Humana. akademin. Öppna utbildningar inom personlig assistans

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Humana. akademin. Öppna utbildningar inom personlig assistans"

Transkript

1 Humana akademin Öppna utbildningar inom personlig assistans Höst 2012

2 Ökad kunskap leder till högre livskvalitet Humana Akademin är en del av Humana. Vi är specialister på utbildningar för personliga assistenter. Humana Akademin håller utbildningar i hela Sverige. Vi tror att ökad kunskap för personliga assistenter ger bättre personlig assistans och därmed förbättrad livskvalitet för våra kunder. För att få bästa möjliga assistans är det viktigt att ge personalen den kunskap, information och personliga utveckling som behövs för att sköta, uppskatta och må bra i sitt arbete. Personalen är avgörande för att assistansen ska fungera. Det som kännetecknar en stabil assistans är i regel kontinuitet. Då krävs rätt person på rätt plats. Vi på Humana Akademin tror att sannolikheten att behålla rätt person på rätt plats ökar om assistenten får möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll. Humana Akademin har ett brett utbud av utbildningar som kan delas in i tre kategorier: - utbildningar inom yrkesrollen personlig assistent - utbildningar inom diagnoser och funktionsnedsättningar - utbildningar för en bättre arbetsmiljö Dessutom erbjuder Humana Akademin webbutbildningar, läs mer om detta på sid 4. På Humana håller vi valfrihet högt Du är unik. Därför vill vi ge dig möjligheten att själv påverka hur utbildningen för din personal ska se ut. Vad som utmärker väl fungerande assistans beror på varje enskild kunds behov, personlighet och situation. I vår katalog finns detaljerad information om innehållet i de olika utbildningar Humana Akademin erbjuder. Samtliga utbildningar går att beställa och skräddarsy. Vi matchar våra utbildningar med dina önskemål och det behov som finns hos din personal. Av olika anledningar kan det vara enklare och mer bekvämt att utbildaren kommer till er. Läs mer om skräddarsydda utbildningar på sid 13. Våra utbildningar är öppna för alla som efterfrågar kompetensutveckling inom personlig assistans eller annan LSS-verksamhet. Även privatpersoner som är intresserade av yrket personlig assistent är välkomna. Inom Humana säger vi kund om den assistansberättigade. Detta för att markera vem det är som bestämmer över assistansen. Ta tillfället i akt att utveckla och stärka arbetsgruppen, få nya perspektiv, fördjupad kunskap och inspiration. Välkomna att anmäla er till höstens utbildningar. Längst bak i vår utbildningskatalog finns en tydlig översikt över när och var utbildningarna äger rum samt prisuppgifter. 2

3 Jag tycker att det är jätteviktigt att fördjupa sig i sitt arbete, att känna att jag som personal är viktig för arbetsgivaren genom att han eller hon satsar på mig genom vidareutbildning. Man behöver också få lite input ibland. Dessutom är det givande att få träffa andra som arbetar med samma sak då personlig assistansyrket ju kan vara väldigt ensamt. Deltagare våren 2012 Utbildningar om yrkesrollen personlig assistent. Anmäl redan idag! 3

4 Grundläggande introduktionsutbildning för personliga assistenter (PA1) Humana Akademins grundläggande introduktionsutbildning ger den personliga assistenten en trygghet i sitt arbete redan från första arbetsdagen. Eftersom den är webbaserad kan den genomföras var och när som helst, bara det finns tillgång till en dator med internetanslutning. Utbildningen vänder sig främst till nyanställda personliga assistenter men även till dem som har tidigare erfarenhet eller har som mål att börja arbeta som personlig assistent. Utbildningen är interaktiv och ger grundläggande kunskaper om vad yrket innebär. Den innehåller också ett simulerat arbetspass som personlig assistent där användaren får ta ställning i olika situationer. Under våren 2010 blev utbildningen belönad med tredje pris i kategorin Årets produktion 2009 vid Swedish E- learning Awards, något vi förstås är mycket stolta över! Fördjupningsutbildning - Personlig assistans för barn (PA1:2) Humana Akademins webbutbildning med barnperspektiv vänder sig till personliga assistenter hos personer under 18 år. Utbildningen, vilken är en förlängning av vår webbaserade introduktionsutbildning för personliga assistenter (PA1), syftar till att ge information och kunskap om förhållningssätt gällande personlig assistans för barn. Som deltagare får man på ett interaktivt sätt ta del av diskussioner utifrån olika perspektiv på vad som är barnets bästa. Fakta om lagar och konventioner blandas med paneldiskussion och situationer som kan uppkomma i den personliga assistentens arbetsvardag. Vad säger LSS? Barnperspektivet kontra barnets perspektiv Scenarion och diskussioner Lagarna som ger rätt till personlig assistans Yrkesrollen Arbetsmiljö Ständig förbättring och god kvalitet Tystnadsplikt Kommunikation Etik och moral Simulerat scenario En dag som personlig assistent Kunskapstest Kurstid: Utbildningens längd är cirka två timmar och den genomförs på en dator med internetanslutning. Våra webbutbildningar Kurstid: Utbildningens längd är 30 minuter och den genomförs på en dator med internetanslutning. För att registrera dig som användare på webbutbildningarna, gå in på eller kontakta Humana Akademin. 4

5 Yrkesrollen personlig assistent - Grundutbildning (PA2) En innehållsrik endagsutbildning för nyanställda såväl som för erfarna personliga assistenter. Utbildningen berör yrkesrollen både teoretiskt och praktiskt och kan ses som en fördjupning av vår webbaserade introduktionsutbildning (PA1). Utbildarna har stor erfarenhet av området personlig assistans och är verksamma inom Humana. Lagarna som ger rätt till personlig assistans Yrkesroll och arbetsmiljö Kommunikation Tystnadsplikt Gruppdiskussioner kring förhållningssätt Kurstid: Yrkesrollen personlig assistent Bemötande och relationer (PA3) Denna endagsutbildning i Humana Akademins regi behandlar ämnen som kommunikation, bemötande och relationer i yrkesrollen personlig assistent. Under dagen ges praktiska råd för att skapa ett gott samarbete samt förebygga konflikter. Utbildningen kan fungera som en fördjupning av Yrkesrollen personlig assistent Grundutbildning (PA2) men går också bra att genomföra som fristående kurs. En professionell yrkesroll Kommunikation Bemötande och relationer Hantering av besvärliga beteenden och situationer Feedback/återkoppling Kurstid:

6 Arbetsledarutbildning (Endast för anställda och kunder i Humana) Vår arbetsledarutbildning på två dagar leds av utbildare från Humana med stor erfarenhet av personlig assistans. Den riktar sig till alla som arbetsleder personliga assistenter på plats i arbetsgruppen, oavsett om det är kunden själv, anhörig eller utomstående personliga assistenter. Lagstiftning Schemaläggning och bemanning Rekrytering och anställning Arbetsmiljö Ledarskap, kommunikation och förhållningssätt Kurstid: Dag 1: Dag 2: Ledarskap och kommunikation Fördjupningsutbildning för arbetsledare (Endast för anställda och kunder i Humana) Humana Akademin erbjuder en fördjupad endagsutbildning riktad till våra arbetsledare inom Humana. Utbildningen syftar till att ge en djupare förståelse och ökad kunskap om vad det innebär att ha en ledarroll. Under dagen ges konkreta verktyg för att underlätta balansgången mellan att vara ledare och medarbetare. Utbildningen ger även förutsättningar för att kommunicera och agera på ett lämpligt sätt i förhållande till både medarbetare och kund. NYHET! Arbetsledarrollen Kommunikation Ledarskap Övningar och diskussionsfrågor Kurstid:

7 Man kan helt klart ge kunden bättre assistans om man är bättre insatt i dennes handikapp och situation, samt att man bättre förstår vad som förväntas av en som personlig assistent. Sen är det alltid trevligt med ny kunskap, för ens egen del också. Deltagare våren 2012 Ökad kunskap om en specifik funktionsneder diagnos ger bättre personlig assistans! ans! sättning eller 7

8 Autism Grundutbildning (Steg 1) I samarbete med Gunilla Jarmar (AutismKunskap) erbjuder Humana Akademin en grundläggande endagsutbildning om autism. Gunilla är utbildare och handledare inom autismområdet samt förälder till ett barn med autism. Hon har gedigen utbildning inom autismspektrum och har tidigare suttit i styrelsen för RFA (Riksföreningen Autism). Utbildningen vänder sig till nyanställda personliga assistenter men också till den som vill veta mer om autism. Vad är autism? Perception och kognition Kommunikation Stress Beteende och beteendeproblematik Kurstid: Autism Fördjupningsutbildning (Steg 2) I samarbete med Gunilla Jarmar (AutismKunskap) som utbildat för Humana Akademins räkning under många år erbjuder vi en fördjupningsutbildning om autism. Endagsutbildningen syftar till att ge deltagaren fördjupade kunskaper. Den rekommenderas för den som tidigare genomgått vår grundläggande utbildning om autism (Steg 1) men är även lämplig för den som har tidigare kunskaper och erfarenheter om autism. Autism och lek Alternativ kommunikation Socialt samspel Kurstid: Multipel Skleros (MS) Ann Lindberg (HälsAnns Fysioterapi AB), utbildare med lång erfarenhet av rehabilitering för personer med neurologiska sjukdomar, håller för Humana Akademins räkning en endagsutbildning om MS riktad till personliga assistenter. Utbildningen vänder sig till den som är nyanställd personlig assistent men också till den som vill lära sig mer om MS. Sjukdomslära Vad är MS Orsaker och behandling Symptom och behandling Vad kan man göra för att lindra? Kurstid:

9 Beteendeförändring efter hjärnskada I samarbete med Gunnel Eriksson, legitimerad arbetsterapeut (Utbildning AB), erbjuder Humana Akademin en endagsutbildning om beteendeförändring vid hjärnskada. Gunnel har drygt 20 års erfarenhet av arbete inom neurologi, strokerehabilitering och traumatiska hjärnskador. Utbildningen ger kunskap om olika kognitiva svårigheter som kan uppstå vid hjärnskada. Utbildaren berör metoder för att se och förbättra kundens möjlighet att klara av aktiviteter och uppgifter. Dessutom tar utbildaren upp vikten av teamarbete runt personer med hjärnskada, samt vilket bemötande och stöd som kan behövas för att kompensera för nedsatta kognitiva förmågor. NYHET! Föreläsningens innehåll: Få kunskap och förståelse för kognitiva funktionsnedsättningar vid hjärnskada Att se möjligheter Stöd och bemötande Vikten av teamarbete Tecken som alternativt kommunikationssätt I samarbete med Tecknologen AB erbjuder Humana Akademin en endagsutbildning om tecken. Utbildningen riktar sig till personliga assistenter hos barn eller vuxna, vilka behöver tecken som ett alternativt kommunikationssätt. Innehållet syftar till att ge deltagaren grundläggande kunskap om hur man kan använda tecken i den dagliga kommunikationen. Under dagen får man dessutom lära sig cirka 100 vardagliga tecken. Efter genomförd utbildning får deltagaren tillgång till Tecknologens repetitionssidor på webben samt möjlighet att i efterhand ha dialog med kursledare för uppföljning. Kunskap och idéer om tecken Praktisk användning Uppföljning och repetition Kurstid: Kurstid:

10 Anmäl din personal till någon av våra utbildningar inom arbetsmiljö! NYHET! Arbetsmiljö Fördjupningsutbildning för arbetsledare (Endast för anställda i Humana) Denna endagsutbildning riktar sig till arbetsledare som har genomfört Humana Akademins arbetsledarutbildning och som kan ha som uppgift att utföra riskbedömning på arbetsstället. Utbildningen kommer att ge fördjupade kunskaper inom belastningsergonomi, risker förknippade med hot och våld samt hur en skyddsrond med riskbedömning genomförs. Utbildarna är arbetsmiljösamordnare på Humana och arbetar dagligen med arbetsmiljöfrågor. De är även diplomerade inom bättre arbetsmiljö (BAM). Lagar och föreskrifter Fysisk arbetsmiljö Psykosocial arbetsmiljö Skyddsrond Riskbedömning Kurstid:

11 Förflyttningsteknik Utbildningen genomförs i samarbete med Durewall Institutet, en av Sveriges största utbildare inom förflyttningsteknik. Målet med utbildningen är att lära sig att minska belastningen på sin kropp samtidigt som kunden ska uppleva en trygg och säker förflyttning. Under endagsutbildningen lär sig deltagaren att stödja, hjälpa och förflytta på ett enkelt, säkert och behagligt sätt. Utbildningen är praktiskt inriktad med övningar kring de förflyttningssituationer som den anställde har i sitt vardagliga arbete. Arbetsställningar - balans De viktigaste principerna i förflyttning Kroppshantering hur och var jag kan ta utan att skapa obehag Handkunskap skonsamma grepp Praktisk träning i förflyttningsmoment Kurstid: Hjärt- och lungräddning och första hjälpen Tillsammans med Röda Korset, Sveriges i särklass största utbildare inom livräddning, erbjuder Humana Akademin en utbildning i hjärt- och lungräddning och första hjälpen. Korta teoripass varvas med praktiska övningar under denna endagsutbildning. Förebyggande av olycksfall Medvetslöshet och hjärtstopp L-ABC (Livsfarligt läge, Andning, Blödning, Cirkulationssvikt) Kurstid: Bemötande vid svåra beteenden Hot och våld I samarbete med Arbetsteknik C Akterhall AB erbjuder vi en endagsutbildning för personliga assistenter om bemötande vid svåra beteenden. Utbildaren Conny Akterhall har sedan 1970-talet föreläst och handlett personal i syfte att stimulera till lösningar för en god arbetsmiljö. Utbildningen riktar sig till den som arbetar hos kund, vilken på grund av sin funktionsnedsättning är hotfull eller utåtagerande mot sin omgivning. Både verbal och fysisk aggressivitet berörs och deltagarna ges möjlighet att diskutera utifrån sina egna arbetssituationer. Beteendemönster och konsekvenser vid oro Revir Tanken och talet att skapa lugn och konstruktiv dialog Skydd undan aggressiva handlingar lugnande kroppsspråk Frigörande från grepp etik och värdighet Att ta positivt i andra Kurstid:

12 12 Önskas skräddarsydda utbildningar? Humana Akademin hjälper dig gärna!

13 Valet är ditt! Eftersom alla människor är olika och unika kan behovet av utbildning för assistenterna variera. Humana Akademin erbjuder skräddarsydda lösningar utifrån era önskemål. Alla utbildningar du läser om i vår katalog kan anpassas med hänsyn till individuella behov och situationer. Humana Akademin håller utbildningar i hela Sverige. Vi kommer gärna till er! Humana Akademin har ett stort kontaktnät gällande utbildningar och bistår självklart även med att söka efter andra relevanta utbildningar. Vill ni veta mer om hur vi på bästa sätt kan skapa eller anpassa utbildningar för just er, kontakta Humana Akademin på Brandskyddsutbildning För ökad trygghet och säkerhet ordnar Humana Akademin, i samarbete med bl.a. Brandskyddsföreningen och Räddningstjänsten, brandskyddsutbildningar. Utbildningen kan hållas i hemmet såväl som på brandstationen. Kursinnehållet påverkar man själv utifrån önskemål och kan se ut enligt nedan: Förebyggande brandskydd Risk Begränsad brand Praktiska övningar Handledning i barnets vardag lek, delaktighet och självkänsla I samarbete med Hab-o-lek erbjuder Humana Akademin en handledande utbildningsinsats för personliga assistenter som arbetar hos barn. Hab-o-lek består av ett team legitimerade sjukgymnaster. Handledningen syftar till att se barnets behov och att möjliggöra delaktighet i lek. Utbildarna ger råd och förslag gällande hjälpmedel, anpassning av utomhus- och inomhusmiljö för att främja lek, hälsa och utveckling hos barnet. Handledningen planeras i samråd med kunden. Lek och delaktighet, förutsättningar och möjligheter Barnets självkänsla och självständighet Att bemöta barnet Barnets inomhus- och utomhusmiljö Hjälpmedel Hälsomassage för personliga assistenter Humana Akademin kan anordna skräddarsydd massageutbildning i samarbete med Hälsomassage Vård & Omsorg. Utbildningen syftar till att ge assistenterna instruktioner i och kunskap om individuellt anpassad massage, utifrån kundens behov och funktionsnedsättning. Utbildningsinsatsen genomförs av två massageterapeuter i samarbete med legitimerad läkare. Taktil massage Nu finns möjlighet att skräddarsy en utbildning i taktil massage för dina assistenter. Taktil massage kan bidra till mindre stress, minskad oro, bättre sömn, förbättrad mag- och tarmfunktion samt även viss smärtlindring. Etik och bemötande är viktiga delar i metoden som bygger på lyhördhet för kundens behov. Humana Akademin har samarbete med olika diplomerade massörer inom den taktila metoden. NYHET! 13

14 Information och anmälan Allmän information om Humana Akademins utbildningar I samtliga heldagsutbildningar ingår utbildningsmaterial, lunch och fika. Diplom delas ut efter utbildningsdagen. Kurskostnaden för personliga assistenter hos Humana Assistans AB inhämtas från respektive kunds assistansekonomi, ingen moms tillkommer. För övriga skickas en faktura avseende kurskostnad och moms. Anmälan till utbildningarna är bindande men kan vid förhinder överlåtas till annan person. I mån av plats tar vi emot anmälningar efter sista anmälningsdag. Anmälan till 299 Humana 00 Akademins Du kan lämna anmälningar till utbildningarna på följande sätt: V Vid anmälan, uppge följande: Aktuell K utbildning, ort och datum som anmälan avser V Kontaktuppgifter K för deltagaren Kontaktuppgifter K för kunden i Humana Assistans AB (uppge kundnummer och/eller namn) Vid fakturering vänligen uppge fakturamottagare, kontaktuppgifter och organisationsnummer/personnummer K Varmt välkomna med anmälningar till Humana Akademins utbildningar! 14 Huvudkontor: Box 184, Örebro Hemsida:

15 Utbildningskalender Utbildningar om yrkesrollen personlig assistent Utbildning Yrkesrollen personlig assistent - Grundutbildning (PA2) Yrkesrollen personlig assistent - Bemötande och relationer (PA3) Arbetsledarutbildning Pris deltagare Humana kr kr Kostnadsfri Pris övriga kr + moms kr + moms Ej till extern försäljning Ort Kursdatum Anmäl senast Kursdatum Anmäl senast Kursdatum Anmäl senast Falun 16 okt 17 sep Göteborg 24 okt 24 sep 27 nov 29 okt sep 16 aug Kalmar 30 okt 1 okt Luleå 23 okt 24 sep Malmö 31 okt 2 okt 29 nov 29 okt 9-10 okt 10 sep Skövde 23 okt 24 sep Stockholm 30 okt 1 okt 22 nov 22 okt sep 9 aug Sundsvall 18 okt 18 sep Umeå 25 okt 25 sep 28 nov 29 okt 2-3 okt 10 sep Örebro 17 okt 17 sep 20 nov 19 okt sep 16 aug Utbildning Pris deltagare Humana Arbetsledarutbildning fördjupning kr Ort Kursdatum Anmäl senast Göteborg 13 nov 12 okt Stockholm 4 dec 5 nov Paketpris Webbutbildningar Pris deltagare Humana Introduktionsutbildning (PA 1) Kostnadsfri Personlig assistans för barn (PA1:2)* Kostnadsfri Webbutbildningar PA 1+1: kr +moms Pris övriga kr + moms 390 kr + moms Utbildningar om specifika diagnoser och funktionsnedsättningar Utbildning Autism Grundutbildning (Steg 1) Autism Fördjupningsutbildning (Steg 2) Multipel Skleros (MS) Pris deltagare Humana kr kr kr Pris övriga 2090 kr + moms 2090 kr + moms 2090 kr + moms Ort Kursdatum Anmäl senast Kursdatum Anmäl senast Kursdatum Anmäl senast Riv ut och spara! Göteborg Malmö Stockholm Umeå 18 okt 24 okt 9 okt 18 sep 24 sep 10 sep 21 nov 13 nov 6 nov 22 okt 12 okt 4 okt 7 nov 17 okt 25 sep 4 okt 17 sep 23 aug 15

16 Utbildningar om specifika diagnoser och funktionsnedsättningar forts. Utbildning Pris deltagare Humana Pris övriga Beteendeförändring efter hjärnskada kr kr + moms Tecken som alternativt kommunikationssätt kr kr + moms Ort Göteborg Stockholm Örebro Kursdatum Anmäl senast Kursdatum Anmäl senast 6 dec 4 okt 1 nov 1 6 nov 4 sep 1 okt 10 dec 10 okt Utbildningar för en bättre arbetsmiljö 4 okt Förflyttningsteknik Utbildning Hjärt- och lungräddning och första hjälpen Bemötande vid svåra beteenden Hot och våld Pris deltagare Humana kr kr kr Pris övriga kr + moms kr + moms kr + moms Ort Göteborg Malmö Stockholm Umeå Örebro Utbildning Pris deltagare Humana Ort Göteborg Malmö Stockholm Umeå Örebro Kursdatum Anmäl senast Kursdatum Anmäl senast Kursdatum Anmäl senast 15 nov 13 nov 1 nov 21 nov 14 nov 15 okt 12 okt 1 okt 22 okt 15 okt 2 nov 3 okt 7 Arbetsmiljö okt Fördjupningsutbildning för arbetsledare 1 51 okt 290 kr 1 Kursdatum Anmäl senast 8 nov3 okt 7 okt 3 sep 1 16 okt 1 17 sep 7 nov 7 nov 5 okt 13 nov 26 sep 12 okt 27 aug 26 sep 26 sep 27 sep 25 sep 6 okt25 sep 6 okt 2 23 aug 23 aug 27 aug 23 aug 23 aug 23 nov 20 nov 29 nov 11 dec 28 nov 6 okt 2 1 nov 1 23 okt 19 okt 29 okt 9 nov 25 okt Skräddarsydda och anpassade utbildningar Utbildning Valfria utbildningar i katalogen Brandskyddsutbildning Lekande lätt - Barnets självständighet och delaktighet Hälsomassage och Taktil massage Pris För mer information och prisuppgifter kontakta Humana Akademin. Anmälan till Humana Akademins Du kan lämna anmälningar till utbildningarna på följande sätt: V K Huvudkontor: Box 184, Örebro Riv ut och spara!

Humana. akademin. Innehåller många nyheter! Utbildningar inom personlig assistans våren 2011

Humana. akademin. Innehåller många nyheter! Utbildningar inom personlig assistans våren 2011 Humana akademin Utbildningar inom personlig assistans våren 2011 Innehåller många nyheter! Vi ser människor Vår syn på personlig assistans är enkel; alla har rätt till ett bra liv. Vi arbetar med människor

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG GIL Akademin 2012

UTBILDNINGSKATALOG GIL Akademin 2012 UTBILDNINGSKATALOG GIL Akademin 2012 Några ord om GIL:s utbildningar Vad kännetecknar en bra utbildning? Hur många deltagare det är som har gått utbildningen? Hur dyr utbildningen är? Hur erfarna och kompetenta

Läs mer

utbildningskatalog HT2015

utbildningskatalog HT2015 utbildningskatalog HT2015 1 anmäl dig Flytt & Nytt! på www.gil.se Nu har vi flyttat in i nya, större lokaler på Mölndalsvägen 30B! Med fler och större rum för utbildning är vi glada över att kunna erbjuda

Läs mer

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning Personlig assistans utan vinstintresse utbildning 2015 1 vt Viktig info HEJ! Jag skulle vilja börja med att säga tack! Tack alla arbetsledare, assistenter samt anställda på GILkontoret och tack alla externa

Läs mer

Utbildningar hösten 2013

Utbildningar hösten 2013 Utbildningar hösten 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/11, Göteborg 17/9 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 15/10, Göteborg 1/10 KONDUKTIV PEDAGOGIK 1...6

Läs mer

Utbildningar våren 2014

Utbildningar våren 2014 Utbildningar våren 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/2 & 14/5, Göteborg 26/3 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 10/4, Göteborg 15/4 KONDUKTIV PEDAGOGIK

Läs mer

Kurskatalog 2015. Solhaga gruppen

Kurskatalog 2015. Solhaga gruppen Kurskatalog 2015 Solhaga gruppen Välkommen till oss på Solhaga Enigma Education För oss är det en självklarhet att människor som har en funktionsnedsättning ska leva ett gott liv, hela livet. Det är också

Läs mer

www.goteborg.se/eldorado

www.goteborg.se/eldorado UTBILDNING VÅR 2015 UTBILDNING HÖST 2015 www.goteborg.se/eldorado Kunskaps- & värdegrund På Eldorado utgår vi från individens intressen och resurser det som motiverar och fungerar. Individens egen aktivitet

Läs mer

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor.

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. FoU Fyrbodal Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Kommunfördelning på deltagare: Tanum 4 Vänersborg

Läs mer

Jag känner mig som en ny människa!

Jag känner mig som en ny människa! Jag känner mig som en ny människa! Så attraherar och behåller vi framtidens undersköterskor och skötare En sammanställning av sommarvikariers upplevelser av Landstinget Kronoberg sommaren 2014 Johanna

Läs mer

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3...

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3... Kurskatalog Hösten 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Assistentutbildning...3 Arbetsledarutbildning...4 Konduktiv pedagogik 1...5 Konduktiv pedagogik 2...6 Konduktiv pedagogik 3...7 Grundkurs i kommunikation och

Läs mer

Demensvård för livskvalitet

Demensvård för livskvalitet Demensvård för livskvalitet Stiftelsen Silviahemmets utbildningar 2014 Stiftelsen Silviahemmet, Box 142, 178 02 Drottningholm. Tel 08-759 00 71. Fax 08-759 00 74. Besöksadress: Gustav IIIs väg 17 vid Drottningholms

Läs mer

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt 28 juni 2002 Barbro Köhler Krantz, projektbeställare Anita

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

Ny Katalog! HÖSTEN 2015. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA

Ny Katalog! HÖSTEN 2015. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA Ny Katalog! HÖSTEN 2015 Dinväg Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA Hej och välkommen till landstingets kompetensutvecklingskatalog! Inget kunde vara viktigare!

Läs mer

tya kurs katalog 2014 Du kan också anmäla dig via www.tya.se/tyaskolan!

tya kurs katalog 2014 Du kan också anmäla dig via www.tya.se/tyaskolan! katalog 2014 tya kurs Du kan också anmäla dig via www.tya.se/tyaskolan! 1 Innehåll Välkommen till TYA-skolan TYA och kurserna PAM Praktisk arbetsmiljöutbildning elearning Gemensamma kurser Sparsam körning

Läs mer

Ny Katalog! HÖSTEN 2014. Nyhet! SAMVERKAN MED LÄNETS KOMMUNER. Ny kategori. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt PIA MAUNO, SOLSIDAN

Ny Katalog! HÖSTEN 2014. Nyhet! SAMVERKAN MED LÄNETS KOMMUNER. Ny kategori. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt PIA MAUNO, SOLSIDAN Ny Katalog! HÖSTEN 2014 Nyhet! Dinväg Kompetensutveckling för dig som vill framåt Ny kategori SAMVERKAN MED LÄNETS KOMMUNER PIA MAUNO, SOLSIDAN Hej och välkommen till landstingets kompetensutvecklingskatalog!

Läs mer

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema.

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema. NYHETER FRÅN VIVIDA ASSISTANS Möt Per Johan Ingberg bloggar och föreningar Tema Men jag då - om att vara anhörig Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? MAJ VividaNytt nr 3 2012 Sid 1

Läs mer

Kunskapskatalogen. Utbildningar & böcker om arbetsmiljö. Företagsanpassad. utbildning gav Svenska. Kyrkan i Falköping inspiration

Kunskapskatalogen. Utbildningar & böcker om arbetsmiljö. Företagsanpassad. utbildning gav Svenska. Kyrkan i Falköping inspiration 2015 Kunskapskatalogen Utbildningar & böcker om arbetsmiljö Reportage: Ett säkert jobb Möt Erik, utbildare på i frågor som rör hot och våld i arbetsmiljön. sid. 6 9 Utbildning och böcker: BAM den största

Läs mer

Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring.

Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring. Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring. Funktionsnedsättningen innebär bland annat begränsningar i förmågan till social kontakt och kommunikation. Ofta är autism förenat med utvecklingsstörning

Läs mer

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SPRIDER KUNSKAP SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO SPRIDER KUNSKAP 1 Innehåll Inledning 3 Branschintroduktion

Läs mer

SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG

SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2014-VÅREN 2015 VÅRA UTBILDNINGAR FÖRENINGSUTVECKLING Kurser Idrottens föreningslära - Grund...5 Idrottens föreningslära Fortsättning - Vår förening...6

Läs mer

HANDLEDNING OCH PERSONLIG ASSISTANS

HANDLEDNING OCH PERSONLIG ASSISTANS HANDLEDNING OCH PERSONLIG ASSISTANS KIM ANDERSSON Fil kand., Leg. Psykoterapeut, Handledare Hösten 2007 Inledning... 2 Handledning Konsultation... 3 Min bakgrund, att ha stått på golvet... 3 Lagen... 4

Läs mer

Arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö för chefer Bild på tårtätare Foto Fredrik Beskow Skapa en attraktiv arbetsplats! Att en bra arbetsmiljö får oss att må bra är inte svårt att räkna ut. Att den som mår bra gör ett bättre jobb är inte heller så konstigt.

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

YRKESKRAV. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: www.projektcarpe.

YRKESKRAV. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: www.projektcarpe. YRKESKRAV Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: Stöd och service till personer med funktionsnedsättning www.projektcarpe.se 2 INLEDNING Verksamhetsområdet stöd och service till personer

Läs mer

KurSPrograM Våren 2012

KurSPrograM Våren 2012 kursprogram Våren 2012 En ny vår för kunskap 2012 är året som innebär en avtalsrörelse som är större och mer betydelsefull än på många årtionden. Arbetsgivarföreningen KFO kommer att omförhandla omkring

Läs mer

Professionella Presentationer och Personlig Utveckling

Professionella Presentationer och Personlig Utveckling BLI EN EFFEKTIV TALARE OCH ÖKA DITT INFLYTANDE GENOM KURSEN Professionella Presentationer och Personlig Utveckling Av alla färdigheter människan har, är ingen mer värdefull än konsten att tala. Den som

Läs mer

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo FÖRÄNDRINGSNYTT NYHETSBREV OCH KURSKATALOG HÖSTEN 2014 VÅREN 2015 FOR NDRINGSARBETARNA Fler söker hjälp hos personlig coach Existentiell hälsa GDQ ett enkelt sätt att mäta gruppers effektivitet Från meningslös

Läs mer

Personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö

Personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Emelie Eriksson Martin Steby Personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö En kvalitativ studie på ett privat assistansföretag The psychosocial work environment

Läs mer