DET HÄR ÄR VI. Temadagar 2015 LÄR DIG MER OM. Extrem fetma Positionering Upp och stå. Kurser 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DET HÄR ÄR VI. Temadagar 2015 LÄR DIG MER OM. Extrem fetma Positionering Upp och stå. Kurser 2015 WWW.HMCGOTEBORG.SE"

Transkript

1 DET HÄR ÄR VI Temadagar 2015 LÄR DIG MER OM Extrem fetma Positionering Upp och stå Kurser

2 OM OSS Gemensamt för våra kurser Utbildningslokal Kurserna varvar teori och praktiska övningar i hemlika miljöer med produkter från drygt trettio hjälpmedelsleverantörer. Kursinformation Om du har frågor som rör våra utbildningar, kontakta Lina Winkler på eller ring Du kan också gå in på vår hemsida och läsa mer detaljerat om kursinnehåll och vilket kursmaterial som ingår i respektive kurs. Foto: Jonas Arneson Vi har 6-16 kursdeltagare/kurstillfälle. Antalet kursdeltagare beror på hur många kursledare som arbetar samtidigt och hur de praktiska övningarna ska genomföras på bästa sätt. Kursanmälan Anmälan görs enklast på hemsidan. Du kan också e-posta din anmälan till Uppge namn, befattning, arbetsplats - och faktureringsadress med referensnummer. Bekräftelse skickas till din e-postadress. Vi fakturerar kurs - avgiften. Fakturan skickas till den fakturamottagare du angett i din kursanmälan. Foto: Anna Sigvardsson Tack vare dagliga möten med kollegor, kursdeltagare, användare och anhöriga med flera, får vi hela tiden nya kunskaper och erfarenheter som vi förmedlar vidare. Vi följer också vad som händer inom områdena rehabilitering, ny teknik och hjälpmedel i Sverige och internationellt. Vi som leder kurser i förflyttningskunskap på HjälpmedelCenter Göteborg är legitimerade arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Uppdragsutbildningar De flesta av våra utbildningar kan ges som uppdragsutbildning i Göteborg eller i uppdragsgivarens lokaler. Kontakta Kicki Reifeldt för mer information på eller ring ALLA KURSDATUM hittar du på hemsidan 2

3 HJÄLPMEDELSFÖRTECKNING KURSMATERAL MANUELLA FÖRFLYTTNINGAR HJÄLPMEDELCENTER GÖTEBORG, KICKI REIFELDT 1 FÖRFLYTTNING Manuella förflyttningar På den här kursen får du fördjupad kunskap och säkerhet i att arbeta med manuella förflyttningar med och utan hjälpmedel. Du får förståelse för de faktorer som påverkar en manuell förflyttningssituation och beredskap att bemöta dem. Du får också goda kunskaper om vilka hjälpmedel som finns för manuell förflyttning. Efter kursen har du utbildningsmaterial och kompetens att instruera användare och utbilda omvårdnadspersonal. I de praktiska övningarna arbetar vi med vår egen kroppsmedvetenhet och betonar vikten av att tillvarata användarens egen förmåga. Arbetsterapeuter, sjukgymnaster, hjälpmedelskonsulenter och rehabpersonal. MANUELLA FÖRFLYTTNINGAR, HJÄLPMEDELCENTER GÖTEBORG EN VÄSKA PACKAD MED Manuella förflyttningshjälpmedel 2-5 februari 31 aug - 3 sept 9-12 mars 5-8 okt april 2-5 nov maj 7-10 dec TID: 4 dagar, dag 1-3, kl dag 4, kl KOSTNAD: kr (exkl moms) Kicki Reifeldt, leg. arbetsterapeut & Ann-Charlotte Johansson, leg. sjukgymnast/ergonom. Förflyttning med personlyft På den här kursen får du lära dig hur man löser förflyttningsbehov med personlyft samt grunderna för utprovning av individuell lyftsele. Du får kunskap om vilka personlyftar och tillbehör som finns och lär dig att arbeta säkert samt att analysera riskfaktorer i arbetet med personlyften. Efter kursen har du utbildningsmaterial och kompetens att instruera användare samt utbilda vårdpersonal. I de praktiska övningarna arbetar vi med kroppsmedvetenhet och vikten av bra samspel mellan hjälpare. Vi resonerar kring hur man på ett bra sätt kan tillvarata och stödja användarens individuella förmågor till optimal delaktighet i sina förflyttningar samt vikten av ett bra bemötande och kommunikation mellan användare och hjälpare i förflyttningar januari aug februari sept mars okt april nov TID: 3 dagar, kl KOSTNAD: kr (exkl moms) Kicki Reifeldt, leg. arbetsterapeut. Arbetsterapeuter, sjukgymnaster, hjälpmedelskonsulenter och rehabpersonal. 3

4 FÖRDJUPNING Den pedagogiska vägen att skapa inlärning på bästa sätt På den här kursen får du tillsammans med andra skapa din egen pedagogiska verktygslåda. Teori blandas med praktiska övningar, vilket gör att det pedagogiska uttrycket learning by doing går som en röd tråd genom hela kursen. Arbetsterapeuter, sjukgymnaster och hjälpmedelskonsulenter. Smärta förflyttning På den här kursen får du kunskap om grundläggande smärtfysiologi och behandling samt om hur man kan lösa olika förflyttningsbehov för användare med långvarig smärta. Efter kursen har du kunskap om hur smärta påverkar mobilitet och rörelse och vilka konsekvenser smärta har för omvårdnadsarbetet och förflyttningar. Du känner till vad det finns för hjälpmedel som är särskilt lämpliga att använda i förflyttningar av användare med smärta. Du får också lära dig att göra en enkel smärtanalys. Arbetsterapeuter, sjukgymnaster, sjuksköterskor och omvårdnads - personal inom privat boende, vårdboende och sjukhus. Rörelseförmåga vid demenssjukdom På den här kursen får du kunskap om hur du kan underlätta för en person att fortsätta röra sig trots kognitiva svårigheter. Efter kursen har du kunskap och förståelse för hur svårt det kan vara för en person med demenssjukdom att utnyttja sin rörelseförmåga. Nyhet! KOSTNAD: kr (exkl moms) Carina Jerlov, pedagog. KOSTNAD: kr (exkl moms) Kicki Reifeldt, leg. arbetsterapeut & Eva Götharson, vårdchef/smärtsjuksköterska. KOSTNAD: kr (exkl moms) Cristina Wångblad, leg. sjukgymnast, metodhandledare i demens. Arbetsterapeuter, sjukgymnaster och rehabpersonal. 4

5 FÖRDJUPNING Extrem fetma förflyttning På den här kursen får du kunskap om förflyttningshjälpmedel anpassade för människor med extrem fetma och hur fetma hos patienter påverkar omvårdnadsarbetet. Kursen handlar om hur fetma påverkar mobilitet och rörelse och vilka konsekvenser extrem fetma har för omvårdnadsarbetet och förflyttningar. Du får kunskap om vilka hjälpmedel som är anpassade för människor med extrem fetma och vilket platsutrymme som krävs för att arbeta på ett bra ergonomisk sätt. Vi resonerar kring bemötande och kommunikation mellan användare och hjälpare i förflyttningar. Förflyttningar tränas på en docka som väger 180 kg mars 7-8 september Föreläsning om fetmans konsekvenser i vardagen och i omvårdnadsarbetet kan genomföras på din arbetsplats. KOSTNAD: kr (exkl moms) Kicki Reifeldt, leg. arbetsterapeut. Arbetsterapeuter, sjukgymnaster, sjuksköterskor, hjälpmedelskonsulenter och vårdpersonal. Temadagar lär dig mer Välkommen att tillsammans med oss, andra besökande kollegor och våra med - verkande leverantörer att lära dig mer och prova hjälpmedel i våra fina utbildnings - lokaler. Anpassat efter dagens tema har leverantörerna med sig produkter som matchar dagens tema och som inte alltid finns i våra lokaler permanent. DATUM 2015 LÄR DIG MER OM: 29 JAN Hjälpmedel för överviktiga 5 JUN Positionering 4 SEPT Upp och stå i Göteborg 23 OKT Upp och stå i Stockholm Arbetsterapeuter och sjukgymnaster verksamma i användarens enskilda bostad, på vårdboende och sjukhus. TID: kl KOSTNAD: Ingen kostnad. Alla deltagare bjuds på en lättare lunch och fika. KONTAKT/ANMÄLAN: Lina Winkler, VD HjälpmedelCenter Göteborg, I din anmälan ange: Namn Befattning Arbetsplats E-postadress Nyhet! 5

6 ERGONOMI / POSITIONERING Ergonomiska aspekter anpassning av rullstol På den här kursen får du ökad förståelse för ämnet sittande och lär dig grunderna för individuell utprovning av rullstolar och i viss mån även för arbetsstolar. Du får god kunskap om sittande i och användning av olika typer av rullstolar och hur sittandet påverkar ADL - funktioner som mobilitet, uppresning, överflyttning och mat - situationer. Vi går igenom vad som ergonomiskt skiljer rullstolar åt och du lär dig att analysera sittande på ett djupare plan. Vi går också igenom design och materialval och hur man kan anpassa rullstolar för olika användares barns, vuxnas och äldres behov. Efter kursen känner du dig säkrare såväl teoretiskt som praktiskt och kan vägleda och instruera personal så att de får en sund helhetssyn som kan motverka skaderisker hos rullstolsanvändare. Kursen innehåller teoretiska avsnitt varvade med praktiskt arbete. TID: 5 dagar, dag 1-4, kl dag 5, kl KOSTNAD: kr (exkl moms) Bengt Engström, leg. sjukgymnast. Arbetsterapeuter, sjukgymnaster, hjälpmedelskonsulenter och hjälpmedelstekniker. Positionering ur ett 24-timmars perspektiv På den här kursen får du praktiska kunskaper i undersökningsteknik och behovsbedömning för positionering när det gäller människor med svåra funktionsnedsättningar. Vi går igenom vad som händer i kroppen vid långvarigt sittande och liggande. Du får kunskap om stabila sittpositioner som underlättar funktion och motverkar felställningar hos människor med svåra funktionsnedsättningar. Du får lära dig vilka krafter som verkar på kroppen och hur dessa kan ge upphov till felställningar samt hur felställningarna kan förhindras. Arbetsterapeuter, sjukgymnaster, hjälpmedelskonsulenter och hjälpmedelstekniker som arbetar med positionering av personer med stora funktionsnedsättningar. TID: 3 dagar, kl KOSTNAD: kr (exkl moms) Elisabet Rodby Bousquet, leg. sjukgymnast, Med dr. 6

7 KURSER FÖR HJÄLPMEDELSTEKNIKER OCH HJÄLPMEDELSKONSULENTER Besiktning och funktion personlyftar och vårdsängar På den här kursen får du lära dig riskanalys, besiktning, avvikelsehantering samt lagar och förordningar när det gäller personlyftar och vårdsängar. Kursen hjälper dig att utveckla och stärka dig i din yrkesroll. Du får utbyta kompetens och erfarenheter med andra kursdelatagare. Utbildningen är opartisk och innehållet ger en fullgod utbildning inom hjälpmedels- området när det gäller riskanalys, besiktning, avvikelsehantering samt lagar och förordningar. Hjälpmedelstekniker eller personer som i sitt arbete besiktigar personlyftar. KOSTNAD: kr (exkl moms) Jan Gräshag, hjälpmedelstekniker, Hjälpmedelscentrum, Växjö, Börje Westergren, hjälpmedels - tekniker, Hjälpmedelscentrum, Växjö, m. fl. Kursmaterial I alla våra kurser ingår aktuellt kursmaterial. Vissa av våra skrifter kan du också köpa in till din arbetsplats för att t. ex. använda i kursverksamhet. MANUELLA FÖRFLYTTNINGAR Teori och praktisk kunskap för dig som arbetar med manuella förflyttningar ARBETA MED PERSONLYFT Vägledning och råd för dig som arbetar med personlyft och lyftselar HJÄLPMEDEL FÖR ÖVERVIKTIGA Förteckning över hjälpmedel för överviktiga 50 KR/ST exkl. moms och porto 50 KR/ST exkl. moms och porto KR/ST 300 exkl. moms, inkl. porto Beställ på eller via 7

8 DET HÄR ÄR VI Kombinationslista lyftar lyftselar Kombinationslistan är en sökbar databas där du kan få reda på vilka lyftar respektive lyftselar av olika fabrikat som kan kombineras, se /kombinationslistan. HjälpmedelCenter Göteborg är initiativtagare till ett samarbete mellan landets personlyftsleverantörer. Samarbetet har pågått sedan Vi har i uppdrag av medverkande leverantörer att testa alla kombinationer av lyftar och lyftselar. Resultaten sammanställs och läggs in i databasen som uppdateras kontinuerligt. Foto framsida: Jonas Arneson Rådgivning och individuell utprovning Brukare och föreskrivare är välkomna till oss på HjälpmedelCenter Göteborg för rådgivning och hjälp med att prova ut förflyttningshjälpmedel. Det vanligaste är att brukare kontaktar oss tillsammans med förskrivare, anhöriga eller assistenter, men det går också bra att söka upp oss på egen hand. Hitta oss Ta spårvagn 1, 3, 6, 9 eller 11 till Järntorget från Drottningtorget utanför Centralstationen. Gå av på Järntorget. Gå mot hamnen se karta till Esperantoplatsen. Vi ligger i hörnet av Rosenlundsgatan och Esperantoplatsen. GÖTA ÄLV ESPERANTO- PLATSEN FOLKETS HUS ROSENLUND LÅNGGATORNA JÄRN- TORGET NYA ALLÉN HAGA HjälpmedelCenter Göteborg Esperantoplatsen Göteborg Lina Winkler, Kicki Reifeldt,

Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap. för dig som är chef

Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap. för dig som är chef Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap för dig som är chef Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap I den här skriften får du råd om vad en heltäckande fortbildning

Läs mer

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning Personlig assistans utan vinstintresse utbildning 2015 1 vt Viktig info HEJ! Jag skulle vilja börja med att säga tack! Tack alla arbetsledare, assistenter samt anställda på GILkontoret och tack alla externa

Läs mer

Välkommen till Etac. Etac är ett svenskt företag och ägs av Nordstjernan och RFSU.

Välkommen till Etac. Etac är ett svenskt företag och ägs av Nordstjernan och RFSU. Etac Education Välkommen till Etac Etac är ett expansivt företag som erbjuder produkter för personer med nedsatt rörelseförmåga samt produkter och tjänster till sjukhus och sjukhem. Vi profilerar oss genom

Läs mer

www.goteborg.se/eldorado

www.goteborg.se/eldorado UTBILDNING VÅR 2015 UTBILDNING HÖST 2015 www.goteborg.se/eldorado Kunskaps- & värdegrund På Eldorado utgår vi från individens intressen och resurser det som motiverar och fungerar. Individens egen aktivitet

Läs mer

utbildningskatalog HT2015

utbildningskatalog HT2015 utbildningskatalog HT2015 1 anmäl dig Flytt & Nytt! på www.gil.se Nu har vi flyttat in i nya, större lokaler på Mölndalsvägen 30B! Med fler och större rum för utbildning är vi glada över att kunna erbjuda

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG GIL Akademin 2012

UTBILDNINGSKATALOG GIL Akademin 2012 UTBILDNINGSKATALOG GIL Akademin 2012 Några ord om GIL:s utbildningar Vad kännetecknar en bra utbildning? Hur många deltagare det är som har gått utbildningen? Hur dyr utbildningen är? Hur erfarna och kompetenta

Läs mer

Kurskatalog 2015. Solhaga gruppen

Kurskatalog 2015. Solhaga gruppen Kurskatalog 2015 Solhaga gruppen Välkommen till oss på Solhaga Enigma Education För oss är det en självklarhet att människor som har en funktionsnedsättning ska leva ett gott liv, hela livet. Det är också

Läs mer

Utbildningar våren 2014

Utbildningar våren 2014 Utbildningar våren 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/2 & 14/5, Göteborg 26/3 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 10/4, Göteborg 15/4 KONDUKTIV PEDAGOGIK

Läs mer

Habiliteringens grupp- och kurskatalog för våren 2015

Habiliteringens grupp- och kurskatalog för våren 2015 Habiliteringens grupp- och kurskatalog för våren 2015 Foto Tony Österberg Den här katalogen är tillgänglig för dig som har kontakt med någon av Habiliteringens olika verksamheter. Den finns i samtliga

Läs mer

Utbildningar hösten 2013

Utbildningar hösten 2013 Utbildningar hösten 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/11, Göteborg 17/9 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 15/10, Göteborg 1/10 KONDUKTIV PEDAGOGIK 1...6

Läs mer

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor.

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. FoU Fyrbodal Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Kommunfördelning på deltagare: Tanum 4 Vänersborg

Läs mer

utbildningar 2014 om Autism och Aspergers syndrom UTBILDNINGSCENTER AUTISM www.autism.se

utbildningar 2014 om Autism och Aspergers syndrom UTBILDNINGSCENTER AUTISM www.autism.se utbildningar 2014 om Autism och Aspergers syndrom UTBILDNINGSCENTER AUTISM www.autism.se Utbildningscenter Autism Utbildningscenter Autism drivs och ägs av Autism- och Aspergerförbundet. Vår uppgift är

Läs mer

FRAMTIDENS DEMENSVÅRD

FRAMTIDENS DEMENSVÅRD 2008 års konferens helt slutsåld! FRAMTIDENS DEMENSVÅRD Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 februari 2009 TALARE Svenskt demenscentrum och Silviahemmet Wilhelmina Hoffman Beteendeteknik i Gävle

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3...

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3... Kurskatalog Hösten 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Assistentutbildning...3 Arbetsledarutbildning...4 Konduktiv pedagogik 1...5 Konduktiv pedagogik 2...6 Konduktiv pedagogik 3...7 Grundkurs i kommunikation och

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG 2015

UTBILDNINGSKATALOG 2015 Sida 1 UTBILDNINGSKATALOG 2015 Ledarskap Affärer Lönsamhet Arbetsglädje Sida 2 Innehåll Välkommen!... 4 Hur säkrar jag min kurs?... 5 Vad får jag för pengarna?... 5 Vad innebär nöjd-kund-garanti?... 5

Läs mer

Demensvård för livskvalitet

Demensvård för livskvalitet Demensvård för livskvalitet Stiftelsen Silviahemmets utbildningar 2012 Stiftelsen Silviahemmet, Box 142, 178 02 Drottningholm. Tel 08-759 00 71. Fax 08-759 00 74. Besöksadress: Gustav IIIs väg 17 vid Drottningholms

Läs mer

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Kostnadsfria kurser för dig som är medlem i Ledarna Heldag 09.00-16.00 (om inget annat anges) Arbetsrätt Coaching Som chef har du skyldighet att följa gällande

Läs mer

Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare

Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare Besöksadress: Skärgårdsgatan 4, 414 58 Göteborg Telefon: 076 118 93 63 E-post: yvonne.ma.andersson@vgregion.se INBJUDAN TILL UTBILDNING! Projekt Västkompetens

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Reglerbara sängar REGLERBARA SÄNGAR OCH FÖRFLYTTNING. Kicki Reifeldt. www.hmcsverige.se

Reglerbara sängar REGLERBARA SÄNGAR OCH FÖRFLYTTNING. Kicki Reifeldt. www.hmcsverige.se REGLERBARA SÄNGAR OCH FÖRFLYTTNING Kicki Reifeldt www.hmcsverige.se , 2014 Författare: Kicki Reifeldt, leg. arbetsterapeut Faktagranskning: Börje Westergren och Jan Gräshag Publikationen kan laddas ned

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedömningen

Läs mer

HABILITERING & HÄLSA

HABILITERING & HÄLSA HABILITERING & HÄLSA Kurser och arrangemang för närstående våren 2014 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning.

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Hjälpmedelsguide. Broschyren finns inläst på band

Hjälpmedelsguide. Broschyren finns inläst på band Handikappverksamheten Kommunikationscentrum Länssjukhuset Ingång 4, målpunkt K Tfn: 035-14 61 13 Fax: 035-14 61 01 Texttelefon: 035-13 13 99 Broschyren finns inläst på band Produktion & layout: Närsjukvårdens

Läs mer

Utbildningar och medlemsträffar

Utbildningar och medlemsträffar Utbildningar och medlemsträffar HÖSTEN 2011 1 Man kan inte utbilda sig till personlig assistent men personliga assistenter behöver utbildning Independent Living innebär att personer med funktionsnedsättningar

Läs mer