Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjälp och stöd till äldre i Västerås"

Transkript

1 Hjälp och stöd till äldre i Västerås

2 Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser som Västerås stad erbjuder. Här får du även information om äldreboende. Kontaktcenter Vänd dig till Västerås stads Kontaktcenter om du har frågor om stöd och insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning. Telefon: E-post: Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget Postadress: Västerås stad, Kontaktcenter, Västerås Mer information finns på webben Västerås stads webbplats/hemsida Klicka på Stöd & omvårdnad, därefter Äldre. 2

3 Du kan ta kontakt direkt Här får du information om verksamheter och stöd- och serviceinsatser som du kan kontakta direkt. Du kan även ringa Kontaktcenter om du vill veta mer. 3

4 Mötesplatser Mötesplatser för dig som är äldre finns i de flesta av Västerås stadsdelar, antingen i servicehusens lokaler eller i någon annan lokal. Mötesplatserna är till för alla äldre och ska bidra till att stärka social samhörighet och att stimulera till ett aktivt och meningsfullt liv. På mötesplatsen finns en allmän dator som du kan använda. Det kostar ingenting att besöka en mötesplats. Mötesplatsernas adresser, telefonnummer och månadsprogram finns på Du kan även få kontaktuppgifter och program av Kontaktcenter. Dagverksamhet På social dagverksamhet kan du i mindre grupper umgås med andra och exempelvis spela kort, fika eller ta en promenad. Det finns personal som kan hjälpa till om det behövs. Social dagverksamhet finns på vissa mötesplatser. Det kostar ingenting att besöka en social dagverksamhet. Dagverksamheternas adresser och telefonnummer finns på Du kan även få kontaktuppgifter av Kontaktcenter. Förebyggande hembesök/uppsökande verksamhet för äldre Förebyggande hembesök erbjuds via brev till dig som fyllt 75 år, och som har ingen eller lite hemtjänst. Du behöver inte vänta på att få ett brev. Du kan själv ta kontakt för att boka ett besök. Vid hembesöket samtalar ni om det som påverkar din vardag och känns viktigt för dig. Det kan till exempel handla om: Hälsa, kost och motion. Boende och service. Säkerhet i vardagen. Vad kommun, landsting och övriga samhället kan erbjuda när det gäller stöd i vardagen och utbud av aktiviteter. Förebyggande hembesök kostar ingenting. För kontakt ring Kontaktcenter, telefon

5 Arosfixarna Arosfixarna hjälper dig som är 67 år eller äldre och bor hemma eller på servicehus. Arosfixarna hjälper dig med vardagssysslor som kan vara riskfyllda och som kan innebära en fallrisk. Det kan till exempel vara uppsättning av gardiner, byte av trasiga glödlampor, spika upp tavlor eller hämta saker från vind och förråd. Att få hjälp av Arosfixarna kostar ingenting. Arosfixarna ersätter inte hemtjänstens insatser. Arosfixarna har telefon Syn- och hörselinstruktör Syn- och hörselinstruktör är en resurs för dig med syn- och hörselnedsättningar. Du får råd och stöd samt träning i att klara dig så självständigt som möjligt i din vardag. Det kostar ingenting att få hjälp av en syn- och hörselinstruktör. Syn- och hörselinstruktören har telefon Boken kommer Har du svårt att komma till biblioteket? Då kan du låna böcker genom Boken kommer. Böckerna körs hem till dig och hämtas när du har läst färdigt. Det kostar ingenting att använda Boken kommer. Du kommer i kontakt med Boken kommer via Västerås stadsbibliotek, telefon (kundtjänst). Flexlinjen Flexlinjen är en form av kollektivtrafik för pensionärer. Flexlinjen är till för dig som har hel sjukersättning eller som gör en sjukresa. Resan går i lugnare tempo än den vanliga stadsbusstrafiken och linjesträckningen kan variera beroende på vart resenärerna har bokat sin resa. Hållplatserna kallas flexpunkter och har en god tillgänglighet då de oftast ligger närmare bostaden än den allmänna kollektivtrafikens hållplatser. Chaufförerna hjälper till vid på- och avstigning och kör aldrig iväg innan alla kommit på plats. För bokning av resa och mer information om Flexlinjen, ring

6 Stöd till anhöriga Många äldre får hjälp av anhöriga. Anhöriga gör en viktig insats och kan behöva stöd i sin tur. Västerås stads anhörigcentrum kan hjälpa dig som vårdar en närstående. Genom anhörigcentrum kan du få råd och stöd samt få träffa andra i liknande situation. Kontakta anhörigcentrum på telefon (för dig som bor i de västra stadsdelarna) eller (för dig som bor i de östra stads delarna). Besöksadress är Oxbackens servicehus, Oxbacksgatan 5. Frivillig verksamhet/väntjänst En frivilliginsats kan vara att göra sällskap med någon på en promenad eller till en mötesplats. Det kan också vara att följa med när någon behöver uträtta ett ärende eller bara för en pratstund tillsammans. Att vara med i väntjänsten innebär ett frivilligt socialt engagemang för en medmänniska. Alla yngre och äldre som har en stund över och vill göra en insats är välkomna. Du som är intresserad kan kontakta väntjänsten genom att ringa eller besöka en mötesplats. Mötesplatsernas adresser och telefonnummer finns på Du kan även få kontaktuppgifter av Kontaktcenter. 6

7 7

8 Du ansöker om hjälp och stöd För följande service- och stödinsatser behöver du göra en ansökan. Bostadsanpassning Du som har en funktionsnedsättning kan få bostadsanpassningsbidrag till vissa åtgärder som behövs för att anpassa bostaden. För information om bostadsanpassningsbidrag kontakta bostadsstöd. Du når dem genom Kontaktcenter, telefon Hemsjukvård och hjälpmedel Vid behov kan du få viss vård i hemmet. Vårdpersonal kommer då hem till dig. Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård i hemmet som utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Vänd dig till din vårdcentral så förmedlar de vid behov kontakt med hemsjukvården i Västerås stad. Behöver du hjälpmedel som kräver hembesök för bedömning och utprovning, eller intyg om bostadsanpassning, ring direkt till Kontaktcenter, telefon Färdtjänst Färdtjänst är en service för dig som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller annan orsak inte kan åka med allmänna kommunikationer. För dig som ska göra längre resor inom landet finns också riksfärdtjänst. Du ansöker om färdtjänst hos Västerås stads färdtjänsthandläggare. Du når dem genom Kontaktcenter, telefon

9 Biståndsbeslut För vissa bistånd och insatser behöver du ett så kallat biståndsbeslut. Du eller din företrädare (god man eller någon som har din fullmakt) ansöker om hjälp/ stöd på kommunens enhet för biståndshandläggning, Biståndsenheten äldreomsorg. Ansökan kan göras skriftligt eller muntligt. Biståndshandläggare När din ansökan kommit in till Biståndsenheten äldreomsorg kontaktar en biståndshandläggare dig (eller din företrädare) för att ta reda på hur ditt behov ser ut. Biståndshandläggarens uppgift är att ta reda på hur ditt behov av hjälp eller stöd ser ut, göra en utredning och därefter fatta ett beslut om vilken hjälp du får beviljad. För vissa typer av tjänster, exempelvis hemtjänst, anges även hur många timmar du har blivit beviljad. Normalt sett är en utredning klar inom två veckor. Ibland kan det ta längre tid, exempelvis om det saknas intyg. Vid avslag på hela eller delar av din ansökan har du rätt att överklaga beslutet. På beslutet står det hur du ska överklaga. Biståndshandläggaren kan hjälpa till med din överklagan. Västerås stads biståndshandläggare når du genom Kontaktcenter, telefon Stöd och insatser som kräver ett biståndsbeslut Dagverksamhet för personer med demenssjukdom Dagverksamhet för personer med demenssjukdom är en social dagverksamhet som har personal med kompetens inom demensområdet. Trygghetslarm Syftet med trygghetslarm är att du snabbt ska komma i kontakt med larmcentral och hemtjänstpersonal om du hamnar i en nödsituation. Larm beviljas alla som söker det. 9

