundläggande utbildning i brandskydd. Obligatorisk Furuboda ligger nära havet, på Skånes ostkust. Vår vision är självständiga HLR och Brand Hjärt och lungräddning samt grundläggande utbildning i brandskydd. Är Innehåll: du intresserad av natur

Läs mer

UTBILDNINGAR KRISTIANSTAD 2016

UTBILDNINGAR KRISTIANSTAD 2016 UTBILDNINGAR KRISTIANSTAD 2016 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 14-15 Sid 16 UTBILDNINGAR 2016 ÅRSPLAN INTRODUKTION ARBETSMILJÖ FÖR PERSONLIGA

Läs mer

Kunskapsprofil i förflyttningskunskap. för dig som är legitimerad arbetsterapeut eller sjukgymnast

Kunskapsprofil i förflyttningskunskap. för dig som är legitimerad arbetsterapeut eller sjukgymnast Kunskapsprofil i förflyttningskunskap för dig som är legitimerad arbetsterapeut eller sjukgymnast Kunskapsprofil i förflyttningskunskap I den här skriften får du råd om vad en heltäckande fortbildning

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Vilka risker finns? Förflyttning i säng samt mellan säng och rullstol. Toalettbesök. Patienten hamnar på golvet. Sängtransporter mellan avdelningarna.

Vilka risker finns? Förflyttning i säng samt mellan säng och rullstol. Toalettbesök. Patienten hamnar på golvet. Sängtransporter mellan avdelningarna. Inom sjukvården finns risker för belastningsbesvär och arbetsolyckor vid bland annat förflyttningar av patienter. Arbetsmiljöverkets inspektioner av ett stort antal sjukhusavdelningar över hela landet

Läs mer

Kurskatalog våren 2017

Kurskatalog våren 2017 Kurskatalog våren 2017 Välkommen på kurs i vår! I katalogen hittar du kurser med olika innehåll för dig och dina assistenter, lägg fram katalogen så alla får ta utbud av innehållet. Du anmäler ditt kursdeltagande

Läs mer

Kursmodulens titel: Yrkesrollen - Rollen/Uppdraget Nivå: 1 OCN-poäng: 1. Läranderesultat Deltagaren ska kunna:

Kursmodulens titel: Yrkesrollen - Rollen/Uppdraget Nivå: 1 OCN-poäng: 1. Läranderesultat Deltagaren ska kunna: Kursmodulens titel: Yrkesrollen - Rollen/Uppdraget Nivå: 1 1. Förstå uppdraget utifrån beslut. 1.1 Känna till basala behov. 1.2 Identifiera brukarens behov utifrån givna förutsättningar. 1.3 Identifiera

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Våren 2011 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-KURS OM AUTISM 2. PÅ SPÅRET - FÖRDJUPAD BAS-KURS 3. KOMMUNIKATION I

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Hösten 2010 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-kurs om autism 2. På Spåret fördjupad BAS-kurs 3. Föräldraträningsprogram

Läs mer

Kurskatalog Hösten 2016

Kurskatalog Hösten 2016 Kurskatalog Hösten 2016 Välkommen på kurs i höst! I katalogen hittar du kurser med olika innehåll för dig och dina assistenter, lägg fram katalogen så alla får ta utbud av innehållet. Du anmäler ditt kursdeltagande

Läs mer

utbildningskatalog HT2015

utbildningskatalog HT2015 utbildningskatalog HT2015 1 anmäl dig Flytt & Nytt! på www.gil.se Nu har vi flyttat in i nya, större lokaler på Mölndalsvägen 30B! Med fler och större rum för utbildning är vi glada över att kunna erbjuda

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

Yrkesintroduktion för baspersonal inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Yrkesintroduktion för baspersonal inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning Yrkesintroduktion för baspersonal inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning Guide till webbaserat stöd YRKESINTRODUKTION FÖR BASPERSONAL INOM STÖD OCH SERVICE FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Läs mer

Våra utbildningar våren 2017

Våra utbildningar våren 2017 Våra utbildningar våren 2017 Allmän information För de företag som har timavtal kan utbildningskostnaden dras från timbanken alternativt faktureras. Vid heldagsutbildningar ingår för- och eftermiddagsfika

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Hösten 2015 Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu ANMÄLAN TILL VÅRA KURSER Våra kurser riktar

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog 2018 för öppna utbildningar och föreläsningar

Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog 2018 för öppna utbildningar och föreläsningar Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog 2018 för öppna utbildningar och föreläsningar Vi på Helsa Företagshälsovård hoppas kunna inspirera dig och din arbetsplats till godare

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

UTBILDNINGAR. Förbättra ditt bemötande! Hantera dina konflikter! Lyckas med kulturmöten!

UTBILDNINGAR. Förbättra ditt bemötande! Hantera dina konflikter! Lyckas med kulturmöten! LindgrenHelde Kommunikation Mångfald hanteras med omsorg! UTBILDNINGAR Förbättra ditt bemötande! Hantera dina konflikter! Lyckas med kulturmöten! - genom tydlig och dialogisk kommunikation På våra kurser

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Denna vägledning kan ses som ett stöd vid framtagandet av medarbetarens utbildnings- och introduktionsplan. Förslag på

Läs mer

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Genom IfA kan en verksamhet ansöka om IfA-godkännande.

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Verksamhetschefen ska tillsammans med medarbetarna använda checklistan vid genomgång av arbetsmiljön i verksamheten. Syftet är att göra

Läs mer

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad KUNSKAP FRAMGÅNG Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad Kursutbud 2014 - Vi ska vara Sveriges bästa företag inom mediaförsäljning Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Att få er att

Läs mer

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST Kurskatalog 2008 Höst TULL-KUST INLEDANDE ORD Denna kurskatalog omfattar de kurser som TCOs fackliga Akademi erbjuder under hösten 2008. Det är viktigt att ni ser över vilket behov ni har i ert fackliga

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

DET HÄR ÄR VI. Temadagar 2015 LÄR DIG MER OM. Extrem fetma Positionering Upp och stå. Kurser 2015 WWW.HMCGOTEBORG.SE

DET HÄR ÄR VI. Temadagar 2015 LÄR DIG MER OM. Extrem fetma Positionering Upp och stå. Kurser 2015 WWW.HMCGOTEBORG.SE DET HÄR ÄR VI Temadagar 2015 LÄR DIG MER OM Extrem fetma Positionering Upp och stå Kurser 2015 WWW.HMCGOTEBORG.SE 1 OM OSS Gemensamt för våra kurser Utbildningslokal Kurserna varvar teori och praktiska

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län -

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Välkomna! Kristina Malmsten, Viktoria Loo & Ingrid Liss Senior alert-coacher Vad betyder det? Vad innebär vårdprevention för er? Hur jobbar ni med det idag? Andel med risk för fall, undernäring och trycksår

Läs mer

Hälsan & Arbetslivet

Hälsan & Arbetslivet Hälsan & Arbetslivet Lust i arbetet Arbetslust är en kraft som stimulerar till effektivitet, utveckling och lönsamhet. Den genererar mervärde för organisationen och bidrar till hälsa för individen. Det

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Information om Habilitering & Hälsas stöd till dig som har en autismspektrumdiagnos (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning. Det kan vara autism, Aspergers

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

Frösundas fototävling.

Frösundas fototävling. > VD har ordet: Ett viktigt steg mot ett kundfokuserat Frösunda > Välkommen Mjölby! > Från personlig assistent till verksamhetschef Det här fotot av Maria Wahlgren är en av tre vinnare i Frösundas fototävling.

Läs mer

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN Paraplyet Innehållsförteckning 1. Aladdin 2. Barnkraft 3. Skilda Världar 4. Komet 5. Anhörigstödet 6. Gapet 7. Öppenvårdsgrupper 8. Egna anteckningar 9. Kontaktuppgifter

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

Brand- och sjukvårdsutbildningar.

Brand- och sjukvårdsutbildningar. 1 Brand- och sjukvårdsutbildningar. Sjukvårdsutbildning: hjärt- lungräddning HLR. Vår grundläggande HLR-utbildning riktar sig till den breda allmänheten som personal anställd i kommunen, idrottsföreningar,

Läs mer

Att arbeta som personlig assistent

Att arbeta som personlig assistent 2012-10-09 12/89 Socialnämnden (motsv) Assistansföretag Att arbeta som personlig assistent BAKGRUND/ SYFTE I arbetet som personlig assistent uppstår många olika frågor som handlar om mitt förhållningssätt

Läs mer

Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag

Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag 2013-02-08 13/23 Socialnämnden (motsv) Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag OBS! Två viktiga ämnen på en dag Förmiddag Eftermiddag BAKGRUND/ SYFTE Det svåra samtalet

Läs mer

Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog för öppna utbildningar och föreläsningar

Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog för öppna utbildningar och föreläsningar Hej! Anmälningsinformation hittar du på baksidan. Utbildningskatalog för öppna utbildningar och föreläsningar Bli en bättre chef Målet med utbildningen är att du som chef/ledare ska känna dig starkare

Läs mer

Omvårdnad av demenssjuka i hemtjänsten

Omvårdnad av demenssjuka i hemtjänsten Utbildningsdag 30 mars 2010 Sundsvall Omvårdnad av demenssjuka i hemtjänsten - för hela hemtjänstpersonalen, enhetschefer och biståndsbedömare inom äldreomsorgen Finurliga tips och knep i vårdtagarens

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

Om personlig assistans för barn

Om personlig assistans för barn Om personlig assistans för barn l A lntressegruppen FÖR ASSlSTANSBERÄTTlGADE Information från Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) Intressegruppen för Assistansberättigade Intressegruppen för

Läs mer

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 8 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Uppdragsföreläsningar

Uppdragsföreläsningar Barn som väcker funderingar i förskolan Målgrupp Personal och föräldrar till barn i förskoleåldern. Rektorer för förskoleverksamhet. Personal inom BVC. Föreläsare Ulrika Aspeflo, leg. logoped Pris/Information

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke 1 Arbetsterapeut ett framtidsyrke, 2016 Sveriges Arbetsterapeuter Layout: Gelinda Jonasson Foto: Peter Holgersson Tryck: Exakta Print ISBN: 978-91-87837-25-8 www.arbetsterapeuterna.se

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Om mänskliga rättigheter- Om barns rättigheter- Om barnets rätt till sin personlig assistans

Om mänskliga rättigheter- Om barns rättigheter- Om barnets rätt till sin personlig assistans Om mänskliga rättigheter- Om barns rättigheter- Om barnets rätt till sin personlig assistans Vad gör IfA? Intressegruppen för Assistansberättigade Intressepolitik Stöd till enskilda medlemmar Stöd till

Läs mer

Yrkesintroduktion för baspersonal inom äldreomsorgen

Yrkesintroduktion för baspersonal inom äldreomsorgen Yrkesintroduktion för baspersonal inom äldreomsorgen Guide till webbaserat stöd YRKESINTRODUKTION FÖR BASPERSONAL INOM ÄLDREOMSORGEN 1 Guide till webbaserat stöd Yrkesintroduktion för baspersonal inom

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Välkommen senior! Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Kanske har vi alla någon gång i livet tittat oss i spegeln och mötts av ett ansikte vars ålderstecken inte riktigt stämmer överrens med känslan

Läs mer

Utbildningspaket 2014

Utbildningspaket 2014 Utbildningspaket 2014 Utbildningarna vänder sig till yrkesverksamma inom kommun och landsting som i sin yrkesroll träffar föräldrar med kognitiva svårigheter eller deras barn. Det kan vara yrkesverksamma

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Barnhabilitering Kalmar

Barnhabilitering Kalmar Barnhabilitering Kalmar Gruppverksamhet och kurser hösten 2014 Välkommen till barnhabiliteringen! Telefon 0480-843 00 Besöksadress Hus 48, plan 2 Lasarettsvägen 1, Kalmar Receptionens öppettider Måndag,

Läs mer

anhörigstöd Höst 2015

anhörigstöd Höst 2015 anhörigstöd Höst 2015 Stöd från vård- och omsorgsförvaltningen För dig som tar hand om en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Vad är anhörigstöd? Vårdar du en partner

Läs mer

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning SOSFS (S) Allmänna råd Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Att arbeta som personlig assistent Vem är det som bestämmer? Vad ska jag egentligen göra?

Att arbeta som personlig assistent Vem är det som bestämmer? Vad ska jag egentligen göra? 2013-01-18 13/22 Socialnämnden (motsv) Assistansföretag Att arbeta som personlig assistent Vem är det som bestämmer? Vad ska jag egentligen göra? BAKGRUND/ SYFTE I arbetet som personlig assistent uppstår

Läs mer

organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll.

organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll. Ledarutveckling Du är viktig! Vi vill ge dig som arbetar med människor i grupp och dig som är aktiv i en organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll. Som cirkelledare, förtroendevald,

Läs mer

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 FoU Fyrbodal Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 besvarat av assistenternas chefer. På kursen för personliga assistenter har deltagare kommit från åtta av Fyrbodals 14 kommuner.

Läs mer

Rätt arbetsteknik skapar. hälsa och trygghet. Modern ARBETSTEKNIK. Förflyttningskunskap Självskyddskunskap Föremålshantering

Rätt arbetsteknik skapar. hälsa och trygghet. Modern ARBETSTEKNIK. Förflyttningskunskap Självskyddskunskap Föremålshantering Rätt arbetsteknik skapar hälsa och trygghet Rätt arbetsteknik skapar hälsa och trygghet Förflyttningskunskap Självskyddskunskap Föremålshantering Modern ARBETSTEKNIK Modern Arbetsteknik erbjuder behovsanpassade

Läs mer