Att ta avsked - handledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att ta avsked - handledning"

Transkript

1 Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser från personal och anhöriga. Syftet med filmen är att utgöra underlag för samtal och diskussioner kring hur anhöriga, boende och personal kan ta avsked på ett öppet, värdigt och stämningsfullt sätt när en äldre människa dör Studiematerial Idé: Videon "Att ta avsked" efter en idé av Sten Lundgren vid Svenska kyrkans Centrum för andlig vård inom hälso- och sjukvården. Diakonistiftelsen, Samariterhemmet, Samaritergränd 2, Uppsala. Produktion: Hamark Produktion Studieplan: Studieplanen har utarbetats av Birgitta Wallin - Drivkraft, Rådhusesplanaden 16 B, Umeå, tel/fax Distribution: Materialet(film och studiematerial) kan beställas hos Hamark Produktion,, tel e-post: Fraktavgift tillkommer. Studieplan Videofilmen "Att ta avsked" med tillhörande studieplan är lämpad som underlag för samtal i personalgruppen eller i en studiecirkel. Fallbeskrivningarna kan fungera som underlag för samtal och diskussioner om t ex * bemötande av de boendes frågor om döden * personalens bemötande av anhöriga * informationens betydelse för anhöriga * betydelsen av att anhöriga är närvarande och delaktiga vid närståendes död * om barn och ungdomars delaktighet * information om dödsfall till övriga boende * personalens behov av eftersamtal och utvärdering vid dödsfall.

2 Mål * att få ökad kunskap och förståelse för reaktioner hos personal och anhöriga i samband med döende och dödsfall inom äldreomsorg * att få möjlighet att bearbeta sina egna tankar och känslor kring döden * att samtala om egna upplevda situationer och upplevelser * att utveckla rutiner och förhållningssätt som ökar anhörigas delaktighet inför anhörigs väntade eller plötsliga död. Praktiska frågor Inled med en presentation av deltagarna. Presentera målsättningen med samtalen eller studiecirkeln. Bestäm gemensamt praktiska frågor. Avsluta varje sammankomst med en utvärdering. Inled med att spela upp videon i sin helhet. * Samtala om tankar och känslor kring de olika fallbeskrivningarna. * Känns scenerna i videon bekanta/obekanta? * Beskriv andra situationer som du upplevt som värdiga/ovärdiga? Sammanställ era frågeställningar och dilemman att tas upp under respektive sammankomst och som knyter an till de olika scenerna i filmen. Använd de frågeställningar i studieplanen som känns relevanta och aktuella för er? Avsluta varje träff med en värdering: Förslag på frågeställningar: * Hur har du upplevt samtalen? * Har de känts meningsfulla? * Har de känts meningsfulla? * Vilken förståelse ledde de till? * Finns något du skulle vilja förändra inom arbetsenheten? * Hur känns det nu? Videoscen 1. Personal ger ett glas vatten till den boende. - Känns det bättre nu? frågar personal. - Ja, men jag känner mig så trött, svarar den boende. - Jag tror inte att jag har så lång tid kvar, fortsätter kvinnan. - Äh, men så ska vi väl inte prata, svarar personal. - Men, är det farligt att dö, frågar den boende. - Nu ska vi se om inte middagen är klar, svarar personal. - Ja, men jag behöver ingen mat, säger den boende.

3 * Har du upplevt en liknande situation i ditt arbete? * Hur hanterade du situationen? * Vilka tankar och känslor väcktes hos dig? * Har du/ni ett öppet och naturligt förhållningssätt till döende och död? * Hur kommer det till uttryck i er verksamhet? - Jag tror att jag inte har så lång tid kvar, säger Elsa. * På vilket sätt kan du bemöta Elsas påstående? * Vad tror du att Elsa kan ha behov av att samtala om? * Har du själv funderat över din egen död? - Är det farligt att dö? frågar Elsa * Hur kan du bemöta Elsas fråga? * Vad anser du själv? * Om du själv hade varit i Elsas situation, hur hade du velat bli bemött? Videoscen 2. Personal sitter bredvid Bertil. En tom säng. - Bertil, han gick bort i natt, berättar en personal för en äldre kvinna. - Jaså, han min granne. Han var ju gammal, svarar B. - Ja, han var väl mätt på att leva, hade levt ett långt liv, svarar P - Det var skönt för honom att få gå, säger B. * Har man rätt/ansvar för att informera medboende om ett dödsfall? * Brukar du/ni informera andra boende om inträffade dödsfall? * Hur går informationen till? * Vilka ord använder du/ni för att beskriva dödsfallet? * Vilken betydelse har språkbruket för förståelsen av dödsfallet? * Vilken möjlighet får boende att ta avsked när någon de haft en relation till dör? Videoscen 3. Anhörig sitter i korridoren. Personal kommer ut från rummet och säger: - Du kan gå in nu. Ja, vi har tänt ljus. Du kan ta den tid du behöver. - Hade han..., frågar den anhörige. * Mannen tvekar inför att gå in till den döde. Är denna situation välbekant för dig/er? * Hur hanterar du/ni denna eller liknande situation? * Är det betydelsefullt för anhöriga att se den döde? * Hur kan du/ni förbereda anhöriga inför visningen av den döde?

4 * Vem bestämmer vilka symboler som ska finnas i rummet? * Har personal kännedom om vilken religion/livsåskådning den döde haft under sitt liv? * Hur vanligt är det att den boende gett uttryck för vilka symboler han/hon vill omge sig med efter dödsfallet? * Varför tänder man oftast ett ljus vid den döde? Vad ger det uttryck för? * Finns något tillfälle då ett tänt ljus kan kännas fel för de anhöriga? * Har du vårdat människor från andra kulturer? * Finns likheter/skillnader mellan olika kulturers förhållningssätt till döden? * Finns likheter/skillnader i vilka ceremonier och ritualer som anhöriga utför efter dödsfallet inom olika kulturer? - Hade han? frågar den anhörige. * Vad tror du den anhörige funderade över? * Hur viktigt är det för anhöriga att få svar på sina frågor? * Ska man alltid berätta sanningen? Den kvinnliga personalen går till personalrummet. - Hur är det, har det hänt något, frågar en manlig kollega. - Nej, eller ja, du vet ju Bertil dog i natt, och så var det en anhörig här som ville prata om det. Och det är ju inget konstigt med det. - Jag tycker bara det är så jobbigt, jag vet inte vad jag ska säga, det känns jättesvårt, fortsätter kvinnan. - Vi kanske får ta upp det på nästa personalmöte, svarar kollegan. - Ja, det vore nog bra. Så kunde vi byta erfarenheter, alla har ju varit med om det här. - Och så fick han gå in själv i rummet, och så får man dåligt samvete för det. - Men, jag tycker det är så jobbigt, avslutar hon. * Har du/ni upplevt en liknande situation? * Har du själv upplevt samma känsla som den kvinnliga personalen ger uttryck för? * Vilka tankar och känslor väcker en död kropp hos dig? * Berätta för varandra om positiva upplevelser i mötet med anhöriga vid deras avskedstagande av en äldre familjemedlem * Brukar personalen samlas till ett samtal efter dödsfall? * Om ni inte brukar ha eftersamtal hur ställer ni er till att införa det? * Följande exempel på frågeställningar kan användas vid ett eftersamtal.: - Beskriv din egen upplevelse av NNs död. - Vilka tankar och känslor väcktes hos dig? - Vilken minnesbild fick anhöriga med sig? - Vilken minnesbild fick boende med sig? Fundera över om dessa frågor känns viktiga att samtala om. Finns andra frågor som behöver tas upp. Diskutera med varandra om hur ett eftersamtal kan organiseras på er arbetsplats.

5 Videoscen 4. - Känns det bättre nu, frågar personal. - Ja, men jag tror inte att jag har så lång tid kvar, svarar den boende. - Är det så Elsa upplever det, frågar P. - Ja, det är det. Jag tycker jag är gammal nog, det räcker nu. - Har ni berättat för barnen om det här, frågar P. - Nej, inte direkt. Jag vill inte oroa dem, och de förstår nog själva hur det är, svarar Elsa. - Har ni tänkt på hur ni vill ha det sen? frågar P. - Ja, det har jag. Jag har ordnat allt. Jag har skrivit brev där det står vilka sånger som ska sjungas och vad det ska stå för annons i tidningen och så där som man behöver så de inte behöver ha bekymmer med det, berättar Elsa. * Vilka frågor tror du kan kännas viktiga för den boende att prata om med anhöriga/personalen? * Hur viktigt är det att få prata om praktiska frågor inför sin egen förestående död? * Hur bemöter du/ni de boendes andliga/existentiella frågor? * I vilken omfattning får de boende möjlighet att möta en person som de delar livsåskådning/religion med? * Har du funderat över dina egna önskemål när du dör? Videoscen 5 En personal och en dotter kommer ut ur Elsas rum. - Är ni medvetna om situationen? frågar personal dottern. - Ja, det är jag, svarar dottern. - Finns det några barnbarn, frågar P. - Ja, två stycken, Jakob och Julia, svarar dottern - Elsa skulle nog uppskatta om de kom och hälsade på, säger P. - Ja, mmh, säger dottern - Ja, och att det inte dröjde för länge då, fortsätter P. * Hur informerar ni anhöriga om att döden är nära förestående? * Om dödsfallet inträffar på natten, hur informeras anhöriga då? * Samtala om betydelsen av att anhöriga är informerade om en anhörigs nära förestående död? * Kan man informera för tidigt/för sent?

6 Videoscen 6. En familj är samlad hos sin döda mamma och mormor/farmor. De klär på henne och bäddar om. En blomma läggs i hennes händer. Ett barnbarn står intill sängen. Ett annat barnbarn sitter på fotändan av sängen. Personal lämnar rummet. Sonen stryker sin döda mamma över pannan och håret. Familjen står tyst och betraktar den döda. * Vilka tankar och känslor väcker scenen hos dig? * Är det vanligt/ovanligt att en hel familj med barn och barnbarn gör i ordning den döde? * Fundera över orsaker till att en hel familj är delaktig/inte delaktig vid dödsfall? * Hur viktigt är det för mindre barn och tonåringar att få ta avsked och att se en äldre familjemedlem död? * Om du anser att det är betydelsefullt, hur kommer det till uttryck i ert bemötande av anhöriga? * Finns något i era rutiner som behöver ändras för att göra anhöriga mer delaktiga? * Vilket ansvar har personal i samband med dödsfall? * Vilket ansvar har anhöriga i samband med dödsfall? * Vem brukar sluta den dödes ögon? Anhörig eller personal? * Vad ger denna ritual (symbolisk handling) uttryck för? * Vem ansvarar för att allt som sker efter dödsfallet blir som den döde tidigare hade önskat? Avslutning * Utvärdera era synpunkter och upplevelser av sammankomsten/erna. * Sammanfatta era synpunkter på hur personal kan bidra till att anhöriga kan "ta avsked" på ett värdigt sätt. * Ge förslag på förändring av rutiner inom verksamheten

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Barns sorg. några råd till familj och vänner. av Atle Dyregrov och Elin Hordvik

Barns sorg. några råd till familj och vänner. av Atle Dyregrov och Elin Hordvik Barns sorg några råd till familj och vänner av Atle Dyregrov och Elin Hordvik Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

GESTTILLSTÅND PANIKÅNGEST MANODEPRESSIVITET DEPRESSIVITET ANO PSYKISKT SJUK. Berättelser ur verkligheten. Studiehandledning till

GESTTILLSTÅND PANIKÅNGEST MANODEPRESSIVITET DEPRESSIVITET ANO PSYKISKT SJUK. Berättelser ur verkligheten. Studiehandledning till Studiehandledning till Berättelser ur verkligheten PRESSIONPANIKÅNGEST PANIKÅNGEST MANODEPRESSIVITET SJUK TILLSTÅND PSYKOS ESSION TÖRNINGAR PANIKÅNGEST PSYKISKT MANODEPRESSIVITET GESTTILLSTÅND TILLSTÅND

Läs mer

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial Det goda mötet Samtalscirklar runt bemötande Studiematerial Samtalscirklar runt bemötande En studieplan Detta är en studieplan för dig som ska deltaga i samtalscirklar runt bemötandefrågor. Vi kommer att

Läs mer

ATT FÅ LEVA TILLS MAN DÖR

ATT FÅ LEVA TILLS MAN DÖR ATT FÅ LEVA TILLS MAN DÖR Studiematerial kring palliativ vård och omsorg om äldre Sara Nordenhielm 1 Innehåll Förord... 6 Ordlista... 8 Om boken... 10 Tema 1. Vad är palliativ vård och omsorg?...18 Tema

Läs mer

samtalshandledning till Samtal med barn och ungdomar

samtalshandledning till Samtal med barn och ungdomar samtalshandledning till Samtal med barn och ungdomar 1 samtalshandledning inledning inledning När ingen lyssnar blir jag både arg och ledsen. Då gömmer jag mig. Men om ingen kommer så gömmer jag mig på

Läs mer

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

FÖRENINGEN SOCIONOMER INOM FAMILJEHEMSVÅRDEN

FÖRENINGEN SOCIONOMER INOM FAMILJEHEMSVÅRDEN FÖRENINGEN SOCIONOMER INOM FAMILJEHEMSVÅRDEN Intervjuer om familjehemsvård En vägledning för dig som rekryterar och utbildar blivande familjehem eller möter familjehem i handledningsgrupper. Filmen kan

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Offensivt styrelsearbete

Offensivt styrelsearbete Lärgruppsplan Offensivt styrelsearbete Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Offensivt styrelsearbete.

Läs mer

Inspirationsmaterial. Samtalets betydelse 2013:1

Inspirationsmaterial. Samtalets betydelse 2013:1 Inspirationsmaterial Samtalets betydelse 2013:1 1 INSPIRATIONSMATERIAL SAMTALETS BETYDELSE 2013 FÖRFATTAREN, NATIONELLT KOMPETENSCENTRUM ANHÖRIGA FÖRFATTARE: JAN-OLOF SVENSSON GRAFISK FORM: RÖD REKLAMBYRÅ

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra svår.

Läs mer

Juniorsoldaternas löften

Juniorsoldaternas löften U n d e r v i s n i n g s m a t e r i a l Juniorsoldaternas löften F rälsningsarméns Ungdomsenhet 2005 Juniorsoldat en ung medlem i Frälsningsarmén Det du, ledare, nu håller i din hand är ett exempel

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Ett komplement till studiematerialet Aktivitet och självständighet - för personal på särskilt boende

Ett komplement till studiematerialet Aktivitet och självständighet - för personal på särskilt boende Ett komplement till studiematerialet Aktivitet och självständighet - för personal på särskilt boende Ni som arbetar med vårdtagarna har svaren, det gäller bara att hjälpas åt för att få fram dem. Förord

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Det goda åldrandet frisk också efter 85

Det goda åldrandet frisk också efter 85 Det goda åldrandet frisk också efter 85 Berit Lundman Universitetslektor, docent i omvårdnad Efter att vi hört en hel del om olika sjukdomstillstånd som är vanliga bland äldre och hur man kan förebygga

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

NÄRHET, RELATION och KÄRLEK. Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema

NÄRHET, RELATION och KÄRLEK. Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema NÄRHET, RELATION och KÄRLEK Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema M ånga cirkelledare och andra intresserade av temat; Närhet, Relation och Kärlek har hört av sig

Läs mer

HEMBYGD NÅGONSTANS I SVERIGE

HEMBYGD NÅGONSTANS I SVERIGE HEMBYGD NÅGONSTANS I SVERIGE Övningar på egen hand Materialet är tänkt att användas av unga, från 15 år, och vuxna som tillsammans med en ledare besöker vandringsutställningen Hembygd någonstans i Sverige

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Minnesanteckningar från Lokalt blandade nätverk: Anhöriga och SÄBO Tema 2: Anhöriga och genomförande av flytten till SÄBO

Minnesanteckningar från Lokalt blandade nätverk: Anhöriga och SÄBO Tema 2: Anhöriga och genomförande av flytten till SÄBO Minnesanteckningar från Lokalt blandade nätverk: Anhöriga och SÄBO Tema 2: Anhöriga och genomförande av flytten till SÄBO Under hösten 2011 inleddes arbetet i nya blandade lokala lärande nätverk inom det

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan

Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 SORGEN...4 VAD ÄR DÅ SORGEN OCH SORGEPROCESSEN?...4 SORGEN TAR SIN TID...5 SORGENS 4 STEG...5 SVÅRT

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron Tankar om Foto: Bengt Nilsson Döden Sorgen Den kristna tron Sorgen - en process att ta fasta på. Något av det mest smärtsamma och svåra en människa går igenom är förlusten av en nära anhörig. Speciellt

Läs mer

ANNA-KARIN LINDER FRIFORM

ANNA-KARIN LINDER FRIFORM ANNA-KARIN LINDER FRIFORM Ett studiematerial för djupare upplevelser INVIGD Om Sveroks studiecirkelmallar Den här mallen ingår i en serie mallar för studiecirklar, som Sverok har tagit fram för att hjälpa

Läs mer

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet Övningar till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet 2 / 10 Innehåll 1. Övningar en inledning 1.1. Cirkeldiskussion 1.2. Fyra hörn 1.3. Finanskrisen 1.4. Sortera 1.5. Stå upp för dina rättigheter

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer