Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris"

Transkript

1

2 Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart (om rektorn inte är anträffbar, kontaktas föräldrarna). Observera att dödsbud ej får meddelas av andra än polis. Informera enbart om att en olycka har skett. Viktig att tänka på för barn i kris Enligt Lars H Gustafsson - Struktur - Tala - Ritual - Organiserade aktiviteter - Föräldramedverkan 2

3 1. Struktur Den Goda strukturen. Det bästa för barnet/eleven är att ha den vanliga verksamheten runtomkring sig. t.ex. skolan. Att vara tillsammans med de som man brukar träffa, de som vet hur man är och fungerar. Att bli sedd utifrån sina behov. 2. Tala Med Säg som det är utan att förenkla och frisera. Lämna inte utrymme för spekulationer. Sanningen är lättare att bära än fantasier och ovisshet. Svara på frågor. Prata om det som hänt efteråt. Bevara positiva minnen. 3. Ritualer Att få känna en stark kollektiv sorg. Vilken ritual som passar måste väljas utifrån gruppen och situationen. t.ex. minnesstund, ljus på bänken. 4. Organiserade Aktiviteter Tillsammans bearbeta sorgen genom att t.ex. motverka något som är fel. Skriva brev för att ge stöd/kräva förändringar. 5. Föräldramedverkan Föräldrar kan ge stöd och medverkan i olika aktiviteter. Föräldrar har också egna behov att träffas, få information och bearbeta sorg tillsammans med andra. 6. Uppföljning Krisgruppen gör en bedömning av: - Händelsens omedelbara effekter på barn/elev och personal. 3

4 - Vilka barn/elev och personal som har behov av särskild uppföljning och hjälp. - Behovet av hjälp utifrån. - Vilken skade- eller tillbudsrapportering behöver göras? 7. Massmedia Om massmedia tar kontakt: - Hänvisa alltid till rektorn. 1. Larma, Ring 1 12 När du ringer larmnumret 112 kommer du till SOS-alarm tänk på följande: - Uppge vad som hänt. - Uppge ditt namn. - Uppge adress och telefonnummer där du ringer från. Larmoperatören ger råd och anvisningar. 4

5 2. Rektorn underrättas. Rektorn tillkallar polis. lärare/ personal stannar hos barnet/eleven. 3. Krisgrupp Rektorn samlar krisgruppen. Rektorn är ansvarig men kan delegera uppgifter. Krisgruppen går noggrant igenom det som hänt och samlar så mycket information som möjligt. Besluta om vem som ska ha kontakt med hemmet. 4. Kontakta anhöriga Det är av stor vikt att de anhöriga får avgöra vilken information som ska komma ut och vid vilket tillfälle den ska lämnas. Av hänsyn till de anhöriga är den personliga integriteten viktig. Båda föräldrarna ska meddelas vid delad vårdnad. 5. Information till personalen Rektorn sammankallar hela personalstyrkan och informerar om det inträffade och vem som ansvarar för olika kontakter. På mötet bestämmer Rektorn vilka i personalgruppen som ska berätta för barnen/eleverna om dödsfallet och på vilket sätt. 6. Information till barnen/eleverna Samla barnen/eleverna på den klassen som är drabbat av dödsfallet. Efter överenskommelse med familjen berättar personalen om det inträffade. - Berätta så öppet och enkelt som möjligt om det som hänt. - Låt barnen/eleverna berätta om sina tankar, känslor och egna upplevelser. 5

6 - Använd gärna papper och färgpennor så att barnen/eleverna kan bearbeta händelsen genom bilder. - Övriga klasser informeras av sin klassföreståndare. 7. Information till övriga föräldrar När man har kommit överens med de anhöriga om hur man ska informera, meddelas övriga föräldrar. Brev om det inträffade skickas till föräldrarna. Föräldramöte bestäms inom den närmaste tiden. 8. Kondoleansbrev Rektorn skickar blommor till familjen med ett kondoleansbrev. 9. Sorgbord Ställ fram ett bord med vit duk, levande, ljus, blommor ett foto av den avlidne. 10. Minnesstund Minnesstund så fort som möjligt, helst på följande dag. Bjud in en präst/imam eller annan religiös företrädare till samlingen, Läs en lämplig saga, spela en stillsam musik. 11. Begravning; Rektorn frågar de anhöriga om de önskar att någon från skolan deltar vid begravningen och om personen ska säga något om barnet/eleven vid begravningen. Rektorn beslutar om blommor till begravningen. 6

7 12. Att tänka på den närmaste tiden Var uppmärksam på barnen/eleven. Deras reaktioner kan komma vid senare tillfällen, exempelvis i leken, vid sängdags eller i form av mardrömmar. Aptitlöshet, nedstämdhet och trötthet kan också vara tecken på att ett barn mår dåligt. Kontakta krisgruppen som i sin tur kan tillkalla expert hjälp, som skolpsykolog om det krävs. Personalen behöver eventuellt också stöd. Erbjud samtal hos företagshälsovården. 13. Sekretess; Tänk på sekretessen! För diskussion om barnen eller deras familjförhållanden är det nödvändigt att få ett medgivande av vårdnadshavaren. 14. Massmedier; Om olyckan har något intresse for massmedier ar det rektorn eller annan utsedd person, som håller i den kontakten. Vid plötsligt dödsfall bland personalen kan man i stort sett följa instruktionerna som har givits för Om ett barn avlider på skolan. Punkterna 4-14 Komplettering: Enligt arbetsmiljöförordningen ska arbetsgivaren utan dröjsmål underrätta arbetsmiljöverket om en allvarlig olycka inträffar på arbetsplatsen. (Anmälningsblankett hämtas på; ) 7

8 När besked om dödsfallet når skolan sammankallas krisgruppen. Rektorn är ansvarig men kan delegera uppgifter. Krisgruppen går noggrant igenom det som hänt och samlar så mycket information så möjligt. Informationen är viktig för att undvika ryktesspridning och gissningar. Besluta om vem som ska ha kontakt med hemmet. Sedan kan man i stort sett följa ovanstående instruktioner som har givits för Dödsfall under skoltid. Det är punkterna (4-14). 1. Krisgrupp När besked om dödsfallet når skolan sammankallas krisgruppen. Rektorn är ansvarig men kan delegera arbetsuppgifter. Samla in så mycket information som möjligt och gå igenom detta med krisgruppen. Besluta om vem som kontaktar de anhöriga. 8

9 2. Kondoleansbrev Rektorn skickar blommor till anhöriga med ett kondoleansbrev. 3. Personalen kan i stort sett följa instruktionerna som har givits för Om ett barn avlider på skolan. Punkterna 3-14 Barn och vuxna kan drabbas av en mängd situationer och kriser: - Separation, skilsmässa. - Missbruksproblem eller svåra psykiska problem. - Någon närstående hamnar i fängelse. - Syskon med funktionshinder eller svår sjukdom. - Nära anhörigas död. - Arbetslöshet. - Misskreditering i massmedia. I dessa situationer är det viktigt att fråga sig: - Vilket stöd kan barnet påräkna i hemmet. - Finns det något man kan göra som lärare/ personal? - Kan ett hembesök eller ett samtal med föräldrarna vara till nytta? - Har barnet/elevens kamrater som kan utgöra stöd? - Bör vi koppla in socialtjänsten eller andra instanser? - Vem av mina kolleger kan jag diskutera detta med. 9

10 - Kriser privat och inom arbetet påverkar också personalen. Det är därför viktigt att var och en tar ansvar för sig själv och varandra. - Förbereder dig på egna och andras reaktioner i samband med krishantering. - Våga lyssna och lär känna dig själv. 1. Krisgrupp: På varje skola ska finnas en krisgrupp. Krisgruppen träffas en gång/ termin eller mer vid behov. 2.Krislåda finns på skolan och den innehåller; - Ljusstake - Duk - Kassett med musik alt CD med musik - Fotoram - Litteratur, dikter, psalmbok - Vas - Tygblomma - Tändstickor - Ljus 10

11 3.Kontrollera följande: - Namn och telefonnummer till medlemmarna i krisgruppen. - Namn och telefonnummer på listan över viktiga telefonnummer. - Att det finns en pärm på lärarrummet med telefonnummer till barnens/elevernas anhöriga. - Att sorgbordet är komplett och att alla vet var det finns. - Att det finns några lämpliga sagoböcker. - Att skolans utrymmningsplan är aktuell 11

12 Namn Titel Telefon Suzanne Zangana Rektor Sulieman Awad Modersmållärare Viktiga telefonnummer Ambulans/Polis/Brandkår 112 Akutsjukhus Sjukvårdsupplysning Barnavårdscentral 12

13 Taxi Rektor mobil: Namn på personal som larmar? Tel: Vilken typ av olycka? Tel:. Omfattning? Tel: Vilka är drabbade? Tel: Olycksplats? Tel: Samlingsplats? Tel: Telefonnummer till samlingsplatsen?. Underrätta rektor. Övrig information?. JAG REPETERAR Läs upp det du skrivit och kontrollera att uppgifterna är riktiga. 13

14 Beta School Fagerstagatan Spånga Tel: Mobil: E-post: Datum Till vårdnadshavare för... Idag har en/ett..inträffat. Detta är något som vi alla, barn och vuxna, berörs starkt av. Vi har idag talat med eleverna och ägnat mycket tid till detta samt målat och läst sagor. Barnen behöver mycket stöd, både på skolan och i hemmet och det är bra att vara uppmärksam på barnets reaktioner. Det är mycket betydelsefullt att man i hemmet talar öppet om det som hänt. Tveka inte att kontakt oss för ytterligare information eller hjälp. Med vänlig hälsning Rektor på Beta School 14

15 Beta School Fagerstagatan Spånga Tel: Mobil: E-post: Datum Till vårdnadshavare för... Vi på Beta School har idag mottagit det tragiska beskedet att... Detta är något som vi alla, barn och vuxna, berörs starkt av. Vi har idag talat med barnen och ägnat mycket tid till detta samt målat och läst en lämplig saga. Barnen behöver mycket stöd, både på skolan och i hemmet och det är bra att vara uppmärksam på barnets reaktioner. Det är mycket betydelsefullt att man i hemmet talar öppet om det som hänt. Tveka inte att kontakt oss för ytterligare information eller hjälp. Med vänlig hälsning Rektor på beta School 15

16 Beta School Fagerstagatan Spånga Tel: Mobil: E-post: Datum Till... Vi på Beta School tänker på Er i Er sorg Detta ar något som vi alla, barn och vuxna, berörs starkt av. Med vanlig halsning Rektor på Beta School 16

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Rev. Ubbhult 090904 Caroline Dahl INLEDNING... 3 VID OLYCKA PÅ FÖRSKOLAN... 3 TILL DIG SOM KONTAKTAR PERSONALREPRESENTANTEN... 4 STÖDGRUPP FÖR KRISBEREDSKAP

Läs mer

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 - Resursskolan - Särskolan - Fritidshemmet - F-9 Förord Det är viktigt att all personal på enheten känner till vår lokala krisplan. Den bör läsas igenom som en förberedelse,

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av XXXXXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med

Läs mer

HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN

HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN HOFORS VT 2009 SKOLANS KRISORGANISATION Rektor Elevvård Hälsovård ansvarar för omhändertagande av Elev/familj Skolpersonal samarbetar med Kyrka Massmedia

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN ÖSMO FOTBOLL

KRISHANTERINGSPLAN ÖSMO FOTBOLL (1/11) KRISHANTERINGSPLAN ÖSMO FOTBOLL Version Datum Ändrad av Ändring 1.0 2014-02-10 Första utgåva 2014 ÖSMO GIF FOTBOLL 1 (2/11) Syfte Krisplanens syfte är att skapa en krismedveten beredskap inför oväntade

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser POSOM - Handlingsplan vid kriser Larmnummer : 0722-45 43 00 Handlingsplan vid kriser Krisplan vid olycka med dödsfall eller allvarlig personskada m.m. 1. Larma 112 2. För stöd och rådgivning kontakta Svemo

Läs mer

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Krishanteringsplan Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Postadress Besöksadress Telefon & e-post Telefax Högbergsskolan Palmgatan 11-13 0293-21 83 64 0293-106 88 815 80 TIERP hogbergsskolan@tierp.se

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information Första hjälpen och krisstöd Planering Utbildning Information Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Första hjälpen Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste genom föras

Läs mer

Kris- och stödplan Lillåns skola 7-9. Kris- och stödplan. Lillåns skola 7-9 Skolförvaltning nordväst Örebro kommun. Uppdaterad 2012-11-05

Kris- och stödplan Lillåns skola 7-9. Kris- och stödplan. Lillåns skola 7-9 Skolförvaltning nordväst Örebro kommun. Uppdaterad 2012-11-05 Kris- och stödplan Skolförvaltning nordväst Örebro kommun 1 Uppdaterad 2012-11-05 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 2 Skolans policy 3 Tänkbara krissituationer 4 Kriser och deras förlopp 5-7 Vanliga sorgereaktioner

Läs mer

Vid akuta incidenter sekundär intervention

Vid akuta incidenter sekundär intervention Vid akuta incidenter sekundär intervention I detta avsnitt finns information om vad som är viktigt när en akut incident har inträffat. Avsnittet behandlar främst trakasserier, hot och våld eftersom det

Läs mer

Krisplan. Dnr 05/257 06-01-17. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Krisplan. Dnr 05/257 06-01-17. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 060117_KMH_Krisplan.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Krisplan Dnr 05/257 06-01-17 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen 105 Postadress: Box 27 711, 115 91 Stockholm Tel: 08-16

Läs mer

Information till personal. om barnet som anhörig och patient

Information till personal. om barnet som anhörig och patient Information till personal om barnet som anhörig och patient 2 Innehållsförteckning 1. Viktiga frågor att beakta vid framtagande av handlingsplan och rutiner...5 Vad behöver barnet som anhörig och patient?...5

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra svår.

Läs mer

Krishanteringsplan. Landskrona Golfklubb. Upprättad 2007-08-03

Krishanteringsplan. Landskrona Golfklubb. Upprättad 2007-08-03 Krishanteringsplan Landskrona Golfklubb Upprättad 2007-08-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Sid. Krisgruppens arbetsgång 3 Viktiga telefonnummer.. 3 Försäkringsskydd och SOS International.. 4 Förberedelser för

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

KRISPLAN FÖRSKOLORNA I Örkelljunga, Eket, Åsljunga och Sk. Fagerhult

KRISPLAN FÖRSKOLORNA I Örkelljunga, Eket, Åsljunga och Sk. Fagerhult KRISPLAN FÖRSKOLORNA I Örkelljunga, Eket, Åsljunga och Sk. Fagerhult KRISGRUPPEN BESTÅR AV FÖLJANDE PERSONER: NAMN ARBETSPLATS TFN ARBESTPLATS MOBILNR alt HEM Agneta Ekberg Högkullen 0435-55124 0709-471675,

Läs mer

Planera för det oplanerade. Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang

Planera för det oplanerade. Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang Planera för det oplanerade Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang 1 Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang Bra planering från flera håll. Texterna i detta dokument är sammanställda

Läs mer

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 -

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 - Begravningspastoral för Kropps pastorat - 1 - - 2 - Begravningsgudstjänsten Begravningens sammanhang kan sträcka sig under mycket långt tid. Från en allvarlig sjukdom till sorgetiden efter begravningsgudstjänsten,

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret.

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. Vägledning till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. DOKUMENTERA i patientens journal vad som är gjort och vad som

Läs mer

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Förord Ni är på väg att genomföra ett internationellt utbyte, i Sverige eller

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

Malmö Sportdykarklubb Ver: 2011.03 MSDK Krishantering Sid 1/18. Förslag till KRISHANTERING. för MSDK. Bilaga 1 Version 2011.03

Malmö Sportdykarklubb Ver: 2011.03 MSDK Krishantering Sid 1/18. Förslag till KRISHANTERING. för MSDK. Bilaga 1 Version 2011.03 Malmö Sportdykarklubb Ver: 2011.03 MSDK Krishantering Sid 1/18 Förslag till KRISHANTERING för MSDK Bilaga 1 Version 2011.03 Arbetsgrupp: Lars Malmberg Patrik Holmstedt Sanna Nedavaska Malmö Sportdykarklubb

Läs mer

OMFATTNING / BEGRÄNSNING KRISGRUPP

OMFATTNING / BEGRÄNSNING KRISGRUPP YDS Nau utilus Krishanterings- ma anual Innehållsförteckning 1. GENERELLT... 5 1.1. INLEDNING... 5 1.2. SYFTE... 5 1.3. VERSIONER... 5 1.4. REVISIONER... 5 1.5. ANSVAR... 5 1.6. OMFATTNING / BEGRÄNSNING...

Läs mer