Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun"

Transkript

1 Trygghet och glädje hela livet Äldreomsorg i Karlskrona kommun

2 Hej senior! I den här broschyren berättar vi om de olika insatser som Karlskrona kommun erbjuder dig som fyllt 65 år. Sveriges pensionärer har blivit piggare och mer aktiva på senare år och allt fler klarar sig allt längre utan assistans. Men den dag du känner att du behöver hjälp för att känna dig trygg och få vardagen att fungera ska du få det. Äldreomsorgens insatser varierar från hemtjänstens städhjälp och ett trygghetslarm till omvårdnadsboende. Dina individuella behov styr insatsen och de bedöms av kommunens biståndshandläggare. Framtidstankar Vi har tänkt en hel del på hur vi vill att äldreomsorgen i Karlskrona kommun ska utvecklas. Under 2014 kommer en reviderad version av den plan som vi jobbat efter de senaste 5 åren ut. Vi kallar den Framtidsprogrammet. Mer att läsa: Leva livet presenterar Framtidsprogrammet och fyra äldre karlskroniters reflektioner. Ledsagning berättar om möjligheten att fortsätta delta och vara aktiv i sociala sammanhang. Avlösning i hemmet berättar om möjligheten att få andrum som anhörig Beställ broschyrerna genom kommunens växel eller läs dem som pdf:er på under Omsorg & stöd och fliken Äldre. 2 Äldreomsorg i Karlskrona kommun

3 Stöd på hemmaplan Trygghetslarm Hjälpen finns bara en knapptryckning bort. Med ett trygghetslarm kan du påkalla hjälp oavsett tid på dygnet, till exempel om du ramlat. Trygghetslarmet kopplas samman med din hemtelefon. Till larmet hör en larmknapp som bärs runt halsen eller handleden. När du trycker på knappen går en signal till en larmcentral som kontaktar berörd hemtjänstpersonal som i sin tur kontaktar dig för att få veta vad som hänt. Hemtjänst Dammsugning, morgontoalett och en pratstund. Hemtjänsten ger dig det stöd du behöver för att klara av nödvändiga vardagssysslor så att du kan bo kvar i din bostad. Det är ditt behov som bestämmer personalens insats, när på dygnet och hur ofta du får besök. Hemtjänsten hjälper dig till exempel med personlig omvårdnad, städning, måltider och att komma ut på promenad. Du som behöver får hjälp och tillsyn dygnet runt. Hemtjänst kan kompletteras med insatser som trygghetslarm, ledsagning och dagverksamhet. Avlösning i hemmet För dig som sköter om. För dig som inte behöver hjälp för egen del men som vårdar en person i hemmet, finns möjlighet till avlösning. Personal från hemtjänsten kommer till bostaden under några timmar för att du som anhörig eller närstående ska få egen tid för egna aktiviteter eller en stunds vila. Läs mer om stöd för dig som är anhörig på sid 11. Ledsagning En stödjande arm och sällskap på vägen. Du som behöver hjälp att ta dig till och från aktiviteter utanför hemmet kan ha rätt till ledsagning. Det innebär att någon följer dig till dina aktiviteter så att du kan fortsätta att delta i sociala sammanhang. Dagverksamhet Aktivitet och mening. Dagverksamheten är till för dig som har någon form av demenssjukdom. Syftet med dagverksamheten är bland annat att göra dagen meningsfull samt att ge stimulans och styrka som kan öka möjligheten att bo kvar i det egna hemmet. Hjälpmedel och bostadsanpassning Små insatser som gör stor skillnad. För att underlätta vardagslivet hemma kan du få tillgång till hjälpmedel som käpp, rollator eller förhöjning av toalettstolen. Om du behöver anpassa bostaden efter dina personliga behov, till exempel ta bort trösklar eller anpassa badrummet efter ett funktionshinder kan du ansöka om detta. Vänd dig till kommunens arbetsterapeut och/eller sjukgymnast i dessa frågor. Korttidsvistelse Tillfälliga omständigheter. Någon gång ibland kan det uppstå ett akut behov av en tillfällig korttidsplats. Kanske har den som vanligtvis vårdar dig i hemmet behov av avlösning för att vila eller resa bort? Då har du möjlighet att få omsorg genom en korttidsvistelse. 3

4 4 Äldreomsorg i Karlskrona kommun

5 När du vill ha mer omvårdnad Att ha stödet nära, dygnet runt. Om du en dag känner att det stöd som du har i ditt hem inte längre räcker till för dina behov, så har du möjlighet att ansöka om omvårdnadsboende. Du ansöker via din biståndshandläggare. På boendet finns omvårdnadspersonal dygnet runt, patientansvarig sjuksköterska på dagtid och nattsjuksköterska efter behov. Du kan också få hjälp av arbetsterapeut och/eller sjukgymnast. Om du tidigare har levt tillsammans med din partner har ni möjlighet att bo ihop även på omvårdnadsboendet. Det är en medmänsklig självklarhet. 5

6 6 Äldreomsorg i Karlskrona kommun

7 Stöd i vardagen Träffpunkterna Ju mer vi är tillsammans, ju gladare vi bli. Träffpunkterna är mötesplatser för äldre och anhöriga. De är öppna verksamheter för alla äldre som vill träffas en stund, umgås och känna gemenskap. Det kostar inget att besöka Träffpunkterna. Kaffe och tilltugg finns till självkostnadspris och vid vissa evenemang som speciell musikunderhållning tas en mindre avgift ut. Du som besökare får ordna och bekosta transport till och från Träffpunkten på egen hand. På Träffpunkterna jobbar både personal från kommunen och frivilligarbetare från olika idéburna organisationer. Mer information finns på kommunens hemsida: Stöd vid nedsatt syn och hörsel Hjälp att ta intryck. Syninstruktörerna ger hjälp och stöd till dig som nyligen fått en omfattande synskada eller helt tappat synen. Med deras hjälp kan du leva ett så självständigt liv som möjligt. Hörselinstruktören hjälper dig som är över 65 år och har nedsatt hörsel att byta batterier eller slangar till din hörapparat. Hörselinstruktören är din mellanhand till hörselvården och har också kontakt med kommunens hörselombud. yrkeskunniga hantverkare. Vill du få hjälp från Fixarservice? Kontakta kommunens reception på telefon mellan kl Parkeringstillstånd Kom närmare. Kom med! Om du är rörelsehindrad och använder bil kan du ansöka om särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Det är Handikappförvaltningen som sköter handläggningen av parkeringstillstånden som är personliga och endast kan användas när innehavaren själv är med i bilen. Besök kommunens hemsida: eller ring om du vill veta mer. Uppsökande tandvård Tandläkaren kan komma. Om du har ett stort behov av personlig vård och omsorg kan du vara berättigad till uppsökande tandvård. Det innebär att du får en munhälsobedömning och nödvändig tandvård i hemmet eller på ditt omvårdnadsboende. Kontakta ditt äldreboende, din distriktssköterska eller din biståndshandläggare om du vill veta mer om erbjudandet. Du kan också vända dig direkt till Folktandvårdens kansli på telefon Färdtjänst På resande fot. Du som har ett funktionshinder som medför väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer, kan ta dig ut i länet eller landet med hjälp av färdtjänst. Vill du ha färdtjänst eller veta mer? Kontakta Region Blekinge på telefon Fixarservice Hjälp för säkerhets skull. För att förebygga fallolyckor erbjuder kommunen alla invånare som fyllt 67 år, hemtjänsttagare och invånare med funktionsnedsättning att få hjälp med enklare praktiska sysslor i bostaden. Service som handlar om omvårdnad sökes som bistånd enligt Socialtjänstlagen och omfattas inte, detsamma gäller arbetsuppgifter som kräver 7

8 Så här ansöker du om hemtjänst och väljer utförare Det är du som väljer Alla som erbjuder äldreomsorg i någon form kallas för utförare. I Karlskrona får du själv välja utförare inom hemtjänsten. Du kan välja mellan olika godkända privata utförare och den kommunala verksamheten. Vänd dig till kommunens biståndshandläggare när du vill genomföra ditt val eller om du behöver hjälp att välja. Om du inte är nöjd eller vill prova ett annat alternativ kan du byta utförare. Det är du som avgör om det känns rätt. Ansökan Du kan ansöka om stöd och hjälp i hemmet och omvårdnadsboende via e-post, brev, telefon eller personligt möte. I vissa fall behöver du fylla i en särskild blankett. Du kan få ansökningshandlingar postade till dig eller själv ladda ned dem på kommunens hemsida, På hemsidan hittar du också information om vilka utförare du kan välja mellan. 8 Äldreomsorg i Karlskrona kommun

9 JA STÖD ANSÖKAN UTREDNING BESLUT NEJ Överklagan och omprövning Flera av kommunens Biståndshandläggaren Efter utredningen Är du inte nöjd med insatser är bistånds- gör en bedömning av får du ett skriftligt beslutet kan du överklaga. bedömda därför dina förmågor och beslut om vilken Beslutet kan också om- måste du ansöka om behov. hjälp du beviljats prövas när din situation vissa typer av hjälp. förändras. Så här går bedömningen till Bedömning på individuell grund När du ansöker om hjälp utreder kommunens biståndshandläggare dina individuella förmågor och behov. Utredningen ligger till grund när beslutet om vilken hjälp du har rätt till fattas. Det är biståndshandläggaren som fattar beslutet och som sedan följer upp för att försäkra sig om att den hjälp du får svarar mot de behov du har, även om din situation förändras. Utredningen genomförs ofta genom att biståndshandläggaren gör ett hembesök för att prata om hur din situation ser ut. Om du är inlagd på sjukhus kan biståndshandläggaren komma dit och ni kan tillsammans med sjukhuspersonalen planera hur din hjälp ska se ut när du kommer hem. Om du vill kan någon närstående till dig också vara med vid hembesöket eller vårdplaneringen på sjukhus. Om du vill överklaga Du får alltid ett skriftligt beslut på din ansökan. Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga till Förvaltningsrätten. I det skriftliga beslutet finns mer information om hur du ska gå tillväga för att överklaga. Avgifter Kommunen tar ut en avgift för vård och omsorg i den egna bostaden eller på äldreboende. Taxor och avgifter beslutas av kommunfullmäktige. Information finns i broschyren Avgifter för äldre- och handikappomsorg eller på Karlskrona kommuns webbplats, Du kan också få informationen från kommunens avgiftshandläggare som du når via kommunens växel, telefon

10 Också bra att veta Uppsökande och förebyggande verksamhet Om du bor i eget boende och inte har hemtjänst när du fyller 80 år erbjuds du ett kostnadsfritt hembesök av kommunens äldreinformatör. Erbjudandet återkommer när du fyller 90 år. Vid besöket berättar vi bland annat om: vad samhället och kommunen har att erbjuda när det gäller stöd i vardagen och utbud av olika aktiviteter. hur fallskador kan förebyggas. hälsoeffekter av fysisk aktivitet och samvaro med andra. Äldreinformatören ger också råd och vägledning i frågor som rör äldre och närstående. Ring och ställ dina frågor via kommunens växel på telefon Organisationer som är med och påverkar I Karlskrona kommun finns två aktiva råd som bevakar dina intressen; Kommunala pensionärsrådet och Kommunala handikapprådet. Kommunala pensionärsrådet. KPR är ett forum för överläggningar, samråd och ömsesidig information. Rådet ska samla in de äldres synpunkter och erfarenheter. Det kommunala pensionärsrådet är sammansatt av politiker och representanter från pensionärsorganisationer i Karlskrona. Kommunala handikapprådet. Det kommunala handikapprådet (KHR) finns till för samråd och information mellan kommunen och de organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. Frivilligorganisationer i Karlskrona I Karlskrona finns flera föreningar som på olika sätt är verksamma inom äldre- och handikappområdet. Föreningarna erbjuder till exempel besöksverksamhet, ledsagning, anhörigstöd och så kallad ringtjänst till ensamma äldre. Bostadstillägg Bostadstillägg är ett tillägg till din pension som du kan få för att betala ditt boende. Du kan ansöka om bostadstillägg oavsett om du bor i en hyrd bostad, bostadsrätt, eget hus, omvårdnadsboende eller annat boende. Ansökan gör du hos Pensionsmyndigheten som nås på telefon God man/förvaltare Om du behöver hjälp att bevaka din rätt kan du bli tilldelad en god man eller förvaltare av kommunen. Du kan också själv ansöka om detta. Det gäller till exempel om du råkat ut för sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller annan liknande situation. Ring äldreinformatören via kommunens växel, , om du undrar något. Tystnadsplikt All personal inom äldreomsorgen har tystnadsplikt. Reglerna innebär att personalen inte får tala med någon utomstående om din situation, något du berättat eller annan information de fått rörande ditt privatliv. Skriftliga handlingar som gäller din sociala situation, hälsa och sjukvård är också skyddade enligt lag. Synpunkter och klagomål Alla utförare ska ha en arbetsmetod för att hantera synpunkter. Om du har något att invända eller klaga över ska du i första hand vända dig till den utförare där du får din hjälp. Men du är alltid välkommen att kontakta äldreförvaltningen för att framföra synpunkter och klagomål rörande din omsorg. 10 Äldreomsorg i Karlskrona kommun

11 Anhörigstöd för dig med närstående som är långvarigt sjuk, funktionsnedsatt eller äldre Anhörigstöd är samlingsnamnet på de insatser som ska underlätta den fysiska, psykiska och sociala situationen för dig som är anhörig till någon med stort behov av omsorg. Landets kommuner är skyldiga att erbjuda stöd för att underlätta för dig som vårdar eller ger stöd åt en närstående som är långvarigt sjuk eller funktionshindrad. Karlskrona kommun underlättar för anhöriga genom att: medverka till att finna olika former för avlösning. tillhandahålla en anhörigstödjare som ger råd och stöd till anhöriga. synliggöra anhörigas situation och deras behov av stöd. uppmuntra och stödja bildandet av anhöriggrupper och mötesplatser. arbeta för att hitta frivilliga stödpersoner. informera om olika föreningar och organisationer. ta initiativ till utbildningar och föreläsningar. Vi finns där för dig också Du kan vända dig till kommunens anhörigstödjare för att råd, stöd och information. Du bestämmer om du vill ha personlig kontakt eller pratas vid i telefon. Kontakta äldreförvaltningens anhörigstödjare via Karlskrona kommuns växel, telefon

12 Undrar du något? Ta kontakt med äldreinformatören Du är välkommen att kontakta äldreförvaltningen i Karlskrona kommun. Vår äldreinformatör kan svara på många av dina frågor och lotsar dig rätt när svaren finns på annat håll. Du når oss via kommunens växel, telefon Karlskrona Kommun Karlskrona Tel: Fax: Besöksadress: Östra Hamngatan 7B

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Bli äldre i Eslövs kommun

Bli äldre i Eslövs kommun Bli äldre i Eslövs kommun 1 2 Omslagsbild: Aktivitetsgruppen Promenad med eller utan stavar testar frisbeegolf vid Trollsjön i Eslöv. Läs mer om gruppen på sidan 6. Innehåll Det ska vara bra att bli äldre

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Innehåll Så söker du hjälp 3 En lag om rätten att leva som andra 4 Socialtjänstlagen

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre reviderad 2013 ISBN 978-91-7555-080-0 Artikelnummer 2013-7-1 Foto omslag Kentaroo Tryman/Johner, Jesper Molin/Bildarkivet, Elliot Elliot/Johnér Foto

Läs mer

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Reviderad 120427 Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Denna broschyr är utgiven av Socialnämnden i Melleruds kommun januari 2012. VIKTIGA TELEFONNUMMER: BISTÅNDSHANDLÄGGARE 0530-183 30 0530-183

Läs mer

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Socialtjänsten Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Denna broschyr ges ut av Umeå socialtjänst. Denna utgåva uppdaterades

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN

VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN Reviderad 2015 05 1 VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN Att få leva så länge man lever Reviderad 2015 05 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att ansöka om hjälp och stöd sid 3 Hemtjänst, trygghetslarm sid 4-6 Insatser

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Äldreomsorgen A-Ö 2010-2011. HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDelsFÖRVALTNING www.stockholm.se/h-l

Äldreomsorgen A-Ö 2010-2011. HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDelsFÖRVALTNING www.stockholm.se/h-l Äldreomsorgen A-Ö 2010-2011 HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDelsFÖRVALTNING www.stockholm.se/h-l äldreomsorgen A-ö, 2010 Äldreomsorgen i Hägersten-Liljeholmen vill med denna folder informera om hjälp, service

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Vård och omsorg i Enköpings kommun. en guide till dig som medborgare

Vård och omsorg i Enköpings kommun. en guide till dig som medborgare Vård och omsorg i Enköpings kommun en guide till dig som medborgare 2015 Copyright 2015 Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Andra upplagan 2015 Kopiera gärna men ange källa! Redaktör: Åsa

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Landstinget i Värmland 1 Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Patientavgifter 7 Patientjournal

Läs mer