Äldreomsorg. i Täby kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Äldreomsorg. i Täby kommun"

Transkript

1 Äldreomsorg i Täby kommun

2 I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen går till beskrivs också i denna broschyr. Några tjänster kan du ta del av utan att ansöka om dem i förväg. Om det inte står några andra kontaktuppgifter angivna, ring till kommunens växel på telefon för att få tala med rätt person.

3 När du behöver stöd och hjälp i hemmet Hemtjänst Du ska ha möjlighet att bo kvar i ditt eget hem även när ditt behov av vardagshjälp ökar. Genom hemtjänst kan du få hjälp med exempelvis städning, inköp, enklare matlagning och personlig hygien. Det är ditt behov som styr hur och när tjänsten utförs. Hemtjänst kan kompletteras med andra tjänster, till exempel trygghetslarm, dagverksamhet eller korttidsboende. Är du gravt synskadad eller blind kan du få avgiftsfri ledsagning. Serviceinsatser för dig över 80 år Du som fyller 80 år innevarande år eller är äldre har möjlighet att ansöka om servicetjänster upp till sex timmar per månad och hushåll. Du väljer själv hur du vill fördela dina beviljade timmar, exempelvis städning, fönsterputs, sophantering eller inköp av dagligvaror. Avlösning i hemmet 10 timmar per månad Om du vårdas av en anhörig, som behöver avlösning, och som du delar bostad med, kan du få kostnadsfri avlösning i hemmet upp till tio timmar per månad. Avlösningen kan vara till hjälp om din anhörige exempelvis behöver gå till läkaren eller uträtta ett ärende. Trygghetslarm Du som känner dig otrygg i ditt hem eller har svårt att ringa efter hjälp kan få ett trygghetslarm. När du trycker på larmet går en signal till en särskild larmpatrull som kommer och hjälper dig. ÄLDREOMSORG I TÄBY KOMMUN 3

4 4 ÄLDREOMSORG I TÄBY KOMMUN

5 Bostadsanpassning Om du har en bestående funktionsnedsättning kan du i vissa fall få bidrag för att anpassa din permanenta bostad. Bidraget ska användas till sådan anpassning som underlättar ditt vardagsliv hemma. Det kan till exempel röra sig om borttagning av trösklar eller breddning av dörrar. Dagverksamhet Genom att delta i dagverksamhet får du möjlighet att få en inspirerande dag genom social samvaro och olika aktiviteter. Dagverksamheten är öppen dagtid på vardagar. Stöd vid nedsatt syn och hörsel Du som har nedsatt syn eller hörsel kan få stöd och hjälp av en heminstruktör med att få vardagen att fungera. Kontakta hem instruktörerna på telefon Trygghetsvistelse Ibland uppstår ett akut behov av ett tillfälligt boende som erbjuder omsorg, till exempel om personen som vårdar dig blir sjuk. Då finns möjlighet att få trygghetsvistelse där du erbjuds omsorg och tillsyn dygnet runt, men inte sjukvård. För mer information, kontakta Tibblehemmet direkt på telefon , eller Ångaren om du är minnessvag på telefon ÄLDREOMSORG I TÄBY KOMMUN 5

6 När du söker annat boende Seniorboende Du som är över 70 år och folkbokförd i Täby kan erbjudas en seniorlägenhet. En seniorlägenhet är en hyreslägenhet som är tillgänglighetsanpassad. Du kan få hjälp och stöd som i ett vanligt boende. Du kan ställa dig i kö från och med det år du ska fylla 65 år. Korttidsboende Du kan få korttidsboende till exempel om din anhörige behöver avlösning. Ibland kan korttidsboende även fungera som en tillfällig lösning i avvaktan på en ledig plats på ett vård- och omsorgsboende. Vård- och omsorgsboende Den dagen hemtjänstens stöd inte längre räcker till, kan ett vård- och omsorgsboende bli aktuellt för dig. För att få en plats krävs att du har ett omfattande vård- eller omsorgsbehov. På boendet finns tillgång till vårdpersonal dygnet runt. Sjukgymnast och arbetsterapeuter finns att tillgå för bedömning av aktivitets- och funktionsnivå samt utprovning av hjälpmedel. 6 ÄLDREOMSORG I TÄBY KOMMUN

7 ÄLDREOMSORG I TÄBY KOMMUN 7

8 ANSÖKAN UTREDNING BESLUT Flera av kommunens insatser är behovsprövade därför måste du ansöka om vissa typer av hjälp. När kommunen får din an sökan görs en utredning av dina förmågor och behov. Efter utredningen får du ett skriftligt beslut om vilken hjälp du har beviljats. Så här ansöker du om hjälp och väljer leverantör Din ansökan Du kan ansöka om stöd och hjälp både via e-post, brev eller telefon. I vissa fall behöver du fylla i en särskild blankett. Du kan få ansökningshandlingar postade till dig eller så hittar du ansökningsblanketten på: Individuell bedömning Ett flertal av Täbys kommuns tjänster är behovsprövade. Det betyder att kommunen är skyldig enligt socialtjänstlagen att utreda dina individuella förmågor och behov. Efter utredning får du ett beslut om vilken hjälp som har beviljats. Beslutet omprövas när situationen förändras, till exempel efter sjukdom eller skada. Om du vill överklaga Du får alltid ett skriftligt beslut på din ansökan. Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Det står i ditt beslut hur du ska gå tillväga för att överklaga. Din avgift Omsorgsavgiften för äldreomsorg i Täby tas ut per månad. Hur stor avgiften blir beror på hushållets inkomst och boendekostnad. Du betalar högst den maxtaxa som fastställs av regeringen varje år. 8 ÄLDREOMSORG I TÄBY KOMMUN

9 ÖVERKLAGAN OCH OMPRÖVNING NEJ NEJ JA JA STÖD Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga. Beslutet kan också omprövas när din situation förändras. Du väljer själv I Täby får du själv välja mellan godkända leverantörer inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Vänd dig till kommunens biståndshandläggare när du vill genomföra ditt val eller behöver hjälp att välja. Genom Jämför service kan du jämföra olika leverantörer med varandra. Uppgifterna baseras på information av leverantörerna, officiell statistik och kundundersökningar. Du hittar Jämför service på: Det är alltid en bra idé att fundera över dina behov och vad du önskar kring din egen omsorg. Utifrån din egna situation kan du sedan söka mer information om respektive leverantör. Vissa leverantörer kan vara fullbe lagda, och även om du då önskar anlita dem kan de inte åta sig ditt uppdrag direkt. Du kan byta leverantör om du inte är nöjd med den omsorg du får. En annan leverantör kanske passar dig bättre, det avgör du själv. Synpunkter och klagomål Alla leverantörer ska ha en arbetsmetod för att hantera klagomål. Om du har några synpunkter eller klagomål ska du i första hand vända dig till den leverantör där du får din hjälp. Du är alltid välkommen att kontakta äldreenheten för att framföra synpunkter och klagomål rörande din omsorg. Du kan också använda e-tjänsten för Synpunkter och Klagomål på: ÄLDREOMSORG I TÄBY KOMMUN 9

10 Övrigt stöd Färdtjänst i länet och riket Du som inte kan åka med kollektivtrafiken på grund av funktionsnedsättning, kan ansöka om färdtjänst hos Täby kommun. Beslutet fattas av Stockholms läns landsting efter utredning av kommunen. Tillståndet för färdtjänst gäller inom Stockholms län. Om du ska resa utanför länet kan du ansöka om riksfärdtjänst. Fixargruppen Är du i behov av enklare praktisk hjälp kan du anlita Röda korsets Fixargrupp utan kostnad. Du kan få hjälp med enklare vardagsgöromål, till exempel att hämta ned saker som är svåra att nå, byta glödlampor eller sy i en knapp. Du når Fixargruppen på telefon Munhälsa Om du behöver hjälp dygnet runt, kan du vara berättigad till tandvårdsstöd. Stödet innebär rätt till munhälsobedömning av tandhygienist samt nödvändig tandvård. Kontakta ditt vård- och omsorgsboende eller kommunen. Du kan också vända dig direkt till landstingets tandvårdsenhet på telefon Kommunens uppsökande verksamhet Du som är äldre och inte har hjälp från kommunen får av uppsökande verksamhet information om vilka tjänster kommunen och landstinget har att erbjuda. Parkeringstillstånd Du som är rörelsehindrad och använder bil kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Demenssjuksköterska Du kan vända dig till kommunens demenssjuksköterska för att få råd och stöd i frågor som rör sviktande minne och demenssjukdomar. Det kan vara frågor som rör dig själv eller en närstående. Anhörigstödets verksamhet Anhörigstödets verksamhet erbjuder föreläsningar, nätverk och samtalsgrupper för dig som hjälper en närstående. Äldrelots Kontakta äldrelotsen för information, stöd och vägledning när det gäller äldrefrågor i Täby. Täby seniorcenter Täby seniorcenter är en lokal mötesplats för dig som är senior i Täby. Här kan du träffa andra, ta en fika, vara med på något av de olika rörelseoch gympapassen eller delta i aktiviteter. Som besökare är du med och påverkar vilka aktiviteter som ska finnas. Du hittar Täby seniorcenters program på: Täby seniorcenter håller öppet dagtid på vardagar. Adress: Biblioteksgången 10, plan ÄLDREOMSORG I TÄBY KOMMUN

11 » Att anlita Fixargruppen för att få praktisk hjälp i hemmet är utan kostnad«bra att veta Frivilligorganisationer i Täby I Täby finns flera föreningar som på olika sätt är verksamma inom äldreomsorgen. Föreningarna erbjuder till exempel besöks verksamhet, ledsagning och trygghetsringning. Du hittar kontaktuppgifter till föreningarna på: God man och förvaltare Om du behöver hjälp med att bevaka din rätt kan du ansöka om god man eller förvaltare hos kommunen. Det gäller till exempel om du råkat ut för sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller annan liknande situation. Organisationer som är med och påverkar Det kommunala pensionärsrådet har en rådgivande och informerande funktion. Rådet ska samla in de äldres synpunkter, erfarenheter och efterfrågan. Det kommunala pensionärsrådet är sammansatt av politiker och representanter från pensionärsorganisationer i Täby. Det kommunala handikapprådet finns till för samråd och information mellan kommunen och de organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. Rådet initierar också frågor som har betydelse för personer med funktionsnedsättning. Tystnadsplikt All personal inom äldreomsorgen har tystnadsplikt. Samma regler gäller för de privata leverantörerna som för de kommunala. Reglerna innebär att personalen inte får tala med någon utomstående om din situation, något du berättat eller annan information de fått kring dina personliga förhållanden. Skriftliga handlingar som gäller din sociala situation, hälsa och sjukvård är också skyddade enligt lag. ÄLDREOMSORG I TÄBY KOMMUN 11

12 Vart vänder jag mig med frågor? Ring växeln på nummer Där kan du få hjälp att komma i kontakt med den du söker. ETC Kommunikation. Foto: Bildarkivet.se Upplaga 4000 ex. September Tryck: Modintryckoffset Täby kommun Täby Tel: Fax: Besöksadress: Stationsvägen 13

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedömningen

Läs mer

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun Trygghet och glädje hela livet Äldreomsorg i Karlskrona kommun Hej senior! I den här broschyren berättar vi om de olika insatser som Karlskrona kommun erbjuder dig som fyllt 65 år. Sveriges pensionärer

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Bli äldre i Eslövs kommun

Bli äldre i Eslövs kommun Bli äldre i Eslövs kommun 1 2 Omslagsbild: Aktivitetsgruppen Promenad med eller utan stavar testar frisbeegolf vid Trollsjön i Eslöv. Läs mer om gruppen på sidan 6. Innehåll Det ska vara bra att bli äldre

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Innehåll Så söker du hjälp 3 En lag om rätten att leva som andra 4 Socialtjänstlagen

Läs mer

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Socialtjänsten Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Denna broschyr ges ut av Umeå socialtjänst. Denna utgåva uppdaterades

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende För dig som vill veta mer om Särskilt boende Innehåll Särskilt boende - så fungerar det... sidan 3 Så här söker du särskilt boende...sidan 3 Bo tillsammans...sidan 3 Så här fattas beslutet...sidan 4 Beslut...sidan

Läs mer

BRUKARGUIDE FRÅN A TILL Ö. En vägledning till stöd, omsorg och service för äldre och anhöriga i Sigtuna kommun

BRUKARGUIDE FRÅN A TILL Ö. En vägledning till stöd, omsorg och service för äldre och anhöriga i Sigtuna kommun BRUKARGUIDE FRÅN A TILL Ö En vägledning till stöd, omsorg och service för äldre och anhöriga i Sigtuna kommun Sigtuna kommun, socialförvaltningen och kommunala pensionärsrådet Foto omslag: Jeanette Sundin

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre reviderad 2011 ISBN 978-91-86885-05-2 Artikelnummer 2011-4-6 Foto omslag: Kentaroo Tryman/ Johner, Jesper Molin/ Bildarkivet Foto inlaga: s 5 och 9

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Hemtjänstinsatser och särskilt boende. i Svalövs kommun

Hemtjänstinsatser och särskilt boende. i Svalövs kommun Hemtjänstinsatser och särskilt boende i Svalövs kommun Joan Wikander och Lotta Ekstrand hälsar välkommen till Åsgården i Kågeröd. Innehåll Stöd och hjälp i hemmet 3 Hemtjänst 4 Särskilt boende 5 Ansöka

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Öckeröseniorens. A till Ö

Öckeröseniorens. A till Ö Öckeröseniorens A till Ö Öckeröseniorens Öckeröseniorens A till Ö till Ö A Öckerö kommuns äldreomsorg ska präglas av trygghet, värdighet och en meningsfull vardag. Verksamheten ska stödja och underlätta

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg

Din rätt till vård och omsorg Din rätt till vård och omsorg FOTO: www.peter.se Information om vård och omsorg i Simrishamns kommun Socialförvaltningen informerar Tulpanen Ystadsvägen 13 Hammenhög 0414-44 01 07 Pilegården Piletoftsgatan

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre reviderad 2013 ISBN 978-91-7555-080-0 Artikelnummer 2013-7-1 Foto omslag Kentaroo Tryman/Johner, Jesper Molin/Bildarkivet, Elliot Elliot/Johnér Foto

Läs mer

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INNEHÅLL Hur ansöker jag om hjälp Sidan Biståndsenheten... 4 Avgifter... 4 Lagstiftning... 5 Värdegrund inom vård och omsorg... 6-11 Att bo kvar hemma

Läs mer

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN 20 5 SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN Äldreenheten Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Innehåll Service till dig som är äldre

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer