Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!"

Transkript

1 GUIDE

2 Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot och våld för vuxna eller gymnasieungdomar. Här får du information om hur säkervardag.nu fungerar och tips om hur du kan använda utbildningen. Innehåll Om utbildningen...1 Starta utbildningen...2 Registrering...2 Systemkrav...2 Så fungerar utbildningen...2 Huvudmeny och avsnitt...2 Funktioner...3 Knappar och ikoner...3 Innehållet...4 Att använda utbildningen...4 Att tänka igenom och informera deltagarna före utbildningstillfället Tips vid studier i grupp...6 Diskussionsfrågor...6 Avslutning...8 Om utbildningen säkervardag.nu syftar till att personer som arbetar inom besöksnäringen (Hotell, Restaurang, Bar, Nöjespark & Säsongsföretag) ska kunna göra sin vardag säkrare genom att förebygga riskerna för hot och våld på arbetsplatsen. Målgruppen är hela branschen: arbetsgivare, chefer, medarbetare och förtroendevalda. Innehållet har arbetats fram gemensamt av branschens arbetsgivarorganisation, fackliga organisationer och ämnesexperter. Utbildningen är i första hand avsedd för självstudier framför datorn, och tar omkring 100 minuter att gå igenom. Utbildningen kan också användas som en grupputbildning under ledning av en handledare. sätt följer upp den efteråt. Du hittar också användbara diskussionsfrågor som berör utbildningen. 2 av 8

3 Starta utbildningen Du startar utbildningen genom att öppna i en webbläsare i en internetansluten dator. Du kommer då till en sida där du kan välja mellan två utbildningar, säkervardag.nu och bättrevardag.nu. Utbildningen bättrevardag.nu handlar om din arbetsmiljö i stort och vad som kan vara bra för dig att känna till i den. Registrering För att komma in i utbildningen måste du först registrera dig. Registreringen innebär att du skapar ett individuellt konto med användarnamn och lösenord. Du väljer själv användarnamn och lösenord. Använd gärna din e-postadress som användarnamn. Den är lätt att komma ihåg, och om du glömmer ditt lösenord kan du få det skickat till din e-postadress. det diplom som du kan skriva ut efter avklarad utbildning. tillhörighet. De här uppgifterna kommer ligga till grund för statistik om hur utbildningen används. Om du redan har gått igenom bättrevardag.nu kan du använda samma användarnamn och lösenord för att logga in på säkervardag.nu. Det individuella kontot är till för att information om avklarade avsnitt ska kunna sparas för varje användare. redan har klarat av. Personuppgifter lagras endast inom utbildningen och för detta ändamål. Systemkrav För att du ska kunna genomföra utbildningen behöver du använda en internetansluten dator. Den måste ner kostnadsfritt på För att kunna ta del av utbildningen fullt ut rekommenderas också ljudkort och hörlurar/högtalare. Så fungerar utbildningen Huvudmeny och avsnitt Innehållet i utbildningen presenteras till vänster i huvudmenyn. Du kan starta avsnitten i valfri ordning, men enklast och naturligast är att följa den ordning som de presenteras i. Du kan starta avsnitten hur många gånger som helst, också efter att du har gått igenom hela utbildningen. Utbildningen kommer ihåg vilka delar du har klarat av, även om du stänger av datorn eller loggar in från en annan plats. Funktioner Om utbildningen Här hittar du information om utbildningens syfte och vilka som står bakom utbildningen. Länkar Här hittar du intressanta och relevanta länkar till olika myndigheter och organisationer som kan vara bra för dig att ha tillgång till. 3 av 8

4 Mina dokument Här samlas utskrivningsbara dokument i pdf-format som är relaterade till innehållet i utbildningen. Du har även tillgång till dokumenten efter det att du gått igenom utbildningen. Skriv ut Hjälp betyder. Logga ut Kom ihåg att logga ut efter varje arbetspass. Logga också ut för att byta användare. Slutprov och diplom om du är medarbetare eller chef först klara av alla delarna i utbildningen. När du har gjort slutprovet får du möjlighet att skriva ut ett diplom. Knappar och ikoner Huvudmeny Avsnittet är inte tillgängligt än. Avsnittet är inte avklara. Avsnittet är avklarat. Slå på ljudet. Stäng av ljudet. Hänglåset dyker upp i bild när ett kapitel, eller en del i ett kapitel, inte är tillgängligt. Inne i avsnitten Gå framåt i utbildningen. Backa i utbildningen. Repetera. 4 av 8

5 Innehållet Innehållet i utbildningen är uppdelat i följande avsnitt: Är du förberedd? Handlar om vad du och dina kollegor kan göra för att förebygga hot och våld på arbetsplatsen, och hur du kan förbereda dig själv om du ändå skulle råka ut för det. Avsnittet innehåller en fördjupande del för dig som är arbetsgivare, chef eller skyddsombud. När det händer du hamnar i en hot- och våldssituation på jobbet. När det hänt! Handlar om vad du och dina kollegor kan göra efter att en hot- eller våldssituation inträffat på jobbet. Slutprov om du är medarbetare eller chef först klara av alla delarna i utbildningen. När du har gjort slutprovet får du möjlighet att skriva ut ett diplom. Att använda utbildningen Här får du som är ansvarig för att genomföra säkervardag.nu tips och råd kring hur ni kan använda, förbereda och följa upp utbildningsinsatsen. Självstudier framför datorn Utbildningen är i första hand gjord för att användas för självstudier. Varje användare registrerar sig och går igenom utbildningen i sin egen takt och uppdelat på så många tillfällen som han eller hon har behov av för att ta sig igenom allt innehåll. Användaren kan använda olika datorer, till exempel både på arbetsplatsen och hemma. Självstudier med pappersutskrift utbildningens faktainnehåll kan ha nytta av utskriften. Tänk på att mycket av utbildningens innehåll går Studier i grupp En studiegrupp kan under ledning av en handledare gå igenom utbildningen gemensamt genom att utbildningen visas på projektor med högtalare kopplade till datorn. Vissa av utbildningens interaktiva moment med övningar som syftar till individuella val och individuell diskussionsfrågor. diplom. Att tänka igenom och informera deltagarna före utbildningstillfället utbildningen: 5 av 8

6 Besluta om praktiska förutsättningar Var ska deltagarna gå igenom utbildningen? På jobbet, i skolan eller hemma? Vilken tid ska deltagarna använda? Arbetstid eller fritid? Vilka konsekvenser får valet av plats och tid? Om deltagarna ska gå igenom utbildningen på Behövs morötter för att få deltagarna att gå igenom utbildningen? Kan ditt företag i så fall erbjuda något extra till den som genomgått utbildningen? Informera Hur informerar ni på bästa sätt deltagarna om utbildningen? Via e-post, möte eller dylikt? Kanske tänker följa upp utbildningsinsatsen. Uppföljning Hur ska ni följa upp att alla går igenom hela utbildningen? Ett tips är att låta deltagarna skriva ut diplom som ska visas upp för dig alternativt närmaste chef. En naturlig uppföljning är även att ha ett möte med samtliga efter genomgången utbildning. Då tillsammans kan arbeta vidare med för att förbättra säkerheten på er arbetsplats. tar till sig utbildningens innehåll. En viktig sak är även att beakta att ämnet hot och våld kan vara en känslig fråga. Att skapa lärbehov Det är viktigt att individen har en bild av vad som ska uppnås, annars får hon eller han svårt att uppleva behov av att kunna mer om hot och våld, och i vilka sammanhang de själva har upplevt att de har saknat den här kunskapen? Låt gärna deltagarna engagera och entusiasmera varandra genom att låta dem berätta om egna erfarenheter. Motivera deltagarna Motivationen hos den som lär är avgörande för i vilken utsträckning en planerad utbildningsinsats lyckas. När den som ska lära något upplever utbildningens innehåll och presentation som relevant och trovärdig, ökar motivationen att ta till sig utbildningen. Kan du som är ansvarig för att genomför utbildningen bidra till det någon annan hos er som kan föregå med sådana exempel? Känslig fråga? Hot och våld på arbetsplatsen kan vara en känslig fråga, speciellt för den som är rädd för att bli, eller har blivit, utsatt för en jobbig situation på arbetet eller privat. Fundera på om ni behöver skapa beredskap på arbetsplatsen, för att hantera eventuella känslor som kommer upp och frågor som behöver diskuteras. 6 av 8

7 Tips vid studier i grupp För dig som är handledare och tänker använda utbildningen i en studiegrupp kan det vara bra att av de kunskapsområden som säkervardag.nu tar upp. Tänk igenom vad du som handledare har för erfarenheter av dessa områden. Vad ett hot är eller kan utvecklas till Den fysiska säkerheten på arbetsplatsen Säkerhetsrutiner på arbetsplatsen Självkännedom hur agerar jag i hot- och våldssituationer? Lagstiftning, t.ex. Systematiskt arbetsmiljöarbete, Våld och hot i arbetsmiljön Kroppsspråk (hållning, hur man står, avstånd) Hur man kan agera under och efter en hot- och våldssituation Hur mitt eget agerande påverkar situationen Att hantera verbala angrepp Självhjälp efter en hot- och våldssituation Vilken hjälp arbetsgivaren kan erbjuda efter en hot- och våldssituation Krishantering och första hjälpen Diskussionsfrågor att diskutera och dela med sig av sina kunskaper till varandra. Här följer förslag på några frågor som kan diskuteras i grupp: Mental förberedelse Hur förbereder du dig mentalt inför hot- och våldssituationer? Hur kan du agera om du märker att en hot- och våldssituation är på väg att inträffa? Självkännedom Vilka typer av situationer tycker du är svårast att hantera? Vad brukar du göra i dessa situationer? Vad tror du att du gör som kan uppfattas som provocerande av människor i din omgivning? Vilken typ av kommentar eller beteende tycker du är svårast att bemöta? Hur hanterar du gäster som klagar, men som du egentligen tycker har fel? Vad gör du? Vad säger du? Finns det någon på din arbetsplats som du tycker är duktig på svåra samtal? Vad gör den personen som är bra? Finns det något som du kan ta efter? våld på jobbet? Hur brukar du reagera på jobbiga händelser? Brukar du till exempel, prata, glömma att träna, dricka alkohol eller tänka på det som skett hela tiden? Hur ofta tänker du på ditt kroppsspråk? Har du någon gång märkt att ditt kroppsspråk har påverkat dig i jobbet? 7 av 8

8 Din egen arbetsplats I vilka situationer brukar hot och våld inträffa? Många arbetsplatser har tagit fram säkerhetsrutiner för hur hot och våld ska hanteras. Vilka rutiner gäller för din arbetsplats? Var kan du läsa dem? Hur kan du påkalla uppmärksamhet och hjälp från dina kollegor, om något skulle inträffa? Hur ska ni agera? Finns det någon lista med telefonnummer att ringa i olika situationer? Vem ska du till exempel ringa om ett rån inträffar? Roller och ansvar Till exempel arbetsgivare, skyddsombud, chef och medarbetare? När det händer När det händer och diskutera de olika situationerna utifrån punkterna nedan: Varför uppstår den kritiska situationen? Finns det något i omgivningen som försvårar situationen? Hur hade du hanterat situationen? Vilka lösningar ser du? Har du någon egen erfarenhet av en liknande situation? Hur gjorde du då? Vad är viktigt att tänka på om man hamnar i en sådan här situation? Hur vill vi hantera en sådan här eller liknande situation om den uppstod på vår arbetsplats? Avslutning Efter genomgången utbildning kan det vara bra att ha ett möte med samtliga som deltagit. Du får ett tillfälle vidare med för att förbättra säkerheten på er arbetsplats. Ett annat alternativ är att låta samtliga fylla i en Lycka till! 8 av 8

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE KONSTEN ATT FÅ MÅNGA OCH NÖJDA KUNDER Jens Collskog Fortnox 2009 Text: Jens Collskog Illustrationer: www.illustrationsbolaget.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB BLI VÄRLDENS BÄSTA

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se Handledning för studie- och yrkesvägledare www.påjobbet.se 2 Introduktion @Jobbet är ett spel om att vara ung och söka jobb via internet. Spelet finns på www.påjobbet.se och är kostnadsfritt att använda

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Rädslan kom efteråt. Fokus på arbetsmiljö & säkerhet för GY2011. Hot och våld. Fokus på arbetsmiljö & säkerhet är ett läromedel

Rädslan kom efteråt. Fokus på arbetsmiljö & säkerhet för GY2011. Hot och våld. Fokus på arbetsmiljö & säkerhet är ett läromedel Hot och våld Rädslan kom efteråt Fyra maskerade rånare höll omgivningen i schack med pistol, yxa och kofot. Den som hade en pistol siktade på Andreas Gill. Det var en dag på jobbet i köpcentrumet där han

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline HEMSIDA IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett gemensamt

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Arbetsgivaralliansen LO PTK

Arbetsgivaralliansen LO PTK Samverkan för bättre verksamhet, trivsel och utveckling Introduktion och handledning till Samverkansavtalet Arbetsgivaralliansen LO PTK Innehåll: INTRODUKTION OCH HANDLEDNING TILL SAMVERKANSAVTALET Samverkan

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Kunskapskatalogen. Utbildningar & böcker om arbetsmiljö. Företagsanpassad. utbildning gav Svenska. Kyrkan i Falköping inspiration

Kunskapskatalogen. Utbildningar & böcker om arbetsmiljö. Företagsanpassad. utbildning gav Svenska. Kyrkan i Falköping inspiration 2015 Kunskapskatalogen Utbildningar & böcker om arbetsmiljö Reportage: Ett säkert jobb Möt Erik, utbildare på i frågor som rör hot och våld i arbetsmiljön. sid. 6 9 Utbildning och böcker: BAM den största

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen.

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Om ungdomars självkänsla Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Inledning Om ungdomars självkänsla är en film om att vara ung i dag. Det är en kort film drygt tio minuter lång som berör stora

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer