Projektledarutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektledarutbildning"

Transkript

1 1(6) Inbjudan till Projektledarutbildning 6 dagar: oktober samt 2-4 november 2015 Kurs och Konferens erbjuder en 6-dagars projektledarutbildning med hjälp av CANEA Consulting Group som är upphandlade som kursledare för våra projektutbildningar. Motsvarande Projektledarutbildning som CANEA har i sitt kursutbud kostar drygt kr. Läs mer om CANEA >> Målgrupp: Utbildningen vänder sig till nya och befintliga projektledare. Kursen Projekt som arbetsform, eller motsvarande krävs som förkunskap. Den mars 2015 har vi ett kurstillfälle med Projekt som arbetsform. Efter kursen ska deltagarna: Kunna vara trygga i sin roll som projektledare. Förstå sin egen roll och påverkan. Kunna rapportera på ett tydligt och effektivt sätt till såväl styrgrupp som övriga intressenter. Vara en god ledare med kunskap om gruppens dynamik. Ha verktyg för att forma och leda en grupp till effektivt arbete i ett gynnsamt arbetsklimat. Cirka 2 veckor innan utbildningen mejlas en förberedelseuppgift som stämmer av förväntningar, tidigare kunskaper och attityder. Utbildningsdagarna - läs mer på efterföljande sidor. Plats: Folkets Hus i Varberg. Kostnad: kr exkl moms. Anmälan: görs på Region Hallands hemsida senast 7 september Anmälan är bindande från 8 september med hela kursavgiften. Överlåt gärna platsen till en kollega om du får förhinder. Bekräftelse skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag. Frågor om anmälan och annat av praktisk art besvaras av Helena Nilsson, tfn , e-post

2 2(6) Block 1 Grunderna, oktober Under dag 1-3 på utbildningen läggs en gemensam grund där Region Hallands projektmodell och terminologi gås igenom parallellt med grundläggande principer och projektledningsmetoder. Praktikfall, diskussioner etcetera varvas på ett naturligt sätt med teorigenomgång. Dag 3 avslutas med presentation och planering av hemuppgift. Block 2 Gruppen, 2-4 november Dag 4-6 på utbildningen ligger fokus på de mjuka delarna av projektledning, det vill säga hur man hanterar individer, grupper och relationer på ett effektivt sätt som projektledare. Rollspel och diskussioner är ett viktigt inslag i denna del av utbildningen. Utbildningen ska utvecklas och ändras något. Därför kan program och innehåll komma att justeras innan utbildningen. BLOCK 1 (2) : måndag 12 onsdag 14 oktober oktober: 09:00-16: oktober: 08:00-16: oktober: 08:00-16:50. En introduktion till projektledning: Beskriva vad ett projekt är Beskriva vad som kännetecknar ett projekt Visa på behovet av projektledning Definiera rollerna inom projektledning Förklara olika sätt att definiera projektledning Liten gruppövning Projektdirektiv: Beskriva projektdirektivets innehåll och dess intressenter Beskriva hur man analyserar projektidéer och väljer ut vilka projekt organisationen skall genomföra Förklara den kontinuerliga granskningen av genomförbarhet som görs under projektets gång Visa vikten av att se allt ur ett vidare organisationsperspektiv då man utvärderar projektnytta, exempelvis genom att studera produktens eller tjänstens livscykel Projektorganisation: Beskriva projektorganisationen Definiera nyckelrollerna och deras ansvarsområden i projektet Beskriva stödfunktioner som projektledaren har till sin hjälp i sitt arbete Definiera de övriga projektintressenterna Förklara behovet av kommunikation med projektets intressenter

3 3(6) Kommunikationsplanering: Beskriva syftet med kommunikation Gå igenom kommunikationsprocessen Brusfaktorer som motverkar effektiv kommunikation Definiera antalet kommunikationsvägar Innehåll i en kommunikationsplan Framgångsrika projekt: Beskriva de områden som man bedömer projektets framgång inom Beskriva hur man sätter upp bra projektmål Problemanalys Förklara varför vissa projekt misslyckas Projektomfattning: Förklara syftet med projektomfattning Förklara olika metoder för att strukturera och bryta ner projektet i mindre och lätthanterligare element Ge en beskrivning hur man sätter upp en ansvarsmatris Uppföljning: Förklara hur man håller sig uppdaterad gällande projektstatus. Beskriva lämplig mötesteknik Förklara vad beslutspunkter innebär. Avvikelsehantering: Förklara skillnaden mellan ändring och avvikelse Projektlivscykel och projektmodeller Beskriva hur projektlivscykeln är uppbyggd Visa på behovet av olika etapper Visa skillnaden mellan generiska och specifika livscykler Beskriva skillnaden mellan en projektlivscykel och projektledningsprocesser Ge exempel på olika projektmodeller, bl.a. PROPS Beskriva en projektmognadsmodell för projektledningsprocessen Liten gruppövning Tidplanering: Förklara hur man skapar en nätplan och visualiserar projektaktiviteternas logiska samband Förklara hur man uppskattar en projektaktivitets varaktighet Visa hur man analyserar den kritiska linjen och bedömer projektets tidigaste slutdatum samt aktiviteters flexibilitet Förklara användningen av milstolpar och Gantt-scheman

4 4(6) Resurshantering: Beskriva hur resurshantering går till under ett projekt Förklara hur projektets resursbehov beräknas och hur ett resurshistogram tas fram Beskriva hur man resursplanerar för ett projekt Beskriva anskaffning och avyttring av resurser Riskhantering: Förklara behovet av riskhantering och visa en process för riskhantering Beskriva olika verktyg och metoder för att analysera risk Förklara olika angreppssätt för att analysera risk Beskriva planer för riskbemötande Beskriva riskövervakningens och styrningens principer Övervakning och styrning: Förklara behovet av övervakning Beskriva verktyg och metoder för effektiv rapportering Förklara projektstyrning Överlämning och avslut: Beskriva projektets överlämning och avslut Beskriva överlämning av produkten/tjänsten Visa på behovet av erfarenhetsåtervinning Beskriva projektavslutet, inklusive upplösning av projektteam och planering av effektmål Liten gruppövning BLOCK 2 (2): måndag 2 onsdag 4 november november: 09:00-16:50. 3 november: 08:00-16:50. 4 november: 08:00-15:50. Förutsättningar för prestation Prestation och nöjdhet hur hänger det samman? Projektledarrollen Vad är en bra projektledare? Vilka egenskaper är positiva att ha? Vilka är dina styrkor och svagheter? Individuell övning Projektegenskaper och miljö Olika typer av projekt kräver olika typer av ledarskap. Hur hanterar man projektets placering i organisationen, Internpolitik hur påverkar det utfall och genomförande?

5 5(6) Situationsanpassat ledarskap Situationsanpassat ledarskap- vilken stil passar för olika situationer/faser i projektet. Vilka olika typer av ledarskapsstilar finns? Teamets etablering Vad händer i mötet mellan människor? Hur förbättrar man relationer, skapar tillit och förtroende och formar högpresterande team? Hur bygger projektledaren upp samarbetsinriktade och framgångsrika affärsrelationer, allianser och partnerskap? Roller i projektteam Beskriva och förklara olika modeller för ökad självinsikt. Ge förståelse för likheter/skillnader mellan de olika modeller. Test av roller i projektteam Kommunikation i projekt Handlingar som bidrar till kontakt och samarbete. Sätt att förhålla sig på mot omgivningen. Hur man genom ärlighet, empati och språkbruk främjar personligt ansvar, ömsesidighet och frivillighet Konflikthantering Vad finns det för olika källor till konflikter? Vilka konflikthanteringsstilar finns, och hur tillämpar man dem? De medfödda styrkor du för med dig till relationer och roller. Hur du ger och tar emot konstruktiv kritik. Hur du undviker stressande situationer. Vilka konflikter är mest troliga att uppstå i olika faser av projektet? Förhandlingsteknik Vad finns det för tekniker? Hur kommer jag framåt och hamnar i en win-win situation? Motivationsteorier Vad motiverar individer och grupper att prestera maximalt? Varför du tycker att vissa relationer och livssituationer är givande och andra inte är det. Mötesteknik Hur skapas en produktiv mötesmiljö Olika typer av möten Jag som mötesledare, vad ska jag tänka på (Rollspel)

6 6(6) CANEA s projektutbildningar är IPMA registrerade. Det innebär att utbildningarna är kartlagda vad gäller längd, innehåll, utbildningsmetod och den effekt utbildningen förväntas ge på deltagarens kompetensnivå. Kartläggningen är verifierad av Svenskt Projektforum. Kurs och Konferens hemsida har adress

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

Det gäller att använda huvudet och Framfot.

Det gäller att använda huvudet och Framfot. Kurskatalog 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx utbildning för framgång 3 Det gäller att använda huvudet och Framfot. För aktuella kursdatum, se framfot.se Vid frågor, ring 08-653 01 80 våra kurser specialkurser och

Läs mer

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM 013-014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM VD har ordet Utbildning är en av nycklarna till att öka prestationer och resultat. Jag har jobbat med kompetensutveckling och

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att fortsätta

Läs mer

SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015

SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015 SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015 GRUNDKURS I FÖRSÄLJNING Vecka 35, 25-26 augusti Vecka 39, 22-23 september Vecka 46, 10-11 november Pris: 10 900: - exkl. moms Ta säkra steg till framgångsrik försäljning

Läs mer

Ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildningar Inbjudan till kurser Stockholm 2011 Ledarskapsutbildningar Ledarskap som ger resultat! Ledare men inte chef Praktiskt ledarskap i vardagen Mycket bra och givande kurs! Bara massa + + + Ny som chef Det

Läs mer

Projektledning (2 dagar)

Projektledning (2 dagar) Projektledning (2 dagar) Kursen genomförs under 2 dagar och kombinerar projektledningskunskap med praktisk tillämpning av Pejl Projektstyrningsmodell. Teori blandas med diskussioner och praktiska övningar.

Läs mer

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo FÖRÄNDRINGSNYTT NYHETSBREV OCH KURSKATALOG HÖSTEN 2014 VÅREN 2015 FOR NDRINGSARBETARNA Fler söker hjälp hos personlig coach Existentiell hälsa GDQ ett enkelt sätt att mäta gruppers effektivitet Från meningslös

Läs mer

Kurskatalog 12/13 IAD UTBILDNING & UTVECKLING - ÖVER HELA VÄRLDEN

Kurskatalog 12/13 IAD UTBILDNING & UTVECKLING - ÖVER HELA VÄRLDEN Kurskatalog 12/13 IAD UTBILDNING & UTVECKLING - ÖVER HELA VÄRLDEN VÄLKOMMEN Är du redo för nästa steg? 2 IAD Svenska AB +46 (0)8-714 03 90 www.iad.se För mer info, Information om plats, datum och pris

Läs mer

Ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildningar Inbjudan till kurser 2013 Ledarskapsutbildningar Ledarskap som ger resultat! LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen LEDARE MEN INTE CHEF steg 2 Workshop: Öva dig till ett bättre ledarskap

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Syfte/mål Planering Direktiv Projektarbete. Projektplan. Organisation Examination Placering/plats Dokumentation. Rutiner

Syfte/mål Planering Direktiv Projektarbete. Projektplan. Organisation Examination Placering/plats Dokumentation. Rutiner Projektplan Syfte/mål Planering Direktiv Projektarbete Organisation Examination Placering/plats Dokumentation Rutiner Innehåll Innehåll 2 Inledning 3 Bakgrund 3 Om projekt, allmänt 4 Projekt, vad är det?

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 AFFÄRSKOMMUNIKATION KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKAP

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 AFFÄRSKOMMUNIKATION KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKAP FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 AFFÄRSKOMMUNIKATION KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKAP MARKNADSFÖRING E Certifikat Projektledning E Projektstyrning

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Projektledarutbildningar på svenska universitet och högskolor

Projektledarutbildningar på svenska universitet och högskolor Enes Drndo och Jan Bingegård Projektledarutbildningar på svenska universitet och högskolor Innehåll och relevans för yrkesrollen The relevance of project management education Projektledning D-uppsats Termin:

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG 2015

UTBILDNINGSKATALOG 2015 Sida 1 UTBILDNINGSKATALOG 2015 Ledarskap Affärer Lönsamhet Arbetsglädje Sida 2 Innehåll Välkommen!... 4 Hur säkrar jag min kurs?... 5 Vad får jag för pengarna?... 5 Vad innebär nöjd-kund-garanti?... 5

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer

Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare

Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare Affärsrätt för inköpare och säljare Ekonomi för icke ekonomer

Läs mer