Humana. akademin. Öppna utbildningar inom personlig assistans

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Humana. akademin. Öppna utbildningar inom personlig assistans"

Transkript

1 Humana akademin Öppna utbildningar inom personlig assistans Höst 2012

2 Ökad kunskap leder till högre livskvalitet Humana Akademin är en del av Humana. Vi är specialister på utbildningar för personliga assistenter. Humana Akademin håller utbildningar i hela Sverige. Vi tror att ökad kunskap för personliga assistenter ger bättre personlig assistans och därmed förbättrad livskvalitet för våra kunder. För att få bästa möjliga assistans är det viktigt att ge personalen den kunskap, information och personliga utveckling som behövs för att sköta, uppskatta och må bra i sitt arbete. Personalen är avgörande för att assistansen ska fungera. Det som kännetecknar en stabil assistans är i regel kontinuitet. Då krävs rätt person på rätt plats. Vi på Humana Akademin tror att sannolikheten att behålla rätt person på rätt plats ökar om assistenten får möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll. Humana Akademin har ett brett utbud av utbildningar som kan delas in i tre kategorier: - utbildningar inom yrkesrollen personlig assistent - utbildningar inom diagnoser och funktionsnedsättningar - utbildningar för en bättre arbetsmiljö Dessutom erbjuder Humana Akademin webbutbildningar, läs mer om detta på sid 4. På Humana håller vi valfrihet högt Du är unik. Därför vill vi ge dig möjligheten att själv påverka hur utbildningen för din personal ska se ut. Vad som utmärker väl fungerande assistans beror på varje enskild kunds behov, personlighet och situation. I vår katalog finns detaljerad information om innehållet i de olika utbildningar Humana Akademin erbjuder. Samtliga utbildningar går att beställa och skräddarsy. Vi matchar våra utbildningar med dina önskemål och det behov som finns hos din personal. Av olika anledningar kan det vara enklare och mer bekvämt att utbildaren kommer till er. Läs mer om skräddarsydda utbildningar på sid 13. Våra utbildningar är öppna för alla som efterfrågar kompetensutveckling inom personlig assistans eller annan LSS-verksamhet. Även privatpersoner som är intresserade av yrket personlig assistent är välkomna. Inom Humana säger vi kund om den assistansberättigade. Detta för att markera vem det är som bestämmer över assistansen. Ta tillfället i akt att utveckla och stärka arbetsgruppen, få nya perspektiv, fördjupad kunskap och inspiration. Välkomna att anmäla er till höstens utbildningar. Längst bak i vår utbildningskatalog finns en tydlig översikt över när och var utbildningarna äger rum samt prisuppgifter. 2

3 Jag tycker att det är jätteviktigt att fördjupa sig i sitt arbete, att känna att jag som personal är viktig för arbetsgivaren genom att han eller hon satsar på mig genom vidareutbildning. Man behöver också få lite input ibland. Dessutom är det givande att få träffa andra som arbetar med samma sak då personlig assistansyrket ju kan vara väldigt ensamt. Deltagare våren 2012 Utbildningar om yrkesrollen personlig assistent. Anmäl redan idag! 3

4 Grundläggande introduktionsutbildning för personliga assistenter (PA1) Humana Akademins grundläggande introduktionsutbildning ger den personliga assistenten en trygghet i sitt arbete redan från första arbetsdagen. Eftersom den är webbaserad kan den genomföras var och när som helst, bara det finns tillgång till en dator med internetanslutning. Utbildningen vänder sig främst till nyanställda personliga assistenter men även till dem som har tidigare erfarenhet eller har som mål att börja arbeta som personlig assistent. Utbildningen är interaktiv och ger grundläggande kunskaper om vad yrket innebär. Den innehåller också ett simulerat arbetspass som personlig assistent där användaren får ta ställning i olika situationer. Under våren 2010 blev utbildningen belönad med tredje pris i kategorin Årets produktion 2009 vid Swedish E- learning Awards, något vi förstås är mycket stolta över! Fördjupningsutbildning - Personlig assistans för barn (PA1:2) Humana Akademins webbutbildning med barnperspektiv vänder sig till personliga assistenter hos personer under 18 år. Utbildningen, vilken är en förlängning av vår webbaserade introduktionsutbildning för personliga assistenter (PA1), syftar till att ge information och kunskap om förhållningssätt gällande personlig assistans för barn. Som deltagare får man på ett interaktivt sätt ta del av diskussioner utifrån olika perspektiv på vad som är barnets bästa. Fakta om lagar och konventioner blandas med paneldiskussion och situationer som kan uppkomma i den personliga assistentens arbetsvardag. Vad säger LSS? Barnperspektivet kontra barnets perspektiv Scenarion och diskussioner Lagarna som ger rätt till personlig assistans Yrkesrollen Arbetsmiljö Ständig förbättring och god kvalitet Tystnadsplikt Kommunikation Etik och moral Simulerat scenario En dag som personlig assistent Kunskapstest Kurstid: Utbildningens längd är cirka två timmar och den genomförs på en dator med internetanslutning. Våra webbutbildningar Kurstid: Utbildningens längd är 30 minuter och den genomförs på en dator med internetanslutning. För att registrera dig som användare på webbutbildningarna, gå in på eller kontakta Humana Akademin. 4

5 Yrkesrollen personlig assistent - Grundutbildning (PA2) En innehållsrik endagsutbildning för nyanställda såväl som för erfarna personliga assistenter. Utbildningen berör yrkesrollen både teoretiskt och praktiskt och kan ses som en fördjupning av vår webbaserade introduktionsutbildning (PA1). Utbildarna har stor erfarenhet av området personlig assistans och är verksamma inom Humana. Lagarna som ger rätt till personlig assistans Yrkesroll och arbetsmiljö Kommunikation Tystnadsplikt Gruppdiskussioner kring förhållningssätt Kurstid: Yrkesrollen personlig assistent Bemötande och relationer (PA3) Denna endagsutbildning i Humana Akademins regi behandlar ämnen som kommunikation, bemötande och relationer i yrkesrollen personlig assistent. Under dagen ges praktiska råd för att skapa ett gott samarbete samt förebygga konflikter. Utbildningen kan fungera som en fördjupning av Yrkesrollen personlig assistent Grundutbildning (PA2) men går också bra att genomföra som fristående kurs. En professionell yrkesroll Kommunikation Bemötande och relationer Hantering av besvärliga beteenden och situationer Feedback/återkoppling Kurstid:

6 Arbetsledarutbildning (Endast för anställda och kunder i Humana) Vår arbetsledarutbildning på två dagar leds av utbildare från Humana med stor erfarenhet av personlig assistans. Den riktar sig till alla som arbetsleder personliga assistenter på plats i arbetsgruppen, oavsett om det är kunden själv, anhörig eller utomstående personliga assistenter. Lagstiftning Schemaläggning och bemanning Rekrytering och anställning Arbetsmiljö Ledarskap, kommunikation och förhållningssätt Kurstid: Dag 1: Dag 2: Ledarskap och kommunikation Fördjupningsutbildning för arbetsledare (Endast för anställda och kunder i Humana) Humana Akademin erbjuder en fördjupad endagsutbildning riktad till våra arbetsledare inom Humana. Utbildningen syftar till att ge en djupare förståelse och ökad kunskap om vad det innebär att ha en ledarroll. Under dagen ges konkreta verktyg för att underlätta balansgången mellan att vara ledare och medarbetare. Utbildningen ger även förutsättningar för att kommunicera och agera på ett lämpligt sätt i förhållande till både medarbetare och kund. NYHET! Arbetsledarrollen Kommunikation Ledarskap Övningar och diskussionsfrågor Kurstid:

7 Man kan helt klart ge kunden bättre assistans om man är bättre insatt i dennes handikapp och situation, samt att man bättre förstår vad som förväntas av en som personlig assistent. Sen är det alltid trevligt med ny kunskap, för ens egen del också. Deltagare våren 2012 Ökad kunskap om en specifik funktionsneder diagnos ger bättre personlig assistans! ans! sättning eller 7

8 Autism Grundutbildning (Steg 1) I samarbete med Gunilla Jarmar (AutismKunskap) erbjuder Humana Akademin en grundläggande endagsutbildning om autism. Gunilla är utbildare och handledare inom autismområdet samt förälder till ett barn med autism. Hon har gedigen utbildning inom autismspektrum och har tidigare suttit i styrelsen för RFA (Riksföreningen Autism). Utbildningen vänder sig till nyanställda personliga assistenter men också till den som vill veta mer om autism. Vad är autism? Perception och kognition Kommunikation Stress Beteende och beteendeproblematik Kurstid: Autism Fördjupningsutbildning (Steg 2) I samarbete med Gunilla Jarmar (AutismKunskap) som utbildat för Humana Akademins räkning under många år erbjuder vi en fördjupningsutbildning om autism. Endagsutbildningen syftar till att ge deltagaren fördjupade kunskaper. Den rekommenderas för den som tidigare genomgått vår grundläggande utbildning om autism (Steg 1) men är även lämplig för den som har tidigare kunskaper och erfarenheter om autism. Autism och lek Alternativ kommunikation Socialt samspel Kurstid: Multipel Skleros (MS) Ann Lindberg (HälsAnns Fysioterapi AB), utbildare med lång erfarenhet av rehabilitering för personer med neurologiska sjukdomar, håller för Humana Akademins räkning en endagsutbildning om MS riktad till personliga assistenter. Utbildningen vänder sig till den som är nyanställd personlig assistent men också till den som vill lära sig mer om MS. Sjukdomslära Vad är MS Orsaker och behandling Symptom och behandling Vad kan man göra för att lindra? Kurstid:

9 Beteendeförändring efter hjärnskada I samarbete med Gunnel Eriksson, legitimerad arbetsterapeut (Utbildning AB), erbjuder Humana Akademin en endagsutbildning om beteendeförändring vid hjärnskada. Gunnel har drygt 20 års erfarenhet av arbete inom neurologi, strokerehabilitering och traumatiska hjärnskador. Utbildningen ger kunskap om olika kognitiva svårigheter som kan uppstå vid hjärnskada. Utbildaren berör metoder för att se och förbättra kundens möjlighet att klara av aktiviteter och uppgifter. Dessutom tar utbildaren upp vikten av teamarbete runt personer med hjärnskada, samt vilket bemötande och stöd som kan behövas för att kompensera för nedsatta kognitiva förmågor. NYHET! Föreläsningens innehåll: Få kunskap och förståelse för kognitiva funktionsnedsättningar vid hjärnskada Att se möjligheter Stöd och bemötande Vikten av teamarbete Tecken som alternativt kommunikationssätt I samarbete med Tecknologen AB erbjuder Humana Akademin en endagsutbildning om tecken. Utbildningen riktar sig till personliga assistenter hos barn eller vuxna, vilka behöver tecken som ett alternativt kommunikationssätt. Innehållet syftar till att ge deltagaren grundläggande kunskap om hur man kan använda tecken i den dagliga kommunikationen. Under dagen får man dessutom lära sig cirka 100 vardagliga tecken. Efter genomförd utbildning får deltagaren tillgång till Tecknologens repetitionssidor på webben samt möjlighet att i efterhand ha dialog med kursledare för uppföljning. Kunskap och idéer om tecken Praktisk användning Uppföljning och repetition Kurstid: Kurstid:

10 Anmäl din personal till någon av våra utbildningar inom arbetsmiljö! NYHET! Arbetsmiljö Fördjupningsutbildning för arbetsledare (Endast för anställda i Humana) Denna endagsutbildning riktar sig till arbetsledare som har genomfört Humana Akademins arbetsledarutbildning och som kan ha som uppgift att utföra riskbedömning på arbetsstället. Utbildningen kommer att ge fördjupade kunskaper inom belastningsergonomi, risker förknippade med hot och våld samt hur en skyddsrond med riskbedömning genomförs. Utbildarna är arbetsmiljösamordnare på Humana och arbetar dagligen med arbetsmiljöfrågor. De är även diplomerade inom bättre arbetsmiljö (BAM). Lagar och föreskrifter Fysisk arbetsmiljö Psykosocial arbetsmiljö Skyddsrond Riskbedömning Kurstid:

11 Förflyttningsteknik Utbildningen genomförs i samarbete med Durewall Institutet, en av Sveriges största utbildare inom förflyttningsteknik. Målet med utbildningen är att lära sig att minska belastningen på sin kropp samtidigt som kunden ska uppleva en trygg och säker förflyttning. Under endagsutbildningen lär sig deltagaren att stödja, hjälpa och förflytta på ett enkelt, säkert och behagligt sätt. Utbildningen är praktiskt inriktad med övningar kring de förflyttningssituationer som den anställde har i sitt vardagliga arbete. Arbetsställningar - balans De viktigaste principerna i förflyttning Kroppshantering hur och var jag kan ta utan att skapa obehag Handkunskap skonsamma grepp Praktisk träning i förflyttningsmoment Kurstid: Hjärt- och lungräddning och första hjälpen Tillsammans med Röda Korset, Sveriges i särklass största utbildare inom livräddning, erbjuder Humana Akademin en utbildning i hjärt- och lungräddning och första hjälpen. Korta teoripass varvas med praktiska övningar under denna endagsutbildning. Förebyggande av olycksfall Medvetslöshet och hjärtstopp L-ABC (Livsfarligt läge, Andning, Blödning, Cirkulationssvikt) Kurstid: Bemötande vid svåra beteenden Hot och våld I samarbete med Arbetsteknik C Akterhall AB erbjuder vi en endagsutbildning för personliga assistenter om bemötande vid svåra beteenden. Utbildaren Conny Akterhall har sedan 1970-talet föreläst och handlett personal i syfte att stimulera till lösningar för en god arbetsmiljö. Utbildningen riktar sig till den som arbetar hos kund, vilken på grund av sin funktionsnedsättning är hotfull eller utåtagerande mot sin omgivning. Både verbal och fysisk aggressivitet berörs och deltagarna ges möjlighet att diskutera utifrån sina egna arbetssituationer. Beteendemönster och konsekvenser vid oro Revir Tanken och talet att skapa lugn och konstruktiv dialog Skydd undan aggressiva handlingar lugnande kroppsspråk Frigörande från grepp etik och värdighet Att ta positivt i andra Kurstid:

12 12 Önskas skräddarsydda utbildningar? Humana Akademin hjälper dig gärna!

13 Valet är ditt! Eftersom alla människor är olika och unika kan behovet av utbildning för assistenterna variera. Humana Akademin erbjuder skräddarsydda lösningar utifrån era önskemål. Alla utbildningar du läser om i vår katalog kan anpassas med hänsyn till individuella behov och situationer. Humana Akademin håller utbildningar i hela Sverige. Vi kommer gärna till er! Humana Akademin har ett stort kontaktnät gällande utbildningar och bistår självklart även med att söka efter andra relevanta utbildningar. Vill ni veta mer om hur vi på bästa sätt kan skapa eller anpassa utbildningar för just er, kontakta Humana Akademin på Brandskyddsutbildning För ökad trygghet och säkerhet ordnar Humana Akademin, i samarbete med bl.a. Brandskyddsföreningen och Räddningstjänsten, brandskyddsutbildningar. Utbildningen kan hållas i hemmet såväl som på brandstationen. Kursinnehållet påverkar man själv utifrån önskemål och kan se ut enligt nedan: Förebyggande brandskydd Risk Begränsad brand Praktiska övningar Handledning i barnets vardag lek, delaktighet och självkänsla I samarbete med Hab-o-lek erbjuder Humana Akademin en handledande utbildningsinsats för personliga assistenter som arbetar hos barn. Hab-o-lek består av ett team legitimerade sjukgymnaster. Handledningen syftar till att se barnets behov och att möjliggöra delaktighet i lek. Utbildarna ger råd och förslag gällande hjälpmedel, anpassning av utomhus- och inomhusmiljö för att främja lek, hälsa och utveckling hos barnet. Handledningen planeras i samråd med kunden. Lek och delaktighet, förutsättningar och möjligheter Barnets självkänsla och självständighet Att bemöta barnet Barnets inomhus- och utomhusmiljö Hjälpmedel Hälsomassage för personliga assistenter Humana Akademin kan anordna skräddarsydd massageutbildning i samarbete med Hälsomassage Vård & Omsorg. Utbildningen syftar till att ge assistenterna instruktioner i och kunskap om individuellt anpassad massage, utifrån kundens behov och funktionsnedsättning. Utbildningsinsatsen genomförs av två massageterapeuter i samarbete med legitimerad läkare. Taktil massage Nu finns möjlighet att skräddarsy en utbildning i taktil massage för dina assistenter. Taktil massage kan bidra till mindre stress, minskad oro, bättre sömn, förbättrad mag- och tarmfunktion samt även viss smärtlindring. Etik och bemötande är viktiga delar i metoden som bygger på lyhördhet för kundens behov. Humana Akademin har samarbete med olika diplomerade massörer inom den taktila metoden. NYHET! 13

14 Information och anmälan Allmän information om Humana Akademins utbildningar I samtliga heldagsutbildningar ingår utbildningsmaterial, lunch och fika. Diplom delas ut efter utbildningsdagen. Kurskostnaden för personliga assistenter hos Humana Assistans AB inhämtas från respektive kunds assistansekonomi, ingen moms tillkommer. För övriga skickas en faktura avseende kurskostnad och moms. Anmälan till utbildningarna är bindande men kan vid förhinder överlåtas till annan person. I mån av plats tar vi emot anmälningar efter sista anmälningsdag. Anmälan till 299 Humana 00 Akademins Du kan lämna anmälningar till utbildningarna på följande sätt: V Vid anmälan, uppge följande: Aktuell K utbildning, ort och datum som anmälan avser V Kontaktuppgifter K för deltagaren Kontaktuppgifter K för kunden i Humana Assistans AB (uppge kundnummer och/eller namn) Vid fakturering vänligen uppge fakturamottagare, kontaktuppgifter och organisationsnummer/personnummer K Varmt välkomna med anmälningar till Humana Akademins utbildningar! 14 Huvudkontor: Box 184, Örebro Hemsida:

15 Utbildningskalender Utbildningar om yrkesrollen personlig assistent Utbildning Yrkesrollen personlig assistent - Grundutbildning (PA2) Yrkesrollen personlig assistent - Bemötande och relationer (PA3) Arbetsledarutbildning Pris deltagare Humana kr kr Kostnadsfri Pris övriga kr + moms kr + moms Ej till extern försäljning Ort Kursdatum Anmäl senast Kursdatum Anmäl senast Kursdatum Anmäl senast Falun 16 okt 17 sep Göteborg 24 okt 24 sep 27 nov 29 okt sep 16 aug Kalmar 30 okt 1 okt Luleå 23 okt 24 sep Malmö 31 okt 2 okt 29 nov 29 okt 9-10 okt 10 sep Skövde 23 okt 24 sep Stockholm 30 okt 1 okt 22 nov 22 okt sep 9 aug Sundsvall 18 okt 18 sep Umeå 25 okt 25 sep 28 nov 29 okt 2-3 okt 10 sep Örebro 17 okt 17 sep 20 nov 19 okt sep 16 aug Utbildning Pris deltagare Humana Arbetsledarutbildning fördjupning kr Ort Kursdatum Anmäl senast Göteborg 13 nov 12 okt Stockholm 4 dec 5 nov Paketpris Webbutbildningar Pris deltagare Humana Introduktionsutbildning (PA 1) Kostnadsfri Personlig assistans för barn (PA1:2)* Kostnadsfri Webbutbildningar PA 1+1: kr +moms Pris övriga kr + moms 390 kr + moms Utbildningar om specifika diagnoser och funktionsnedsättningar Utbildning Autism Grundutbildning (Steg 1) Autism Fördjupningsutbildning (Steg 2) Multipel Skleros (MS) Pris deltagare Humana kr kr kr Pris övriga 2090 kr + moms 2090 kr + moms 2090 kr + moms Ort Kursdatum Anmäl senast Kursdatum Anmäl senast Kursdatum Anmäl senast Riv ut och spara! Göteborg Malmö Stockholm Umeå 18 okt 24 okt 9 okt 18 sep 24 sep 10 sep 21 nov 13 nov 6 nov 22 okt 12 okt 4 okt 7 nov 17 okt 25 sep 4 okt 17 sep 23 aug 15

16 Utbildningar om specifika diagnoser och funktionsnedsättningar forts. Utbildning Pris deltagare Humana Pris övriga Beteendeförändring efter hjärnskada kr kr + moms Tecken som alternativt kommunikationssätt kr kr + moms Ort Göteborg Stockholm Örebro Kursdatum Anmäl senast Kursdatum Anmäl senast 6 dec 4 okt 1 nov 1 6 nov 4 sep 1 okt 10 dec 10 okt Utbildningar för en bättre arbetsmiljö 4 okt Förflyttningsteknik Utbildning Hjärt- och lungräddning och första hjälpen Bemötande vid svåra beteenden Hot och våld Pris deltagare Humana kr kr kr Pris övriga kr + moms kr + moms kr + moms Ort Göteborg Malmö Stockholm Umeå Örebro Utbildning Pris deltagare Humana Ort Göteborg Malmö Stockholm Umeå Örebro Kursdatum Anmäl senast Kursdatum Anmäl senast Kursdatum Anmäl senast 15 nov 13 nov 1 nov 21 nov 14 nov 15 okt 12 okt 1 okt 22 okt 15 okt 2 nov 3 okt 7 Arbetsmiljö okt Fördjupningsutbildning för arbetsledare 1 51 okt 290 kr 1 Kursdatum Anmäl senast 8 nov3 okt 7 okt 3 sep 1 16 okt 1 17 sep 7 nov 7 nov 5 okt 13 nov 26 sep 12 okt 27 aug 26 sep 26 sep 27 sep 25 sep 6 okt25 sep 6 okt 2 23 aug 23 aug 27 aug 23 aug 23 aug 23 nov 20 nov 29 nov 11 dec 28 nov 6 okt 2 1 nov 1 23 okt 19 okt 29 okt 9 nov 25 okt Skräddarsydda och anpassade utbildningar Utbildning Valfria utbildningar i katalogen Brandskyddsutbildning Lekande lätt - Barnets självständighet och delaktighet Hälsomassage och Taktil massage Pris För mer information och prisuppgifter kontakta Humana Akademin. Anmälan till Humana Akademins Du kan lämna anmälningar till utbildningarna på följande sätt: V K Huvudkontor: Box 184, Örebro Riv ut och spara!

Humana. akademin. Öppna utbildningar inom personlig assistans

Humana. akademin. Öppna utbildningar inom personlig assistans Humana akademin Öppna utbildningar inom personlig assistans Hösten 2011 Ökad kunskap leder till högre livskvalitet Humana akademin är en del av Humana. Vi är specialister på utbildningar inom personlig

Läs mer

Humana. akademin. Innehåller många nyheter! Utbildningar inom personlig assistans våren 2011

Humana. akademin. Innehåller många nyheter! Utbildningar inom personlig assistans våren 2011 Humana akademin Utbildningar inom personlig assistans våren 2011 Innehåller många nyheter! Vi ser människor Vår syn på personlig assistans är enkel; alla har rätt till ett bra liv. Vi arbetar med människor

Läs mer

Utbildningar hösten 2013

Utbildningar hösten 2013 Utbildningar hösten 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/11, Göteborg 17/9 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 15/10, Göteborg 1/10 KONDUKTIV PEDAGOGIK 1...6

Läs mer

Utbildningar våren 2014

Utbildningar våren 2014 Utbildningar våren 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/2 & 14/5, Göteborg 26/3 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 10/4, Göteborg 15/4 KONDUKTIV PEDAGOGIK

Läs mer

Utbildningsprogram 2015

Utbildningsprogram 2015 Utbildningsprogram 2015 - KUNSKAP ÄR ALDRIG TUNG ATT BÄRA - A-Assistans anordnar varje år utbildningar i syfte att stärka de anställda i sina yrkesroller. PERSONLIG ASSISTANS FÖR BARN Den 1 januari 2011

Läs mer

Det bästa av två världar - Personlig assistans och konduktiv pedagogik

Det bästa av två världar - Personlig assistans och konduktiv pedagogik Kurskatalog VT 2013 Välkommen till vårens utbildningar 2013 Du som är anställd hos Move & Walk Assistans har ett ansvarsfullt och varierat arbete. Vi försöker hela tiden uppdatera oss med kurser som vi

Läs mer

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3...

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3... Kurskatalog Hösten 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Assistentutbildning...3 Arbetsledarutbildning...4 Konduktiv pedagogik 1...5 Konduktiv pedagogik 2...6 Konduktiv pedagogik 3...7 Grundkurs i kommunikation och

Läs mer

Utbildningsprogram 2013

Utbildningsprogram 2013 Utbildningsprogram 2013 - KUNSKAP ÄR ALDRIG TUNG ATT BÄRA - A-Assistans anordnar varje år utbildningar i syfte att stärka de anställda i sina yrkesroller. GRUNDKURS - PERSONLIG ASSISTANS Vår grundläggande

Läs mer

Det bästa av två världar - Personlig assistans och konduktiv pedagogik

Det bästa av två världar - Personlig assistans och konduktiv pedagogik Kurskatalog HT 2012 Välkommen till höstens utbildningar 2012 Du som är anställd hos Move & Walk Assistans har ett ansvarsfullt och varierat arbete. Vi försöker hela tiden uppdatera oss med kurser som vi

Läs mer

Kurskatalog Hösten 2015

Kurskatalog Hösten 2015 Kurskatalog Hösten 2015 Välkommen på kurs i höst! I broschyren hittar du kurser med olika innehåll för dig och dina assistenter, lägg fram katalogen så alla får ta utbud av innehållet. Du anmäler ditt

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2014

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2014 UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 3 INTRODUKTION - dagtid Sid 4 INTRODUKTION - kvällstid Sid 5 LSS OCH YRKESROLLEN Sid 6 Sid 7 ARBETSMILJÖ FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER BRANDSKYDD Sid

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2015

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2015 UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12-13 Sid 14 Sid 15 Sid 16 Sid 17 Sid 18-19 UTBILDNINGAR 2015 ÅRSPLAN INTRODUKTION LSS

Läs mer

När hemmet blir en arbetsplats

När hemmet blir en arbetsplats Furuboda ligger nära havet, på Skånes ostkust. Vår vision är självständiga ansvarstagande människor i ett öppet tillgängligt samhälle. Och det kämpar vi När hemmet blir en arbetsplats Inspirations föreläsningar!

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Hjärt och lungräddning samt grundläggande utbildning i brandskydd.

Hjärt och lungräddning samt grundläggande utbildning i brandskydd. Obligatorisk Furuboda ligger nära havet, på Skånes ostkust. Vår vision är självständiga HLR och Brand Hjärt och lungräddning samt grundläggande utbildning i brandskydd. Är Innehåll: du intresserad av natur

Läs mer

utbildningskatalog HT2015

utbildningskatalog HT2015 utbildningskatalog HT2015 1 anmäl dig Flytt & Nytt! på www.gil.se Nu har vi flyttat in i nya, större lokaler på Mölndalsvägen 30B! Med fler och större rum för utbildning är vi glada över att kunna erbjuda

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

Kursmodulens titel: Yrkesrollen - Rollen/Uppdraget Nivå: 1 OCN-poäng: 1. Läranderesultat Deltagaren ska kunna:

Kursmodulens titel: Yrkesrollen - Rollen/Uppdraget Nivå: 1 OCN-poäng: 1. Läranderesultat Deltagaren ska kunna: Kursmodulens titel: Yrkesrollen - Rollen/Uppdraget Nivå: 1 1. Förstå uppdraget utifrån beslut. 1.1 Känna till basala behov. 1.2 Identifiera brukarens behov utifrån givna förutsättningar. 1.3 Identifiera

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

HLR och Brand. Grundläggande utbildning i brandskydd samt Hjärt- och lungräddning. Innehåll:

HLR och Brand. Grundläggande utbildning i brandskydd samt Hjärt- och lungräddning. Innehåll: HLR och Brand Grundläggande utbildning i brandskydd samt Hjärt- och lungräddning Grundläggande brandskydd: Var uppstår brand? Brandförloppet. Vad händer? Val av släckutrustning. Hur kan man förebygga?

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

DET HÄR ÄR VI. Temadagar 2015 LÄR DIG MER OM. Extrem fetma Positionering Upp och stå. Kurser 2015 WWW.HMCGOTEBORG.SE

DET HÄR ÄR VI. Temadagar 2015 LÄR DIG MER OM. Extrem fetma Positionering Upp och stå. Kurser 2015 WWW.HMCGOTEBORG.SE DET HÄR ÄR VI Temadagar 2015 LÄR DIG MER OM Extrem fetma Positionering Upp och stå Kurser 2015 WWW.HMCGOTEBORG.SE 1 OM OSS Gemensamt för våra kurser Utbildningslokal Kurserna varvar teori och praktiska

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Våren 2011 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-KURS OM AUTISM 2. PÅ SPÅRET - FÖRDJUPAD BAS-KURS 3. KOMMUNIKATION I

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Hösten 2014 LindgrenHelde KOMMUNIKATION KURSÖVERSIKT Hösten 2014 KURSDATUM Förbättra din kommunikation - och höja trivseln på jobbet! Välkommen att inspireras till

Läs mer

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST Kurskatalog 2008 Höst TULL-KUST INLEDANDE ORD Denna kurskatalog omfattar de kurser som TCOs fackliga Akademi erbjuder under hösten 2008. Det är viktigt att ni ser över vilket behov ni har i ert fackliga

Läs mer

Om personlig assistans för barn

Om personlig assistans för barn Om personlig assistans för barn l A lntressegruppen FÖR ASSlSTANSBERÄTTlGADE Information från Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) Intressegruppen för Assistansberättigade Intressegruppen för

Läs mer

Att arbeta som personlig assistent

Att arbeta som personlig assistent 2012-10-09 12/89 Socialnämnden (motsv) Assistansföretag Att arbeta som personlig assistent BAKGRUND/ SYFTE I arbetet som personlig assistent uppstår många olika frågor som handlar om mitt förhållningssätt

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Genom IfA kan en verksamhet ansöka om IfA-godkännande.

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad KUNSKAP FRAMGÅNG Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad Kursutbud 2014 - Vi ska vara Sveriges bästa företag inom mediaförsäljning Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Att få er att

Läs mer

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning Personlig assistans utan vinstintresse utbildning 2015 1 vt Viktig info HEJ! Jag skulle vilja börja med att säga tack! Tack alla arbetsledare, assistenter samt anställda på GILkontoret och tack alla externa

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG GIL Akademin 2012

UTBILDNINGSKATALOG GIL Akademin 2012 UTBILDNINGSKATALOG GIL Akademin 2012 Några ord om GIL:s utbildningar Vad kännetecknar en bra utbildning? Hur många deltagare det är som har gått utbildningen? Hur dyr utbildningen är? Hur erfarna och kompetenta

Läs mer

Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag

Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag 2013-02-08 13/23 Socialnämnden (motsv) Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag OBS! Två viktiga ämnen på en dag Förmiddag Eftermiddag BAKGRUND/ SYFTE Det svåra samtalet

Läs mer

Tolka och förstå små barn

Tolka och förstå små barn 2013-06-24 13/59 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Tolka och förstå små barn BAKGRUND/ SYFTE Den här kursen vänder

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Frösundas fototävling.

Frösundas fototävling. > VD har ordet: Ett viktigt steg mot ett kundfokuserat Frösunda > Välkommen Mjölby! > Från personlig assistent till verksamhetschef Det här fotot av Maria Wahlgren är en av tre vinnare i Frösundas fototävling.

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Hälsan & Arbetslivet

Hälsan & Arbetslivet Hälsan & Arbetslivet Lust i arbetet Arbetslust är en kraft som stimulerar till effektivitet, utveckling och lönsamhet. Den genererar mervärde för organisationen och bidrar till hälsa för individen. Det

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden med patienter och anhöriga Så får du teamarbetet

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet i

Tillgänglighet och delaktighet i Socialdemokraterna i Värmdö Värmdö 2010 Tillgänglighet och delaktighet i Värmdö Socialdemokraternas program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning i Värmdö 2010-2014 2

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010

Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Studiehandledningen omfattar åtta studieenheter. Dessa

Läs mer

Att arbeta som personlig assistent Vem är det som bestämmer? Vad ska jag egentligen göra?

Att arbeta som personlig assistent Vem är det som bestämmer? Vad ska jag egentligen göra? 2013-01-18 13/22 Socialnämnden (motsv) Assistansföretag Att arbeta som personlig assistent Vem är det som bestämmer? Vad ska jag egentligen göra? BAKGRUND/ SYFTE I arbetet som personlig assistent uppstår

Läs mer

Personlig assistans för att leva det liv du vill

Personlig assistans för att leva det liv du vill Personlig assistans för att leva det liv du vill Välkommen till STIL! Hos oss är det du och ditt liv som står i centrum. I den här foldern kan du läsa mer om vad vi kan erbjuda dig och varför du ska välja

Läs mer

Kurser för dig som är förtroendevald 2014

Kurser för dig som är förtroendevald 2014 Kurser för dig som är förtroendevald 2014 Till dig som är fackligt förtroendevald Byggnads har ett stort kursprogram för dig som blivit utsedd till lagbas, skyddsombud och MB/FFM. I den här broschyren

Läs mer

Uppdragsföreläsningar

Uppdragsföreläsningar Barn som väcker funderingar i förskolan Målgrupp Personal och föräldrar till barn i förskoleåldern. Rektorer för förskoleverksamhet. Personal inom BVC. Föreläsare Ulrika Aspeflo, leg. logoped Pris/Information

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

SSG ACADEMY. SSG Säkerhetsseminarium, Örebro, 2013-11-05. Caroline Nilsson

SSG ACADEMY. SSG Säkerhetsseminarium, Örebro, 2013-11-05. Caroline Nilsson SSG ACADEMY SSG Säkerhetsseminarium, Örebro, 2013-11-05 Caroline Nilsson SSG ACADEMY 2 SSG ACADEMY Utbildningar inom teknik & underhåll, inköp, arbetsmiljö & säkerhet och miljö Framtagna och utvecklas

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum!

Välkommen till Rehabcentrum! Välkommen till Rehabcentrum! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder dig aktiv

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

Sundsvalls kommun Maria Holknekt, Verksamhetsutvecklare, Stöd och Omsorg

Sundsvalls kommun Maria Holknekt, Verksamhetsutvecklare, Stöd och Omsorg * Sundsvalls kommun Maria Holknekt, Verksamhetsutvecklare, Stöd och Omsorg *Utbildning Kognitiva funktionsnedsättningar och Tydliggörande pedagogik *Skattning av självständighet *Genomförandeplan *Brukarenkäter

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering för nackskadade (WAD)

Arbetslivsinriktad rehabilitering för nackskadade (WAD) Arbetslivsinriktad rehabilitering för nackskadade (WAD) Arbetslivsinriktad rehabilitering för nackskadade (WAD) Sedan 1990 talets början har Mälargården mottagit nackskadade för rehabilitering och har

Läs mer

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stroke 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stroke Fördjupa dig inom neglekt, apraxi och afasi Vad omfattar dolda funktionshinder och hur kan

Läs mer

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde.

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde. Bergenmodellen Vårt sätt att förebygga och bemöta hot och våld på psykiatriska vårdavdelningar i Stockholms läns sjukvårdsområde. Innehåll Det här är Bergenmodellen... 5 Hot och våld på psykiatriska avdelningar...

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER HÖSTEN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Barnverket 2014-03-14 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-03-04 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör enheten för region öst arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen!

Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen! Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet. Habiliteringen Halland

Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet. Habiliteringen Halland Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet Habiliteringen Halland Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning SOSFS (S) Allmänna råd Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN Paraplyet Innehållsförteckning 1. Aladdin 2. Barnkraft 3. Skilda Världar 4. Komet 5. Anhörigstödet 6. Gapet 7. Öppenvårdsgrupper 8. Egna anteckningar 9. Kontaktuppgifter

Läs mer

Kurser inom områdena demens och anhörigstöd vid Geriatriska kliniken och Kunskapscentrum för geriatrik, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Kurser inom områdena demens och anhörigstöd vid Geriatriska kliniken och Kunskapscentrum för geriatrik, Skånes universitetssjukhus, Malmö Kurser inom områdena demens och anhörigstöd vid Geriatriska kliniken och Kunskapscentrum för geriatrik, Skånes universitetssjukhus, Malmö Höstterminen 2015 Höstterminen 2016 Hej! I din hand har du ett

Läs mer

Två utbildningsdagar för dig som arbetar som personlig assistent

Två utbildningsdagar för dig som arbetar som personlig assistent 2014-02-07 14/32 14/33 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) Assistansföretag Två utbildningsdagar för dig som arbetar som personlig assistent

Läs mer

Organisera assistansen

Organisera assistansen Organisera assistansen Roller och ansvarsområden Sedan assistansreformen genomfördes har den personliga assistansen präglats av en mycket hög uppskattning bland de assistansberättigade. Allt tyder också

Läs mer

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 PLUS Kursöversikt är till för dig och ger en snabb överblick av våra utbildningar. Välkommen till PLUS Utbildning som 2015 firar 30 år som företag! PLUS arbetar sedan 1985 med kompetensutveckling

Läs mer

Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet

Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet Vill du bli bättre på att förstå och hantera mellanmänskliga friktioner och konflikter på arbetsplatsen? Förbättra din förmåga att förebygga konflikter?

Läs mer

Kurser för dig som är förtroendevald 2015

Kurser för dig som är förtroendevald 2015 Kurser för dig som är förtroendevald 2015 Till dig som är fackligt förtroendevald Byggnads har ett stort kursprogram för dig som blivit utsedd till lagbas, skyddsombud och MB/FFM. I den här broschyren

Läs mer

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

APL-matris personlig assistent/stödassistent Elev:

APL-matris personlig assistent/stödassistent Elev: Pedagogisk kompetens Handledarens kommentar: visar vilja att orientera sig om verksamheten Eleven följer sin handledare och visar intresse för alla arbetsuppgifter. uppvisar ett lämpligt och ansvarsfullt

Läs mer

Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015

Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015 Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015 BSU Brandskyddsutbildning En grundläggande brandsäkerhetsutbildning som riktar sig till den som inte har någon utbildning

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum!

Välkommen till Rehabcentrum! Välkommen till Rehabcentrum! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder dig aktiv

Läs mer

anhörigstöd Höst 2015

anhörigstöd Höst 2015 anhörigstöd Höst 2015 Stöd från vård- och omsorgsförvaltningen För dig som tar hand om en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Vad är anhörigstöd? Vårdar du en partner

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010 Kompetensutveckling på För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010 Hej och varmt välkomna till! Vi hoppas och tror att denna föreläsningsserie ska upplevas som mycket givande för dig och dina kollegor.

Läs mer

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25 Kursens namn: Etik och moral Yh-poäng: 25 Innehåll Etik / moral Bemötande, Förhållningssätt Livsåskådning Religion, etnicitet, kultur, tradition Kommunikation Salutogent förhållningssätt Offentlighet/

Läs mer

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT DET HÄR ÄR FRÖSUNDA Omsorg om varje individ: Vi arbetar för att ge omsorg för ett bättre liv högsta möjliga livskvalitet. Vi får förtroende för att vi tar ansvar.

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

IfA-godkännande OP Assistans 2014

IfA-godkännande OP Assistans 2014 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q. Får du stöd med att fylla i enkäten? Frågorna i enkäten vänder sig till dig som assistansberättigad. Om du behöver någon annans stöd för att svara på dem så svarar du

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm Inledning Sedan 2011

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA HABILITERINGSPROGRAM för barn och ungdomar med Asperger syndrom Information till föräldrar www.ltdalarna.se/hab Barn- och ungdomshabiliteringen i Dalarna.. ger

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Våren 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! Gå en utbildning! På våra kurser får du båda nya kunskaper,

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg Inledning Sedan 2011 krävs

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Kurser 2014 kompetensutveckling inom den sociala barn och ungdomsvården

Kurser 2014 kompetensutveckling inom den sociala barn och ungdomsvården Kurser 2014 kompetensutveckling inom den sociala barn och ungdomsvården Ni ges nu möjlighet att anmäla er till fyra olika kurser. Anmälan är bindande och kan överlåtas till annan person. Max antal platser

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Utbildningspaket 2014

Utbildningspaket 2014 Utbildningspaket 2014 Utbildningarna vänder sig till yrkesverksamma inom kommun och landsting som i sin yrkesroll träffar föräldrar med kognitiva svårigheter eller deras barn. Det kan vara yrkesverksamma

Läs mer