Nova Begravningsbyrå AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.novabegravning.se 08-570 344 27 info@novabegravning.se 1 Nova Begravningsbyrå AB"

Transkript

1 Bra att veta

2

3 Bra att veta Det är många frågor du behöver ta ställning till i samband med ett dödsfall. Nova Begravningsbyrå vill i denna folder ta fram det som bör och måste göras samt våra rekommendationer kring detta. Vi vill hjälpa dig att förstå det som behöver göras och hur du enklast gör det. Vi hjälper dig under hela vägen

4 Första mötet med begravningsbyrån När du kommer till oss vill vi veta hur vi kan hjälpa dig. Vi behöver veta vem som avlidit och när. Vi hjälper dig att förstå vad som bör och måste göras tillsammans med dina önskemål. Vid det första mötet får du ett kostnadsförslag från oss som du kan ta med hem och läsa i lugn och ro innan du bestämmer dig. Vad händer med den avlidne? När någon avlider tillkallas läkare för att fastställa dödsfallet. Läkaren utfärdar ett dödsbevis vilket görs om personen avlidit på sjukhus eller i hemmet. Läkaren fastställer dödsorsaken och utfärdar sedan ett dödsorsaksintyg. Den avlidne görs sedan i ordning antingen av anhöriga, närstående eller av vårdpersonal. Man tar hand om den avlidne så vördnadsfullt och etiskt det är möjligt inför att du som anhörig eller närstående kan ta avsked. Obduktion Det finns två typer av obduktioner som kan utföras; klinisk obduktion eller rättsmedicinsk obduktion.. Den kliniska obduktionen utförs när läkaren behöver fastställa dödsorsaken. för att vinna viktig kunskap om den sjukdom som den avlidne har haft eller om verkan av behandling som den avlidne gått igenom. för att undersöka förekomsten av skador eller sjukliga förändringar i den avlidnes kropp. 2

5 Den rättsmedicinska obduktionen utförs när den avlidne inte har dött av naturliga orsaker. om misstanke om brott föreligger. om den avlidne hittats utanför hemmet eller inte är identifierad. Balsamering Balsamering utförs genom att tillföra en vätska för att fördröja kroppens nedbrytningsprocess. Detta sker om det föreligger sanitära skäl, om man ska transportera den avlidne utomlands eller om man vill göra den avlidne fin inför visning. Enligt Landstingets beslut balsameras alla avlidna efter tio dagar. Kostnaden för detta tillskrivs dödsboet. Svepning och kistläggning Svepning innebär att den avlidne kläs i de kläder som de anhöriga eller närstående bestämmer. Det kan vara nattkläder, favoritkläder, nyinköpta kläder eller den svepdräkt som vi på Nova begravningsbyrå tillhandahåller (svepdräkten påminner om dopdräkten). När den avlidne är färdigklädd och iordninggjord kistläggs den avlidne i den kista som har valts. 3

6 Personligt avsked Att i lugn och ro se den avlidne i sin kista och ta ett personligt farväl kan vara en viktig del i begravningen. I detta moment vet man, som anhörig eller närstående, att det är rätt person som ligger i kistan samt att man har möjlighet att lägga ner någon personlig tillhörighet tillsammans med den avlidne. Bisättning Betyder att man flyttar den avlidne från bårhuset till det gravkapell, kyrka eller krematorium i avvaktan på begravningsceremonin. Begravningsceremonin Begravningen kan i princip utformas så som man själv vill i beroende på vad man önskar för typ av ceremoni. Det kan handla om ett enskilt farväl, ett avsked i den mindre kretsen eller ett mer omfattande arrangemang där släkt, vänner och bekanta bjuds in för att gemensamt ta farväl. Ceremonier sker som begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning, annan religiös åskådnings ordning eller i fri ordning (så kallad borgerlig begravning). Vid en svensk kyrklig begravningsgudstjänst utförs ceremonin med en präst som officiant. Ceremonin utförs då enligt Svenskans kyrkans ordning i kyrka eller kapell. Vid en begravningsceremoni i fri ordning (borgerlig begravning) finns ingen särskild ordning att ta hänsyn till utan den kan beslutas så som de anhöriga eller närstående vill. I princip kan vem som helst verka som officiant och leda 4

7 ceremonin så som man önskar. En begravning i fri ordning styrs inte heller av val av ceremoniplats utan kan till exempel äga rum i ett gravkapell, hemma i trädgården eller ute i naturen. Nova Begravningsbyrå hjälper gärna till om det finns önskemål kring officiant och idéer till ceremoni. Kostnader som kan tillkomma vid borgerliga begravningar är exempelvis arvode till officiant, organist och i vissa fall lokalkostnader. Minnesstund efter begravningsceremonin Man vill ofta träffas efter begravningsakten för att minnas den avlidne på olika sätt. Det är vanligt att man gör detta över en kopp kaffe eller en bit mat. Ibland träffas bara de närmast sörjande och ibland bjuds alla närvarande vid ceremonin in. Om man bjuder in till minnesstund efter begravningsceremonin uppmanas oftast begravningsgästen att anmäla sig i förhand till den efterföljande minnesstunden. Detta för att kunna beställa ett korrekt antal kuvert där det varken saknas eller blir för mycket över. Minnesstunden kan arrangeras så som man själv önskar. Nova Begravningsbyrå hjälper gärna till med tips och idéer. Gravsättning Gravsättning betyder att sätta ned en kista eller urna i en grav. Det kan även vara att sätta in urna i urnmur eller kolumbarium, sprida eller gräva ned aska i minneslund, askgravlund, askgravplats och spridning av aska på annan plats (till exempel till havs). 5

8 Minneslund Minneslunden är ett gravskick där aska efter den döde anonymt strös ut eller grävs ned inom ett speciellt område på begravningsplatsen. Minneslunden ger de efterlevande en plats att gå till för att minnas och hedra sina bortgångna utan den individuella gravplatsens krav på skötsel och tillsyn. Askgravlund En askgravlund eller asklund är en nyare variant av minneslund för begravning av bortgångna. Efter kremering sänks urna med askan ned i asklunden, vilket kan ske i de anhörigas närvaro till skillnad från i en traditionell minneslund. Platsen för nedsänkning markeras inte men asklunden har ett minnesmonument där de namnen på de begravda anges. Variationer mellan olika kyrkogårdar kan förekomma och alla erbjuder inte denna begravningsform. Askgravplats Gravsättning på askgravplats är ett gravskick som har minneslundens karaktär av ett meditativt rum men där platsen för gravsättningen är känd. Någon skötsel från de anhörigas sida behövs inte och gravplatsen upplåts med gravrätt på 25 år som kan förnyas. Den är avsedd för en eller två askor. Gravsättning kan ske i anhörigas närvaro. Askgravplatsen sköts av Kyrkogårdsförvaltningen. Klippning, trimning och städning görs vid behov. Ingen snöröjning utförs. 6

9 Målsättningen är att behålla karaktären av naturmark. Gravsättning sker inte under vinterhalvåret eller då marken ligger i tjäle. En avgift tas för gravplatsen. I avgiften ingår natursten med tillhörande namnplatta samt vas- och ljushållare enhetligt för hela området. skötsel av hela området, inklusive borttagning av vissna blommor och utbrända ljus. gravrätt i 25 år. Variationer mellan olika kyrkogårdar kan förekomma och alla erbjuder inte denna begravningsform. Kyrkogårdsförvaltningen för val av gravplats. Spridning av aska över vatten eller naturmark Askan efter en avliden får strös ut över mark eller vatten efter tillstånd av Länsstyrelsen. Platsen ska vara lämplig och det ska vara uppenbart att askan kommer att hanteras på ett värdigt sätt. För mer information kontakta Länsstyrelsen. 7

10 Begravningsavgiften Alla som vid dödsfallet är folkbokförda i Sverige erhåller utan kostnad de tjänster som omfattas av den så kallade begravningsavgiften, vilket är en skatt som betalats på samma sätt som kommunalskatten. Denna skatt ska inte blandas ihop med medlemskap i Svenska kyrkan. I begravningsavgiften enligt Begravningslagen (SFS1999:306) ingår gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år. gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppen grav. kremering. lokal för förvaring och visning av stoftet samt lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler. transporter från det att huvudmannen (kommunen eller Svenska kyrkan) övertagit ansvaret för stoftet tills dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område. Om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser. Om dödsboet saknar tillgångar Räcker inte boets tillgångar till begravningskostnaderna finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd för dessa. Ta kontakt med socialtjänsten i kommunen innan begravning beställs för att få upplysning om vilka regler som gäller. Om tillgångar efter 8

11 den avlidne inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet, kan en dödsboanmälan göras. Dödsboanmälan görs av socialtjänsten och bör ske inom två månader från dödsfallet. Den ersätter då den sedvanliga bouppteckningen. Bouppteckning Man ska normalt göra bouppteckningen inom tre månader (från dödsdatum). Man kan dock söka anstånd hos Skatteverket inom samma tidsperiod. En dödsboanmälan ersätter ibland en bouppteckning. Om den avlidne saknar tillgångar och försäkringar som kan täcka begravningskostnader, kan dödsboet vända sig till socialkontoret i den avlidnes hemkommun för att göra en dödsboanmälan. Tänk på att dödsboet ansvarar för sina egna skulder. Bouppteckning innebär att man går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och de efterlevandes tillgångar och skulder. Denna sammanställning ligger till grund för arvsskiftet. Från dödsdag till begravning Den 1 maj 2012 inträdde en ny begravningslag i Sverige. Den åberopar att längsta tillåtna tiden mellan dödsfall, begravning och efterföljande kremering eller gravsättning förkortas till en månad, mot tidigare två månader. Det kan därför vara viktigt att man som anhörig eller närstående ganska snart efter dödsfallet bör kontakta begravningsbyrå för att planera begravning. 9

12 Saker att tänka på Vilka ska informeras om dödsfallet? Du bör informera följande parter vid dödsfall - släkt. - vänner. - grannar. - dödsbodelägare. - eventuell arbetsplats eller skola. - hemtjänst eller hemsjukvård. - eventuellt städbolag. - övriga som behöver känna till dödsfallet. Praktiska saker att tänka på kan vara att - ta hand om husdjur. - tömma kylskåp och slänga sopor. - ta hand om krukväxter. - förebygga inbrott genom att till exempel ställa lampor och radio på timer. - samla in reservnycklar. - adressändra eller vidarebefordra posten samt sätta upp en lapp om ej reklam på dörren. - sänka värmen. - återlämna handikapphjälpmedel, larm och dylikt. - flytta bil för att slippa onödiga parkeringsböter. - stoppa autogireringar. - ändra gravrättsinnehavare till eventuella gravar den avlidne skötte om. 10

13 Post och reklam Bevaka och ta hand om posten. Räkna med att reklam kan komma i den avlidnes namn ett tag efter dödsfallet. Detta beror på att direktreklamföretagen inte hinner uppdatera sitt register så snabbt som man ibland skulle önska. Försäkringar Försäkringsbolagen meddelas av olika skäl. Vissa försäkringar ska upphöra, vissa ska föras över till någon efterlevande eller adressändras och vissa faller ut i anledning av dödsfallet. Abonnemang För att undvika onödiga utgifter är det bra att säga upp aktuella abonnemang som tidskrifter och magasin. Bank Bankkonto i den avlidnes namn kan sägas upp först efter det att bouppteckningen är registrerad. Det är bra att klippa sönder kredit- och/eller betalkort och meddela kortutställaren. Tänk på, om du har tillgång till den avlidnes bankkonton, att inte röra dessa tillgångar. Undantagsfall gäller räkningar som måste betalas. Vi hjälper dig med papper som du kan visa upp på banken. Föreningar Förutom att säga upp ett medlemskap kan det finnas anledning att kontakta föreningar av andra skäl. En förening, där den avlidne varit aktiv, vill kanske sända blommor eller närvara vid begravningen. Det kan också finnas ett tillgodohavande som ska återbetalas vid dödsfall. 11

14 Har du vidare frågor kring praktiskt hanterande när någon avlider? Vi finns här för dig. Välkommen att kontakta oss på Nova Begravningsbyrå. 12

15

16

Hur gör jag nu? En skrift om begravningar

Hur gör jag nu? En skrift om begravningar Hur gör jag nu? En skrift om begravningar HUR GÖR JAG NU? En skrift om begravningar INNEHÅLL TA EN SAK I TAGET 3 6 Det är inte bråttom nu Kontakta anhöriga och vänner Andra kontaktmöjligheter Några saker

Läs mer

hur gör jag nu? Hur gör jag nu?

hur gör jag nu? Hur gör jag nu? hur gör jag nu? Hur gör jag nu? Hur gör jag nu? En liten skrift om begravning Innehåll Inledning... sid 5 Informera anhöriga... sid 6 Vad bör jag som anhörig göra först? Förberedelser inför begravningen...

Läs mer

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon STÖTTEBREV Till: Dig som måste ordna Sova är viktigt, att orka somna kan vara svårt när känslorna stannat i tomhet. Sova en stund är ändå viktigt. Kanske är du den som mitt i sorgen måste försöka vara

Läs mer

att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg

att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg 2 Ett ögonblicks skillnad Att ordna en begravning för någon som i livet stått oss nära är en betungande uppgift. När det är ett barn eller en ung

Läs mer

INLEDNING.1 ALLMÄN...1. Socialtjänstens ansvar.1 Dödsboanmälan...1

INLEDNING.1 ALLMÄN...1. Socialtjänstens ansvar.1 Dödsboanmälan...1 1 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN INLEDNING.1 ALLMÄN...1 Socialtjänstens ansvar.1 Dödsboanmälan...1 Dödsboförvaltning. 1 Begravning..2 Ekonomiskt bistånd till begravningskostnad..2 Internationella

Läs mer

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig Till prästen och pastorsexpeditionen: Fler exemplar av Att ta farväl kan utan kostnad beställas genom närmaste begravningsbyrå auktoriserad av

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN BESLUTADE AV KOMMUNSTYRELSEN 2006-06-14 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-09-04 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN INLEDNING... 3 ALLMÄNT... 3 Socialtjänstens ansvar... 4 Dödsboanmälan... 4 Dödsboförvaltning...

Läs mer

NÄR DET OVÄNTADE SKER

NÄR DET OVÄNTADE SKER NÄR DET OVÄNTADE SKER - NÅGRA PRAKTISKA RÅD TILL DIG SOM JUST HAR MIST EN NÄRSTÅENDE Till dig som just har mist någon närstående Livets slut kan se väldigt olika ut. Ibland kommer döden oväntat och hastigt

Läs mer

När någon avlidit. till dig som närstående, information och praktiska råd

När någon avlidit. till dig som närstående, information och praktiska råd När någon avlidit till dig som närstående, information och praktiska råd I den här foldern kan du läsa om vad som sker i samband med att någon avlidit och vad du som närstående har ansvar för samt vart

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 165 Pensioner Pension är pengar du får när du

Läs mer

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

Önskemål Inför livets slut

Önskemål Inför livets slut Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så,

Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så, Livsarkivet L i v s a r k i v e t Livsarkivet Mitt viktiga dokument Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så, men vad händer när det ofattbara sker. Vem får mina saker? Vilka försäkringar

Läs mer

detta livsarkiv tillhör: personnummer

detta livsarkiv tillhör: personnummer detta livsarkiv tillhör: namn personnummer 2 L i v s a r k i v e t Livsarkivet ett viktigt dokument llt har en början och allt har ett slut. När vi är mitt i livet har vi ingen tanke på att det en dag

Läs mer

Ett steg i taget. när livet går i bitar

Ett steg i taget. när livet går i bitar Ett steg i taget när livet går i bitar Barncancerfonden Banérgatan 16, Box 5408 114 84 Stockholm www.barncancerfonden.se projektledare Johanna Perwe Produktion Snick-Snack AB Luntmakargatan 90 113 51 Stockholm

Läs mer

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011 Dnr SN11/47 Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden Antagen den 28 april 2011 Att gälla fr o m den 1 juni 2011 Dnr SN11/47 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Socialtjänstens ansvar...

Läs mer

Ersättning för begravningskostnader

Ersättning för begravningskostnader Personskadekommittén Cirkulär 2/2010 (Ersätter cirkulär 2/2005) 2010-11-30 Ersättning för begravningskostnader Allmänt Nuvarande lagstiftning (SFS 2001:732 och som gäller för skadefall inträffade från

Läs mer

Begrepp i begravningsverksamheten GRÖNA FAKTA 5/2005

Begrepp i begravningsverksamheten GRÖNA FAKTA 5/2005 Begrepp i begravningsverksamheten 2005 År 1989 gavs en Skötselmanual ut i Gröna Fakta-serien. Den följdes av Skötselmanual kyrkogårdar 2004 som reder ut innebörden av olika skötseltyper m.m. i kyrkogårdsbranschen.

Läs mer

Till mitt minne. En vägledning till mina efterlevande. Rörsjöstadens begravningsbyrå 040-230043

Till mitt minne. En vägledning till mina efterlevande. Rörsjöstadens begravningsbyrå 040-230043 Till mitt minne En vägledning till mina efterlevande Mina önskemål Att fylla i detta dokument är kanske i första hand en omtanke om dina anhöriga. För att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte

Läs mer

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar artikelnr: 1806001 foto: Tord Harlin (omslag, sid 16, 32, 42, 60) Jim Elfström/IKON (sid 4, 8, 50) Conny Nyhlén (sid 24) produktion: Intellecta Uppsala

Läs mer

Folkbokföring i Sverige

Folkbokföring i Sverige 2014 Folkbokföring i Sverige För att du ska kunna ta vara på dina rättigheter i samhället är det viktigt att du är rätt folkbokförd. Du röstar och betalar skatt i den kommun där du bor. Du som är folkbokförd

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

Lilla Begravningsbyrån

Lilla Begravningsbyrån Har Du mist en anhörig eller nära vän? En anhörigs bortgång är en av de svåraste händelser en människa kan drabbas av. Ofta uppstår en sorgekris då man kan behöva hjälp att ordna det praktiska runt ett

Läs mer

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare Välkommen att arbeta som God man/förvaltare Innehållsförteckning 1. Överförmyndarnämnden 2. Vem kan bli god man? 2.1 Förordnandet 2.2 Upplysningar till överförmyndarnämnden 3. God man 4. Förvaltare 5.

Läs mer

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 1 En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 2 Innehåll Vem kan då bli god man?... 3 Förordnandet... 3 Upplysningar till överförmyndarnämnden... 3 God man... 4 Förvaltare... 4 Vad god man- eller

Läs mer

mångkulturella begravningsskick Olika kulturers traditioner och ceremonier vid begravningar

mångkulturella begravningsskick Olika kulturers traditioner och ceremonier vid begravningar mångkulturella begravningsskick Olika kulturers traditioner och ceremonier vid begravningar Utdrag ur lagen om trossamfund (SFS 1998:1593) Allmänna bestämmelser om trossamfund 1 Bestämmelser om religionsfrihet

Läs mer

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag Handbok för Ställföreträdare Information angående God man/förvaltares uppdrag 2 (21) Innehållsförteckning Handbok för Ställföreträdare... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Överförmyndarverksamheten... 3 2.

Läs mer

Handbok för omhändertagande av dödsfall utanför vårdinrättning i Skåne

Handbok för omhändertagande av dödsfall utanför vårdinrättning i Skåne Handbok för omhändertagande av dödsfall utanför vårdinrättning i Skåne Till Dig som i Ditt arbete kommer i kontakt med dödsfall utanför sjukvårdsinrättning Handbok för omhändertagande av dödsfall utanför

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer