Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar"

Transkript

1 Stillhetens rum en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar

2 När sorgen drabbar Vi som arbetar i Svenska kyrkan i Kvistofta församling vill finnas som ett stöd och som en hjälp då människor drabbas av sorg. Löftet om uppståndelsen och det eviga livet genomlyser den kristna tron. Genom ett nära samarbete mellan begravningsbyrå, präst, musiker och vaktmästare formar vi tillsammans en begravningsgudstjänst full av ljus och hopp. I begravningsgudstjänsten möts jord och himmel. Där möter oss Gud med hoppet om uppståndelsen. Vi får minnas och tacka för en människas stund på jorden och vi får uttrycka vår sorg och saknad. Vi vill med innehållet på dessa sidor hjälpa dig i förberedelserna inför begravningsgudstjänsten och ge svar på några av de praktiska frågor som kan finnas. Begravning i Svenska kyrkan är gratis för medlemmar och innefattar såväl präst, musiker, vaktmästare och kyrkolokal. 2

3 Stillhetens rum Kvistofta församling har fyra vackra kyrkogårdar där bygdens folk begravts i många hundra år. Här möts gammalt och nytt, grönska och sten. Här finns gravplatser för kist- och urnbegravning, liksom minneslundar. Vi kan även erbjuda gravsättning i askgravlund eller i askgravplats. Du är varmt välkommen att kontakta vår kyrkogårdsförman Åke Rydqvist och komma överens om en tid för att få hjälp med att se ut en gravplats. Om du har frågor angående gravrätter och skötselavtal går det bra att kontakta Maria Ferm på församlingsexpeditionen. 3

4 Kvistofta Fjärestads 4

5 Glumslövs 5

6 Urngrav och kistgrav En kyrkogård är vanligen indelad i olika kvarter inom vilka gravvårdarna bör ha en likartad utformning för att bevara en lugn och harmonisk miljö. I den enskilda graven nedsätts en urna eller en kista. En grav ger möjlighet att ha en gravsten eller annan gravanordning och att plantera växter. Vid kistbegravning kan kistan gravsättas direkt efter begravningsakten. En urna gravsätts några veckor senare, ibland med en kort andakt om de anhöriga önskar. Gravsättning kan också ske genom kyrkogårdsförvaltningens försorg utan anhörigas närvaro. För graven gäller en gravrättstid om 25 år som i regel kan förlängas. Om inte gravrätten överförts till annan person kan gravplatsen återgå till kyrkogården och upplåtas för en ny gravsättning. Nya urnor eller kistor placeras intill befintliga stoft. Med respekt för den avlidna betraktas gravsättningen som definitiv och gravfriden ska värnas. För äldre gravar kan det finnas ett avtal om att gravrätten gäller för evigt. En gravplats utan gravrätt kallas förbehållsgrav. Den ligger ofta på en gräsyta eller i skogsmark. Inför valet av gravplats är du välkommen att boka tid för visning av tillgängliga alternativ. Minneslund 6 På alla våra kyrkogårdar finns minneslundar. Det är en anonym gravplats och några enskilda gravvårdar finns inte utmärkta. Här finns i stället en stor gemensam plats för blommor och ljus. Minneslunden är omsorgsfullt utformad för att skapa en lugn och rofylld miljö. Kyrkogårdsförvaltningen ombesörjer gravsättningen; det finns ingen uppgift om exakt var askan satts ned. Anhöriga närvarar inte vid gravsättningen.

7 Askgravlund En askgravlund, som finns på alla våra kyrkogårdar, är en ny form av minneslund. Till skillnad från gravsättning i minneslund är anhöriga välkomna att deltaga vid gravsättningen. Askan ligger i en urna av nedbrytbart material. På en gemensam plats en mur, en pelare, en sten eller liknande intill gravområdet finns plats för en skylt med två rader text (exempelvis namn, födelseoch dödsdag). Namnskyltarna sitter uppe i minst 25 år. Kyrkogårdsförvaltningen sköter framtagning och uppsättning mot en avgift. Både minneslund och askgravlund ger frihet från skötselansvar. Det är inte tillåtet att plantera växter eller på något annat sätt märka ut en enskild gravplats. Det finns en gemensam plats för blommor och ljus med bekväma bänkar för den som vill sitta ned och minnas i den vackra miljön. Det är viktigt att den som tecknar ett avtal om askgravlund skriftligen bekräftar att man förstått vilka regler som gäller och avser att följa dem. Askgravplats Askgravplats, finns i Kvistofta och Fjärestad, är ett alternativ för gravsättning som speglar ett mellanting av en konventionell gravplats och en minneslund. Gravrätten upplåts för 25 år. På askgravplatsen ryms aska efter två stoft på varje gravplats, om man så önskar. Anhöriga får gärna närvara vid gravsättningen. Plattan placeras på ett större stenblock i en perennrabatt.gravsättningen, då de anhöriga är välkomna att närvara om de så önskar, sker när marken är tjälfri på utvald plats och det lämnas utrymme för en andra aska bredvid. Smyckning får endast ske med snittblommor, och ljus får endast tändas i lyktorna på ljusträden. Gravrättsinnehavaren betalar en engångssumma för sten, namnplatta, gravering och skötsel i 25 år av den gemensamma ytan vid askgravplatsen.församlingen ansvarar för skötsel av askgravplats och smyckningsplats. 7

8 Begravningsgudstjänst När ett dödsfall inträffar, besöker de flesta begravningsbyrån innan man har kontakt med Svenska kyrkan. Begravningsbyrån hjälper till att boka tid och plats för begravningsgudstjänst om man önskar det. Det går naturligtvis också bra att själv kontakta församlingen om detta. Församlingsexpeditionen för Kvistofta församling finns i Rydebäck och tar emot anmälan om dödsfallet, och hjälper till med att boka in en begravningsgudstjänst i någon av våra fem kyrkor: Bårslövs -, Fjärestads -, Glumslövs -, Kvistofta och Rydebäcks kyrkor. Vi har tider för begravning helgfria tisdagar och 14.00, torsdagar samt fredagar och Jordbegravning sker endast på förmiddagstiderna. För begravningsgudstjänsten finns alltid vaktmästare, kyrkomusiker och präst från församlingen till tjänst. Den präst som kommer att ta hand om begravningsgudstjänsten, tar kontakt inom några dagar för ett samtal. Samtalet sker oftast hemma, men det går också att träffas i något av våra församlingshem. Det går även bra att få ett samtal med någon av våra kyrkomusiker, kring önskemål om musiken vid begravningen. Samtal med prästen Inom några dagar efter att tid och plats för begravningen är bestämd tar prästen kontakt för ett samtal. Samtalet sker oftast hemma, men det är även möjligt att träffas i något av våra församlingshem. Vid samtalet går man igenom ordningen för begravningsgudstjänsten och pratar om de valmöjligheter som finns när det gäller texter, psalmer och utformning. Inom gudstjänstens ordning finns det gott om olika sätt att hitta ord och ton för sorg och saknad, men också för goda minnen, ljus och framtidshopp. Psalmerna som sjungs vill ge uttryck för såväl sorgen och saknaden som tacksamhet och hopp. För den som önskar finns en folder med ett urval av kända och mindre kända psalmer som kan hjälpa dig i ditt val. Psalmvalet sker sedan i samtalet med prästen. Samtalet brukar också handla om vem den döde var, om livet och om tankar kring sorgen. 8

9 Musik Man sätta en personlig prägel på begravningsgudstjänsten med hjälp av musiken. Våra kyrkomusiker hjälper gärna till med valet av musik och utformningen av gudstjänsten! Orgelmusik inleder och avslutar gudstjänsten. Du kan lyssna till förslag på olika orgelstycken genom att följa länken: Det finns också möjlighet att ytterligare berika gudstjänsten med både solosånger och instrumentalmusik. Detta kan dock medföra extra kostnader. Tacksägelse De anhöriga inbjuds med ett kort till tacksägelse vid en gudstjänst, oftast en söndag i nära anslutning till begravningen. Tacksägelsen innebär, att den avlidnes namn nämns i kyrkans förbön och att ett ljus tänds som en symbol för vårt hopp - att dopets ljus fortsätter lysa även när våra liv på jorden slocknar. Därefter ringer kyrkklockorna. 9

10 Själaringning Det är en gammal tradition att ringa i kyrkklockorna i samband med dödsfall, s k själaringning. Förr i tiden ringde man samma dag som dödsfallet inträffat, men numera brukar det dröja någon eller några dagar. Kyrkklockorna ringer kl i den avlidnes hemkyrka, om man inte speciellt önskar någon annan kyrka. Kyrkan står alltid öppen vid själa-ringning för den som vill komma in och sitta ned en stund eller tända ett ljus. I Kvistofta församling finns ett vackert bårtäcke som man har möjlighet att pryda kistan med vid begravningsgudstjänsten. Lån av bårtäcke är kostnadsfritt Gravskötselavtal Pris urngrav per år 720 kr Namnskylt Lövet kr Pris kistgrav per år baserat på yta: 3,1 kvm 930 kr 3,2-6,2 kvm 1100 kr 6,3-9,3 kvm 1250 kr 9,4-12,5 kvm 1450 kr 12,6-15,6 kvm 1600 kr 15,7-18,7 kvm 1800 kr 18,8-21,8 kvm 1900 kr Blomstersmyckning per år 500 kr (påsklilja,pelargon,ljung och granrisdekoration) Vintersmyckning per år 170 kr Gravrättsförlängning per år 50 kr Specialuppdrag/vaktmästare: 400 kr/tim Kvistofta församling är miljödiplomerad. På våra kyrkogårdar använder vi miljövänliga och komposterbara produkter. Typer av gravskötselavtal Ettårsavtal (förskott) Avräkningsavtal, där vi garanterar gravskötsel 60 % av de år man önskar eller så länge kapitalet räcker. Dock högst i 25 år. Exempel 930 kr x 25 år = kr inbetalas. Församlingen garanterar så länge inbetalt kapital räcker dock minst i 15 år. 10

11 Kontaktpersoner Assistent och kyrkoskrivare Maria Ferm Vaktmästare på kyrkogårdarna Kyrkomusiker Petra Hessung Ingrid Forsman Johan Johannesson Präster Anna Eklund , Gisela Pernrup , Tomas Wassenius , Johannes Dencker , Diakon Cecilia Nelson-Plith , Socionom Martina Annerfeldt , Begravningsombudsman Sven Volk Jovinge

12 oto: Argument förlag

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig Till prästen och pastorsexpeditionen: Fler exemplar av Att ta farväl kan utan kostnad beställas genom närmaste begravningsbyrå auktoriserad av

Läs mer

Hur gör jag nu? En skrift om begravningar

Hur gör jag nu? En skrift om begravningar Hur gör jag nu? En skrift om begravningar HUR GÖR JAG NU? En skrift om begravningar INNEHÅLL TA EN SAK I TAGET 3 6 Det är inte bråttom nu Kontakta anhöriga och vänner Andra kontaktmöjligheter Några saker

Läs mer

att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg

att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg 2 Ett ögonblicks skillnad Att ordna en begravning för någon som i livet stått oss nära är en betungande uppgift. När det är ett barn eller en ung

Läs mer

hur gör jag nu? Hur gör jag nu?

hur gör jag nu? Hur gör jag nu? hur gör jag nu? Hur gör jag nu? Hur gör jag nu? En liten skrift om begravning Innehåll Inledning... sid 5 Informera anhöriga... sid 6 Vad bör jag som anhörig göra först? Förberedelser inför begravningen...

Läs mer

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar artikelnr: 1806001 foto: Tord Harlin (omslag, sid 16, 32, 42, 60) Jim Elfström/IKON (sid 4, 8, 50) Conny Nyhlén (sid 24) produktion: Intellecta Uppsala

Läs mer

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon STÖTTEBREV Till: Dig som måste ordna Sova är viktigt, att orka somna kan vara svårt när känslorna stannat i tomhet. Sova en stund är ändå viktigt. Kanske är du den som mitt i sorgen måste försöka vara

Läs mer

Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så,

Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så, Livsarkivet L i v s a r k i v e t Livsarkivet Mitt viktiga dokument Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så, men vad händer när det ofattbara sker. Vem får mina saker? Vilka försäkringar

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

detta livsarkiv tillhör: personnummer

detta livsarkiv tillhör: personnummer detta livsarkiv tillhör: namn personnummer 2 L i v s a r k i v e t Livsarkivet ett viktigt dokument llt har en början och allt har ett slut. När vi är mitt i livet har vi ingen tanke på att det en dag

Läs mer

Önskemål Inför livets slut

Önskemål Inför livets slut Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Begrepp i begravningsverksamheten GRÖNA FAKTA 5/2005

Begrepp i begravningsverksamheten GRÖNA FAKTA 5/2005 Begrepp i begravningsverksamheten 2005 År 1989 gavs en Skötselmanual ut i Gröna Fakta-serien. Den följdes av Skötselmanual kyrkogårdar 2004 som reder ut innebörden av olika skötseltyper m.m. i kyrkogårdsbranschen.

Läs mer

Till mitt minne. En vägledning till mina efterlevande. Rörsjöstadens begravningsbyrå 040-230043

Till mitt minne. En vägledning till mina efterlevande. Rörsjöstadens begravningsbyrå 040-230043 Till mitt minne En vägledning till mina efterlevande Mina önskemål Att fylla i detta dokument är kanske i första hand en omtanke om dina anhöriga. För att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte

Läs mer

Hälsning till församlingarna i Istorp, Horred och Öxnevalla

Hälsning till församlingarna i Istorp, Horred och Öxnevalla Hälsning till församlingarna i Istorp, Horred och Öxnevalla 2010 2011 Innehåll: Mellanrum Söndagsfröna Vatten Mötesplatser Musikaliska axplock Musik i sommarkväll Gemenskapsgruppen Vi formar framtiden

Läs mer

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 165 Pensioner Pension är pengar du får när du

Läs mer

tema Påverkan & vila Svenska kyrkan, Lindome församling, Hösten 2014

tema Påverkan & vila Svenska kyrkan, Lindome församling, Hösten 2014 kyrkoblad Svenska kyrkan, Lindome församling, Hösten 2014 Tvivlande filosof och Församlingsdag 2 4 13/9 Second hand start 6 7 Bröllopsevent 8 tema Påverkan & vila påverkan & vila Gud mötte den tvivlande

Läs mer

För livets skull. PÅSKFIRANDE hos familjen Broshko. resan till yambio det händer i vår. att välja gravskick. nummer 1 våren 2014

För livets skull. PÅSKFIRANDE hos familjen Broshko. resan till yambio det händer i vår. att välja gravskick. nummer 1 våren 2014 För livets skull nummer 1 våren 2014 En tidning från Svenska kyrkan i Skara resan till yambio det händer i vår PÅSKFIRANDE hos familjen Broshko att välja gravskick För livets skull För livets skull är

Läs mer

Västanfors Västervåla församlings tidning nr 4/14. Tisdagsvandrarna Fattiga EU-migranter Kvinnojouren Efter begravningen

Västanfors Västervåla församlings tidning nr 4/14. Tisdagsvandrarna Fattiga EU-migranter Kvinnojouren Efter begravningen Västanfors Västervåla församlings tidning nr 4/14 Tisdagsvandrarna Fattiga EU-migranter Kvinnojouren Efter begravningen Rätten till ett värdigt liv Adventstjärnorna som lyser i fönstren sprider ljus i

Läs mer

tre- orn Ny orgel på plats Program för fastegudstjänster Nyhet! TreTorn-krysset Stort intresse för nya kören sid 4 sid 6 sid 8 sid 4

tre- orn Ny orgel på plats Program för fastegudstjänster Nyhet! TreTorn-krysset Stort intresse för nya kören sid 4 sid 6 sid 8 sid 4 tre- orn Nyheter från Burträsks församling Mars-Maj 2007 Ny orgel på plats sid 6 Program för fastegudstjänster sid 8 Nyhet! TreTorn-krysset sid 4 Stort intresse för nya kören sid 4 2 Ljuset i fastan När

Läs mer

Mars Maj 2015 Biskopsvisitation 23 feb-1 mars

Mars Maj 2015 Biskopsvisitation 23 feb-1 mars Rävlanda Hällingsjö Hindås Mars Maj 2015 Biskopsvisitation 23 feb-1 mars Uppdaterad information om aktuellt i Björketorps församling finns på adress: www.bjorketorpsforsamling.se. Under rubriken "Söndagstankar"

Läs mer

GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL. Nummer 4 2015. Vi är vad vi är. och vad vi alltid har varit

GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL. Nummer 4 2015. Vi är vad vi är. och vad vi alltid har varit GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Nummer 4 2015 Vi är vad vi är och vad vi alltid har varit 1 2 Jag är A och O den förste och den siste början och slutet. Foto: Pär-Magnus Möller Det går fort För något år

Läs mer

När någon avlidit. till dig som närstående, information och praktiska råd

När någon avlidit. till dig som närstående, information och praktiska råd När någon avlidit till dig som närstående, information och praktiska råd I den här foldern kan du läsa om vad som sker i samband med att någon avlidit och vad du som närstående har ansvar för samt vart

Läs mer

Lilla Begravningsbyrån

Lilla Begravningsbyrån Har Du mist en anhörig eller nära vän? En anhörigs bortgång är en av de svåraste händelser en människa kan drabbas av. Ofta uppstår en sorgekris då man kan behöva hjälp att ordna det praktiska runt ett

Läs mer

Västanfors Västervåla församlings tidning nr 1/09. I nöd och lust. Kärleken firas i vigselakten

Västanfors Västervåla församlings tidning nr 1/09. I nöd och lust. Kärleken firas i vigselakten Västanfors Västervåla församlings tidning nr 1/09 I nöd och lust Kärleken firas i vigselakten I vigseln firas kärleken Att gifta sig är ett viktigt steg i livet och blir en oförglömlig upplevelse för de

Läs mer

Vad händer med gravstenar på gravplatser där gravrätten sagts upp?

Vad händer med gravstenar på gravplatser där gravrätten sagts upp? Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Område Landskapsutveckling Vad händer med gravstenar på gravplatser där gravrätten sagts upp? What happens

Läs mer

Ett steg i taget. när livet går i bitar

Ett steg i taget. när livet går i bitar Ett steg i taget när livet går i bitar Barncancerfonden Banérgatan 16, Box 5408 114 84 Stockholm www.barncancerfonden.se projektledare Johanna Perwe Produktion Snick-Snack AB Luntmakargatan 90 113 51 Stockholm

Läs mer

Kyrkoblad. Tema: Musikens roll

Kyrkoblad. Tema: Musikens roll Kyrkoblad VÅREN 2009 Tema: Musikens roll i kyrkan Andakt: musik till guds ära 4 Tema: Musikens roll i kyrkan 6 9 Församlingsdag på helsjön 10 Nästan 100 000 till Polen 14 Kontakt Din kyrkoherde skriver

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av XXXXXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med

Läs mer

mångkulturella begravningsskick Olika kulturers traditioner och ceremonier vid begravningar

mångkulturella begravningsskick Olika kulturers traditioner och ceremonier vid begravningar mångkulturella begravningsskick Olika kulturers traditioner och ceremonier vid begravningar Utdrag ur lagen om trossamfund (SFS 1998:1593) Allmänna bestämmelser om trossamfund 1 Bestämmelser om religionsfrihet

Läs mer