Projektledning är ett yrke!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektledning är ett yrke!"

Transkript

1 Sid: 1 (7) Projektledning är ett yrke! Idékraft har bedrivit projektledarutbildning inom ramen för KY sedan När vi startade ifrågasattes det om projektledning var ett yrke och om det inte borde vara utbildning för en viss bransch och att det borde ligga fackkunskap i botten. Detta trots Gunnar Selins forskning, som redan på 80 talet visade att det inte var fackkunskap som påverkade projekts resultat. Det som påverkar ett projekts resultat är bl.a. det som kännetecknar ett framgångsrikt team Tydliga mål, engagerat och personligt ledarskap, trygghet, god kommunikation, tydliga roller, rätt kompetens och ansvarstagande. Det som också påverkar ett projekts resultat är projektledarens metodkunskap, projektets organisation, styrgrupp, beställare etc. samt det projektstöd som finns i organisationen i form av projektkontor, projektmodell och projektmognad. Internationella certifieringar och utbildningar i projektledning Internationella krav och beskrivningar på projektledarens kompetens har vuxit fram sedan början på 90 talet. Först kom den amerikanska PMI (Project Management Institute) med sin Project Management Body of Knowledge. Därefter kom ISO Riktlinjer för kvalitet i projektledning sist kom den europeiska IPMA (International Project Management Association) med sin Competence Baseline. Nu har ISO tagit initiativ till The Global Guide to Project Management Ett samarbete mellan ISO, PMI och IPMA. Det går att ta internationella certifikat genom PMI och IPMA på 4 nivåer A, B, C och D. Den högsta nivån kräver många års erfarenhet av komplexa projekt, medan nivå C kräver ca 2 års erfarenhet av komplexa projekt och det skulle kunna motsvaras av vår Kvalificerade Yrkesutbildning i projektledning. Idékraft har bidragit till fler certifieringar än någon annan organisation i Sverige. För att erhålla en internationell master i projektledning samarbetar vi med Bond University i Australien, som har validerat Idékrafts Kvalificerade Yrkesutbildning i projektledning till 60 högskolepoäng. Arbetsförmedlingens syn på projektledning Även arbetsförmedlingen beskriver projektledning som en roll som allt oftare ses som ett eget yrke. Se beskrivning nedan. Artikeln är hämtad från

2 Sid: 2 (7) Projektledare ArbeteUtbildningFramtidAtt tänka på Mer info Arbete Projektledaren planerar, leder och styr projekt. Som projektledare ska du skapa ett kreativt arbetsklimat bland deltagarna i projektet och stimulera nytänkande. Du samordnar de olika uppdrag och arbetsuppgifter som hör till projektet. En viktig uppgift är att säkerställa att alla medverkande har klart för sig projektets riktning och syfte. Projekt är tidsbegränsade med en egen budget. Projekt har en start och ett slut, då projektets resultat ska levereras till den som beställt projektet. I ett projekt medverkar ofta personer med olika kompetenser. Det är vanligt att projektledaren har sakkunskap inom det område som projektet ska arbeta med. I vissa fall kan det dock vara mer fruktbart att ha en projektledare som kommer från något annat område och därför kan se uppgiften med nya ögon. Projektledning kan ske vid sidan av andra uppgifter i ett företag eller en organisation. Samtidigt sker en utveckling som innebär att projektledning också utvecklas till ett eget yrke. Man kan då jämföra projektledare med till exempel chefsbefattningar. En chef med god kompetens som ledare kan leda olika verksamheter utan att ha kunskaper i detalj om dessa. Projektledaren ska kunna planera organisera, marknadsföra och utvärdera. Men viktigast av allt är att projektledaren kan leda människor. Projektledaren ska organisera arbetet så att resurserna används väl och resultatet blir som planerat. I projektplanen beskriver du som projektledare när olika delar ska genomföras och hur lång tid de beräknas ta. Din uppgift är att ha kontroll över hur projektet fortlöper och kunna sätta in åtgärder om

3 något går snett. Måttet på om ett projekt lyckats är att rätt saker blivit gjorda, men också att projektet genomförts i tid och enligt budget samt slutligen att den som beställt projektet är nöjd med resultatet. Sid: 3 (7) Ekonomi och administration är oftast en del av ditt uppdrag. Är projektet riktigt stort kan det finnas en projektadministratör eller projektkoordinator till din hjälp. Projektledare på reklambyrå har en egen beskrivning i Yrken A-Ö. Om projektledare inom IT-området kan du läsa i beskrivningen Systemutvecklare, om projektledare på TV i Producent på radio och TV och om projektledare i grafiska företag i Grafisk produktionsledare. Upp Utbildning Oavsett om man arbetar tillfälligt eller permanent som projektledare måste man i allmänhet ha en yrkesutbildning och/eller erfarenhet som grund inom det område man vill arbeta, till exempel reklam, teknik, IT, media, pedagogik, och sedan bygga på med en projektledarutbildning. Det finns projektledarutbildningar som innehåller projektmetodik och ledarskap inom kvalificerad Yrkesutbildning. Inom vissa utbildningar, kan man kombinera fackkunskaper med utbildning i projektledning, till exempel projektledning inom informations- och mediateknik inom Kvalificerad yrkesutbildning på eftergymnasial nivå (KY). I Utbildningar.arbetsformedlingen.se kan du söka information om utbildningar. Upp Framtid Hur arbetsmarknaden ser ut för projektledare styrs av vilket område du arbetar inom. Läs mer under de yrkesområden du är intresserad av. Upp Att tänka på Du bör ha en utvecklad social förmåga. Du bör ha lätt för att uttrycka dig i skrift och tal. Du måste tycka om att planera och organisera Tomas Jansson vid Karlstad Universitet har skrivit en artikel om projektledare som ett eget yrke. Artikeln är hämtad från arprojektledare ett yrke.html

4 Sid: 4 (7) Är projektledare ett yrke? Alla har vi nog en föreställning om vad en läkare, präst eller revisor är och bör kunna. Rätt eller fel, men föreställningar har vi - både läkarna och prästerna och revisorerna själva och alla vi andra. Yrkesrollen är tydlig. Man är läkare även utanför arbetstiden och arbetsplatsen. Man tillhör en grupp - ett slags skrå. Nu försöker vi etablera projektledare som en yrkesroll. Utan koppling till viss bransch eller teknologi. Bara projektledare. Hur långt har vi kommit? Vilka är vi? Rötterna Dagens projektledaryrke har sina rötter i det kalla krigets kapprustningsprojekt i USA. Tron på ingenjören och naturvetenskapen som nyckeln till utveckling och framåtskridande var mycket stark och drivkrafterna oerhörda. Det var en kamp på liv och död, att hinna före östsidan, som drev fram utvecklingen av sådana tekniker som WBS, PERT, CPM och EV. Kortare ledtid krävde mer parallellarbete, tillgång till datorer gjorde omfattande simuleringar av planer möjliga, systemtänkande bäddade för att organisera ledning horisontellt i stället för vertikalt och projektledning som ny arbetsform växte fram. De tekniker för planering och ledning som utvecklades då är fortfarande grunden i projektledarens kunskapsbas. Det handlar om struktur Det handlar om strikt strukturerade tekniker: hierarkiska diagram, logiska nätverk, kvantifierade sannolikheter. Som ledare är projektledare sällsynt ingenjörspräglade och projektledarutbildning handlar om strukturerade tekniker i en omfattning som inte har sin motsvarighet inom någon annan ledargrupp. När datorerna spreds till finans-, försäkring-, telekom- och andra branscher under 60- och 70-talet följde ingenjörerna med och med dessa även projektledningsverktygen. Verktygslådan för projektledare har alltså skapats av ingenjörer. Men hurdana människor är då projektledarna själva? Det handlar om människor Under slutet av 90-talet gjorde 159 av Ericssons allra främsta projektledare ett test baserat på ett analysinstrument (Team Management System) som beskriver beteende i arbetsgrupper genom att dela upp människor i ett litet antal grupproller. Resultatet visade en anmärkningsvärt homogen grupp vars utmärkande drag handlade om uppgifts- och handlingsorientering, liksom behov av struktur.

5 Sid: 5 (7) 159 seniora projektledare vid Ericsson , TMI grupprollsprofiler. Studier av 380 amerikanska, brittiska och australiensiska projektledare gjord av forskaren Lynn Crawford pekar på riskfokusering och kontrollbehov som typiska drag hos framgångsrika projektledare. Av 185 studenter i projektledningsutbildning vid universitetet i Karlstad under som gjort grupprollstest enligt Belbin-systemet, är den starkaste rollen hos mer än 100 av dessa Shaper eller Implementer. Deras normala beteende i arbetsgrupper handlar därför om uppgift snarare än människa och handling snarare än idé. 185 studenter i projektledningsutbildning Karlstads universitet , Belbin grupprollsprofiler.

6 Sid: 6 (7) Självförstärkande cirkel? Kaka söker maka - yrket leds av strukturerade handlingsmänniskor och yrket attraherar människor med liknande drag. IPMA och PMI, som båda med branschoberoende som ambition certifierar projektledare, betonar också praktik i sina krav, liksom förtrogenhet med den strukturerade begreppsapparat som projektledningsteknikerna utgör. När det gäller utbildning är vare sig IPMA eller PMI särskilt precisa och det beror kanske på att man ännu är osäker på vad en lämplig utbildning skulle innehålla. Utbudet är enormt. Tusentals privata företag och mer än 100 svenska universitetskurser konkurrerar om uppmärksamheten. Men utbildningarna är korta och spretiga och det är tydligt att det är i praktiken man väntas bli formad till skråmedlem. Självförstärkande yrkesidentitet. I den ettåriga magisterutbildningen för industriell projektledning vid universitetet i Karlstad blandar vi studenter med inriktning på IT, produktionsteknik, ekonomi, undervisning, vård, media, kultur, osv. med varandra vilket skapar spännande insikter om vad det innebär att leda projekt, oavsett miljö: Att lyckas i första försöket, att leda förändringar, att stå utanför chefsgruppen och få konkurrera om engagemanget och att förstå organisationens projektmiljö. Och att ha tillgång till alla de utmärkta "gamla" projektledarteknikerna. Det är kanske dags att börja fundera över både om den yrkesidentitet som växer fram är så generell som vi tror, om det är den vi vill ha och hur vi på ett strukturerat (sic!) sätt skulle kunna utbilda och praktikträna de kommande projektledarna. Det är glest mellan projektledare från offentlig verksamhet, marknadsföring eller kultur bland dem som certifierar sig, trots att det är väl så projekttätt i dessa branscher. Hur kommer det sig? Är det så vi vill ha det? Kan vi, vill vi, bryta cirkeln?

7 Sid: 7 (7) Tomas Jansson Eftersom projektledarskap som kompetens bäst utvecklas genom teori varvat med praktiskt arbete anser vi att Yrkeshögskolan är bästa vägen att tillgodose arbetsmarknadens behov av kompetenta projektledare. Av våra examinerade projektledare i oktober 2008 har alla arbete utom 1 som är mammaledig och arbetssökande. Vi har fantastiska studenter och en stimulerande utbildningsmiljö. Vi utbildar framtidens projektledare. Läs gärna en artikel i Forum ekonomi och teknik, bl a om Osmo Härkönen, direktör för projektleveranser på finska Wärtsilä Power Plants i Finland och hans syn på projektledare och utbildning.

Nordisk forskning och exempel på validering

Nordisk forskning och exempel på validering Nordisk forskning och exempel på validering Per Andersson, Linköpings universitet Tova Stenlund, Umeå universitet NVL Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, 2012 Sammanfattning Syftet med denna rapport är

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN

ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN Vägen till ditt nya arbete handbok och karriärguide för jobbsökare Övningar & bilagor

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet

LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet Företagsekonomiska Institutionen Stockholms universitet Hösten 2004 Executive MBA LEDARSKAPET PÅVERKAR LÖNSAMHETEN? Ett sätt att mäta om det finns ett samband mellan ledarskap och lönsamhet Författare

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Reflektioner om strategisk internationalisering

Reflektioner om strategisk internationalisering Reflektioner om strategisk internationalisering Forum för internationalisering anordnar i samarbete med Universitets- och högskolerådet ett seminarium den 19:e augusti om strategisk internationalisering.

Läs mer

FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING

FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer