PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010"

Transkript

1 PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010

2 INNEHÅLL Välkommen till vår projektvärld...3 Certifierad projektledare IPMA...4 Diplomerad projektledare...5 Effektiv projektledning...6 Ledarskap i projekt...7 Beställare av projekt...7 Kompetenta projektdeltagare...8 Projektförsäljning införsäljning av komplexa projekt...8 Projektrevision...9 Kvalitet i projekt med ISO Tillvalskurser Referenser Anmälan och information

3 Välkommen till vår projektvärld! Visste du att från allra första början var projektet ett sätt att hantera ovanliga uppgifter i en organisation? Uppgifter som inte förekom så ofta och som inte på ett naturligt sätt kunde lösas i den vanliga linjeorganisationen. I dag har det blivit allt vanligare att företagen bedriver stora delar av sin verksamhet inom ramen för olika projekt. Projektledarna är ansvariga för projektens genomförande och har blivit en egen yrkeskår. Arbetet i dag innefattar allt från mer traditionella områden såsom produktutveckling och byggnation, till förändringsarbete, systemutveckling, strategisk ledning mm. För att lyckas med projekt krävs en kompetent organisation med god kunskap om projektarbetets komplexitet. En kunskap som måste genomsyra hela organisationen från beställar- till genomförarnivå. När vi på Teknologisk Institut utvecklade vårt utbildningsprogram inom projektområdet tog vi hänsyn till hela projektorganisationens behov av kompetensutveckling. Därför kan vi nu erbjuda utbildning för beställare, projektledare, övriga medlemmar i projektgruppen samt för de som jobbar med revision och kvalitet. Vårt program är heltäckande med allt från enstaka kurser till möjligheten till certifiering och/eller diplomering. Certifieringen bygger på en internationellt erkänd modell som är utvecklad av IPMA, International Project Management Association, och som genomförs av Svenskt Projektforum i samverkan med Teknologisk Institut. Genom att gå fem av våra kurser inom projektområdet har du dessutom möjlighet att bli diplomerad av Teknologisk Institut TI Diplomerad Projektledare. Du är varmt välkommen att höra av dig om du har frågor. Välkommen till vår projektvärld! Kort presentation av vår föreläsare inom projektområdet, Jan Sankala: Jan Sankala har 25 års kvalificerad erfarenhet som utbildare och kursutvecklare inom projektområdet. Jan har sedan 2003 bedrivit egen verksamhet som projektledare, coach och projektutbildare. Han har tidigare bl a arbetat som programchef på M-gruppen, som Project Controller på Skanova AB och har också lång erfarenhet av arbete nationellt och internationellt för Telia AB, FN, SIDA och Swedtel AB. Jan har aktivt deltagit i arbetet med att anpassa IPMA-certifieringen till den svenska marknaden. 3

4 Certifierad projektledare IPMA Effektiv projektledning 2+2 dagar del 1 Projektplanering del 2 Projektstyrning Ledarskap i projekt 3 dagar Obligatoriska utbildningar inför certifiering Certifiering IPMA 2 dagar Förberedelse en dag och en dag certifiering, IPMA Level D International Project Management Association För tider hösten 2010 kontakta Sofia Löveneke, tel , för information kr exklusive certifieringsavgift Förberedelse och Certifiering IPMA, 1/ /2 dag En förberedande dag inför certifiering och en dag certifiering, IPMA Level D, International Project Management Association som genomförs av Svenskt Projektforum i samarbete med Teknologisk Institut. Utbildningen vänder sig till dig som vill certifiera dig i projektledning och som har förkunskaper motsvarande Teknologisk Instituts utbildningar Effektiv projektledning och Ledarskap i projekt. Kursnr: 6554 IPMA IPMA lanserades 1965 i Schweiz av en grupp europeiska projektledare, då under namnet INTERNET. IPMA har idag 44 medlemmar i en rad olika länder och Svenskt Projektforum är en av dem. IPMA är en internationellt erkänd certifieringsmodell som bedömer projektledarens kompetens i att leda projekt utifrån kunskap, erfarenhet och beteende. Certifieringen startade 1995 och cirka personer har hittills certifierats. Modellen används över hela världen. Certifieringen sker på 4 nivåer: Level A: Level B: Level C: Level D: Certifierad projektchef ska kunna styra alla projekt/program inom ett företag eller annan organisation Certifierad senior projektledare ska självständigt kunna leda komplexa projekt Certifierad projektledare ska självständigt kunna leda projekt av lägre komplexitet och assistera projektledare i komplexa projekt Certifierad i projektkunskap - ska ha grundläggande projektledningskunskap 4

5 Diplomerad projektledare Effektiv projektledning 2+2 dagar del 1 Projektplanering del 2 Projektstyrning Ledarskap i projekt 3 dagar Obligatoriska utbildningar för Teknologisk Instituts diplomeringsprogram Kvalitet i projekt med ISO dag Projektrevision 1 dag Tillvalskurser för diplomering inom projektområdet Presentationsteknik 2 dagar Framgångsrik förhandling 2 dagar Grundläggande säljteknik 2 dagar Ekonomi för icke ekonomer 3 dagar Coachande ledarskap 2 dagar Att skriva om teknik 2 dagar Exempel på övriga tillvalskurser före diplomering Teknologisk Instituts diplomprogram för projektledare omfattar fem utbildningar, varav två är obligatoriska. Övriga kurser kan väljas antingen från de tillval som finns inom projektområdet eller från övriga tillvalskurser. Efter avslutat individuellt program med samtliga prov godkända blir du diplomerad av Teknologisk Institut. Om du anmäler dig som diplomelev och bokar fem kurser, får du 1000 kronor rabatt per kurs. Övriga projektrelaterade utbildningar Kompetenta projektdeltagare 1 dag Beställare av projekt 1 dag 5

6 Tid och plats augusti september 2010, Stockholm oktober november 2010, Göteborg kr Kursnr: 6548 Utbildningen syftar till att ge dig en solid grund att stå på med goda kunskaper om hur man förbereder, genomför och avslutar ett projekt. Du får lära dig projektledningens ramverk och kunskapsområden och får insikt om projektledarens många olika roller. Kursen ingår som obligatoriskt första block i programmet för att bli, av Teknologisk Institut, Diplomerad Projektledare. Effektiv projektledning, 2+2 dagar Utbildningen ger dig en solid kunskapsgrund i projektledning och får dig att känna dig trygg i rollen som projektledare. Efter avslutad utbildning kommer du att ha kunskap om hur man förbereder, genomför och avslutar ett projekt. Du kommer dessutom att ha lärt dig projektledningens ramverk och kunskapsområden samt fått insikt om projektledarens många olika roller. Utbildningen vänder sig till dig som ingår, eller kommer att ingå, i projekt som projektledare och som inte har så stor erfarenhet av att leda projekt utan behöver en bra grund att stå på. Eftersom metoden i utbildningen är generell passar den som grund inom alla verksamheter och projekt. del 1 Projektplanering (2 dagar) teori varvas med övningar Inledning Vad är projekt? Förhållandet projekt linjeorganisation Ett projektets huvudfrågor Vad kan gå snett i projekt och hur lyckas man Projektbeställaren - kunden Generella faser i ett projekt Vad är en projektmodell? Projektets faser Milstolpar och kontrollpunkter Projektdokument Förstudie Projektets mål, omfattning och avgränsningar Tid- och kostnadsramar Val av projektledare Projektspecifikationen Mål och målformulering Projektets intressenter SWOT-analys Projektplanering Projektmedarbetare och övriga resurser Angreppssätt och arbetsmodell Planera och organisera projektet Riskanalyser i projektet Projektekonomi och projektplan del 2 Projektstyrning (2 dagar) Inledning Återknytning till del 1 om modell, faser och milstolpar Planeringsövning Projektledarskapet Projektledarens många roller Situationsanpassat ledarskap Projektgruppens utveckling Projektstarten Projektgenomförande Projektets processer Resurssäkring Kommunikation inom och utom projektet Kontinuerliga uppföljningar mot målen och riskanalyser Uppföljning av projektets status och progress Progress- och slutrapporter Projektavslut Sammanfatta erfarenheter Utvärdera projektet Slutrapport 6

7 Ledarskap i Projekt, 3 dagar Utbildningen ger dig rätt ledarverktyg att använda i ditt arbete som projektledare. Efter avslutad utbildning kommer du att förstå hur sammansättningen kan påverka gruppens arbete, hur en grupp utvecklas över tiden och hur du skapar goda relationer till dina medarbetare. Du kommer också att ha lärt dig hur du som projektledare kan använda dig av olika ledarstilar i olika skeden av projektet. Utbildningen vänder sig till dig som kommer att arbeta som projektledare och som inte har så stor erfarenhet av ledarskap. Förkunskaper Du bör ha förkunskaper motsvarande Teknologisk Instituts utbildning i Effektiv Projektledning Vi inleder kursen med en projektsimulering som hjälper deltagarna att förstå de kritiska framgångsfaktorerna i projektarbete. Vad är ledarskap? Skillnaden mellan att vara chef och att vara ledare Ledarskap kopplat till projekt med tonvikt på det personliga ledarskapet Gruppers sammansättning och utveckling över tiden Hur du skapar motivation och delaktighet Kommunikation Återkoppling Konflikthantering Förståelse för hur ett projektbaserat arbetssätt påverkar stress och prestationsnivåer Tid och plats 1-3 december 2010, Stockholm kr, inklusive kr i licensavgift per deltagare Kursnr: 6549 Utbildningen syftar till att ge dig insikt om vilken ledarstil du har samt ge dig ett antal verktyg för att hantera de situationer som kan uppstå i ett projekt. Kursen ingår som det andra obligatoriska blocket i programmet för att bli, av Teknologisk Institut, Diplomerad Projektledare. Beställare av projekt, 1 dag Som ett led i att effektivisera projektverksamheten kan utvecklingen av rollen som beställare och styrgruppens funktion spela en avgörande roll. Utbildningen ger dig en grundläggande insikt i och förståelse för rollen, samtidigt utgör det ett forum för erfarenhetsutbyte med kollegor i samma situation. Utbildningen vänder sig i första hand till dig som vill utveckla din kompetens som beställare och styrgruppsmedlem. Den passar för alla verksamheter och projektmiljöer Förkunskaper Deltagarna bör ha erfarenhet av projektverksamhet för att förstå och samtidigt kunna bidra med egna erfarenheter under utbildningen. Allmänt om projektverksamhet Vad är projektledning? Projektorganisation och styrgruppens roll Beställaransvar Ändringshantering Projektrevision som stöd för beslut Erfarenhetsutbyte mellan deltagarna Tid och plats 31 maj 2010, Göteborg kr Kursnr: 6552 Utbildningen syftar till att ge dig som beställare och/ eller styrgruppsmedlem ökad förståelse för vilken viktig roll du har i ett projekt och hur du skall kunna bidra på ett meningsfullt och konstruktivt sätt. 7

8 Tid och plats 23 november 2010, Stockholm kr Kursnr: 6553 Utbildningen syftar till att ge dig kunskap om projektet som arbetsform och den egna rollen som projektdeltagare. Kompetenta projektdeltagare, 1 dag När du är ny i projekt och deltar för första gången kan det kännas otryggt om du inte vet vad den nya arbetsformen innebär och vad som förväntas av dig i rollen som projektdeltagare. Teknologisk Instituts utbildning Kompetenta projektdeltagare ger dig grundläggande kunskaper om projekt och projekthantering och en bra förståelse för projektdeltagarens roll. Utbildningen vänder sig till dig som just börjat eller kommer att ingå i projekt som projektdeltagare och som inte har någon erfarenhet av att arbeta i projekt utan vill skaffa dig en bra grund att stå på. Eftersom innehållet i utbildningen är generell så passar den också bra som förkunskap inför en framtida projektledarutbildning. Vad är projekt? Förhållandet projekt linjeorganisation Vad är en projektmodell? Projektets faser Projektdokument Projektledarens många roller Projektgruppens utveckling Tid och plats 2-3 september 2010, Göteborg kr Kursnr: 6628 Utbildningen syftar till att du skall utveckla din förmåga att sälja stora komplexa projekt till krävande kunder. Personer inom tillverkande industri såsom verkstads-, läkemedels- och byggindustrin som säljer komplexa projekt - VD:ar, Marknadschefer, KAMare, projektsäljare och projektledare. 8 Projektförsäljning införsäljning av komplexa projekt, 2 dagar att sälja med systematik för garanterad genomslagskraft och med implementering Utbildning som vänder sig till dig som säljer komplexa lösningar/projekt till chefer/beslutsfattare på högre positioner i en organisation. Vi lär oss hur man genom ett strukturerat säljande uppnår bättre säljresultat. Vi går igenom samtliga steg i processen från målgruppsanalys till betydelsen av ett lyckat genomförande. Målgruppsanalys - Vilka kunder har behov av det vi kan erbjuda? - Kan vi gruppera dessa kunder så att vi kan bearbeta dem på olika sätt? Kundkontakter - Har vi rätt kontakter med dem? Om inte hur får vi det? - Kartlägg nyckelpersoner - beslutsfattare, påverkare - Hur komma i kontakt med rätt personer? Anledningar att ringa och besöka! - Varningsklockorna? Håller vi på att tappa kunden? Vad kan vi göra åt det? Marknadsföring - Syns vi där kunden finns? Mässor? Annonsering? E-post? - Systematisk kundbearbetning! - Champions! Hjälp kundens interna säljare? Hur ser kundernas beslutsprocess ut med avseende på de produkter vi vill sälja? - Hur tas besluten och vem tar dem? - Kan vi påverka ledningsgruppen att välja oss som leverantör Vår säljprocess? Matchar den kundens beslutsprocess? Kundernas behov: - Vilka behov har respektive kund? - Hur ser deras investeringsplan ut? - Vilka möjligheter har vi att vinna affärerna? Vårt erbjudande: - Hur matchar vårt erbjudande kundens behov? - Kan vi erbjuda vad kunden behöver? Vilka är våra USP:ar? - Behöver/kan vi ändra, förbättra eller presentera vårt erbjudande annorlunda? Konkurrenterna: - Vilka konkurrenter har vi? - Hur står vi oss i konkurrensen? - Vad har vi som inte konkurrenterna har? Vad har de som inte vi har? Projektimplementering - Ett lyckat projekt är bästa marknadsföringen! Scenarios och case - Vi diskuterar och övar på olika säljcase. Casen kommer från såväl föreläsarens som kursdeltagarnas vardag Feedback och handlingsplan. Du får feedback från kursledaren och en handlingsplan upprättas, där du för upp dina styrkor och utvecklingsområden

9 Projektrevision, 1 dag Som ett led i att både utveckla projektverksamheten och effektivisera verksamheten är granskning och revision av projekt ett värdefullt arbetssätt. Utbildningen ger dig de grundläggande insikter som behövs för att kunna genomföra granskning/revision inom den egna projektverksamheten. Den generella internrevisionsmetodiken appliceras på projektverksamheten. Kursen vänder sig till dig som behöver en allmän kunskap om projektrevision och hur den kan användas i verksamheten. Eftersom metoden i utbildningen är generell passar den som grund inom alla verksamheter och projekt. Förkunskaper Du bör ha förkunskaper motsvarande Effektiv projektledning samt viss erfarenhet av projektarbete för att förstå och samtidigt kunna bidra med egna erfarenheter under kursen. Revision av projektverksamheten Revision som stöd för projektledaren Krav på revisorer Revisionsetik Intern revision enligt ISO Vägledning för revision av kvalitets- och/ eller miljöledningssystem Planering och genomförande av projektrevision Tid och plats 6 december 2010, Göteborg kr Kursnr: 6550 Utbildningen syftar till att ge dig kunskap om och förståelse för nyttan med projektrevision. Samtidigt får du grundläggande kompetens för att kunna genomföra granskning/ revision i den egna organisationen. Kursen ingår som tillvalsmodul i programmet för att bli, av Teknologisk Institut, Diplomerad Projektledare. Kvalitet i projekt med ISO 10006, 1 dag Teknologisk Instituts utbildning Kvalitet i projekt ger dig en god orientering i ISO vägledning för kvalitetsledning i projekt från ISO-standarden är ett mycket användbart hjälpmedel för effektiv ledning och styrning av projekt. Processerna i ett ledningssystem för projekt behandlas och kopplas till en generell projektmodell. Utbildningen vänder sig till dig som behöver allmän kunskap om kvalitet i projektledning och ISO Eftersom metoden i utbildningen är generell så passar den som grund inom alla verksamheter och projekt. Förkunskaper För att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen på ett bra sätt och för att kunna bidra med dina egna erfarenheter bör du ha förkunskaper motsvarande Effektiv projektledning samt viss erfarenhet av projektarbete. Vi inleder med en översikt över standardiseringsarbetet ISO 9000 familjen och ISO Ledningssystem i en organisation och projekt Definitioner i ISO Projektprocesser och projektfaser Projektledningssystem Tid och plats 7 december 2010, Göteborg kr Kursnr: 6551 Utbildningen syftar till att ge dig insikt i huvuddragen i och nyttan med ett projektledningssystem baserat på ISO Kursen ingår som tillvalsmodul i programmet för att bli, av Teknologisk Institut, Diplomerad Projektledare. Standarden SS-ISO 10006:2003 ingår i kurspriset (värde 995 kr). 9

10 Kort om innehållet i tillvalskurserna: Presentationsteknik, 2 dagar Lär dig hur du behåller lugnet inför och under ett framträdande. Vad du bör tänka på när du förbereder dig. Att känna igen och behärska symtomen på osäkerhet och nervositet. Att använda din röst optimalt samt samband mellan kroppsspråk, röst och kontakt med mottagaren. Framgångsrik förhandling, 2 dagar Oavsett om du säljer, köper eller genomför olika former av uppgörelser så kan du i ditt dagliga arbete, genom lyckade förhandlingar, direkt påverka ditt företags resultat. Att förhandla framgångsrikt är inte något medfött. Vi kan alla lära oss denna konst och övning ger färdighet! Grundläggande säljteknik, 2 dagar Lär dig den rätta tekniken och utvecklas som säljare! Genom en direkt anknytning till din egen vardag samt en praktisk inriktning ger denna utbildning en omedelbar effekt i ditt säljarbete. Teoripass varvas med praktiska övningar hämtade från verkligheten. Ekonomi för icke ekonomer, 3 dagar Detta är en bred och grundläggande utbildning i ekonomi som vänder sig till dig som vill få en övergripande bild av hur företagets ekonomiska system hänger samman och fungerar. Utbildningen ger dig också ökad säkerhet i arbetet med ekonomifrågor. Coachande ledarskap, 2 dagar Det är ingen tvekan om att ledare idag ställs inför helt andra utmaningar än för bara något decennium sedan. Nya tider kräver helt enkelt nya sätt att leda. Här har coaching visat sig vara ett mycket kraftfullt verktyg för att nå bättre resultat, stimulera motivation och kreativitet, optimera arbetsinsatser samt aktivera ansvar och engagemang på alla nivåer i en organisation. Att skriva om teknik, 2 dagar En utbildning om hur man skriver sina tekniska rapporter. Teknisk information, liksom information i allmänhet, blir mest korrekt och lättförstålig om den skrivs av en person med rätt kompetens. Sakfel och fackord som används på ett felaktigt sätt skapar lätt irritation. Därför är det en stor fördel om man lär sig grundläggande skrivregler och metoder för textbehandling. För mer information om ovanstående kurser se 10

11 Följande uttalanden beskriver vad tidigare deltagare i våra projektutbildningar speciellt har uppskattat: Mycket engagerad och pedagogisk kursledare. Trevliga och intressanta deltagare på kursen. Har fått med mig mycket nya kunskaper att arbeta vidare med. PRI Pensionstjänst AB Madeleine Dahlin Bra innehåll. Bra kursledare ALMAB AB David Björkman Tidsutrymme för öppna diskussioner om många frågeställningar. Korsnäs Frövi Martin Kronman Bra kursledare. Bra paralleller till verkliga händelser. Lantmännen Agroetanol Mikael Roos Den tydliga logiken. Kursledaren är en bra pedagog. Sjöfartsverket Eva Nordström Praktiska övningar. Möte med människor. Kursledaren! Mio AB Johan Djuvberg Anmälan Du kan anmäla dig direkt på vår hemsida Där finner du också dagsaktuell information om våra utbildningar. Du kan även anmäla dig via e-post telefon eller telefax Avgift et står angivet efter varje utbildning. Inga ytterligare avgifter utöver moms tillkommer (Undantag kan förekomma, t ex i form av externt debiterade avgifter). Information Sofia Löveneke, tel , 11

12 B Porto betalt Sverige PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 Vill du veta mer om utbildningarna, kontakta Sofia Löveneke, tel , Anmälan tel fax Information om övriga utbildningar inom management och teknik samt praktisk information och avbokningsregler finner du på Teknologisk Institut, Box 2513, Göteborg

Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare

Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare Affärsrätt för inköpare och säljare Ekonomi för icke ekonomer

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015

SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015 SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015 GRUNDKURS I FÖRSÄLJNING Vecka 35, 25-26 augusti Vecka 39, 22-23 september Vecka 46, 10-11 november Pris: 10 900: - exkl. moms Ta säkra steg till framgångsrik försäljning

Läs mer

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta Resurshantering Strategisk styrning Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 NyBorealisering Ekonomisk styrning Riskhantering Intressenthantering SPI Q214 Alla (318) SPI 2013 Alla (727) SPI Q214 Svensk Projektmognad

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG 2015

UTBILDNINGSKATALOG 2015 Sida 1 UTBILDNINGSKATALOG 2015 Ledarskap Affärer Lönsamhet Arbetsglädje Sida 2 Innehåll Välkommen!... 4 Hur säkrar jag min kurs?... 5 Vad får jag för pengarna?... 5 Vad innebär nöjd-kund-garanti?... 5

Läs mer

Det gäller att använda huvudet och Framfot.

Det gäller att använda huvudet och Framfot. Kurskatalog 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx utbildning för framgång 3 Det gäller att använda huvudet och Framfot. För aktuella kursdatum, se framfot.se Vid frågor, ring 08-653 01 80 våra kurser specialkurser och

Läs mer

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att fortsätta

Läs mer

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo FÖRÄNDRINGSNYTT NYHETSBREV OCH KURSKATALOG HÖSTEN 2014 VÅREN 2015 FOR NDRINGSARBETARNA Fler söker hjälp hos personlig coach Existentiell hälsa GDQ ett enkelt sätt att mäta gruppers effektivitet Från meningslös

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A Chef och ledare CHEF OCH LEDARE Operativt ledarskap Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar, utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ansvar. Vårt mål är att göra

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Projekt- och portföljstyrning

Projekt- och portföljstyrning Business & Technology Alignment the way we see it Projekt- och portföljstyrning Erfarenheter från svenska företag och organisationer Innehåll Förord 3 Deltagande företag och organisationer 4 Inledning

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting och seminarier från AddQ Consulting Vår vision är att genom fokus på kvalitet och effektivitet inom IT bidra till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig

Läs mer

Konstruktion. Ledarskap

Konstruktion. Ledarskap Utbildningar 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Affärsutveckling 4 Entreprenadjuridik 5 ABM 07 6 ABM 07 Fördjupning Försäljning 8 Affärsmannaskap och säljteknik 10 Industriell teknisk försäljning 11 Bli trygg i

Läs mer

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 Diplomutbildning i CRM BESKRIVNING Priset för fem utbildningsdagar: 22 000 kronor + moms alternativt Priset

Läs mer

FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING

FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer

Kurskatalog 12/13 IAD UTBILDNING & UTVECKLING - ÖVER HELA VÄRLDEN

Kurskatalog 12/13 IAD UTBILDNING & UTVECKLING - ÖVER HELA VÄRLDEN Kurskatalog 12/13 IAD UTBILDNING & UTVECKLING - ÖVER HELA VÄRLDEN VÄLKOMMEN Är du redo för nästa steg? 2 IAD Svenska AB +46 (0)8-714 03 90 www.iad.se För mer info, Information om plats, datum och pris

Läs mer

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM 013-014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM VD har ordet Utbildning är en av nycklarna till att öka prestationer och resultat. Jag har jobbat med kompetensutveckling och

Läs mer

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Kostnadsfria kurser för dig som är medlem i Ledarna Heldag 09.00-16.00 (om inget annat anges) Arbetsrätt Coaching Som chef har du skyldighet att följa gällande

Läs mer