Westlings Begravningsbyrå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Westlings Begravningsbyrå"

Transkript

1 Westlings Begravningsbyrå

2 Innehåll: Vad är Fondkistan? s.1 Att tänka på innan du kommer till oss s.2 Vad ingår i Fondkistans grundpris s.3 Vad händer efter att någon avlidit s.4 Att förbereda sin egen begravning s.5 Dessa frågor går vi igenom under samtalet s.6 1. Uppgifter om den avlidne s.6 2. Uppgifter om kontaktperson s.6 3. Önskemål om begravningens utformning s.7 4. Önskemål omkring kista, urna, blommor och tidningsannons med mera. s.9 Fondkistans prislista på tillval s.15 Vad ingår i den begravningsavgift som betalas med skatten s.16 Vad händer om dödsboet inte har råd med en begravning s.16 Plats för egna anteckningar s.17 Karta och kontaktinformation Baksidan Tommy Westling Fredrik Ahlberg Tryckt 2012, Westlings Begravningsbyrå, Fondkistan Eskilstuna. Med reservation för eventuella tryckfel och ändringar sedan broschyren trycktes.

3 Vad är Fondkistan? Fondkistan Sverige AB är ett franchisingkedja med begravningsbyråer på många orter i Sverige. Westlings Begravningsbyrå, Fondkistan Eskilstuna, är en fristående begravningsbyrå i denna kedja. Fondkistans mål är att erbjuda begravningar till ett lite lägre pris. En värdig begravning till en rimlig kostnad. Vi har ett fast grundpris där det allt basala för att ordna en begravning ingår. Vår målsättning är att man direkt ska veta vad begravningen kommer kosta även om man gör tillval som kostar extra. Namnet Fondkistan kommer av Stiftelsen Fondkistan där fem procent av inköpspriset på varje kista och urna avsätts i en stiftelse. Stiftelsen, som är underställd Länsstyrelsen i Stockholm, har till ändamål att stödja forskning kring cancer, hjärt- kärl- och lungsjukdomar, Alzheimers sjukdom samt medfödda missbildningar. Vill ni veta mer om Fondkistan kan ni läsa på vår hemsida på internet eller ringa oss. Adress: Westlings Begravningsbyrå Fondkistan Rosenhällsgatan Eskilstuna Telefon: E-post: Hemsida: Öppettider: Måndag - Fredag 10:00-16:00 1

4 När någon dör är det oftast något omvälvande för de efterlevande. Man ställs plötsligt inför många och ofta lite svåra frågor, bland annat i mötet med begravningsbyrån. Många har aldrig förr varit på en begravningsbyrå och kanske inte ens på en begravning. Denna skrift guidar er igenom vad ni kan förvänta er i mötet med Westlings Begravningsbyrå Fondkistan. Den hjälper er att förbereda er och ta ställning i de frågor som rör begravningen. Detta så att ni får tid till att fundera över hur vi kan hjälpa er göra begravningen personlig och fin. Det är inte bråttom, ni har tid att samla tankarna innan ni kommer till oss. När all sorg är som starkast är det svårt att fatta beslut. Några saker att tänka på innan ni kommer till oss är att: Se till att den avlidnes värdeföremål, smycken, handväska, plånbok etc. tas om hand Tala om det inträffade för närstående, vänner och arbetsgivare Se till att eventuell egendom i form av bil, båt etc. finns på lämplig plats Ordna så att värdehandlingar förvaras betryggande och säkert Ta hand om ankommande post Försöka erinra dig om den avlidne uttryckt några önskemål om hur begravningen ska ordnas - det kanske finns någonting skrivet om det? Notera tankar och idéer beträffande begravningen Skriv ned de frågor som ni vill ställa till oss Räkningar avseende hyra, telefon etc. ska betalas enligt gällande överenskommelse. Tänk på om ni behöver säga upp eventuella abonnemang och hyresavtal. 2

5 Vad ingår i Fondkistans grundpris? Vårt grundpris är 8900 kronor. Till detta kommer en obligatorisk avgift för bisättningstransport av kistan. Avgiften varierar efter lokala förutsättningar och transportavstånd. Inom Eskilstuna kostar det 975kronor. I grundpriset tillsammans med avgiften för bisättningstransport ingår allt som behövs för att kunna genomföra en begravning. Detta ingår: - Kista modell Mälsåker - Vid kremering grön eller vit urna (modell 501 och 509) - Tillhandahållande av bårtäcke - Svepning - Erforderliga kontakter med myndigheter - Beställning av kremerings- och gravsättningsbevis - Bokning av förrättningslokal (kyrka etc.) - Överenskommelse med präst eller annan officiant - Representation vid begravningen - Upprättande av minnespärm med fotografier och förteckning över blommor vid båren mm - Arvode till Fondkistan - Lagstadgad mervärdesskatt - Stöd till forskningen genom stiftelsen Fondkistan Blommor, annons och förtäring ingår ej i grundpriset. Priserna på detta varierar efter vad ni väljer. Vi hjälper dock gärna till att ordna med detta så att allt inför begravningen är klart. Det finns också en mängd tillval man kan göra bland annat har vi ett flertal kistor och urnor i olika material och färger. Fondkistans grundpris: 8.900:- Priset gäller 2012 med reservation för ändringar. 3

6 Vad händer efter att någon avlidit? Det är lätt att stå handfallen när någon avlider. Man vet inte vad som nu händer. Kortfattat är ordningen denna: När någon avlider skall alltid läkare tillkallas för att utfärda dödsbevis. Det innebär att när någon avlider i hemmet ringer man larmnumret 112 och berättar vad som hänt. Efter att läkare utfärdat dödsbevis kommer en begravningsbyrå och hämtar den avlidne och kör denne till sjukhusets bårhus. På bårhuset finns tillfälle för att ta avsked av den avlidne vid en öppen kista (en så kallad visning). När anhöriga kontaktat en begravningsbyrå kommer personer från denna till bårhuset och sveper den avlidne. En svepning är det samma som att de klär den avlidne (med svepdräkt eller egna kläder) och bäddar i kistan och lägger denne sedan där i. Därefter förs kistan till en så kallad bisättningslokal, det är den plats där kistan förvaras till det är dags för begravningsakten. Det kan vara i kylt rum i kyrka, gravkapell eller krematorium. Här kan de anhörig ges tillfälle att se den avlidne i kistan. Kistan tas sedan till platsen för begravningsceremonin. Kan till exempel vara i en kyrka enligt Svenska kyrkans ordning, eller borgerlig i ett kapell eller annan lokal. Det kan också ske efter annan ordning. Vid jordbegravning tar man efter begravningsceremonin kistan till graven där kistan sänks ned. Om akten avslutas i kapellet kan kistan gravsättas vid ett senare tillfälle. Om kistan ska kremeras körs kistan tillbaka till krematoriet. Det dröjer sedan några veckor tills kremering sker. Efter kremationen skett har man upp till ett år att bestämma vart begravningen av askan ska ske och att hämta ut urnan. 4

7 Inom tre månader efter dödsfallet måste man lämna in bouppteckning till Skatteverket. Broschyr och blanketter om detta kan man finna hos Skatteverket. Olika alternativ efter en kremation: - Urngrav. I en urngrav sänks urnan ned i marken vid en gravsten. Anhöriga ansvarar för skötseln av graven eller köper denna tjänst av kyrkogårdspersonalen. - Askgravlund. De anhörig väljer ut en plats i askgravlunden där de vill att urnan ska begravas sedan sätts en liten plakett med den avlidnes namn upp vid den platsen. Kyrkogårdspersonal ansvarar för skötseln - Askgravplats. En gravplats för urna med gravsten men med begränsade möjlighet att själv vara med att utforma platsen med sten eller liknande. Kyrkogårdspersonalen handhar skötseln och utformar platsen. - Minneslund. I minneslunden grävs askan ned anonymt. De anhöriga får inte vara med men blir underrättade när askan är spridd. Kyrkogårdspersonalen handhar skötseln. - Kolumbarium. Det är en vägg där man sätter in urnan i ett fack. - I havet eller annan plats. Det går att ansöka hos Länsstyrelsen om att sprida askan vid annan plats till exempel havet men det är restriktioner. Att förbereda sin egen begravning Att vi alla en gång ska dö är inte något vi tänker på så ofta. Man vill skjuta undan den tanken. Vill man underlätta för sin familj så gör man klokt i att tänka igenom hur man vill ha sin begravning. De anhöriga är ofta så fyllda av sorg att det kan vara svårt att planera en begravning. Har man då tänkt själv innan hjälper detta mycket. I broschyren Min sista vilja fyller man i hur man önskar sin egen begravning. Tillsammans med den här foldern ni har i er hand just nu kan man lättare planera sin begravning. Läs därför noga igenom denna folder och tänk på hur ni vill ha er begravning. Fyll därefter i Min sista vilja som ni kan få från oss eller skriva ut från vår hemsida. Det går också bra att ringa oss på Westlings Begravningsbyrå Fondkistan för att boka en tid så kan vi fylla i Min sista vilja tillsammans. Vi gör detta utan kostnad. Efter att ni fyllt i blanketten tar ni med den hem och förvarar den så att den lätt kan tas fram när ni sedan går bort. Kom ihåg att berätta för era anhöriga att ni fyllt i Min sista vilja och var ni lagt den. Förvara gärna Min sista vilja tillsammans med denna broschyr så ser de anhöriga lättare hur ni tänkt det hela. 5

8 Innan begravningen träffar ni någon av oss på Westlings Begravningsbyrå Fondkistan för att samtala om hur ni vill ha begravningen. För att boka tid för ett samtal ringer ni Vi träffas antingen på vårt kontor på Rosenhällsgatan 3 (se vägbeskrivning på sista sidan), eller om ni hellre vill, hemma hos er. När vi träffas för att planera begravningen ställer vi en hel del frågor. Följande sidor förklarar vad vi går igenom under samtalet. Samtalet tar ungefär en timme, ibland lite längre. Dessa frågor går vi igenom under samtalet: 1. Uppgifter om den avlidne Personens namn Personnummer Adress Dag då dödsfallet inträffade. Var den avlidne finns idag. Om personen var medlem i Svenska kyrkan och i så fall i vilken församling. Har alla tagit avsked eller önskar någon mer se den avlidne innan begravningen? 2. Uppgifter om kontaktpersonen Kontaktperson är den som vi på fondkistan kontaktar om det är några frågor. Samt är den som prästen eller annan officiant kontaktar för att gå igenom själva begravningsakten. Kontaktpersonen är också den person som juridiskt står som beställare av begravningen. Om detta frågar vi: Kontaktpersons namn Vilken relation till den avlidne som kontaktperson har Adress Telefonnummer Eventuell e-post Personnummer 6

9 3. Önskemål om begravningens utformning Val av sånger och psalmer samt andra detaljer går man igenom tillsammans med präst eller annan officiant men en rad andra detaljer går man igenom med begravningsbyrån. Dessa är följande: Var önskar ni att begravningen äger rum? Om den avlidne var medlem i Svenska Kyrkan kan ni välja någon kyrka. Ofta väljer man kapellet ute vid S:t Eskilskyrkogård eller den kyrka som finns i den församling personen tillhörde. Var personen inte medlem i Svenska Kyrkan får man inte ha begravningsakten i någon kyrka, men väl i något av Svenska kyrkans kapell. Man kan också välja någon annan lokal. Har ni något önskemål om dag och tid? Då släkt och vänner ofta bor utspridda över Sverige önskar många att begravningsakten ska ske på fredag eftermiddag. Det innebär att dessa tider snabbt bokas upp och det kan dröja innan begravningen kan genomföras. Har man möjlighet rekommenderar vi därför att man väljer en tid mitt i veckan. Det sker inga begravningar på lördagar och söndagar eller på helger, då prästerna är uppbokade dessa dagar. Vad vill ni ska ske efter begravningsakten? Önskar ni kremation eller jordbegravning (kista som sänks ned i grav)? Om ni väljer jordbegravning, finns det då en befintlig grav och i så fall var? Vid samtalet behöver vi veta det så kallade gravnumret. Detta nummer beskriver var graven ligger på kyrkogården. Gravnumret finner man på det dokument som kallas gravbrev. Den som står som innehavare till graven ska ha fått detta. Hittar man inte gravnumret så behöver vi namnet på den som står som innehavare för graven samt de namn som finns på gravstenen. Om ni önskar kremation; vad ska då ske med askan? Man kan välja mellan urngrav, minneslund och askgravlund. Väljer man urngrav sänks urnan ned vid gravplats som vid jordbegravning och man får sätt upp en gravsten. Vid minneslund sprids askan anonymt vid minneslunden på kyrkogården. I askgravlunden väljer man ut en plats för urnan att begravas, där sätts en liten plakett upp med namnet på den avlidne. För att sprida askan på annat sätt, t.ex. i havet krävs speciella tillstånd. 7

10 Önskas begravning enligt Svenska kyrkans ordning eller någon annan, t.ex. borgerlig? Tillhör man Svenska kyrkan får man begravas i denna. Man har då tillgång till präst, organist och bärarlag, det ingår i kyrkoskatten. Är man inte medlem får man inte detta och i Eskilstuna kan man heller inte betala för att få akten gjord i kyrkan med präst. Är man med i en frikyrka eller tillhör en annan religion hjälper ofta representanter från dessa till med begravningen. Annars ordnar man med en borgerlig begravning. Vi på Fondkistan har representanter med vid begravningen och kan ställa upp med en officiant, man kan även ordna med en egen officiant. Varje kommun är skyldiga enligt lag att ställa upp med lokal för borgerliga begravningar. Den ordning Svenska kyrkan följer vid begravning som avslutas i kapellet är denna: - Klockringning - Inledningsmusik på orgel - Välkomstord - Psalm - Griftetal - Bön - Överlåtelse - Bibelläsning - Psalm - Begravningsbön - Herrens bön (Fader vår) - Psalm - Avskedstagande - Välsignelsen - Avslutningsmusik En borgerlig begravning kan man utforma nästan helt som man vill. Här följer ett förslag: - Klockringning - Inledningsmusik - Välkomstord - Musik - (Dikt) - Minnestal - Musik - Officiantens avsked med tre rosor eller tre ljus som läggs flytande i en skål med vatten - De sörjandes avsked (ev. med musik i bakgrunden) - Avslutningsord - Avslutningsmusik Ordningen vid en borgerlig begravning: Tillsammans med officianten planerar man akten precis så fin och personlig som man själv vill ha den. Man är i stort sätt fri att utforma ceremonin som man själv vill. Många väljer att läsa dikter och spela den avlidnes favoritmusik. När officianten träffar de anhöriga frågar denne också frågor om den avlidne så att han kan hålla ett fint minnestal. Vi kan anordna borgerliga begravningar med eller utan religiösa inslag. 8

11 4. Önskemål omkring kista, urna, blommor och tidningsannons med mera Ska den avlidne ligga i egna kläder eller i svepdräkt? Man kan välja att klä den avlidne i egna kläder eller i svepdräkt. En svepdräkt ser ungefär ut som en nattsärk. I kistan bäddar vi alltid med kudde och täcke. Har den avlidne egna kläder bäddar vi en dagbädd där personen ligger på täcket. Har personen svepdräkt bäddar vi ned personen under täcket som när man lägger sig för att sova för natten. Därför frågar vi hur ni vill att personen ska vara klädd. Har personen redan egna kläder på sig kan det vara finast att behålla dessa på. Ligger personen i sjukhuskläder kan vi mot en avgift klä på personens egna kläder. Påklädnad av svepdräkt ingår i vårt grundpris. Bårtäcke eller inte? Av etiska skäl måste man ha en kista. I Fondkistans grundpris ingår en obehandlad kista. Till denna behöver man ett bårtäcke vilket Fondkistan kan tillhandahålla utan extra kostnad. Även den församling som den avlidne tillhörde tillhandahåller detta utan kostnad om personen begravs i den församling som personen tillhörde. Begravs personen i annan församling kan det vara en avgift för att låna församlingens bårtäcke. Fondkistan har två bårtäcken att välja mellan. Väljer man att köpa till en behandlad kista behöver man inte använda bårtäcke. På bårtäcken får man inte lägga blommor som kistdekorationer, detta för att de inte går att tvätta. Vill man ha blommor på kistan rekommenderas att man köper en behandlad kista (se nästa sida). Handbuketter får man dock lägga på bårtäcket. 9

12 Vilken kista vill ni ha? Kistor finns i många prisklasser och utföranden i många olika material och man kan beställa vilken färg på kistan man vill. Väljer man en egen färg på kistan tillkommer dock längre leverans tid och ett extra tillägg till priset. Likaså tillkommer tillägg på priset om man beställer extra bred eller extra lång kista. Här nedan finns några av de vanligaste kistorna samt det pris som tillkommer på vårgrund grundpris. Fler kistor finns att se på eller i broschyr på vårt kontor. Mälsåker (Ingår i grundpriset.) En enkel kista tillverkad helt i obehandlad spånplatta med dekorlister av träfiberplatta. Sparreholm (grundpris :-) Kista med dekorlister där locket som är fäst i gångjärn är klätt på insidan. Färg: Vit Yxtaholm (grundpris :-) Klassisk kista i tre olika färger med rak dekorlist. Färg: Vit, brun med ådring eller grå. 10 Sundbyholm (grundpris :-) Kista med dekorlister i meandermönster. Locket som är fäst i gångjärn är klätt på insidan. Färg: Brun med ådring.

13 Vilken urna vill ni ha? Ska den avlidne gravsättas i en urngrav eller i askgravlund behöver man en urna. Í vårt grundpris ingår Urna modell 501 som är grön eller Urna modell 509 som är en vit. Vill man ha en annan urna finns det ett flertal modeller att välja mellan. Att urnan är förgänglig innebär att den förmultnar efter 15 år. 25 år är den tid man hyr en gravplats om man inte önskar förlänga tiden. Urna eller kista måste därför vara förgänglig så att graven går att återanvända efter 25 år. Fler urnor finns att se på eller i broschyr på vårt kontor. Urna 501 och 509 (ingår i grundpriset) Grön eller vit biofiberurna. Finns med kors eller fackla. Förgänglig. Urna 531 (+795 kronor) Lackerad urna i massiv ek. Förgänglig. Urna 533 (+795 kronor) Vitmålad urna i massiv bok. Förgänglig. Urna 610B (+995 kronor) Brun järnurna. Förgänglig. Urna 527 (+695 kronor) Urna av furu. Oljad. Förgänglig. 11

14 Vill ni att vi beställer blommorna till begravningen eller ordnar ni det själva? Vi har tillsammans med Danielssons Blommor sammanställt en pärm med ett stort urval av blomsterarrangemang till begravningar. De finns i olika storlekar, former, färger och prisklasser. Det går även att komponera egen blomsteruppsättning. Om man så önskar ordnar vi med beställningen så att allt med begravningen blir klart under samtalet med oss. Vill man hellre göra det själv kan man besöka Danielssons Blommor och beställa blommorna och be dem skicka fakturan genom oss så att ni får alla begravningskostnader på en faktura. Vi tar ingen avgift för att beställa blommorna så kostnaden blir den samma oavsett om ni går dit själva eller beställer via oss. Danielssons Blommor har stor yrkesskicklighet och kan hjälpa er att uppfylla era önskemål. Självfallet är ni välkomna att själva ta hand om beställningen av blommor och gå till valfri blomsterhandel. Önskar ni handbuketter? Ni kan beställa handbuketter genom oss så att dessa finns i lokalen när det är dags för begravningen. En vanlig handbukett från Danielssons blommor innehåller röd ros, brudslöja, vit blomma och grönt blad. Vill man ha annan färg eller annan sorts blomma går det att ordna. 12

15 Vill ni ha tidningsannons? En tidningsannons är ett smidigt sätt att låta vänner och bekanta veta att någon avlidit. Det kan vara svårt att veta hur man ska formulera sig. Titta gärna på andra annonser i tidningar för att få förslag på hur annonsen kan skrivas. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni kan bestämma precis hur den ska se ut. Medan vi arbetar talar datorprogrammet om vad priset kommer bli. Priset sätts av respektive tidning och styrs i regel av hur många prenumeranter de har. Ni får en kopia av annonsen utskriven att ta med er hem. Guide till hur man skriver en dödsannons: Vår Vår käre käre Sven Sven Svenssson Svensson * januari 1920 Har Har hastig stilla lämnat insomnat oss Eskilstuna 20 mars 2009 Majken Oskar och Anna Pelle, Andreas, Ulla övrig Släkt släkt och och vänner vänner Ibland Ibland liksom liksom hejdar hejdar sig sig tiden ett tiden slag ett och slag någonting och någonting alldeles alldeles oväntat oväntat sker. sker. Världen Världen förändrar förändrar sig sig varje varje dag dag Men ibland blir den aldrig men ibland blir den aldrig densamma mer. densamma mer. Begravningen äger rum den Begravningen 20 april i Stillhetens äger rum kapell den 20 kl 10:45. april I Därefter Stillhetens inbjudes kapell till kl minnesstund 11:00. Därefter på Pilkrog, inbjudes O.s.a. till minnesstund till Fondkistan på Pilkrog, O.s.a. 10 Till Fondkistan senast den april. senast Tänk den gärna 15 på april.tänk Cancerfonden gärna på Cancerfonden Pg Ofta väljer man en symbol som förknippas med personen Man kan välja att skriva kort t.ex. Vår käre, eller längre t.ex. Vår Far och Farfar Man kan skriva kort med endast stjärna och kors samt datum eller lägga till text t.ex. var personen föddes och avled och t.ex. Har lämnat oss i stor sorg och saknad De sörjande nämns med de närmsta först, ex. maka. Därefter barn, barnbarn, och sedan andra namn man vill ha med. Dikt är ofta vackert i annonsen men inget krav. Längst ned skriver man annan information som var och när begravningen äger rum. Man kan också informera om att det behövs O.s.a. på inbjudan till minnesstund. Vill man att begravningen ska ske endast för de närmsta skriver man det här. Man kan också informera om eventuella fonder att skänka pengar till. 13

16 Önskar ni hjälp att ordna med bouppteckningen? Bouppteckning måste göras efter den avlidne och kan ses som en slutdeklaration över dennes tillgångar och skulder. Den får man göra själv men det kan behövas hjälp när det finns fastigheter, företag, arvsberättigade som är svåra att finna eller särkullebarn. Alla anhöriga måste nämligen kontaktas. Vid sådana mer komplicerade fall kan det vara nödvändigt med en utomstående person som gör bouppteckningen. Vi förmedlar kontakt för bouppteckning. Önskar ni begravningskaffe vid minnesstunden? Att samlas efter begravningsakten och dricka kaffe eller äta en något, till exempel en bit smörgåstårta, är ofta uppskattat. Vi ordnar med bokning av lokal samt förtäring. En vanliga lokal för minnestunden är Pilkrog. Önskar man förlägga minnesstunden i ett församlingshem går det bra om man är medlem i Svenska kyrkan. De tar ut en avgift för värdinnan, avgiften beror på antalet personer vid minnestunden. Hyra för lokal tillkommer om man önskar ha minnestunden i en församling man själv inte tillhör. Önskar ni att vi tar hand om O.s.a.? Det kan ofta vara svårt att veta hur många som vill komma till minnesstunden därför kan det vara lämpligt att be om O.s.a. i begravningsannonsen i tidningen. Då kan det vara skönt att inte behöva ta emot alla dessa samtal själv. Vi kan göra detta åt er. Önskas gravsten/textkomplettering? Om man valt jordbegravning eller urngrav behöver man en gravsten. Det är ingen brådska att beställa sten. Ni kan få broschyr av oss så att ni i lugn och ro kan tänka igenom hur ni vill att stenen ska se ut. När det sedan blir dags att beställa stenen hjälper vi er. Vi skickar beställningen och inom några veckor kommer ett korrektur hem till er och om ni godkänner det så huggs stenen helt efter era önskningar. Finns det redan en befintlig sten går det utmärkt att beställa textkomplettering genom oss. Övriga frågor? Har ni några frågor? Vi gör vårt bästa för att besvara dem eller ta reda på svaret åt er. 14

17 Sammanställning av vad vi kommit överens om. Samtalet med oss avslutas med att vi gör en sammanställning av vad vi kommit överens om. Vår ambition är att ni ska veta exakt vad det kommer att kosta när ni går från oss. Det som kan tillkomma är bland annat hyra av lokal för minnesstunden, förtäringen samt blommor som beställts senare. Westlings Begravningsbyrå Fondkistans prislista på tillval I vårt grundpris på 8900kronor tillsammans med avgift för bisättningstransport (inom Eskilstuna 975kronor) ingår allt som behövs för att ordna en begravning. Men det finns många tillval som många väljer att göra, som tidningsannons, blommor, begravningskaffe eller annat. Prislista för tillval från oss: Borgerlig begravningsförrättare 2500:- Extra bred kista tillägg på kistpriset från 600:- Extra lång kista tillägg på kistpriset från 600:- Extra minnespärm 295:- Lackerad kista från 1700:- Personligt avsked vid öppen kista 550:- Påklädning egna kläder 450:- Programblad från 475:- Tackkort inkl. kuvert enkla 10:-/st, dubbla 15:-/st Telefonpassning / O.s.a. 375:- Transport av kistan utanför Eskilstuna: 95:-/mil Förmedlade tjänster och varor Bouppteckning från 4500:- Förtäring vid minnesstund Kaffe, kaka och tårta ca 100:-/pers Smörgåstårta ca 160:-/pers Gravsten från 6900:- Handbuketter 30:-/st Kistdekoration :- Musiker (Trumpet, Fiol etc.) ca :- Solist ca :- Stående sorgdekoration med band :- Tackannons ca :- Tidningsannons ca :- Textkomplettering på gravsten ca :- 15 Utan kostnad: - Broschyrer: - Hur skriver man en dödsannons? - Personliga tackkort - Psalm- och musikförslag - Till minne av livet - stenkatalog från Edurus - Vad händer nu? - Bårtäcke vid begravningar - Dokument: Min sista vilja Alla priser gäller från 2012 med reservation för eventuella fel och ändringar.

18 Vad ingår i den begravningsavgiften som betalas med skatten? Av den skatt som alla betalar går en viss summa till begravningskostnader. Det gör att vi alla har rättigheter när det gäller att få en begravning. Utan kostnad för dödsboet har alla rätt till: Gravplats på allmän kyrkogård i 25 år Gravsättning Lokal för förvaring och visning av stoftet (den avlidne) i så kallad bisättningslokal Transporter av kistan från den anvisade lokalen för förvaring av stoftet till begravningsceremoni, krematorium och begravningsplats. Gäller inom den församling den avlidne tillhörde. Kremering Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler Skötsel av kyrkogårdens/begravningsplatsens allmänna ytor, nyanläggningar, vård och underhåll -även kultur- historiskt värdefulla gravvårdar. Vad händer om dödsboet inte har råd med en begravning? Man ska inte göra bouppteckning om det saknas pengar i dödsboet (om man lägger ihop skulder och tillgångar och det blir minus). Då ska man istället göra en så kallad dödsboanmälan till kommunens ansvariga handläggare på Arbetsmarknads och familjeförvaltningen (Eskilstuna och Torshälla: ). Därefter kan man ansöka om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. För bärare vid jordbegravning samt för kostnad för gravsten kan man göra särskilda ansökningar för extra anslag. Kommunen beräknar för varje år hur stor del av ett basbelopp som de beviljar. För närvarande ligger summan på omkring kronor. Detta gäller inte om det finns fastigheter i dödsboet, då måste man göra bouppteckning. Kommunens handläggare gör en prövning efter att ansökan kommit in. Vid dödsboanmälan begärs anstånd på de räkningar som dödsboet har. Om det finns 7000 kronor i dödsboet och begravningen kommer kosta kronor har man rätt att ansöka om den summa som fattas, alltså 6300 kronor. 16

19 Plats för egna anteckningar:

20 Hitta till Westlings Begravningsbyrå Fondkistan i Eskilstuna: Vi finns på Rosenhällsgatan 3 i Eskilstuna. Det är lätt att ta sig till oss till fots, bil, cykel eller buss. Från centrum går man på 20 minuter. Med bil och cykel åker man från centrum t.ex. mot Gilbergplan vid Stålforsskolan. I rondellen svänger man vänster ned förbi Shell. Korsa järnvägen och kör bron över ån. Andra gatan till höger efter bron är Rosenhällsgatan, vårt kontor ligger ca 50 meter upp på vänster sida av Rosenhällsgatan. Det är gratis att parkera utmed vägen. Med buss tar man buss nummer 6, rosa linje mot Snopptorp. Gå av vid busshållplats Rosenhällsgatan som ligger ungefär femton meter från vårt kontor. Rosenhällsgatan 3 Karta: Westlings Begravningsbyrå Adress: Fondkistan Rosenhällsgatan 3 Öppettider: Eskilstuna Måndag - Fredag 10:00-16:00 Telefon: Hemsida:

Vad händer nu? Din Guide till mötet med begravningsbyrån. En värdig begravning till en rimlig kostnad

Vad händer nu? Din Guide till mötet med begravningsbyrån. En värdig begravning till en rimlig kostnad Vad händer nu? Din Guide till mötet med begravningsbyrån En värdig begravning till en rimlig kostnad Innehåll: Vilka är Westlings Begravningsbyrå AB? s.1 Att tänka på innan du kommer till oss s.2 Vad ingår

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Det anteckningsblad som du håller i din hand är tänkt som en checklista inför mötet hos oss på Karlbergs Begravningsbyrå. Här kan du göra egna anteckningar

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Planering för begravningsbeställning Här kan du göra dina egna anteckningar och ta med dig till begravningsbyrån, där har du möjlighet att i lugn miljö

Läs mer

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer Alf Henriksson I den sorg och saknad som följer när något

Läs mer

SILJANS Begravningsbyrå. Till den som ordnar med min begravning. Mina. önskemål

SILJANS Begravningsbyrå. Till den som ordnar med min begravning. Mina. önskemål Till den som ordnar med min begravning Mina önskemål Jag vill att begravningen ombesörjes av.... (Namn på begravningsentreprenör) Vanligen styr religionstillhörigheten begravningsordningen. Svenska kyrkans

Läs mer

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna,

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna, Westlings Begravningsbyrå, Fondkistan i Eskilstuna kan göra döds och tackannonser i alla de större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt. Ni kan där

Läs mer

Mina önskemål i samband med min död

Mina önskemål i samband med min död Min sista vilja Mina önskemål i samband med min död Datum Namnteckning... Namnförtydligande... Jag ber mina närstående att respektera mina önskemål. Viktigt! Denna handling bör förvaras hemma så att den

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

Min sista vilja. Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet

Min sista vilja. Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet Min sista vilja Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet Samtliga förnamn Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Folbokföringsadress Postnummer Ort Medlem i Svenska

Läs mer

Bra att veta när man mister en anhörig

Bra att veta när man mister en anhörig Mattmars kyrka Bra att veta när man mister en anhörig Vad gör vi nu? Vad ska man börja med? Det är många frågor som dyker upp vid ett dödsfall. Församlingen försöker alltid vara behjälplig så långt det

Läs mer

Till mitt minne. En vägledning till mina efterlevande. Rörsjöstadens begravningsbyrå 040-230043

Till mitt minne. En vägledning till mina efterlevande. Rörsjöstadens begravningsbyrå 040-230043 Till mitt minne En vägledning till mina efterlevande Mina önskemål Att fylla i detta dokument är kanske i första hand en omtanke om dina anhöriga. För att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte

Läs mer

Lilla Begravningsbyrån

Lilla Begravningsbyrån Har Du mist en anhörig eller nära vän? En anhörigs bortgång är en av de svåraste händelser en människa kan drabbas av. Ofta uppstår en sorgekris då man kan behöva hjälp att ordna det praktiska runt ett

Läs mer

Om begravning och gravsättning i Umeå

Om begravning och gravsättning i Umeå Om begravning och gravsättning i Umeå Begravning och gravsättning i Umeå Allmänt Det är Svenska kyrkan i Umeå som sköter begravningsverksamheten i Umeå på uppdrag av staten. Det gäller invånare i Umeå

Läs mer

Anteckningar Inför planeringsmötet på begravningsbyrån

Anteckningar Inför planeringsmötet på begravningsbyrån Anteckningar Inför planeringsmötet på begravningsbyrån Det anteckningsblad som du håller i din hand är tänkt som en checklista inför planeringsmötet hos oss på begravningsbyrån. Här kan du göra dina egna

Läs mer

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING 1. Jag, vill att Axelssons Begravningsbyrå AB ombesörjer min begravning och den arrangeras i så när överenskommelse med de önskemål som jag ger uttryck för i detta dokument.

Läs mer

Checklista begravning

Checklista begravning Checklista begravning En begravning innehåller en mängd olika moment och detaljer. Att planera och tänka igenom alla de alternativ som finns är en förutsättning för att begravningen ska bli så personlig

Läs mer

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Begravningen är det sista avskedet. Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om

Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om Min önskan Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om anhöriga och vänner. Att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte längre kan ge uttryck för din önskan själv. I vissa frågor

Läs mer

Råd vid begravning. Information från Göteborgs kyrkogårdsförvaltning. Urngravfält på Kvibergs kyrkogård

Råd vid begravning. Information från Göteborgs kyrkogårdsförvaltning. Urngravfält på Kvibergs kyrkogård Urngravfält på Kvibergs kyrkogård 031-731 80 80 www.svenskakyrkan.se/goteborg/kgf/ mobil.svenskakyrkan.se/goteborg November 2009 Foto Ronald Eek, Conny Nylén, Cia Hylander Tryck PR-Offset Råd vid begravning

Läs mer

www.novabegravning.se 08-570 344 27 info@novabegravning.se 1 Nova Begravningsbyrå AB

www.novabegravning.se 08-570 344 27 info@novabegravning.se 1 Nova Begravningsbyrå AB Bra att veta Bra att veta Det är många frågor du behöver ta ställning till i samband med ett dödsfall. Nova Begravningsbyrå vill i denna folder ta fram det som bör och måste göras samt våra rekommendationer

Läs mer

Vad kostar en begravning hos oss?

Vad kostar en begravning hos oss? Vad kostar en begravning hos oss? Vår ambition Vår uppgift och passion är att ständigt höja kvalitén på våra tjänster och att alltid sträva framåt och överträffa kundens förväntningar. Detta är möjligt

Läs mer

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING. Min sista vilja. nordbegravning.se

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING. Min sista vilja. nordbegravning.se ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING Min sista vilja nordbegravning.se 1. Jag, pers nr vill att nord begravning ombesörjer min begravning och att den arrangeras i så nära överensstämmelse med de önskemål jag ger

Läs mer

Guide till att skriva en dödsannons

Guide till att skriva en dödsannons Guide till att skriva en dödsannons Westlings Begravningsbyrå kan göra döds- och tackannonser i alla större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt.

Läs mer

Önskemål Inför livets slut

Önskemål Inför livets slut Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling Den sista viloplatsen i Maria Magdalena församling Begravning När en anhörig dör är det klokast att först kontakta en begravningsbyrå. Där får man all tänkbar hjälp med de praktiska detaljerna kring begravningen.

Läs mer

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Foton i broschyren är tagna av: Kerstin Andersson, Owe Backland och Christer Arneson. Broschyren ges ut av: Kyrkogårdsnämnden i Löddebygdens

Läs mer

Mötet med oss på byrån Det är många frågor du/ni måste besluta om i samband med ett dödsfall, så hur mycket en begravning kostar beror därför på de

Mötet med oss på byrån Det är många frågor du/ni måste besluta om i samband med ett dödsfall, så hur mycket en begravning kostar beror därför på de Bra att veta. Mötet med oss på byrån Det är många frågor du/ni måste besluta om i samband med ett dödsfall, så hur mycket en begravning kostar beror därför på de val man gör. T.ex. storlek på dödsannonsen,

Läs mer

KVALITETSSÄKRING VID BEGRAVNING

KVALITETSSÄKRING VID BEGRAVNING KVALITETSSÄKRING VID BEGRAVNING I termen BEGRAVNING ingår flera moment, såsom bisättning, begravningsceremoni, gravsättning, eventuell kremering och tillhörande administration. Dokumentet är framtaget

Läs mer

Mina önskemål i samband med min död

Mina önskemål i samband med min död Min sista vilja Mina önskemål i samband med min död Datum Namnteckning... Namnförtydligande... Jag ber mina närstående att respektera mina önskemål. Viktigt! Denna handling bör förvaras hemma så att den

Läs mer

Råd vid dödsfall. Information från kyrkogårdsnämnden i Malmö

Råd vid dödsfall. Information från kyrkogårdsnämnden i Malmö Råd vid dödsfall Information från kyrkogårdsnämnden i Malmö DÅ MAN MISTER EN ANHÖRIG eller nära vän ställs man inför både sin egen sorg och en rad praktiska frågor. Frågor som man kanske inte tänkt på

Läs mer

Gravrättsinnehavare. vad innebär det? Svenska kyrkan på Orust har statens uppdrag att ansvara för begravningsverksamheten i Orusts kommun.

Gravrättsinnehavare. vad innebär det? Svenska kyrkan på Orust har statens uppdrag att ansvara för begravningsverksamheten i Orusts kommun. Gravrättsinnehavare vad innebär det? Svenska kyrkan på Orust har statens uppdrag att ansvara för begravningsverksamheten i Orusts kommun. Här hoppas vi kunna ge svar på en del frågor kring begravning och

Läs mer

Jag,.. vill att.. enligt den ordning som tillämpas av. Jag vill gärna att åtager sig att vara officiant (präst. eller annan) som jag känner genom:

Jag,.. vill att.. enligt den ordning som tillämpas av. Jag vill gärna att åtager sig att vara officiant (präst. eller annan) som jag känner genom: 1 (Anvisningar för ifyllande finns i slutet) Denna handling redogör för Min Sista Vilja Jag,.. vill att.. ombesörjer min begravning och att den arrangeras i så nära överensstämmelse som möjligt med de

Läs mer

BORGERLIG BEGRAVNING HELT EFTER DINA PERSONLIGA ÖNSKEMÅL

BORGERLIG BEGRAVNING HELT EFTER DINA PERSONLIGA ÖNSKEMÅL BORGERLIG BEGRAVNING HELT EFTER DINA PERSONLIGA ÖNSKEMÅL BEGRAVNINGEN ÄR DET SISTA AVSKEDET Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en borgerlig

Läs mer

Råd vid dödsfall. Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö

Råd vid dödsfall. Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö Råd vid dödsfall Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö Då man mister en anhörig eller nära vän ställs man inför både sin egen sorg och en rad praktiska frågor. Frågor som man kanske inte tänkt på

Läs mer

En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut. men vad är det som gäller och hur gör jag?

En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut. men vad är det som gäller och hur gör jag? En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut men vad är det som gäller och hur gör jag? Av Carina Alvén, Konsumentvägledare, Marks kommun, 511 80 KINNA Ett värdigt avslut när livet tar slut

Läs mer

Min sista vilja inför min begravning

Min sista vilja inför min begravning Min sista vilja inför min begravning Någonting brister stilla En röst en sång dör ut Och plötsligt förnimmer man tydligt Att ingenting är som förut. Okänd Jag heter... Och mitt personnummer är... -...

Läs mer

Min sista vilja inför min begravning

Min sista vilja inför min begravning Min sista vilja inför min begravning Någonting brister stilla En röst en sång dör ut Och plötsligt förnimmer man tydligt Att ingenting är som förut. Okänd Jag heter... Och mitt personnummer är... -...

Läs mer

Önskemål och. tankar inför begravning

Önskemål och. tankar inför begravning Önskemål och tankar inför begravning Innehåll: Mina önskemål och tankar inför begravning * Begravningsform * Kista och bädd * Begravningsceremonin * Minnesstunden * Gravsten * Tillkännagivande av dödsfallet

Läs mer

dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett

dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett mångkulturellt samhälle 2 Praktiska frågor om dödsfall och begravning oavsett tradition och kultur Syftet med denna informationsfolder är att ge information

Läs mer

Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så,

Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så, Livsarkivet L i v s a r k i v e t Livsarkivet Mitt viktiga dokument Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så, men vad händer när det ofattbara sker. Vem får mina saker? Vilka försäkringar

Läs mer

att lämna svåra besked

att lämna svåra besked att lämna svåra besked Jakob Carlander Liten lathund, checklista och komihåg Det finns några grundläggande punkter som bör gälla svåra besked i de flesta sammanhang. Se detta som en checklista du går igenom

Läs mer

Begravning OMHÄNDERTAGANDET

Begravning OMHÄNDERTAGANDET VITA ARKIVET Vita Arkivet Vita Arkivet är en möjlighet för dig att berätta om dina önskemål runt din egen begravning. Här kan du påverka, göra val och ha en önskan, men det är också en möjlighet att ge

Läs mer

Att fylla i Vita Arkivet innebär att du underlättar för dina närstående

Att fylla i Vita Arkivet innebär att du underlättar för dina närstående Vita Arkivet en vägledning för dina närmaste Att fylla i Vita Arkivet innebär att du underlättar för dina närstående genom att svara på frågor som annars kan vara svåra att besluta om, eller som till och

Läs mer

Råd vid dödsfall. en informationsskrift från Visby kyrkogårds-och fastighetsförvaltning

Råd vid dödsfall. en informationsskrift från Visby kyrkogårds-och fastighetsförvaltning Råd vid dödsfall en informationsskrift från Visby kyrkogårds-och fastighetsförvaltning Att förlora en nära anhörig innebär i många fall ett känslomässigt kaos samtidigt som en mängd praktiska saker måste

Läs mer

Begravningspastoral för Vist församling

Begravningspastoral för Vist församling Begravningspastoral för Vist församling Inledning Denna pastoral är ett arbetsledningsinstrument, en lokal överenskommelse som rör arbetet med och kring begravning inom Vist församling. Pastoralen är ett

Läs mer

RÅD FRÅN BEGRAVNINGSBYRÅN. Begravningen ett minne för livet

RÅD FRÅN BEGRAVNINGSBYRÅN. Begravningen ett minne för livet RÅD FRÅN BEGRAVNINGSBYRÅN Begravningen ett minne för livet Begravningen ett minne för livet Råd från begravningsbyrån Innehållsförteckning Råd från begravningsbyrån 5 Inledning Sorgen och saknaden Är

Läs mer

Vita Arkivet. vara bra att uttrycka önskemål om att någon bland de efterlevande får vara den som avgör vissa eller alla frågor.

Vita Arkivet. vara bra att uttrycka önskemål om att någon bland de efterlevande får vara den som avgör vissa eller alla frågor. Vita Arkivet Vita Arkivet är en möjlighet för dig att berätta om dina önskemål runt din egen begravning. Här kan du påverka, göra val och ha en önskan, men det är också en möjlighet att ge dina anhöriga

Läs mer

När någon dör... ... behöver du svar på dina frågor... www.vallentunaforsamling.se 08-511 862 00

När någon dör... ... behöver du svar på dina frågor... www.vallentunaforsamling.se 08-511 862 00 När någon dör... Adress: Box 71, 186 21 Vallentuna Besöksadress: Mathiasgården Tfn vx: 08-511 862 00, Fax: 08-511 862 48 e-mail: vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se hemsida: www.vallentunaforsamling.se

Läs mer

Vad kostar en begravning hos oss?

Vad kostar en begravning hos oss? Vad kostar en begravning hos oss? Vår ambition Vår uppgift och passion är att ständigt höja kvaliteten på våra tjänster och att alltid sträva framåt och överträffa kundens förväntningar. Detta är möjligt

Läs mer

Guide till att skriva en dödsannons

Guide till att skriva en dödsannons Guide till att skriva en dödsannons Westlings Begravningsbyrå AB kan göra döds- och tackannonser i alla större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt.

Läs mer

Till dig som förlorat di barn

Till dig som förlorat di barn Till dig som förlorat di barn Spädbarnsfonden Till dig som förlorat ditt barn Vi som skrivit den här foldern är mammor och pappor som också har förlorat ett barn. Ett ögonblicks skillnad, från en sekund

Läs mer

Ordlista - Begravningsverksamheten

Ordlista - Begravningsverksamheten Ordlista - Begravningsverksamheten Allmängravar, linjegravar Gravsättning i löpande följd, ingen gravrätt finns på gravplatsen. Gravsättning i allmängravar och linjegravar upphörde att gälla 1964. Askgravlund

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 165 Pensioner Pension är pengar du får när du

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Åldrande Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 167 Åldrande Människor lever länge i

Läs mer

Vad kostar en begravning hos oss?

Vad kostar en begravning hos oss? Vad kostar en begravning hos oss? Om oss Jag har varit verksam inom yrket sedan 1994 och har mina rötter i Dalarna där jag började min yrkesbana. Vi blir anlitade för att vi har ett personligt engagemang

Läs mer

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang.

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang. Begravning Vad är meningen med livet? Finns det en fortsättning efter döden? Hur kommer man igenom sorg? Det är viktigt för oss människor att ge oss tid att fundera och samtala kring livets mening och

Läs mer

Välkommen till Vita Arkivet

Välkommen till Vita Arkivet en vägledning Välkommen till Vita Arkivet Varsågod, här får du ett kort som du kan ha i plånboken för att berätta att du fyllt i Vita Arkivet. Det kan dessutom vara en god idé att underrätta dina anhöriga

Läs mer

Inför besöket på begravningsbyrån IGNIS. Begravningsbyråer

Inför besöket på begravningsbyrån IGNIS. Begravningsbyråer Inför besöket på begravningsbyrån Inför besöket är ett dokument som ni kan använda som en checklista inför ert möte med er begravningsrådgivare. Här kan ni göra era egna anteckningar och ta med er till

Läs mer

hur gör jag nu? Hur gör jag nu?

hur gör jag nu? Hur gör jag nu? hur gör jag nu? Hur gör jag nu? INNEHÅLL Inledning... sid 3 Informera anhöriga... sid 4 Vad bör jag som anhörig göra först Förberedelser inför begravningen... sid 6 Ska man se den döde Vad händer med den

Läs mer

hur gör jag nu? Hur gör jag nu?

hur gör jag nu? Hur gör jag nu? hur gör jag nu? Hur gör jag nu? Hur gör jag nu? En liten skrift om begravning Innehåll Inledning... sid 5 Informera anhöriga... sid 6 Vad bör jag som anhörig göra först? Förberedelser inför begravningen...

Läs mer

borgerlig begravning Borgerlig begravning

borgerlig begravning Borgerlig begravning borgerlig begravning Borgerlig begravning 2 Vad är en borgerlig begravning? En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan bestämma hur begravningsakten skall utformas. Tvärtemot

Läs mer

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011 Dnr SN11/47 Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden Antagen den 28 april 2011 Att gälla fr o m den 1 juni 2011 Dnr SN11/47 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Socialtjänstens ansvar...

Läs mer

Begravningspastoral. - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå

Begravningspastoral. - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå Begravningspastoral - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå Pastoralens innehåll Svenska kyrkan har fått i uppdrag från staten att sköta begravningsverksamheten för alla i Umeå. Begravningslagen reglerar

Läs mer

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon STÖTTEBREV Till: Dig som måste ordna Sova är viktigt, att orka somna kan vara svårt när känslorna stannat i tomhet. Sova en stund är ändå viktigt. Kanske är du den som mitt i sorgen måste försöka vara

Läs mer

När någon avlidit. till dig som närstående, information och praktiska råd

När någon avlidit. till dig som närstående, information och praktiska råd När någon avlidit till dig som närstående, information och praktiska råd I den här foldern kan du läsa om vad som sker i samband med att någon avlidit och vad du som närstående har ansvar för samt vart

Läs mer

BEGRAVNINGS- GUIDEN. Ditt stöd till en lyckad begravning - Förklarar begrepp - Beskriver hur allt går till - Hjälper dig undvika fallgropar

BEGRAVNINGS- GUIDEN. Ditt stöd till en lyckad begravning - Förklarar begrepp - Beskriver hur allt går till - Hjälper dig undvika fallgropar BEGRAVNINGS- GUIDEN Ditt stöd till en lyckad begravning - Förklarar begrepp - Beskriver hur allt går till - Hjälper dig undvika fallgropar Hej och välkommen! Hej och välkommen! FENIX Begravningsbyrå har

Läs mer

Olika slags gravplatser på våra kyrkogårdar

Olika slags gravplatser på våra kyrkogårdar Olika slags gravplatser på våra kyrkogårdar TILLHANDAHÅLLES UTAN KOSTNAD FÖR DÖDSBOET: gravplats på allmän begravningsplats under en tid av 25 år gravsättning, se nedan transporter från det kyrkan övertagit

Läs mer

Kyrkogårdsförvaltningen. Österhaninge församling

Kyrkogårdsförvaltningen. Österhaninge församling Kyrkogårdsförvaltningen Österhaninge församling Kyrkogårdsförvaltningen Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av kyrkogården vid Österhaninge kyrka och Österhaninge begravningsplats som ligger

Läs mer

råd från begravningsbyrån Begravningen ett minne för livet

råd från begravningsbyrån Begravningen ett minne för livet råd från begravningsbyrån Begravningen ett minne för livet Begravningen ett minne för livet Råd från begravningsbyrån Innehållsförteckning Råd från begravningsbyrån 5 Inledning Sorgen och saknaden Är

Läs mer

Limhamns Begravningsbyrå

Limhamns Begravningsbyrå Limhamns Begravningsbyrå På Limhamns Begravningsbyrå har vi underställt oss höga krav på kompetens och etik. Det första kravet handlar om respekt. Respekt för den döde, för de efterlevande och för dödsboets

Läs mer

Att åldras i Sverige

Att åldras i Sverige Att åldras i Sverige Sverige och äldre I många kulturer tar familjen hand om de äldre. I Sverige tar vi hand om de äldre, men det sker ofta genom samhället. en kultur en familj äldre att ta hand om ett

Läs mer

Hur gör jag nu? En skrift om begravningar

Hur gör jag nu? En skrift om begravningar Hur gör jag nu? En skrift om begravningar HUR GÖR JAG NU? En skrift om begravningar INNEHÅLL TA EN SAK I TAGET 3 6 Det är inte bråttom nu Kontakta anhöriga och vänner Andra kontaktmöjligheter Några saker

Läs mer

S T Ö T T E B R E V. Till: Dig som måste ordna

S T Ö T T E B R E V. Till: Dig som måste ordna S T Ö T T E B R E V Till: Dig som måste ordna Sova är viktigt, att orka somna kan vara svårt när känslorna stannat i tomhet. Sova en stund är ändå viktigt. Kanske är du den som mitt i sorgen måste försöka

Läs mer

Danderyds kyrka. Danderyds. KYRKOGÅRDAR Begravningsverksamheten inom Danderyds församling

Danderyds kyrka. Danderyds. KYRKOGÅRDAR Begravningsverksamheten inom Danderyds församling Danderyds kyrka Djursholms begravningsplats Altorps kapell Danderyds KYRKOGÅRDAR Begravningsverksamheten inom Danderyds församling Danderyds kyrkogård Välkommen till Danderyds kyrkogårdar Inom Danderyds

Läs mer

KVALITETSSÄKRING AV BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN

KVALITETSSÄKRING AV BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN KVALITETSSÄKRING AV BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN Genom detta dokument vill Bodens kyrkliga samfällighet lämna upplysningar om hur Överluleå, Sävasts och Gunnarsbyns församlingar normalt arbetar i samband med

Läs mer

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar Stillhetens rum en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar När sorgen drabbar Vi som arbetar i Svenska kyrkan i Kvistofta församling vill finnas som ett stöd och som en hjälp då människor drabbas

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning en vägledning

FÖRBUNDSINFO. Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning en vägledning Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 18 november 2008 Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning en vägledning Det är många som är delaktiga i en begravning. Detta FörbundsInfo innehåller

Läs mer

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen Kyrkogårdsförvaltningen Kyrkogårdsförvaltningen i Falun Vår verksamhet omfattar nästan 10 000 gravplatser som vi sköter med stor omsorg. Vårt ansvarsområde omfattar elva kyrkogårdar: Aspeboda, Grycksbo,

Läs mer

att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg

att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg 2 Ett ögonblicks skillnad Att ordna en begravning för någon som i livet stått oss nära är en betungande uppgift. När det är ett barn eller en ung

Läs mer

Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd

Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd I denna pärm finns riktlinjer för omhändertagande av anhöriga i samband med dödsfall liksom för uppföljning med efterlevande via telefonsamtal. Ett bra

Läs mer

Att ta avsked Om begravning & gravplatser i Ekerö pastorat

Att ta avsked Om begravning & gravplatser i Ekerö pastorat Att ta avsked Om begravning & gravplatser i Ekerö pastorat BEGRAVNINGSPLATSER Och kyrkogårdar i Ekerö pastorat Ekerö pastorat består av tre församlingar, Adelsö-Munsö, Ekerö och Lovö. Här finns fem kyrkor

Läs mer

Begravningspastoral för Floby pastorat samt Checklista, instruktion och riskbedömning vid gravgrävning och gravsättning

Begravningspastoral för Floby pastorat samt Checklista, instruktion och riskbedömning vid gravgrävning och gravsättning Begravningspastoral för Floby pastorat samt Checklista, instruktion och riskbedömning vid gravgrävning och gravsättning Ps. 90:1 Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Bibelhänvisningar

Läs mer

När någon dör behöver du svar på dina frågor... SVENSKA KYRKAN

När någon dör behöver du svar på dina frågor... SVENSKA KYRKAN Adress: Box 71, 186 21 Vallentuna Besöksadress: Mathiasgården Tfn: 08-511 862 00, Fax: 08-511 862 48 e-mail: svenskakyrkan@vallentunaforsamling.se hemsida: www.vallentunaforsamling.se När någon dör......

Läs mer

En hyllning till livet

En hyllning till livet En hyllning till livet Ett annorlunda livsarkiv www.neverendingstory.se Allt har en början och ett slut. Men vi tror att slutet också har en början. Att vi går vidare till något annat när vi dör. Därför

Läs mer

Våra gravar LILLA EDET

Våra gravar LILLA EDET Våra gravar LILLA EDET På graven kan blommor växa Våra kyrkogårdar är som vackra trädgårdar där våra kära vilar. Stilla oaser mitt i samhällets brus som hjälper oss att stanna till och släppa fram både

Läs mer

Efter kremationen. Efter kremationen

Efter kremationen. Efter kremationen Efter kremationen Efter kremationen Gravsättning efter kremationen Efter en kremation kan man välja att gravsättas i en urngrav, familjegrav avsedd för kistor, askgravplats, askgravlund eller minneslund.

Läs mer

Ersättning för begravningskostnader

Ersättning för begravningskostnader Personskadekommittén Cirkulär 2/2010 (Ersätter cirkulär 2/2005) 2010-11-30 Ersättning för begravningskostnader Allmänt Nuvarande lagstiftning (SFS 2001:732 och som gäller för skadefall inträffade från

Läs mer

Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet

Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet Inledning De styrdokument som utgör underlag för denna information är i begravningslagen, SFS 1990:1144 och begravningsförordningen,

Läs mer

Stöttebrev när någon gått bort

Stöttebrev när någon gått bort Stöttebrev när någon gått bort Till dig som måste ordna www.umea.se/konsument Brev om början Vilka som bör underrättas ger sig oftast naturligt, men det kan ändå mitt i sorgen vara lätt att förbise någon.

Läs mer

borgerlig begravning Borgerlig begravning

borgerlig begravning Borgerlig begravning borgerlig begravning Borgerlig begravning 2 Vad är en borgerlig begravning? En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan bestämma hur begravningsakten skall utformas. Tvärtemot

Läs mer

All personal som arbetar med begravningar i Tibro kyrkliga samfällighet omfattas av denna pastoral och ska följa de riktlinjer som den anger.

All personal som arbetar med begravningar i Tibro kyrkliga samfällighet omfattas av denna pastoral och ska följa de riktlinjer som den anger. Begravningspastoral Helheten Svenska kyrkan, Tibro kyrkliga samfällighet, utövar huvudmannaskap för all begravningsverksamhet inom Tibro kommun och på samfällighetens begravningsplatser. Samfällighetens

Läs mer

GEMENSAM ASKGRAVPLATS, ASKGRAVLUND OCH MINNESLUND

GEMENSAM ASKGRAVPLATS, ASKGRAVLUND OCH MINNESLUND GEMENSAM ASKGRAVPLATS, ASKGRAVLUND OCH MINNESLUND Gemensam askgravplats vid Galärvarvskyrkogården KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN Gemensam askgravplats, askgravlund eller minneslund? Gemensam askgravplats och

Läs mer

I Biskopsbrev om begravning anges syftet med en begravningspastoral.

I Biskopsbrev om begravning anges syftet med en begravningspastoral. Inledning Sida 1 av 7 I Biskopsbrev om begravning anges syftet med en begravningspastoral. Begravningspastoralen är en lokal överenskommelse om hur anställda och förtroendevalda i församlingen/församlingarna

Läs mer

vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut

vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut 2 Vid livets slut Död och begravning är i många kulturer lika viktigt som livet självt. Därför är det av yttersta

Läs mer

Kungsbacka och Hanhals kyrkogårdar

Kungsbacka och Hanhals kyrkogårdar Kungsbacka och Hanhals kyrkogårdar Vi vårdar Kungsbacka och Hanhals kyrkogårdar När vi mister en anhörig eller nära vän ställs vi inför både sorg och en rad praktiska problem. Begravning och gravsättning

Läs mer

Ordning för begravningsgudstjänst

Ordning för begravningsgudstjänst Ordning för begravningsgudstjänst Klockringning Musik Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/ eller vokalmusik kan utföras. Därefter kan prästen säga följande eller

Läs mer

I samband med dödsfall

I samband med dödsfall I samband med dödsfall Att förlora en nära anhörig och vän tillhör livets allra svåraste upplevelser. Sorgen och saknaden måste få bearbetas och ta sin tid. Man behöver söka stöd både hos närstående och

Läs mer

Vad kostar en begravning? IGNIS. Begravningsbyråer

Vad kostar en begravning? IGNIS. Begravningsbyråer Vad kostar en begravning? Vårt uppdrag Varje begravning är, som den människa vi tar avsked av, unik. Vår uppgift är att tillsammans med er som kund skapa en så minnesvärd begravning som möjligt. Det kräver

Läs mer