Lathund Fokusgrupps Teknik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lathund Fokusgrupps Teknik"

Transkript

1 Lathund Fokusgrupps Teknik

2 Bra att tänka på när man formulerar frågan Börja med orden "Vad är viktigt för att " för att lägga fokus på det som verkligen är viktigt i frågan. Därefter beskrivs ett önskeläge i frågan, gärna med ett positivt formulerat ord, till exempel framgång, hög, stor, lyckas eller liknande. Till exempel "Vad är viktigt för att du ska lyckas i skolan?" Startar du meningen på annat sätt kan orden "vad är viktigt" läggas till i slutet. En sådan formulering ger en offensiv och positiv mental tanke, och man undviker problemfixering och att lägga kraft på hur man inte vill att något ska vara. När man använder fokusgrupp som metod, kan man bara använda ett tema åt gången. Använder man två teman vet man inte vilka faktorer som handlar om det ena eller det andra temat. Man bör vara tydlig i vad temat handlar om, för att få ut så mycket och så träffsäker information som möjligt att använda i sitt förbättringsarbete. När du har tänkt ut en frågeställning, testa den gärna på någon person i din närhet.

3 Q Exempel på fokusgruppsfrågor Kommunövergripande Bemötande Vad är viktigt för att du ska uppleva kvalitet i mötet med kommunen? Äldreomsorg Vad tycker du är viktigt i mötet med hemtjänsten? Vad är viktigt för att du ska känna att du bemöts med respekt? Förskolan Vad är viktigt för att du ska ha inflytande på ditt barns situation hos oss? Vad är viktigt för att du ska vilja lämna ditt barn hos oss? Skolan Vad är viktigt för att du ska tycka det är kul/meningsfullt att gå i skolan? Vad är viktigt för att du/dina elever/ditt barn ska känna att du/de/hon/han lyckas i skolan? Vad är viktigt för att du ska ha kvalitet när du studerar? Samhällsbyggnad Vad är viktigt för att du ska uppleva att det fungerar bra när du söker ett bygglov? Vad tycker du är viktigt för att bedriva en väl fungerande djurskyddstillsyn? Kultur & Fritid Vad tycker du är viktigt i mötet med bibliotekspersonalen? Räddningstjänst Vad tycker du är viktigt i mötet med räddningstjänstens personal? Personalgrupper Vad är viktigt för att åstadkomma ett framgångsrikt resultat tillsammans i arbetslaget? Vad är viktigt för att du ska trivas på din arbetsplats? Ledning/politiker Vad skapar en framgångsrik ledare (i skolan, på avdelning 4 och så vidare) - vad är viktigt? Vad skapar ett effektivt arbete i styrelsen/nämnden - vad är viktigt? Inför projektstart eller inom administrationen Vad är viktigt för att det här projektet ska bli framgångsrikt? Vad skapar effektiva rutiner för fakturering - vad är viktigt?

4 Q Att tänka på inför inbjudan till Fokusgrupp Inbjudan bör vara både skriftlig och muntlig. Man behöver ibland motivera människor till att delta. Det är bra om personalen kan förbereda brukaren hur en fokusgrupp går till, då ökar chanserna till att brukaren anmäler sig. När det gäller naturligt avgränsade grupper är rådet att bjuda in alla, men ta emot max 15 personer. Består gruppen av fler är det bättre att göra två fokusgrupper. Ska man vända sig till en större grupp bör man bjuda in dubbelt så många, eftersom det ofta blir ett bortfall. Välj ut deltagarna slumpmässigt. I inbjudan är det bra om du kort beskriver syftet med fokusgruppen, vilken målgrupp den vänder sig till, plats, tid och vem de kan ringa till om frågor.

5 Q Förslag på inbjudan Fokusgrupp Vi behöver din hjälp! Falköpings kommun ska arbeta fram en ny vision och policy för måltidsverksamheten inom äldreomsorg och skola. Därför är Du tillsammans med andra personer som bor på S:t Olofsgatan 11 inbjudna att delta i en gruppintervju där vi vill ha dina synpunkter på maten. Vi kommer att intervjua er i grupp, c:a personer. Intervjun kommer att ta 1,5 till 2 timmar. Vi bjuder på fika. Tid: Den 9 mars kl Plats: S:t Olofsgatan 11, plan 5 Anmälan: För att vi ska veta hur många som kommer behöver vi ha din anmälan senast den 1 mars. Lämna den till enhetschefen på boendet. Vi som kommer att hålla i gruppintervjun heter: Elisabeth Gerhardsson Verksamhetsutvecklare på socialförvaltningen Hanna Nilsson Kostekonom på Kostenheten Välkommen! Ja tack, jag kommer Namn.. Nej tack, jag kommer inte Namn...

6 Detta behöver du ha med dig Blädderblock, tejp, miniräknare, svart eller blå, röd och grön tuschpenna, anteckningspapper och pennor. Fika till deltagarna. Så här inleder du fokusgruppen Två personer leder fokusgruppen. En för talan, den andre skriver. Lägg fram papper och penna till alla. Börja med kaffe eller vänta tills efter viktningen. Hälsa välkommen. Presentation av deltagarna och oss själva. Berätta om syftet med fokusgruppen. Förklara vad en fokusgrupp är och hur det går till. Att tänka på: Håll tidsramarna Se till att alla håller sig till temat Se till att alla förstår frågeställningen Försök skapa ett öppet och tillåtande klimat så att alla vågar säga vad de vill, men tvinga aldrig någon att säga något. Använd deltagarnas ord när du skriver upp faktorerna på tavlan. Ifrågasätt aldrig några faktorer, men fråga ofta vad menar du med det.? För att alla ska förstå vad som menas. Föreslå aldrig egna faktorer. OBS! Poängtera för deltagarna att det är viktigt att de inte ifrågasätter varandras synpunkter. Det finns inget rätt eller fel.

7 Så här kan du lägga upp Fokusgruppsarbetet Gruppintervju Där man fokuserar på en fråga. Fokusgruppen tar 1,5 till 2 timmar. Vi skriver ner era synpunkter på blädderblock Ni viktar en tredjedel av alla synpunkter och betygsätter samtliga faktorer. Skriv upp frågeställningen på Whiteboard eller blädderblock Låt alla få cirka fem minuter att tänka igenom frågeställningen. Gå laget runt eller låt dem tala fritt. Se bara till att alla lämnar synpunkter/faktorer. Om det är trögt och väldigt tyst, låt dem då skriva ner sina faktorer så de kan lämna dem till er. Skriv överst på blädderblocket/whiteboardtavlan; Det är viktigt att: fyll sedan på med faktorer (formulera som ett påstående) som deltagarna säger. Varje faktor får bara vara med en gång. Lämna utrymme på blädderblocket för vikt och betygsättning. Se till att de håller sig till ämnet/ frågeställningen. Se till att faktorerna blir tydliga och möjliga för alla att förstå. Sätt bokstäver framför alla faktorer. När gruppen är klar, kontrollera tillsammans med deltagarna om några faktorer betyder samma sak. Stryk en av faktorerna efter samråd med de som la fram just den faktorn. Räkna alla faktorer Räkna ut en tredjedel. Viktning En tredjedel. De behöver inte rangordna. Tar ca.fem minuter. Dela ut papper och be dem var och en att enskilt skriva ner den tredjedelen som de anser viktigast, lämna in till dig. De behöver bara skriva bokstaven, ej hela påståendet. Notera med ett streck framför varje faktor på blädderblocket. Räkna ihop. Nu har man fått fram vad gruppen anser är de viktigaste faktorerna. Fråga gruppen om de tycker att det stämmer. Gå vidare och be deltagarna att betygsätta alla faktorer utifrån hur man tycker att det fungerar idag.

8 Betygsättning Se till att alla faktorer är skrivna som påståenden. Betygsätt efter en skala 1-5 där 5 är instämmer helt och 1 instämmer inte alls. Skriv upp betygsskalan på tavlan. Låt dem betygsätta enskilt på papper som de sedan lämnar till dig. Observa att alla faktorer ska betygsättas. I vissa fall behöver man inte gå vidare till betygsättning, det kan vara då man gör fokusgruppen i syfte att ta fram enkätfrågor. Ibland har man fokusgrupp med personer som tar fram och viktar mycket bra faktorer men de är ej insatta i hur det fungerar idag och kan därför inte betygsätta faktorerna. I utvecklingsarbete, kan vara helt nya verksamheter där det är viktigt att ta del av vad kunderna tycker är viktigt men det går ej att betygsätta. Nu kan du bjuda på kaffe eller be dem ta en bensträckare, då det tar lite tid att räkna ut betygen. Räkna ut medelvärdet för varje påstående. Detta gör att man får reda på vad deltagarna tycker är viktigt och hur de tycker verksamheten fungerar. Redovisa sedan de faktorerna som utsågs som de viktigaste för gruppen och betygsättningen. Hög vikt och lågt betyg = förbättringsområden. Hög vikt och högt betyg= bevarandeområden Avsluta sedan med att fråga deltagarna om hur de har upplevt fokusgruppen och resultatet. Be deltagarna om deras adress för att du i efterhand ska skicka sammanställningen av resultatet till dem. Viktigt! Tacka dem för deras medverkan Sammanställ resultatet så snart som möjligt och skicka ut till deltagarna

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag.

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Möten som engagerar ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. E-post: bestall@st.org. Fax:

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

Personlig assistans! Brukarundersökning Handikappomsorgen 2008. November 2008 Gunilla Fjellström Annika Lidström Carina Westbom

Personlig assistans! Brukarundersökning Handikappomsorgen 2008. November 2008 Gunilla Fjellström Annika Lidström Carina Westbom Personlig assistans! Brukarundersökning Handikappomsorgen 2008 November 2008 Gunilla Fjellström Annika Lidström Carina Westbom Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 Syfte 2 Målgrupp 2 Metod 2 Utarbetande av

Läs mer

Metodhäfte: Rekrytera barn

Metodhäfte: Rekrytera barn Metodhäfte: Rekrytera barn Innehållsförteckning Rekryteringsworkshop 4 Del 1 4 Inspirationsmingel 4 Varför ska vi växa 4 Drömkåren 5 Framgångsrikt 5 Del 2 Nulägesanalys Framtida rekrytering Rekryteringscykel

Läs mer

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel 1 Samtalsmodell för bokcirkel Läsning och livstolkning Livstolkning är något vi håller på med hela tiden: Vi försöker

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra?

Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra? Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra? Metodbeskrivning, Personlig assistans PA, Område funktionshinder, Landskrona Stad 2011-2012 Christina Olsson, Socialpedagog PA

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln En skrift om hur vi involverar fler i vår verksamhet Volontärrekrytering - din GPS i volontärsamordningsdjungeln 2 Inledning Den ideella kraften är stor. Faktiskt så stor att den kan omräknas till cirka

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation Anställningsintervju Lunds universitet Karriärinformation 2 karriärinformation karriärinformation 3 Välkommen på anställningsintervju! Vanligtvis väljs 5-10 sökanden ut till intervju. Oftast är det 2-3

Läs mer

Metoder för att skapa delaktighet

Metoder för att skapa delaktighet Metoder för att skapa delaktighet Metoder för att skapa delaktighet Presentation- och Lära känna-metoder Ballongen Dela upp gruppen två och två, ge varje par två ballonger och en penna som fäster på ballongen.

Läs mer

SÄLJGUIDE. - så lyckas du med din försäljning

SÄLJGUIDE. - så lyckas du med din försäljning SÄLJGUIDE - så lyckas du med din försäljning Hej! I den här guiden vill vi dela med oss av några tips och råd som vi tror att du och dina kompisar kan ha nytta av när webbutiken ska öppna och försäljningen

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 4 a 1 (6) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING Fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-09, 113 Inledning Att rekrytera medarbetare med rätt kompetens är en av de viktigaste

Läs mer

En stammande elev i klassen - inget att haka upp sig på?

En stammande elev i klassen - inget att haka upp sig på? Kontakt Vill Du veta mer om stamning eller ha kontakt med ytterligare människor som stammar? Ta kontakt med Sveriges stamningsförbund Hemsida: http://www.stamning.se/ Telefon: 08-720 61 12 08-720 66 09

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

en hjälpande hand studiehandledning

en hjälpande hand studiehandledning en hjälpande hand studiehandledning Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel består av 3-15 personer. Det

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Nedan följer en sammanställning av dokumentation från Trygghetsdagen i Vårby gård den 2 november. Eftersom tre parallella seminarier/gruppdiskussioner

Läs mer

I en klass för sig Om att vara ung och gå i särskola. Författare: Clara Holmberg

I en klass för sig Om att vara ung och gå i särskola. Författare: Clara Holmberg AV-nr 101022tv 1-3 I en klass för sig I en klass för sig Om att vara ung och gå i särskola Författare: Clara Holmberg Inledning: Programserien vill inspirera till diskussion kring olika teman, stärka identiteten

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer