BEGRAVNINGS- GUIDEN. Ditt stöd till en lyckad begravning - Förklarar begrepp - Beskriver hur allt går till - Hjälper dig undvika fallgropar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEGRAVNINGS- GUIDEN. Ditt stöd till en lyckad begravning - Förklarar begrepp - Beskriver hur allt går till - Hjälper dig undvika fallgropar"

Transkript

1 BEGRAVNINGS- GUIDEN Ditt stöd till en lyckad begravning - Förklarar begrepp - Beskriver hur allt går till - Hjälper dig undvika fallgropar

2 Hej och välkommen! Hej och välkommen! FENIX Begravningsbyrå har tagit fram en guide för att underlätta för dig i den svåra stund du befinner dig i. Vi förstår att det är svårt nog att hantera sorgen efter ett dödsfall och att man då som anhörig kan ha ett extra stort behov att i lugn och ro ta till sig av värdefull information. Ingen guide kan vara heltäckande och svara på alla frågor som du kan tänkas ha. Om du saknar information så kan du när som helst höra av dig till FENIX Begravningsbyrå eller en annan begravningsbyrå som du känner förtroende för. Charlotte Runius Begravningsentreprenör och vd Sid 1

3 Innehåll Kapitel 1 - Din situation Sid 3-5 Känn dig lugn - vi förklarar vad du ska göra de första timmarna efter ett dödsfall och vad som bör ske de närmaste 10 dagarna. Kapitel 2 Planera begravning Sid 6-17 De olika valen (typ av ceremoni, produkter etc.) du står inför beskrivs, vilket ansvar du som anhörig har och vem som betalar för vad. Kapitel 3 Juridiska frågor Sid 18 Nödvändiga juridiska aspekter förklaras t.ex. att dödsboet ska förvaltas, en bouppteckning måste upprättas och ett arvskifte ska genomföras. Kapitel 4 Gäst på begravning Sid Klädkod, val av blommor, kondoleans och minnesgåva för begravning beskrivs. Kapitel 5 Planeringsstöd Sid Använd vår checklista och planeringsguide för att underlätta arbetet efter ett dödsfall. Sid 2

4 Kapitel 1 Din situation 1.1 Akut behov första 12 timmarna efter dödsfall När ett dödsfall sker på ett sjukhus, ålderdomshem eller i hemmet Efter ett dödsfall skall kroppen föras till sjukvården för att en läkare skall kunna utfärda ett dödsfallsintyg. Detta dödsfallsintyg skickas därefter till skatteverket. När dödsfallsintyget är utfärdat transporteras kroppen till ett bårhus. Dessa transporter ansvarar sjukvården för. Från bårhuset transporteras kroppen i kista till bisättningslokal, där kroppen görs i ordning inför begravningen. Denna transport ansvarar dödsboet för och beställs oftast hos en begravningsbyrå. Kontakta anhöriga Man bör så snart som möjligt meddela nära släktingar och vänner vad som har hänt. Dessa personer är förmodligen också bäst på att ge stöd i din sorg. De flesta upplever tacksamhet om de kan bidra på något sätt. Har du ingen närstående som kan stötta dig genom sorgen finns det andra som är beredda att stödja dig. Du kan bland annat kontakta sjukhusprästen, sjukhusets kurator, församlingsprästen eller distriktsläkaren. Det finns också stödföreningar som en kurator till exempel kan ge dig närmare information om. Hantera brådskande åtgärder Det finns åtgärder av brådskande karaktär som du troligen snarast måste ta ansvar för. Det är bra om anhöriga omedelbart efter dödsfall kommer överens om vem som ska göra vad. Det inkluderar bland annat att ordna att någon ser till en bostad som står tom, tömmer kylskåp och tar hand om eventuella husdjur. Det är att föredra att ta med sig en utomstående om du måste gå in i bostaden och om det råder osämja bland de anhöriga. Det rekommenderas att inte ta med några saker från bostaden. Eventuella tillhörigheter som är kvar på sjukhuset bör hämtas. Det är också bra att stoppa autogiron speciellt om dödsboet saknar tillgångar. Sid 3

5 Kapitel 1 Din situation Dec Kortsiktigt behov första 10 dagarna efter dödsfall Välja begravningsbyrå I Sverige ska begravning ske inom 30 dagar efter dödsfallet, annars måste de anhöriga ansöka om dispens vilket sällan beviljas. Många anhöriga jäktar med att hitta en begravningsbyrå. Innan ni bestämmer er för en begravningsbyrå föreslår vi att ni tar god tid på er att fundera på hur mycket en begravning får kosta och pratar med anhöriga för att förstå deras förväntningar på begravningsakt och den avlidnes önskemål. Vi föreslår att ni kontaktar flera begravningsbyråer. Planera begravning Begravningsbyrån hjälper dig planera begravningen och säkerställer att inget i planeringen och utförandet glöms bort. Begravningsbyrån kontaktar myndigheter, tar hand om den avlidne med klädsel och placering i kista, transport till ceremonilokal, ev. kremering, och gravsättning. De bistår också vid behov med kontakter och samordning med ceremonilokal, präst / officiant och gravplats. Om så önskas kan begravningsbyrån även hjälpa till med utformning av dödsannons, inbjudningar samt att föra lista över blomster och gåvor. Utföra bouppteckning och fördela arv Vid ett dödsfall måste någon eller några förvalta boet, d.v.s. ta hand om post, betala räkningar, säga upp abonnemang mm. Oftast löser man det inom familjen men ibland finns inte tid eller ork för detta och då kan man överlåta det till en boutredningsman. Detta gör man antingen genom att lämna fullmakt till någon man själv utser eller så kan tingsrätten utse en sådan. En bouppteckning över den dödes tillgångar ska enligt lag upprättas inom 3 månader från dödsfallet och skickas in senast en månad senare. Om dödsboets saknar tillgångar efter att begravningskostnader är betalda räcker det att fylla i en dödsboanmälan. Om boet består av flera dödsbodelägare måste ett arvskifte genomföras. Arvskiftet innebär att man reglerar hur arvet skall fördelas mellan delägarna. Finns make eller sambo skall som regel en bodelning göras först eller i samband med arvskiftet. Sid 4

6 Kapitel 1 Din situation 1.3 Långsiktigt behov Planera ditt eget avsked Fler och fler människor funderar på hur de vill att sin egen begravningsceremoni ska utformas. Detta är naturligt då ingen har bättre förståelse för dina önskemål än du själv och det kan samtidigt lindra stressen och sorgen som dina anhöriga kan uppleva i samband med din bortgång. Många gånger ser vi anhöriga kämpa med att komma fram till hur man bäst tillfredsställer den avlidna personens önskemål samtidigt som man försöker hantera sin egen sorg. Att försöka klara båda sakerna samtidigt är mycket svårt och det är därför fler personer väljer att planera sin egen begravning. Arkiv Många byråer erbjuder möjligheten att dokumentera sina önskemål om sin egen begravning. Fonus gör detta genom sitt Vita arkiv, SBF- byråerna gör det genom Livsarkivet och Fenix gör det genom sitt Gröna arkiv. Begravningsförsäkring I Sverige är det möjligt att avsätta pengar i en försäkring som är öronmärkta för att täcka begravningskostnaderna. En begravningsförsäkring garanterar att det finns pengar avsatta till hela eller delar av kostnaden vid din begravning. Försäkringen kan även täcka bouppteckning, eventuell gravsten och framtida vård av graven. Sid 5

7 Kapitel 2 Planera begravning Allmänt om begravningsplanering Anhörigas ansvar Dödsboet har det övergripande ansvaret för en begravning. Som anhörig kan man ta kontakt med en begravningsbyrå som hjälper till med att lösa praktiska frågor som till exempel köp av kista, urna och transporter, men du kan också sköta detta själv. Kostnader Begravningen betalas av dödsboet men den som beställer begravningen är betalningsansvarig gentemot begravningsbyrån och måste se till att betalning sker. Om dödsboet saknar medel kan begravningsbidrag sökas från socialförvaltningen på kommunen. Enligt Sveriges Begravningsbyråers Förbund kostar en begravning vanligen mellan kr och kr. Då kan det ingå tex kista, kistdekoration, samt vissa nödvändiga transporter och bärare, dödsannons, ceremoni samt en enklare förtäring. Eventuell gravsten och bouppteckning tillkommer däremot. En gravsten kostar från ca kr och uppåt, en bouppteckning från ca kr. Begravningskostnader varierar mellan orter bland annat på grund av att transportkostnaderna kan bli stora på mindre orter. Alla folkbokförda i Sverige har rätt till de tjänster som räknas upp i begravningslagen (9 kap. 6 ) och täcks av begravningsavgiften: Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav Vissa transporter Kremering Lokal för förvaring och visning av stoftet Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler Källa: Sveriges Begravningsbyråers Förbund; Svenska kyrkan Sid 6

8 Kapitel 2 Planera begravning Det som i samband med begravningsgudstjänsten utförs av präst, och diakon, musiker, kyrkvaktmästare med flera betalas via kyrkoavgiften av medlemmar i Svenska kyrkan: Kontakt med sorgehuset Tacksägelse i samband med gudstjänst Samtal med anhöriga inför begravningstalet Information om och planering av begravningsgudstjänsten Begravningsgudstjänsten Processionsbärning då begravningsgudstjänsten avslutas ute på kyrkogården (bärning av kistan, lyft och sänkning av kistan i graven). Dessutom kan präst/diakon hjälpa till med Utsjungning - andakt vid öppen kista Visning Råd kring barns deltagande Utformning av annons Närvaro vid minnesstund Efter begravningen: Samtal bland annat i sorgegrupp/"leva- vidare- grupp" Förutom de tjänster som finansieras med begravningsavgiften och av kyrkoavgiften, för medlemmar i Svenska kyrkan, tillkommer i de flesta fall ett antal utgifter som de anhöriga själva eller dödsboet råder över t.ex. Kista och svepning Transport av kistlagt stoft från hem/sjukhus till anvisad lokal hos huvudman för förvaring och visning av stoftet. Annonsering Kistdekoration Begravningsceremoni inklusive begravningsförrättare. Avliden som tillhört Svenska kyrkan har rätt till begravningsgudstjänst utan kostnad för dödsboet. Minnesstund Urna Tillverkning, montering och underhåll av gravsten eller annan fast gravanordning Skötsel av gravplats Källa: Svenska kyrkan Sid 7

9 Kapitel 2 Planera begravning Kremering eller jordbegravning - Jordbegravning innebär att kistan med den avlidne sänks ner i en grav. Kremation eller eldbegängelse, innebär att kistan med den avlidne bränns och askan gravsätts vid ett senare tillfälle. Idag väljer fler kremation än jordbegravning. Det är viktigt att komma ihåg att det är förbjudet att förvara aska i hemmet och strö eller gräva ner aska på annan plats än begravningsplats utan tillstånd från länsstyrelsen. En del religioner, däribland islam, tillåter inte kremation och då är jordbegravning det enda alternativet. Ceremonier - En begravningsceremoni med kista är vanlig inom de flesta religioner och även vid en borgerlig begravning. Vid religiösa begravningar följer ceremonin en bestämd ordning med mer eller mindre möjlighet till personliga anpassningar. En borgerlig ceremoni kan utformas helt efter egen smak, ibland inspirerad av den svenskkyrkliga ceremonin och ibland helt utan avskedsceremoni med kista. I det senare fallet kan de närmast anhöriga istället välja att vara med vid gravsättning eller askspridning och samlas med familj och vänner vid en minnesstund. Även om religionen inte tar en aktiv plats i vardagen finner många trygghet i de kyrkliga ceremonierna vid livets stora händelser såsom dop, bröllop och begravning. Om den avlidne var medlem i ett samfund och begravningen ska ske där, brukar prästen gå igenom alla önskemål med de anhöriga och förklara hur begravningen går till. Nedan följer en beskrivning av två vanliga begravningsceremonier, Svenska kyrkans ordning och borgerlig ordning. Bra att komma ihåg: Begravning ska ske senast 30 dagar efter dödsfall dispens beviljas sällan Snittkostnad för begravning är kr exkl. gravsten, dödsannons och eventuella juridiska kostnader (källa: SBF) Det finns begravningsbyråer som erbjuder identiska produkter och tjänster som konventionella byråer men till betydligt lägre pris Sid 8

10 Kapitel 2 Planera begravning 2.2 Ceremoni enligt Svenska Kyrkans ordning En begravning enligt Svenska kyrkans ordning har en given form. Även om det finns en fast ordning finns det stora möjligheter att komplettera med andra inslag. Det kan gälla solosång, särskild musik eller egenhållna tal i kyrkan. När begravningen är bokad tar prästen så snart det är möjligt kontakt om ett personligt möte. Vid det mötet kan man framföra sina önskemål. Präst - Det är vanligen församlingsprästen i den kyrka där man önskar hålla ceremonin som leder begravningen. Begravningsbyråer hjälper ofta till med bokningen. Ibland har anhöriga en särskild präst som man vill ska hålla i begravningsgudstjänsten. Ceremonilokal - Begravningen hålls vanligtvis i någon av Svenska kyrkans kyrkor eller kapell. Det är även möjligt att hålla begravningsceremoni på egen plats, t.ex. i ett tält i trädgården. Deltagare - Informera familj och vänner om dödsfallet. Även arbetskamrater och medlemmar i föreningar där den avlidne varit aktiv kan vilja delta på begravningen. För gärna en lista över vilka anhöriga som ska kontaktas och vem som ska ringa upp så att ingen blir bortglömd. Du kan även sätta in en annons i dags- eller lokalpress för att nå en större grupp. Sång, musik & tal - Diskutera med prästen hur sång, musik och tal passar in och kompletterar begravningsgudstjänsten. Det finns stora möjligheter till anpassning efter egna önskemål. Begravningsceremonin inleds och avlutas vanligen med orgelspel. Om du vill kan du också välja att på egen bekostnad hyra in solister med andra instrument som inlednings och avslutningsmusik. Vanligtvis sjungs två till tre psalmer vid begravningsgudstjänst. Om man önskar att deltagarna ska sjunga med kan det vara lämpligt att välja bland de vanligare psalmerna. Sid 9

11 Kapitel 2 Planera begravning Om begravningen sker på våren eller sommaren eller runt jul kan man också gärna välja en psalm lämplig för årstiden. Solosång eller musik är ett vackert inslag i ceremonin. Det är vanligt att en eller flera anhöriga som vill och orkar säger ett par ord till minne av den avlidne vid gudstjänsten. Man kan också välja att läsa en vacker dikt eller bibeltext. Foton och minnesföremål - Anhöriga kan välja att ta med foton eller andra minnesföremål till ceremonin. Dessa kan placeras på eller i anslutning till kistan eller någon annanstans i lokalen (t.ex. vid entrén). Diskutera gärna med prästen om vad som kan vara lämpligt. Tryckta program - Program med ceremoniordning, psalmtexter och namn på talare och musiker kan underlätta för deltagarna att följa med i ceremonin och sparas som minne. Bra att komma ihåg: Präst, musiker och lokal i Svenska kyrkans regi är avgiftsfritt Man behöver inte begravas enligt Svenska kyrkans ordning bara för att man är medlem i Svenska kyrkan Sid 10

12 Kapitel 2 Planera begravning 2.3 Ceremoni enligt borgerlig ordning En borgerlig begravning är en ickekyrklig begravningsceremoni och styrs inte efter något särskilt regelverk. De anhöriga kan fritt välja lokal, musik, sång och andra inslag i akten. Det är ganska vanligt att en borgerlig begravning följer en med kyrkans ritualer likartad ordning. Begravningen innehåller ofta inslag som musik, dikter, tal, avsked och mer musik vid utgången. Vissa vill ha en enkel begravningsakt på en plats som ligger dem varmt om hjärtat medan andra föredrar t.ex. ett enklare kapell. Officiant - Den person som leder begravningen kan vara en anhörig, en god vän eller någon helt utomstående. Ev. kostnad för officiant betalas av dödsboet. Begravningsbyrån kan hjälpa dig att boka officiant vid behov. Ceremonilokal - En borgerlig begravningsceremoni kan genomföras i något av kommunens kapell. Kapellens inredning är neutral och kan iordningställas utan religiösa symboler. Väljer du att använda något av de större kapellen finns en organist som spelar vid ceremonin. Anvisad lokal och organist står till förfogande utan kostnad för den som vid sitt dödsfall var folkbokförd i Sverige. Det är även möjligt att hålla begravningsceremoni på egen plats, t.ex. i ett tält i trädgården. Deltagare - Informera familj och vänner om dödsfallet. Även arbetskamrater och medlemmar i föreningar där den avlidne varit aktiv kan vilja delta på begravningen. För gärna en lista över vilka anhöriga som ska kontaktas och vem som ska ringa upp så att ingen blir bortglömd. Du kan även sätta in en annons i dags- eller lokalpress för att nå en större grupp. Sid 11

13 Kapitel 2 Planera begravning Sång, musik & tal - Begravningsceremonin inleds och avlutas vanligen med orgelspel. Väljer du att använda något av de större kapellen för ceremonin kan det finnas en organist som spelar vid ceremonin utan kostnad. Om du vill kan du också välja att på egen bekostnad hyra in solister med andra instrument som inlednings och avslutningsmusik. Gemensam sång är ett vackert inslag i ceremonin. Du kanske vill välja en pop eller rocklåt som den avlidne tyckte mycket om. Om man önskar att deltagarna ska sjunga med kan det vara lämpligt att välja en välkänd melodi. Svårare stycken kan med fördel framföras av en solist. Det är vanligt att en eller flera anhöriga som vill och orkar säger ett par ord till minne av den avlidne under ceremonin. Man kan också välja att läsa en vacker dikt. Foton och minnesföremål - Anhöriga kan välja att ta med foton eller andra minnesföremål till ceremonin. Dessa kan placeras på eller i anslutning till kistan eller någon annanstans i lokalen (t.ex. vid entrén). Bra att komma ihåg: Det finns inga måsten du kan välja exakt hur begravningsakten ska utformas Officianten - den som förrättar begravningsakten - kan vara en anhörig, arbetskamrat eller annan lämplig person Svenska Kyrkan är skyldig att upplåta lokal för alla begravningar oavsett trossamfund Ingenting hindrar att begravningen förläggs utomhus, i det egna hemmet eller annan plats, bara det är praktiskt möjligt. Sid 12

14 Kapitel 2 Planera begravning 2.4 Produkter & Tjänster Transporter - Begravningsbyrån brukar ta hand om transporterna från bårhus till bisättningslokal och vidare till ceremonin och eventuellt krematorium. Efter ceremonin bärs kistan ut till väntande bil eller gravsättning. Vi rekommenderar 4-6 bärare för ett elegant intryck. En kista i furu väger ca 40 kg och en i ek ca 60 kg. Det är vanligt att anhöriga bär kistan men begravningsbyrån brukar hjälpa till med utomstående bärare vid behov. Från bårhuset transporteras kroppen i kista till bisättningslokal, där kroppen görs i ordning inför begravningen. Denna transport ansvarar dödsboet för och beställs från begravningsbyrån. Visning - Vissa upplever en lättnad att få se den avlidne i kistan. Vid visning är den avlidne nedbäddad och klädd i kistan. De flesta begravningsbyråer ordnar med praktikaliteter som berör en visning t.ex. sminkning (om så önskas), lokal och administration. Önskar man en visning är det bra att anordna det så snabbt som möjligt, helst inom en vecka från dödsdatum. Om visningen är planerad längre fram i tiden kan det vara bra att balsamera kroppen i förväg. Kista - Valet av kista varierar ofta kulturellt. I den typiskt svenska traditionen är det ovanligt att välja en exklusiv kista. Kyrkorna har ofta vackra bårtäcken att låna ut som läggs över kistan som dekoration under ceremonin. Urna - Urna används enbart vid kremering. Urnorna tillverkas i metall, bark eller papp i ett flertal färger och utföranden. Valet av modell kan bero på om askan ska spridas eller begravas samt om de anhöriga har för avsikt att delta vid gravsättningen eller inte. Sid 13

15 Kapitel 2 Planera begravning Blommor - Anpassa blommorna efter smak. En bukett du plockar själv är vacker när säsongen tillåter, kanske från din egen eller den avlidnes trädgård eller ett naturområde som den avlidne tyckte om att besöka. På vintern kan vackra arrangemang ordnas av ris och kottar. Det finns olika typer av dekorationer som är vanliga vid begravningsceremonin: Kistdekorationen som ligger ovanpå och pryder själva kistan. Kan vara ett stort arrangemang eller en enkel ros eller handplockad bukett som kanske kombineras med ett vackert foto och något minnesföremål Förbuketter placeras runt omkring kistan både från deltagare vid begravningen och anhöriga som kanske inte själva har möjlighet att vara med Handbuketter som kan lämnas på kistan under ceremonin Dekorationsblommor till ceremonilokalen kan ibland vara ett vackert komplement. Besök gärna lokalen i förväg för att fundera över vilka möjligheter som finns. Det vanligaste är att dekorera altargången och entrén Anhöriga kan välja att släppa ned blommor tillsammans med kistan eller urnan i graven. När graven fyllts igen dekoreras den med blommor och ljus efter smak. Tänk på att ljus som ska lämnas utomhus behöver vindskydd. Om jordfästelse sker i direkt anslutning till begravningsceremonin används oftast samma blommor. Dödsannons - Syftet med en dödsannons är inte bara att tillkännage dödsfallet, utan också att tala om var och när begravningen skall äga rum, eller om den skall ske i enskildhet. Man kan även uppmana att ge ett bidrag till något ändamål som var betydelsefullt för den avlidne. Sorgbrev och sorgkort fyller samma funktion som dödsannonsen men kan uppfattas mer personligt än en dödsannons av mottagaren. Källa: Sveriges Begravningsbyråers Förbund Sid 14

16 Kapitel 2 Planera begravning 2.5 Minnesstund Minnesstunden ordnas helt efter egen smak. Traditionellt brukar man bjuda på kaffe och tilltugg i församlingshemmet eller hemma hos en anhörig efter begravningsceremonin. Formen är helt fri välj gärna ett arrangemang som väcker glada minnen om den avlidne. Det finns anhöriga som väljer att ta den avlidnes favoritpromenad tillsammans och andra som väljer att ordna en fest till minne av den avlidne. Minnesstunden behöver inte hållas i anslutning till begravningsceremonin och anhöriga som bor på annan ort kanske väljer att ordna en minnesstund där. Minnesstunden kan vara ett bra tillfälle att samla foton, historier och minnen som är fina att spara. Någon gammal vän kanske vill berätta om ett särskilt glatt minne tillsammans med den avlidne. Man kan också uppmuntra gästerna att skriva ned fina minnen i en minnesbok. Om man vill kan man filma och fotografera. Vi har samlat fler förslag och inspiration nedan. Lokal - Formen för minnesstunden är fri. Traditionellt brukar man bjuda på kaffe och tilltugg i församlingshemmet eller hemma hos en anhörig efter begravningsceremonin. Man kan också boka ett café eller en restaurang i närheten eller kanske som den avlidne uppskattade att besöka. Välj gärna ett arrangemang som väcker glada minnen om den avlidne. Om vädret tillåter kan man vara utomhus, i en trädgård, picknick på en vacker plats, ta en båttur eller den avlidnes favoritpromenad med en mugg kaffe i handen. Tänk på att vissa lokaler kräver god framförhållning och därför kanske inte passar för minnesstund i direkt anslutning till begravningsceremonin. Många väljer då att ordna minnesstunden som de tänkt vid senare tillfälle och kanske något enklare direkt efter ceremonin. Sid 15

17 Kapitel 2 Planera begravning Deltagare - Man kan välja att bjuda in alla deltagare vid begravningsceremonin till minnesstunden, t.ex. i dödsannonsen, eller att bara ta med en mindre grupp. I det senare fallet behövs någon form av personlig inbjudan, muntlig eller skriftlig. Vid kyrklig begravningsceremoni bjuder man ofta med prästen på minnesstunden. Foton och minnesföremål - Ta gärna fram fina foton och andra minnesföremål på minnesstunden. Minnesföremål kan t.ex. vara en speciell hatt, en kratta, eller en kokbok. Uppmuntra gärna gästerna att göra detsamma. Digitala bilder och videoklipp kan gärna mailas i förväg och kanske visas på minnesstunden. Det finns ett flertal webbplatser för beställning av fotoböcker som kan bli ett fint minne. Kostnaden är ofta lägre vid beställning av flera exemplar. Minnesbok - Uppmuntra gärna deltagarna att skriva ned fina minnen i en särskild minnesbok. Man kan också be gästerna maila korta berättelser i förväg som skrivs ut och finns tillgängliga för gästerna på minnesstunden och att behålla som minne. Sådana berättelser kan också vara bra inspiration för anhöriga som vill säga några ord till den avlidnes minne. Tal, musik & sång - Ett kortare tal till minne av den avlidne som hålls av en familjemedlem eller vän är ett personligt och vackert inslag på minnesstunden. Om det känns svårt kan en glad berättelse om en erfarenhet tillsammans med den avlidne eller att läsa en fin dikt vara ett bra alternativ. Solosång eller musik är också vackert och kan anpassas till den stämning man vill åstadkomma vid minnes- stunden. Välj gärna något som den avlidne tyckte om. Mat & dryck - Mat och dryck anpassas efter minnesstundens utformning och de anhörigas smak, tid och budget. Traditionellt bjuder man oftast på kaffe och kaka. Det kan vara roligt att bjuda på något som den avlidne brukade laga själv eller tyckte mycket om. Om många sittande gäster väntas kan det vara praktiskt att hyra in extra bord och stolar. Blommor - Dekorera gärna med extra blommor och ljus vid minnesstunden. Om minnesstunden hålls i nära anslutning till begravningsceremonin kan valda blomsterarrangemang tas med därifrån. Kransar skickas vanligen med kistan men stående dekorationer kan med fördel föras med till minnesstunden. Sid 16

18 Kapitel 2 Planera begravning 2.5 Gravplats Alla folkbokförda i Sverige har rätt till gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år. Alla begravningsbyråer kan hjälpa till med gravstenen. Gravstenen är ett minnesmärke under en lång tid för besökare nu och i framtiden. Olika former, storlekar och material finns att välja mellan. Gravstenen skall godkännas av kyrkogårdsförvaltningen. Begravningsbyrån har kataloger över olika gravstenar som du kan välja mellan. Finns det en befintlig gravsten så hjälper begravningsbyrån till med att komplettera den med ny text. Källa: Sveriges Begravningsbyråers Förbund Sid 17

19 Kapitel 3 Juridiska frågor 3.1 Juridiska frågor Det finns flera juridiska aspekter man behöver känna till i samband med ett dödsfall. Bästa hjälpen får man hos en utbildad boutredare. Förvaltning av dödsboet Det första som måste ske är att någon eller några ska förvalta boet, dvs ta hand om post, betala räkningar, säga upp abonnemang mm. Oftast löser man det inom familjen men ibland finns inte tid eller ork för detta och då kan man överlåta det till en boutredningsman. Detta gör man antingen genom att lämna fullmakt till någon man själv utser eller så kan tingsrätten utse en sådan. Bouppteckning Nästa juridiska aspekt vid ett dödsfall är att en bouppteckning görs. Bouppteckningen skall ske inom 3 månader från dödsdagen. Bouppteckningen fastställer vilka som är dödsbodelägare och vilka tillgångar och skulder som finns i dödsboet. Bouppteckning kan vara mer eller mindre komplicerad och har man själv inte de juridiska kunskaperna rekommenderar vi att man tar hjälp med detta. När boet inte har andra tillgångar, bankmedel etc., än att de täcker kostnaden för begravningen och gravstenen kan man i stället för en bouppteckning ansöka hos kommunen om att göra en enklare dödsboanmälan vilket i så fall utförs av kommunen. Om det finns en fastighet bland tillgångarna måste en bouppteckning alltid göras. Arvskifte Om boet består av flera dödsbodelägare måste ett arvskifte genomföras. Arvskiftet innebär att man reglerar hur arvet skall fördelas mellan delägarna. Finns make eller sambo skall som regel en bodelning göras först eller i samband med arvskiftet. Sid 18

20 Kapitel 4 Gäst på begravning 4.1 Klädsel Diskreta kläder är att föredra vid begravning. Familjen avgör hur formell man vill vara, hör gärna efter om du som gäst är osäker. Nedan beskriver vi de formella klädkoderna som är vanliga vid begravning. Mörk klädsel - Den vanligaste klädkoden på en begravning som gäller om inget annat anges. För mannen betyder det mörk kostym, svarta skor, vit skjorta och svart slips. Familjen, närmast anhöriga och ev. kistbärare bär vit slips. Kvinnan bär klänning, kjol eller elegantare byxor med topp eller blus och kanske en mörk kavaj. Färgen svart eller mörkblått brukar finnas och kombineras med vita och gråa toner. Är kvinnan med familjen är det vanligt att bära svarta strumpor. Handskar, hatt och slöja är valfritt. Ljus eller valfri klädsel - Gästerna bär vid ljus eller valfri klädsel det som man finner lämpligt, men det rekommenderas kostym som för kvinnan innebär dräkt eller klänning. Färgerna är valfria, även rött går bra. Mycket bar hud och större smycken bör undvikas eftersom det vanligen förknippas med fest. Barnklädsel - Barnen behöver inte följa klädkoden så strikt. Det rekommenderas att ta av sig mössa och keps när man är inomhus och särskilt i en kyrka. Sid 19

21 Kapitel 4 Gäst på begravning 4.2 Att tänka på inför begravningen Kondoleans - Att kondolera betyder att man uttrycker sitt deltagande i sorgen till de anhöriga för någon som avlidit. Det kan ske i form av ett personligt deltagande eller skriftligt med ett kort eller brev och kanske blommor till de anhöriga före begravningen. Att hjälpa till med något kring begravningen är också ett sätt att kondolera. Kondoleansblommorna kan se ut på vilket sätt som helst, det finns ingen vett & etikett. Den traditionella kondoleansblomman är en bukett med ljusa, vackra blommor. Orkidé, nejlikor i ljusa färger och liljor är vanliga i arrangemanget. Blommor - Om inget annat anges brukar gäster visa sitt deltagande i sorgen genom att skicka blommor till begravningen. Det är även mycket uppskattat att skicka kondoleans i form av begravningsblommor med kort till den berörda familjen. Du kan beställa blommor till begravningsceremonin genom begravningsbyrån när du tackar ja eller nej till att vara med på ceremonin. Givetvis kan du också beställa egna blommor genom en florist som kör ut dem eller själv lämna blomkransen eller blommorna vid begravningen. Kom då bara lite innan så att en representant kan hjälpa dig att placera blommorna. Du kan också ta med en handbukett eller blomma som lämnas på kistan under ceremonin. Vita nejlikor eller en röd ros är vanligt. Minnesgåvor & fonder - Att ge en minnesgåva är ett fint sätt att hedra minnet av en avliden. Hör efter med anhöriga om det finns specifika önskemål (anges ibland i dödsannonsen). Oftast lämnar mottagaren ett minnesblad till de anhöriga där det framgår vem som skänkt gåvan och givaren kan välja hur det ska lämnas över. Sid 20

22 Kapitel 5 Planeringsstöd 5.1 Checklista vid dödsfall När någon avlider ska, enligt Ärvdabalken, den delägare som har vårdnaden om boet genast informera övriga delägare om dödsfallet. Övriga anhöriga och vänner bör naturligtvis också informeras. Överväg annonsering i lokal- eller dagspress för att nå en vidare krets. Begravning Prata med övriga anhöriga om den dödes och era ev. önskemål kring begravningsceremoni, gravsättning och gravplats Prata ihop er om när och var begravningen ska äga rum. Fundera kring val av musik, ev. tal, foton och minnen som du/ni vill lyfta fram under begravning och minnesstund Kontakta begravningsbyrå Ekonomi Säg upp och klipp betalkort och medlemskort Makulera ID- kort, pass och körkort Stoppa autogiron Inventera ev. bankfack Försäkringar kan sägas upp eller överföras till annan i hushållet. Kontrollera hem- och sakförsäkringar (bil, båt, mm.) samt olycksfall-,kapital-, pension-, och livförsäkring. Vissa försäkringar utfaller vid dödsfall. Säg upp abonnemang och avtal, t.ex. boende, garage, sophämtning, TV, telefon, internet, tidningsprenumerationer mm. Sid 21

23 Kapitel 5 Planeringsstöd I hemmet Töm brevlåda och ordna eftersändning av post. Meddela adressändringar till berörda Ordna inackordering åt husdjur Töm kylskåp och sopor Förebygg inbrott (exempelvis genom timer) Meddela ev. hemtjänsten och städbolag Vattna blommor Sänk värmen Samla in reservnycklar Flytta felparkerad bil Lämna medicin till apoteket Lämna vapen till polisen Återlämna handikapphjälpmedel Hämta inlämnad kemtvätt Övrigt Googla gärna den avlidne för att hitta ev. sociala nätverk och bloggar som behöver hanteras vid dödsfall Säg upp medlemskap i klubbar och föreningar Ändra gravrättsinnehav till gravar som den avlidne skötte om Sid 22

24 Kapitel 5 Planeringsstöd 5.2 Planeringsguide Använd nedan fält för att planera begravningen Begravningsceremoni Ceremoniordning Datum alternativ 1 Datum alternativ 2 Ceremonilokal Kista Urna (vid kremering) Blommor Dödsannons Tal, musik och sång Mat och dryck Sid 23

25 Kapitel 5 Planeringsstöd Minnesstund Datum alternativ 1 Datum alternativ 2 Lokal Blommor Tal, musik och sång Mat och dryck Sid 24

26 Kapitel 5 Planeringsstöd Deltagare Deltagare Begravningsceremoni Minnesstund Sid 25

27 Om Fenix Begravningsbyrå Vi är begravningsbyrån där du bestämmer Planera begravningen tryggt och enkelt efter era behov till ett vettigt pris. Vi hjälper er på era premisser via telefon, online eller personligt möte. Vi utför begravningar i hela Stockholms län Skånes län Västra Götalands län Jönköpings län Kontakt Telefon: Epost: (kl , alla dagar) Huvudkontor Klarabergsgatan Stockholm Sid 26

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Planering för begravningsbeställning Här kan du göra dina egna anteckningar och ta med dig till begravningsbyrån, där har du möjlighet att i lugn miljö

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Det anteckningsblad som du håller i din hand är tänkt som en checklista inför mötet hos oss på Karlbergs Begravningsbyrå. Här kan du göra egna anteckningar

Läs mer

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer Alf Henriksson I den sorg och saknad som följer när något

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Begravningen är det sista avskedet. Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en

Läs mer

En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut. men vad är det som gäller och hur gör jag?

En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut. men vad är det som gäller och hur gör jag? En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut men vad är det som gäller och hur gör jag? Av Carina Alvén, Konsumentvägledare, Marks kommun, 511 80 KINNA Ett värdigt avslut när livet tar slut

Läs mer

www.novabegravning.se 08-570 344 27 info@novabegravning.se 1 Nova Begravningsbyrå AB

www.novabegravning.se 08-570 344 27 info@novabegravning.se 1 Nova Begravningsbyrå AB Bra att veta Bra att veta Det är många frågor du behöver ta ställning till i samband med ett dödsfall. Nova Begravningsbyrå vill i denna folder ta fram det som bör och måste göras samt våra rekommendationer

Läs mer

Önskemål Inför livets slut

Önskemål Inför livets slut Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

Mötet med oss på byrån Det är många frågor du/ni måste besluta om i samband med ett dödsfall, så hur mycket en begravning kostar beror därför på de

Mötet med oss på byrån Det är många frågor du/ni måste besluta om i samband med ett dödsfall, så hur mycket en begravning kostar beror därför på de Bra att veta. Mötet med oss på byrån Det är många frågor du/ni måste besluta om i samband med ett dödsfall, så hur mycket en begravning kostar beror därför på de val man gör. T.ex. storlek på dödsannonsen,

Läs mer

BORGERLIG BEGRAVNING HELT EFTER DINA PERSONLIGA ÖNSKEMÅL

BORGERLIG BEGRAVNING HELT EFTER DINA PERSONLIGA ÖNSKEMÅL BORGERLIG BEGRAVNING HELT EFTER DINA PERSONLIGA ÖNSKEMÅL BEGRAVNINGEN ÄR DET SISTA AVSKEDET Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en borgerlig

Läs mer

Om begravning och gravsättning i Umeå

Om begravning och gravsättning i Umeå Om begravning och gravsättning i Umeå Begravning och gravsättning i Umeå Allmänt Det är Svenska kyrkan i Umeå som sköter begravningsverksamheten i Umeå på uppdrag av staten. Det gäller invånare i Umeå

Läs mer

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

Lilla Begravningsbyrån

Lilla Begravningsbyrån Har Du mist en anhörig eller nära vän? En anhörigs bortgång är en av de svåraste händelser en människa kan drabbas av. Ofta uppstår en sorgekris då man kan behöva hjälp att ordna det praktiska runt ett

Läs mer

Råd vid begravning. Information från Göteborgs kyrkogårdsförvaltning. Urngravfält på Kvibergs kyrkogård

Råd vid begravning. Information från Göteborgs kyrkogårdsförvaltning. Urngravfält på Kvibergs kyrkogård Urngravfält på Kvibergs kyrkogård 031-731 80 80 www.svenskakyrkan.se/goteborg/kgf/ mobil.svenskakyrkan.se/goteborg November 2009 Foto Ronald Eek, Conny Nylén, Cia Hylander Tryck PR-Offset Råd vid begravning

Läs mer

Mina önskemål i samband med min död

Mina önskemål i samband med min död Min sista vilja Mina önskemål i samband med min död Datum Namnteckning... Namnförtydligande... Jag ber mina närstående att respektera mina önskemål. Viktigt! Denna handling bör förvaras hemma så att den

Läs mer

Råd vid dödsfall. Information från kyrkogårdsnämnden i Malmö

Råd vid dödsfall. Information från kyrkogårdsnämnden i Malmö Råd vid dödsfall Information från kyrkogårdsnämnden i Malmö DÅ MAN MISTER EN ANHÖRIG eller nära vän ställs man inför både sin egen sorg och en rad praktiska frågor. Frågor som man kanske inte tänkt på

Läs mer

Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om

Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om Min önskan Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om anhöriga och vänner. Att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte längre kan ge uttryck för din önskan själv. I vissa frågor

Läs mer

dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett

dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett mångkulturellt samhälle 2 Praktiska frågor om dödsfall och begravning oavsett tradition och kultur Syftet med denna informationsfolder är att ge information

Läs mer

Anteckningar Inför planeringsmötet på begravningsbyrån

Anteckningar Inför planeringsmötet på begravningsbyrån Anteckningar Inför planeringsmötet på begravningsbyrån Det anteckningsblad som du håller i din hand är tänkt som en checklista inför planeringsmötet hos oss på begravningsbyrån. Här kan du göra dina egna

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

SILJANS Begravningsbyrå. Till den som ordnar med min begravning. Mina. önskemål

SILJANS Begravningsbyrå. Till den som ordnar med min begravning. Mina. önskemål Till den som ordnar med min begravning Mina önskemål Jag vill att begravningen ombesörjes av.... (Namn på begravningsentreprenör) Vanligen styr religionstillhörigheten begravningsordningen. Svenska kyrkans

Läs mer

KVALITETSSÄKRING VID BEGRAVNING

KVALITETSSÄKRING VID BEGRAVNING KVALITETSSÄKRING VID BEGRAVNING I termen BEGRAVNING ingår flera moment, såsom bisättning, begravningsceremoni, gravsättning, eventuell kremering och tillhörande administration. Dokumentet är framtaget

Läs mer

Råd vid dödsfall. Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö

Råd vid dödsfall. Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö Råd vid dödsfall Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö Då man mister en anhörig eller nära vän ställs man inför både sin egen sorg och en rad praktiska frågor. Frågor som man kanske inte tänkt på

Läs mer

Till mitt minne. En vägledning till mina efterlevande. Rörsjöstadens begravningsbyrå 040-230043

Till mitt minne. En vägledning till mina efterlevande. Rörsjöstadens begravningsbyrå 040-230043 Till mitt minne En vägledning till mina efterlevande Mina önskemål Att fylla i detta dokument är kanske i första hand en omtanke om dina anhöriga. För att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte

Läs mer

borgerlig begravning Borgerlig begravning

borgerlig begravning Borgerlig begravning borgerlig begravning Borgerlig begravning 2 Vad är en borgerlig begravning? En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan bestämma hur begravningsakten skall utformas. Tvärtemot

Läs mer

borgerlig begravning Borgerlig begravning

borgerlig begravning Borgerlig begravning borgerlig begravning Borgerlig begravning 2 Vad är en borgerlig begravning? En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan bestämma hur begravningsakten skall utformas. Tvärtemot

Läs mer

Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så,

Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så, Livsarkivet L i v s a r k i v e t Livsarkivet Mitt viktiga dokument Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så, men vad händer när det ofattbara sker. Vem får mina saker? Vilka försäkringar

Läs mer

Bra att veta när man mister en anhörig

Bra att veta när man mister en anhörig Mattmars kyrka Bra att veta när man mister en anhörig Vad gör vi nu? Vad ska man börja med? Det är många frågor som dyker upp vid ett dödsfall. Församlingen försöker alltid vara behjälplig så långt det

Läs mer

Begravning OMHÄNDERTAGANDET

Begravning OMHÄNDERTAGANDET VITA ARKIVET Vita Arkivet Vita Arkivet är en möjlighet för dig att berätta om dina önskemål runt din egen begravning. Här kan du påverka, göra val och ha en önskan, men det är också en möjlighet att ge

Läs mer

Vad kostar en begravning hos oss?

Vad kostar en begravning hos oss? Vad kostar en begravning hos oss? Vår ambition Vår uppgift och passion är att ständigt höja kvalitén på våra tjänster och att alltid sträva framåt och överträffa kundens förväntningar. Detta är möjligt

Läs mer

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon STÖTTEBREV Till: Dig som måste ordna Sova är viktigt, att orka somna kan vara svårt när känslorna stannat i tomhet. Sova en stund är ändå viktigt. Kanske är du den som mitt i sorgen måste försöka vara

Läs mer

Jag,.. vill att.. enligt den ordning som tillämpas av. Jag vill gärna att åtager sig att vara officiant (präst. eller annan) som jag känner genom:

Jag,.. vill att.. enligt den ordning som tillämpas av. Jag vill gärna att åtager sig att vara officiant (präst. eller annan) som jag känner genom: 1 (Anvisningar för ifyllande finns i slutet) Denna handling redogör för Min Sista Vilja Jag,.. vill att.. ombesörjer min begravning och att den arrangeras i så nära överensstämmelse som möjligt med de

Läs mer

När någon dör... ... behöver du svar på dina frågor... www.vallentunaforsamling.se 08-511 862 00

När någon dör... ... behöver du svar på dina frågor... www.vallentunaforsamling.se 08-511 862 00 När någon dör... Adress: Box 71, 186 21 Vallentuna Besöksadress: Mathiasgården Tfn vx: 08-511 862 00, Fax: 08-511 862 48 e-mail: vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se hemsida: www.vallentunaforsamling.se

Läs mer

Vita Arkivet. vara bra att uttrycka önskemål om att någon bland de efterlevande får vara den som avgör vissa eller alla frågor.

Vita Arkivet. vara bra att uttrycka önskemål om att någon bland de efterlevande får vara den som avgör vissa eller alla frågor. Vita Arkivet Vita Arkivet är en möjlighet för dig att berätta om dina önskemål runt din egen begravning. Här kan du påverka, göra val och ha en önskan, men det är också en möjlighet att ge dina anhöriga

Läs mer

Gravrättsinnehavare. vad innebär det? Svenska kyrkan på Orust har statens uppdrag att ansvara för begravningsverksamheten i Orusts kommun.

Gravrättsinnehavare. vad innebär det? Svenska kyrkan på Orust har statens uppdrag att ansvara för begravningsverksamheten i Orusts kommun. Gravrättsinnehavare vad innebär det? Svenska kyrkan på Orust har statens uppdrag att ansvara för begravningsverksamheten i Orusts kommun. Här hoppas vi kunna ge svar på en del frågor kring begravning och

Läs mer

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING 1. Jag, vill att Axelssons Begravningsbyrå AB ombesörjer min begravning och den arrangeras i så när överenskommelse med de önskemål som jag ger uttryck för i detta dokument.

Läs mer

S T Ö T T E B R E V. Till: Dig som måste ordna

S T Ö T T E B R E V. Till: Dig som måste ordna S T Ö T T E B R E V Till: Dig som måste ordna Sova är viktigt, att orka somna kan vara svårt när känslorna stannat i tomhet. Sova en stund är ändå viktigt. Kanske är du den som mitt i sorgen måste försöka

Läs mer

hur gör jag nu? Hur gör jag nu?

hur gör jag nu? Hur gör jag nu? hur gör jag nu? Hur gör jag nu? INNEHÅLL Inledning... sid 3 Informera anhöriga... sid 4 Vad bör jag som anhörig göra först Förberedelser inför begravningen... sid 6 Ska man se den döde Vad händer med den

Läs mer

hur gör jag nu? Hur gör jag nu?

hur gör jag nu? Hur gör jag nu? hur gör jag nu? Hur gör jag nu? Hur gör jag nu? En liten skrift om begravning Innehåll Inledning... sid 5 Informera anhöriga... sid 6 Vad bör jag som anhörig göra först? Förberedelser inför begravningen...

Läs mer

NÄR DET OVÄNTADE SKER

NÄR DET OVÄNTADE SKER NÄR DET OVÄNTADE SKER - NÅGRA PRAKTISKA RÅD TILL DIG SOM JUST HAR MIST EN NÄRSTÅENDE Till dig som just har mist någon närstående Livets slut kan se väldigt olika ut. Ibland kommer döden oväntat och hastigt

Läs mer

Checklista begravning

Checklista begravning Checklista begravning En begravning innehåller en mängd olika moment och detaljer. Att planera och tänka igenom alla de alternativ som finns är en förutsättning för att begravningen ska bli så personlig

Läs mer

Välkommen till Vita Arkivet

Välkommen till Vita Arkivet en vägledning Välkommen till Vita Arkivet Varsågod, här får du ett kort som du kan ha i plånboken för att berätta att du fyllt i Vita Arkivet. Det kan dessutom vara en god idé att underrätta dina anhöriga

Läs mer

Hur gör jag nu? En skrift om begravningar

Hur gör jag nu? En skrift om begravningar Hur gör jag nu? En skrift om begravningar HUR GÖR JAG NU? En skrift om begravningar INNEHÅLL TA EN SAK I TAGET 3 6 Det är inte bråttom nu Kontakta anhöriga och vänner Andra kontaktmöjligheter Några saker

Läs mer

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING. Min sista vilja. nordbegravning.se

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING. Min sista vilja. nordbegravning.se ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING Min sista vilja nordbegravning.se 1. Jag, pers nr vill att nord begravning ombesörjer min begravning och att den arrangeras i så nära överensstämmelse med de önskemål jag ger

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Åldrande Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 167 Åldrande Människor lever länge i

Läs mer

Stöttebrev när någon gått bort

Stöttebrev när någon gått bort Stöttebrev när någon gått bort Till dig som måste ordna www.umea.se/konsument Brev om början Vilka som bör underrättas ger sig oftast naturligt, men det kan ändå mitt i sorgen vara lätt att förbise någon.

Läs mer

Att fylla i Vita Arkivet innebär att du underlättar för dina närstående

Att fylla i Vita Arkivet innebär att du underlättar för dina närstående Vita Arkivet en vägledning för dina närmaste Att fylla i Vita Arkivet innebär att du underlättar för dina närstående genom att svara på frågor som annars kan vara svåra att besluta om, eller som till och

Läs mer

Begravningspastoral för Vist församling

Begravningspastoral för Vist församling Begravningspastoral för Vist församling Inledning Denna pastoral är ett arbetsledningsinstrument, en lokal överenskommelse som rör arbetet med och kring begravning inom Vist församling. Pastoralen är ett

Läs mer

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Foton i broschyren är tagna av: Kerstin Andersson, Owe Backland och Christer Arneson. Broschyren ges ut av: Kyrkogårdsnämnden i Löddebygdens

Läs mer

Min sista vilja inför min begravning

Min sista vilja inför min begravning Min sista vilja inför min begravning Någonting brister stilla En röst en sång dör ut Och plötsligt förnimmer man tydligt Att ingenting är som förut. Okänd Jag heter... Och mitt personnummer är... -...

Läs mer

Min sista vilja inför min begravning

Min sista vilja inför min begravning Min sista vilja inför min begravning Någonting brister stilla En röst en sång dör ut Och plötsligt förnimmer man tydligt Att ingenting är som förut. Okänd Jag heter... Och mitt personnummer är... -...

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 165 Pensioner Pension är pengar du får när du

Läs mer

att lämna svåra besked

att lämna svåra besked att lämna svåra besked Jakob Carlander Liten lathund, checklista och komihåg Det finns några grundläggande punkter som bör gälla svåra besked i de flesta sammanhang. Se detta som en checklista du går igenom

Läs mer

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011 Dnr SN11/47 Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden Antagen den 28 april 2011 Att gälla fr o m den 1 juni 2011 Dnr SN11/47 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Socialtjänstens ansvar...

Läs mer

Råd vid dödsfall. en informationsskrift från Visby kyrkogårds-och fastighetsförvaltning

Råd vid dödsfall. en informationsskrift från Visby kyrkogårds-och fastighetsförvaltning Råd vid dödsfall en informationsskrift från Visby kyrkogårds-och fastighetsförvaltning Att förlora en nära anhörig innebär i många fall ett känslomässigt kaos samtidigt som en mängd praktiska saker måste

Läs mer

Önskemål och. tankar inför begravning

Önskemål och. tankar inför begravning Önskemål och tankar inför begravning Innehåll: Mina önskemål och tankar inför begravning * Begravningsform * Kista och bädd * Begravningsceremonin * Minnesstunden * Gravsten * Tillkännagivande av dödsfallet

Läs mer

Att åldras i Sverige

Att åldras i Sverige Att åldras i Sverige Sverige och äldre I många kulturer tar familjen hand om de äldre. I Sverige tar vi hand om de äldre, men det sker ofta genom samhället. en kultur en familj äldre att ta hand om ett

Läs mer

Ersättning för begravningskostnader

Ersättning för begravningskostnader Personskadekommittén Cirkulär 2/2010 (Ersätter cirkulär 2/2005) 2010-11-30 Ersättning för begravningskostnader Allmänt Nuvarande lagstiftning (SFS 2001:732 och som gäller för skadefall inträffade från

Läs mer

När någon dör behöver du svar på dina frågor... SVENSKA KYRKAN

När någon dör behöver du svar på dina frågor... SVENSKA KYRKAN Adress: Box 71, 186 21 Vallentuna Besöksadress: Mathiasgården Tfn: 08-511 862 00, Fax: 08-511 862 48 e-mail: svenskakyrkan@vallentunaforsamling.se hemsida: www.vallentunaforsamling.se När någon dör......

Läs mer

vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut

vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut 2 Vid livets slut Död och begravning är i många kulturer lika viktigt som livet självt. Därför är det av yttersta

Läs mer

RÅD FRÅN BEGRAVNINGSBYRÅN. Begravningen ett minne för livet

RÅD FRÅN BEGRAVNINGSBYRÅN. Begravningen ett minne för livet RÅD FRÅN BEGRAVNINGSBYRÅN Begravningen ett minne för livet Begravningen ett minne för livet Råd från begravningsbyrån Innehållsförteckning Råd från begravningsbyrån 5 Inledning Sorgen och saknaden Är

Läs mer

Mina önskemål i samband med min död

Mina önskemål i samband med min död Min sista vilja Mina önskemål i samband med min död Datum Namnteckning... Namnförtydligande... Jag ber mina närstående att respektera mina önskemål. Viktigt! Denna handling bör förvaras hemma så att den

Läs mer

Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet

Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet Inledning De styrdokument som utgör underlag för denna information är i begravningslagen, SFS 1990:1144 och begravningsförordningen,

Läs mer

Westlings Begravningsbyrå

Westlings Begravningsbyrå Westlings Begravningsbyrå Innehåll: Vad är Fondkistan? s.1 Att tänka på innan du kommer till oss s.2 Vad ingår i Fondkistans grundpris s.3 Vad händer efter att någon avlidit s.4 Att förbereda sin egen

Läs mer

En liten bok om Begravning och särskilt om Borgerlig begravning

En liten bok om Begravning och särskilt om Borgerlig begravning En liten bok om Begravning och särskilt om Borgerlig begravning 1 Författare: Olle Vejde Förlag: Olle Vejde Förlag Milsbo 214, 781 94 Borlänge 0243-610 62 olle.vejde@swipnet.se ollevejde.se Teckensnitt:

Läs mer

Stigssons Begravningsbyrå. För kvinnor kan det innebära mörka kläder och en vit scarf, för män mörka kläder och en vit slips.

Stigssons Begravningsbyrå. För kvinnor kan det innebära mörka kläder och en vit scarf, för män mörka kläder och en vit slips. Begravningen Begravning i enskildhet Som regel bör du alltid försöka gå på begravningar, även när du är avlägsen släkting eller vän till den avlidne, eller den avlidnes familj. Det betyder ändå mycket

Läs mer

Min sista vilja. Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet

Min sista vilja. Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet Min sista vilja Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet Samtliga förnamn Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Folbokföringsadress Postnummer Ort Medlem i Svenska

Läs mer

råd från begravningsbyrån Begravningen ett minne för livet

råd från begravningsbyrån Begravningen ett minne för livet råd från begravningsbyrån Begravningen ett minne för livet Begravningen ett minne för livet Råd från begravningsbyrån Innehållsförteckning Råd från begravningsbyrån 5 Inledning Sorgen och saknaden Är

Läs mer

ett stöd för minnet Att komma ihåg vid dödsfall

ett stöd för minnet Att komma ihåg vid dödsfall ett stöd för minnet Att komma ihåg vid dödsfall Några saker bör du ordna snarast annat kan vänta Det finns en del saker som du som närstående måste ta ansvar för. Det kan till exempel vara att ordna så

Läs mer

Inför besöket på begravningsbyrån IGNIS. Begravningsbyråer

Inför besöket på begravningsbyrån IGNIS. Begravningsbyråer Inför besöket på begravningsbyrån Inför besöket är ett dokument som ni kan använda som en checklista inför ert möte med er begravningsrådgivare. Här kan ni göra era egna anteckningar och ta med er till

Läs mer

Limhamns Begravningsbyrå

Limhamns Begravningsbyrå Limhamns Begravningsbyrå På Limhamns Begravningsbyrå har vi underställt oss höga krav på kompetens och etik. Det första kravet handlar om respekt. Respekt för den döde, för de efterlevande och för dödsboets

Läs mer

Vad händer nu? Din Guide till mötet med begravningsbyrån. En värdig begravning till en rimlig kostnad

Vad händer nu? Din Guide till mötet med begravningsbyrån. En värdig begravning till en rimlig kostnad Vad händer nu? Din Guide till mötet med begravningsbyrån En värdig begravning till en rimlig kostnad Innehåll: Vilka är Westlings Begravningsbyrå AB? s.1 Att tänka på innan du kommer till oss s.2 Vad ingår

Läs mer

Bästa meddelare! Lund juni 2002

Bästa meddelare! Lund juni 2002 Bästa meddelare! Lund juni 2002 Lagom till sommaren kommer här en frågelista på temat Livets högtider. Högtider och ritualer i människans liv har alltid intresserat etnologer och folklorister. I Folklivsarkivet

Läs mer

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar Stillhetens rum en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar När sorgen drabbar Vi som arbetar i Svenska kyrkan i Kvistofta församling vill finnas som ett stöd och som en hjälp då människor drabbas

Läs mer

När någon avlidit. till dig som närstående, information och praktiska råd

När någon avlidit. till dig som närstående, information och praktiska råd När någon avlidit till dig som närstående, information och praktiska råd I den här foldern kan du läsa om vad som sker i samband med att någon avlidit och vad du som närstående har ansvar för samt vart

Läs mer

Danderyds kyrka. Danderyds. KYRKOGÅRDAR Begravningsverksamheten inom Danderyds församling

Danderyds kyrka. Danderyds. KYRKOGÅRDAR Begravningsverksamheten inom Danderyds församling Danderyds kyrka Djursholms begravningsplats Altorps kapell Danderyds KYRKOGÅRDAR Begravningsverksamheten inom Danderyds församling Danderyds kyrkogård Välkommen till Danderyds kyrkogårdar Inom Danderyds

Läs mer

Vad kostar en begravning hos oss?

Vad kostar en begravning hos oss? Vad kostar en begravning hos oss? Vår ambition Vår uppgift och passion är att ständigt höja kvaliteten på våra tjänster och att alltid sträva framåt och överträffa kundens förväntningar. Detta är möjligt

Läs mer

Vad kostar en begravning hos oss?

Vad kostar en begravning hos oss? Vad kostar en begravning hos oss? Om oss Jag har varit verksam inom yrket sedan 1994 och har mina rötter i Dalarna där jag började min yrkesbana. Vi blir anlitade för att vi har ett personligt engagemang

Läs mer

KVALITETSSÄKRING AV BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN

KVALITETSSÄKRING AV BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN KVALITETSSÄKRING AV BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN Genom detta dokument vill Bodens kyrkliga samfällighet lämna upplysningar om hur Överluleå, Sävasts och Gunnarsbyns församlingar normalt arbetar i samband med

Läs mer

I Biskopsbrev om begravning anges syftet med en begravningspastoral.

I Biskopsbrev om begravning anges syftet med en begravningspastoral. Inledning Sida 1 av 7 I Biskopsbrev om begravning anges syftet med en begravningspastoral. Begravningspastoralen är en lokal överenskommelse om hur anställda och förtroendevalda i församlingen/församlingarna

Läs mer

Begravningspastoral för Eda pastorat.

Begravningspastoral för Eda pastorat. Begravningspastoral för Eda pastorat. Ur kyrkoordningen, 24 kapitlet, inledningen: I begravningsgudstjänsten tar församlingen och de sörjande avsked och överlämnar den som har dött åt guds barmhärtighet

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning en vägledning

FÖRBUNDSINFO. Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning en vägledning Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 18 november 2008 Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning en vägledning Det är många som är delaktiga i en begravning. Detta FörbundsInfo innehåller

Läs mer

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling Den sista viloplatsen i Maria Magdalena församling Begravning När en anhörig dör är det klokast att först kontakta en begravningsbyrå. Där får man all tänkbar hjälp med de praktiska detaljerna kring begravningen.

Läs mer

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang.

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang. Begravning Vad är meningen med livet? Finns det en fortsättning efter döden? Hur kommer man igenom sorg? Det är viktigt för oss människor att ge oss tid att fundera och samtala kring livets mening och

Läs mer

vägledning livsarkivet När du vill ta ställning till de svåra frågorna

vägledning livsarkivet När du vill ta ställning till de svåra frågorna vägledning livsarkivet När du vill ta ställning till de svåra frågorna 2 En vägledning Den här skriften är ett stöd för dig som funderar och kanske vill ta ställning till de svåra frågor som annars andra

Läs mer

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna,

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna, Westlings Begravningsbyrå, Fondkistan i Eskilstuna kan göra döds och tackannonser i alla de större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt. Ni kan där

Läs mer

Olika slags gravplatser på våra kyrkogårdar

Olika slags gravplatser på våra kyrkogårdar Olika slags gravplatser på våra kyrkogårdar TILLHANDAHÅLLES UTAN KOSTNAD FÖR DÖDSBOET: gravplats på allmän begravningsplats under en tid av 25 år gravsättning, se nedan transporter från det kyrkan övertagit

Läs mer

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Innehåll: A. Pastoralteologisk grund.. B. Ansvarsfördelning av begravningsverksamheten. C. Platser för begravningsverksamhet.. D. Kulla pastorats rutiner för begravningsverksamheten..

Läs mer

Kyrkogårdsförvaltningen. Österhaninge församling

Kyrkogårdsförvaltningen. Österhaninge församling Kyrkogårdsförvaltningen Österhaninge församling Kyrkogårdsförvaltningen Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av kyrkogården vid Österhaninge kyrka och Österhaninge begravningsplats som ligger

Läs mer

Betaltjänst för dödsbo

Betaltjänst för dödsbo Betaltjänst för dödsbo Betaltjänst för dödsbo Vi hjälper dig att betala dödsboets löpande räkningar upp till åtta månader eller fram till dess att bouppteckningen är registrerad och stämplad hos Skatteverket.

Läs mer

Ordlista - Begravningsverksamheten

Ordlista - Begravningsverksamheten Ordlista - Begravningsverksamheten Allmängravar, linjegravar Gravsättning i löpande följd, ingen gravrätt finns på gravplatsen. Gravsättning i allmängravar och linjegravar upphörde att gälla 1964. Askgravlund

Läs mer

Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd

Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd I denna pärm finns riktlinjer för omhändertagande av anhöriga i samband med dödsfall liksom för uppföljning med efterlevande via telefonsamtal. Ett bra

Läs mer

Därefter kan du läsa mer specifik information om hur det går till här i Olofströms kommun när en anhörig avlider.

Därefter kan du läsa mer specifik information om hur det går till här i Olofströms kommun när en anhörig avlider. Här kan du söka i hela hemsidans textinnehåll. Använd sökfunktionen här ovan och skriv in ett ord som du vill hitta i texten, tryck enter. Om du får flera träffar kan du bläddra genom att trycka på pilarna

Läs mer

Fonus en stor del av Sverige

Fonus en stor del av Sverige Fonus en stor del av Sverige Vad är Fonus? Många känner igen Fonus som Sveriges största begravningsbyrå. Men vi är mer än så. Vi lotsar människor genom stora beslut och arbetar för att göra livet enklare

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga ibland svåra situationer som livet ställer oss inför. Svenska kyrkan vill vara en trygghet i glädje

Läs mer

Till dig som förlorat di barn

Till dig som förlorat di barn Till dig som förlorat di barn Spädbarnsfonden Till dig som förlorat ditt barn Vi som skrivit den här foldern är mammor och pappor som också har förlorat ett barn. Ett ögonblicks skillnad, från en sekund

Läs mer

Att ta avsked Om begravning & gravplatser i Ekerö pastorat

Att ta avsked Om begravning & gravplatser i Ekerö pastorat Att ta avsked Om begravning & gravplatser i Ekerö pastorat BEGRAVNINGSPLATSER Och kyrkogårdar i Ekerö pastorat Ekerö pastorat består av tre församlingar, Adelsö-Munsö, Ekerö och Lovö. Här finns fem kyrkor

Läs mer

Begravningspastoral. - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå

Begravningspastoral. - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå Begravningspastoral - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå Pastoralens innehåll Svenska kyrkan har fått i uppdrag från staten att sköta begravningsverksamheten för alla i Umeå. Begravningslagen reglerar

Läs mer

En hyllning till livet

En hyllning till livet En hyllning till livet Ett annorlunda livsarkiv www.neverendingstory.se Allt har en början och ett slut. Men vi tror att slutet också har en början. Att vi går vidare till något annat när vi dör. Därför

Läs mer

vägledning livsarkivet När du vill ta ställning till de svåra frågorna

vägledning livsarkivet När du vill ta ställning till de svåra frågorna vägledning livsarkivet När du vill ta ställning till de svåra frågorna 2 En vägledning Den här skriften är ett stöd för dig som funderar och kanske vill ta ställning till de svåra frågor som annars andra

Läs mer