Westlings Begravningsbyrå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Westlings Begravningsbyrå"

Transkript

1 Westlings Begravningsbyrå

2 Innehåll: Vad är Fondkistan? s.1 Att tänka på innan du kommer till oss s.2 Vad ingår i Fondkistans grundpris s.3 Vad händer efter att någon avlidit s.4 Att förbereda sin egen begravning s.5 Dessa frågor går vi igenom under samtalet s.6 1. Uppgifter om den avlidne s.6 2. Uppgifter om kontaktperson s.6 3. Önskemål om begravningens utformning s.7 4. Önskemål omkring kista, urna, blommor och tidningsannons med mera. s.9 Fondkistans prislista på tillval s.15 Vad ingår i den begravningsavgift som betalas med skatten s.16 Vad händer om dödsboet inte har råd med en begravning s.16 Plats för egna anteckningar s.17 Karta och kontaktinformation Baksidan Tommy Westling Fredrik Ahlberg Tryckt 2012, Westlings Begravningsbyrå, Fondkistan Eskilstuna. Med reservation för eventuella tryckfel och ändringar sedan broschyren trycktes.

3 Vad är Fondkistan? Fondkistan Sverige AB är ett franchisingkedja med begravningsbyråer på många orter i Sverige. Westlings Begravningsbyrå, Fondkistan Eskilstuna, är en fristående begravningsbyrå i denna kedja. Fondkistans mål är att erbjuda begravningar till ett lite lägre pris. En värdig begravning till en rimlig kostnad. Vi har ett fast grundpris där det allt basala för att ordna en begravning ingår. Vår målsättning är att man direkt ska veta vad begravningen kommer kosta även om man gör tillval som kostar extra. Namnet Fondkistan kommer av Stiftelsen Fondkistan där fem procent av inköpspriset på varje kista och urna avsätts i en stiftelse. Stiftelsen, som är underställd Länsstyrelsen i Stockholm, har till ändamål att stödja forskning kring cancer, hjärt- kärl- och lungsjukdomar, Alzheimers sjukdom samt medfödda missbildningar. Vill ni veta mer om Fondkistan kan ni läsa på vår hemsida på internet eller ringa oss. Adress: Westlings Begravningsbyrå Fondkistan Rosenhällsgatan Eskilstuna Telefon: E-post: Hemsida: Öppettider: Måndag - Fredag 10:00-16:00 1

4 När någon dör är det oftast något omvälvande för de efterlevande. Man ställs plötsligt inför många och ofta lite svåra frågor, bland annat i mötet med begravningsbyrån. Många har aldrig förr varit på en begravningsbyrå och kanske inte ens på en begravning. Denna skrift guidar er igenom vad ni kan förvänta er i mötet med Westlings Begravningsbyrå Fondkistan. Den hjälper er att förbereda er och ta ställning i de frågor som rör begravningen. Detta så att ni får tid till att fundera över hur vi kan hjälpa er göra begravningen personlig och fin. Det är inte bråttom, ni har tid att samla tankarna innan ni kommer till oss. När all sorg är som starkast är det svårt att fatta beslut. Några saker att tänka på innan ni kommer till oss är att: Se till att den avlidnes värdeföremål, smycken, handväska, plånbok etc. tas om hand Tala om det inträffade för närstående, vänner och arbetsgivare Se till att eventuell egendom i form av bil, båt etc. finns på lämplig plats Ordna så att värdehandlingar förvaras betryggande och säkert Ta hand om ankommande post Försöka erinra dig om den avlidne uttryckt några önskemål om hur begravningen ska ordnas - det kanske finns någonting skrivet om det? Notera tankar och idéer beträffande begravningen Skriv ned de frågor som ni vill ställa till oss Räkningar avseende hyra, telefon etc. ska betalas enligt gällande överenskommelse. Tänk på om ni behöver säga upp eventuella abonnemang och hyresavtal. 2

5 Vad ingår i Fondkistans grundpris? Vårt grundpris är 8900 kronor. Till detta kommer en obligatorisk avgift för bisättningstransport av kistan. Avgiften varierar efter lokala förutsättningar och transportavstånd. Inom Eskilstuna kostar det 975kronor. I grundpriset tillsammans med avgiften för bisättningstransport ingår allt som behövs för att kunna genomföra en begravning. Detta ingår: - Kista modell Mälsåker - Vid kremering grön eller vit urna (modell 501 och 509) - Tillhandahållande av bårtäcke - Svepning - Erforderliga kontakter med myndigheter - Beställning av kremerings- och gravsättningsbevis - Bokning av förrättningslokal (kyrka etc.) - Överenskommelse med präst eller annan officiant - Representation vid begravningen - Upprättande av minnespärm med fotografier och förteckning över blommor vid båren mm - Arvode till Fondkistan - Lagstadgad mervärdesskatt - Stöd till forskningen genom stiftelsen Fondkistan Blommor, annons och förtäring ingår ej i grundpriset. Priserna på detta varierar efter vad ni väljer. Vi hjälper dock gärna till att ordna med detta så att allt inför begravningen är klart. Det finns också en mängd tillval man kan göra bland annat har vi ett flertal kistor och urnor i olika material och färger. Fondkistans grundpris: 8.900:- Priset gäller 2012 med reservation för ändringar. 3

6 Vad händer efter att någon avlidit? Det är lätt att stå handfallen när någon avlider. Man vet inte vad som nu händer. Kortfattat är ordningen denna: När någon avlider skall alltid läkare tillkallas för att utfärda dödsbevis. Det innebär att när någon avlider i hemmet ringer man larmnumret 112 och berättar vad som hänt. Efter att läkare utfärdat dödsbevis kommer en begravningsbyrå och hämtar den avlidne och kör denne till sjukhusets bårhus. På bårhuset finns tillfälle för att ta avsked av den avlidne vid en öppen kista (en så kallad visning). När anhöriga kontaktat en begravningsbyrå kommer personer från denna till bårhuset och sveper den avlidne. En svepning är det samma som att de klär den avlidne (med svepdräkt eller egna kläder) och bäddar i kistan och lägger denne sedan där i. Därefter förs kistan till en så kallad bisättningslokal, det är den plats där kistan förvaras till det är dags för begravningsakten. Det kan vara i kylt rum i kyrka, gravkapell eller krematorium. Här kan de anhörig ges tillfälle att se den avlidne i kistan. Kistan tas sedan till platsen för begravningsceremonin. Kan till exempel vara i en kyrka enligt Svenska kyrkans ordning, eller borgerlig i ett kapell eller annan lokal. Det kan också ske efter annan ordning. Vid jordbegravning tar man efter begravningsceremonin kistan till graven där kistan sänks ned. Om akten avslutas i kapellet kan kistan gravsättas vid ett senare tillfälle. Om kistan ska kremeras körs kistan tillbaka till krematoriet. Det dröjer sedan några veckor tills kremering sker. Efter kremationen skett har man upp till ett år att bestämma vart begravningen av askan ska ske och att hämta ut urnan. 4

7 Inom tre månader efter dödsfallet måste man lämna in bouppteckning till Skatteverket. Broschyr och blanketter om detta kan man finna hos Skatteverket. Olika alternativ efter en kremation: - Urngrav. I en urngrav sänks urnan ned i marken vid en gravsten. Anhöriga ansvarar för skötseln av graven eller köper denna tjänst av kyrkogårdspersonalen. - Askgravlund. De anhörig väljer ut en plats i askgravlunden där de vill att urnan ska begravas sedan sätts en liten plakett med den avlidnes namn upp vid den platsen. Kyrkogårdspersonal ansvarar för skötseln - Askgravplats. En gravplats för urna med gravsten men med begränsade möjlighet att själv vara med att utforma platsen med sten eller liknande. Kyrkogårdspersonalen handhar skötseln och utformar platsen. - Minneslund. I minneslunden grävs askan ned anonymt. De anhöriga får inte vara med men blir underrättade när askan är spridd. Kyrkogårdspersonalen handhar skötseln. - Kolumbarium. Det är en vägg där man sätter in urnan i ett fack. - I havet eller annan plats. Det går att ansöka hos Länsstyrelsen om att sprida askan vid annan plats till exempel havet men det är restriktioner. Att förbereda sin egen begravning Att vi alla en gång ska dö är inte något vi tänker på så ofta. Man vill skjuta undan den tanken. Vill man underlätta för sin familj så gör man klokt i att tänka igenom hur man vill ha sin begravning. De anhöriga är ofta så fyllda av sorg att det kan vara svårt att planera en begravning. Har man då tänkt själv innan hjälper detta mycket. I broschyren Min sista vilja fyller man i hur man önskar sin egen begravning. Tillsammans med den här foldern ni har i er hand just nu kan man lättare planera sin begravning. Läs därför noga igenom denna folder och tänk på hur ni vill ha er begravning. Fyll därefter i Min sista vilja som ni kan få från oss eller skriva ut från vår hemsida. Det går också bra att ringa oss på Westlings Begravningsbyrå Fondkistan för att boka en tid så kan vi fylla i Min sista vilja tillsammans. Vi gör detta utan kostnad. Efter att ni fyllt i blanketten tar ni med den hem och förvarar den så att den lätt kan tas fram när ni sedan går bort. Kom ihåg att berätta för era anhöriga att ni fyllt i Min sista vilja och var ni lagt den. Förvara gärna Min sista vilja tillsammans med denna broschyr så ser de anhöriga lättare hur ni tänkt det hela. 5

8 Innan begravningen träffar ni någon av oss på Westlings Begravningsbyrå Fondkistan för att samtala om hur ni vill ha begravningen. För att boka tid för ett samtal ringer ni Vi träffas antingen på vårt kontor på Rosenhällsgatan 3 (se vägbeskrivning på sista sidan), eller om ni hellre vill, hemma hos er. När vi träffas för att planera begravningen ställer vi en hel del frågor. Följande sidor förklarar vad vi går igenom under samtalet. Samtalet tar ungefär en timme, ibland lite längre. Dessa frågor går vi igenom under samtalet: 1. Uppgifter om den avlidne Personens namn Personnummer Adress Dag då dödsfallet inträffade. Var den avlidne finns idag. Om personen var medlem i Svenska kyrkan och i så fall i vilken församling. Har alla tagit avsked eller önskar någon mer se den avlidne innan begravningen? 2. Uppgifter om kontaktpersonen Kontaktperson är den som vi på fondkistan kontaktar om det är några frågor. Samt är den som prästen eller annan officiant kontaktar för att gå igenom själva begravningsakten. Kontaktpersonen är också den person som juridiskt står som beställare av begravningen. Om detta frågar vi: Kontaktpersons namn Vilken relation till den avlidne som kontaktperson har Adress Telefonnummer Eventuell e-post Personnummer 6

9 3. Önskemål om begravningens utformning Val av sånger och psalmer samt andra detaljer går man igenom tillsammans med präst eller annan officiant men en rad andra detaljer går man igenom med begravningsbyrån. Dessa är följande: Var önskar ni att begravningen äger rum? Om den avlidne var medlem i Svenska Kyrkan kan ni välja någon kyrka. Ofta väljer man kapellet ute vid S:t Eskilskyrkogård eller den kyrka som finns i den församling personen tillhörde. Var personen inte medlem i Svenska Kyrkan får man inte ha begravningsakten i någon kyrka, men väl i något av Svenska kyrkans kapell. Man kan också välja någon annan lokal. Har ni något önskemål om dag och tid? Då släkt och vänner ofta bor utspridda över Sverige önskar många att begravningsakten ska ske på fredag eftermiddag. Det innebär att dessa tider snabbt bokas upp och det kan dröja innan begravningen kan genomföras. Har man möjlighet rekommenderar vi därför att man väljer en tid mitt i veckan. Det sker inga begravningar på lördagar och söndagar eller på helger, då prästerna är uppbokade dessa dagar. Vad vill ni ska ske efter begravningsakten? Önskar ni kremation eller jordbegravning (kista som sänks ned i grav)? Om ni väljer jordbegravning, finns det då en befintlig grav och i så fall var? Vid samtalet behöver vi veta det så kallade gravnumret. Detta nummer beskriver var graven ligger på kyrkogården. Gravnumret finner man på det dokument som kallas gravbrev. Den som står som innehavare till graven ska ha fått detta. Hittar man inte gravnumret så behöver vi namnet på den som står som innehavare för graven samt de namn som finns på gravstenen. Om ni önskar kremation; vad ska då ske med askan? Man kan välja mellan urngrav, minneslund och askgravlund. Väljer man urngrav sänks urnan ned vid gravplats som vid jordbegravning och man får sätt upp en gravsten. Vid minneslund sprids askan anonymt vid minneslunden på kyrkogården. I askgravlunden väljer man ut en plats för urnan att begravas, där sätts en liten plakett upp med namnet på den avlidne. För att sprida askan på annat sätt, t.ex. i havet krävs speciella tillstånd. 7

10 Önskas begravning enligt Svenska kyrkans ordning eller någon annan, t.ex. borgerlig? Tillhör man Svenska kyrkan får man begravas i denna. Man har då tillgång till präst, organist och bärarlag, det ingår i kyrkoskatten. Är man inte medlem får man inte detta och i Eskilstuna kan man heller inte betala för att få akten gjord i kyrkan med präst. Är man med i en frikyrka eller tillhör en annan religion hjälper ofta representanter från dessa till med begravningen. Annars ordnar man med en borgerlig begravning. Vi på Fondkistan har representanter med vid begravningen och kan ställa upp med en officiant, man kan även ordna med en egen officiant. Varje kommun är skyldiga enligt lag att ställa upp med lokal för borgerliga begravningar. Den ordning Svenska kyrkan följer vid begravning som avslutas i kapellet är denna: - Klockringning - Inledningsmusik på orgel - Välkomstord - Psalm - Griftetal - Bön - Överlåtelse - Bibelläsning - Psalm - Begravningsbön - Herrens bön (Fader vår) - Psalm - Avskedstagande - Välsignelsen - Avslutningsmusik En borgerlig begravning kan man utforma nästan helt som man vill. Här följer ett förslag: - Klockringning - Inledningsmusik - Välkomstord - Musik - (Dikt) - Minnestal - Musik - Officiantens avsked med tre rosor eller tre ljus som läggs flytande i en skål med vatten - De sörjandes avsked (ev. med musik i bakgrunden) - Avslutningsord - Avslutningsmusik Ordningen vid en borgerlig begravning: Tillsammans med officianten planerar man akten precis så fin och personlig som man själv vill ha den. Man är i stort sätt fri att utforma ceremonin som man själv vill. Många väljer att läsa dikter och spela den avlidnes favoritmusik. När officianten träffar de anhöriga frågar denne också frågor om den avlidne så att han kan hålla ett fint minnestal. Vi kan anordna borgerliga begravningar med eller utan religiösa inslag. 8

11 4. Önskemål omkring kista, urna, blommor och tidningsannons med mera Ska den avlidne ligga i egna kläder eller i svepdräkt? Man kan välja att klä den avlidne i egna kläder eller i svepdräkt. En svepdräkt ser ungefär ut som en nattsärk. I kistan bäddar vi alltid med kudde och täcke. Har den avlidne egna kläder bäddar vi en dagbädd där personen ligger på täcket. Har personen svepdräkt bäddar vi ned personen under täcket som när man lägger sig för att sova för natten. Därför frågar vi hur ni vill att personen ska vara klädd. Har personen redan egna kläder på sig kan det vara finast att behålla dessa på. Ligger personen i sjukhuskläder kan vi mot en avgift klä på personens egna kläder. Påklädnad av svepdräkt ingår i vårt grundpris. Bårtäcke eller inte? Av etiska skäl måste man ha en kista. I Fondkistans grundpris ingår en obehandlad kista. Till denna behöver man ett bårtäcke vilket Fondkistan kan tillhandahålla utan extra kostnad. Även den församling som den avlidne tillhörde tillhandahåller detta utan kostnad om personen begravs i den församling som personen tillhörde. Begravs personen i annan församling kan det vara en avgift för att låna församlingens bårtäcke. Fondkistan har två bårtäcken att välja mellan. Väljer man att köpa till en behandlad kista behöver man inte använda bårtäcke. På bårtäcken får man inte lägga blommor som kistdekorationer, detta för att de inte går att tvätta. Vill man ha blommor på kistan rekommenderas att man köper en behandlad kista (se nästa sida). Handbuketter får man dock lägga på bårtäcket. 9

12 Vilken kista vill ni ha? Kistor finns i många prisklasser och utföranden i många olika material och man kan beställa vilken färg på kistan man vill. Väljer man en egen färg på kistan tillkommer dock längre leverans tid och ett extra tillägg till priset. Likaså tillkommer tillägg på priset om man beställer extra bred eller extra lång kista. Här nedan finns några av de vanligaste kistorna samt det pris som tillkommer på vårgrund grundpris. Fler kistor finns att se på eller i broschyr på vårt kontor. Mälsåker (Ingår i grundpriset.) En enkel kista tillverkad helt i obehandlad spånplatta med dekorlister av träfiberplatta. Sparreholm (grundpris :-) Kista med dekorlister där locket som är fäst i gångjärn är klätt på insidan. Färg: Vit Yxtaholm (grundpris :-) Klassisk kista i tre olika färger med rak dekorlist. Färg: Vit, brun med ådring eller grå. 10 Sundbyholm (grundpris :-) Kista med dekorlister i meandermönster. Locket som är fäst i gångjärn är klätt på insidan. Färg: Brun med ådring.

13 Vilken urna vill ni ha? Ska den avlidne gravsättas i en urngrav eller i askgravlund behöver man en urna. Í vårt grundpris ingår Urna modell 501 som är grön eller Urna modell 509 som är en vit. Vill man ha en annan urna finns det ett flertal modeller att välja mellan. Att urnan är förgänglig innebär att den förmultnar efter 15 år. 25 år är den tid man hyr en gravplats om man inte önskar förlänga tiden. Urna eller kista måste därför vara förgänglig så att graven går att återanvända efter 25 år. Fler urnor finns att se på eller i broschyr på vårt kontor. Urna 501 och 509 (ingår i grundpriset) Grön eller vit biofiberurna. Finns med kors eller fackla. Förgänglig. Urna 531 (+795 kronor) Lackerad urna i massiv ek. Förgänglig. Urna 533 (+795 kronor) Vitmålad urna i massiv bok. Förgänglig. Urna 610B (+995 kronor) Brun järnurna. Förgänglig. Urna 527 (+695 kronor) Urna av furu. Oljad. Förgänglig. 11

14 Vill ni att vi beställer blommorna till begravningen eller ordnar ni det själva? Vi har tillsammans med Danielssons Blommor sammanställt en pärm med ett stort urval av blomsterarrangemang till begravningar. De finns i olika storlekar, former, färger och prisklasser. Det går även att komponera egen blomsteruppsättning. Om man så önskar ordnar vi med beställningen så att allt med begravningen blir klart under samtalet med oss. Vill man hellre göra det själv kan man besöka Danielssons Blommor och beställa blommorna och be dem skicka fakturan genom oss så att ni får alla begravningskostnader på en faktura. Vi tar ingen avgift för att beställa blommorna så kostnaden blir den samma oavsett om ni går dit själva eller beställer via oss. Danielssons Blommor har stor yrkesskicklighet och kan hjälpa er att uppfylla era önskemål. Självfallet är ni välkomna att själva ta hand om beställningen av blommor och gå till valfri blomsterhandel. Önskar ni handbuketter? Ni kan beställa handbuketter genom oss så att dessa finns i lokalen när det är dags för begravningen. En vanlig handbukett från Danielssons blommor innehåller röd ros, brudslöja, vit blomma och grönt blad. Vill man ha annan färg eller annan sorts blomma går det att ordna. 12

15 Vill ni ha tidningsannons? En tidningsannons är ett smidigt sätt att låta vänner och bekanta veta att någon avlidit. Det kan vara svårt att veta hur man ska formulera sig. Titta gärna på andra annonser i tidningar för att få förslag på hur annonsen kan skrivas. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni kan bestämma precis hur den ska se ut. Medan vi arbetar talar datorprogrammet om vad priset kommer bli. Priset sätts av respektive tidning och styrs i regel av hur många prenumeranter de har. Ni får en kopia av annonsen utskriven att ta med er hem. Guide till hur man skriver en dödsannons: Vår Vår käre käre Sven Sven Svenssson Svensson * januari 1920 Har Har hastig stilla lämnat insomnat oss Eskilstuna 20 mars 2009 Majken Oskar och Anna Pelle, Andreas, Ulla övrig Släkt släkt och och vänner vänner Ibland Ibland liksom liksom hejdar hejdar sig sig tiden ett tiden slag ett och slag någonting och någonting alldeles alldeles oväntat oväntat sker. sker. Världen Världen förändrar förändrar sig sig varje varje dag dag Men ibland blir den aldrig men ibland blir den aldrig densamma mer. densamma mer. Begravningen äger rum den Begravningen 20 april i Stillhetens äger rum kapell den 20 kl 10:45. april I Därefter Stillhetens inbjudes kapell till kl minnesstund 11:00. Därefter på Pilkrog, inbjudes O.s.a. till minnesstund till Fondkistan på Pilkrog, O.s.a. 10 Till Fondkistan senast den april. senast Tänk den gärna 15 på april.tänk Cancerfonden gärna på Cancerfonden Pg Ofta väljer man en symbol som förknippas med personen Man kan välja att skriva kort t.ex. Vår käre, eller längre t.ex. Vår Far och Farfar Man kan skriva kort med endast stjärna och kors samt datum eller lägga till text t.ex. var personen föddes och avled och t.ex. Har lämnat oss i stor sorg och saknad De sörjande nämns med de närmsta först, ex. maka. Därefter barn, barnbarn, och sedan andra namn man vill ha med. Dikt är ofta vackert i annonsen men inget krav. Längst ned skriver man annan information som var och när begravningen äger rum. Man kan också informera om att det behövs O.s.a. på inbjudan till minnesstund. Vill man att begravningen ska ske endast för de närmsta skriver man det här. Man kan också informera om eventuella fonder att skänka pengar till. 13

16 Önskar ni hjälp att ordna med bouppteckningen? Bouppteckning måste göras efter den avlidne och kan ses som en slutdeklaration över dennes tillgångar och skulder. Den får man göra själv men det kan behövas hjälp när det finns fastigheter, företag, arvsberättigade som är svåra att finna eller särkullebarn. Alla anhöriga måste nämligen kontaktas. Vid sådana mer komplicerade fall kan det vara nödvändigt med en utomstående person som gör bouppteckningen. Vi förmedlar kontakt för bouppteckning. Önskar ni begravningskaffe vid minnesstunden? Att samlas efter begravningsakten och dricka kaffe eller äta en något, till exempel en bit smörgåstårta, är ofta uppskattat. Vi ordnar med bokning av lokal samt förtäring. En vanliga lokal för minnestunden är Pilkrog. Önskar man förlägga minnesstunden i ett församlingshem går det bra om man är medlem i Svenska kyrkan. De tar ut en avgift för värdinnan, avgiften beror på antalet personer vid minnestunden. Hyra för lokal tillkommer om man önskar ha minnestunden i en församling man själv inte tillhör. Önskar ni att vi tar hand om O.s.a.? Det kan ofta vara svårt att veta hur många som vill komma till minnesstunden därför kan det vara lämpligt att be om O.s.a. i begravningsannonsen i tidningen. Då kan det vara skönt att inte behöva ta emot alla dessa samtal själv. Vi kan göra detta åt er. Önskas gravsten/textkomplettering? Om man valt jordbegravning eller urngrav behöver man en gravsten. Det är ingen brådska att beställa sten. Ni kan få broschyr av oss så att ni i lugn och ro kan tänka igenom hur ni vill att stenen ska se ut. När det sedan blir dags att beställa stenen hjälper vi er. Vi skickar beställningen och inom några veckor kommer ett korrektur hem till er och om ni godkänner det så huggs stenen helt efter era önskningar. Finns det redan en befintlig sten går det utmärkt att beställa textkomplettering genom oss. Övriga frågor? Har ni några frågor? Vi gör vårt bästa för att besvara dem eller ta reda på svaret åt er. 14

17 Sammanställning av vad vi kommit överens om. Samtalet med oss avslutas med att vi gör en sammanställning av vad vi kommit överens om. Vår ambition är att ni ska veta exakt vad det kommer att kosta när ni går från oss. Det som kan tillkomma är bland annat hyra av lokal för minnesstunden, förtäringen samt blommor som beställts senare. Westlings Begravningsbyrå Fondkistans prislista på tillval I vårt grundpris på 8900kronor tillsammans med avgift för bisättningstransport (inom Eskilstuna 975kronor) ingår allt som behövs för att ordna en begravning. Men det finns många tillval som många väljer att göra, som tidningsannons, blommor, begravningskaffe eller annat. Prislista för tillval från oss: Borgerlig begravningsförrättare 2500:- Extra bred kista tillägg på kistpriset från 600:- Extra lång kista tillägg på kistpriset från 600:- Extra minnespärm 295:- Lackerad kista från 1700:- Personligt avsked vid öppen kista 550:- Påklädning egna kläder 450:- Programblad från 475:- Tackkort inkl. kuvert enkla 10:-/st, dubbla 15:-/st Telefonpassning / O.s.a. 375:- Transport av kistan utanför Eskilstuna: 95:-/mil Förmedlade tjänster och varor Bouppteckning från 4500:- Förtäring vid minnesstund Kaffe, kaka och tårta ca 100:-/pers Smörgåstårta ca 160:-/pers Gravsten från 6900:- Handbuketter 30:-/st Kistdekoration :- Musiker (Trumpet, Fiol etc.) ca :- Solist ca :- Stående sorgdekoration med band :- Tackannons ca :- Tidningsannons ca :- Textkomplettering på gravsten ca :- 15 Utan kostnad: - Broschyrer: - Hur skriver man en dödsannons? - Personliga tackkort - Psalm- och musikförslag - Till minne av livet - stenkatalog från Edurus - Vad händer nu? - Bårtäcke vid begravningar - Dokument: Min sista vilja Alla priser gäller från 2012 med reservation för eventuella fel och ändringar.

18 Vad ingår i den begravningsavgiften som betalas med skatten? Av den skatt som alla betalar går en viss summa till begravningskostnader. Det gör att vi alla har rättigheter när det gäller att få en begravning. Utan kostnad för dödsboet har alla rätt till: Gravplats på allmän kyrkogård i 25 år Gravsättning Lokal för förvaring och visning av stoftet (den avlidne) i så kallad bisättningslokal Transporter av kistan från den anvisade lokalen för förvaring av stoftet till begravningsceremoni, krematorium och begravningsplats. Gäller inom den församling den avlidne tillhörde. Kremering Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler Skötsel av kyrkogårdens/begravningsplatsens allmänna ytor, nyanläggningar, vård och underhåll -även kultur- historiskt värdefulla gravvårdar. Vad händer om dödsboet inte har råd med en begravning? Man ska inte göra bouppteckning om det saknas pengar i dödsboet (om man lägger ihop skulder och tillgångar och det blir minus). Då ska man istället göra en så kallad dödsboanmälan till kommunens ansvariga handläggare på Arbetsmarknads och familjeförvaltningen (Eskilstuna och Torshälla: ). Därefter kan man ansöka om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. För bärare vid jordbegravning samt för kostnad för gravsten kan man göra särskilda ansökningar för extra anslag. Kommunen beräknar för varje år hur stor del av ett basbelopp som de beviljar. För närvarande ligger summan på omkring kronor. Detta gäller inte om det finns fastigheter i dödsboet, då måste man göra bouppteckning. Kommunens handläggare gör en prövning efter att ansökan kommit in. Vid dödsboanmälan begärs anstånd på de räkningar som dödsboet har. Om det finns 7000 kronor i dödsboet och begravningen kommer kosta kronor har man rätt att ansöka om den summa som fattas, alltså 6300 kronor. 16

19 Plats för egna anteckningar:

20 Hitta till Westlings Begravningsbyrå Fondkistan i Eskilstuna: Vi finns på Rosenhällsgatan 3 i Eskilstuna. Det är lätt att ta sig till oss till fots, bil, cykel eller buss. Från centrum går man på 20 minuter. Med bil och cykel åker man från centrum t.ex. mot Gilbergplan vid Stålforsskolan. I rondellen svänger man vänster ned förbi Shell. Korsa järnvägen och kör bron över ån. Andra gatan till höger efter bron är Rosenhällsgatan, vårt kontor ligger ca 50 meter upp på vänster sida av Rosenhällsgatan. Det är gratis att parkera utmed vägen. Med buss tar man buss nummer 6, rosa linje mot Snopptorp. Gå av vid busshållplats Rosenhällsgatan som ligger ungefär femton meter från vårt kontor. Rosenhällsgatan 3 Karta: Westlings Begravningsbyrå Adress: Fondkistan Rosenhällsgatan 3 Öppettider: Eskilstuna Måndag - Fredag 10:00-16:00 Telefon: Hemsida:

råd från begravningsbyrån Begravningen ett minne för livet

råd från begravningsbyrån Begravningen ett minne för livet råd från begravningsbyrån Begravningen ett minne för livet Begravningen ett minne för livet Råd från begravningsbyrån Innehållsförteckning Råd från begravningsbyrån 5 Inledning Sorgen och saknaden Är

Läs mer

Därefter kan du läsa mer specifik information om hur det går till här i Olofströms kommun när en anhörig avlider.

Därefter kan du läsa mer specifik information om hur det går till här i Olofströms kommun när en anhörig avlider. Här kan du söka i hela hemsidans textinnehåll. Använd sökfunktionen här ovan och skriv in ett ord som du vill hitta i texten, tryck enter. Om du får flera träffar kan du bläddra genom att trycka på pilarna

Läs mer

En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut. men vad är det som gäller och hur gör jag?

En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut. men vad är det som gäller och hur gör jag? En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut men vad är det som gäller och hur gör jag? Av Carina Alvén, Konsumentvägledare, Marks kommun, 511 80 KINNA Ett värdigt avslut när livet tar slut

Läs mer

hur gör jag nu? Hur gör jag nu?

hur gör jag nu? Hur gör jag nu? hur gör jag nu? Hur gör jag nu? Hur gör jag nu? En liten skrift om begravning Innehåll Inledning... sid 5 Informera anhöriga... sid 6 Vad bör jag som anhörig göra först? Förberedelser inför begravningen...

Läs mer

vägledning livsarkivet När du vill ta ställning till de svåra frågorna

vägledning livsarkivet När du vill ta ställning till de svåra frågorna vägledning livsarkivet När du vill ta ställning till de svåra frågorna 2 En vägledning Den här skriften är ett stöd för dig som funderar och kanske vill ta ställning till de svåra frågor som annars andra

Läs mer

När någon dör... ... behöver du svar på dina frågor... www.vallentunaforsamling.se 08-511 862 00

När någon dör... ... behöver du svar på dina frågor... www.vallentunaforsamling.se 08-511 862 00 När någon dör... Adress: Box 71, 186 21 Vallentuna Besöksadress: Mathiasgården Tfn vx: 08-511 862 00, Fax: 08-511 862 48 e-mail: vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se hemsida: www.vallentunaforsamling.se

Läs mer

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang.

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang. Begravning Vad är meningen med livet? Finns det en fortsättning efter döden? Hur kommer man igenom sorg? Det är viktigt för oss människor att ge oss tid att fundera och samtala kring livets mening och

Läs mer

Jukkasjärvi församling Luleå stift. Jukkasjärvi församlings bårtäcke fotat på Kiruna krematorium

Jukkasjärvi församling Luleå stift. Jukkasjärvi församlings bårtäcke fotat på Kiruna krematorium Jukkasjärvi församling Luleå stift Jukkasjärvi församlings bårtäcke fotat på Kiruna krematorium Begravningspastoral 2012 2 Sorgehus välkomnas att ta tidig kontakt med församlingens präster och diakoner

Läs mer

att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg

att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg 2 Ett ögonblicks skillnad Att ordna en begravning för någon som i livet stått oss nära är en betungande uppgift. När det är ett barn eller en ung

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Planering för begravningsbeställning Här kan du göra dina egna anteckningar och ta med dig till begravningsbyrån, där har du möjlighet att i lugn miljö

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

www.novabegravning.se 08-570 344 27 info@novabegravning.se 1 Nova Begravningsbyrå AB

www.novabegravning.se 08-570 344 27 info@novabegravning.se 1 Nova Begravningsbyrå AB Bra att veta Bra att veta Det är många frågor du behöver ta ställning till i samband med ett dödsfall. Nova Begravningsbyrå vill i denna folder ta fram det som bör och måste göras samt våra rekommendationer

Läs mer

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Begravningen är det sista avskedet. Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Det anteckningsblad som du håller i din hand är tänkt som en checklista inför mötet hos oss på Karlbergs Begravningsbyrå. Här kan du göra egna anteckningar

Läs mer

Hur gör jag nu? En skrift om begravningar

Hur gör jag nu? En skrift om begravningar Hur gör jag nu? En skrift om begravningar HUR GÖR JAG NU? En skrift om begravningar INNEHÅLL TA EN SAK I TAGET 3 6 Det är inte bråttom nu Kontakta anhöriga och vänner Andra kontaktmöjligheter Några saker

Läs mer

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon STÖTTEBREV Till: Dig som måste ordna Sova är viktigt, att orka somna kan vara svårt när känslorna stannat i tomhet. Sova en stund är ändå viktigt. Kanske är du den som mitt i sorgen måste försöka vara

Läs mer

Inför livets slut. Att underlätta för sina efterlevande

Inför livets slut. Att underlätta för sina efterlevande Inför livets slut Att underlätta för sina efterlevande INFÖR LIVETS SLUT Att underlätta för sina efterlevande INNEHÅLL DEN SISTA VILAN Begravningen 5 Jordbegravning eller kremation 5 Val av grav och begravningsplats

Läs mer

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig

ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig ATT TA FARVÄL Några ord till dig som mist en nära anhörig Till prästen och pastorsexpeditionen: Fler exemplar av Att ta farväl kan utan kostnad beställas genom närmaste begravningsbyrå auktoriserad av

Läs mer

Råd vid dödsfall. Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö

Råd vid dödsfall. Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö Råd vid dödsfall Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö Då man mister en anhörig eller nära vän ställs man inför både sin egen sorg och en rad praktiska frågor. Frågor som man kanske inte tänkt på

Läs mer

Tidskriften produceras av Västerbottens museum för Västerbottens läns hembygdsförbund Pris: 75: 3 09 I bleka dödens minut

Tidskriften produceras av Västerbottens museum för Västerbottens läns hembygdsförbund Pris: 75: 3 09 I bleka dödens minut 3 09 I bleka dödens minut I detta nummer INNEHÅLL Hur gör jag nu? Hur gjorde man förr? 2 iréne gustafson Konsten att dö 12 camilla lif Döden bevarad på bild 16 märta hedvall Vanliga och ovanliga begravningar

Läs mer

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer Alf Henriksson I den sorg och saknad som följer när något

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

Vad kostar en begravning? IGNIS. Begravningsbyråer

Vad kostar en begravning? IGNIS. Begravningsbyråer Vad kostar en begravning? Vårt uppdrag Varje begravning är, som den människa vi tar avsked av, unik. Vår uppgift är att tillsammans med er som kund skapa en så minnesvärd begravning som möjligt. Det kräver

Läs mer

dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett

dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett mångkulturellt samhälle 2 Praktiska frågor om dödsfall och begravning oavsett tradition och kultur Syftet med denna informationsfolder är att ge information

Läs mer

Begravningspastoral. För Värnamo pastorat. Fastslagen 2011-09-04

Begravningspastoral. För Värnamo pastorat. Fastslagen 2011-09-04 Begravningspastoral För Värnamo pastorat Fastslagen 2011-09-04 2 Begravningspastoral Begravningspastoral för Värnamo pastorat (Värnamo, Fryele och Nydala församlingar) Pastoralteologisk grund Den pastoralteologiska

Läs mer

Då en anhörig gått bort. Anvisningar för begravningar

Då en anhörig gått bort. Anvisningar för begravningar Då en anhörig gått bort Anvisningar för begravningar Innehållsförteckning Då en anhörig gått bort................ 1 Begravningsarrangemangen............. 4 Begravningsplatser och begravningssätt.......5

Läs mer

Familjerätt. Glad Påsk! ARVSSKIFTE OCH BODELNING VEM GÖR VAD? sidan 10. Advokat Lotta Insulander-Lindh:

Familjerätt. Glad Påsk! ARVSSKIFTE OCH BODELNING VEM GÖR VAD? sidan 10. Advokat Lotta Insulander-Lindh: ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Familjerätt APRIL 2003 GENERATIONSSKIFTESPLANERING TESTAMENTE ARVSRÄTT BEGRAVNING Planera för nästa generation Att planera för sin egen bortgång

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för Ålems församling

BEGRAVNINGSPASTORAL för Ålems församling Ålems församling BEGRAVNINGSPASTORAL för Ålems församling INNEHÅLL 1. Pastoralteologisk grund 2. Pastoralt förhållningssätt 3. Platser för begravningsverksamhet 4. Kontakt 5. Administrativa rutiner vid

Läs mer

Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så, men

Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så, men Livsarkivet 1 2 L i v s a r k i v e t Livsarkivet Mitt viktiga dokument Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så, men vad händer om sjukdom eller olycka gör dig oförmögen att uttrycka

Läs mer

Önskemål Inför livets slut

Önskemål Inför livets slut Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer