Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål"

Transkript

1 Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål

2 Begravningen är det sista avskedet. Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en borgerlig begravning innebär det stor frihet. Innehållet styrs efter den avlidnas och de närståendes önskemål om att skapa en personlig minnesbild där deras tankar inför avskedet får stå i centrum.

3 Innehållsförteckning 4Varför borgerlig begravning? 7När kan en borgerlig begravningsceremoni genomföras? 8Innehåll och utförande Vem kan begravas borgerligt? 11 Borgerlig officiant en uppgift för alla Plats för ceremonin Vad kan en borgerlig begravning innehålla? Val av musik och dikter Jordbegravning Kremationsbegravning Att sätta samman ett program Inspiration från exempel: Ceremoni i kapell Ceremoni vid havet Ceremoni vid graven Att tänka på vid planering av en personlig ceremoni

4 En borgerlig begravning ger dig som närstående frihet att bestämma över innehållet i ceremonin. Ceremonin utformas helt efter dina egna eller den avlidnas önskemål, till skillnad från den kyrkliga som följer en i förväg fastställd ritual. Ceremonin kan vara helt fri från religiösa inslag (konfessionslös) eller innehålla till exempel psalmsång. Viktigt att komma ihåg är att en borgerlig begravning inte är styrd av något regelverk. Ingen talar om hur den ska utformas. Varför borgerlig begravning? Vem kan begravas borgerligt? Alla kan begravas borgerligt i Sverige, även de som tillhör Svenska kyrkan eller något annat samfund. Ofta har den avlidna visat önskemål om en borgerlig begravning genom att inte tillhöra Svenska kyrkan eller genom att skriva ner sina önskemål i Vita Arkivet. Plats för ceremonin Det finns inga fomella krav vad gäller den lokal som används vid ceremonin. Den kan ske i hemmet, i en allmän samlingslokal eller utomhus. Sedan den 1 januari 2000 är det huvudmannen för begravningsverksamheten, det vill säga den kyrkliga samfälligheten alternativt kommunen, som utan kostnad ska tillhandahålla en lokal för borgerlig begravning. Det kan vara ett kapell eller ett församlingshem utan religiösa symboler. Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift. I den ingår, förutom en lokal för begravningsceremonin, även kremering och gravplats med mera. Om du väljer en annan plats för ceremonin innebär det i regel kostnader för lokal och transport. avsked. Det är inte ovanligt att innehållet baseras på ett visst tema. Livsåskådning, intressen, viktiga händelser och naturen är exempel på sådana teman. Musikstycken, solo-sånger och dikter kan väljas i enlighet med temat och knyta an till den avlidnas liv och intressen. Du kan också dekorera runt och på kistan med passande blommor och personliga föremål. Val av musik och dikter Det finns inga begränsningar i val av musik och dikter så länge innehållet är präglat av respekt för andra och för den avlidna. Om den avlidna haft speciella önskemål så går de i regel att uppfylla och kan ge en personlig anknytning och stärka intrycket av ceremonin. Musik och dikter är ofta det dominerande inslaget i ceremonin och fogar samman innehållet på ett naturligt sätt. Att variera mellan inspelad och levande musik skapar möjlighet för olika intryck. Det kan vara svårt att välja hur en borgerlig begravningsceremoni ska utformas när valmöjligheterna är i det närmaste oändliga. Vi ger råd och stöd och hjälper dig att skapa en ceremoni som speglar minnet av den avlidna. Vad kan en borgerlig begravning innehålla? En borgerlig begravning kan spegla de närståendes minnesbilder av den avlidna och ge möjlighet till ett personligt 4

5 Anne Mamma ville alltid se till helheten och hon lämnade inget åt slumpen! För oss handlade ceremonin om ett helhetsintryck av dofter, ljus och ljud. Det var naturligt att utgå från havet eftersom mamma alltid bott i närheten av vatten. Till svag bakgrundsmusik lade vi nyponrosor på kistan och smyckade runt den med partier av sand, snäckor och levande ljus. 5

6 6

7 En borgerlig begravningsceremoni kan hållas vare sig gravsättningen sker med urna eller kista. När kan en borgerlig begravningsceremoni genomföras? Jordbegravning Om kistan ska gravsättas kan större delen av ceremonin hållas i en lokal nära gravplatsen, till exempel i ett kapell eller i ett församlingshem. Mot slutet av ceremonin samlas begravningssällskapet vid graven, där både psalmer och annan musik kan spelas och sjungas och officianten eller andra närvarande kan hålla tal och läsa dikter. I enstaka fall väljer de närstående att hålla en begravningsceremoni med kista men att inte vara med vid gravsättningen. Det kan till exempel bero på att kistan ska gravsättas på en annan plats än den där ceremonin äger rum. Då är det också möjligt att hålla ceremonin över urnan och att genomföra gravsättningen vid det tillfället. Naturligtvis går det även i det här fallet att genomföra ceremoni och gravsättning vid olika tillfällen. Gravsättning i minneslund sker anonymt. Det innebär att ingen närstående får närvara. Vid spridning av aska över havet krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Vid en sådan gravsättning är de närstående oftast med. Vi hjälper dig gärna med ansökan till Länsstyrelsen och att anordna en vacker och personlig gravsättning. Kremationsbegravning Vid en så kallad kremationsbegravning genomförs ceremonin med kista i begravningslokalen. Det dröjer sedan en tid innan kremationen är genomförd. Thomas Vi kände inte till att moster gått ur kyrkan. Den borgerliga begravningsceremonin gav oss möjlighet att ändå kunna sjunga de psalmer vi visste att hon tyckte om. Officianten satte samman en ceremoni som innehöll flera orgelstycken, dikter och tal. Istället för mull lades tre rosor på kistan som symboler för kärlek, gemenskap och ett tack till det liv hon levt. Begravningen blev högtidlig, precis så som moster hade önskat. 7

8 Varje begravning är unik, precis som det liv som levts. Dofter, färger, föremål, musik och texter påminner oss om en personlighet och kan användas på det sätt som närstående själva önskar. Officianten vägleder genom hela ceremonin, med eller utan deltagande från de närvarande. Innehåll och utförande Att sätta samman ett program Eftersom ordningen vid en borgerlig begravningsceremoni kan se ut i stort sett hur som helst så är det viktigt att tänka igenom programmet i förväg. Programblad underlättar för de närvarande genom att visa hållpunkterna; om det ges möjlighet till personligt avsked, tal, vilka sånger som ska sjungas etc. Ceremonin kan vara mindre omfattande med korta tal och bara några få musikstycken eller innehålla mycket musik, långa tal, diktläsning eller andra hyllningar till den avlidna. Exempel: Ceremoni i kapell Musik i bakgrunden när de närstående får sina programblad och intar sina platser i den blomstersmyckade lokalen. Officianten kan vara en vän, en arbetskamrat eller från Fonus. Gemensam sång. Minnestal framfört av officianten, skrivet av denne eller av närstående. Talet kan innehålla en levnadsbeskrivning och viktiga händelser i den avlidnas liv. Solosång, psalmsång, inspelad eller levande musik. Diktläsning av officianten eller någon av de närstående. Vid avskedet kan officianten inleda med att tända ljus kring kistan för att ge ceremonin en högtidlig prägel. De närvarande kan gå fram till eller gå runt kistan, tända ljus, 8

9 lägga en blomma på den eller säga ett par ord. Om inga tal ska hållas under avskedet kan det kännas bra med stilla musik i bakgrunden. Ceremonin avslutas med officiantens slutord och ett tack till alla begravningsgäster. Officianten bjuder också in till eventuell minnesstund och informerar om var och när gravsättningen kommer att ske. I samband med slutordet och när gästerna lämnar lokalen kan svag musik vara vackert. Exempel: Ceremoni vid havet De närstående samlas en stund innan begravningen och får sina programblad. Stråkmusik från en violinist inleder. Begravningsofficianten välkomnar, presenterar sig och säger några ord kring begravningens utformning. Platsen, placeringen av de anhöriga i en ring runt kistan, musiken, sången och övriga arrangemang kan vara en önskan från den avlidna eller dennas närstående. Fiolmusik till gemensam sång. Officianten läser ett minnestal, skrivet av de närmaste, som följs av en stund i stillhet. Vid avskedet stiger var och en fram ur ringen, placerar en blomma på kistan, säger ett par ord eller läser en dikt och går sedan tillbaka till sin plats i ringen igen, under det att violinisten fortsätter att spela. Officianten säger några avslutande ord, berättar hur länge kistan och blommorna kommer att finnas kvar på platsen och bjuder in till minnesstund. Exempel: Ceremoni vid graven Anhöriga och gäster samlas vid graven. Officianten hälsar välkommen och berättar kort om programmet som inleds med en dikt och fortsätter med gemensam sång. Kort tal följt av en stund i stillhet. Kistan eller urnan sänks i graven. Därefter går var och en fram för en sista hälsning genom att lämna en blomma i graven och/eller säga några ord. Officianten avslutar med en dikt och lämnar graven tillsammans med de anhöriga. Marie Pappa gick bort helt oväntat. Plötsligt var det så många beslut som skulle fattas. Frågor som vi aldrig hade talat om eller tagit ställning till. Vi ville naturligtvis att pappa skulle få en vacker och personlig begravning som berättade om hur mycket han betytt för oss. Musiken var hans liv och han missade aldrig en konsert med The Rolling Stones. Därför valde vi att spela hans Stones - favoriter vid begravningen. Den borgerliga officianten hjälpte oss att ta fram dikter som passade ihop med musiken och som fångade precis allt vi ville ha sagt om pappa. 9

10 Michael Vi kom till Sverige för ganska många år sedan. Min familj tillhör inte Svenska kyrkan och det har inte varit naturligt för oss att bli medlemmar i något samfund i Sverige. När det blev dags att ordna begravning för min morfar valde vi en borgerlig begravningsceremoni som gav oss möjlighet att ta med den musik vi ville ha och själva hålla de minnestal vi önskade. 10

11 Det är officiantens och begravningsbyråns uppgift att tillsammans med de närstående planera begravningsceremonin. Vidare hjälper officianten till med att ta fram förslag på lämpliga dikter och musik. Fonus officianter kan även skriva och framföra tal. Borgerlig officiant en uppgift för alla? Officiantens viktigaste roll är att utforma ett sammanhang i ord och musik som speglar den avlidnas liv och gärningar samt sätter de närståendes minnesbilder i centrum. Att planera och hålla i en begravningsceremoni är därför en omfattande uppgift. Vana och rutin är en god förutsättning även om det står vem som helst fritt att agera borgerlig officiant. Det finns inga formella regler eller krav på behörighet för den uppgiften. Är det inte en officiant från Fonus tillhandahåller vissa kommuner borgerliga officianter. Fonus har lång och omfattande erfarenhet av borgerliga begravningar och hjälper dig att hitta en borgerlig officiant som du känner förtroende för. Din kundrådgivare informerar om vilka kostnader som kan bli aktuella. Mötet med officianten kan därefter ske i hemmet eller på Fonuskontoret. Att tänka på vid planering av en personlig ceremoni: Musik Sång/instrumental musik Inspelad musik Gemensamma sånger/psalmer Dikter Vilka dikter Vem/vilka framför dikterna Tal Innehåll Vem/vilka talar Officiant - vem håller ihop talen Utsmyckningar Dekorationer Fotografier Ljus Blommor Personliga föremål Övrigt Plats/omgivning Program och tackkort Annons Inbjudan till minnesstund 11

12 MILJÖMÄRKT lic nr Artikelnr: 1323 npp-reklam.se På vår innehållsrika hemsida fonus.se hittar du information om det mesta som rör dödsfall och begravning, t.ex dödsannonser och gravstenar. Du kan t.o.m. beställa en komplett begravning och få prisuppgifter. Hittar du inte det du söker får du snabbt och enkelt svar på dina frågor via e-post eller chatt. fonus.se

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang.

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang. Begravning Vad är meningen med livet? Finns det en fortsättning efter döden? Hur kommer man igenom sorg? Det är viktigt för oss människor att ge oss tid att fundera och samtala kring livets mening och

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Det anteckningsblad som du håller i din hand är tänkt som en checklista inför mötet hos oss på Karlbergs Begravningsbyrå. Här kan du göra egna anteckningar

Läs mer

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig Till prästen och pastorsexpeditionen: Fler exemplar av Att ta farväl kan utan kostnad beställas genom närmaste begravningsbyrå auktoriserad av

Läs mer

att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg

att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg 2 Ett ögonblicks skillnad Att ordna en begravning för någon som i livet stått oss nära är en betungande uppgift. När det är ett barn eller en ung

Läs mer

En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut. men vad är det som gäller och hur gör jag?

En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut. men vad är det som gäller och hur gör jag? En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut men vad är det som gäller och hur gör jag? Av Carina Alvén, Konsumentvägledare, Marks kommun, 511 80 KINNA Ett värdigt avslut när livet tar slut

Läs mer

Hur gör jag nu? En skrift om begravningar

Hur gör jag nu? En skrift om begravningar Hur gör jag nu? En skrift om begravningar HUR GÖR JAG NU? En skrift om begravningar INNEHÅLL TA EN SAK I TAGET 3 6 Det är inte bråttom nu Kontakta anhöriga och vänner Andra kontaktmöjligheter Några saker

Läs mer

När någon dör... ... behöver du svar på dina frågor... www.vallentunaforsamling.se 08-511 862 00

När någon dör... ... behöver du svar på dina frågor... www.vallentunaforsamling.se 08-511 862 00 När någon dör... Adress: Box 71, 186 21 Vallentuna Besöksadress: Mathiasgården Tfn vx: 08-511 862 00, Fax: 08-511 862 48 e-mail: vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se hemsida: www.vallentunaforsamling.se

Läs mer

hur gör jag nu? Hur gör jag nu?

hur gör jag nu? Hur gör jag nu? hur gör jag nu? Hur gör jag nu? Hur gör jag nu? En liten skrift om begravning Innehåll Inledning... sid 5 Informera anhöriga... sid 6 Vad bör jag som anhörig göra först? Förberedelser inför begravningen...

Läs mer

Därefter kan du läsa mer specifik information om hur det går till här i Olofströms kommun när en anhörig avlider.

Därefter kan du läsa mer specifik information om hur det går till här i Olofströms kommun när en anhörig avlider. Här kan du söka i hela hemsidans textinnehåll. Använd sökfunktionen här ovan och skriv in ett ord som du vill hitta i texten, tryck enter. Om du får flera träffar kan du bläddra genom att trycka på pilarna

Läs mer

Önskemål Inför livets slut

Önskemål Inför livets slut Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

www.novabegravning.se 08-570 344 27 info@novabegravning.se 1 Nova Begravningsbyrå AB

www.novabegravning.se 08-570 344 27 info@novabegravning.se 1 Nova Begravningsbyrå AB Bra att veta Bra att veta Det är många frågor du behöver ta ställning till i samband med ett dödsfall. Nova Begravningsbyrå vill i denna folder ta fram det som bör och måste göras samt våra rekommendationer

Läs mer

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer Alf Henriksson I den sorg och saknad som följer när något

Läs mer

Jukkasjärvi församling Luleå stift. Jukkasjärvi församlings bårtäcke fotat på Kiruna krematorium

Jukkasjärvi församling Luleå stift. Jukkasjärvi församlings bårtäcke fotat på Kiruna krematorium Jukkasjärvi församling Luleå stift Jukkasjärvi församlings bårtäcke fotat på Kiruna krematorium Begravningspastoral 2012 2 Sorgehus välkomnas att ta tidig kontakt med församlingens präster och diakoner

Läs mer

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon STÖTTEBREV Till: Dig som måste ordna Sova är viktigt, att orka somna kan vara svårt när känslorna stannat i tomhet. Sova en stund är ändå viktigt. Kanske är du den som mitt i sorgen måste försöka vara

Läs mer

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 -

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 - Begravningspastoral för Kropps pastorat - 1 - - 2 - Begravningsgudstjänsten Begravningens sammanhang kan sträcka sig under mycket långt tid. Från en allvarlig sjukdom till sorgetiden efter begravningsgudstjänsten,

Läs mer

Tidskriften produceras av Västerbottens museum för Västerbottens läns hembygdsförbund Pris: 75: 3 09 I bleka dödens minut

Tidskriften produceras av Västerbottens museum för Västerbottens läns hembygdsförbund Pris: 75: 3 09 I bleka dödens minut 3 09 I bleka dödens minut I detta nummer INNEHÅLL Hur gör jag nu? Hur gjorde man förr? 2 iréne gustafson Konsten att dö 12 camilla lif Döden bevarad på bild 16 märta hedvall Vanliga och ovanliga begravningar

Läs mer

Råd vid dödsfall. Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö

Råd vid dödsfall. Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö Råd vid dödsfall Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö Då man mister en anhörig eller nära vän ställs man inför både sin egen sorg och en rad praktiska frågor. Frågor som man kanske inte tänkt på

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

borgerlig begravning Borgerlig begravning

borgerlig begravning Borgerlig begravning borgerlig begravning Borgerlig begravning 2 Vad är en borgerlig begravning? En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan bestämma hur begravningsakten skall utformas. Tvärtemot

Läs mer

Då en anhörig gått bort. Anvisningar för begravningar

Då en anhörig gått bort. Anvisningar för begravningar Då en anhörig gått bort Anvisningar för begravningar Innehållsförteckning Då en anhörig gått bort................ 1 Begravningsarrangemangen............. 4 Begravningsplatser och begravningssätt.......5

Läs mer

Ett steg i taget. när livet går i bitar

Ett steg i taget. när livet går i bitar Ett steg i taget när livet går i bitar Barncancerfonden Banérgatan 16, Box 5408 114 84 Stockholm www.barncancerfonden.se projektledare Johanna Perwe Produktion Snick-Snack AB Luntmakargatan 90 113 51 Stockholm

Läs mer

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar artikelnr: 1806001 foto: Tord Harlin (omslag, sid 16, 32, 42, 60) Jim Elfström/IKON (sid 4, 8, 50) Conny Nyhlén (sid 24) produktion: Intellecta Uppsala

Läs mer

Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så,

Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så, Livsarkivet L i v s a r k i v e t Livsarkivet Mitt viktiga dokument Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så, men vad händer när det ofattbara sker. Vem får mina saker? Vilka försäkringar

Läs mer

Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så, men

Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så, men Livsarkivet 1 2 L i v s a r k i v e t Livsarkivet Mitt viktiga dokument Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så, men vad händer om sjukdom eller olycka gör dig oförmögen att uttrycka

Läs mer

mångkulturella begravningsskick Olika kulturers traditioner och ceremonier vid begravningar

mångkulturella begravningsskick Olika kulturers traditioner och ceremonier vid begravningar mångkulturella begravningsskick Olika kulturers traditioner och ceremonier vid begravningar Utdrag ur lagen om trossamfund (SFS 1998:1593) Allmänna bestämmelser om trossamfund 1 Bestämmelser om religionsfrihet

Läs mer

Mina önskemål i samband med min död

Mina önskemål i samband med min död Min sista vilja Mina önskemål i samband med min död Datum Namnteckning... Namnförtydligande... Jag ber mina närstående att respektera mina önskemål. Viktigt! Denna handling bör förvaras hemma så att den

Läs mer

Respekt och hänsyn olika trossamfunds syn på ceremonier kring dödsfallet

Respekt och hänsyn olika trossamfunds syn på ceremonier kring dödsfallet Respekt och hänsyn olika trossamfunds syn på ceremonier kring dödsfallet 2 Respekt och hänsyn olika trossamfunds syn på ceremonier kring dödstillfället. Beställ Respekt och hänsyn på närmaste Fonuskontor

Läs mer

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Innehåll: A. Pastoralteologisk grund.. B. Ansvarsfördelning av begravningsverksamheten. C. Platser för begravningsverksamhet.. D. Kulla pastorats rutiner för begravningsverksamheten..

Läs mer