10 Hemtjänst Hemtjänst syftar till att göra det möjligt för dig att bo kvar i ditt eget hem. Du som har svårt att klara de dagliga sysslorna i hemmet kan få hemtjänst. Du kan få hemtjänst under dygnets alla timmar i form av punktinsatser. Den hjälp du får anpassas efter dina behov och önskemål och kan variera från några timmar i månaden till hjälp flera gånger per dag. Du kan byta ut en tjänst/insats mot en annan inom de timmar du är beviljad. Genom hemtjänsten kan du få hjälp med: Service som exempelvis tvätt, städning, hushållsgöromål, måltider och inköp Personlig omvårdnad som dusch, av- och påklädning Matleveranser När du fått beslut om hemtjänst väljer du vilken leverantör som ska utföra din hemtjänst. Du hittar information om alla godkända leverantörer på Din biståndshandläggare kan också ge dig information. Du kan byta leverantör om du inte är nöjd. Om du inte vill eller kan välja får du din hemtjänst av den kommunala utföraren/leverantören av hemtjänst. Oavsett vilken utförare/leverantör du väljer är biståndsbedömningen, insatsen och avgiften densamma. Boendestöd Du kan få boendestöd för att kunna hantera vardagliga situationer i bostaden och i närsamhället. Boendestöd riktas främst till personer med psykisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning eller missbruksproblem. Du väljer utförare/leverantör av ditt boendestöd. E-hemtjänst När du beviljats hemtjänst eller boendestöd kan du välja att få delar av stödet som e-hemtjänst. E-hemtjänst (elektronisk hemtjänst) innebär att en del av hemtjänstinsatserna utförs med hjälp av modern teknik som underlättar 10

11 kommunikationen. Din leverantör av hemtjänst kan till exempel ha kontakt med dig via en bildtelefon. Målet med e-hemtjänst är att ge dig ökad självständighet, trygghet och delaktighet. Ledsagning Du kan få ledsagning i form av stöd från en person för att kunna delta i aktiviteter utanför hemmet eller för att exempelvis ta dig till en läkare. Du väljer utförare/leverantör av din ledsagning. Avlösning Avlösning kan beviljas en person som vårdas av en anhörig. Om den anhörige är i behov av avlösning tar en personal tillfälligt över omvårdnaden. Du väljer utförare/leverantör av avlösning. Korttidsplats Korttidsplats beviljas om du drabbats av en akut situation och då tryggheten inte kan säkras i det egna hemmet. Korttidsplats kan också beviljas som växelvis boende för en person som är i behov av stöd och omsorg dygnet runt, och när anhörig behöver avlastning. Trygghetsplats En speciell form av korttidsvistelse är trygghetsplats. Trygghetsplats är till för dig som har en demenssjukdom och som bor i ordinärt boende, och där anhörig har behov av avlösning. Efter ansökan kan du få ett beslut om trygghetsplats i maximalt tre dygn per tillfälle. Beslutet gäller i högst sex månader. Månadsbidrag Månadsbidrag kan du få om du på grund av din funktionsnedsättning har behov av personlig omvårdnad eller tillsyn i hemmet av en anhörig dygnet runt. Personen som vårdar dig i hemmet ska tillhöra samma hushåll och vara ålderspensionär. Bidraget betalas ut till den som behöver vård och är inte skattepliktigt. 11

12 Servicehus, ålderdomshem och gruppboende De flesta äldre som behöver äldreomsorg bor i en vanlig bostad, så kallat ordinärt boende. Om du får svårt att gå i trappor kan ett första steg vara att byta till en lägenhet på markplan eller att flytta till ett hus som har hiss. När behovet av stöd och omvårdnad ökar och kraven på trygghet och säkerhet inte kan tillgodoses i det egna hemmet kan du ansöka om särskilt boende. Särskilt boende är servicehus, ålderdomshem och gruppboende. Du ansöker om ett boende hos en biståndshandläggare. Biståndshandläggarna når du via Kontaktcenter, telefon

13 Servicehus I servicehusen finns kompletta lägenheter för ensamstående eller par. Trygghetslarm finns i alla lägenheter och personal finns tillgänglig hela dygnet. I servicehusen finns i regel också restaurang och kafé som serverar frukost, lunch och middag. Vid behov/önskemål kan maten serveras i lägenheten. Servicehusen har oftast en mötesplats som är den gemensamma samlingsplatsen. Mötesplatsen är även till för alla boende i området. När du bor i servicehus ansöker du om hemtjänst. Ålderdomshem Ålderdomshemmen är till för dig som har stort omvårdnadsbehov. Ålderdomshemmen består oftast av mindre lägenheter med stort hygienutrymme och pentry. Trygghetslarm finns i varje lägenhet och personal finns tillgänglig dygnet runt. Måltider serveras i det gemensamma köket/matrummet eller i den egna bostaden. Olika aktiviteter arrangeras i det gemensamma allrummet. Gruppboende Gruppboende är en boendeform som är särskilt anpassad för personer med demenssjukdom. Ett gruppboende består av ett mindre antal lägenheter med stort hygienutrymme och pentry. Lägenheterna är samlade runt gemensamma rum/lokaler för måltider, social samvaro och olika aktiviteter. Personal finns dygnet runt och varje lägenhet har trygghetslarm. Du hittar adresser och telefonnummer till alla servicehus, ålderdomshem och gruppboenden på Du kan också ringa Kontaktcenter, telefon

14 Avgifter Kommunen har rätt att ta ut en avgift för stöd och omvårdnad. Kommunfullmäktige beslutar om storleken på avgiften. Vissa insatser är avgiftsfria. Särskilda regler finns som skyddar den enskilde mot alltför höga avgifter. Du betalar aldrig mer per månad än den fastställda maxtaxan. Information om aktuella avgifter hittar du på Du kan också ringa Kontaktcenter. Äldrenämnden Äldrenämnden i Västerås stad har som uppgift att se till att du som äldre får den hjälp och stöd du behöver. Utgångspunkten är socialtjänstlagen och i de särskilda boendena även hälso- och sjukvårdslagen. Det finns flera leverantörer/utförare av service- och omvårdnadsinsatser som äldrenämnden har avtal med. Nämndens mål och krav på kvaliteten är styrande för all verksamhet, oavsett leverantör/utförare. Äldrenämnden följer dels upp verksamheterna genom enkäter till dem som får hjälp, dels genom besök i verksamheterna. Alla eventuella klagomål följs upp. Du når äldrenämnden via Kontaktcenter. Du kan även skicka e-post till Postadressen är Västerås stad, Sociala nämndernas förvaltning, Västerås. Synpunkter och klagomål Om du har synpunkter eller klagomål på hjälpen du får vänd dig då i första hand till din leverantör/utförare. Du kan också vända dig till Kontaktcenter på telefon eller till kvalitetsombudet för de sociala nämnderna, telefon

15 Information om tjänster du kan köpa av företagare med f-skattsedel Hushållsnära tjänster Det finns vissa tjänster som du inte kan få hjälp med av den vanliga hemtjänsten. Dit hör bland annat gräsklippning och fönsterputsning som räknas som hushållsnära tjänster. Köp av hushållsnära tjänster med skattereduktion (RUT-avdrag) kan vara ett alternativ till hemtjänst. Du kan inte köpa hushållsnära tjänster av Västerås stad, men som en service till dig har staden tagit fram ett informationsblad med företagare som har f-skattsedel som du kan köpa hushållsnära tjänster av. Informationsbladet hittar du på Du kan även få informationsbladet av Kontaktcenter. OBS! Västerås stad står i alla avseenden helt utanför avtalsrelationen mellan köpare och säljare. Snöröjning/snöskottning Du kan köpa snöröjning/snöskottning med skattereduktion (RUT-avdrag). Västerås stad har tagit fram ett informationsblad med företagare som har f-skattsedel som du kan köpa snöröjning av. Informationsbladet hittar du på Du kan även få informationsbladet av Kontaktcenter. OBS! Västerås stad står i alla avseenden helt utanför avtalsrelationen mellan köpare och säljare. Informationsservice för snöröjning Du kan inte köpa snöröjning av Västerås stad, men du kan få råd och stöd vid köp och när du ska skriva avtal med en snöröjare. Ring Kontaktcenter, telefon

16 Sociala nämndernas förvaltning Stadshuset, Västerås Kontaktcenter För frågor om stöd och insatser för äldre och personer med funktionsnedsättning Produktion: Västerås stad, Konsult och Service

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Innehåll Så söker du hjälp 3 En lag om rätten att leva som andra 4 Socialtjänstlagen

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Socialförvaltningen Individ och familjeomsorgen Vingåkers kommun 20140313 Riktlinjer 140313.doc Innehållsförteckning Ordlista... 3

Läs mer

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga SUNDBYBERGS STAD OCH STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga Upprättat

Läs mer

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Äldreomsorgen i Södertälje Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Vad kan vi hjälpa dig med? Hemtjänstens viktigaste uppgift är att göra det möjligt för dig att kunna bo kvar i din invanda

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Demenssjukdom stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen 1 Innehållsförteckning Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård

Läs mer

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:2 ISSN 1401-5129 FÖRORD Rapporten, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten, handlar om olika aspekter

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg?

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Mirnesa Beganovic Arbetsrapport 17:2014 FoU Centrum för Vård, Omsorg och Socialt arbete Kommunerna i Linköping, Kinda, Mjölby, Motala, Ydre och Åtvidaberg

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer