Danderyds kyrka. Danderyds. KYRKOGÅRDAR Begravningsverksamheten inom Danderyds församling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Danderyds kyrka. Danderyds. KYRKOGÅRDAR Begravningsverksamheten inom Danderyds församling"

Transkript

1 Danderyds kyrka Djursholms begravningsplats Altorps kapell Danderyds KYRKOGÅRDAR Begravningsverksamheten inom Danderyds församling

2 Danderyds kyrkogård Välkommen till Danderyds kyrkogårdar Inom Danderyds församling finns två kyrkogårdar: - Danderyds kyrkogård (Danderyds kyrka) - Djursholms begravningsplats (Altorps kapell) En begravningsplats ska vara ett värdigt vilorum för våra bortgångna i en vacker omgivning. För många människor är en välvårdad begravningsplats en miljö som ger ro och tillfälle till eftertanke. Begravningsavgift - vad ingår? Begravningsverksamheten i Sverige ombesörjs av Svenska kyrkan. För att bära kostnaderna betalar alla i Sverige folkbokförda och skattebetalande årligen en begravningsavgift.

3 Begravningsavgiften bekostar: - Gravplats under 25 år. - Gravsättning inklusive gravöppning och återfyllnad. - Kremering - Bisättning (Förvaring av stoftet i väntan på begravning) - Transporter av stoftet inom den egna församlingen till dess gravsättning skett. - Lokal för begravningscermoni utan religiösa symboler. Den som tillhör Svenska kyrkan har även rätt till fri begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning och upplåtelse av kyrka/kapell, präst och kyrkomusiker. Man har även möjlighet att ha begravningscermoni på annan ort. Kostnaderna clearas då mellan församlingarna. Vård av gravar Gravskötsel är gravrättsinnehavarens ansvar. I de fall där gravplatsen missköts tar kyrkogårdsförvaltningen kontakt med innehavaren för ett påpekande. Om gravplatsen inte åtgärdas inom en viss tid kan graven återtas av församlingen. Graven får inte dekoreras på ett sätt som kan väcka anstöt hos andra kyrkogårdsbesökare. Plantering får endast ske på den yta som hör till graven. Plantera ej växtsorter som kan inkräkta på intilliggande gravars område. Tänk också på att marschaller ofta orsakar nersotning och fettstänk på gravstenen och att de därför bör undvikas. Under perioden 1 maj 1 oktober får inga gravlyktor, vinterdekorationer eller konstväxter förekomma på gravarna. Kyrkogårdsförvaltningen åtar sig att vårda gravar och plantera sommarblommor till självkostnadspris. Välkommen att kontakta kyrkogårdsexpeditionen för prisuppgift.

4 Minneslunden Grundtanken med minneslunden är att alla människor är lika inför döden. Därmed ska man begravas på samma plats och på samma sätt. Minneslunden är alltså en gemensam och anonym gravplats där aska efter avlidna som undergått eldbegängelse nedgrävs utan urna eller annat hölje. Nedgrävningen av askan utförs av kyrkogårdens personal under värdiga former. Eftersom detta gravskick avser anonymitet får inte anhöriga eller andra personer närvara när stoftet jordas. Närmast anhöriga underrättas skriftligen när gravsättning skett. Inom minneslunden får varken enskilda gravplatser markeras eller individuella planteringar förekomma. Gravvårdar eller liknande får inte anordnas. Uppgifter om den bortgångne kan istället införas i en minnesbok som förvaras i sakristian i Danderyds kyrka och i kapellet på Djursholms begravningsplats. Hela gräsmattan är jordningsområde och är att betrakta som gravplats, den bör därför inte beträdas. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för vården av minneslunden och för all plantering inom denna. Besökare får medverka till minneslundens smyckning genom utplacering av snittblommor, buketter, enstaka krukplantor och ljus på anvisade platser. På grund av nedsotning och stänk är marschaller inte tillåtna. Kyrkogårdens personal avlägsnar vissnade växter och utbrända ljus. Besökare är välkomna att sitta ner en stund på bänkarna för stilla stund. Minneslunden på Danderyds kyrkogård Minneslunden på Djursholms begravningsplats

5 Barnkullen Barnkullen är, som namnet antyder, en gravplats för små barn. Liksom Minneslunden är Barnkullen en gravplats med anonym och kollektiv karaktär. Samma regler gäller för Barnkullen som för Minneslunden. Barnkullen, Danderyds kyrkogård Här når du oss Danderyds kyrkogårdsförvaltning ansvarar för Danderyds kyrkogård och Djursholms begravningsplats. Expeditionen finns i Församlingens Hus, Angantyrvägen 39, vid Danderyds kyrkogårds nordöstra entré. Kontorstid: måndag fredag kl Tel: Fax: Postadress: Box 2021, Danderyd. Kyrkogårdschef Anette Eskilsson träffas säkrast måndag fredag kl Tel: Fax: E-post: Expeditionen Djursholms begravningsplats Måndag fredag kl Tel: Fax: E-post: Bokning av begravningsgudstjänst Tel: (må-to kl ). Bokning av lokaler för minnesstund Församlingsvärd tel: (må-to kl ). Hemsida:

6 Gravvård Bestämmelserna för gravvårdarnas storlek och utformning varierar mellan olika områden på begravningsplatserna. Gravvård ska godkännas av kyrkogårdsförvaltningen. Därför kan det vara bra att rådgöra med förvaltningen innan gravvården beställs. Gravplatsnummer ska anbringas på baksidan av gravvården. Om större förändringar görs med gravvårdens utseende krävs ett godkännande av kyrkogårdsförvaltningen precis som när det gäller en ny gravvård. Underhåll av gravvård bekostas av gravrättsinnehavare. Om gravrättsinnehavare inte kan nås när gravrättstiden gått ut omhändertas gravvården av kyrkogårdsförvaltningen och förvaras under ett års tid på upplag varefter den förstörs. Gravsättning Gravsättning i grav får endast ske på begäran av den som enligt gravboken är gravrättsinnehavare eller styrker sig ha förvärvat gravrätten. Urna ska vara tillverkad av förgängligt material. Undantag kan göras vid gravsättning i urnkammare. Visste du... - att du kan låna bårtäcken från församlingen. Bilder finns på hemsidan, under fliken Kyrkogårdar och Ordna begravning - att Danderyds församling har fina lokaler för minnesstunden, oavsett om ni är många eller få.

7 Gravrätter När församlingsbo avlidit upplåtes kostnadsfritt en grav med gravrätt i 25 år. Om ny gravsättning sker under denna tid förlängs gravrättstiden med ytterligare 25 år, räknat från den senaste gravsättningen. När denna tid gått ut, har gravrättsinnehavaren rätt att förnya gravrätten med ytterligare 25 år men då till en viss kostnad. Gamla upplåtelseavtal (exempelvis formulerat all framtid ) gäller, så länge det finns en aktuell innehavare. Det går inte att i förtid få en grav upplåten (förboka) åt sig eller anhörig. Val av gravplats sker vid tidpunkt som avtalats med kyrkogårdsförvaltningen. Endast församlingsbor har rätt till gravplats på församlingens begravningsplatser. Undantag kan dock göras om: - den avlidne tidigare har bott minst 20 år inom kommunen. - den avlidne har barn eller föräldrar som är folkbokförda i kommunen. Gravrättsinnehavare har rätt att låta gravsätta stoftet efter anhörig i graven även om denne inte varit församlingsbo. Gravrättsinnehavaren är kyrkogårdsförvaltningens kontaktman i ärenden som rör graven. Gravrätt kan inte upplåtas på ett dödsbo. När gravrättsinnehavaren avlider skall dödsboet, inom sex månader från dödsfallet, anmäla till kyrkogårdsförvaltningen vem gravrätten ska överlåtas till. Det är därför mycket viktigt att meddela eventuell adressändring. Då upplåtelse av gravrätt sker utfärdas ett gravbrev vilket innehåller upppgifter om vem som fått upplåtelsen och vilka som ligger begravda i graven. Gravrätt får inte upplåtas till någon som inte samtyckt till detta.

8 Så här vill vi ha det på våra begravningsplatser Besökande ska visa respekt för begravningsplatsens helgd och dess plats som de dödas vilorum genom ett vårdat beteende och uppträdande. Onödigt beträdande av gravplatser ska undvikas. All privat motorfordonstrafik är förbjuden. Undantag medges för rörelsehindrade. Respektera kyrkogårdens helgd. Allemansrätten gäller inte på kyrkogården. Plockning av blommor, bär, svamp och kottar samt brytande eller klippande sav kvistar är inte tillåtet. Hundar får endast medföras om de är kopplade. Rastning av dem är förbjudet. Under perioden 1 maj 1 oktober får inga gravlyktor, vinterdekorationer eller konstväxter förekomma på gravarna. Föremål av glas bör inte förekomma på gravplatserna på grund av den risk för skärskador som kan uppstå. Vattenkannor, vaser och utlåningsredskap ska för allas trevnad ställas tillbaka på för dessa avsedda platser. Kyrkogården ansvarar ej för förlust av eller skada på privat egendom som placerats på gravplatsen. Vänligen, hjälp oss att avfallssortera genom att lägga endast komposterbart material i kompostbehållarna och övrigt skräp i soptunnorna. ch/

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon STÖTTEBREV Till: Dig som måste ordna Sova är viktigt, att orka somna kan vara svårt när känslorna stannat i tomhet. Sova en stund är ändå viktigt. Kanske är du den som mitt i sorgen måste försöka vara

Läs mer

Begrepp i begravningsverksamheten GRÖNA FAKTA 5/2005

Begrepp i begravningsverksamheten GRÖNA FAKTA 5/2005 Begrepp i begravningsverksamheten 2005 År 1989 gavs en Skötselmanual ut i Gröna Fakta-serien. Den följdes av Skötselmanual kyrkogårdar 2004 som reder ut innebörden av olika skötseltyper m.m. i kyrkogårdsbranschen.

Läs mer

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig Till prästen och pastorsexpeditionen: Fler exemplar av Att ta farväl kan utan kostnad beställas genom närmaste begravningsbyrå auktoriserad av

Läs mer

INLEDNING.1 ALLMÄN...1. Socialtjänstens ansvar.1 Dödsboanmälan...1

INLEDNING.1 ALLMÄN...1. Socialtjänstens ansvar.1 Dödsboanmälan...1 1 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN INLEDNING.1 ALLMÄN...1 Socialtjänstens ansvar.1 Dödsboanmälan...1 Dödsboförvaltning. 1 Begravning..2 Ekonomiskt bistånd till begravningskostnad..2 Internationella

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN BESLUTADE AV KOMMUNSTYRELSEN 2006-06-14 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-09-04 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN INLEDNING... 3 ALLMÄNT... 3 Socialtjänstens ansvar... 4 Dödsboanmälan... 4 Dödsboförvaltning...

Läs mer

Hur gör jag nu? En skrift om begravningar

Hur gör jag nu? En skrift om begravningar Hur gör jag nu? En skrift om begravningar HUR GÖR JAG NU? En skrift om begravningar INNEHÅLL TA EN SAK I TAGET 3 6 Det är inte bråttom nu Kontakta anhöriga och vänner Andra kontaktmöjligheter Några saker

Läs mer

Ersättning för begravningskostnader

Ersättning för begravningskostnader Personskadekommittén Cirkulär 2/2010 (Ersätter cirkulär 2/2005) 2010-11-30 Ersättning för begravningskostnader Allmänt Nuvarande lagstiftning (SFS 2001:732 och som gäller för skadefall inträffade från

Läs mer

Önskemål Inför livets slut

Önskemål Inför livets slut Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg

att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg 2 Ett ögonblicks skillnad Att ordna en begravning för någon som i livet stått oss nära är en betungande uppgift. När det är ett barn eller en ung

Läs mer

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011 Dnr SN11/47 Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden Antagen den 28 april 2011 Att gälla fr o m den 1 juni 2011 Dnr SN11/47 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Socialtjänstens ansvar...

Läs mer

Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så,

Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så, Livsarkivet L i v s a r k i v e t Livsarkivet Mitt viktiga dokument Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så, men vad händer när det ofattbara sker. Vem får mina saker? Vilka försäkringar

Läs mer

hur gör jag nu? Hur gör jag nu?

hur gör jag nu? Hur gör jag nu? hur gör jag nu? Hur gör jag nu? Hur gör jag nu? En liten skrift om begravning Innehåll Inledning... sid 5 Informera anhöriga... sid 6 Vad bör jag som anhörig göra först? Förberedelser inför begravningen...

Läs mer

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

mångkulturella begravningsskick Olika kulturers traditioner och ceremonier vid begravningar

mångkulturella begravningsskick Olika kulturers traditioner och ceremonier vid begravningar mångkulturella begravningsskick Olika kulturers traditioner och ceremonier vid begravningar Utdrag ur lagen om trossamfund (SFS 1998:1593) Allmänna bestämmelser om trossamfund 1 Bestämmelser om religionsfrihet

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 165 Pensioner Pension är pengar du får när du

Läs mer

Till mitt minne. En vägledning till mina efterlevande. Rörsjöstadens begravningsbyrå 040-230043

Till mitt minne. En vägledning till mina efterlevande. Rörsjöstadens begravningsbyrå 040-230043 Till mitt minne En vägledning till mina efterlevande Mina önskemål Att fylla i detta dokument är kanske i första hand en omtanke om dina anhöriga. För att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte

Läs mer

detta livsarkiv tillhör: personnummer

detta livsarkiv tillhör: personnummer detta livsarkiv tillhör: namn personnummer 2 L i v s a r k i v e t Livsarkivet ett viktigt dokument llt har en början och allt har ett slut. När vi är mitt i livet har vi ingen tanke på att det en dag

Läs mer

Hälsning till församlingarna i Istorp, Horred och Öxnevalla

Hälsning till församlingarna i Istorp, Horred och Öxnevalla Hälsning till församlingarna i Istorp, Horred och Öxnevalla 2010 2011 Innehåll: Mellanrum Söndagsfröna Vatten Mötesplatser Musikaliska axplock Musik i sommarkväll Gemenskapsgruppen Vi formar framtiden

Läs mer

God man för Allmänna arvsfonden. Anvisningar

God man för Allmänna arvsfonden. Anvisningar God man för Allmänna arvsfonden Anvisningar Postadress Kammarkollegiet Arvsfondsenheten Box 22I8 I03 I5 Stockholm Besöksadress Birger Jarlsgatan 16 Tel 08 700 08 00 Fax 08 700 09 96 E-post registratur@kammarkollegiet.se

Läs mer

reportage bokutlottningar debatt ledare hæma # Blodcancerförbundets medlemstidning Tema: Palliativ vård

reportage bokutlottningar debatt ledare hæma # Blodcancerförbundets medlemstidning Tema: Palliativ vård reportage bokutlottningar debatt ledare hæma # Blodcancerförbundets medlemstidning 4 2010 Tema: Palliativ vård FÖRBUNDSNYTT REDAKTÖRSSPALTEN Flera patientfoldrar är under omarbetning. Näst på tur står

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

När ditt djurs liv närmar sig sitt slut

När ditt djurs liv närmar sig sitt slut När ditt djurs liv närmar sig sitt slut DJURSJUKHUSET MALMÖ När tiden är inne Att ta beslutet att avliva ett djur är alltid svårt. Varje djur och varje situation är unik och det är bara du som djurägare

Läs mer

När någon avlidit. till dig som närstående, information och praktiska råd

När någon avlidit. till dig som närstående, information och praktiska råd När någon avlidit till dig som närstående, information och praktiska råd I den här foldern kan du läsa om vad som sker i samband med att någon avlidit och vad du som närstående har ansvar för samt vart

Läs mer

Vad händer med gravstenar på gravplatser där gravrätten sagts upp?

Vad händer med gravstenar på gravplatser där gravrätten sagts upp? Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Område Landskapsutveckling Vad händer med gravstenar på gravplatser där gravrätten sagts upp? What happens

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar artikelnr: 1806001 foto: Tord Harlin (omslag, sid 16, 32, 42, 60) Jim Elfström/IKON (sid 4, 8, 50) Conny Nyhlén (sid 24) produktion: Intellecta Uppsala

Läs mer

Lilla Begravningsbyrån

Lilla Begravningsbyrån Har Du mist en anhörig eller nära vän? En anhörigs bortgång är en av de svåraste händelser en människa kan drabbas av. Ofta uppstår en sorgekris då man kan behöva hjälp att ordna det praktiska runt ett

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Tillsammans är vi Sveriges största medlemsbank JAK har cirka 39 000 medlemmar över hela Sverige och vilar

Läs mer