Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention"

Transkript

1 Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention En standard för barnperspektiv, utarbetad av Habilitering & Hälsa, Västra Götalandsregionen i samarbete med NOBAB

2 Habilitering & Hälsa i Västra Götalandsregionen, vill genom att följa denna standard se till att barnperspektivet råder i mötet med barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Med barnperspektiv menas att vuxna tar hänsyn till barnets egna åsikter vid bedömningen av vad som är bäst för barnet. Standarden är en bearbetning och utveckling av Nordisk standard för barn och ungdomar inom hälso- och sjukvård, utarbetad av Svenska NOBAB (Nordisk förening för sjuka barns behov). FN:s barnkonvention ligger till grund för NOBAB:s standard. Habiliteringsinsatser ges till personer med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar. De ska bidra till att utveckla och bibehålla bästa möjliga funktionsförmåga samt skapa goda villkor för ett självständigt liv och att personen aktivt ska kunna delta i samhällslivet. Habilitering innebär bland annat att: utreda vilka förutsättningar och möjligheter barnet och omgivningen har och att klargöra behovet av habiliterande åtgärder. ge planerade och specialiserade åtgärder som komplement till övrig hälso- och sjukvård. följa barnets utveckling, välbefinnande och hälsa. Illustrationer och grafisk formgivning: Hjördis Davidson

3 Drömstället 1 Vårdform Åtgärder och insatser för habilitering kan ges i Habilitering & Hälsas lokaler, i skolan eller i hemmet. Du och din familj kommer överens med personalen om hur och var du ska få din habilitering. För att det ska bli så bra som möjligt samarbetar personalen med bland annat din skola eller ditt dagis och med de som har hand om din sjukvård.

4 2 Relationer närhet trygghet Barn och ungdomar har rätt att ha föräldrar eller andra närstående med sig i kontakt med Habilitering & Hälsa. Du får ha din förälder eller annan vuxen med dig, om du vill. Du kan också ta med dig syskon eller en kamrat. Vill du träffa habiliteringspersonal ensam, så går det också bra.

5 3 Föräldramedverkan Föräldrar ska få information om verksamhetens arbetssätt, rutiner och kompetenser. De ska också få stöd att aktivt delta i barnets eller ungdomens habilitering. Föräldrarnas kunskaper om sitt barn ska tas tillvara. Dina föräldrar ska få information om habilitering och om vilken hjälp som finns att få. 4 Information Föräldrar ska få information om funktionsnedsättningen, behandling och åtgärder för att kunna vara delaktiga i insatser och stötta sitt barn. Barn och ungdomar ska få liknande information, som anpassas till deras ålder, mognad och funktionsnedsättning. Personalen ska göra allt man kan för att minska fysisk och psykisk stress hos barnet. Informationen skall vara lätt att förstå. Fråga gärna personalen om du undrar över något. Föräldrar har rätt att läsa det som skrivs i journalen. Är du tonåring får du tillsammans med dina föräldrar komma överens om vad de får läsa i din journal.

6 5 Medbestämmande Barn, ungdomar och föräldrar ska efter grundlig information vara delaktiga vid planering och åtgärder. Alla åtgärder ska utgå från ett barnperspektiv. Alla barn ska skyddas mot onödiga medicinska behandlingar och undersökningar. Du och dina föräldrar ska vara med och bestämma om din habilitering. Personalen ska ta vara på era kunskaper och erfarenheter. När personalen undersöker, behandlar eller tar prover på dig ska de göra allt de kan för att det inte ska göra ont. Du ska få veta i förväg vad som ska hända. Det ska inte behöva göra ont. Så fort du visar att det gör ont, ska du få hjälp av personalen.

7 6 Fysisk miljö Barn och ungdomar ska komma till en trevlig och lättillgänglig miljö som är anpassad efter deras behov. Det ska finnas möjlighet till lek och aktiviteter. Du ska lätt kunna hitta och ta dig fram i lokalerna. Det ska alltid finnas en toalett som du kan använda. Dina syskon får gärna vara i lokalerna under tiden som du får behandling.

8 7 Stöd i utvecklingen Barn och ungdomar ska få stöd i sin fysiska, psykiska och sociala utveckling genom samverkan med andra i barnets närmiljö. För att det ska bli så bra som möjligt samarbetar personalen med bland annat din skola eller ditt dagis och med de som har hand om din sjukvård. Detta är för att alla barn och ungdomar har rätt till utbildning och fritid som är anpassad för dem.

9 8 Kvalificerad personal Personalen hos Habilitering & Hälsa ska vara kvalificerad och veta hur man bemöter barn. De ska kunna bemöta dig och din familj utifrån era behov. De ska ha rätt kompetens och utbildning och ta hänsyn till dina förutsättningar, möjligheter, din utveckling och mognad. De som arbetar i verksamheten ska kunna mycket om barns och ungdomars utveckling och hur de har det. Personalen skall ta hand om dig så att det känns bra för dig.

10 9 Kontinuitet Verksamheten ska vara organiserad så att varje barn och ungdom ska få kontinuitet i sina habiliteringskontakter. Föräldrar och barn får bestämma om informationen får lämnas till någon annan. Personal med olika yrken ska samarbeta för att du ska få bästa stöd. Du ska helst få träffa samma personer hela tiden. Du, dina föräldrar och personalen gör tillsammans en habiliteringsplan. I planen skriver man vad alla ska göra.

11 10 Respekt Barn och ungdomar ska bemötas med lyhördhet och förståelse och deras integritet ska respekteras. Personalen som möter dig och din familj ska lyssna till era behov och visa er förståelse. Personalen ska bemöta er på ett bra sätt och ta hänsyn till er situation och ert sätt att leva.

12 Habilitering & Hälsa Regionens Hus, Mariestad Telefon:

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LÄTTLÄST LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 1 Här skriver vi om den hjälp du kan få enligt LSS. Kommunerna och regionens hälso- och sjukvård ger hjälpen. Den här texten är lättläst.

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010

Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Studiehandledningen omfattar åtta studieenheter. Dessa

Läs mer

Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få stöd av boendestödet. Det är svårt att beskriva exakt hur

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 En sammanfattande redogörelse för Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 U D D E V A L L A K O M M U N Socialnämnden

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme 1 Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Anteckningar Alla barn har samma rättigheter

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme 1 Alla barn har samma rättigheter och är lika värdefulla. Varifrån du kommer, t ex vilket kön, språk, religion och hudfärg

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Det här behöver du veta......som har barn med funktionsnedsättning

Det här behöver du veta......som har barn med funktionsnedsättning Det här behöver du veta......som har barn med funktionsnedsättning VÄLKOMMEN TILL FUB! FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Barnrättsbaserad beslutsprocess

Barnrättsbaserad beslutsprocess Ärendenummer: Summering av beslutsärendet: Barnrättsbaserad beslutsprocess Ärendenamn: Definition av vilka barn som berörs av detta beslut: Åtagande och ansvar (artikel 4) Tar vi det här beslutet på rätt

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Vi är Anhörigcentrum s.5 Det här erbjuder vi s.7 Någon nära mig är äldre eller långvarigt sjuk s.9 Jag

Läs mer