Studiehandledningen består av följande sex (6) studieenheter: 1. Begrepp inom rehabilitering och habilitering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiehandledningen består av följande sex (6) studieenheter: 1. Begrepp inom rehabilitering och habilitering"

Transkript

1

2 Studiehandledning till Rehabilitering och habilitering av Stefan Caplan och Hannu Sparre, Andra upplagan, andra tryckningen, Bonnier Utbildning Best.nr Denna studiehandledning omfattar sex studieenheter och utgår från målen som är kopplade till kapitlen för den valbara kursen Rehabilitering/Habilitering. Studiehandledningen hjälper den studerande och läraren att arbeta med kursmålen genom förslag till varierande uppgifter. Mål för kursen rehabilitering och habilitering finns på sidan 154 i boken. I varje studieenhet behandlas: - -, som ger en läshandledning till kapitlen -, med hänvisning till studieuppgifterna -, som beskriver övningsuppgifter, och hur de kan redovisas. Studiehandledningen består av följande sex (6) studieenheter: 1. Begrepp inom rehabilitering och habilitering 2. Verksamheter inom rehabilitering och habilitering 3. Förståelse och kommunikation i rehabilitering och habilitering 4. Planering och dokumentation 5. Samspel och möte inom rehabilitering och habilitering 6. Lagstiftning inom området Kursplan för Rehabilitering och habilitering, SOMS1203, 100 poäng Inrättad SKOLFS: 2000:110 Mål Mål för kursen Kursen skall ge fördjupad kunskap om rehabilitering och habilitering av människor i behov av vård och omsorg. Kursen skall även ge kunskap om hjälpmedel som används i rehabiliterande och habiliterande syfte och ge erfarenhet av verksamheter som stödjer och utvecklar människors möjlighet till ett meningsfullt liv. 1

3 Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs Eleven skall ha kunskap om begreppen rehabilitering och habilitering kunna uppfatta och förstå samt kommunicera med människor som har behov av rehabilitering och habilitering kunna medverka i verksamheter som syftar till att upprätthålla och utveckla människors fysiska, psykiska och sociala förmåga samt möjlighet till meningsfullt arbete kunna medverka i planering samt rapportering och dokumentation av omsorgsarbete ha kunskap om hur omgivningen tillsammans med närstående och vårdare samspelar med den enskilda människans handlingsutrymme ha kunskap om aktuell och relevant lagstiftning inom området. Betygskriterier Kriterier för betyget Godkänt Eleven beskriver rehabilitering och habilitering. Eleven medverkar med visst stöd i verksamhet som stödjer och utvecklar människans möjlighet till ett meningsfullt liv i rehabiliterings och habiliteringsverksamheter. Eleven uppmärksammar etiska frågeställningar i olika vård och omsorgssituationer. Eleven redovisar och ger exempel på för området rådande lagstiftning och föreskrifter. Eleven redovisar, handhar och underhåller hjälpmedel samt beskriver samspel mellan människa, miljö och teknik. Kriterier för betyget Väl godkänt Eleven reflekterar över och bedömer människans behov av stöd och hjälp. Eleven utför på egen hand och tillsammans med andra rehabiliterings- och habiliteringsåtgärder och begär vid behov adekvat stöd och hjälp. Eleven rapporterar och dokumenterar med visst stöd rehabiliterings- och habiliteringsåtgärder. Kriterier för betyget Mycket väl godkänt Eleven knyter samman kunskap om och egen erfarenhet av rehabilitering och habilitering. Eleven föreslår och prövar insatser som stödjer och utvecklar människans möjligheter till ett meningsfullt liv. Eleven ger exempel på och diskuterar samband mellan samhällsutveckling och rehabilitering och habilitering. Studiehandledningen får kopieras. 2

4 För mer information kontakta: Anja Aronsson Tel Barbro Modin - Svensson Tel Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, Stockholm Hemsida: E-post: Order/Läromedelsinformation Telefon Telefax

5 Studieenhet 1 Begrepp inom rehabilitering och habilitering Kapitel 1 och 2 Rehabilitering Habilitering Funktionsnedsättning Coping 1. Förklara nyckelorden med egna ord utifrån kapitel 1 och 2 i boken. 2. Utgå från modellen på sidan 13 i boken. Beskriv hur du genom olika rehabiliterings- eller habiliteringsinsatser kan hjälpa och stödja brukaren till ett ökat välbefinnande. 3 Beskriv en situation där coping ingår. Gör studieuppgifterna 1 och 2 på sidan 15 i boken. Se filmen Gilbert Grape av Lasse Hallström. Sammafatta dina reflektioner på en A4-sida. Använd samtliga nyckelord. 4

6 Studieenhet 2 Verksamheter inom rehabilitering och habilitering Kapitel 1, 2, 3, 4, 5 och 9 Medicinsk rehabilitering Social rehabilitering Psykiatrisk rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering Hjälpmedel Vårdkedja Boendeformer Personligt stöd Daglig verksamhet Fritidsverksamhet 1. Sök nyckelorden i boken och beskriv dem med egna ord. 2. Läs fallbeskrivningarna om Stina och Astrid på sidorna 11 och 19 i boken. Reflektera över skillnaden mellan rehabilitering och habilitering utifrån fallbeskrivningarna. Gör studieuppgifterna 2 och 4 på sidan 31 i boken. 1. Gör studiebesök inom verksamheter där rehabilitering och habilitering ingår. Beskriv dina upplevelser av studiebesöket/studiebesöken. 2. Gör en inventering av vilka olika personalkategorier en person med funktionsnedsättning möter i sin vardag. Intervjua en person från någon av personalkategorierna om hans eller hennes arbete. Gruppuppgift Studera bilderna på sidorna 24 och 30 i boken. Analysera bilderna och beskriv utifrån rehabilitering och habilitering. Alternativ uppgift Arbeta i grupp och gör en posterutställning. Beskriv olika verksamheter inom rehabilitering och habilitering. 5

7 Studieenhet 3 Förståelse och kommunikation inom rehabilitering och habilitering Kapitel 2, 3, 4, 5 och 6. Verbal/ickeverbal kommunikation Begreppsbildning Bildspråk Symbolspråk 1. Förklara nyckelorden utifrån texten i de föreslagna kapitlen. 2. Läs fallbeskrivningen om familjen Persson på sidan 27 i boken. Reflektera över hur informationen om Fredriks diagnos och hans behov kan ges på ett bra sätt till föräldrarna. Gör studieuppgifterna 2, 3 och 6 på sidan 98 i boken. 1. Gör en informationsfolder om olika kommunikationshinder och hur man bemöter en person med dessa funktionsnedsättningar. Foldern ska vända sig till föräldrarna Ulla och Per i fallbeskrivningen på sidan 67 i boken. 2. Bjud in eller gör ett besök hos en logoped och ta reda på vilka arbetsuppgifter hon/han har. 6

8 Studieenhet 4 Planering och dokumentation Kapitel 1, 3, 4 och 5 Vårdplan Vårdplanering Habiliteringsplan Rehabiliteringsplan Vårdkedja VIPS ADL Åtgärdsprogram 1. Sök i boken, i annan litteratur eller på nätet förklaringar till ovanstående nyckelord. Skriv ner dina svar. 2. Läs fallbeskrivningen om Emma på sidan 55 i boken. Gör en vårdplan för henne där du har med sökord utifrån VIPS-modellen. 3. Gör ett förslag på en rehabiliteringsplan för Emmas fortsatta yrkesliv. Läs fallbeskrivningen om Johanna på sidan 122 i boken. Gör studieuppgift 4 på sidan 126 i boken. 1. Gruppuppgift: Vårdplan Gör ett rollspel där följande roller ingår: Undersköterska, vårdbiträde, sjuksköterska, patient och anhörig. Samla information kring patienten för ert arbete med vårdplanen. Använd sökorden från VIPS-modellen. Dokumentera de data ni fått kring patienten och gör sedan en vårdplan. 2. Ta reda på lagstiftning om dokumentation och rapportering. Redovisa skriftligt eller muntligt för dina studiekamrater. 7

9 Studieenhet 5 Samspel och möte inom rehabilitering och habilitering Kapitel 3, 4, 5, 6, 8 och 9 Samspel Möte Problemlösning Bemötande Förhållningssätt Krisreaktion 1. Sök i boken, i annan litteratur eller på nätet förklaringar till ovanstående ord och beskriv dessa. 2. Läs fallbeskrivningen om familjen Persson på sidan 27 i boken. Reflektera över ditt bemötande av föräldrarna som fått beskedet om Fredriks diagnos. Motivera hur du har tänkt. 3. Hur förbereder du dig inför ditt första möte med Fredrik för att underlätta samspelet mellan er? 1. Läs fallbeskrivningen om Arvid på sidan 40 i boken. Gör studieuppgift 7 på sidan Läs fallbeskrivningen om Jonas på sidan 67 i boken. Gör studieuppgift 3 på sidan 84. Gruppuppgift: Tänk på en situation där det uppstått en konflikt mellan personal och anhörig eller närstående. Beskriv hur ni löste konflikten och hur ni kunde ha förhindrat den. Redovisa skriftligt eller som ett rollspel. 8

10 Studieenhet 6 Lagstiftning inom rehabilitering och habilitering Kapitel 1, 3 och 6 HSL SoL LSS LASS AML Rättighetslag Skyldighetslag Styrdokument Beslut Överklagande Sök i boken, i annan litteratur eller på nätet förklaringar på ovanstående ord. Gör studieuppgifterna 3 och 4 på sidan 15 i boken. Studera kapitel 6 som beskriver hjälpmedel. Enligt vilka lagar har brukaren rätt att få hjälpmedel? Vilka personer har rätt att skriva ut hjälpmedel till brukaren? Ta reda på vilka hjälpmedel som finns för personer med - intellektuell - psykisk - neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Redogör för hur en brukare ska göra när han vill överklaga ett beslut enligt SoL, LSS eller LASS? Ta kontakt med en handläggare inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning eller äldreomsorgen i din kommun och fråga hur man överklagar beslut enligt SoL och LSS. 9

Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010

Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Studiehandledningen omfattar åtta studieenheter. Dessa

Läs mer

Börja först med att få en översikt över de kapitel som ingår i varje studieenhet. Till exempel förekommer kapitel 2 och 3 i flera studieenheter.

Börja först med att få en översikt över de kapitel som ingår i varje studieenhet. Till exempel förekommer kapitel 2 och 3 i flera studieenheter. Studiehandledning till Social Omsorg Andra upplagan Författare: Anita Kangas Fyhr Bonnier Utbildning 2009. Studiehandledningen omfattar tio studieenheter. De utgår från målet för kursen Social Omsorg 150

Läs mer

Vård- och omsorgsarbete Bonnier Utbildning 2008

Vård- och omsorgsarbete Bonnier Utbildning 2008 Vård- och omsorgsarbete Bonnier Utbildning 2008 Författare: Monica Imborn, Britta Åsbrink Best.nr. 622-8187-8 Studiehandledningen omfattar 20 studieenheter. Dessa utgår från målen i kursen Vård- och omsorgsarbete.

Läs mer

Studieuppgifterna kan göras både individuellt och i grupp. Innan du gör studieuppgifterna läs igenom det aktuella kapitlet.

Studieuppgifterna kan göras både individuellt och i grupp. Innan du gör studieuppgifterna läs igenom det aktuella kapitlet. Studiehandledning till Vård- och omsorgsarbete 2, Sanoma Utbildning 2012 Författare: Monica Imborn och Britta Åsbrink Studiehandledningen omfattar 18 kapitel och är skriven för GY 2011. Kapitlen utgår

Läs mer

Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention

Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention En standard för barnperspektiv, utarbetad av Habilitering & Hälsa, Västra Götalandsregionen i samarbete med NOBAB Habilitering & Hälsa i Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Arbetsplatsförlagd utbildning

Arbetsplatsförlagd utbildning Projektledare Marie Hertin Maj Berg Copyright: Lidingö stad och Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum. Ändringar i materialet får endast göras efter författarnas medgivande. Foto: Lars Bergström Arbetsplatsförlagd

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Studiehandledning till. Hemsjukvård, Sanoma Utbildning. Författare: Elisabeth Levy. Kapitel 1. Hemsjukvård framtidens vårdform

Studiehandledning till. Hemsjukvård, Sanoma Utbildning. Författare: Elisabeth Levy. Kapitel 1. Hemsjukvård framtidens vårdform Studiehandledning till Hemsjukvård, Sanoma Utbildning Kapitel 1. Hemsjukvård framtidens vårdform 1. Vad heter personen som är MAS i din hemkommun? 2. Vad ingår i MAS huvudsakliga arbetsuppgifter? 3. Beskriv

Läs mer

Studiehandledning till Pedagogiskt ledarskap. Författare: Anna-Karin Axelsson, Agneta Blohm

Studiehandledning till Pedagogiskt ledarskap. Författare: Anna-Karin Axelsson, Agneta Blohm Studiehandledning till Pedagogiskt ledarskap Studiehandledningen tar upp innehållet i de 10 kapitlen i boken som är skriven för Barn- och fritids-, Humanistiska-, Samhällsvetar- och Tekniska programmet,

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre

Socialstyrelsens författningssamling. Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre SOSFS 2011:12 (S) Allmänna råd Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få stöd av boendestödet. Det är svårt att beskriva exakt hur

Läs mer

Studiehandledning för blivande handledare inom Vård- och omsorgscollege Västmanland

Studiehandledning för blivande handledare inom Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-10-10 Studiehandledning för blivande handledare inom Vård- och omsorgscollege Västmanland Steg 1: Kurs Vårdpedagogik- och handledning 25 gymnasiepoäng 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna anvisningar sid.

Läs mer

Personlig assistans, 15 hp Personal Care Assistance, 15 ECTS Credits

Personlig assistans, 15 hp Personal Care Assistance, 15 ECTS Credits Avdelningen för Socialt arbete Filosofiska fakulteten Linköpings universitet HT2015 Studiehandledning Personlig assistans, 15 hp Personal Care Assistance, 15 ECTS Credits Kurskod : 745G43 Kursansvarig

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistutbildad undersköterska inom äldreomsorg Ansvarig utbildningsanordnare: Oskarshamn kommun/nova Högskolecentrum Utbildningens omfattning: 200 Yh-poäng Studieort: Oskarshamn

Läs mer

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Vår värdegrund Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Goda levnadsvillkor och god etik! Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ska garantera funktionshindrade

Läs mer

Studiehandledningen får kopieras. Studiehandledning till Folkhälsokunskap av Staffan Hultgren, Bonnier Utbildning

Studiehandledningen får kopieras. Studiehandledning till Folkhälsokunskap av Staffan Hultgren, Bonnier Utbildning Studiehandledning till Folkhälsokunskap av Staffan Hultgren, Bonnier Utbildning Studiehandledningen omfattar sju studieenheter. Dessa utgår från målet för kursen Folkhälsokunskap. Avsikten är att underlätta

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Kvalitet ur ett brukarperspektiv

STUDIEHANDLEDNING. Kvalitet ur ett brukarperspektiv STUDIEHANDLEDNING Kvalitet ur ett brukarperspektiv Studiehandledning: Kvalitet ur+ ett brukarperspektiv 1. Starta en studiecirkel Vad är en studiecirkel? En studiecirkel är en grupp människor som träffas

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder Överenskommelse om samverkan mellan Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun, Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen i Landstinget i Värmland Samverkan gäller vid insatser för

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Vård&Omsorg Barn&Fritid

Vård&Omsorg Barn&Fritid MMXV Vård&Omsorg Barn&Fritid Läromedel Låt alla bli sedda och skapa en bättre värld Intervju med Katri Cronlund Läromedel Vård & omsorg Barn & fritid 2015 Att förstå sig själv och andra bättre Intervju

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få boendestöd. Det är svårt att berätta exakt hur det

Läs mer

Ett kunskapscenter för vuxna

Ett kunskapscenter för vuxna KUNSKAPSCENTER AB Ett kunskapscenter för vuxna Barnskötare Elevassistent Undersköterska Svenska som andraspråk Engelska Samhällskunskap Öppet hus på SweJa inför nya sökperioder se infoblad/hemsida: www.swejakc.se

Läs mer

Ett kunskapscenter för vuxna

Ett kunskapscenter för vuxna KUNSKAPSCENTER AB Ett kunskapscenter för vuxna Barnskötare Elevassistent Undersköterska Svenska som andraspråk Engelska Samhällskunskap Öppet hus på SweJa inför nya sökperioder se infoblad/hemsida: www.swejakc.se

Läs mer