HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning"

Transkript

1 HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1

2 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen (SoL). Vårt mål är att ge dig möjlighet att bo kvar hemma även om ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning gör det svårt att klara dig på egen hand. Vissa insatser är öppna för alla, medan andra insatser erbjuds först efter att ansökan om hjälp blivit beviljad. För mer information, gå in på kommunens hemsida eller kontakta kommunen via telefon: eller via e-post: Lomma 2 kommun 2013

3 ANSÖKAN Du kan ansöka om hjälp muntligt eller skriftligt till socialförvaltningen. Ansökan prövas genom att utredning och bedömning görs, innan beslut om hjälp fattas. Bistånd beviljas utifrån socialtjänstlagen (SoL). Om beslutet innebär ett avslag kan det överklagas. I beslutet finns information om hur du överklagar. VAD KOSTAR DET? De flesta insatser är avgiftsbelagda och beräknas individuellt, upp till rådande maxtaxa. TRÄFFPUNKTER Verksamheten vänder sig till olika målgrupper, till exempel äldre, personer med demenssjukdom samt personer med psykisk ohälsa. Målsättningen är bland annat att skapa en meningsfull fritid och att motverka isolering. FIXAREN Fixartjänsten är en avgiftsfri service med syfte att i första hand förebygga fallolyckor i hemmet. Servicen vänder sig till dig, som är förtids- eller ålderspensionär samt till dig, som har en funktionsnedsättning. 3

4 SAMORDNAD VÅRDPLANERING, SVPL Om du behöver hjälp i samband med hemgång efter sjukhusvistelse, kallar sjukhuset dig, eventuell anhörig samt socialförvaltningen till samordnad vårdplanering. Vid detta möte planeras vilka insatser du behöver. TRYGGHETSLARM Trygghetslarm är ett hjälpmedel, som du har i hemmet för att tillkalla hemtjänstens personal vid oförutsedda situationer. Alla som ansöker om trygghetslarm beviljas detta utan någon behovsprövning. HEMTJÄNST Hemtjänstens uppgift är att ge stöd och hjälp i vardagen, när din egen förmåga sviktar. Ditt behov av hjälp prövas individuellt och utgår från din livssituation. Den vanligaste hjälpen är städning, tvätt, inköp och/eller matdistribution. Du kan också få hjälp i samband med måltider och i samband med personlig hygien. NÄRSTÅENDESTÖD OCH AVLÖSNING Närståendestöd vänder sig till dig, som hjälper och stödjer en anhörig med äldrerelaterad sjukdom. 4

5 För att underlätta för den närstående och den anhörige erbjuds olika insatser såsom avlösning, råd och stöd, utbildning samt deltagande i närståendegrupper. DEMENSSJUKSKÖTERSKA Demenssjuksköterskan kan hjälpa dig med information, råd och stöd vid demenssjukdomar och minnesproblematik. DAGVERKSAMHET Verksamheten vänder sig till personer med demenssjukdom och är inriktad på social och mental träning. BOENDESTÖD Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan beviljas stöd i hemmet. Boendestödet handlar om att ge stöd, motivation och träning för att klara vardagliga aktiviteter. Det handlar också om att motverka isolering. KORTTIDSVISTELSE Du som bor hemma kan efter ansökan beviljas korttidsvistelse under en begränsad tid, på kommunens korttidsenhet. Detta kan ske i samband med boendeutredning, avlösning av närstående, i avvaktan på bostadsanpassning eller i samband med vård i livets slut. 5

6 TRYGGHETSBOSTAD Om du upplever oro, otrygghet och ensamhet i din nuvarande bostad, kan du anmäla intresse för trygghetsbostad. Kravet är att du är äldre än 70 år och mantalsskriven i Lomma kommun. Varje lägenhet är försedd med trygghetslarm. I anslutning till bostaden finns lokaler för samvaro och social verksamhet samt möjlighet till måltider. SÄRSKILT BOENDE När behovet av vård och omsorg är omfattande och du inte längre klarar av att bo hemma med hjälp och stöd i hemmet via hemtjänsten, kan du beviljas särskilt boende. I särskilt boende ges service, omvårdnad och tillsyn dygnet runt. Om du endast har behov av en fysiskt anpassad lägenhet, kan du ansöka om särskilt anpassad bostad. HEMSJUKVÅRD, REHABILITERING OCH HABILITERING Om du inte på egen hand kan ta dig till en vårdcentral, kan du få hjälp med sjukvårdande, rehabiliterande och habiliterande insatser av kommunens hemsjukvård (sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster). HJÄLPMEDEL Hjälpmedel förskrivs till personer med funktionsnedsättning efter bedömning av kommunens arbetsterapeut eller sjukgymnast. BOSTADSANPASSNING Om du har en bestående funktionsnedsättning och din bostad är svårtillgänglig kan du ansöka om bostadsanpassning så att du kan bo kvar hemma. Beslut fattas av handläggare på tekniska förvaltningen. Ibland behöver ansökan kompletteras med intyg från arbetsterapeut. 6

7 FÄRDTJÄNST Du som har varaktiga funktionsnedsättningar, som medför väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer, kan beviljas färdtjänst. Du ansöker om färdtjänst hos Skånetrafiken. Skånetrafiken ansvarar för all färdtjänst i Lomma kommun. PARKERINGSTILLSTÅND Du som har betydande gångsvårigheter kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Läkarintyg krävs. NÖDVÄNDIG TANDVÅRD Om du har ett omfattande vårdbehov kan du ha rätt till så kalllad nödvändig tandvård. Ett särskilt intyg utfärdas då av socialförvaltningens biståndshandläggare, sjuksköterska eller Region Skåne. GOD MAN/FÖRVALTARE Om du på grund av sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka din rätt, förvalta din egendom eller sörja för din person kan god man eller förvaltare förordnas. Ansökan lämnas till överförmyndaren i kommunen. 7

8 8 Socialförvaltningen Hamngatan 3, LOMMA ,

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Innehåll Så söker du hjälp 3 En lag om rätten att leva som andra 4 Socialtjänstlagen

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Socialförvaltningen Individ och familjeomsorgen Vingåkers kommun 20140313 Riktlinjer 140313.doc Innehållsförteckning Ordlista... 3

Läs mer

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga SUNDBYBERGS STAD OCH STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga Upprättat

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Socialpsykiatriska enheten ger stöd i vardagen

Socialpsykiatriska enheten ger stöd i vardagen Socialpsykiatriska enheten ger stöd i vardagen Socialpsykiatriska enheten är socialtjänstens stöd till personer med olika funktionstillstånd till följd av psykisk ohälsa. Enhetens insatser vänder sig till

Läs mer

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150301 Gäller från och med: 160301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson Lotta

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Demenssjukdom stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Äldreomsorgen i Södertälje Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Vad kan vi hjälpa dig med? Hemtjänstens viktigaste uppgift är att göra det möjligt för dig att kunna bo kvar i din invanda

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen 1 Innehållsförteckning Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården 2014-05-27 Sov 197/2014 Uppdaterad 2015-06-24 Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården Beslutad av: Programdirektör Social välfärd Ansvarig för upprättande: Neutrala enheten Innehållsförteckning

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN

ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN Anmälan tillsammans med bilagor skickas till: Västerviks kommun Överförmyndarkansliet 593 80 Västervik ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller

Läs mer